Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
V. Dhammika Vagga

Sutta 52

Khattiya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho Janussoni brahmano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Janussoni brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Khattiya bho Gotama||
kim adippaya,||
kim upavicara,||
kim adhitthana,||
kim abhinivesa,||
kim pariyosana" ti?|| ||

"Khattiya kho brahmana||
bhogadhippaya,||
pannupavicara,||
baladhitthana,||
pathavibhinivesa,||
issariyapariyosana" ti.|| ||

"Brahmana pana bho Gotama||
kim adhippaya,||
kim upavicara,||
kim adhitthana,||
kim abhinivesa,||
kim pariyosana" ti?|| ||

"Brahmana kho brahmana||
bhogadhippaya,||
pannupavicara,||
mantadhitthana,||
yannabhinivesa,||
brahmalokapariyosana" ti.|| ||

"Gahapatika pana bho Gotama||
kim adhippaya,||
kim upavicara,||
kim adhitthana,||
kim abhinivesa,||
kim pariyosana" ti?|| ||

"Gahapatika kho brahmana||
bhogadhippaya,||
pannupavicara,||
sippadhitthana,||
kammantabhinivesa,||
nitthitakammantapariyosana" ti.|| ||

"Itthi pana bho Gotama||
kim adhippaya,||
kim upavicara,||
kim adhitthana,||
kim abhinivesa,||
kim pariyosana" ti?|| ||

"Itthi kho brahmana||
purisadhippaya,||
alankarupavicara,||
puttadhitthana,||
asapattibhinivesa,||
issariyapariyosana" ti.|| ||

"Cora pana bho Gotama||
kim adhippaya,||
kim upavicara,||
kim adhitthana,||
kim abhinivesa,||
kim pariyosana" ti?|| ||

"Cora kho brahmana||
adanadhippaya,||
gahanupavicara,||
sathadhitthana,||
andhakarabhinivesa,||
adassanapariyosana" ti.|| ||

"Samana pana ho Gotama||
kim adhippaya,||
kim upavicara,||
kim adhitthana,||
kim abhinivesa,||
kim pariyosana" ti?|| ||

"Samana kho brahmana||
khantisoraccadhippaya,||
pannupavicara,||
siladhitthana,||
akincannabhinivesa,||
nibbanapariyosana" ti.|| ||

"Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama.|| ||

Khattiyanam pi bhavam Gotamo janati||
adhippayan ca,||
upavicaran ca,||
adhitthanan ca,||
abhinivesan ca,||
pariyosanan ca.|| ||

"Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama.|| ||

Brahmananam pi bhavam Gotamo janani||
adhippayan ca,||
upavicaran ca,||
adhitthanan ca,||
abhinivesan ca,||
pariyosanan ca.|| ||

"Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama.|| ||

Gahapatikanampi bhavam Gotamo janati||
adhippayan ca,||
upavicaran ca,||
adhitthanan ca,||
abhinivesan ca,||
pariyosanan ca.|| ||

"Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama.|| ||

Itthinampi bhavam Gotamo janati||
adhippayan ca,||
upavicaran ca,||
adhitthanan ca,||
abhinivesan ca,||
pariyosanan ca.|| ||

"Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama.|| ||

Coranampi bhavam Gotamo janati||
adhippayan ca,||
upavicaran ca,||
adhitthanan ca,||
abhinivesan ca,||
pariyosanan ca.|| ||

"Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama.|| ||

Samananampi bhavam Gotamo janati||
adhippayan ca,||
upavicaran ca,||
adhitthanan ca,||
abhinivesan ca,||
pariyosanan ca.|| ||

Abhikkantam bho Gotama abhikkantam bho Gotama,||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
'cakkhumanto rupanidakkhinti' ti.|| ||

Evam eva bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhu sanghanca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement