Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
V. Dhammika Vagga

Sutta 48

Dutiya Sanditthika Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][olds]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho Moliyasivako paribbajako yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Moliyasivako paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Sanditthiko dhammo,||
sanditthiko dhammo,||
ti bho Gotama vuccati.|| ||

Kittavata nu kho bho Gotama [358] sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinuhi" ti?|| ||

2. "Tena hi brahmana tan n'ev'ettha patipucchissami.|| ||

Yatha te khameyya,||
tatha nam vyakareyyasi.|| ||

Tam kim mannasi brahmana,||
santam va ajjhattam ragam:||
'Atthi me ajjhattam ragao' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam ragam||
"N'atthi me ajjhattam ragao' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bho Gotama."|| ||

"Yam kho tvam brahmana santam va ajjhattam ragam||
'Atthi me ajjhattam ragao' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam ragam||
'N'atthi me ajjhattam ragao' ti pajanasi:|| ||

Evam kho brahmana sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Tam kim mannasi brahmana,||
santam va ajjhattam dosam:||
'Atthi me ajjhattam doso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam dosam||
"N'atthi me ajjhattam doso' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bho Gotama."|| ||

"Yam kho tvam brahmana santam va ajjhattam dosam||
'Atthi me ajjhattam doso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam dosam||
'N'atthi me ajjhattam doso' ti pajanasi:|| ||

Evam kho brahmana sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Tam kim mannasi brahmana,||
santam va ajjhattam moham:||
'Atthi me ajjhattam moho' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam moham||
"N'atthi me ajjhattam moho' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bho Gotama."|| ||

"Yam kho tvam brahmana santam va ajjhattam moham||
'Atthi me ajjhattam moho' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam moham||
'N'atthi me ajjhattam moho' ti pajanasi:|| ||

Evam kho brahmana sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

 


 

Tam kim mannasi brahmana,||
santam va ajjhattam kaya-sandosam:||
'Atthi me ajjhattam kaya-sandoso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam kaya-sandosam||
"N'atthi me ajjhattam kaya-sandoso' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bho Gotama."|| ||

"Yam kho tvam brahmana santam va ajjhattam lobha-dhammam||
'Atthi me ajjhattam kaya-sandoso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam kaya-sandosam||
'N'atthi me ajjhattam kaya-sandoso' ti pajanasi:|| ||

Evam kho brahmana sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Tam kim mannasi brahmana,||
santam va ajjhattam vaci-sandosam:||
'Atthi me ajjhattam vaci-sandoso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam vaci-sandosam||
"N'atthi me ajjhattam vaci-sandoso' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bho Gotama."|| ||

"Yam kho tvam brahmana santam va ajjhattam lobha-dhammam||
'Atthi me ajjhattam vaci-sandoso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam vaci-sandosam||
'N'atthi me ajjhattam vaci-sandoso' ti pajanasi:|| ||

Evam kho brahmana sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Tam kim mannasi brahmana,||
santam va ajjhattam mano-sandosam:||
'Atthi me ajjhattam mano-sandoso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam mano-sandosam||
"N'atthi me ajjhattam mano-sandoso' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bho Gotama."|| ||

"Yam kho tvam brahmana santam va ajjhattam lobha-dhammam||
'Atthi me ajjhattam mano-sandoso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam mano-sandosam||
'N'atthi me ajjhattam mano-sandoso' ti pajanasi:|| ||

Evam kho brahmana sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Abhikkantam bho Gotama abhikkantam bho Gotama,||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkajjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
"cakkhumanto rupani dakkhinti, ti,||
evam'eva'hota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhavantam Gotamamsaranam gacchami dhamman ca bhikkhu sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bho Gotama Bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement