Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
II. Natha Vagga

Sutta 17

Pathama Nathakarana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


 

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Sanatha bhikkhave viharatha, ma anatha.|| ||

Dukkham bhikkhave anatho viharati.|| ||

Dasa ime bhikkhave nathakarana dhamma.|| ||

Katame dasa?|| ||

1. Idha, bhikkhave, bhikkhu silava hoti patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno,||
anumattesu vajjesu bhaya-dassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

Yampi bhikkhave bhikkhu silava hoti patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno,||
anumattesu vajjesu bhaya-dassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

2. Puna ca param bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattha,||
sabyanjana kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa parivita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosana kalyana sattha,||
sabyanjana kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa parivita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

3. Puna ca param bhikkhave bhikkhu kalyanamitto hoti [24] kalyanasahayo kalyanasampavadko.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu kalyanamitto hoti,||
kalyanasahayo kalyanasampavanko,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaranehi dhammehi samannagato khamo padakkhinaggahi anusasanim.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaranehi dhammehi samannagato khamo padakkhinaggahi anusasanim,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani kinkaraniyani,||
tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya samannagato alam katum alam samvidhatum.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu yanitani sabrahmacarinam uccavacani kimkaraniyani,||
tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya samannagato alam katum alamsamvidhatum,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo abhidhamme abhivinaye u'arapamojjo.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo||
abhidhamme abhivinaye u'arapamojjo,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

[25] 8. Puna ca param bhikkhave bhikkhu santuttho hoti itaritaracivara pindapatasenasanagilanappaccayabhesajjaparikkharena|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu santuttho hoti itaritaracivarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharena,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

9. Puna ca param bhikkhave bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena samannagato cirakatam pi cirabhasitam pi sarita anussarita|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena samannagato cirakatam pi cirabhasitam pi sarita anussarita,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

10. Puna ca param bhikkhave bhikkhu panna va hoti udayatthagaminiya||
pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhayagaminiya.|| ||

Yam pi bhikkhave bhikkhu pannava hoti udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhayagaminiya,||
ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

Sanatha bhikkhave viharatha, ma anatha.|| ||

Dukkham bhikkhave anatho viharati,||
ime kho bhikkhave dasa nathakarana dhamma ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement