Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 49

Danamahapphala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati][upal] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Campayam viharati Gaggaraya pokkharaniya tire.|| ||

Atha kho sambahula Campeyyaka upasaka yenayasma Sariputto ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Sariputtam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho Campeyyaka upasaka ayasmantam Sariputtam etad avocum:|| ||

'Cirassuta no bhante Sariputta,||
Bhagavato sammukha dhammikatha.|| ||

Sadhu mayam bhante,||
labheyyama Bhagavato sammukha dhammikatham savanaya' ti.|| ||

'Tena h'avuso tadahu'posathe agaccheyyatha,||
app'eva nama labheyyatha Bhagavato sammukha dhammikatham savanaya' ti.|| ||

'Evam bhante' ti kho te Campeyyaka upasaka ayasmato Sariputtassa patissutva utthay asana ayasmantam Sariputtam abhivadetva padakkhinam katva pakkamimsu.|| ||

Atha ko te Campeyyaka upasaka tadahu'posathe yenayasma Sariputto ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Sariputtam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto tehi Campeyyakehi upasakehi saddhim yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:|| ||

[60] 2. Siya nu kho bhante,||
idh'ekaccassa tadisam yeva danam dinnam||
na mahapphalam na mahanisamsam;||
siya pana bhante,||
idh'ekaccassa tadisam yeva danam dinnam||
mahapphalam mahanisamsan ti?|| ||

Siya Sariputta,||
idh'ekaccassa tadisam yeva danam dinnam||
mahapphalam na mahanisamsam||
siya pana Sariputta,||
idh'ekaccassa tadisam yeva danam dinnam||
mahapphalam mahanisamsan ti.|| ||

3. Ko nu kho bhante, hetu ko paccayo,||
yena-m-idh'ekaccassa tadisam yeva danam dinnam||
mahapphalam hoti, na mahanisamsam||
ko pana bhante, hetu ko paccayo,||
yena-m-idh'ekaccassa tadisam yeva danam dinnam||
mahapphalam hoti, mahanisamsan ti?|| ||

 


 

Idha Sariputta,||
ekacco sapekho danam deti,||
patibaddhacitto danam deti,||
sannidhipekho danam deti,||
'imam pecca paribhunjissami' ti danam deti.|| ||

So tam danam deti samanassa va brahmanassa va,||
annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

Tam kim mannasi Sariputta,||
dadeyya idh'ekacco evarupam danan ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tatra Sariputta, yvayam sapekho danam deti,||
patibaddhacitto danam deti,||
sannidhipekho danam deti,||
'imam pecca paribhunjissami' ti danam deti:|| ||

So tam danam datva kayassa bheda param marana Catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

So tam [61] kammam khepetva tam iddhim tam yasam tam adhipateyyam agami hoti aganta itthattam.|| ||

 


 

4. Idha pana Sariputta,||
ekacco na h'eva kho sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'imam pecca paribhunjissami' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'sahu danan' ti danam deti.|| ||

So tam danam deti samanassa va brahmanassa va,||
annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

Tam kim mannasi Sariputta,||
dadeyya idh'ekacco evarupam danan ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tatra Sariputta, yvayam na sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sa nnidipekho danam deti,||
na 'imam pecca paribhunjissami' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'saha danan' ti danam deti.|| ||

So tam danam datva kayassa bheda param marana Catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

So tam kammam khepetva tam iddhim tam yasam tam adhipateyyam agami hoti aganta itthattam.|| ||

 


 

Idha pana Sariputta,||
ekacco na h'eva kho sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'imam pecca paribhunjissami' ti danam deti||
na pi 'sahu danan' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'dinnapubbam katapubbam pitupitamahehi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti.|| ||

So tam danam deti samanassa va brahmanassa va,||
annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

Tam kim mannasi Sariputta,||
dadeyya idh'ekacco evarupam danan ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tatra Sariputta, yvayam na h'eva kho sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'imam pecca paribhujjissami' ti danam deti
na pi 'sahu danan' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'dinnapubbam katapubbam pitupitamahehi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti.|| ||

So tam danam datva kayassa bheda paramamarana Catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

So tam kammam khepetva tam iddhim tam yasam tam adhipateyyam agami hoti aganta itthattam.|| ||

 


 

Idha pana Sariputta ekacco na heva kho sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na imam pecca paribhunjissamiti danam deti||
na pi 'sahu danan' ti danam deti,||
na pi 'dinnapubbam katapubbam pitupitamahehi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'aham pacami,||
ime na pacanti,||
na arahami pacanto apacantanam danam adatun' ti danam deti.|| ||

So tam danam deti samanassa va brahmanassa va,||
annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

Tam kim mannasi Sariputta,||
dadeyya idh'ekacco evarupam danan ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tatra Sariputta, yvayam na h'eva sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'imam pecca paribhunjissami'ti danam deti||
na pi 'sahu danan' ti danam deti,||
na pi 'dinnapubbam katapubbam pitupitamahehi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'Aham pacami,||
na ime pacanti,||
narahami pacanto apacantanam danam adatun' ti danam deti.|| ||

So tam danam datva kayassa bheda param marana Catummaharajicanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

So tam kammam khepetva tam iddhim tam yasam tam adhipateyyam agami hoti aganta itthattam.|| ||

 


 

(5) Idha pana Sariputta ekacco na h'eva kho sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'imam pecca paribhunjissami' ti danam deti||
na pi 'sahu danan' ti danam deti,||
na pi 'dinnapubbam katapubbam pitupitamahehi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti||
na pi 'Aham pacami,||
na ime pacanti,||
na arahami pacanto apacantanam danam adatun' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'Yatha tesam pubbakanam isinam tani mahayannani ahesum,||
seyyath'idam: Attakassa, Vamakassa, Vamadevassa, Vessamittassa, Yamataggino, Angirasassa, Bharadvajassa, Vasetthassa, Kassapassa, Bhaguno,||
evam me ayam danasamvibhago bhavissati' ti danam deti.|| ||

So tam danam deti samanassa va brahmanassa va,||
annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

Tam kim mannasi Sariputta,||
dadeyya idh'ekacco evarupam danan ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tatra Sariputta, yvayam na sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'imam pecca paribhunjissami' ti danam deti,||
na pi s'ahud anan' ti danam deti,||
na pi 'dinnapubbam katapubbam pitupitamahahi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti||
na pi 'Aham pacami,||
na ime pacanti,||
na arahami pacanto apacantanam adatun' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'Yatha tesam pubbakanam isinam tani mahayannani ahesum,||
seyyath'idam: Attakassa, Vamakassa, Vamadevassa, Vessamittassa, Yamataggino, Angirasassa, Bharadvajassa, Vasetthassa, Kassapassa, Bhaguno,||
evam me ayam dana samvibhago bhavissati' ti danam deti.|| ||

So tam danam datva kayassa bheda param marana Catummaharajicanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

So tam kammam khepetva tam iddhim tam yasam tam adhipateyyam agami hoti aganta itthattam.|| ||

 


 

(6) Idha pana Sariputta ekacco na h'eva kho sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na imam pecca paribhunjissamiti danam deti,||
na pi 'sahu danan' ti danam deti,||
na pi 'dinnapubbam katapubbam pitupitamahehi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti
na pi 'Aham pacami,||
na ime pacanti,||
narahami pacanto apacantanam adatun'ti danam deti,||
na pi 'Yatha tesam pubbakanam isinam tani mahayannani ahesum, seyyath'idam:||
Attakassa, Vamakassa, Vamadevassa, Vessamittassa, Yamataggino, Angirasassa, Bharadvajassa, Vasetthassa, Kassapassa, Bhaguno,||
evam me ayam dana samvibhago bhavissati' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'Imam me danam dadato cittam pasidati,||
attamanata somanassam upajayati' ti danam deti.|| ||

So tam danam deti samanassa va brahmanassa va,||
annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavavasathapadipeyyam.|| ||

Tam kim mannasi Sariputta,||
dadeyya idh'ekacco evarupam danan ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tatra Sariputta, yvayam na sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'Imam pecca paribhunjissami' ti danam deti||
na pi 'Sahu danan' ti danam deti||
na pi 'dinnapubbam katapubbam pitupitamahahi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti||
na pi 'Aham pacami,||
na ime pacanti,||
na arahami pacanto apacantanam adatun' ti danam deti||
na pi 'Yatha tesam pubbakanam isinam tani mahayannani ahesum, seyyath'idam:||
Attakassa, Vamakassa, Vamadevassa, Vessamittassa, Yamataggino, Angirasassa, Bharadvajassa, Vasetthassa, Kassapassa, Bhaguno,||
evam me ayam danasamvibhago bhavissati' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'Imam me danam dadato cittam pasidati,||
attamanata somanassam upajayati' ti danam deti.|| ||

So tam danam datva kayassa bheda param marana Catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjati so tam kammam khepetva tam iddhim tam yasam tam adhipateyyam agami hoti aganta itthattam.|| ||

 


 

(7) Idha pana Sariputta ekacco na h'eva kho sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'Imam pecca paribhunjissami' ti danam deti||
na pi 'Sahu danan' ti danam deti,||
na pi 'Dinnapubbam katapubbam pitupitamahehi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti||
na pi aham pacami,||
na ime pacanti,||
na arahami pacanto apacantanam adatun' ti danam deti,||
na pi 'Yatha tesam pubbakanam isinam tani mahayannani ahesum, seyyath'idam:||
Attakassa, Vamakassa, Vamadevassa, Vessamittassa, Yamataggino, Angirasassa, Bharadvajassa, Vasetthassa, Kassapassa, Bhaguno,||
evam me ayam dana [62] samvibhago bhavissati' ti danam deti||
na pi 'Imam me danam dadato cittam pasidati,||
attamanata somanassam upajayati' ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'Cittalamkaram cittaparikkharan' ti danam deti.|| ||

So tam danam deti samanassa va brahmanassa va,||
annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

Tam kim mannasi Sariputta,||
dadeyya idh'ekacco evarupam danan ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tatra Sariputta,||
yvayam na sapekho danam deti,||
na patibaddhacitto danam deti,||
na sannidhipekho danam deti,||
na 'Imam pecca paribhunjissami' ti danam deti||
na pi 'Sahu danan' ti danam deti,||
na pi 'Dinnapubbam katapubbam pitupitamahahi,||
na arahami poranam kulavamsam hapetun' ti danam deti||
na pi 'aham pacami,||
na ime pacanti,||
na arahami pacanto apacantanam adatun' ti danam deti,||
na pi 'Yatha tesam pubbakanam isinam tani mahayannani ahesum,||
seyyath'idam:||
Attakassa, Vamakassa, Vamadevassa, Vessamittassa, Yamataggino, Angirasassa, Bharadvajassa, Vasetthassa, Kassapassa, Bhaguno,||
evam me ayam danasamvibhago bhavissati' ti danam deti||
na pi 'imam me danam dadato cittam pasidati,||
attamanata somanassam upajayati ti danam deti.|| ||

Api ca kho 'Cittalamkaram cittaparikkharan' ti danam deti.|| ||

So tam danam datva kayassa bheda param marana brahmakayikanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

So tam kam- [63] mam khepetva tam iddhim tam yasam tam adhipateyyam anagami hoti ataganta itthattam.|| ||

Ayam kho Sariputta, hetu ayam paccayo,||
yena midh'ekaccassa tadisamyeva danam dinnam||
mahapphalam hoti, na mahanisamsam.|| ||

Ayam pana Sariputta, hetu ayam paccayo,||
yena midh'ekaccassa tadisamyeva danam dinnam||
mahapphalam hoti mahanisamsan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement