Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata
Avyakata Vaggo

Sutta 52

Purisagati Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][olds] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthi|| ||

2. Satta ca bhikkhave purisagatiyo desissami anupada ca parinibbanam.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam||
manasikarotha,||
bhasissami ti.|| ||

'Evam bhante' ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca.|| ||

Katama ca bhikkhave satta purisagatiyo?|| ||

3. Idha, bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti

upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati||
tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya antara parinibbayi hoti.|| ||

Seyyatha pi bhikkhave, divasasantatte ayokapale hannamane,||
papatika nibbattitva nibbayeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya antara parinibbayi hoti.|| ||

 


 

4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya antara parinibbayi hoti.|| ||

Seyyatha pi bhikkhave, divasasantatte ayokapale hannamane papatika nibbattitva uppatitva nibbayeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya antara parinibbayi hoti.|| ||

 


 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya antara parinibbayi hoti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, divasasantatte ayokapale hannamane papatika nibbattitva uppatitva anupahacca talam nibbayeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya antara parinibbayi hoti.|| ||

 


 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya upahacca parinibbayi hoti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, divasasantatte ayokapale hannamane papatika nibbattitva uppatitva upahacca talam nibbayeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya upahacca parinibbayi hoti.|| ||

 


 

7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya asankhara parinibbayi hoti.|| ||

Seyyatha pi bhikkhave, divasasantatte ayokapale hannamane papatika nibbattitva uppatitva
paritte tinapunje va katthapunje va nipateyya,
sa tattha aggim pi janeyya,||
dhumam pi janeyya -||
aggim pi janetva||
dhumam pi janetva||
tam eva parittam tinapunjam va||
katthapunjam va||
pariyadiyitva anahara nibbayeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya asankhara parinibbayi hoti.|| ||

 


 

8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya sasankhara parinibbayi hoti.|| ||

Seyyatha pi bhikkhave, divasasantatte ayokapale hannamane papatika nibbattitva uppatitva vipule||
tinapunje va||
katthapunje va nipateyya,||
sa tattha aggim pi janeyya,||
dhumam pi janeyya,||
aggim pi janetva||
dhumam pi janetva||
tam eva vipulam tinapunjam va||
katthapunjam va||
pariyadiyitva anahara nibbayeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya sasankara parinibbayi hoti.|| ||

 


 

9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya uddhamsoto hoti akanitthagami.|| ||

Seyyatha pi bhikkhave, divasasantatte ayokapale hannamane,||
papatika nibbattitva uppatitva mahante tinapunje va||
katthapunje va nipateyya,||
sa tattha aggim pi janeyya,||
dhumam pi janeyya,||
aggim pi janetva||
dhumam pi janetva||
tam eva mahantam tinapunjam va||
katthapunjam va||
pariyadiyitva gaccham pi daheyya,||
dayam pi daheyya,||
kaccham pi dahitva||
dayam pi dahitva||
harit'antam va||
patth'antam va||
sel'antam va||
udak'antam va||
ramaniyam va bhumibhagam agamma||
anahara nibbayeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa na sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Na sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya uddham soto hoti akanitthagami.|| ||

Ima kho bhikkhave, satta purisagatiyo.|| ||

 


 

Kataman ca bhikkhave, anupada parinibbanam?|| ||

10. Idha pana bhikkhave, bhikkhu evam patipanno hoti:|| ||

'No c'assa, no ca me siya;||
na bhavissati, na me bhavissati.|| ||

Yad atthi yam bhutam,||
tam pajahami' ti upekkham patilabhati.|| ||

So bhave na rajjati.|| ||

Sambhave na rajjati.|| ||

Atthuttarim padam santam sammappannaya passati.|| ||

Tan ca khvassa padam sabbena sabbam sacchikatam hoti.|| ||

Tassa sabbena sabbam mananusayo pahino hoti.|| ||

Sabbena sabbam bhavaraganusayo pahino hoti.|| ||

Sabbena sabbam avijjanusayo pahino hoti.|| ||

So asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave anupadaparinibbanam.

Ima kho bhikkhave, satta purisagatiyo anupada ca parinibbanan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement