Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
II. Natha Vagga

Sutta 18

Dutiya Nathakarana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Sanatha bhikkhave viharatha, ma anatha, dukkham bhikkhave anatho viharati. Dasa ime gakkhave nathakarana dhamma.|| ||

Katame dasa?|| ||

3. Idha, bhikkhave, bhikkhu silava hoti patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno,||
anumattesu vajjesu bhaya-dassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

'Silava vatayam bhikkhu hoti patimokkha samvarasamvuto viharati acara-gocara-sampanno,||
anumattesu vajjse bhaya-dassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu' ti,||
thera pi nam bhikkhu [26] vattabbam anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattha,||
sabyanjana kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa parivita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

'Bahussuto vatayam bhikkhu sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattha,||
sabyanjana kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa parivita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha' ti,|| ||

Thera pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave bhikkhu kalyanamitto hoti kalyanasahayo kalyanasampavanko.|| ||

'Kalyanamitto vatayam bhikkhu kalyanasahayo kalyanasampavanko, ti|| ||

therapi nam vattabbam anusasitabbam mannanti. Majjhamapi bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti. Navapi bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti. Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikankha kusalesu dhammesu, no parihani, ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave bhikkhu suvaco hoti sovacassakaranehi dhammehi samannagato khamo padakakkhinaggahi anusasanim.|| ||

'Suvaco vatayam bhikkhu sovacassakaranehi dhammehi samannagato khamo padakkhinaggahi anusasanin' ti,||
thera pi nam bhikkhu vattabbam [27] anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani kinkaraniyani,||
tattha dakkho hoti analaso,||
tatrupayaya vimamsaya samannagato alam katum alam samvidhatum.|| ||

'Yani tani sabrahmacarinam uccavacani kimkaraniyani,||
tattha dakkho vatayam bhikkhu analaso||
tatrupayaya vimamsaya samannagato alamkatum alam samvidhatun' ti,|| ||

Thera pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

8. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhammakamo hoti piyasamudaharo,||
abhidhamme abhivinaye u'arapamojjo.|| ||

'Dhammakamo vatayam bhikkhu piyasamudaharo abhidhamme abhivinaye u'arapamojjo' ti,|| ||

Thera pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

9. Puna ca param bhikkhave bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya,||
kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.|| ||

'Araddhaviriyo vatayam bhikkhu viharati akusalanam dhammanam pahanaya||
[28] kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu' ti,|| ||

Thera pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

10. Puna ca param bhikkhave bhikkhu santuttho hoti Itaritaracivarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharena.|| ||

'Santuttho vatayam bhikkhu itaritaracivara-pindapatasenasana-gilanapaccaya-bhesajjaparikkharena' ti,|| ||

Thera pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

11. Puna ca param bhikkhave bhikkhu satima hoti paramena satinepakkena samannagato cirakatam pi cirabhasitam pi sarita anussarita.|| ||

'Satima vatayam bhikkhu paramena satinepakkena samannagato cirakatam pi cirabhasitam pi sarita anussarita' ti,|| ||

Thera pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

12. Puna ca param bhikkhave bhikkhu pannava hoti udayatthagaminiya||
pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhayagaminiya.|| ||

'Pannava vatayam bhikkhu udayatthagaminiya,||
pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakakkhayagaminiya' ti,|| ||

Thera pi nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
majjhama pi bhikkhu nam bhikkhu vattabbam anusasitabbam mannanti||
nava pi nam bhikkhu vattabbam [29] anusasitabbam mannanti.|| ||

Tassa theranukampitassa majjhamanukampitassa navanukampitassa vuddhiyeva patikanka kusalesu dhammesu, no parihani.|| ||

Ayam pi dhammo nathakarano.|| ||

Sanatha bhikkhave viharatha, ma anatha, dukkham bhikkhave anatho viharati.|| ||

Ime kho bhikkhave dasanathakarana dhammati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement