Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata

Sutta 4

Nandaka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Nandako upatthanasalayam bhikkhu dhammiya kathaya sandesseti samadapeti samuttejeti sampahamseti.|| ||

2. Atha kho Bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yen'upatthananasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva bahi dvarakotthake atthasi kathapariyosanam agamayamano.|| ||

Atha kho Bhagava kathapariyosanam viditva [359] ukkasitva aggalam akotesi.|| ||

Vivarimsu kho te bhikkhu Bhagavato dvaram.|| ||

Atha kho Bhagava upatthanasalam pavisi.|| ||

Pavisitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava ayasmantam Nandakam etad avoca:|| ||

Digho kho tyayam Nandaka dhamma-pariyayo bhikkunam patihasi,||
api ca me pitthi agilayati bahi dvarakotthake thitassa kathapariyosanam agamayamanassa' ti.|| ||

3. Evam vutte ayasma Nandako sarajjamanarupo||
Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Na kho mayaham bhante janama "Bhagava bahi dvarakotthake thito" ti.|| ||

Sace hi mayam bhante janeyyama||
"Bhagava bahi dvarakotthake thito" ti||
ettakam pi no na ppatibhaseyya' ti.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Nandakam sarajjamanarupam viditva ayasmantam Nandakam etad avoca:|| ||

'Sadhu sadhu Nandaka,||
etam kho Nandaka,||
tumhakam patirupam kulaputtanam saddhaya agarasma anagariyam pabbajitanam,||
yam tumhe dhammiya kathaya sannisideyyatha;||
sannipatitanam vo Nandaka dvayam karaniyam:|| ||

Dhammi va katha,||
ariyo va tunhihavo.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti no ca silava,||
evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabbam:|| ||

"Kintaham saddho ca [360] assam silava ca" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka,||
bhikkhu saddo ca hoti silava ca,||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti silava ca,||
no ca labhi ajajhattam cetosamathassa.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabbam:|| ||

"Kim taham saddo ca assam silava ca labhi ca ajjhattam cetosamathassa" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka bhikkhu saddo ca hoti silava ca,||
labhi ca ajjhattam cetosamathassa,||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti silava ca,||
labhi ca ajjhattam ceto-samathassa||
na labhi adhipanna-dhamma-vipassanaya.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Seyyatha pi Nandaka panako catuppadako,||
tass assa eko pado omako lamako,||
evam so ten'angena aparipuro assa,||
evam eva kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti silava ca labhi ca ajjhattam ceto-samathassa||
na labhi adhipannadhamma-vipassanaya,||
evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabbam;|| ||

"Kinnaham saddho ca assam silava ca labhi ca ajjhattam cetosamathassa,||
labhi ca adhipannadhamma-vipassanaya" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka,||
bhikkhu saddho ca hoti silava ca labhi ca ajjhattam ceto-samathassa labhi ca adhipannadhamma-vipassanaya,||
evam so ten'angena paripuro hoti' ti.|| ||

Idam avoca Bhagava, idam vatvana Sugato utthay asana viharam pavisi.|| ||

4. Atha kho ayasma Nandako acirapakkantassa Bhagavato bhikkhu amantesi:|| ||

Idan'avuso Bhagava catuhi padehi kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam paka- [361] setva utthay asana viharam pavittho:|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti no ca silava,||
evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabbam:|| ||

"Kintaham saddho ca assam silava ca" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka,||
bhikkhu saddo ca hoti silava ca,||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti silava ca,||
no ca labhi ajajhattam cetosamathassa.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabbam:|| ||

"Kim taham saddo ca assam silava ca labhi ca ajjhattam cetosamathassa" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka bhikkhu saddo ca hoti silava ca,||
labhi ca ajjhattam cetosamathassa,||
evam so ten'angena paripuro hoti.|| ||

Saddho ca Nandaka bhikkhu hoti silava ca,||
labhi ca ajjhattam ceto-samathassa||
na labhi adhipanna-dhamma-vipassanaya.|| ||

Evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Seyyatha pi Nandaka panako catuppadako,||
tass assa eko pado omako lamako,||
evam so ten'angena aparipuro assa,||
evam eva kho Nandaka bhikkhu saddho ca hoti silava ca labhi ca ajjhattam ceto-samathassa||
na labhi adhipannadhamma-vipassanaya,||
evam so ten'angena aparipuro hoti.|| ||

Tena tam angam paripuretabbam;|| ||

"Kinnaham saddho ca assam silava ca labhi ca ajjhattam cetosamathassa,||
labhi ca adhipannadhamma-vipassanaya" ti?|| ||

Yato ca kho Nandaka,||
bhikkhu saddho ca hoti silava ca labhi ca ajjhattam ceto-samathassa labhi ca adhipannadhamma-vipassanaya,||
evam so ten'angena paripuro hoti' ti.|| ||

Panc'ime avuso anisamsa kalena dhammasavane,||
kalena dhammasakacchaya.|| ||

Katame panca?|| ||

5. Idh'avuso, bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Yatha yatha avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tatha tathassa Sattha'va piyo ca hoti manapo ca garu ca bhavaniyo ca.|| ||

Ayam avuso, pathamo anisamso kalena dhammasavane,||
kalena dhammasakacchaya.|| ||

6. Puna ca param avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Yatha yatha avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisamvedi ca hoti dhamma-patisamvedi ca.|| ||

Ayam avuso dutiyo anisamso kalena dhammasavane,||
kalena dhammasakacchaya.|| ||

7. Puna ca param avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Yatha yatha avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brah- [362] macariyam pakaseti.|| ||

Tatha tatha so tasmim dhamme gambhiram atthapadam pannaya pativijjha passati.|| ||

Ayam avuso tatiyo anisamso kalena dhammasavane,||
kalena dhammasakacchaya.|| ||

8. Puna ca param avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Yatha yatha avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tatha tatha nam sabrahmacari uttarim sambhaventi.|| ||

"Addha ayam ayasma patto va pacchati va" ti.|| ||

Ayam avuso, catuttho anisamso kalena dhammasavane,||
kalena dhammasakacchaya.|| ||

9. Puna ca param avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Yatha yatha avuso,||
bhikkhu bhikkhunam dhammam deseti adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tattha tattha ye te bhikkhu sekha appattamanasa anuttaram yogakkhemam patthayamana viharanti,||
te tam dhammam sutva viriyam arabhanti appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Ye pana tattha bhikkhu arahanto khinasava vusitavanto katakaraniya ohitabhara anuppattasadattha parikkhina-bhava-samyojana sammadanna-vimutta,||
te tam dhammam sutva ditthadham- [363] masukhaviharam yeva anuyutta viharanti.|| ||

Ayam avuso, pancamo anisamso kalena dhammasavane,||
kalena dhammasakacchaya.|| ||

Ime kho avuso, panca anisamsa kalena dhammasavane,||
kalena dhammasakacchaya ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement