Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 6

Vitthata Dhana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati][upal] EVAM ME SUTAM.||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:||
Bhikkhavo ti.||
Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.||
Bhagava etad avoca:|| ||

Sattimani bhikkhave, dhanani.|| ||

Katamani satta?|| ||

Saddhadhanam,||
ladhanam,||
hiridhanam,||
ottappadhanam,||
sutadhanam,||
cagadhanam,||
pannadhanam.|| ||

(1) Kataman ca bhikkhave, saddhadhanam?|| ||

Idha, bhikkhave,||
ariyasavako saddho hoti.|| ||

Saddahati Tathagatassa bodhim:||
iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddhovijjacarana sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava" ti|| ||

Idam vuccati bhikkhave, saddhadhanam.|| ||

(2) Kataman ca bhikkhave, siladhanam?|| ||

Idha, bhikkhave,||
ariyasavako panatipata pativirato hoti,||
adinnadana pativirato hoti,||
kamesumicchacara pativirato hoti,||
musa-vada pativirato hoti,||
surameraya majjapamadatthana pativirato hoti.|| ||

Idam vuccati bhikkhave, siladhanam.|| ||

(3) Kataman ca bhikkhave, hiridhanam?|| ||

Idha, bhikkhave,||
ariyasavako hirima hoti.|| ||

Hiriyati kayaduccaritena||
vaciduccaritena,||
manoduccaritena,||
hiriyati papakanam akusalanam dhammanam samapattiya.|| ||

Idam vuccati bhikkhave, hiridhanam.|| ||

(4) Kataman ca bhikkhave, ottappadhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako ottappi hoti.|| ||

Ottapati kayaduccaritena,||
vaciduccaritena,||
manoduccaritena,||
ottapati papakanam akusalanam dhammanam samapattiya.|| ||

Idam vuccati bhikkhave, ottappadhanam.|| ||

(5) Kataman ca bhikkhave, sutadhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo.|| ||

Ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham,||
brahmacariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti,||
dhata vacasa parivita manasanupekkhita dittiya suppatividdha,||
idam vuccati bhikkhave, sutadhanam.|| ||

(6) Kataman ca bhikkhave, cagadhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako vigatamala maccherena cetasa agaram ajjhavasati,||
muttacago payatapani vossaggarato yava yogo danasamvihagarato.|| ||

Idam vuccati bhikkhave, cagadhanam.|| ||

(7) Kataman ca bhikkhave, pannadhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhaya gaminiya.|| ||

Idam vuccati bhikkhave, pannadhanam.|| ||

Imani kho bhikkhave, satta dhanani, ti.|| ||

 

Saddhadhanam siladhanam hiri ottappiyam dhanam||
Sutadhanam ca cago ca panna ce sattamam dhanam.|| ||

Yassa ete dhana atthi itthiya purisassa va||
Ada'iddoti tam ahu amogham tassa jivitam.|| ||

Tasma saddhanca silanca pasadam dhammadassanam||
Anuyunjetha medhavi saram buddhana sasananti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement