Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata

Sutta 39

Devasurasangama Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] Evam me sutam:|| ||

Savatthinidanam.|| ||

Bhutapubbam bhikkhave,||
devasurasangamo samupabbulho ahosi.|| ||

Tasmim kho pana bhikkhave,||
sangame asura jinimsu deva parajiyimsu.|| ||

Parajita ca bhikkhave deva apayamsveva,||
uttarena mukha abhiyamsu asura.|| ||

Atha kho bhikkhave,||
devanam etad ahosi:|| ||

'Abhiyant eva kho asura yan nuna mayam dutiyam pi asurehi sangamemayyama' ti.|| ||

[2] Dutiyam pi kho bhikkhave,||
deva asurehi sangamesum.|| ||

Dutiyam pi kho bhikkhave,||
asura va jinimsu,||
deva parajiyimsu.|| ||

Parajita ca bhikkhave deva bhita apayamsveva uttarenabhimukha abhiyamsu asura.|| ||

Atha kho bhikkhave devanam etad ahosi:|| ||

'Abhiyant'eva kho asura,||
yan nuna mayam tatiyam pi asurehi sangameyyama' ti.|| ||

[3] Tatiyam pi kho bhikkhave,||
deva asurehi sangamesum.|| ||

Tatiyam pi kho bhikkhave,||
asura va jinimsu,||
deva parajiyimsu.|| ||

Parajita ca bhikkhave deva bhita devapuram yeva pavisimsu.|| ||

Devapuragatanan ca pana bhikkhave,||
devanam etad ahosi:|| ||

'Biruttanagatena kho dani maham etarahi attana viharama akaraniya asurehi' ti.|| ||

Asuranam pi bhikkhave,||
etad ahosi:|| ||

'Bhiruttanagatena kho dani deva etarahi attana viharanti akaraniya amhehi' ti.|| ||

Bhutapubbam bhikkhave,||
devasurasangamo samupabbulho ahosi.|| ||

Tasmim kho pana bhikkhave,||
sangame deva jinimsu,||
asura parajiyisu.|| ||

Parajita ca bhikkhave asura apayamsveva dakkhinenabhimukha abhiyamsu deva.|| ||

Atha kho bhikkhave,||
asuranam etad ahosi:|| ||

'Abhiyant'eva kho deva,||
yan nuna mayam dutiyam pi devehi sangameyyama' ti.|| ||

Dutiyam pi kho bhikkhave,||
asura devehi sangamesum.|| ||

Dutiyam pi kho bhikkave,||
deva'va jinimsu,||
asura parajimsu.|| ||

Parajita ca bhikkhave, asura apayamsveva,||
dakkhinenabhimukha abhiyamsu deva.|| ||

Atha kho bhikkhave asuranam etad ahosi:|| ||

"Abhiyant'eva kho deva,||
yan nuna mayam tatiyam pi devehi sangameyyama ti.|| ||

Tatiyam pi kho bhikkhave,||
asura devehi sangamesum|| ||

Tatiyam pi kho bhikkhave, deva va jinimsu,||
asura parajiyimsu.|| ||

Parajita ca bhikkhave,||
asura bhita asurapuram yeva pavisimsu,||
asurapuragatanan ca pana bhikkhave,||
asuranam etad ahosi:|| ||

'Bhiruttanagatena kho dani mayam etarahi attana viharama akaraniya devehi' ti.|| ||

Devanam pi bhikkhave, etad ahosi:|| ||

'Bhiruttanagatena kho dani asura etarahi attana viharanti akaraniya amhehi' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave,||
yasmim samaye bhikkhu
vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tasmim bhikkhave samaye bhikkhussa evam hoti:|| ||

"Bhiruttanagatena kho danaham etarahi attana viharami akaraniyo Marassa' ti.|| ||

Marassa pi bhikkhave papimato evam hoti:|| ||

'Bhiruttanagatena kho dani bhikkhu etarahi attana viharati akaraniyo mayhan' ti.|| ||

Yasmim bhikkhave samaye bhikkhu
vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tasmim bhikkhave samaye bhikkhussa evam hoti:|| ||

"Bhiruttanagatena kho danaham etarahi attana viharami akaraniyo Marassa' ti.|| ||

Marassa pi bhikkhave papimato evam hoti:|| ||

'Bhiruttanagatena kho dani bhikkhu etarahi attana viharati akaraniyo mayhan' ti.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca||
viharati sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeti,||
yam tam ariya avikkhanti upekkhako satima sukhavihari ti,||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tasmim bhikkhave samaye bhikkhussa evam hoti:|| ||

"Bhiruttanagatena kho danaham etarahi attana viharami akaraniyo Marassa' ti.|| ||

Marassa pi bhikkhave papimato evam hoti:|| ||

'Bhiruttanagatena kho dani bhikkhu etarahi attana viharati akaraniyo mayhan' ti.|| ||

Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana||
pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tasmim bhikkhave,||
samaye bhikkhussa evam hoti:|| ||

'Bhiruttanagatena kho danaham etarahi attana viharami akaraniye Marassa' ti.|| ||

Marassa pi bhikkhave papimato evam hoti:|| ||

'Bhiruttanagatena kho dani bhikkhu etarahi attana viharati akaraniyo mayhan' ti.|| ||

[9] Yasmim bhikkhave samaye bhikkhu
sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigasannanam atthangama nanattasannanam amanasi-kara 'ananto akaso' ti,||
Akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave,||
bhikkhu antam akasi Maram apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

[10] Yasmim bhikkhave, samaye bhikkhu sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave,||
bhikkhu antam akasi Maram apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhu sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'n'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave,||
bhikkhu antam akasi Maram apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhu sabbaso akincannayatanam samatikkamma||
n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave,||
bhikkhu antam akasi Maram apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhu sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma||
sannavedayitanirodham upasampajja viharati.|| ||

Pannaya c'assa disva asava parikkhina honti:|| ||

Ayam vuccati bhikkhave, bhikkhu antam akasi Maram apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato tinno loke visattikan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement