Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
X. Dasaka-Nipata
III. Maha Vagga

Sutta 23

Kaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the
Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series
and proofed against, and mostly resolved to
the Pali Text Society Anguttara-Nikaya
edited by Prof. E. Hardy, PhD., D.D.

 


[39]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Atthi bhikkhave dhamma kayena pahatabba||
no vacaya.|| ||

Atthi bhikkhave dhamma vacaya pahatabba||
no kayena.|| ||

Atthi bhikkhave dhamma n'eva kayena pahatabba||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabba.|| ||

3. Katame ca bhikkhave dhamma kayena pahatabba||
no vacaya?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu akusalam apanno hoti kanci-d-eva desam kayena.|| ||

Tam enam anuvicca vinnu sabrahmacari evam ahamsu:|| ||

"Ayasma kho akusalam apanno kanci-d-eva desam kayena,||
sadhu vatayasma kaya-duccaritam pahaya kaya-sucaritam bhavetu" ti.|| ||

So anuvicca vinnuhi sabrahmacarihi vuccamano kaya-duccaritam pahaya kaya-sucaritam bhaveti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave dhamma kayena pahatabba no vacaya.|| ||

4. Katame ca bhikkhave dhamma vacaya pahatabba||
no kayena?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu akusalam apanno hoti kanci-d-eva desam vacaya.|| ||

Tam enam anuvivacca vinnu sabrahmacari evam ahamsu:|| ||

"Ayasma kho akusalam apanno kanci-d-eva desam vacaya,||
sadhu vatayasma vaci-duccaritam pahaya vaci-sucaritam bhavetu" ti.|| ||

So anuvicca vinnuhi sabrahmacarihi vuccamano vaci-duccaritam pahaya vaci-sucaritam bhaveti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave dhamma vacaya pahatabba,||
no kayena.|| ||

5. Katame ca bhikkhave dhamma n'eva kayena pahatabba||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabba?|| ||

Lobho bhikkhave n'eva kayena pahatabbo,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

Doso bhikkhave n'eva kayena pahatabbo,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

Moho bhikkhave n'eva kayena pahatabbo,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

Kodho bhikkhave n'eva kayena pahatabbo,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

Upanaho bhikkhave n'eva kayena pahatabbo,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

Makkho bhikkhave n'eva kayena pahatabbo,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

Palaso [40] bhikkhave n'eva kayena pahatabbo,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

Papika bhikkhave issa n'eva kayena pahatabba no pahatabbo.|| ||

Macchariyam bhikkhave n'eva kayena pahatabbo,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

Papika bhikkhave issa n'eva kayena pahatabba,||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabbo.|| ||

6. Katama ca bhikkhave papika issa?|| ||

Idha, bhikkhave, ijjhati gahapatissa va gahapatiputtassa va dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va.|| ||

Tatr'annatatarassa dasassa va upavasassa va evam hoti.|| ||

"Aho vat'imassa gahapatissa va gahapatiputtassa va na ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va" ti.|| ||

Samano va pana brahmano va labhi hoti civara-pindapata-senasanagilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Tatr'annatarassa samanassa va brahmanassa va evam hoti:|| ||

"Aho vata ayam ayasma na labhi assa civara-pindapata-senasanagilana-paccaya-bhesajja-parikkharanan" ti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave papika issa.|| ||

Papika bhikkhave issa n'eva kayena pahatabba||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabba.|| ||

7. Papika bhikkhave iccha n'eva kayena pahatabba||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabba.|| ||

8. Katama ca bhikkhave papika iccha?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco assaddho samano||
'"saddho" ti mam janeyyun' ti icchati,||
dussilo samano||
'"silava" ti mam janeyyun' ti icchati,||
appassuto samano||
'"bahussuto" ti mam janeyyun' ti icchati,||
sanganikaramo samano||
'"pavivitto" ti mam janeyyun' ti icchati,||
kusito samano||
'"araddhaviriyo" ti mam janeyyun' ti icchati,||
mutthassati samano||
'"upatthitasati" ti mam janeyyun' ti icchati||
asamahito samano||
'"samahito" ti mam janeyyun' ti icchati,||
duppanno samano||
'"pannava" ti mam janeyyun' ti icchati,||
akhinasavo samano||
'"khinasavo" ti mam janeyyun' ti icchati.|| ||

[41] Ayam vuccati bhikkhave papika iccha.|| ||

Papika bhikkhave iccha n'eva kayena pahatabba||
no vacaya,||
pannaya disva disva pahatabba.|| ||

9. Tam ce bhikkhave bhikkhu, lobho abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato lobho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam lobho abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, doso abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato doso na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam doso abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, moho abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato moho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam moho abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, kodho abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato kodho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam kodho abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, upanaho abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato upanaho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam upanaho abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, makkho abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato makkho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam makkho abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, palaso abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato palaso na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam palaso abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, macchariyam papika issa abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato macchariyam na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam macchariyam abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, papika issa abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato papika issa na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam papika issa abhibhuyya iriyati.|| ||

Tam ce bhikkhave bhikkhu, papika iccha abhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Na ayam ayasma tatha pajanati,||
yatha pajanato papika iccha na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam papika iccha abhibhuyya iriyati.|| ||

10. Tan ce bhikkhave bhikkhum lobho nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato lobho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam lobho nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum doso nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato doso na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam doso nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum moho nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato moho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam moho nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum kodho nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato kodho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam kodho nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum upanaho nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato upanaho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam upanaho nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum makkho nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato makkho na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam makkho nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum palaso nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato palaso na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam palaso nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum macchariyam nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato macchariyam na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam macchariyam nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum papika issa nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato papika issa na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam papika issa nabhibhuyya iriyati.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhum papika iccha nabhibhuyya iriyati,||
so evam assa veditabbo:|| ||

Tatha ayam ayasma pajanati,||
yatha pajanato papika iccha na hoti,||
tatha h'imam ayasmantam papika iccha nabhibhuyya iriyati ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement