Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
VII. Devata Vagga

Sutta 70

Samadhi Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "So vata bhikkhave bhikkhu||
na santena samadhina||
na panitena||
na patippassaddhiladdhena||
na ekodibhavadhigatena -|| ||

Aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti:||
eko, pi hutva bahudha hoti,||
bahudha pi hutva eko hoti,||
avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujjanimujjam karoti seyyatha pi udake.|| ||

Udake pi abhejjamane1 gacchati seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase pi pallankena kamati seyyatha pi pakkhisakuno.|| ||

Ime pi candimasuriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina paramasati parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka, pi kayena vasam vatteti,|| ||

n'etam thanam vijjati;|| ||

Dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusakaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca yeca dure santike ca,|| ||

n'etam thanam vijjati;|| ||

Parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati:|| ||

"Saragam va cittam saragam cittanti pajanati,||
vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati,||
sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati,||
vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati,||
samoham va cittam samoham cittanti pajanati,||
vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati,||
sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati,||
vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati,||
mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati,||
amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati,||
sa-uttaram va cittam sa-uttaram cittanti pajanati,||
anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati,||
samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati,||
asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati,||
vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati,||
avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati,|| ||

n'etam thanam vijjati;|| ||

Aneka vihitam pubbenivasam anussarati||
seyyathidam:||
ekam pi jatim||
dve pi jatiyo||
tisso pi jatiyo||
catasso pi jatiyo||
panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo||
visam pi jatiyo||
timsam pi jatiyo||
cattarisam pi jatiyo||
pannasam pi jatiyo,||
jati satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi,||
aneke pi samvattakappe,||
aneke pi vivattakappe,||
aneke pi samvatta-vivattakappe:||
amutrasim evam-namo||
evam gotto||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam suka-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto,||
so tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussara" ti,|| ||

n'etam thanam vijjati;|| ||

Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate,||
yathakammupage satte pajanati:|| ||

'Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kaya sucaritena samannagata vavisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate,||
yathakammupage satte pajanati,|| ||

n'etam thanam vijjati;|| ||

Asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati,|| ||

n'etam thanam vijjati.|| ||

 


 

2. "So vata bhikkhave bhikkhu||
santena samadhina||
panitena||
patippassaddhiladdhena||
ekodibhavadhigatena -|| ||

Aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti:||
eko, pi hutva bahudha hoti,||
bahudha pi hutva eko hoti,||
avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujjanimujjam karoti seyyatha pi udake.|| ||

Udake pi abhejjamane1 gacchati seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase pi pallankena kamati seyyatha pi pakkhisakuno.|| ||

Ime pi candimasuriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina paramasati parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka, pi kayena vasam vatteti,|| ||

thana me tam vijjati;

Dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusakaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca yeca dure santike ca,|| ||

thana me tam vijjati;

Parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati:|| ||

"Saragam va cittam saragam cittanti pajanati,||
vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati,||
sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati,||
vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati,||
samoham va cittam samoham cittanti pajanati,||
vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati,||
sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati,||
vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati,||
mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati,||
amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati,||
sa-uttaram va cittam sa-uttaram cittanti pajanati,||
anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati,||
samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati,||
asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati,||
vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati,||
avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati,|| ||

thana me tam vijjati;

Aneka vihitam pubbenivasam anussarati||
seyyathidam:||
ekam pi jatim||
dve pi jatiyo||
tisso pi jatiyo||
catasso pi jatiyo||
panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo||
visam pi jatiyo||
timsam pi jatiyo||
cattarisam pi jatiyo||
pannasam pi jatiyo,||
jati satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi,||
aneke pi samvattakappe,||
aneke pi vivattakappe,||
aneke pi samvatta-vivattakappe:||
amutrasim evam-namo||
evam gotto||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam suka-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto,||
so tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussara" ti,|| ||

thana me tam vijjati;

Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate,||
yathakammupage satte pajanati:|| ||

'Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kaya sucaritena samannagata vavisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate,||
yathakammupage satte pajanati,|| ||

thana me tam vijjati;

Asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati,|| ||

thana me tam vijjati.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement