Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 63

Nagarupama Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] EVAM ME SUTAM.|| ||

Savattinidanam|| ||

Yato kho bhikkhave, ranno paccantimam nagaram sattahi nagaraparikkharehi suparikkhatam hoti,||
catunnan ca aharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi.|| ||

Idam vuccati bhikkhave ranno paccantimam nagaram akaraniyam bahirehi paccattikehi paccamittehi.|| ||

Katamehi sattahi nagaraparikkharehi suparikkhatam hoti?|| ||

(1) Idha, bhikkhave,, ranno paccantime nagare esika hoti gambhiranema sunikhata acala asampavadhi.|| ||

Imina pathamena nagaraparikkharena suparikkhatam hoti ranno paccantimam nagaram abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya.|| ||

(2) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare parikha khata hoti gambhira c'eva vitthata ca.|| ||

Imina dutiyena nagara parikkharena suparikkhatam hoti ranno paccantimam nagaram abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya.|| ||

(3) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare anupariyaya patho hoti ucco c'eva vitthato ca.|| ||

Imina tatiyena nagara parikkharena suparikkhatam hoti ranno paccantimam nagaram abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya.|| ||

(4) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare bahum avudham sannicitam hoti salakam c'eva jevaniyan ca.|| ||

Imina catutthena nagaraparikkharena suparikkhatam hoti ranno paccantimam nagaram abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya.|| ||

(5) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare bahu balakayo pativasati - seyyath'idam:||
hattharoha assaroha rathika dhanuggaha velaka calaka pindadayika ugga rajaputta pakkhandino mahanaga sura papphalika.|| ||

Cammayodhino dasakaputta.|| ||

Imina pancamena nagaraparikkharena suparikkhatam hoti ranno paccantimam nagaram abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya.|| ||

(6) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare dovariko hoti pandito vyatto medhavi annatanam nivareta natanam paveseta.|| ||

Imina chatthena nagaraparikkharena suparikkhatam hoti ranno paccantimam nagaram abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya.|| ||

(7) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare pakaro hoti ucca c'eva vitthato ca vasanalepanasampanno ca.|| ||

Imina sattamena nagaraparikkharena suparikkhatam hoti ranno paccantimam nagaram abntaranam guttiya bahiranam patighataya.|| ||

Imehi sattahi nagara-parikkharehi suparikkhatam hoti.|| ||

Katamesam catunnam aharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi:|| ||

(1) Idha, bhikkhave, ranno paccantime nagare bahum tinkatthodakam santicitam hoti abbhantaranam ratiya aparitassaya phasuviharaya,||
bahiranam patighataya.|| ||

(2) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare bahum saliyavakam sannicitam hoti abbhantaranam ratiya aparitassaya phasuviharaya bahiranam patighataya.|| ||

(3) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare bahum tilamasamuggaparannam sannicitam hoti abbhantaranam ratiya aparitassaya phasuviharaya,||
bahiranam patighata ya.|| ||

(4) Puna ca param bhikkhave, ranno paccantime nagare bahum bhesajjam santicitam hoti seyyathidam:||
sappi navanitam telam madhu phanitam lonam abbhantaranam ratiya aparitassaya phasuviharaya, bahiranam patighataya.|| ||

Imesam kho bhikkhave, catunnam aharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi.|| ||

Yato kho bhikkhave, ranno paccantimam nagaram imehi sattahi nagaraparikkharahi suparikkhatam hoti,||
imesam catunnam aharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi,||
idam vuccati bhikkhave, ranno paccantimam nagaram akaraniyam bahirehi paccattikehi paccamittehi.|| ||

Evam eva kho bhikkhave, yata ariyasavako sattahi saddhammehi samannagato hoti,||
catunnan ca jhananam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave, ariyasavako akaraniyo marassa akaraniyo papimato.|| ||

Katamehi sattahi saddhammehi samannagato?|| ||

(1) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare esika hoti gambhiranema sunikhata acala asampavedhi abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako saddho hoti,||
saddahati Tathagatassa bodhim - iti pi so Bhagava araham samma sambuddho vijja-carana-sampanno sugato lokavindu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagavati.|| ||

Saddhesiko bhikkhave,||
ariyasavako akusalam pajahati,||
kusalam bhaveti,||
savajjam pajahati,||
anavajjam bhaveti,||
suddham attanam pariharati.|| ||

Imina pathamena saddhammena samannagato hoti.|| ||

(2) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare parikha hoti gambhira c'eva vitthata ca abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako hirima hoti,||
hiriyati kayaduccaritena vaciduccaritena manoduccaritena hiriyati papakanam akusalanam dhammanam samapattiya.|| ||

Hiriparikho bhikkhave, ariyasavako akusalam pajahati,||
kusalam bhaveti,||
savajjam pajahati,||
anavajjam bhaveti,||
suddham attanam pariharati.|| ||

Imina dutiyena saddhammena samannagato hoti.|| ||

(3) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare anupariyaya patho hoti ucco c'eva vitthata ca abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako ottappi hoti,||
ottappati kayaduccaritena vaciduccaritena manoduccaritena,||
ottappati papakanam akusalanam dhammanam samapattiya ottappapariyaya bhikkhave,||
ariyasavako akusalam pajahati,||
kusalam bhaveti,||
savajjam pajahati,||
anavajjam bhaveti,||
suddham attanam pariharati.|| ||

Imina dutiyena saddhammena samannagato hoti.|| ||

(4) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare bahum avudham sannicitam hoti,||
salakam c'eva jevaniyan ca abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana majjhe kalyana pariyosanakalyana sattha savyanjana kevalaparipunna parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
katharupassa dhamma bahussuta honti dhata vavasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Sutavudho bhikkhave, ariyasavako akusalam pajahati,||
kusalam bhaveti,||
savajjam pajahati,||
anavajjam bhaveti,||
suddham attanam pariharati.|| ||

Imina catutthena saddhammena samannagate hoti.|| ||

(5) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare bahu balakayo pativasati,||
seyyathidam: hattharoha assaroha rathika dhanuggaha celaka calaka pindadayika ugga rajaputta pakkhandino mahanaga sura cammayodhino dasakaputta abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako araddhaviriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamavadalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Viriyabalakayo bhikkhave,||
ariyasavako akusalam pajahati,||
kusalam bhaveti,||
savajjam pajahati,||
anavajjam bhaveti,||
suddham attanam pariharati.|| ||

Imina pancamena saddhammena samannagato hoti.|| ||

(6) seyyatha pi, bhikkhave,, rannopaccantime nagare dovariko hoti panidito viyatto medhavi annatanam nivareta natanam pavaseta abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako satima hoti paramena satinepakkena samannagato cirakampi cirabhasitampi sarita anussarita.|| ||

Sati dovariko bhikkhave, ariyasavako akusalam pajahati,||
kusalambhaveti,||
savajjam pajahati,||
anavajjam bhaveti,||
suddham attanam pariharati.|| ||

Imina chatthena saddhammena samannagato hoti.|| ||

(7) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare pakaro hoti ucco c'eva vitthato ca vasanalepanasampanno ca abbhantaranam guttiya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyavako pannava hoti udayatthagaminiya pannnaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya.|| ||

Pannavasanalepanasampanno bhikkhave,||
ariyasavako akusalam pajahati,||
kusalam bhaveti,||
savajjam pajahati,||
anavajjam bhaveti,||
suddham attanam pariharati.|| ||

Imina sattamena saddhammena samannagato hoti.|| ||

Imehi sattahi dhammehi samannagato hoti.|| ||

Katamesam catunnam jhananam abhivetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi: (1) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare bahum tinakatthodakam sannicitam hoti abbhantaranam ratiya aparitassaya phasuviharaya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako,||
vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati,||
attano ra6tiya aparitassaya phasuviharaya,||
okkamanaya nibbanassa.|| ||

(2) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare bahum saliyavakam sannicitam hoti abbhantaranam ratiya aparitassaya phasuviharaya,||
bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako citakkavicaranam vupasama ajajhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati attano ratiya aparitassaya phasuviharaya,||
okkamanaya nibbanassa.|| ||

(3) Yyethapi bhikkhave ranno paccantime nagare bahum tilamuggamasaparannam sannicitam hoti abbhantaranam ratiya aparitassaya phasuviharaya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako pitiyaca viraga upekkhaco ca viharati,||
sato ca sampajano sukhanca kayena patisanvedeti,||
yam tam ariya acikkhanti 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tatiyam-jhanam upasampajja viharati attano ratiya aparitassaya phasuviharaya,||
okkamanaya nibbanassa.|| ||

(4) seyyatha pi, bhikkhave,, ranno paccantime nagare bahum bhesajjam sannicitam hoti seyyathidam: sappi navanitam telam madhu phanitam lonam abbhantaranam ratiya aparitassaya phasuviharaya bahiranam patighataya,||
evam eva kho, bhikkhave,,||
ariyasavako sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam attha-gama adukkam asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati attano ratiya aparitassaya phasuviharaya,||
okkamanaya nibbanassa.|| ||

Imesam catunnam jhananam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi.|| ||

Yato ca kho bhikkhave, ariyasavako imehi sattahi saddhammehi samannagato hoti,||
imesam catunnam jhananam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi.|| ||

Ayam vuccadi bhikkhave,||
ariyasavako akaraniyo marassa akaraniyo papimatoti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement