Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
IV. Dana Vagga

Sutta 35

Danupapatti Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


[239]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Atthima bhikkhave danupapattiyo.|| ||

Katama attha?|| ||

2. Idha, bhikkhave, ekacco danam deti
samanassa va||
brahmanassa va||
annam||
panam||
vattham||
yanam||
malagandhavilepanam||
seyyavasathapadipeyyam.|| ||

So yam deti tam paccasimsati.|| ||

So passati khattiyamahasale va||
brahmanamahasale va||
gahapatimahasale va||
pancahi kama-gunehi samappite samangibhute paricarayamane.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Aho vataham kayassabheda param marana||
khattiyamahasalanam va||
brahmanamahasalanam va||
gahapatimahasalanam va||
sahavyatam upapajjeyyan' ti.|| ||

So tam cittam dahati,||
tam cittam adhitthati,||
tam cittam bhaveti.|| ||

Tassa tam cittam hine'dimuttam uttarim abhavitam tatr'upapattiya samvattati.|| ||

Kayassa bheda param marana||
khattiyamahasalanam va||
brahmanamahasalanam va||
gahapatimahasalanam va||
sahavyatam upapajjati.|| ||

Tan ca kho silavato vadami,||
no dussilassa.|| ||

Ijjhati bhikkhave, silavato cetopanidhi visuddhatta.|| ||

2. Idha pana bhikkhave, ekacco danam deti,||
samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

So yam deti tam paccasimsati.|| ||

Tassa sutam hoti:|| ||

Catummaharajika [240] deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Aho vataham kayassa bheda param marana Catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti.|| ||

So tam cittam dahati,||
tam cittam adhitthati,||
tam cittam bhaveti.|| ||

Tassa tam cittam hine'dhimuttam uttarim abhavitam tatruppattiya samvattati,||
kayassa bheda param marana Catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Tan ca kho silavato vadami,||
no dussilassa.|| ||

Ijjhati bhikkhave silavato cetopanidhi visuddhatta.

3. Idha pana bhikkhave, ekacco danam deti,||
samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

So yam deti tam paccasimsati.|| ||

Tassa sutam hoti:|| ||

Tavatimsa deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti.|| ||

Tassa evam hoti:

Aho vataham kayassa bheda param marana Tavatimsa devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti.|| ||

So tam cittam dahati,||
tam cittam adhitthati,||
tam cittam bhaveti.|| ||

Tassa tam cittam hine'dhimuttam uttarim abhavitam tatruppattiya samvattati,||
kayassa bheda param marana Tavatimsanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Tan ca kho silavato vadami,||
no dussilassa.|| ||

Ijjhati bhikkhave silavato cetopanidhi visuddhatta.

4. Idha pana bhikkhave, ekacco danam deti,||
samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

So yam deti tam paccasimsati.|| ||

Tassa sutam hoti:|| ||

Yama deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti.|| ||

Tassa evam hoti:

Aho vataham kayassa bheda param marana Yamanam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti.|| ||

So tam cittam dahati,||
tam cittam adhitthati,||
tam cittam bhaveti.|| ||

Tassa tam cittam hine'dhimuttam uttarim abhavitam tatruppattiya samvattati,||
kayassa bheda param marana Yamanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Tan ca kho silavato vadami,||
no dussilassa.|| ||

Ijjhati bhikkhave silavato cetopanidhi visuddhatta.

5. Idha pana bhikkhave, ekacco danam deti,||
samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

So yam deti tam paccasimsati.|| ||

Tassa sutam hoti:|| ||

Tusita deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti.|| ||

Tassa evam hoti:

Aho vataham kayassa bheda param marana Tusitanam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti.|| ||

So tam cittam dahati,||
tam cittam adhitthati,||
tam cittam bhaveti.|| ||

Tassa tam cittam hine'dhimuttam uttarim abhavitam tatruppattiya samvattati,||
kayassa bheda param marana Tusitanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Tan ca kho silavato vadami,||
no dussilassa.|| ||

Ijjhati bhikkhave silavato cetopanidhi visuddhatta.

6. Idha pana bhikkhave, ekacco danam deti,||
samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

So yam deti tam paccasimsati.|| ||

Tassa sutam hoti:|| ||

Nimmanarati deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti.|| ||

Tassa evam hoti:

Aho vataham kayassa bheda param marana Nimmanaratinam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti.|| ||

So tam cittam dahati,||
tam cittam adhitthati,||
tam cittam bhaveti.|| ||

Tassa tam cittam hine'dhimuttam uttarim abhavitam tatruppattiya samvattati,||
kayassa bheda param marana Nimmanaratinam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Tan ca kho silavato vadami,||
no dussilassa.|| ||

Ijjhati bhikkhave silavato cetopanidhi visuddhatta.

7. Idha pana bhikkhave, ekacco danam deti,||
samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

So yam deti tam paccasimsati.|| ||

Tassa sutam hoti:|| ||

Paranimmitavasavattino deva dighayuka vannavanto sukhabahula' ti.|| ||

Tassa evam hoti:

Aho vataham kayassa bheda param marana Paranimmitavasavattinam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti.|| ||

So tam cittam dahati,||
tam cittam adhitthati,||
tam cittam bhaveti.|| ||

Tassa tam cittam hine'dhimuttam uttarim abhavitam tatruppattiya samvattati,||
kayassa bheda param marana Paranimmitavasavattinam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Tan ca kho silavato vadami,||
no dussilassa.|| ||

Ijjhati bhikkhave silavato cetopanidhi visuddhatta.

8. Idha pana bhikkhave, ekacco danam deti,||
samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasathapadipeyyam.|| ||

So yam deti tam paccasimsati.|| ||

Tassa sutam hoti:|| ||

Brahmakayika deva dighayuka [241] vannavanto sukhabahula' ti.|| ||

Tassa evam hoti:

Aho vataham kayassa bheda param marana Brahmakayikanam devanam sahavyatam upapajjeyyan' ti.|| ||

So tam cittam dahati,||
tam cittam adhitthati,||
tam cittam bhaveti.|| ||

Tassa tam cittam hine'dhimuttam uttarim abhavitam tatruppattiya samvattati,||
kayassa bheda param marana Brahmakayikanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Tan ca kho silavato vadami,||
no dussilassa.|| ||

Ijjhati bhikkhave silavato cetopanidhi vitaragatta.|| ||

Ima kho bhikkhave, atthadanupapattiyoti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement