Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Navaka Nipata

Sutta 42

Pancala Suttam aka Sambadha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D..

 


 

[1][pts][ati] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Anando Kosambiyam viharati Ghositarame.|| ||

Atha kho ayasma Udayi yenayasma Anando ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmata Anandena saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Udayi ayasmantam Anandam etad avoca:||
vuttamidam avuso, Pancalacandena devaputtena:|| ||

 

Sambade gatam okasam avida bhurimedhaso
yo jhanam abujjhi buddho patilinanisabho muni ti.|| ||

 

Katamo nu kho avuso sambodho katamo sambodhe okasadhigamo vutto Bhagavata ti:|| ||

Panc'ime avuso kamaguna sambadho vutto Bhagavata.|| ||

Katame panca?|| ||

Cakkhuvinneyya rupa ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya.|| ||

Sotavinneyya sadda ittha kanta manapa piyarupa kamusamhita rajaniya.|| ||

Ghanavinneyya gandha ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya.|| ||

Jivhavinneyya rasa ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya.|| ||

Kayavinneyya potthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya.|| ||

Ime kho avuso pancakamaguna sambadho vutto Bhagavata.|| ||

Idh'avuso bhikkhu vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ettavata pi kho avuso sambadhe okasadhigamo vutto Bhagavata.|| ||

Pariyayena tattha p'atthi sambadho,||
kin ca tattha sambadho?|| ||

Yad eva [450] tattha vitakkavicara aniruddha honti ayamettha sambadho.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu||
vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ettavata pi kho avuso sambadhe okasadhigamo vutto Bhagavata pariyayena.|| ||

Tattha patthi sambadho.|| ||

Kin ca tattha sambadho?|| ||

Yad eva tattha:||
piti aniruddha hoti,||
ayamettha sambadho.|| ||

Puna ca param avuso pitiya ca viraga upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano sukhan ca kayena patisanvedeti||
yan tam ariya avikkhanti:||
'upekkhako satima sukhavihari' ti tam||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ettavata pi kho avuso sambodhe okasadhigamo vutto Bhagavata pariyayena.|| ||

Tattha p'atthi sambadho,||
kin ca tattha sambadho:||
yad eva tattha upekkhasukham.|| ||

Aniruddham hoti,||
ayamettha sambadho.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu||
sukhassa ca pahana||
pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama||
adukkha-m-asukham upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ettavata pi kho avuso,||
sambadhe okasadhigamo vutto Bhagavata.|| ||

Tattha p'atthi sambadho.|| ||

Kin ca tattha sambadho?|| ||

Yad eva tattha rupasanna aniruddha hoti,||
ayamettha sambadho.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu sabbaso rupa-sannanam samatikkama||
patigha-sannanam atthangama||
nanattasannanam amanasi-kara 'anatto akaso' ti||
akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ettavata pi kho avuso sambadhe okasadhigamo vutto Bhagavata pariyayena,||
tattha p'atthi sambadho.|| ||

Kin ca tattha sambadho?|| ||

Yad eva tattha akasanancayatanasanna aniruddha hoti.|| ||

Ayamettha sambadho.|| ||

Puna ca param avuso,||
bhikkhu sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam [451] upasampajja viharati.|| ||

Ettavata pi kho avuso sambodhe okasadhigamo vutto Bhagavata pariyayena tattha p'atthi sambadho.|| ||

Kin ca tattha sambadho?|| ||

Yad eva tattha vinnanancayatanasanna aniruddha hoti.|| ||

Ayamettha sambadho.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'n'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ettavata pi kho avuso sambadhe okasadigamo vutto Bhagavata pariyayena,||
tattha p'atthi sambadho.|| ||

Kin ca tattha sambadho?|| ||

Yad eva tattha akincannayatanasanna aniruddha hoti,||
ayamettha sambadho.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu sabbaso akincannayatanam samatikkamma||
n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ettavata pi kho avuso sambadhe okasadhigamo vutto Bhagavata pariyayena,||
tatta patthi sambadho.|| ||

Kin ca tattha sambadho?|| ||

Yad eva tattha n'eva-sanna-nasannayatanasanna aniruddha hoti,||
ayamettha sambadho.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma||
sannavedayitanirodham upasampajja viharati.|| ||

Pannaya c'assa disva asava parikkhina honti.|| ||

Ettavata pi kho avuso sambodhe okasadhigamo vutto Bhagavata nippariyayena ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement