Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata

Sutta 36

Jhananisasaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] Evam me sutam:|| ||

Savatthinidanam.|| ||

Pathamam p'aham Bhikkhave jhanam nissaya asavanam khayam vadami.|| ||

Dutiyam p'aham Bhikkhave jhanam nissaya asavanam khayam vadami.|| ||

Tatiyam p'aham bhikkhave jhanam nissaya asavanam khayam vadami.|| ||

Catuttham p'aham bhikkhave jhanam nissaya asavanam khayam vadami.|| ||

Akasanancayatanam p'aham bhikkhave Nissaya asavanam khayam vadami.|| ||

Vinnanancayatanam p'aham bhikkhave nissaya asavanam khayam vadami.|| ||

N'evasannanasannayatanam p'aham bhikkhave nissaya asavanam khayam vadami.|| ||

Sannavedayitanirodham p'aham bhikkhave nissaya asavanam khayam vadami.|| ||

"Pathamam p'aham bhikkhave jhanam nissaya asavanam khayam vadami" ti||
iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Idha, bhikkhave, vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti rupagatam vedanagatam sannagatam sankharagatam vinnanagatam te dhamme aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato sunnato [423] anattato samanupassati.|| ||

So tehi dhammehi cittam pativapeti.|| ||

Sotehi dhammehi cittam pativapetva.|| ||

Amataya dhatuya cittam upasanharati.|| ||

"Etam santam etam panitam yad idam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanan" ti.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati.|| ||

No ce asavanam khayam papunati ten'eva dhammaragena taya dhammanandiya pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, issaso va issasantevasi va tinapurisake.|| ||

Va mattikapunje va yoggam karitva so aparena samayena durepati ca hoti akkhanavedhi ca mahato ca kayassa pada'eta.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti rupagatam vedanagatam sannagatam sankharagatam vinnanagatam te dhamme aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato sunnato anattato samanupassati.|| ||

So tehi dhammehi cittam pativapeti.|| ||

Sotehi dhammehi cittam pativapetva.|| ||

Amataya dhatuya cittam upasanharati.|| ||

"Etam santam etam panitam yad idam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanan" ti.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati.|| ||

No ce asavanam khayam papunati ten'eva dhammaragena taya dhammanandiya pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

"Pathamam p'aham bhikkhave jhanam nissayam asavanam khayam vadami" ti iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

Dutiyam p'aham bhikkhave jhanam nissaya asavanam khayam vadami ti.|| ||

Tatiyam p'aham bhikkhave jhanam nissaya asavanam khayam vadami ti.|| ||

Catuttham p'aham bhikkhave jhanam nissaya asavanam khayam vadami ti.|| ||

Akasanancayatanam p'aham bhikkhave nissaya asavanam khayam vadami" ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam:|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam atthangama.|| ||

Nanattasannanam amanasi-kara anatto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati,||
so yadeva tattha hoti vedanagatam sannagatam sankharagatam vinnanagatam te dhamme aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato sunnato anattato samanupassati.|| ||

So tehi dhammehi cittam pativapeti.|| ||

Sotehi dhammehi cittam pativapetva amataya dhatuya cittam upasanharati.|| ||

"Etam santam etam panitam yad idam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanan" ti.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati.|| ||

No ce asavanam khayam papunati ten'eva dhammaragena taya dhammanandiya pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, issaso va issasantevasi va tinapurisake va mattikapunje va yoggam karitva so aparena samayena durepati ca hoti akkhanavedhi ca mahato kayassa pada'eta.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu sabbaso rupa-sannanam samatikkama patisasannanam atthangama nanattasannanam amanasi-kara anatto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati. So yadeva tattha hoti vedanagatam sannagatam sankharagatam vinnanagatam te dhamme aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato sunnato anattato samanupassati.|| ||

So tehi dhammehi cittam pativapeti sotehi dhammehi cittam pativapetva amataya dhatuya cittam upasanharati.|| ||

"Etam santam etam panitam yad idam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanan" ti.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati.|| ||

No ce asavanam khayam papunati ten'eva dhammaragena taya dhammanandiya pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Akasanancayatanam p'aham bhikkhave nissaya asavanam khayam vadamiti iti yam tam vuttam ida me tam paticca vuttam.|| ||

Vinnanancayatanam p'aham bhikkhave nissaya asavanam khayam vadamiti.|| ||

Akincannayatanam p'aham bhikkhave nissaya asavanam khayam vadamiti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam:||
idha bhikkhave bhikkhu sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma n'atthi kinciti akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

So yadeva tattha hoti vedanagatam sannagatam sankharagatam vinnanagatam te dhamme aniccato dukkhato rogato gandato sallato aghato abadhato parato palokato sunnato anattato samanupassati.|| ||

So tehi dhammehi cittam pativapeti sotehi dhammehi cittam pativapetva amataya dhatuya cittam upasanharati.|| ||

"Etam santam etam panitam yad idam sabbasankhara samatho sabbupadhipati nissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanan" ti.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati.|| ||

No ce asavanam khayam papunati ten'eva dhammaragena taya dhammanandiya pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

"Pathamam p'aham bhikkhave jhanam nissayam asavanam khayam vadami" ti iti yam tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

Iti kho bhikkhave yavata sannasamapatti tavata annapativedho yani ca kho imani bhikkhave ayatanani n'eva-sanna-nasannayatanasamapatti ca sannavedadhita nirodho ca jhayihete bhikkhave bhikkhuna samapattikusalehi samapattivutthanakusalehi samapajjitva vutthahitva samakkhatabbaniti vadami ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement