Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
III. Maha Vagga

Sutta 21

Sihanada Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[32]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Siho bhikkhave migaraja sayanhasamayam asaya nikkhamati.|| ||

Asaya nikkhamitva vijambhati,||
vijambhitva samanta catudadisa [33] anuviloket vatikkhattum sihanadam nadati, tikkhattum naditva gocaraya pakkamati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

"Maham khuddake pane visamagate sanghatam apadesin" ti.|| ||

Siho ti kho bhikkhave Tathagatass'etam adhivacanam arahato samma sambuddhassa.|| ||

Yam kho bhikkhave Tathagato parisaya dhammam deseti,||
idam assa hoti sihanadasmim.|| ||

Dasa imani bhikkhave Tathagatassa Tathagata-balani yehi balehi samannagato Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahamacakkam pavatteti.|| ||

Katamani dasa?|| ||

3. Idha, bhikkhave, Tathagato thanan ca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato thanan ca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave Tathagato atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave Tathagato sabbatthagaminipatipadam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato sabbatthagaminipatipadam yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave Tathagato anekadhatu- [34] nanadhatu-lokam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato anekadhatu nanadhatu lokam yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave Tathagato sattanam nanadhimuttikatam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato sattanam nanadhimuttikatam yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

8. Puna ca param bhikkhave Tathagato parasattatam parapuggalanam indriyaparopariyattam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato parasattanam parapuggalanam indriyaparopariyattam yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

9. Puna ca param bhikkhave Tathagato jhana-vimokkha-samadhi-sampattinam samkilesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam samkilesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

10. Puna ca param bhikkhave Tathagato anekavihitam pubbenivasam anussarati,||
seyyath'idam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jitiyo cattarisam [35] pi jitiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jatisatam pi jatisahassam pi jatisatasahassam pi aneke pi samvattakappe,||
aneke pi vivattakappe,||
aneke pi samvatta-vivattakappe,||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto,||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkha patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo,||
evamgotto,||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkha patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idh'upapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Yam pi bhikkhave anekavihitam pubbenivasam anussarati,||
seyyath'idam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jitiyo cattarisam pi jitiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jatisatam pi jatisahassam pi jatisatasahassam pi aneke pi samvattakappe,||
aneke pi vivattakappe,||
aneke pi samvatta-vivattakappe,||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto,||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkha patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo,||
evamgotto,||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkha patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idh'upapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

11. Puna ca param bhikkhave Tathagato dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati:|| ||

"Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaci duccaritena samannagata,||
mano duccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka,||
micchaditthika micchaditthikamma samadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata||
vaci sucaritena samannagata||
mano sucaritena samannagata||
Ariyanam anupavadaka||
sammaditthika sammaditthikammasamadana||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta manusakena satte passati cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

[36] Yam pi bhikkhave Tathagato dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati:|| ||

"Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaci duccaritena samannagata,||
mano duccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka,||
micchaditthika micchaditthikamma samadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata||
vaci sucaritena samannagata||
mano sucaritena samannagata||
Ariyanam anupavadaka||
sammaditthika sammaditthikammasamadana||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta manusakena satte passati cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti||
yam balam agamma Tathagato asaham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

12. Puna ca param bhikkhave Tathagato asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Yam pi bhikkhave Tathagato asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditth'evadhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati,||
idam pi bhikkhave Tathagatassa Tathagatabalam hoti||
yam balam agamma Tathagato asaham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

Imani kho bhikkhave dasa Tathagatassa Tathagata-balani, yehi balehi samannagato Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti ti.|| ||

Sihanada Suttam Pathamam.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement