Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 23

Tatiya Bhikkhu Aparihaniya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Satta vo bhikkhave,||
aparihaniye dhamme desissami.|| ||

Tam sunatha||
sadhukam||
manasikarotha||
bhasissami ti.

'Evam bhante' ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Katame ca bhikkhave, satta aparihaniya dhamma?|| ||

Yavakivan ca bhikkhave, bhikkhu saddha bhavissanti,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivanca bhikkhave, bhikkhu hirima bhavissanti,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave, bhikkhu ottapino bhavissanti,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave, bhikkhu bahussuta bhavissanti,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave, bhikkhu araddhaviriya bhavissanti,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bikkhave, bhikkhu satima bhavissanti,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave, bhikkhu pannavanto bhavissanti,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave, ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti.|| ||

Imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti,||
vuddhi yeva bhikkhave,||
bhikkhunam patikankha||
no parihani ti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement