Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
III. Maha Vagga

Sutta 22

Adhivuttipada Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[36]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasamkami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Anandam Bhagava etad avoca:|| ||

Ye te Ananda, dhamma tesam tesam adhivuttipadanam abhinna sacchikiriyaya samvattanti,||
visarado aham Ananda tatra patijanami tesam tesam tatha tatha dhammam desetum,||
yatha yatha patipanno santam va 'atthi' ti nassati,||
asantam va 'n'atthi' ti nassati,||
hinam va 'hinan' ti nassati,||
panitam va 'panitan' ti nassati,||
sa-uttaram va 'sa-uttaran' ti nassati,||
anuttaram va 'anuttaram' ti nassati,||
yatha yatha va pana tam nateyyam va [37] dattheyyam va sacchikatayyam va,||
tatha tatha nassati va dakkhati va sacchikarissati va ti:||
thanam etam vijjati.|| ||

Etad anuttariyam Ananda nananam,||
yad idam tattha tattha yathabhutananam.|| ||

Etasma vaham Ananda nana annam nanam uttaritaram va panitataram va n'atthi ti vadami.|| ||

Dasa imani bhikkhave Tathagatassa Tathagata-balani yehi balehi samannagato Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahamacakkam pavatteti.|| ||

Katamani dasa?|| ||

3. Idha, Ananda, Tathagato thanan ca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato thanan ca thanato atthanan ca atthanato yathabhutam pajanati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

4. Puna ca param Ananda, Tathagato atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam yathabhutam pajanati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

5. Puna ca param Ananda, Tathagato sabbatthagaminipatipadam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato sabbatthagaminipatipadam yathabhutam pajanati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

6. Puna ca param Ananda, Tathagato anekadhatu- [34] nanadhatu-lokam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato anekadhatu nanadhatu lokam yathabhutam pajanati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

7. Puna ca param Ananda, Tathagato sattanam nanadhimuttikatam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato sattanam nanadhimuttikatam yathabhutam pajanati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

8. Puna ca param Ananda, Tathagato parasattatam parapuggalanam indriyaparopariyattam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato parasattanam parapuggalanam indriyaparopariyattam yathabhutam pajanati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

9. Puna ca param Ananda, Tathagato jhana-vimokkha-samadhi-sampattinam samkilesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam samkilesam vodanam vutthanam yathabhutam pajanati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

10. Puna ca param Ananda, Tathagato anekavihitam pubbenivasam anussarati,||
seyyath'idam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jitiyo cattarisam [35] pi jitiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jatisatam pi jatisahassam pi jatisatasahassam pi aneke pi samvattakappe,||
aneke pi vivattakappe,||
aneke pi samvatta-vivattakappe,||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto,||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkha patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo,||
evamgotto,||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkha patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idh'upapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Yam pi Ananda, anekavihitam pubbenivasam anussarati,||
seyyath'idam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jitiyo cattarisam pi jitiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jatisatam pi jatisahassam pi jatisatasahassam pi aneke pi samvattakappe,||
aneke pi vivattakappe,||
aneke pi samvatta-vivattakappe,||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto,||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkha patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim evam-namo,||
evamgotto,||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkha patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idh'upapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti,||
yam balam agamma Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

11. Puna ca param Ananda, Tathagato dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati:|| ||

"Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaci duccaritena samannagata,||
mano duccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka,||
micchaditthika micchaditthikamma samadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata||
vaci sucaritena samannagata||
mano sucaritena samannagata||
Ariyanam anupavadaka||
sammaditthika sammaditthikammasamadana||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta manusakena satte passati cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati:|| ||

"Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaci duccaritena samannagata,||
mano duccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka,||
micchaditthika micchaditthikamma samadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata||
vaci sucaritena samannagata||
mano sucaritena samannagata||
Ariyanam anupavadaka||
sammaditthika sammaditthikammasamadana||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta manusakena satte passati cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti||
yam balam agamma Tathagato asaham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

12. Puna ca param Ananda, Tathagato asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Yam pi Ananda, Tathagato asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditth'evadhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati,||
idam pi Ananda, Tathagatassa Tathagatabalam hoti||
yam balam agamma Tathagato asaham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

Imani kho Ananda, dasa Tathagatassa Tathagata-balani, yehi balehi samannagato Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement