Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
V. Dhammika Vagga

Sutta 54

Dhammika Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Gijjhakute pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Dhammiko jatibhumiyam avasiko hoti sabbaso jatibhumiyam sattasu avasesu.|| ||

Tatra sudam ayasma Dhammiko agantuke bhikkhu||
akkosati,||
paribhasati,||
vihimsati,||
vitudati,||
roseti vacaya.|| ||

Te ca agantuka bhikkhu ayasmata Dhammikena||
akkosiyamana,||
paribhasiyamana,||
vihesiyamana,||
vitudiyamana,||
rosiyamana vacaya,||
pakkamanti,||
na santhahanti||
rincanti avasam.|| ||

Atha kho jatibhumakanam upasakanam etad ahosi:|| ||

"Mayam kho bhikkhu-sangham paccupatthita civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharena||
atha kho pana agantuka bhikkhu pakkamanti,||
na santhahanti,||
rincanti avasam.|| ||

Ko nu kho hetu,||
ko paccayo||
yena agantuka bhikkhu||
pakkamanti,||
na santhahanti,||
rincanti avasan" ti?|| ||

Atha kho jatibhumakanam upasakanam etad ahosi:|| ||

"Ayam kho ayasma Dhammiko agantuke bhikkhu||
akkosati,||
paribhasati,||
vihimsati,||
vitudati,||
roseti vacaya.|| ||

Te ca agantuka bhikkhu ayasmata Dhammikena||
akkosiyamana,||
paribhasiyamana,||
vihesiyamana,||
vitudiyamana,||
rosiyamana vacaya,||
pakkamanti,||
na santhahanti,||
rincanti avasam.|| ||

Yan nuna mayam ayasmantam Dhammikam pabbajeyyama" ti.|| ||

Atha kho jatibhumaka upasaka yena ayasma Dhammiko ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Dhammikam etad avocum:|| ||

"Pakkamatu bhante ayasma Dhammiko imamha avasa,||
alam te idha vasena" ti.|| ||

2. Atha kho ayasma Dhammiko tamha avasam annam avasam agamasi.|| ||

Tatra pi sudam ayasma Dhammiko agantuke bhikkhu||
akkosati,||
paribhasati,||
vihimsati,||
vitudati,||
roseti vacaya.|| ||

Te ca agantuka bhikkhu ayasmata Dhammikena||
akkosiyamana,||
paribhasiyamana,||
vihesiyamana,||
vitudiyamana,||
rosiyamana vacaya,||
pakkamanti,||
na santhahanti||
rin- [367] canti avasam.|| ||

Atha kho jatibhumakanam upasakanam etad ahosi:|| ||

"Mayam kho bhikkhu-sangham paccupatthita civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharena||
atha kho pana agantuka bhikkhu pakkamanti,||
na santhahanti,||
rincanti avasam.|| ||

Ko nu kho hetu,||
ko paccayo||
yena agantuka bhikkhu||
pakkamanti,||
na santhahanti,||
rincanti avasan" ti?|| ||

Atha kho jatibhumakanam upasakanam etad ahosi:|| ||

"Ayam kho ayasma Dhammiko agantuke bhikkhu||
akkosati,||
paribhasati,||
vihimsati,||
vitudati,||
roseti vacaya.|| ||

Te ca agantuka bhikkhu ayasmata Dhammikena||
akkosiyamana,||
paribhasiyamana,||
vihesiyamana,||
vitudiyamana,||
rosiyamana vacaya,||
pakkamanti,||
na santhahanti,||
rincanti avasam.|| ||

Yan nuna mayam ayasmantam Dhammikam pabbajeyyama" ti.|| ||

Atha kho jatibhumaka upasaka yena ayasma Dhammiko ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Dhammikam etad avocum:|| ||

"Pakkamatu bhante ayasma Dhammiko imamha avasa,||
alam te idha vasena" ti.|| ||

3. Atha kho ayasma Dhammiko tamha avasam annam avasam agamasi.|| ||

Tatra pi sudam ayasma Dhammiko agantuke bhikkhu||
akkosati,||
paribhasati,||
vihimsati,||
vitudati,||
roseti vacaya.|| ||

Te ca agantuka bhikkhu ayasmata Dhammikena||
akkosiyamana,||
paribhasiyamana,||
vihesiyamana,||
vitudiyamana,||
rosiyamana vacaya,||
pakkamanti,||
na santhahanti||
rincanti avasam.|| ||

Atha kho jatibhumakanam upasakanam etad ahosi:|| ||

"Mayam kho bhikkhu-sangham paccupatthita civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharena||
atha kho pana agantuka bhikkhu pakkamanti,||
na santhahanti,||
rincanti avasam.|| ||

Ko nu kho hetu,||
ko paccayo||
yena agantuka bhikkhu||
pakkamanti,||
na santhahanti,||
rincanti avasan" ti?|| ||

Atha kho jatibhumakanam upasakanam etad ahosi:|| ||

"Ayam kho ayasma Dhammiko agantuke bhikkhu||
akkosati,||
paribhasati,||
vihimsati,||
vitudati,||
roseti vacaya.|| ||

Te ca agantuka bhikkhu ayasmata Dhammikena||
akkosiyamana,||
paribhasiyamana,||
vihesiyamana,||
vitudiyamana,||
rosiyamana vacaya,||
pakkamanti,||
na santhahanti,||
[368] rincanti avasam.|| ||

Yan nuna mayam ayasmantam Dhammikam pabbajeyyama" ti.|| ||

Atha kho jatibhumaka upasaka yena ayasma Dhammiko ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Dhammikam etad avocum:|| ||

"Pakkamatu bhante ayasma Dhammiko sabbaso jatibhumiyam sattahi avasehi" ti.|| ||

4. Atha kho ayasmato Dhammikassa etad ahosi:|| ||

"Pabbajito kho'mhi||
jatibhumakehi upasakehi sabbaso jatibhumiyam sattahi avasehi,||
kahan nu kho dani gacchami" ti?|| ||

Atha kho ayasmato Dhammikassa etad ahosi:|| ||

"Yan nunaham yena Bhagava ten'upasankameyyan" ti?|| ||

Atha kho ayasma Dhammiko pattacivaram adaya yena Rajagaham tena pakkami.|| ||

Anupubbena yena Rajagaham Gijjhakuto pabbato,||
yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Dhammikam Bhagava etad avoca:|| ||

"Handa kuto nu tvam brahmana Dhammika,||
agachchasi" ti?|| ||

"Pabbajito aham bhante jatibhumakehi upasakehi sabbaso jatibhumiyam sattahi avasehi" ti.|| ||

"Alam brahmana Dhammika, kim te imina?|| ||

Yam tvam tato tato pabbajenti,||
so tvam tato tato pabbajito mam eva santike agacchasi.|| ||

5. Bhutapubbam, brahmana Dhammika,||
samuddika vanija tiradassim sakunam gahetva navaya samuddam ajjhogahanti.|| ||

Te atiradakkhiniya navaya tiradassim sakunam muncanti.|| ||

So gacchat'eva purattimam disam,||
gacchati pacchimam disam,||
gacchati uttaram disam,||
gacchati dakkhinam disam,||
gacchati uddham,||
gacchati anudisam.|| ||

Sace so samanta tiram passati,||
tatha gatako va hoti.|| ||

Sace pana so samanta tiram na passati,||
tam eva navam pacca-gacchati.|| ||

Evam eva kho brahmana Dhammika,||
yam tvam tato tato pabbajenti,||
so tvam tato tato pabbajito mam'eva santikam agacchasi.|| ||

[369] Bhutapubbam, brahmana Dhammika,||
ranno Koravyassa Suppatittho nama nigrodharaja ahosi pancasakho sitacchayo manoramo.|| ||

Suppatittassa kho pana brahmana Dhammika,||
nigrodharajassa dvadasa yojanani abhiniveso ahosi,||
panca yojanani mulakasantanakanam.|| ||

Suppatitthassa kho pana brahmana Dhammika,||
nigodharajassa tava mahantani phalani ahesum.|| ||

Seyyatha pi nama alhakathalika,||
evam assa saduni phalani ahesum,||
seyyatha pi nama khuddam madhum anilakam.|| ||

Suppatitthassa kho pana brahmana Dhammika,||
nigrodharajassa||
ekam khandham raja paribhunjati saddhim itthagarena,||
ekam khandham balakayo paribhunjati,||
ekam khandham negamajanapada paribhunjanti,||
ekam khandham samana-brahmana paribhunjanti,||
ekam khandham migapakkino paribhunjanti.|| ||

Suppatitthassa kho pana brahmana Dhammika nigrodharajassa na koci phalani rakkhati.|| ||

Na ca sudam annamannassa phalani himsanti.|| ||

Atha kho brahmana Dhammika,||
annataro puriso Suppatitthassa nigrodharajassa yavadattham phalani bhakkhitva sakham bhanjitva pakkami.|| ||

Atha kho brahmana Dhammika,||
Suppatitthe nigrodharaje adhivatthaya devataya etad ahosi:|| ||

'Acchariyam vata bho,||
abbhutam vata bho,||
yava papo manusso yatra hi nama Suppatitthassa nigrodharajassa yavadattham phalani bhakkhitva sakham bhanjitva pakkamissati,||
yan nuna Suppatittho nigrodharaja ayatim phalam na dadeyya' ti.|| ||

Atha kho brahmana Dhammika,||
Suppatittho nigrodharaja ayatim phalam nadasi.|| ||

Atha kho brahmana Dhammika,||
[370] raja Koravyo yena Sakko devanam indo ten'upasankami.|| ||

Upasakamitva Sakkam devanam indam etad avoca:|| ||

'Yagghe marisa, janeyyasi,||
Suppatittho nigrodharaja phalam na deti' ti?|| ||

Atha kho brahmana Dhammika,||
Sakko devanam indo tatharupam iddhabhi-sankharam abhisankhasi,||
yatha bhusa vatavutthi agantva Suppatittham nigrodharajam patesi ummulam akasi.|| ||

Atha kho brahmana Dhammika,||
Suppatitthe nigrodharaje adhivattha devata dukkhi dummana assumukhi rudamana eka-m-antam atthasi.|| ||

Atha kho brahmana Dhammika,||
Sakko devanam indo yena Suppatitthe nigrodharaje adhivattha devata ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Suppatitthe nigrodharaje adhivattham devatam etad avoca:|| ||

'Kin nu tvam devate dukkhi dummana assumukhi rudamana eka-m-antam thita' ti?|| ||

'Tatha hi pana me marisa,||
bhusa vatavutthi agantva bhavanam patesi ummulam akasi' ti.|| ||

'Api nu tvam devate,||
rukkha-dhamme thitaya bhusa vatavutthi agantva bhavanam pavattesi ummulam akasi' ti?|| ||

'Katham pana marisa rukkho rukkha-dhamme thito hoti' ti?|| ||

'Idh'eva devate,||
rukkhassa mulam mulatthika haranti,||
tacam tacatthika haranti,||
pattam pattatthika haranti,||
puppham pupphatthika haranti,||
phalam phalatthika haranti||
na ca tena devataya anattamanata va||
anabhiraddhi va||
karaniya.|| ||

Evam kho devate rukkho rukkha-dhamme thito hoti' ti.|| ||

'Atthitay'eva kho me marisa rukkha-dhamme bhusa vatavutthi agantva bhavanam patesi ummulam akasi' ti.|| ||

'Sace kho tvam devate rukkha-dhamme tittheyyasi,||
siya pe te bhavanam yathapure' ti.|| ||

'Thassam'aham [371] marisa rukkhadhamme,||
hotu me bhavanam yathapure' ti.|| ||

Atha kho brahmana Dhammika,||
Sakko devanam indo tatharupam iddhabhi-sankharam abhisankhasi,||
yatha bhusa vatavutthi agantva Suppatittham nigrodharajam ussapesi,||
sacchavini mulani ahesum.|| ||

Evam eva kho brahmana Dhammika,||
api nu tam samana-dhamme thitam jatibhumika upasaka pabbajeyyum sabbaso jatibhumiyam sattahi avasehi" ti?|| ||

"Katham pana bhante samano samana-dhamme thito hoti" ti?|| ||

"Idha brahmana Dhammika,||
samano akkosantam na paccakkosati,||
rosentam na patirosati,||
bhandantam na patibhandati.|| ||

Evam kho brahmana Dhammika,||
samano samana-dhamme thito hoti" ti.|| ||

"Atthitam yeva kho mam bhante samana-dhamme jatibhumika upasaka pabbajesum sabbaso jatibhumiyam sattahi avasehi" ti.|| ||

7. "Bhutapubbam brahmana Dhammika, Sunetto nama sattha ahosi titthakaro kamesu vitarago.|| ||

Sunettassa kho pana brahmana Dhammika,||
satthuno anekani savakasatani ahesum.|| ||

Sunetto sattha savakanam brahmalokasahavyataya dhammam deseti.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Sunettassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani na pasadesum,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjimsu.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Sunettassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani pasadesum,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjimsu.|| ||

Bhutapubbam brahmana Dhammika, Mugapakkho nama sattha ahosi titthakaro kamesu vitarago.|| ||

Mugapakkhassa kho pana brahmana Dhammika,||
satthuno anekani savakasatani ahesum.|| ||

Mugapakkho sattha savakanam brahmalokasahavyataya dhammam deseti.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Mugapakkhassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani na pasadesum,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjimsu.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Mugapakkhassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani pasadesum,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjimsu.|| ||

Bhutapubbam brahmana Dhammika, Aranemi nama sattha ahosi titthakaro kamesu vitarago.|| ||

Aranemissa kho pana brahmana Dhammika,||
satthuno anekani savakasatani ahesum.|| ||

Aranemino sattha savakanam brahmalokasahavyataya dhammam deseti.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Aranemissa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani na pasadesum,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjimsu.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Aranemissa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani pasadesum,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjimsu.|| ||

Bhutapubbam brahmana Dhammika, Kuddalako nama sattha ahosi titthakaro kamesu vitarago.|| ||

Kuddalakassa kho pana brahmana Dhammika,||
satthuno anekani savakasatani ahesum.|| ||

Kuddalako sattha savakanam brahmalokasahavyataya dhammam deseti.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Kuddalakassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani na pasadesum,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjimsu.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Kuddalakassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani pasadesum,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjimsu.|| ||

Bhutapubbam brahmana Dhammika, Hatthipalo nama sattha ahosi titthakaro kamesu vitarago.|| ||

Hatthipalassa kho pana brahmana Dhammika,||
satthuno anekani savakasatani ahesum.|| ||

Hatthipalo sattha savakanam brahmalokasahavyataya dhammam deseti.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Hatthipalassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani na pasadesum,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjimsu.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Hatthipalassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani pasadesum,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjimsu.|| ||

Bhutapubbam brahmana Dhammika, [372] Jotipalo nama sattha ahosi titthakaro kamesu vitarago.|| ||

Jotipalassa kho pana brahmana Dhammika,||
satthuno anekani savakasatani ahesum.|| ||

Jotipalo sattha savakanam brahmalokasahavyataya dhammam deseti.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Jotipalassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani na pasadesum,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjimsu.|| ||

Ye kho pana brahmana Dhammika,||
Jotipalassa satthuno brahmalokasahavyataya dhammam desentassa cittani pasadesum,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjimsu.|| ||

Tam kim mannasi brahmana Dhammika,||
yo ime cha satthare titthakare kamesu vitarage anekasataparivare sasavakasanghe padutthacitto akkoseyya,||
paribhaseyya,||
bahum so apunnam pasaveyya" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

8. "Yo kho brahmana Dhammika,||
ime cha satthare titthakare kamesu vitarage anekasataparivare sasavaka-sanghe padutthacitto akkoseyya,||
paribhaseyya,||
bahum so apunnam pasaveyya.|| ||

Yo ekam ditthisampannam puggalam padutthacitto akkosati,||
paribhasati,||
ayam tato bahutaram apunnam pasavati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Naham brahmana Dhammika,||
ito bahiddha evarupim khantim vadami yatha'mam sabrahmacarisu.|| ||

9. Tasma ti ha brahmana Dhammika,||
evam sikkhitabbam:|| ||

"Na no sabrahmacarisu cittani padutthani bhavissanti ti.|| ||

Evam hi te brahmana Dhammika, sikkhitabban" ti.|| ||

[373] Sunetto Mugapakkho ca Aranemi ca brahmano||
Kuddalako ahu sattha Hatthipalo ca manavo.

Jotipalo ca Govindo ahu satta purohito||
Ahimsaka atitamse cha sattharo yasassino,

Niramagandha karune vimutta kamasannojanatiga||
Kamaragam virajetva brahmalokupaga ahu.

Ahesum savaka tesam anekani satani pi||
Niramagandha karune vimutta kamasannojanatiga||
Kamaragam virajetva brahmalokupaga ahu.

Ye te isi bahirake vitarage samahite||
Padutthamanasankappo yo naro paribhasati,

Bahun ca so pasavati apunnam tadiso naro||
Yo cekam ditthisampannam bhikkhum Buddhassa savakam,

Padutthamanasankappo yo naro paribhasati.||
Ayam tato bahutaram apunnam pasave naro.

Na sadhurupam aside ditthitthanappahayinam||
Sattamo puggalo eso ariyasanghassa vuccati.

Avitarago kamesu yassa panc'indriya mudu||
Saddha sati ca viriyam samatho ca vipassana.

Tadisam bhikkhum asajja pubb'eva upahannati.||
Attanam upahantvana paccha annam vihimsati.

Yo ca rakkhati attanam rakkhito tassa bahiro||
Tasma rakkheyya attanam, akkhato pandito sada ti.|| ||

Dhammikavaggo pancamo.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement