Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Atthaka Nipata
Bhumicala-Vagga

Sutta 70

Bhumicala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane Kutagarasalayam.|| ||

Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya Vesaliyam pindaya pavisi.|| ||

Vesaliya pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

2. Ganhahi Ananda nisidanam, yena Capalam cetiyam. Tenupasankamissama divaviharaya ti.|| ||

'Evam bhante' ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva nisidanam adaya Bhagavantam pitthito pitthito anubandhi.|| ||

3. Atha kho Bhagava yena Capalam cetiyam ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava ayasmantam Ananda amantesi:|| ||

[309] 4. Ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtakacetiyam,||
ramaniyam Sattambam cetiyam,||
ramaniyam Sarandam cetiyam,||
ramaniyam Capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
akankhamano so, Ananda kappam va tittheyya,||
kappavasesam va.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipoda bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya,||
kappavasesam va ti.|| ||

Evam pi kho ayasma Anando Bhagavata olarike nimitte kayiramane olarike obhase kayiramane nasakkhi pativijajhajitum,||
na Bhagavantam yaci:|| ||

'Titthatu bhante, Bhagava kappam,||
titthatu bhante, Sugato kappam||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Yatha tam Marena pariyutthitacitto.|| ||

5. Dutiyam pi kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: ramaniya Ananda, Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtakacetiyam,||
ramaniyam Sattambam cetiyam,||
ramaniyam Sarandam cetiyam,||
ramaniyam Capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
akankhamano so, Ananda kappam va tittheyya,||
kappavasesam va.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipoda bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya,||
kappavasesam va ti.|| ||

Evam pi kho ayasma Anando Bhagavata olarike nimitte kayiramane olarike obhase kayiramane nasakkhi pativijajhajitum,||
na Bhagavantam yaci:|| ||

'Titthatu bhante, Bhagava kappam,||
titthatu bhante, Sugato kappam||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Yatha tam Marena pariyutthitacitto.|| ||

6. Tatiyam pi kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: ramaniya Ananda, Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtakacetiyam,||
ramaniyam Sattambam cetiyam,||
ramaniyam Sarandam cetiyam,||
ramaniyam Capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
akankhamano so, Ananda kappam va tittheyya,||
kappavasesam va.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipoda bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya,||
kappavasesam va ti.|| ||

Evam pi kho ayasma Anando Bhagavata olarike nimitte kayiramane olarike obhase kayiramane nasakkhi pativijajhajitum,||
na Bhagavantam yaci:|| ||

'Titthatu bhante, Bhagava kappam,||
titthatu bhante, Sugato kappam||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Yatha tam Marena pariyutthitacitto.|| ||

7. Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

'Gaccha tvam Ananda, yassa dani kalam mannasi' ti.|| ||

Evam bhante' ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva Bhagavato avidure annatarasmim rukkhamule nisidi.|| ||

8. Atha kho Maro papima acirapakkhante ayasmante Anando Bhagavantam etad avoca;|| ||

'Parinibbatu dani bhante, Bhagava||
parinibbatu Sugato.|| ||

Parinibbanakalo dani bhante,||
Bhagavato, bhasita kho pan'esa bhante Bhagavata vaca:|| ||

"Na tavaham papima, parinibbayissami,||
yava me bhikkhu na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti desissanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desissanti" ti.|| ||

Etarahi bhante bhikkhu Bhagavato savaka viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti uttanikaronti, uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

Parinibbatu dani bhante Bhagava parinibbatu Sugato.|| ||

Parinibbanakalo dani bhante,||
Bhagavato bhasita kho pan'esa bhante Bhagavata vaca:|| ||

"Na tavaham papima, parinibbayissami,||
yava me bhikkhuniyo na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti desissanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desissanti" ti.|| ||

Etarahi bhante bhikkhuniyo Bhagavato savaka viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti uttanikaronti, uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

Parinibbatu dani bhante Bhagava parinibbatu Sugato.|| ||

Parinibbanakalo dani bhante,||
Bhasita khopan'esa bhante Bhagavata vaca:|| ||

"Na tavaham papima, parinibbayissami,||
yava me upasaka [311] na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti desissanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desissanti" ti.|| ||

Bhasita khopan'esa bhante Bhagavata vaca:|| ||

"Na tavaham papima, parinibbayissami,||
yava me upasika na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhissanti desissanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desissanti" ti.|| ||

Etarahi bhante upasika Bhagavato savaka viyatta vinita visarada pattayogakkhema bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti uttanikaronti, uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

Parinibbatu dani bhante Bhagava parinibbatu Sugato.|| ||

Parinibbanakalo dani bhante,||
Bhasita khopan'esa bhante Bhagavata vaca:|| ||

"Na tavaham papima parinibbayissami,||
yava me idam brahmacariyam na iddham c'eva bhavissati phitan ca vitarikam bahujannam puthubhutam yava deva-manussehi suppakasitan" ti.|| ||

Etarahi bhante Bhagavato brahmacariyam iddhan c'eva phitan ca vittharikam bahujannam puthubhutam yava deva-manussehi suppakasitam.|| ||

Parinibbatu dani bhante Bhagava,||
parinibbatu Sugato.|| ||

Parinibbanakalo dani bhante Bhagavato' ti.|| ||

'Appossukko tvam papima hohi,||
naciram Tathagatassa parinibbanam bhavissati,||
ito tinnam masanam accayena Tathagato parinibbayissati' ti.|| ||

9. Atha kho Bhagava Capale cetiye sato sampajano ayusankharam ossaji.|| ||

Ossatthe ca Bhagavata ayusankhare mahabhumacalo ahosi bhimsanako salomahamso,||
devadundubhiyo ca phalimsu.|| ||

Atha kho Bhagava etam attham viditva tayam velayam imam udanam udanesi.|| ||

[312] Tulam atulan ca sambhavam||
Bhavasankharam avassaji Muni,||
Ajjhattarato samahito||
Abhindi kavacam iv'attasambhavan ti.|| ||

10. Atha kho ayasmato Anandassa etad ahosi:|| ||

'Maha vatayam bhumicalo,||
sumaha vatayam bhumicalo bhimsanako salomahamso,||
devadundubhiyo ca phalimsu.|| ||

Ko nukho hetu?|| ||

Ko paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya' ti?|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Maha vatayam bhante bhumicalo,||
sumaha vatayam bhante bhumicalo bhimsanako salomahamso,||
devadundubhiyo ca phalimsu.|| ||

Ko nukho bhante hetu?|| ||

Ko paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya ti?|| ||

11. Atthi me Ananda hetu,||
attha paccaya mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

Katame attha?|| ||

12. Yam Ananda mahapathavi udake patitthita,||
udakam vate patitthitam,||
vato akasattho hoti.|| ||

So Ananda samayo,||
yam mahavata vayanti,||
mahavata vayanta udakam kampenti,||
udakam kampitam pathavim kampeti.|| ||

Ayam Ananda pathamo hetu,||
pathamo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

13. Puna ca param Ananda samano va brahmano va iddhima ceto va sippatto,||
devata mahiddhika mahanubhava.|| ||

Tassa paritta pathavisanna bhavita hoti,||
appamana aposanna.|| ||

So imam pathavim kampeti||
sankampeti, sampakampeti.|| ||

Ayam Ananda dutiyo hetu,||
dutiyo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

14. Puna ca param Ananda yada bodhisatto Tusita kaya cavitva sato sampajano matukucchim okkamati,||
tadayam [313] pathavi kampati sankampati sampakampati.|| ||

Ayam Ananda tatiyo hetu,||
tatiyo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

15. Puna ca param Ananda yada bodhisatto sato sampajano matu kucchisma nikkhamati,||
tadayam pathavi kampati sankampati sampakampati.|| ||

Ayam Ananda catuttho hetu,||
catuttho paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

16. Puna ca param Ananda yada Tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambujjhati,||
tadayam pathavi kampati, sankampati sampakampati.|| ||

Ayam Ananda pancamo hetu,||
pancamo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

17. Puna ca param Ananda yada Tathagato anuttaram dhammacakkam pavatteti,||
tadayam pathavi kampati, sankampati sampakampati.|| ||

Ayam Ananda chattho hetu,||
chattho paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

18. Puna ca param Ananda yada Tathagato sato sampajano ayusankharam ossajati,||
tadayam pathavi kampati, sankampati, sampakampati.|| ||

Ayam Ananda sattamo hetu,||
sattamo paccaya mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

19. Puna ca param Ananda yada Tathagato anupadisesaya nibbanadhatuya parinibkhayati,||
tadayam pathavi kampati, sankampati, sampakampati.|| ||

Ayam Ananda atthamo hetu,||
atthamo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

Ime kho Ananda attha hetu,||
attha paccaya mahato bhumicalassa patubhavaya ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement