Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata

Sutta 40

Arannakanagopama Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] Evam me sutam:|| ||

Savatthinidanam.|| ||

Yasmim bhikkhave samaye arannakassa nagassa gocarapasutassa hatthi pi hatthiniyo pi hattikalabha pi hatthiccha pi purato gantva tinaggani chindanti,||
tena bhikkhave arannako nago atthiyati harayati jigucchati.|| ||

Yasmim bhikkhave, samaye arannakassa nagassa gocarapasutassa hatthi pi hatthiniyo pi hatthikalabha pi hatthicchapa pi ohaggobhaggam sakhabhangam khadanti.|| ||

Tena bhikkhave, arannako nago attiyati harayati jigucchati.|| ||

Yasmim bhikkhave,||
samaye arannakassa nagassa ogaham otinnassa hatthi pi hatthiniyo pi hatthikalabha pi hatthicchapa pi purato purato ganatva sondaya udakam alolonti.|| ||

Tena bhikkhave, arannako nago attiyati harayati jigucchati.|| ||

Yasmim bhikkhave, samaye arannakassa nagassa ogabham otinnassa hatthiniyo kayam upanighamsantiyo gacchanti,||
tena bhikkhave,||
arannako nago atthiyati harayati jigucchati.|| ||

[2] Tasmam bhikkhave, samaye arannakassa nagassa evam hoti:||
'aham kho etarahi akanno viharami,||
hatthihi hatthinihi hatthikalabhehi hatthicchapehi,||
chinnaggani c'eva tinani khadami.|| ||

Obhaggobhaggan ca me sakhabhangam khadanti.|| ||

Avilani ca paniyani pivami||
ogaham ca me otinnassa hatthiniyo kayam upanighamsanniyo gaccanti||
yan nunaham eko ganasma vupakattho vihareyyan' ti.|| ||

So aparena samayena eko ganasma vupakattho viharati||
accinnaggani c'eva tinani khadati.|| ||

Ohaggobhaggan c'assa [436] sakhabhangam na khadanti anavilani ca paniyani pivati.|| ||

Ogahan c'assa otinnassa na hatthiniyo kayam upanighamsanniyo gaccanti.|| ||

Tasmim bhikkhave, samaye arannakassa nagassa evam hoti:||
'Aham kho pubbe akinno vihasim hatthihi hatthinihi hatthikalabhehi hatthiccapehi,||
chinnaggani c'eva tinani khadim,||
ohaggobhaggan ca me sakhabhangham khadimsu.|| ||

Avilani ca paniyani apayim,||
ogahan ca me otinnassa hatthiniyo kayam upanighamsanniyo agamamsu.|| ||

So'ham etarahi eko ganasma vupakattho viharami,||
acchinnaggani c'eva tinani khadami.|| ||

Obhaggobhaggan ca me sakhabhangam na khadanti||
anavilani ca paniyani pivami,||
ogahan ca otinnassa na bhatthiniyo kayam upanighamsantiyo gaccanti' ti.|| ||

'So sondaya sakhabhangam bhanjitva sakhabhangena kayam parimadditva attamano kandum samhanti.|| ||

[3] Evam eva kho bhikkhave, yasmim samaye bhikku akinno viharati||
bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi upasakahi||
ranna rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi,||
tasmim samaye bhikkhussa evam hoti:||
'aham kho etarahi akinno viharami,||
bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi upasikahi||
ranna rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi.|| ||

Yan nunaham eko ganasma vupakattho vihareyyan' ti.|| ||

So vicittam senasanam bhajati arannam [437] rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam.|| ||

So arannagato va rukkhamugato va sunnagaragato va nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya vigatabhijejhana cetasa viharati,||
abhijjhaya cittam parisodheti.|| ||

Vyapadapadosam pahaya akhyapannacitto viharati||
sabbapanabhutahitanukampi,||
vyapadapadosa cittam parisodheti.|| ||

Thina middham pahaya vigatathinamiddho viharati||
alokasanni sato sampajano,||
thinamiddha cittam parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkuccam pahaya anuddhato viharati||
ajjhattam vupasantacitto uddhaccakukkucca cittam parisodheti.|| ||

Vicikiccham pahaya tinnavicikiccho viharati||
akathankathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So attamano kandum samhanti.|| ||

vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So attamano kandum samhanti.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca||
viharati sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeti,||
yam tam ariya avikkhanti upekkhako satima sukhavihari ti,||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So attamano kandum samhanti.|| ||

Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana||
pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So attamano kandum samhanti.|| ||

Sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam atthangama nanattasannanam amanasi-kara 'anatto akaso' ti,||
akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

So attamano kandum samhanti.|| ||

Sabbaso akasanancayatanam samatikkama 'anantam vinnanan' ti,||
vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

So attamano kandum samhanti.|| ||

Sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'n'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

So attamano kandum samhanti.|| ||

Sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

So attamano kandum samhanti.|| ||

Sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam [438] samatikkamma sannavedayita nirodham upasampajja viharati.|| ||

Pannaya c'assa disva asava parikkhina honti.|| ||

So attamano kandum samhanti ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement