Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 47

Methuna Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][bd] EVAM ME SUTAM.||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho Janussoni brahmano yena ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Janussoni brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Bhavam pi no Gotamo brahmacari patijanati' ti?|| ||

'Yam hi tam brahmana,
samma vadamano vadeyya:||
"Akhandam acchiddam asabalam akammasam||
paripunnam||
parisuddham||
brahmacariyam carati" ti;
mam'eva tam brahmana,
samma vadamano vadeyya,
aham hi brahmana,
akhandam acchiddam asabalam akammasam||
paripunnam||
parisuddham||
brahmacariyam carami' ti.|| ||

'Kim pana bho Gotama,||
brahmacariyassa khandam pi chiddam pi sabalam pi kammasam pi' ti?|| ||

2. Idha brahmana,||
ekacco samano va brahmano va samma brahmacari patijanamano na h'eva kho matugamena saddim dvayandvayasamapattim samapajjati,||
api ca kho matugamassa ucchadanaparimaddananahapanasambahanam sadiyati.|| ||

So tam assadeti,||
tam nikameti||
tena ca vittim apajjati.|| ||

Idam pi kho brahmana,||
brahmacariyayassa khandam pi chiddam pi sabalam pi kammasam pi.|| ||

Ayam vuccati brahmana,||
aparisuddham brahmacariyam carati samyutto methunena samyogena,||
na parimuccati jatiya jaramaranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
na parimuccati dukkhasmati vadami.|| ||

3. Puna ca param brahmana,||
idh'ekacco samano va brahmano va samma brahmacari patijanamano na h'eva kho matugamena saddhim dvayandvayasamapattim samapajjati,||
na pi matugamassa ucchadanaparimaddananahapanasambahanam sadiyati,||
api ca kho matugamena saddhim sanjagghati sanki'ati sanke'ayati.|| ||

4. Puna ca param brahmana,||
idh'ekacco samano va brahmano va samma brahmacari patijanamano na h'eva kho matugamena saddhim dvayandvayasamapattim samapajjati,||
na pi matugamassa ucchadanaparimaddananahapanasambahanam sadiyati||
na pi matugamena saddhim sanjagghati sanki'ati sanke'ayati||
api ca kho matugamassa cakkhuna cakkhum upanijjhayati pekkhati.|| ||

5. Puna ca param brahmana,||
idh'ekacco samano va brahmano va samma brahmacari patijanamano na h'eva kho matugamena saddhim dvayandvayasamapattim samapajjati,||
na pi matugamassa ucchadanaparimaddananahapanasambahanam sadiyati,||
na pi matugamena saddhim sanjagghati sanki'ati sanke'ayati,||
na pi matugamassa cakkhuna cakkhum upanijjhayatipekkhati||
api ca kho matugamassa saddam sunati,||
tirokuddam va tiropakaram va hasantiya va bhanantiya va gayantiya va rodantiya va.|| ||

6. Puna ca param brahna,||
idh'ekacco samano va brahmano va samma brahmacari patijanamano na h'eva kho matugamena saddim dvayandvayasamapattim samapajjati,||
na pi matugamassa ucchadanaparimaddananahapanasambahanam sadiyati,||
na pi matugamena saddhim sanjagghati sanki'ati sanke'ayati,||
na pi matugamassa cakkhuna cakkhum upanijjhayatipekkhati,||
na pi matugamassa saddam sunati,||
tirokuddam va tiropakaram va hasantiya va bhanantiya va gayantiya va rodantiya va||
api ca kho yani'ssa tani pubbe matugamena saddhim hasitalapitaki'itanitani anussarati.|| ||

7. Puna ca param brahmana,||
idh'ekacco samano va brahmano va samma brahmacari patijanamano na h'eva kho matugamena saddhim dvayandvayasamapattim samapajjati,||
na pi matugamassa ucchadanaparimaddananahapana sambahanam sadiyati,||
na pi matugamena saddhim sanjagghati sanki'ati sanke'ayati,||
na pi matugamassa cakkhuna cakkhum upanijjhayati pekkhati,||
na pi matugamassa saddham sunati,||
tirokuddam va tiropakaram va hasantiya va bhanantiya va gayantiya va rodantiya va,||
na pi yanissa tani pubbe matuga mena saddhim hasitalapitaki'itani tani anussarati||
api ca kho passati gahapatim va gahapatiputtam va pancahi kamagunehi samappitam samangibhutam parivariyamanam.|| ||

8. Puna ca param brahmana,||
idh'ekacco samano va brahmano va samma brahmacari patijanamano na h'eva kho matugamena saddhim dvayandvayasamapattim samapajjati,||
na pi matugamassa ucchadanaparimaddananahapana sambahanam sadiyati,||
na pi matugamena saddhim sanjagghati sanki'ati sanke'ayati,||
na pi matugamassa cakkhuna cakkhum upanijjhayati pekkhati,||
na pi matugamassa saddham sunati,||
tirokuddam va tiropakaram va hasantiya va bhanantiya va gayantiya va rodantiya va,||
na pi yanissa tani pubbe matuga mena saddhim hasitalapitaki'itani tani anussarati,||
na pi passati pahapati,||
vagahapatiputtam va pancahi kama-gunehi samappitam samangibhutam parivariyamanam||
api ca kho annataram devanikayam panidhaya brahmacariyam carati 'iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro va' ti.|| ||

So tam assadeti,||
tam nikameti,||
tena ca vittim apajjati.|| ||

Idam pi kho brahmana,||
brahmacariyassa khandam pi chiddam pi sabalam pi kammasam pi.|| ||

Ayam vuccati brahmana,||
aparisuddham brahmacariyam carati,||
samyutto methunena samyogena na parimuccati,||
jatiya jarayamaranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi.|| ||

Na parimuccati dukkhasma ti vadami.|| ||

Yavakivan caham brahmana||
imesam sattannam methunasamyoganam annatarannataram methunasamyogam attani appahinam samanupassim,||
n'eva tavaham brahmana,||
sadevake loke samarake sabrahmake,||
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho paccannasim.|| ||

Yato ca kho aham brahmana,||
imesam sattannam methunasamyoganam na annatarannataram methunasamyogam attani appahinam samanupassim,||
athaham brahmana,||
sadevake loke samarake sabrahmake,||
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya anuttaram sammasambodim abhisambuddho paccannasim.|| ||

Nanan ca pana me dassanam udapadi:|| ||

'Akuppa me ceto-vimutti,||
ayam antima jati,||
n'atthi dani punabbhevo' ti.|| ||

Evam vutte Janussoni brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Abhikkantam bho Gotama||
abhikkantam bho Gotama,||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya,||
"cakkhumanto rupani dakkhinti" ti,||
evam eva hota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajja-t-agge panupetam saranam gatan' ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement