Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Sattaka Nipata

Sutta 70

Araka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][than] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Bhutapubbam bhikkhave, Arako nama sattha ahosi,||
titthakaro kamesu vitarago:|| ||

Arakassa kho pana bhikkhave,||
satthuno anekani savakasatani ahesum.|| ||

Arako sattha savakanam evam dhammam deseti:|| ||

2. Appakam brahmana, jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhab- [137] bam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranam.|| ||

Seyyatha pi brahmana, tinagge ussavabindu suriye uggacchante khippam yeva pativigacchati na ciratthitikam hoti,||
evam eva kho brahmana, ussavabinadupamam,||
jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranam.|| ||

Seyyatha pibrahmana, thullaphusitake deve vassante udake udakabubbulam khippam yeva pativigacchati na ciratthitikam hoti,||
evam eva kho brahmana, udakabubbupapamam,||
jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranam.|| ||

Seyyatha pi brahmana, udake dandaraji khippam yeva pativigacchati,||
na ciratthitika hoti,||
evam eva kho brahmana, udake dandarajupamam,||
jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranam.|| ||

Seyyatha pi brahmana, nadi pabbateyya durangama sighasota haraharini||
n'atthi so khano va layo va muhutto va||
yam sa aramati,||
atha ko sa gacchat'eva vattat'eva sandat'eva,||
evam eva kho brahmana, nadipabbateyyupamam,||
jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranam.|| ||

Seyyatha pi brahmana, balava puriso jivhagge khelapindam sannuhitva appakasiren'eva vameyya,||
evam eva kho brahmana khelapindupamam,||
jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranam.|| ||

Seyyatha pi brahmana, divasasamtatte [138] ayokatahe mamsapesi pakkhitta khippam yeva pativigacchati,||
na ciratthitika hoti,||
evam eva kho brahmana, mamsasupemam,||
jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranam.|| ||

Seyyatha pi brahmana, gavi vajjha aghatanam niyamana yan nad eva padam uddharati santike'va hoti vadhassa santike'va maranassa,||
evam eva kho brahmana, govajjhupamam,||
jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranam.|| ||

3. Tena kho pana bhikkhave samayena manussanam satthivassasahassani ayuppamanam ahosi.|| ||

Pancavassasatika kumarika alampateyya ahosi.|| ||

Tena kho pana bhikkhave,||
samayena manussanam chal eva abadha ahesum:||
sitam,||
unham,||
jigaccha,||
pipasa,||
uccaro,||
passavo.|| ||

So hi nama bhikkhave,||
arako satta evam dighayukesu manussesu evam cirattitikesu evam appabadhesu savakanam evam dhammam desessati:|| ||

"Appakam brahmana,||
jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranan' ti.|| ||

Etarahi kho tam bhikkhave,||
samma vadamano vadeyya
'appakam, jivitam manussanam parittam lahukam bahudukkham bahupayasam.|| ||

Mantaya boddhabbam.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam.|| ||

N'atthi jatassa amaranan' ti.|| ||

Etarahi kho bhikkhave, yo ciram jivati,||
so vassasatam appam va bhiyyo.|| ||

Vassasatam kho pana bhikkhave,||
jivanto tiniyeva utusatani jivati:||
utusatam hemantanam,||
utusatam gimhanam,||
utusatam vassanam.|| ||

Tini kho pana bhikkhave,||
utusatani jivanto dvadasa yeva masasatani jivati:||
cattari masa satani [139] hemantanam,||
cattari masa satani gimhanam,||
cattari masa satani vassanam.|| ||

Dvadasam kho, pana bhikkhave,||
masasatani jivanto catuvisatim yeva addhamasa satani jivati:||
atthaddha masa satani hemantanam,||
atthaddha masa satani gimhanam,||
atthaddha masa satani vassanam.|| ||

Catuvisatim kho pana bhikkhave,||
atthaddha masa satani jivanto chattimsam yeva ratti sahassani jivati:||
dvadasa rattisahassani hemantanam,||
dvadasa rattisahassani gimhanam,||
dvadasa rattisahassani gimhanam,||
dvadasa rattisahassani vasanam.|| ||

Chattimsam kho pana bhikkhave,||
ratti sahassani jivanto dvesattatin neva bhattasahassani bhunjati:||
catuvisati bhattasahassani hemantanam,||
catuvisati bhattasahassani gimhanam,||
catuvisati bhattasahassani vassanam saddhim matuthannaya,||
saddhim bhattantaraya.|| ||

Tatr'ime bhattantaraya:||
kupito pi bhattam na bhunjati,||
dukkhito pi bhattam na bhunajati,||
vyadhito pi bhattam na bhunjati,||
uposathiko pi bhattam na bhunjati,||
alabhakena pi bhattam na bhunjati.|| ||

Iti kho bhikkhave, maya vassasatayukassa manussassa ayu pi sankhatam,||
ayuppamanam pi sankhatam,||
utu pi sankhata,||
samvacchara pi sankhata,||
masa pi sankhata,||
addhamasa pi sankhata,||
ratti pi sankhata,||
diva pi sankhata,||
bhatta pi sankhata,||
bhattantaraya pi sankhata.|| ||

4. Yam bhikkhave satthara karaniyam savakanam hitesina anukampakena anukampam upadaya,||
katam vo tam maya.|| ||

Etani bhikkhave,||
rukkhamulani,||
etani sunnagarani.|| ||

Jhayatha bhikkhave,||
mapamadattha,||
ma paccha vippatisarino ahuvattha.|| ||

Ayam vo amhakam anusasani ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement