Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
VI. Maha Vagga

Sutta 56

Phagguna Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

2. Tena kho pana samayena ayasma Phagguno abadhiko hoti dukkhito balhagilano.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva bhavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ayasma bhante Phagguno abadhiko dukkhito balhagilano,||
sadhu bhante Bhagava yen'ayasma Phagguno ten'upasankamatu anukampam upadaya" ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.|| ||

Atha kho Bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yen'ayasma Phagguno ten'upasankami.|| ||

Addasa kho ayasma Phagguno Bhagavantam durato va agacchantam,||
disvana mancake samanco pi.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Phaggunam etad avoca:|| ||

"Alam Phagguna,||
ma tvam mancake samanco pi.|| ||

San'imani asanani pure pannattani,||
tatthaham nisidissami" ti.|| ||

Nisidi Bhagava pannatte asane.|| ||

Nisajja kho Bhagava ayasmantam Phaggunam etad avoca:|| ||

"Kacci te Phagguna khamaniyam,||
kacci yapaniyam,||
kacci dukkha vedana patikkamanti,||
no abhikkamanti,||
patikkamosanam pannayati,||
no abhikkamo" ti?|| ||

"Na me bhante khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana abhikkamanti,||
no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati,||
no patikkamo.|| ||

Seyyatha pi bhante,||
balava puriso tinhena sikharena muddhanam abhimattheyya,||
evam eva kho me bhante,||
adhimatta vata mud- [380] dhanam hananti,||
na me bhante khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana abhikkamanti,||
no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati,||
no patikkamo.|| ||

Seyyatha pi bhante||
balava puriso dalhena varattabandhena sise sisavethanam dadeyya,||
evam eva kho me bhante,||
adhimatta sise sisa vdena,||
na me bhante khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana abhikkamanti,||
no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati,||
no patikkamo.|| ||

Seyyatha pi bhante,||
dakkho goghatako va goghatakantevasi va tinhena govikantanena kucchim parikanteyya,||
evam eva kho me bhante,||
adhimatta vata kucchim parikantanti,||
na me bhante khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana abhikkamanti,||
no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati,||
no patikkamo.|| ||

Seyyatha pi bhante,||
dvi balavanto purisa dubbalataram purisam nanabahasu gahetva angarakasuya santapeyyum paritapeyyum,||
evam eva kho me bhante,||
adhimatto kayasmim daho,||
na me bhante khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana abhikkamanti,||
no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati,||
no patikkamo" ti.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Phaggunam dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthay asana pakkami.|| ||

2. Atha kho ayasma Phagguno acirapakkantassa Bhagavato kalamakasi.|| ||

Tamhi c'assa samaye maranakale indriyani vippasidimsu.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena [381] Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ayasma bhante Phagguno acirapakkantassa Bhagavato kalamakasi.|| ||

Tamhi c'assa samaye maranakale indriyani vippasidimsu" ti.|| ||

"Kim h'Ananda Phaggunassa bhikkhuno indriyani nappasidissanti?|| ||

Phaggunassa Ananda bhikkhuno pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam avimuttam ahosi.|| ||

Tassa tam dhammadesanam sutva pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam vimuttam.|| ||

 


 

Cha yime Ananda anisamsa kalena dhammasavane,||
kalena atthupaparikkhaya.|| ||

Katame cha?|| ||

3. Idh'Ananda bhikkhuno pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam avimuttam hoti.|| ||

So tamhi samaye maranakale labhati Tathagatam dassanaya.|| ||

Tassa Tathagato dhammam deseti:||
adi-kalyanam||
majjhe-kalyanam||
pariyosana-kalyanam||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham,||
brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tassa tam dhammadesanam sutva pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam vimuccati.|| ||

Ayam Ananda pathamo anisamso kalena dhammasavane.|| ||

4. Puna ca param Ananda bhikkhuno pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam avimuttam hoti.|| ||

So tamhi saye maranakale na h'eva kho labhati Tathagatam dassanaya,||
api ca kho Tathagatasavakam labhati dassanaya.|| ||

Tassa Tathagatasavako dhammam deseti:||
adi-kalyanam||
majjhe-kalyanam||
pariyosana-kalyanam||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham,||
brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tassa tam dhammadenam sutva pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam vimuccati.|| ||

Ayam Ananda dutiyo anisamso kalena dhammasavane.|| ||

5. Puna ca param Ananda bhikkhuno pancahi oram- [382] hagiyehi samyojanehi cittam avimuttam hoti.|| ||

So tamhi samaye maranakale na h'eva kho labhati Tathagatam dassanaya,||
na pi Tathagatasavakam labhati dassanaya,||
api ca kho yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakketi,||
anuvicareti,||
manasanupekkhati.|| ||

Tassa yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakkayato||
anuvicarayato||
manasanupekkhato||
pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam vimuccati.|| ||

Ayam Ananda tatiyo anisamso kalena dhammasavane kalena atthupaparikkhaya.|| ||

6. Idh'Ananda bhikkhuno pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam vimuttam hoti,||
anuttare ca kho upadhisankaye cittam avimuttam hoti.|| ||

So tamhi samaye maranakale labhati Tathagatam dassanaya.|| ||

Tassa Tathagato dhamma deseti:||
adi-kalyanam||
majjhe-kalyanam||
pariyosana-kalyanam||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham,||
brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tassa tam dhammadesanam sutva anuttare kho upadhisankaye cittam vimuccati.|| ||

Ayam Ananda catuttho anisamso kalena dhammasavane.|| ||

7. Puna ca param Ananda bhikkhuno pancahi oramhagiyehi samyojanehi cittam vimuttam hoti||
anuttare ca kho upadhisankaye cittam avimuttam hoti.|| ||

So tamhi samayehi maranakale na h'eva kho labhati Tathagatam dassanaya,||
api ca kho Tathagatasavakam labhati dassanaya.|| ||

Tassa Tathagata savako dhammam deseti:||
adi-kalyanam||
majjhe-kalyanam||
pariyosana-kalyanam||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham,||
brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tassa tam dhammadesanam sutva anuttare upadhisankaye cittam vimuccati.|| ||

Ayam Ananda pancamo anisamso kalena dhammasavane.|| ||

8. Puna ca param Ananda bhikkhuno pancahi oramhagiyehi sayojanehi cittam vimuttam hoti,||
anut- [383] tare ca kho upadhisankaye cittam avimuttam hoti.|| ||

So tamhi samaye maranakale na h'eva kho labhati Tathagatam dassanaya,||
na pi Tathagatasavakam labhati dassanaya,||
api ca kho yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa||
anuvitakketi||
anuvicareti||
manasanupekkhati.|| ||

Tassa yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa||
anuvitakkayato||
anuvicarayato||
manasanupekkhato||
anuttare upadhisankhaye cittam vimuccati.|| ||

Ayam Ananda chatto anisamso kalena dhammasavane kalena atthupaparikkhaya.|| ||

Ime kho Ananda cha anisamsa kalena dhammasavane kalena atthupaparikkhaya" ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement