Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
I. Anisamsa Vagga

Sutta 7

Dutiya Samadhi Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[8]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Savatthiyam|| ||

Atha kho ayasma Anando yenayasma Sariputto ten'upasamkami.
Upasamkamitva ayasmata Sariputtena saddhim samimodi.
Samimodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.
Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

Siya nu kho avuso Sariputta bhikkhuno
tatharupo samadhipatilabho||
yatha n'eva pathaviyam pathavisanni assa,||
na apasmim aposanni assa,||
na tejasmim tejosanni assa,||
na vayasmim vayosanni assa,||
na akasanancayatane akasanancayatanasanni assa,||
na vinnanancayatane vinnanancayatanasanni assa,||
na akincannayatane akincannayatanasanni assa,||
na n'eva-sanna-nasannayatane n'eva-sanna-nasannayatana- [009] sanni assa,||
na idhaloke idhalokasanni assa,||
na paraloke paralokasanni assa,||
sanni ca pana assa' ti.|| ||

Siya avuso Ananda bhikkhuno tatharupo samadhipatilabho||
yatha n'eva pathaviyam pathavisanni assa,||
na apasmim aposanni assa,||
na tejasmim tejosanni assa,||
na vayasmim vayosanni assa,||
na akasanancayatane akasanancayatanasanni assa,||
na vinnanancayatane vinnanancayatanasanni assa,||
na akincannayatane akincannayatanasanni assa,||
na n'eva-sanna-nasannayatane n'eva-sanna-nasannayatanasanni assa,||
na idhaloke idhalokasanni assa,||
na paraloke paralokasanni assa,||
sanni ca pana assa' ti.|| ||

Yatha katham pan'avuso Sariputta siya bhikkhuno tatharupo samadhipatilabho||
yatha n'eva pathaviyam pathavisanni assa,||
na apasmim aposanni assa,||
na tejasmim tejosanni assa,||
na vayasmim vayosanni assa,||
na akasanancayatane akasanancayatanasanni assa,||
na vinnanancayatane vinnanancayatanasanni assa,||
na akincannayatane akincannayatanasanni assa,||
na n'eva-sanna-nasannayatane n'eva-sanna-nasannayatanasanni assa,||
na idhaloke idhalokasanni assa,||
na paraloke paralokasanni assa,||
sanni ca pana assa' ti.|| ||

Ekamidaham avuso Ananda samayam idh'eva Savatthiyam viharami andhavanasmim tatthaham tatharupam samadhim samapajjim
yatha n'eva pathaviyam pathavisanni assa,||
na apasmim aposanni assa,||
na tejasmim tejosanni assa,||
na vayasmim vayosanni assa,||
na akasanancayatane akasanancayatanasanni assa,||
na vinnanancayatane vinnanancayatanasanni assa,||
na akincannayatane akincannayatanasanni assa,||
na n'eva-sanna-nasannayatane n'eva-sanna-nasannayatanasanni assa,||
na idhaloke idhalokasanni assa,||
na paraloke paralokasanni assa.|| ||

Kim sanni panayasma Sariputto tasmim samaye ahositi?|| ||

Bhavanirodho nibibanam,||
bhavanirodho nibibananti kho me avuso
annava sanna uppajjati,||
annava sanna nirujjati,||
seyyatha pi avuso sakalikaggissa jhayamanassa
annava acici uppajjati,||
annava acici nirujjati,||
evam eva kho me avuso bhavanirodho nibibanam bhavanirodho nibibananti
annava sanna [010] uppajjati,||
annava sanna nirujjati.|| ||

Bhavanirodho nibibananti sanni ca panaham avuso tasmim samaye ahosin' ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement