Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 22

Dutiya Bhikkhu Aparihaniya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Satta vo bhikkhave,||
aparihaniye dhamme desissami.|| ||

Tam sunatha||
sadhukam||
manasikarotha||
bhasissami ti.

'Evam bhante' ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Katame ca bhikkhave,||
satta aparihaniya dhamma?|| ||

Yavakivan ca bhikkhave,||
bhikkhu na kammarama bhavissanti,||
na kammaramatam anuyutta,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave,||
bhikkhu na bhassarama bhavissanti;|| ||

yavakivan ca bhikkhave,||
bhikkhu na niddarama bhavissanti;|| ||

yavakivan ca bhikkhave,||
bhikkhu na sanganikarama bhavissanti;|| ||

yavakivan ca bhikkhave,||
bhikkhu na papiccha bhavissanti;|| ||

yavakivan ca bhikkhave,||
bhikkhu papikanam icchanam vasam gata bhavissanti;|| ||

yavakivan ca bhikkhave,||
bhikkhu na papamitta bhavissanti||
na papasahaya||
na papasampavanka bhavissanti;|| ||

yavakivan ca bhikkhave,||
bhikkhu na oramattakena visesadhigamena antaravosanam apajjissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave,||
ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti,||
vuddhiyeva bikkhave,||
bhikkhunam patikankha no parihani ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement