Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
VIII. Atthaka Nipata
IV. Dana Vagga

Sutta 39

Punnabhisanda Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

2. Atth'ime bhikkhave,||
punnabhisanda kusalabhisanda sukhassahara sovaggika sukhavipaka saggasamvattanika itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattanti.|| ||

Katame attha?|| ||

1. Idha, bhikkhave, ariyasavako Buddham saranam gato hoti.|| ||

Ayam bhikkhave, pathamo punnabhisando kusalabhisando sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

2. Puna ca param bhikkhave, ariyasavako dhammam saranam gato hoti.|| ||

Ayam bhikkhave, dutiyo punnabhisando kusalabhisando sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

3. Puna ca param bhikkhave, ariyasavako samgham saranam gato hoti.|| ||

Ayam bhikkhave, tatiyo punnabhisando kusalabhisando sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

4. Pancimani [246] bhikkhave, danani mahadanani aggannani rattannani vamsannani poranani asankinnani asankinnapubbani na sankiyanti na sankiyissanti appatikutthani samanehi brahmanehi vinnuhi.|| ||

Katamani panca?|| ||

Idha, bhikkhave,, ariyasavako panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti.|| ||

Panatipata pativirato bhikkhave,||
ariyasavako aparimananam sattanam abhayam deti,||
averam deti,||
avyapajjham deti.|| ||

Aparimananam sattanam abhayam datva averam datva avyapajjham datva aparimanassa abhayassa averassa akhyapajjhassa bhagi hoti.|| ||

Imam bhikkhave, pathamam danam mahadanam,||
aggannam rattannam vamsannam poranam asankinnam asankinnapubbam na sankiyati na sankiyissati appatikuttham samanehi brahmanehi vinnuhi.|| ||

Ayam bhikkhave catuttho punnabhisando kusalabhisando sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

5. Idha, bhikkhave,, ariyasavako adinnadanam pahaya adinnadana pativirato hoti.|| ||

Adinnadana pativirato bhikkhave,||
ariyasavako aparimananam sattanam abhayam deti,||
averam deti,||
avyapajjham deti.|| ||

Aparimananam sattanam abhayam datva averam datva avyapajjham datva aparimanassa abhayassa averassa akhyapajjhassa bhagi hoti.|| ||

Imam bhikkhave, dutiyam danam mahadanam,||
aggannam rattannam vamsannam poranam asankinnam asankinnapubbam na sankiyati na sankiyissati appatikuttham samanehi brahmanehi vinnuhi.|| ||

Ayam bhikkhave pancamo punnabhisando kusalabhisando sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

6. Idha, bhikkhave,, ariyasavako kamesu micchacaram pahaya kamesu micchacara pativirato hoti.|| ||

Kamesu micchacara pativirato bhikkhave,||
ariyasavako aparimananam sattanam abhayam deti,||
averam deti,||
avyapajjhamdeti.|| ||

Aparimananam sattanam abhayam datva averam datva akhyapajjham datva aparimanassa abhayassa averassa akhyapajjhassa bhagi hoti.|| ||

Imam bhikkhave, tatiyam danam mahadanam,||
aggannam rattannam vamsannam poranam asankinnam asankinnapubbam na sankiyati na sankiyissati appatikuttham samanehi brahmanehi vinnuhi.|| ||

Ayam bhikkhave chatthamo punnabhisando kusalabhisando sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

7. Idha, bhikkhave,, ariyasavako musa-vadam pahaya musa-vada pativirato hoti.|| ||

Musavada pativirato bhikkhave,||
ariyasavako aparimananam sattanam abhayam deti,||
averam deti,||
avyapajjhamdeti.|| ||

Aparimananam sattanam abhayam datva averam datva akhyapajjham datva aparimanassa abhayassa averassa akhyapajjhassa bhagi hoti.|| ||

Imam bhikkhave, catuttham danam mahadanam,||
aggannam rattannam vamsannam poranam asankinnam asankinnapubbam na sankiyati na sankiyissati appatikuttham samanehi brahmanehi vinnuhi.|| ||

Ayam bhikkhave sattamo punnabhisando kusalabhisando sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

8. Idha, bhikkhave,, ariyasavako suramerayamajjapamadatthanam pahaya suramerayamajjapamadatthana pativirato hoti.|| ||

Kamesu micchacara pativirato bhikkhave,||
ariyasavako aparimananam sattanam abhayam deti,||
averam deti,||
avyapajjhamdeti.|| ||

Aparimananam sattanam abhayam datva averam datva akhyapajjham datva aparimanassa abhayassa averassa akhyapajjhassa bhagi hoti.|| ||

Imam bhikkhave, pancamam danam mahadanam,||
aggannam rattannam vamsannam poranam asankinnam asankinnapubbam na sankiyati na sankiyissati appatikuttham samanehi brahmanehi vinnuhi.|| ||

Ayam bhikkhave atthamo punnabhisando kusalabhisando sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

Idam, bhikkhave, pancamam danam mahadanam aggannam rattannam vamsannam poranam asankinnam asankinnapubbam na sankiyati na sankiyissati appatikuttham samanehi brahmanehi vinnuhi.|| ||

Ayam bhikkhave atthamo punnabhisando kusalabhisando [247] sukhassaharo sovaggiko sukhavipako saggasamvattaniko itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattati.|| ||

Ima kho bhikkhave, attha punnabhisanda kusalabhisanda sukhassahara sovaggika sukhavipaka saggasamvattanika itthaya kantaya manapaya hitaya sukhaya samvattanti ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement