Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata

Sutta 35

U-N-A-B-B-R-E-V-I-A-T-E-D

Gaviupama Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame,||
tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi.|| ||

Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadanteti te bhikkhu Bhagavato paccassosum Bhagava etad avoca:|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
gavi pabbateyya bala avyatta akhettannu akusala visame pabbate caritum.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

'Yan nunaham agatapubban c'eva disam gaccheyyam,||
akhaditapubbani ca tinani khadeyyam,||
apitapubbani ca paniyani piveyyan' ti?|| ||

Sa purimam padam na suppatitthitam patitthapetva pacchimam padam uddhareyya,||
sa na c'eva agatapubbam disam gaccheyya,||
na ca akhaditapubbani tinani khadeyya,||
na ca apitapubbani paniyani piveyya;||
yasmim c'assa pade thitaya evam assa||
'yan nunaham agatapubban c'eva disam gaccheyyam,||
akhaditapubbani ca tinani khadeyyam,||
apitapubbani ce paniyani piveyyan' ti,||
tan ca padesam na sotthina paccagaccheyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi sa bhikkhave,||
gavi pabbateyya bala avyatta akhettannu akusala visame pabbate caritum.|| ||

Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco bhikkhu||
balo avyatto akhettannu akusalo vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham||
pathamam jajhanam upasampajja viharitum.|| ||

So tam nimittam na asevati,||
na bhaveti,||
na bahulikaroti,||
na svadhitthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja vihareyyanti.|| ||

So na sakkoti vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam [419] upasampajja viharatum.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja vihareyyan' ti.|| ||

So na sakkoti vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savamitakkam savicaram vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharitum.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave,||
bhikkhu ubhato bhattho ubhato parihino||
seyyatha pi sa gavi pabbateyya bala avyatta akhettannu akusala visame pabbate caritum.|| ||

2. Seyyatha pi, bhikkhave, gavi pabbateyya pandita vyatta khettannu kusala visame pabbate caritum.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

'Yan nunaham agatapubban c'eva disam gaccheyyam,||
akhaditapubbani ca tinani khadeyyam,||
apitapubbani ca paniyani piveyyan' ti?|| ||

Sa purimam padam suppatitthitam patitthapetva pacchimam padam uddhareyya,||
sa agatapubban c'eva disam gaccheyya,||
akhaditapubbani ca tinani khadeyya,||
apitapubbani ca paniyani piveyya||
yasmim c'assa pade thitaya evam assa:|| ||

'Yan nunaham agatapubban c'eva disam gaccheyyam,||
akhaditapubbani ca tinani khadeyyam,||
apitapubbani ca paniyani piveyyan' ti.|| ||

Tan ca padesam sotthina paccagaccheyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi sa bhikkhave gavi pabbateyya pandita vyatta khettannu kusala visame pabbate caritum.|| ||

Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco bhikkhu pandito vyatto khettannu kusalo vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharitum.|| ||

So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svadhitthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja vihareyyan' ti.|| ||

So dutiyam jhanam anabhihimsamano||
vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svaditthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham pitiya ca viraga [420] upekkhako ca viharati,||
sato ca sampajano sukhan ca kayena patisanvedeti,||
yantam ariya avikkhanti:||
'Upekkhako satima sukha-vihari'||
ti tam tatiyam-jhanam upasampajja vihareyyan' ti;|| ||

So tatiyamm jhanam anabhihimsamano||
pitiya ca viraga upekkhako ca viharati,||
sato ca sampajano sukhan ca kayena patisanvedeti,||
yantam ariya avikkhanti:||
'Upekkhako satima sukha-vihari'||
ti tam tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svaditthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja vihareyyan' ti;|| ||

So catuttham-jhanam anabhihimsamano||
sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja upasampajja viharati.|| ||

So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svaditthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam atthangama nanattasannanam amanasikara 'anatto akaso' ti akasanancayatanam upasampajja vihareyyan' ti;|| ||

So akasanancayatanam anabhihimsamano||
sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam atthangama nanattasannanam amanasikara 'anatto akaso' ti akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svaditthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham sabbaso akasanancayatanam samatikkamma 'anattam vinnanan' ti vinnanancayatanam upasampajja vihareyyan' ti;|| ||

So vinnanancayatanam anabhihimsamano||
sabbaso akasanancayatanam samatikkamma 'anattam vinnanan' ti vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svaditthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'n'atthi kinci' ti akincannayatanam upasampajja vihareyyan' ti;|| ||

So akincannayatanam anabhihimsamano||
sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'n'atthi kinci' ti akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svaditthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja vihareyyan' ti;|| ||

So n'eva-sanna-nasannayatanam anabhihimsamano||
sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

So tam nimittam asevati bhaveti bahuli- [421] karoti svaditthitam adhitthati.|| ||

Tassa evam hoti:|| ||

'Yan nunaham sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma sannavedayita nirodham upasampajja vihareyyan' ti;|| ||

So sannavedayita nirodham anabhihimsamano||
sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma sannavedayita nirodham upasampajja viharati.|| ||

3. Yato kho bhikkhave bhikkhu tam tad eva samapattim samapajjati pi vutthati pi,||
tassa mudum cittam hoti kammannam,||
muduna cittena kammannena appamano samadhi hoti subhavito.|| ||

So appamanena samadhina subhavitena yassa yassa abhinna sacchikaraniyassa dhammassa cittam abhininnameti abhinna sacchikiriyaya.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

So sace akankhati:|| ||

'Aneka-vihitam iddhividham paccanubhaveyyam:||
eko pi hutva bahudha assam bahudha pi hutva eko hoti,||
avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase,||
pathaviya'pi ummujjanimujjam karoti seyyatha pi udake,||
udake'pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam,||
akase'pi pallankena kamati seyyatha'pi pakkhi sakuno.|| ||

Ime'pi candimasuriye evammahanubhave panina paramasati parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka pi kayena va samvatteyyan ti."|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

So sace akankhati:|| ||

"Dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde suneyyam dibbe ca manuse ca ye dure ye santike ca" ti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

So sace akankhati|| ||

"Parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajaneyyam:||
saragam va cittam 'Saragam cittan' ti pajaneyyam||
vitaragam va cittam 'Vitaragam cittan' ti pajanati;||
sadosam va cittam 'Sadosam cittan' ti pajanati;||
vitadosam va cittam 'Vitadosam cittan' ti pajanati;||
samoham va cittam 'Samoham cittan' ti pajanati;||
vitamoham va cittam 'Vitamoham cittan' ti pajanati;||
sankhittam va cittam 'Sankhittam cittan' ti pajanati;,||
vikkhittam va cittam 'Vikkhittam cittan' ti pajanati;||
mahaggatam va cittam 'Mahaggatam cittam' ti pajanati;||
amahaggatam va cittam 'Amahaggatam cittam' ti pajanati;||
sa-uttaram va cittam 'Sa-uttaram cittam' ti pajanati;||
anuttaram va cittam 'Anuttaram cittan' ti pajanati;||
samahitam va cittam 'Samahitam cittan' ti pajanati;||
asamahitam va cittam 'Asamahitam cittan' ti pajanati;||
vimuttam va cittam 'Vimuttam cittan' ti pajanati;||
avimuttam va cittam 'Avimuttam cittan' ti pajanati.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhahabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

So sace akankhati|| ||

"Aneka-vihitam pubbenivasam anussareyyam seyyathidam:||
ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo visam pi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasam pi jatiyo||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi||
aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe amutrasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim tatrapasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussareyyan" ti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

[422] So sace akankhati|| ||

"Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanena sugate duggate yathakammupage satte pajaneti ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaci duccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditithika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vaci sucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam uppannati iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane hine panite suvanena dubbanena sugate duggate yathakammupage satte pajaneyyan" ti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

So sace akankhati|| ||

"Asavanam khaya (anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim) ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyan' ti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunani sati sati ayataneti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement