Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
II: Maha Vagga

Sutta 20

Uposatha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[204]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Pubbarame Migaramatupasade.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava tadahuposathe bhikkhu-sanghaparivuto nisinno hoti.|| ||

Atha kho ayasma Anando abhikkantaya rattiya nikkhante pathame yame utthay asana ekamsam uttarasangam karitva yena Bhagava tenanjalim panametva Bhagavantam etad avoca:|| ||

Abhikkanta bhante ratti nikkhanto pathamo yamo, ciranisinno bhikkhusangho, uddisatu bhante Bhagava bhikkhunam patimokkhanti.|| ||

Evam vutte Bhagava tunhi ahosi.|| ||

[205] 2. Dutiyam pi kho ayasma Anando abhikkantaya rattiya,||
nikkhante majjhime yame,||
utthay asana ekamsam uttarasangam karitva yena Bhagava ten'anjalim panametva Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Abhikkanta bhante, ratti,||
nikkhanto majjhimo yamo,||
ciranisinno bhikkhusangho,||
uddisatu bhante, Bhagava bhikkhunam patimokkhan' ti|| ||

Dutiyam pi kho Bhagava tunhi ahosi.|| ||

3. Tatiyam pi kho ayasma Anando abhikkantaya rattiya,||
nikkhante pacchime yame,||
uddhaste arune nandimukhiya rattiya,||
utthay asana ekamsam uttarasangam karitva yena Bhagava ten'anjalim panametva Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Abhikkanta bhante, ratti,||
nikkhanto pacchimo yamo,||
uddhastam arunam nandimukhi ratti,||
ciranisinno bhikkhusangho,||
uddisatu bhante, Bhagava bhikkhunam patimokkhan' ti.|| ||

'Aparisuddha Ananda parisa' ti.|| ||

4. Atha kho ayasmato Maha Moggallanassa etad ahosi:|| ||

'Kim nu kho Bhagava puggalam sandhaya evam aha:|| ||

"Aparisuddha Ananda parisa" ti?|| ||

Atha kho ayasma Maha Moggallano sabbavantam bhikkhu-sangham cetasa ceto paricca manasakasi.|| ||

Addasa kho ayasma Maha Moggallano tam puggalam dussilam papadhammam asucimsankassarasamacaram paticchannakammantam assamanam samanapatinnam abrahmacarim brahmacaripatinnam antoputim avassutam kasambujatam majjhe bhikkhusanghassa nisinnam,||
disva utthay asana yena so puggalo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tam puggalam etad avoca:|| ||

'Uttheh'avuso,||
dittho'si Bhagavata,||
n'atthi te bhikkhuhi saddhim samvaso' ti.|| ||

Evam vutte so puggalo tunhi ahosi.|| ||

Dutiyam pi kho ayasma Maha Moggallano tam puggalam etad avoca:|| ||

'Uttheh'avuso,||
dittho'si Bhagavata,||
n'atthi te bhikkhuhi saddhim samvaso' ti.|| ||

Dutiyam pi kho so puggalo tunhi ahosi.|| ||

Tatiyam pi kho ayasma Maha Moggallano tam puggalam [206] etad avoca:|| ||

'Uttheh'avuso,||
dittho'si Bhagavata,||
n'atthi te bhikkhuhi saddhim samvaso' ti.|| ||

Tatiyam pi kho so puggalo tunhi ahosi.|| ||

5. Atha kho ayasma Maha Moggallano tam puggalam bahayam gahetva bahidvarakotthaka nikkhametva sucighatikam datva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Nikkhamito so bhante puggalo maya,||
parisuddha parisa,||
uddisatu bhante Bhagava bhikkhunam patimokkhan' ti.|| ||

'Acchariyam Moggallana,||
abbhutam Moggallana,||
yava bahagahana ' pi nama so moghapuriso agamessati ti.|| ||

Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

6. Tumhe'va dani bhikkhave, uposatham kareyyatha,||
Patimokkham uddiseyyatha.|| ||

Na danaham bhikkhave, ajja-t-agge uposatham karissami,||
Patimokkham uddisissami.|| ||

Atthanam etam bhikkhave, anavakaso,||
yam Tathagato aparisuddhaya parisaya uposatham kareyya patimokkham uddiseyya.|| ||

 


 

'Atth'ime bhikkhave, mahasamudde acchariya abbhuta dhamma ye disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

Katame attha?|| ||

7. Mahasamuddo bhikkhave, anupubbaninno anupubbapono anupubbapabbharo na ayataken'eva papato.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahasamuddo anupubbaninno anupubbapono anupubbapabbharo na ayataken'eva papato,||
ayam bhikkhave, mahasamudde pathamo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

8. Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo thitadhammo velam nativattati.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahasamuddo thitadhammo velam nativattati,||
ayam bhikkhave, mahasamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

9. Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo na matena kunapena samvasati,||
yam hoti mahasamudade matam kunapam tam khippam eva tiram vaheti, thalam ussadeti.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahasamuddo na matena kunapena samvasati.|| ||

Yam hoti mahasamudde matam kunapam tam khippam eva tiram vaheti, thalam ussadeti,||
ayam bhikkhave, mahasamudde tatiyo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

10. Puna ca param bhikkhave, ya kaci mahanadiyo,||
seyyathidam:||
Ganga,||
Yamuna,||
Aciravati,||
Sarabhu,||
Mahi,||
ta mahasamuddam patva jahanti purimani namagottani,||
mahasamuddo tv eva sankham gacchanti.|| ||

Yam pi bhikkhave, ya kaci mahanadiyo,||
seyyathidam:||
Ganga,||
Yamuna,||
Aciravati,||
Sarabhu,||
Mahi,||
ta mahasamuddam patva jahanti purimani namagottani,||
mahasamuddo tv eva sankham gacchanti,||
ayam bhikkhave, mahasamudde catuttho acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

11. Puna ca param bhikkhave, ya ka ci loke savantiyo mahasamuddam appenti,||
ya ka ci antalikkha dhara papatanti,||
na tena mahasamuddassa unattam va purattam va pannayati.|| ||

Yam pi bhikkhave, ya ka ci loke savantiyo mahasamuddam appenti,||
ya ka ci antalikkha dhara papatanti,||
na tena mahasamuddassa unattam va purattam va pannayati,||
ayam bhikkhave, mahasamudde pancamo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

12. Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo ekaraso lonaraso.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahasamuddo ekaraso lonaraso,||
ayam bhikkhave, mahasamudde chattho acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

13. Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo bahuratano anekaratano,||
tatr'imani ratanani,||
seyyathidam:||
mutta||
mani,||
veluriyo,||
sankho,||
sila,||
pavalam||
rajatam,||
jatarupam,||
lohitanko,||
masaragallam.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahasamuddo bahuratano anekaratano,||
tatr'imani ratanani,||
seyyathidam:||
mutta,||
mani,||
veluriyo,||
sankho,||
sila,||
pavalam,||
rajatam,||
jatarupam,||
lohitanko,||
masaragallam,||
ayam bhikkhave, mahasamudde sattamo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

14. Puna ca param bhikkhave, mahasamuddo mahatam bhutanam avaso.|| ||

Tatr'ime bhuta:||
timi||
timingala||
timiramingala||
asura,||
naga,||
gandhabba.|| ||

Santi mahasamudde yojanasatika pi attabhava,||
dviyojanasatika pi attabhava,||
tiyojanasatika pi attabhava,||
catuyojanasatika pi attabhava,||
pancayojanasatika pi attabhava.|| ||

Yam pi bhikkhave, mahasamuddo mahatam bhutanam avaso,||
tatirame bhuta:||
timi,||
timingala||
timiramingala,||
asura,||
naga,||
gandhabba;||
santi mahasamudde yojanasatika pi attabhava,||
dviyojanasatika pi attabhava,||
tiyojanasatika pi attabhava,||
catuyojanasatika pi attabhava,||
pancayojanasatika pi attabhava,||
ayam bhikkhave, mahasamudde atthamo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.|| ||

Ime kho bhikkhave, mahasamudde attha acchariya abbhuta dhamma,||
ye disva disva asura mahasamudde abhiramanti' ti.|| ||

15. 'Evam eva kho, bhikkhave imasmim dhamma-vinaye acchariya abbhuta dhamma,||
ye disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

Katame attha?|| ||

16. Seyyatha pi bhikkhave mahasamuddo anupubbaninno anupbbapono anupubbapabbharo na ayataken'eva papato,||
evam eva kho bhikkhave imasmim dhamma-vinaye anupubbasikkha anupubbakiriya anupubbapatipada,||
na ayataken'eva annapativedho.|| ||

Yam pi bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye anupubbasikkha anupbbakiriya anupubbapatipada,||
na ayataken'eva annapativedho,||
ayam bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye pathamo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

17. Seyyatha pi bhikkhave, mahasamuddo thitadhammo velam nativattati,||
evam eva kho bhikkhave, yam maya savakanam sikkhapadam pannattam,||
tam mama savaka jivitahetu pi natikkamanti.|| ||

Yam pi bhikkhave, maya savakanam sikkhapadam pannattam,||
tam mama savaka jivitahetu pi natikkamanti,||
ayam bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye dutiyo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

18. Seyyatha pi bhikkhave mahasamuddo na matena kunapena samvasati,||
yam hoti mahasamudde matam kunapam,||
tam khippam eva tiram vaheti thalam ussadeti,||
evam eva kho bhikkhave, yo so puggalo dussilo papadhammo asucisankassarasamacaro paticchannakammanto assamano samanapatinno abrahmacari brahmacaripatinno,||
antoputi avassuto kasambujato,
na tena sangho samvasati||
khippam eva sannipatitva ukkhipati,
kincapi so hoti majjhe bhikkhusanghassa nisinno,||
atha kho so araka'va sanghamha sangho ca tena.|| ||

Yam pi bhikkhave yo so puggalo dussilo papadhammo asucisankassarasamacaro paticchannakammanto assamano samanapatinno abrahmacari brahmacaripatinno,||
antoputi avassuto kasambujato,||
na tena sangho samvasati,||
khippam eva sannipatitva ukkhipati,||
kincapi so hoti majjhe bhikkhusanghassa nisinno,||
atha kho so araka'va sanghamha sangho ca tena,||
ayam bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye tatiyo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

19. Seyyatha pi bhikkhave, ya kaci mahanadiyo,||
seyyathidam:||
Ganga||
Yamuna||
Aciravati||
Sarabhu||
Mahi,||
ta mahasamuddam patva jahanti purimani namagottani,||
mahasamuddo tv eva sankham gacchanti,||
evam eva kho bhikkhave, cattaro'me vanna,||
khattiya||
brahmana||
vessa||
sudda,||
te Tathagatappavedite dhamma-vinaye agarasma anagariyam pabbajitva jahanti purimani namagottani,||
'Samana Sakyaputtiya'||
tv eva sankham gacchanti.|| ||

Yam pi bhikkhave, cattaro'me vanna||
khattiya||
brahmana||
vessa||
sudda,||
te Tathagatappavedite dhamma-vinaye agarasma anagariyam pabbajitva jahanti purimani namagottani,||
'Samana Sakyaputtiya'||
tv eva sankham gacchanti,||
ayam bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye catuttho acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

20. Seyyatha pi bhikkhave, ya ca loke savantiyo mahasamuddam appenti,||
ya kaci antalikkha dhara papatanti,||
na tena mahasamuddassa unattam va purattam va pannayati,||
evam eva kho bhikkhave, bahu ce pi bhikkhu anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayanti,||
na tena nibbanadhatuya unattam va purattam va pannayati.|| ||

Yam pi bhikkhave, bahu ce pi bhikkhu anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayanti,||
na tena nibbanadhatuya unattam va purattam va pannayati,||
ayam bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye pancamo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

21. Seyyatha pi bhikkhave, mahasamuddo ekaraso lonaraso,||
evam eva kho bhikkhave, ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso.|| ||

Yam pi bhikkhave, ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso,||
ayam bhikkhave imasmim dhamma-vinaye chattho acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

22. Seyyatha pi bhikkhave, mahasamuddo bahuratano anekaratano,||
tatr'imani ratanani,||
seyyathidam:||
mutta,||
mani,||
veluriyo,||
sankho,||
sila,||
pavalam,||
rajatam,||
jatarupam,||
lohitanko,||
masaragallam,||
Evam eva kho bhikkhave, ayam dhammavinayo bahuratano anekaratano,||
tatr'imani ratanani,||
seyyathidam:
cattaro satipatthana,||
cattaro sammappadhana||
cattaro iddhipada||
pancindriyani||
panca balani||
satta bojjhanga||
ariyo atthangiko maggo.|| ||

Yam pi bhikkhave, ayam dhammavinayo bahuratano anekaratano,||
tatr'imani ratanani,||
seyyathidam:||
cattaro satipatthana||
cattaro sammappadhana||
cattaro iddhipada||
pancindriyani||
panca balani||
satta bojjhanga||
ariyo atthangiko maggo,||
ayam bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye sattamo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

23. Seyyatha pi bhikkhave mahasamuddo mahatam bhutanam avaso,||
tatr'ime bhuta:||
timi||
timingala||
timirapingala||
asura||
naga||
gandhabba,||
santi mahasamudde yojanasatika pi attabhava||
dviyojanasatika pi attabhava,||
tiyojanasatika pi attabhava,||
catuyojanasatika pi attabhava,||
pancayojanasatika pi attabhava||
evam eva kho bhikkhave, ayam dhammavinayo mahatam bhutanam avaso,||
tatr'ime bhuta:||
sotapanto,||
sotapatti phalasacchikiriyaya patipanno,||
sakadagami,||
sakadagami phalasacchikiriyaya patipanno,||
anagami,||
anagami phalasacchikiriyaya patipanno,||
araha,||
arahattaya patipanno.|| ||

Yam pi bhikkhave, ayam dhamma-vinaye mahatam bhutanam avaso,||
tatr'ime bhuta,||
sotapanno,||
sotapatti phalasacchikiriyaya patipanno,||
sakadagami,||
sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanno,||
anagami,||
anagami phalasacchikiriyaya patipanno,||
araha,||
arahattaya patipanno,||
ayam bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye atthamo acchariyo abbhuto dhammo,||
yam disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti.|| ||

Ime kho bhikkhave, imasmim dhamma-vinaye attha acchariya abbhuta dhamma,||
ye disva disva bhikkhu imasmim dhamma-vinaye abhiramanti ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement