Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata

Sutta 34

Nibbanasukha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam ayasma Sariputto Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape,||
tatra kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi avuso Bhikkhavo ti.|| ||

Avusoti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

Sukham idam avuso nibbanam sukham idam avuso, nibbananti.|| ||

Evam vutte ayasma Udayi ayasmantam Sariputtam etad avoca: kim [415] pan'ettha avuso Sariputta sukham yadettha n'atthi vedayitanti? Etad eva khottha.|| ||

Avuso sukham, yadettha n'atthi vedayitam.|| ||

Panc'ime avuso kamaguna.|| ||

Katame panca?|| ||

Cakkhuvinneyya rupa ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya.|| ||

Sotavinneyya sadda ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya||
ghanavinneyya gandha ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya||
jivhavinneyya rasa ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya||
kayavinneyya photthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya.|| ||

Ime kho avuso panca kamagune paticca uppajjati sukham somanassam.|| ||

Idam vuccatavuso kamasukham.|| ||

1. Idh'avuso bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi pathamam jajhanam upasampajja viharati.|| ||

Tassa ce avuso bhikkhuno imina viharena viharato kamasahagata sannamanasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Seyyatha pi avuso sukhino dukkham uppajjeyya,||
yavad eva abadhaya,||
evam ev'assa te kamasahagata sannamanasikara samudacaranti svassa hoti abadho,||
yo kho pan'avuso abadho dukkhame tam vuttam Bhagavata.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena veditabbam yathasukham nibbananti.|| ||

2. Puna ca param avuso bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tassa ce avuso, bhikkhuno imina viharena viharato vitakkasahagata sannamanasikara [416] samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Seyyatha pi avuso sukhino dukkham uppajjeyya yavad eva abadhaya,||
evam ev'assa te vitakkasahagata sannamanasikara samudacaranti.|| ||

Svassa hoti abadho.|| ||

Yo kho pan'avuso abadho dukkhame tam vuttam Bhagavata.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena veditabbam yathasukham nibbananti.|| ||

3. Puna ca param avuso pitiya ca viraga upekkhako ca viharati.|| ||

Sato ca sampajano sukhan ca kayena patisanvedeti.|| ||

Yantam ariya avikkhanti:||
'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tam tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tassa te avuso bhikkuno imina viharena viharato pitisahagata sannamanasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Seyyatha pi avuso, sukhino dukkham uppajjeyya yavad eva abadhaya,||
evam ev'assa te pitisahagata sannamanasikara samudacaranti svassa hoti abadho.|| ||

Yo kho pan'avuso, abadho dukkhame tam vuttam Bhagavata.|| ||

Imina pi kho etam avuso,||
pariyayena veditibbam yathasukham nibbananti.|| ||

Puna ca param avuso,||
bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tassa ce avuso,||
bhikkhuno imina viharena viharato upekkha sahagata [417] sannamanasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Seyyatha pi avuso,||
sukhino dukkham uppajjeyya yavad eva abadhaya,||
evam ev'assa te upekkha sahagata sannamanasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Yo kho pan'avuso,||
abadho dukkhame tam vuttam Bhagavata.|| ||

Imina pi kho etam avuso,||
pariyayena veditabbam yathasukham nibbananti.|| ||

6. Puna ca param avuso bhikkhu sabbaso akasanancayatanam samatikkamma 'Anantam vinnanan' ti vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Tassa ce avuso bhikkhuno imina viharena viharato akasanancayatanasahagata sanna manasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Seyyatha pi avuso sukhino dukkham uppajjeyya yavad eva abadhaya,||
evam assa te akasanancayatanasahagata sanna manasikara samudacaranti.|| ||

Svassa hoti abadho,||
yo kho pan'avuso abadho,||
dukkhame tam vuttam Bhagavata.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena veditibbam yatha sukham nibbananti.|| ||

7. Puna ca param avuso bhikkhu sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma n'atthi kinci' ti akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Tassa ce avuso,||
bhikkhuno imina viharena viharato vinnanancayatana sahagata sannamanasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Seyyatha pi avuso,||
sukhino dukkha uppajjeyya yavad eva abadhaya.|| ||

Evam ev'assa te vinnanancayatanasahagata sannamanasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Yo kho pan'avuso abadho dukkhame tam vuttam Bhagavata.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena veditabbam yathasukham nibbayanti.|| ||

8. Puna ca param avuso bhikkhu sabbaso akincannayatanam samatikamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Tassa ce avuso bhikkhuno imina viharena viharato akincannayatanasahagata sannamanasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Seyyatha pi avuso sukhino dukkham uppajjeyya yavad eva abadhaya.|| ||

Evam ev'assa te akincannayatanasahagata sannamanasikara samudacaranti,||
svassa hoti abadho.|| ||

Yo kho pan'avuso abadho,||
dukkhame tam vuttam Bhagavata.|| ||

Imina pi kho etam avuso,||
pariyayena veditabbam yathasukham nibbananti.|| ||

9. Puna ca param [418] avuso bhikkhu sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma sannavedayitanirodham upasampajja viharati,||
pannayam vassa disva asava parikkhina honti.|| ||

Imina pi kho etam avuso pariyayena veditabbam yatha sukham nibbananti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement