Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 34

U-N-A-B-B-R-E-V-I-A-T-E-D

Dutiya Sovacassata Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Imam bhikkhave,||
rattim annatara devata abhikkantaya rattiya abhikkantavanna kevalakappam Jetavanam obhasetva yenaham ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thita ko bikkhave,||
sa devata mam etad avoca:|| ||

Satt'ime bhante,||
dhamma bhikkhuno aparihanaya samvattanti.|| ||

Katame satta?|| ||

Satthugaravata,||
dhammagaravata,||
sanghagaravata,||
sikkhagaravata,||
samadhigaravata,||
sovacassata,||
kalyanamittata.|| ||

Ime kho bante,||
satta dhamma bhikkhuno aparihanaya samvattanti ti.|| ||

Idam avoca bhikkave, sa devata.|| ||

Idam vatva mam abhivadetva padakkhinam katva tatth'ev'antaradhayi ti.|| ||

2. Evam vutte ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:|| ||

3. Imassa kho aham bhante,||
Bhagavata sankhittena bhasitassa evam vittharena attham ajanami:|| ||

Idha bhante, bhikkhu||
attana ca satthugaravo hoti||
satthugaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na satthugarava,||
te ca satthugaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu satthugarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca dhammagaravo hoti||
dhammagaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na dhammagarava,||
te ca dhammagaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu dhammmagarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca sanghagaravo hoti||
sanghagaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na sanghagarava,||
te ca sanghagaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu sanghagarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca sikkhagaravo hoti||
sikkhagaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na sikkhagarava,||
te ca sikkhagaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu sikkhagarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca samadhigaravo hoti||
samadhigaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na samadhigarava,||
te ca samadhigaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu samadhigarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca suvaco hoti||
suvacataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na suvaca,||
te ca suvacataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu suvaca||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca suvaco hoti||
suvacataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na suvaca,||
te ca suvacataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu suvaca||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca kalyanamitto hoti||
kalyanamittataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na kalyanamitta,||
te ca kalyanamittaya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu kalyanamitta||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena, ti.|| ||

Imassa kho aham bhante,||
Bhagavata sankhittena bhasitassa evam vittharena attham ajanami=i ti.|| ||

5. Sadhu sadhu Sariputta,||
sadhu kho tvam Sariputta,||
imassa maya sankhittena bhasitassa evam vittharena attham ajanasi.|| ||

Idha Sariputta, bhikkhu||
attana ca satthugaravo hoti||
satthugaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na satthugarava,||
te ca satthugaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu satthugarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca dhammagaravo hoti||
dhammagaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na dhammagarava,||
te ca dhammagaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu dhammmagarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca sanghagaravo hoti||
sanghagaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na sanghagarava,||
te ca sanghagaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu sanghagarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca sikkhagaravo hoti||
sikkhagaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na sikkhagarava,||
te ca sikkhagaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu sikkhagarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca samadhigaravo hoti||
samadhigaravataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na samadhigarava,||
te ca samadhigaravataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu samadhigarava||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca suvaco hoti||
suvacataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na suvaca,||
te ca suvacataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu suvaca||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca suvaco hoti||
suvacataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na suvaca,||
te ca suvacataya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu suvaca||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena.|| ||

Attana ca kalyanamitto hoti||
kalyanamittataya ca vannavadi;||
ye c'anne bhikkhu na kalyanamitta,||
te ca kalyanamittaya samadapeti;||
ye c'anne bhikkhu kalyanamitta||
tesam ca vannam bhanati bhutam taccham kalena, ti.|| ||

Imassa kho Sariputta,||
maya sankhittena bhasitassa evam vittharena attho datthabbo' ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement