Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
V. Dhammika Vagga

Sutta 51

Ananda Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than] Savatthinidanam|| ||

Atha kho ayasma Anando yenayasma Sariputto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmata Sariputtena saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando ayasmantam Sariputtam etad avoca.|| ||

2. "Kittavata nu kho avuso Sariputta bhikkhu assutan c'eva dhammam sunati,||
suta c'assa dhamma na sammosam gacchanti,||
ye c'assa dhamma pubbe cetasa samphutthapubba,||
te ca samudacaranti,||
avinnatan ca vijanati" ti?|| ||

"Ayasma kho Anando bahussuto,||
patibhatu ayasmantam yeva Anandan" ti.|| ||

"Tena h'avuso Sariputta sunahi,||
sadhukam manasikarohi,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho ayasma Sariputto ayasmato Anandassa paccassosi.|| ||

Ayasma Anando etad avoca:|| ||

3. "Idh'avuso Sariputta bhikkhu dhammam pariyapunati:||
suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbutadhammam vedallam.|| ||

Yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti.|| ||

Yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam vaceti.|| ||

Yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti.|| ||

Yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakkoti,||
anuvicareti,||
manasanupekkhati.|| ||

Yasmim avase thera bhikkhu viharanti bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara,||
tasmim avase vassam upeti.|| ||

Te kalena kalam upasankamitva paripucchati paripanhati:|| ||

'Idam bhante katham||
imassa kvattho', ti?|| ||

Tassa te ayasmanto avivatan c'eva vivaranti,||
anuttanikatan ca uttanikarenti.|| ||

Anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham pativinodenti.|| ||

Ettavata kho [362] avuso Sariputta bhikkhu assutan c'eva dhammam sunati.|| ||

Suta c'assa dhamma na sammosam gacchanti.|| ||

Ye c'assa dhamma pubbe cetasa samphutthapubba,||
te ca samudacaranti,||
avinnatan ca vijanati" ti.|| ||

4. "Acchariyam avuso,||
abbhutam avuso,||
yava subhasitamidam ayasmata Anandena.|| ||

Imehi ca mayam chahi dhammehi samannagatam ayasmantam Anandam dharema".|| ||

5. "Ayasma hi Anando dhammam pariyapunati:||
suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam.|| ||

Ayasma Anando yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti.|| ||

Ayasma Anando yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam vaceti.|| ||

Ayasma Anando yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti.|| ||

Ayasma Anando yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakketi,||
anuvicareti,||
manasanupekkhati.|| ||

Ayasma Anando yasmim avase thera bhikkhu viharanti bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara,||
tasmim avase vassam upeti.|| ||

Te ayasma Anando, kalena kalam upasankamitva paripucchati paripanhati:|| ||

'Idam bhante katham, imassa kvattho' ti?|| ||

Te ayasmato Anandassa avivatan c'eva vivaranti,||
anuttanikatan ca uttanim karonti,||
anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham pativinodenti" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement