Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata

Sutta 12

Sa-upadisesa Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[351]

[1][pts][bd][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram adaya Savatthim pindaya pavisi.|| ||

Atha kho ayasmato Sariputtassa etad ahosi:|| ||

'Atippago kho tava Savatthiyam pindaya caritum, yan nunaham yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo ten'upasankameyyan' ti.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tehi annatitthiyehi paribbajakehi saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

2. Tena kho pana samayena tesam annatitthiyanam paribbajakanam sannisnnanam sannipatitanam ayam antarakatha udapadi:||
'So hi koci avuso sa-upadiseso kalam karoti,||
sabbo so aparimutto niraya,||
aparimutto tiracchanayoniya,||
aparimutto pettivisaya,||
aparimutto apaya duggati vinipata' ti.|| ||

3. Atha kho ayasma Sariputto tesam annatitthiyanam paribbajakanam bhasitam n'eva abhinandi, na patikkosi.|| ||

Anabhinanditva appatikositva utthay asana pakkami,||
'Bhagavato santike etassa bhasitassa attham ajanissami' ti.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto Savatthiyam pindaya caritva pacchahattam pindapatapatikkanto yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Idaham bhante pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram adaya Savatthim pindaya pavisim.|| ||

Tassa mayham bhante etad ahosi:|| ||

'Atippago kho tava Savatthiyam pindaya caritum,||
yan nunaham yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo ten'upasankameyyan' ti.|| ||

Atha khvaham bhante yena annatitthiyanam paribbajakanam aramo ten'upasankamim,||
upasankamitva tehi annatitthiyehi paribbajakehi saddhim sammodim.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidim.|| ||

Tena kho pana bhante samayena tesam annatitthiyanam paribbajakanam sannisinnanam sannipatitanam ayam antarakatha udapadi:|| ||

'Yo hi koci avuso sa-upadiseso kalam karoti,||
sabbo so aparimutto niraya,||
aparimutto tiracchanayoniya,||
aparimutto pettivisaya,||
aparimutto apayaduggativinipata' ti.|| ||

Atha khvaham bhante tesam annatitthiyanam paribbajakanam bhasitam n'eva abhinandim na patikkosim.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva utthay asana pakkamim:|| ||

'Bhagavato santike etassa bhasitassa attham ajanissami' ti.|| ||

4. Keci Sariputta annatitthiya paribbajaka bala akhyatta,||
keci sa-upadisesam va sa-upadiseso ti janissanti,||
anupadisesam va anupadiseso ti janissanti.|| ||

Nava yime Sariputta puggala sa-upadisesa kalam kurumana parimutta niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutta pettivisaya,||
parimutta apayaduggativinipata.|| ||

Katame nava?|| ||

5. Idha Sariputta ekacco puggalo||
silesu paripurakari hoti,||
samadhismim paripurakari||
pannaya na paripurakari.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya||
antaraparinibbayi hoti.|| ||

Ayam Sariputta, pathamo puggalo sa-upadiseso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

6. Puna ca param Sariputta idh'ekacco puggalo||
silesu paripurakari hoti,||
samadhismim paripurakari,||
pannaya na paripurakari.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya upahaccaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam Sariputta, dutiyo puggalo sa-upadiseso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

Puna ca param Sariputta idh'ekacco puggalo||
silesu paripurakari hoti,||
samadhismim paripurakari,||
pannaya na paripurakari.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya asankharaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam Sariputta, tatiyo puggalo sa-upadiseso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

Puna ca param Sariputta idh'ekacco puggalo||
silesu paripurakari hoti,||
samadhismim paripurakari,||
pannaya na paripurakari.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya sasankharaparinibbayi hoti.|| ||

Ayam Sariputta, catuttho puggalo sa-upadiseso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

Puna ca param Sariputta idh'ekacco puggalo||
silesu paripurakari hoti,||
samadhismim paripurakari||
pannaya na paripurakari.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sanyojananam parikkhaya uddhamsoto hoti akanitthagami.|| ||

Ayam Sariputta, pancamo puggalo sa-upadiseso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

7. Puna ca param Sariputta, idh'ekacco puggalo,||
silesu paripurakari hoti,||
samadhismim na paripurakari||
pannaya na paripurakari.|| ||

So tinnam sanyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagami hoti,||
sakid eva imam lokam agantva dukkhass'antam karoti.|| ||

Ayam Sariputta, chattho puggalo sa-upadiseso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

8. Puna ca param Sariputta idh'ekacco puggalo||
silesu paripura kari hoti,||
samadhismim na paripurakari,||
pannaya na paripurakari.|| ||

So tinnam sanyojananam parikkhaya ekabiji hoti,||
ekam yeva manusakam bhavam nibbattetva dukkhass'antam karoti.|| ||

Ayam Sariputta sattamo puggalo sa-upadiseso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

9. Puna ca param Sariputta idh'ekacco puggalo||
silesu paripurakari hoti,||
samadhismim mattasokari,||
pannaya mattasokari.|| ||

So tinnam sanyojananam parikkhaya kolankolo hoti,||
dve va tini va kulani sandhavitva sansaritva dukkhass'antam karoti.|| ||

Ayam Sariputta, atthamo puggalo sopadisoso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

10. Puna ca param Sariputta idh'ekacco puggalo||
silosu paripurakari hoti||
samadhismim mattasokari,||
pannaya mattasokari.|| ||

So tinnam sanyojananam parikkhaya sattakkhattuparamo hoti,||
sattakkhattuparamam deve ca manuse ca sandhavitva sansaritva dukkhass'antam karoti.|| ||

Ayam Sariputta navamo puggalo sa-upadiseso kalam kurumano parimutto niraya,||
parimutto tiracchanayoniya,||
parimutto pettivisaya,||
parimutto apayaduggativinipata.|| ||

Keci Sariputta annatitthiya paribbajaka bala avyatta,||
keci sa-upadisesam va sa-upadisesao ti janissanti.|| ||

Anupadisesam va anupadiseso janissanti.|| ||

Ime kho Sariputta nava puggala sa-upadisesa kalam kurumana parimutta niraya,||
parimutta tiracchanayoniya,||
parimutta pettivisaya,||
parimutta apayaduggativinipata.|| ||

Na tavayam Sariputta dhammapariyayo patibhasi bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ma yimam dhammapariyayam sutva pamadam aharimsu,||
api ca maya Sariputta dhammapariyayo panhadhippayena bhasito ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement