Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 1

Brahmajala Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 

Namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa

 


 

[1][pts][wlsh][olds][than] EVAM ME SUTAM.||
Ekam samayam Bhagava antara ca Rajagaham antara ca Nalandam addhana-magga-patipanno hoti mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi.|| ||

Suppiyo pi kho paribbajako antara ca Rajagaham antara ca Nalandam addhana-magga-patipanno hoti saddhim antevasina Brahmadattena manavena.|| ||

Tatra sudam Suppiyo paribbajako aneka-pariyayena Buddhassa avannam bhasati,||
Dhammassa avannam bhasati,||
Sanghassa avannam bhasati.|| ||

Suppiyassa pana paribbajakassa antevasi Brahmadatto manavo aneka-pariyayena Buddhassa vannam bhasati,||
Dhammassa vannam bhasati,||
Sanghassa vannam bhasati.|| ||

Iti ha te ubho acariyantevasi annamannassa uju-vipaccanika-vada Bhagavantam pitthito pitthito anubaddha honti bhikkhu-sangham ca.|| ||

[2][pts][wlsh][olds] Atha kho Bhagava Ambalatthikayam Rajagarake eka-ratti-vasam upaganchi saddhim bhikkhu-sanghena.|| ||

Suppiyo pi kho paribbajako Ambalatthikayam Rajagarake eka-ratti-vasam upagamchi saddhim antevasina Brahmadattena manavena.|| ||

Tatra pi sudam Suppiyo paribbajako aneka-pariyayena Buddhassa avannam bhasati,||
Dhammassa avannam bhasati,||
Sanghassa avannam bhasati.|| ||

Suppiyassa [2] pana paribbajakassa antevasi Brahmadatto manavo aneka-pariyayena Buddhassa vannam bhasati,||
Dhammassa vannam bhasati,||
Sanghassa vannam bhasati.|| ||

Iti ha te ubho acariyantevasi annamannassa uju-vipaccanika-vada Bhagavantam pitthito pitthito anubaddha honti bhikkhu-sangham ca.|| ||

[3][pts][wlsh][olds] Atha kho sambahulanam bhikkhunam rattiya paccusa-samayam paccutthitanam mandala-male sannisinnanam sannipatitanam ayam sankhiya-dhammo udapadi:|| ||

'Acchariyam avuso, abbhutam avuso,||
yavan c'idam tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena sattanam nanadhimuttikata suppatividita.|| ||

Ayam hi Suppiyo paribbajako aneka-pariyayena Buddhassa avannam bhasati,||
Dhammassa avannam bhasati,||
Sanghassa avannam bhasati.|| ||

Suppiyassa pana paribbajakassa antevasi Brahmadatto manavo Buddhassa vannam bhasati,||
Dhammassa vannam bhasati,||
Sanghassa vannam bhasati.|| ||

Iti ha'me ubho acariyantevasi annamannassa uju-vipaccanika-vada Bhagavantam pitthito pitthito anubaddha honti bhikkhu-sangham cati.'|| ||

[4][pts][wlsh][olds] Atha kho Bhagava tesam bhikkhunam imam sankhiya-dhammam viditva,||
yena mandala-malo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Kaya nu'ttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinna, ka ca pana vo antara katha vippakata?' ti.|| ||

Evam vutte te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

'Idha bhante amhakam rattiya paccusa-samayam paccutthitanam mandala-ma'e sannisinnanam sannipatitanam ayam sankhiya-dhammo udapadi||
'Acchariyam avuso, abbhutam avuso,||
yavan c'idam tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena sattanam nanadhimuttikata suppatividita.|| ||

Ayam hi Suppiyo paribbajako aneka-pariyayena Buddhassa avannam bhasati,||
Dhammassa avannam bhasati,||
Sanghassa avannam bhasati.|| ||

Suppiyassa pana paribbajakassa antevasi Brahmadatto manavo Buddhassa vannam bhasati,||
Dhammassa vannam bhasati,||
Sanghassa vannam bhasati.|| ||

Iti ha'me ubho acariyantevasi annamannassa uju-vipaccanika-vada Bhagavantam pitthito pitthito anubaddha honti bhikkhu-sanghan ca' ti.|| ||

Ayam kho no bhante antara katha vippakata atha Bhagava anuppatto' ti.|| ||

[5][pts][wlsh][olds] 'Mamam va bhikkhave pare avannam bhaseyyum,||
Dhammassa va avannam bhaseyyum,||
Sanghassa va [3] avannam bhaseyyum,||
tatra tumhehi na aghato na appaccayo na cetaso anabhiraddhi karaniya.|| ||

Mamam va bhikkhave pare avannam bhaseyyum,||
Dhammassa va avannam bhaseyyum,||
Sanghassa va avannam bhaseyyum,||
tatra ce tumhe assatha kupita va anattamana va,||
tumham yev'assa tena antarayo.|| ||

Mamam va bhikkhave pare avannam bhaseyyum,||
Dhammassa va avannam bhaseyyum,||
Sanghassa va avannam bhaseyyum,||
tatra tumhe assatha kupita va anattamana va,||
api nu tumhe paresam subhasitam dubbhasitam ajaneyyatha?' ti.|| ||

'No h'etam bhante.'|| ||

'Mamam va bhikkhave pare avannam bhaseyyum,||
Dhammassa va avannam bhaseyyum,||
Sanghassa va avannam bhaseyyum,||
tatra tumhehi abhutam abhutato nibbethetabbam:|| ||

"Iti p'etam abhutam.||
Iti p'etam ataccham.||
N'atthi c'etam amhesu.||
Na ca pan'etam amhesu samvijjati"' ti.|| ||

[6][pts][wlsh][olds] 'Mamam va bhikkhave pare vannam bhaseyyum,||
Dhammassa va vannam bhaseyyum,||
Sanghassa va vannam bhaseyyum,||
tatra tumhehi na Anando na somanassam na cetaso ubbilavitattam karaniyam.|| ||

Mamam va bhikkhave pare vannam bhaseyyum,||
Dhammassa va vannam bhaseyyum,||
Sanghassa va vannam bhaseyyum,||
tatra ce tumhe assatha anandino sumana ubbilavita,||
tumham yev'assa tena antarayo.|| ||

Mamam va bhikkhave pare vannam bhaseyyum,||
Dhammassa va vannam bhaseyyum,||
Sanghassa va vannam bhaseyyum,||
tatra va tumhehi bhutam bhutato patijanitabbam:|| ||

"Iti p'etam bhutam,||
iti p'etam taccham.||
Atthi c'etam amhesu.||
Samvijjati ca pan'etam amhesu"' ti.|| ||

 

§

 

Sila Vagga

Cullasilam

[7][pts][wlsh][olds] 'Appamattakam kho pan'etam bhikkhave oramattakam silamattakam,||
yena puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

'Kataman ca tam bhikkhave appamattakam oramattakam silamattakam,||
yena puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya?'|| ||

[8][pts][wlsh][olds] [4]'"Panatipatam pahaya panatipata pativirato Samano Gotamo nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno sabba-pana-bhuta-hitanukampi viharati" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

'"Adinnadanam pahaya adinnadana pativirato Samano Gotamo dinnadayi dinna-patikankhi athenena suci-bhutena attana viharati" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

'"Abrahmacariyam pahaya brahmacari Samano Gotamo ara-cari virato methuna gama-dhamma" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[9][pts][wlsh][olds] '"Musa-vadam pahaya musa-vada pativirato Samano Gotamo sacca-vadi sacca-sandho theto paccayiko avisamvadako lokassa" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

'"Pisuna-vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato Samano Gotamo?|| ||

Ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya?|| ||

Amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya?|| ||

Iti bhinnanam va sandhata sahitanam va anuppadata?|| ||

Samaggaramo samagga-rato samagga-nandi samagga-karanim vacam bhasita" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

'"Pharusa-vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato Samano Gotamo?|| ||

Ya sa vaca ne'a kanna-sukha pemaniya hadayan-gama pori bahujana-kanta bahujana-manapa,||
tatha-rupim vacam bhasita" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

'"Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato Samano Gotamo?|| ||

Kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi,||
nidhanavatim vacam bhasita kalena [5] sapadesam pariyantavatim attha-samhitan ti".|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[10][pts][wlsh][olds] '"Bijagama-bhutagama-samarambha pativirato Samano Gotamo?|| ||

Eka-bhattiko Samano Gotamo rattuparato,||
vikala-bhojana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Nacca-gita-vadita-visuka-dassana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusana-tthana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Uccasayana-mahasayana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Jatarupa-rajata-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Amaka-dhanna-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Amaka-mamsa-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Itthi-kumarika-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Dasi-dasa-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Aj-e'aka-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Kukkuta-sukara-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Hatthi-gavassa-va'ava-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Khetta-vatthu-patiggahana pativirato Samano Gotamo?|| ||

Duteyya-pahina-gamananuyoga pativirato Samano Gotamo?|| ||

Kaya-vikkaya pativirato Samano Gotamo?|| ||

Tulakuta-kamsakuta-manakuta pativirato Samano Gotamo?|| ||

Ukkotana-vancana-nikati-saci-yoga pativirato Samano Gotamo?|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparamosa-alopa-sahasakara pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'

 

§

 

Majjhimasilam

[11][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam bijagama-bhutagama-samarambham anuyutta viharanti seyyathidam:||
mula-bijam, khandha-bijam, phalu-bijam, agga-bijam, bija-bijam, eva pancamam?|| ||

Iti evarupa bijagama-bhutagama-samarambha pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[6] [12][pts][wlsh][olds] '"Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam sannidhi-kara-paribhogam anuyutta viharanti seyyathidam:||
anna-sannidhim, pana-sannidhim, vattha-sannidhim, yana-sannidhim, sayana-sannidhim, gandha-sannidhim, amisa-sannidhim?|| ||

Iti va iti evarupa sannidhi-kara-paribhoga pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[13][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam visuka-dassanam anuyutta viharanti seyyathidam:||
naccam, gitam, vaditam, pekkham, akkhanam, panissaram, vetalam, kumbhathunam, Sobha-nagarakam, candalam, vamsam, dhopanam, hatthi-yuddham, assa-yuddham, danda-yuddham, mutthi-yuddham, nibBuddham, uyyodhikam, balaggam, sena-byuham, anika-dassanam?|| ||

Iti va iti evarupa visuka-dassana pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[14][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam juta-ppamada-tthananuyogam anuyutta viharanti - seyyathidam: attha-padam, dasa-padam, akasam, parihara-patham, santikam, khalikam, ghatikam, salaka-hattham, akkham, pangaciram, vankakam, mokkhacikam, cingulakam, pattalhakam, rathakam, [7] dhanukam, akkharikam, manesikam ,yatha-vajjam?|| ||

Iti va iti evarupa juta-ppamada-tthananuyoga pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[15][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam ucca-sayana-mahasayanam anuyutta viharanti||
seyyathidam:||
asandim, pallankam gonakam, cittakam, patikam, patalikam, tulikam, vikatikam, udda-lomim, ekanta-lomim, katthi'ssam, koseyyam, kuttakam, hatthattharam, assattharam, rathattharam, ajina-ppavenim, kadali-miga-pavara-pacc'attharanam, sa-uttara-cchadam, ubhato-lohitakupadhanam?|| ||

Iti va iti evarupa uccasayana-mahasayana pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[16][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam mandana-vibhusana-tthananuyogam anuyutta viharanti seyyathidam:||
ucchadanam, parimaddanam, nahapanam, sambahanam, adasam, anjanam, mala-vilepanam, mukkha-cunnakam, mukhalepanam, hattha-bandham, sikha-bandham, dandakam, nalikam, khaggam, chattam, citrupahanam, unhisam, manim, vala-vijanim, odatani, vatthani, digha-dasani?|| ||

Iti va iti evarupa mandana-vibhusana-tthananuyoga pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[17][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam tiracchana-katham anuyutta viharanti seyyathidam:||
raja-katham, cora-katham, mahamatta-katham, sena-katham, bhaya-katham, yuddha-katham, anna-katham, pana-katham, vattha-katham, sayana-katham, mala-katham, gandha-katham, nati-katham, yana-katham, gama-katham, nigama-katham, nagara-katham, janapada-katham, itthi-katham, [8] purisa-katham, sura-katham, visikha-katham, kumbhatthana-katham, pubba-peta-katham, nanatta-katham, lokakkhayikam, samuddakkhayikam, itibhavabhava-katham?|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-kathaya pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[18][pts][wlsh][olds] '"Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam viggahika-katham anuyutta viharanti seyyathidam:||
'Na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi?|| ||

Aham imam Dhamma-Vinayam ajanami?|| ||

Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissasi?|| ||

Miccha-patipanno tvam asi,||
aham asmi samma-patipanno?|| ||

Sahitam me, asahitan te?|| ||

Pure vacaniyam paccha avaca?|| ||

Paccha vacaniyam pure avaca?|| ||

Avicinnan te viparavattam?|| ||

Aropito te vado?|| ||

Niggahito si?|| ||

Cara vadappamokkhaya?|| ||

Nibbethehi va sace pahosi' ti?|| ||

Iti va iti evarupaya viggahika-kathaya pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[19][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam duteyya-pahina-gamananuyogam anuyutta viharanti||
seyyathidam:||
rannam raja-mahamattanam khattiyanam brahmananam gahapatikanam kumaranam||
'idha gaccha, amutragaccha, idam hara, amutra idam ahara' ti?|| ||

Iti va iti evarupa duteyya-pahina-gamananuyoga pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[20][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te kuhaka ca honti lapaka ca nemittika ca nippesika ca labhena ca labham nijigimsitaro?|| ||

Iti va iti evarupa kuhanalapana pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'

 

§

 

Mahasilam

[9] [21][pts][wlsh][olds] '"yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam:||
angam nimittam uppatam supinam lakkhanam musikacchinnam aggi-homam dabbi-homam thusa-homam kana-homam tandula-homam sappi-homam tela-homam homam lohita-homam anga-vijja vatthu-vijja khatta-vijja siva-vijja bhuta-vijja bhuri-vijja ahi-vijja visa-vijja vicchika-vijja musika-vijja sakuna-vijja vayasa-vijja pakkajjhanam1 saraparittanam miga-cakkham?|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.|| ||

[22][pts][wlsh][olds] '"Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam:||
mani-lakkhanam, danda-lakkhanam, vattha-lakkhanam, asi-lakkhanam, usu-lakkhanam, dhanu-lakkhanam, avudha-lakkhanam, itthi-lakkhanam, purisa-lakkhanam, kumara-lakkhanam, kumari-lakkhanam, dasa-lakkhanam, dasi-lakkhanam, hatthi-lakkhanam, assa-lakkhanam, mahisa-lakkhanam, usabha-lakkhanam, go-lakkhanam, aja-lakkhanam, menda-lakkhanam, kukkuta-lakkhanam, vatta-lakkhanam, godha-lakkhanam, kannika-lakkhanam, kacchapa-lakkhanam, miga-lakkhanam?|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[23][pts][wlsh][olds] '"Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam:||
'Rannam niyyanam bhavissati?|| ||

Rannam aniyyanam bhavissati?|| ||

Abbhantaranam rannam upayanam bhavissati?|| ||

Bahiranam rannam apayanam bhavissati?|| ||

Bahiranam [10] rannam upayanam bhavissati?|| ||

Abbhantaranam rannam apayanam bhavissati?|| ||

Abbhantaranam rannam jayo bhavissati.||
Bahiranam rannam parajayo bhavissati?|| ||

Bahiranam rannam jayo bhavissati?|| ||

Abbhantaranam rannam parajayo bhavissa' ti?|| ||

Iti imassa jayo bhavissati?|| ||

Imassa parajayo bhavissati?|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va bhikkhave puthujjano Tathagatassa vananam vadamano vadeyya.'|| ||

[24][pts][wlsh][olds] '"Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam:||
'Canda-ggaho bhavissati,||
suriya-ggaho bhavissati,||
nakkhatta-ggaho bhavissati?|| ||

Candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati,||
candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati,||
nakkhattanam patha-gamanam bhavissati,||
nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati?|| ||

Ukka-pato bhavissati?|| ||

Disa-daho bhavissati?|| ||

Bhumi-calo bhavissati?|| ||

Deva-dundubhi bhavissati?|| ||

candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam samkilesam vodanam bhavissati.|| ||

Evam-vipako canda-ggaho bhavissati,||
evam-vipako suriya-ggaho bhavissati,||
evam-vipako nakkhatta-ggaho bhavissati,||
evam-vipakam candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati,||
evam-vipakam candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati,||
evam vipakam nakkhattanam patha-gamanam bhavissati,||
evam-vipakam nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati,||
evam-vipako ukka-pato bhavissati,||
evam-vipako disa-daho bhavissati,||
evam-vipako bhumi-calo bhavissati?|| ||

Evam-vipako deva-dundubhi bhavissati,||
evam-vipakam candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam sankilesam vodanam bhavissati.'||
Iti [11] va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[25][pts][wlsh][olds] '"Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam:||
'Subbutthika bhavissati,||
dubbutthika bhavissati,||
subhikkham bhavissati,||
dubbhikkham bhavissati,||
khemam bhavissati,||
bhayam bhavissati,||
rogo bhavissati,||
arogyam bhavissati.'
Mudda, ganana, sankhanam, kaveyyam, lokayatam.
Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[26][pts][wlsh][olds] "Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam:||
avahanam, vivahanam, samvadanam, vivadanam, sankiranam, vikiranam, subhaga-karanam, dubbhaga-karanam, viruddha-gabbha-karanam, jivha-nitthaddanam, hanusamhananam, hatthabhijappanam, hanu-jappanam, kanna-jappanam, adasa-panham, kumari-panham, deva-panham, adiccupatthanam, Mahat-upatthanam, abbhujjalanam, Sir'avhayanam.
Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'|| ||

[12] [27][pts][wlsh][olds] '"Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam:||
santi-kammam panidhi-kammam bhuri-kammam vassa-kammam vossa-kammam vatthu-kammam vatthu-pari-kammam vatthu-parikiranam acamanam nahapanam juhanam vamanam virecanam uddha-virecanam adho-virecanam sisa-virecanam kanna-telam netta-tappanam natthu-kammam anjanam paccanjanam salakiyam sallakattikam daraka-tikiccha mula-bhesajjanam anuppadanam osadhinam patimokkho?|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato Samano Gotamo" ti.|| ||

Iti va hi bhikkhave puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.'S|| ||

Idam kho tam bhikkhave appamattakam oramattakam silamattakam yena puthujjano Tathagatassa vannam vadamano vadeyya.

 

§

 

Dhamma I

[28][pts][wlsh][olds] Atthi bhikkhave am yeva dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya,||
ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

Katame ca te bhikkhave dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum?|| ||

[29][pts][wlsh][olds] 'Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana pubbanta-kappika pubbantanuditthino pubbantam arabbha aneka- [13] vihitani adhivutti-padani abhivadanti atthadasahi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha pubbanta-kappika pubbantanuditthino pubbantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti atthadasahi vatthuhi?|| ||

[30][pts][wlsh][olds] Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi?|| ||

[31][pts][wlsh][olds] 'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte aneka-vihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam:||
ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visatim pi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasam pi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi anekani pi jati-satani anekani pi jati-sahassani anekani pi jati-sata-sahassani.||
"Amutrasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto amutra upapadim?|| ||

Tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti."||
Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe [14] nivasam anussarati.|| ||

So evam aha:||
'Sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito.|| ||

Te ca satta sandhayanti samsaranti cavanti upapajjanti,||
atthi tv eva sassata-samam.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aham hi atappam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusami yatha samahite citte aneka-vihitam pubbenivasam anussarami||
seyyathidam:||
"Ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visatim pi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasam pi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi anekani pi jati-satani anekani pi jati-sahassani anekani pi jati-sata-sahassani?|| ||

"Amutrasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto amutra upapadim?|| ||

Tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti?|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarami?|| ||

Imina pa'ham etam janami:||
yatha sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito.|| ||

Teva satta sandhayanti samsaranti cavanti upapajjanti atthi tv eva sassati-saman" ti.|| ||

Idam, bhikkhave, pathamam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana sassata-vada sasatam attanan ca lokan ca pannapenti.|| ||

[32][pts][wlsh][olds] Dutiye ca bhonto samana-brahmana kim arabbha kim agamma sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatha-rupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte aneka-vihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam:||
ekam pi samvatta-vivattam dve pi samvatta-vivattani tini pi samvatta-vivattani cattari pi samvatta-vivattani panca pi samvatta-vivattani' dasa pi samvatta-vivattani||
'Amutrasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto amutra upapadim?|| ||

Tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam- [15] sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

So evam aha:||
'Sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito?|| ||

Te ca satta sandhayanti samsaranti cavanti upapajjanti atthi tv eva sassata-samam.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aham hi atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya, appamadam anvaya, samma-manasi-karam anvaya, tatha-rupam ceto-samadhim phusami yatha samahite citte aneka-vihitam pubbenivasam anussarami seyyathidam:||
ekam pi samvatta-vivattam dve pi samvatta-vivattani tini pi samvatta-vivattani cattari pi samvatta-vivattani panca pi samvatta-vivattani dasa pi samvatta-vivattani?|| ||

'Amutrasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto amutra upapadim?|| ||

Tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti?|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka vihitam pubbenivasam anussarami.|| ||

Imina paham etam janami||
yatha sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito.|| ||

Teva satta sandhayanti samsaranti cavanti upapajjanti?|| ||

Atthi tv eva sassata-samam" ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, dutiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana sassata-vada sassata attanan ca lokan ca pannapenti.|| ||

[33][pts][wlsh][olds] Tatiye ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte aneka-vihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam:||
dasa pi samvatta-vivattam visatim pi samvatta-vivattani timsam pi samvatta-vivattani cattarisam pi samvatta-vivattani?|| ||

"Amutrasim evam-namo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto amutra upapadim?|| ||

Tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti?|| ||

"Iti sakaram sa-uddesam pubbenivasam anussarati.|| ||

So evam aha:||
"Sassato atta ca [16]loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito?|| ||

Te ca satta sandhayanti samsaranti cavanti upapajjanti atthi tv eva sassata-samam.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aham hi atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusami yatha samahite citte aneka-vihitam pubbenivasam anussarami seyyathidam:||
dasa pi samvatta-vivattani visatim pi samvatta-vivattani timsam pi samvatta-vivattani cattarisam pi samvatta-vivattani||
"Amutrasim evam-namo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto amutra upapadim?|| ||

Tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto?|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti?|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarami.|| ||

Imina pa'ham etam janami?|| ||

Yatha sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito teva satta sandhayanti samsaranti cavanti upapajjanti atthi tv eva sassata-samam" ti.|| ||

Idam, bhikkhave, tatiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana sassata-vada sassatam attanam ca lokam ca pannapenti.|| ||

[34][pts][wlsh][olds] 'Catutthe ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va takki hoti vimamsi.|| ||

So takka-pariyahatam vimamsanucaritam sayam-patibhanam evam aha:||
'Sassato atta ca loko ca vanjho kutattho esikatthayitthito?|| ||

Te ca satta sandhayanti samsaranti cavanti upapajjanti atthi tv eva sassati-samanti.|| ||

Idam, bhikkhave, catuttham thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana sassata-vada sassatam attanam ca lokam ca pannapenti.|| ||

[35][pts][wlsh][olds] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti,||
sabbe te imeh'eva catuhi etesam va annatarena n'atthi ito bahiddha.|| ||

[36][pts][wlsh][olds] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
'Ime kho ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gatika bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati tato ca uttaritaram pajanati.|| ||

Tam ca pajananam [17] na paramasati.|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

[37][pts][wlsh][olds] Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.

Dhamma 2

[38][pts][wlsh][olds] [2.1] Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi.?|| ||

[39][pts][wlsh][olds] [2.2] 'Hoti kho so, bhikkhave, samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena ayam loko samvattati.|| ||

Samvattamano loko yebhuyyena satta Abhassara-samvattanika honti.|| ||

Te tattha honti manomaya piti-bhakkha sayam-pabha antalikkha-cara subhatthayino,||
ciram digham addhanam titthanti.|| ||

[40][pts][wlsh][olds] [2.3] Hoti kho so, bhikkhave, samayo yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena ayam loko vivattati.|| ||

Vivattamane loke sunnam Brahma-vimanam patu-bhavati.|| ||

Ath'annataro satto ayukkhaya va punnakkhaya va Abhassara-kaya cavitva sunnam Brahma-vimanam upapajjati.|| ||

So tattha hoti manomayo piti-bhakkho sayam-pabho antalikkha-caro subhatthayi ciram digham addhanam titthati.|| ||

[41][pts][wlsh][olds] [2.4] Tassa tattha ekakassa digha-rattam nibbusitatta anabhirati paritassana uppajjati:||
'Aho vata anne pi satta itthattam agaccheyyun" ti.|| ||

Atha annatare pi satta ayuk- [18] khaya va punnakkhaya va Abhassara-kaya cavitva Brahma-vimanam upapajjanti tassa sattassa sahavyatam.|| ||

Te pi tattha honti manomaya piti-bhakkha sayam-pabha antalikkha-cara subhatthayino ciram digham addhanam titthanti.|| ||

[42][pts][wlsh][olds] [2.5] Tatra, bhikkhave, yo so satto pathamam upapanno tassa evam hoti:||
'Aham asmi Brahma Maha-Brahma abhibhu anabhibhuto annad-atthu-daso vasavatti issaro katta nimmata settho sanjita vasi pita bhuta-bhavyanam.|| ||

Maya ime satta nimmita.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Mamam hi pubbe etad ahosi:||
'Aho vata anne pi satta itthattam agaccheyyun' ti.|| ||

Iti maman ca mano-panidhi.|| ||

Ime ca satta itthattam agata' ti.|| ||

Ye pi te satta paccha upapanna tesam pi evam hoti:||
"Ayam kho bhavam Brahma Maha-Brahma abhibhu anabhibhuto annad-atthu-daso vasavatti issaro katta nimmata settho sanjita vasi pita bhuta-bhavyanam.|| ||

Imina mayam bhota Brahmuna nimmita.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Imam mamam hi addasama idha pathamam upapannam?|| ||

Mayam pan amha paccha upapanna" ti.|| ||

[43][pts][wlsh][olds] [2.6] Tatra, bhikkhave, yo so satto pathamam upapanno,||
so dighayukataro ca hoti vannavantataro ca mahesakkhataro ca.|| ||

Ye pana te satta paccha upapanna,||
te appayukatara ca honti dubbannatara ca appesakkhatara ca.|| ||

Thanam kho pan'etam, bhikkhave, vijjati yam annataro satto tamha kaya cavitva itthattam agacchati.|| ||

Itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

Agarasma anagariyam pabbajito samano atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte tam pubbenivasam anussarati,||
tato param nanussarati.|| ||

So evam aha:||
"Yo kho so bhavam Brahma Maha-Brahma abhibhu anabhibhuto annad-atthu-daso vasavatti issaro katta nimmata settho sanjita vasi pita bhuta-bhavyanam,||
yena mayam bhota Brahmuna nimmita,||
so nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo sassata-samam tath'eva thassati.|| ||

Ye pana mayam ahumha tena [19] Brahmuna nimmita,||
te mayam anicca addhuva appayuka cavana-dhamma itthattam agata" ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, pathamam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti.|| ||

[44][pts][wlsh][olds] [2.7] Dutiye ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti?|| ||

Santi, bhikkhave, Khidda-padosika nama deva?|| ||

Te ativelam hassa-khidda-rati-dhamma-samapanna viharanti.|| ||

Tesam ativelam hassa-khidda-rati-dhamma-samapannanam viharatam sati mussati?|| ||

Satiya sammosa te deva tamha kaya cavanti.|| ||

[45][pts][wlsh][olds] [2.8] Thanam kho pan'etam bhikkhave vijjati yam annataro satto tamha kaya cavitva itthattam agacchati?|| ||

Itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

Agarasma anagariyam pabbajito samano atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte tam pubbenivasam anussarati,||
tato param nanussarati.|| ||

[46][pts][wlsh][olds] [2.9] 'So evam aha:||
"Ye kho te bhonto deva na Khidda-padosika||
te na ativelam hassa-khidda-rati-dhamma-samapanna viharanti.|| ||

Tesam na ativelam hassa-khidda-rati-dhamma-samapannanam viharatam sati na mussati?|| ||

Satiya asammosa te deva tamha kaya na cavanti,||
nicca dhuva sassata aviparinama-dhamma sassata-samam tath'eva [20] thassati.|| ||

Ye pana mayam ahumbha Khidda-padosika,||
te mayam ativelam hassa-khidda-rati-dhamma-samapanna viharimbha.|| ||

Tesam no ativelam hassa-khidda-rati-dhamma-samapannanam viharatam sati mussati?|| ||

Satiya sammosa eva mayam tambha kaya cuta anicca addhuva appayuka cavana-dhamma itthattam agata" ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, dutiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti.|| ||

[47][pts][wlsh][olds] [2.10] 'Tatiye ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti?|| ||

'Santi, bhikkhave, Mano-padosika nama deva?|| ||

Te ativelam annamannam upanijjhayanti?|| ||

Te ativelam annamannam upanijjhayanta annamannamhi cittani padusenti?|| ||

Te annamannamhi paduttha-citta kilanta-kaya kilanta-citta?|| ||

Te deva tamha kaya cavanti.|| ||

[48][pts][wlsh][olds] [2.11] Thanam kho bhikkhave vijjati yam annataro satto tamha kaya cavitva itthattam agacchati.|| ||

Itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

Agarasma anagariyam pabbajito samano atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte tam pubbenivasam anussarati tato param nanussarati.|| ||

[49][pts][wlsh][olds] [2.12] 'So evam aha:||
"Ye kho te bhonto deva na Mano-padosika,||
te na ativelam annamannam upanijjhayanti?|| ||

Te na ativelam annamannam upanijjhayanta annamannamhi cittani nappadusenti.
Te annamannamhi appaduttha-citta akilanta-kaya akilanta-citta?|| ||

Te deva tamha kaya na cavanti nicca dhuva sassata aviparinama-dhamma sassata-samam [21] tath'eva thassanti?|| ||

Ye pana mayam ahumha Mano-padosika,||
te mayam ativelam annamannam upanijjhayimha?|| ||

Te mayam ativelam annamannam upanijjhayanta annamannamhi cittani padusimha?|| ||

Te mayam annamannamhi paduttha-citta kilanta-kaya kilanta-citta eva?|| ||

Mayam tamha kaya cuta anicca addhuva appayuka cavana-dhamma itthattam agata' ti.|| ||

Idam, bhikkhave, tatiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti.|| ||

[50][pts][wlsh][olds] [2.13] 'Catutthe ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha ekacca-sassatika ekacca asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attatanan ca lokan ca pannapenti?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va takki hoti vimamsi.|| ||

So takka-pariyahatam vimamsanucaritam sayam-patibhanam evam aham:||
"Yam kho idam vuccati cakkhun ti pi sotan ti pi ghanam ti pi kayo ti pi,||
ayam atta anicco addhuvo asassato viparinama-dhammo.|| ||

Yam ca kho idam vuccati cittan ti va mano ti va vinnanan ti va ayam atta nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo sassata-samam tath'eva thassati ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, catuttham thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti.|| ||

[51][pts][wlsh][olds] [2.14] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti,||
sabbe te imeh'eva catuhi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[52][pts][wlsh][olds] [2.15] 'Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime [22] ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti?|| ||

Tam ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tam ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto, bhikkhave, Tathagato.|| ||

'Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya,||
ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[53][pts][wlsh][olds] [2.16] Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti catuhi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha antanantika antanantam lokam pannapenti catuhi vatthuhi?|| ||

[54][pts][wlsh][olds] [2.17] 'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte anta-sanni lokasmim viharati.|| ||

So evam aha:||
"Antava ayam loko parivatumo.|| ||

Tim kissa hetu?|| ||

Aham hi atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusami yatha samahite citte anta-sanni lokasmim viharami.|| ||

Imina pa'ham etam janami:||
yatha antava ayam loko parivatumo" ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, pathamam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti.|| ||

[55][pts][wlsh][olds] [2.18] 'Dutiye ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha antanantika antanantam lokassa pannapnti?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va atappam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam [23] ceto-samadhim phusati,||
yatha samahite citte ananta-sanni lokasmim viharati.|| ||

So evam aha:||
"Ananto ayam loko apariyanto.|| ||

Ye te samana-brahmana evam ahamsu:||
'Antava ayam loko parivatumo' ti tesam musa.|| ||

Ananto ayam loko apariyanto.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aham hi atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusami yatha samahite citte anta-sanni lokasmim viharami.|| ||

Imina pa'ham etam janami yatha ananto ayam loko apariyanto" ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, dutiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti.|| ||

[56][pts][wlsh][olds] [2.19] 'Tatiye ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha antanantika antanantam lokassa pannapenti?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusati,||
yatha samahite citte uddham-adho anta-sanni lokasmim viharati tiriyam anattasanni.|| ||

So evam aha:||
"Antava ca ayam loko ananto ca.|| ||

Ye te samana-brahmana evam ahamsu:||
'Antava ayam loko parivatumo' ti tesam musa.|| ||

Ye pi te samana-brahmana evam ahamsu:||
'Ananto ayam loko apariyanto' ti tesam pi musa.|| ||

Antava ca ayam loko ananto ca.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aham hi atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusami yatha samahite citte uddham-adho anta-sanni lokasmim viharami tiriyam ananta-sanni.|| ||

Imina pa'ham etam janami:||
yatha antava ca ayam loko ananto cati."|| ||

Idam, bhikkhave, tatiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti.|| ||

[57][pts][wlsh][olds] [2.20] Catutthe ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha antanantika antanantam lokassa pannapenti?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va takki hoti vimamsi.|| ||

So takka-pariyahatam vimamsanucaritam sayam-patibhanam evam aha: "N'evayam loko antava na panananto?|| ||

Ye te samana-brahmana evam ahamsu:||
'Antava ayam loko parivatumo' ti tesam musa.|| ||

Ye pi te samana- [24] brahmana evam ahamsu:||
'Ananto ayam loko apariyanto' ti tesam pi musa.|| ||

Ye pi te samana-brahmana evam ahamsu:||
'Antava ca ayam loko ananto cati' tesam pi musa.|| ||

N'evayam loko antava na panananto" ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, catuttham thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti.|| ||

[58][pts][wlsh][olds] [2.21] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti catuhi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va antanantika antanantam lokassa pannapenti,||
sabbe te imeh'eva catuhi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[59][pts][wlsh][olds] [2.22] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati,||
tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
ye hi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[60][pts][wlsh][olds] [2.23] Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana amara-vikkhepika,||
tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam catuhi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam catuhi vatthuhi?|| ||

[61][pts][wlsh][olds] [2.24] 'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va idam kusalan ti yathabhutam nappajanati?|| ||

Idam akusalan ti yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa evam hoti:||
"Aham kho idam kusalan ti yathabhutam nappajanami?|| ||

Idam [25] akusalan ti yathabhutam nappajanami.|| ||

Ahan c'eva kho pana idam kusalan ti yathabhutam appajananto,||
idam akusalan ti yathabhutam appajananto,||
idam kusalan ti va vyakareyyam,||
idam akusalan ti va vyakareyyam,||
tattha me assa chando va rago va doso va patigho va.|| ||

Yattha me assa chando va rago va doso va patigho va?|| ||

Tam mam'assa musa?|| ||

Yam mam'assa musa,||
so mam'assa vighato.|| ||

Yo mam'assa vighato,||
so mam'assa antarayo" ti.|| ||

Iti so musa-vada-bhaya musa-vada-parijeguccha n'ev'idam kusalan ti vyakaroti?|| ||

Na pana idam akusalan ti vyakaroti?|| ||

Tattha tattha panham puttho samano vaca-vikkhepam apajjati amara-vikkhepam:||
"Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no" ti.|| ||

Idam, bhikkhave, pathamam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam.|| ||

[62][pts][wlsh][olds] [2.25] 'Dutiye ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va idam kusalan ti yathabhutam nappajanati?|| ||

Idam akusalan ti yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa evam hoti:||
"Aham kho idam kusalan ti yathabhutam nappajanami?|| ||

Idam akusalan ti yathabhutam nappajanami.|| ||

Ahan c'eva kho pana idam kusalan ti yathabhutam appajananto,||
idam akusalan ti yathabhutam appajananto,||
idam kusalan ti va vyakareyyam,||
idam akusalan ti va vyakareyyam,||
tattha me assa chando va rago va doso va patigho va.|| ||

Yattha me assa chando va rago va doso va patigho va?|| ||

Tam mam'assa upadanam?|| ||

Yam mam'assa upadanam,||
so mam'assa vighato?|| ||

Yo mam'assa vighato,||
so mam'assa antarayo" ti.|| ||

[26] Iti so upadana-bhaya upadana-parijeguccha n'ev'idam kusalan ti vyakaroti?|| ||

Na pana idam akusalan ti vyakaroti?|| ||

Tattha tattha panham puttho samano vaca-vikkhepam apajjati amara-vikkhepam:||
"Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no" ti.|| ||

Idam, bhikkhave, dutiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam.|| ||

[63][pts][wlsh][olds] [2.26] 'Tatiye ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va idam kusalan ti yathabhutam nappajanati?|| ||

Idam akusalan ti yathabhutam nappajanati?|| ||

Tassa evam hoti:||
"Aham kho idam kusalan ti yathabhutam nappajanami?|| ||

Idam akusalan ti yathabhutam nappajanami.|| ||

Ahan c'eva kho pana idam kusalan ti yathabhutam appajananto,||
idam akusalan ti yathabhutam appajananto,||
idam kusalan ti va vyakareyyam,||
idam akusalan ti va vyakareyyam,||
santi hi kho pana samana-brahmana pandita nipuna kata-parappavada vala-vedhi-rupa vobhindanta manne caranti panna-gatena ditthi-gatani,||
te mam tattha samanuyunjeyyum samanugaheyyum samanubhaseyyum.|| ||

Ye mam tattha samanuyunjeyyum samanugaheyyum samanubhaseyyum.|| ||

Yesaham na sampayeyyam,||
so mam'assa vighato.|| ||

Yo mam'assa vighato,||
so mam'assa antarayo" ti.|| ||

Iti so anuyogabhaya anuyogaparijeguccha n'ev'idam kusalan ti vyakaroti?|| ||

Na pana idam akusalan ti vyakaroti?|| ||

Tattha tattha panham puttho samano vaca-vikkhepam apajjati amara-vikkhepam:||
"Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no" ti.|| ||

Idam, bhikkhave, tatiyam thanam yam agamma yam [27] arabbha eke samana-brahmana amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam.|| ||

[64][pts][wlsh][olds] [2.27] Catutthe ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va mando hoti momuho.|| ||

So mandatta momuhatta tattha tattha panham puttho samano vaca-vikkhepam apajjati amara-vikkhepam:||
"'Atthi paro loko?' ti iti ce mam pucchasi,||
'Atthi paro loko' ti iti ce me assa,||
'atthi paro loko' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'N'atthi paro loko?' ti iti ce mam pucchasi,||
'N'atthi paro loko' ti iti ce me assa,||
'n'atthi paro loko' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'Atthi ca n'atthi ca paro loko?' ti iti ce mam pucchasi,||
'Atthi ca n'atthi ca paro loko' ti iti ce me assa,||
'atthi ca n'atthi ca paro loko' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'Atthi satta opapatika?' ti iti ce mam pucachasi,||
'Atthi satta opapatika' ti iti ce mam assa,||
'atthi satta opapatika' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'N'atthi satta opapatika' ti iti ce mam pucchasi,||
'N'atthi satta opapatika' ti iti ce me assa,||
'n'atthi sattha opapatika' ti iti te nam vyakareyya.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'Atthi ca n'atthi ca satta opapatika' ti iti ce mam pucchasi,||
'Atthi ca n'atthi ca satta opapatika' ti iti ce me assa,||
'atthi ca n'atthi ca satta opapatika' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'N'ev'atthi na n'atthi satta opapatika? iti ce mam pucchasi,||
'N'ev'atthi na n'atthi satta opapatika' ti iti ce me assa,||
'n'ev'atthi na n'atthi satta opapatika' ti iti ce nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'N'ev'atthi na n'atthi satta opapatika' ti iti ce mam pucchasi,||
'N'ev'atthi na n'atthi satta opapatika' ti iti ce me assa,||
'n'ev'atthi na n'atthi satta opapatika' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'Atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako?' ti iti ce mam pucchasi,||
'Atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti iti ce me assa,||
'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'N'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako?' ti iti ce mam pucchasi,||
'N'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti iti ce me assa,||
'n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'Atthi ca n'atthi ca sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako?' ti iti ce mam pucchasi,||
'Atthi ca n'atthi ca sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti iti ce me assa,||
'atthi ca n'atthi ca sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'N'ev'atthi na n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako?' ti iti ce mam pucchasi,||
'N'ev'atthi na n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti iti ce me assa,||
'n'ev'atthi na n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no.|| ||

'Hoti Tathagato param marana?||
Na hoti Tathagato param marana?||
Hoti ca na hoti ca Tathagato param marana?||
N'eva hoti na na hoti Tathagato param marana? iti ce mam pucchasi,||
'N'eva hoti na na hoti Tathagato param marana' ti iti ce me assa,||
'n'eva hoti na na hoti Tathagato param marana' ti iti te nam vyakareyyam.|| ||

Evam pi me no?|| ||

Tatha ti pi me no?|| ||

Annatha ti pi me no?|| ||

No ti pi me no?|| ||

No no ti pi me no" ti.|| ||

Idam, bhikkhave, catuttham thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana amara-vikkhepika tattha tattha puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam.|| ||

[65][pts][wlsh][olds] [2.28] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana amara- [28] vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam catuhi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti,||
amara-vikkhepam,||
sabbe te imeh'eva catuhi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[66][pts][wlsh][olds] [2.29] 'Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave, Tathagato.|| ||

'Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[67][pts][wlsh][olds] [2.30] 'Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti dvihi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti?|| ||

[68][pts][wlsh][olds] [2.31] Santi, bhikkhave, Asanna-satta nama deva?|| ||

Sannuppada ca pana te deva tamha kaya cavanti.|| ||

Thanam kho pan'etam bhikkhave vijjati yam annataro satto tamha kaya cavitva itthattam agacchati?|| ||

Itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

Agarasma anagariyam pabbajito samano atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma-manasi-karam anvaya tatharupam ceto-samadhim phusati,||
yatha samahite citte sannuppadam anussarati tato [29] param nanussarati.|| ||

So evam aha:||
"Adhicca-samuppanno atta ca loko ca?|| ||

Tam kissa hetu?||
Aham hi pubbe nahosim?|| ||

So'mhi etarahi ahutva santattaya parinato" ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, pathamam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti.|| ||

[69][pts][wlsh][olds] [2.32] Dutiye ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti?|| ||

'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va takki hoti vimamsi.|| ||

So takka-pariyahatam vimamsanucaritam sayam-patibhanam evam aha:||
"Adhicca-samuppanno atta ca loko ca" ti.|| ||

'Idam, bhikkhave, dutiyam thanam yam agamma yam arabbha eke samana-brahmana adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti.|| ||

[70][pts][wlsh][olds] [2.33] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti dvihi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti,||
sabbe te imeh'eva dvihi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[71][pts][wlsh][olds] [2.34] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

'Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva [30] pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[72][pts][wlsh][olds] [2.35] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana pubbanta-kappika pubbantanuditthino pubbantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti atthadasahi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va pubbanta-kappika pubbantanuditthino pubbantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti,||
sabbe te imeh'eva atthadasahi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[73][pts][wlsh][olds] [2.36] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

'Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[74][pts][wlsh][olds] [2.37] Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana aparanta-kappika aparantanuditthino aparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti catu-cattarisaya vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha aparanta-kappika aparantanuditthino aparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti catu-cattarisaya vatthuhi?|| ||

[75][pts][wlsh][olds] [2.38] 'Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana uddham- [31] aghatanika sanni-vada uddham aghatana sannim attanam pannapenti so'asahi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha uddham-aghatanika sanni-vada uddham aghatana sannim attanam pannapenti so'asahi vatthuhi?|| ||

'"Rupi atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Arupi atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Rupi ca arupi ca atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"N'eva rupi na rupi atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Antava atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Anantava atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Antava ca anantava ca atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"N'ev'antava ca nanantava ca atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Ekatta-sanni atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Nananta-sanni atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Parittasanni atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Appamanasanni atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Ekanta-sukhi atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Ekanta-dukkhi atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Sukha-dukkhi atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Adukkha-m-asukhi atta hoti arogo param marana sanni" ti nam pannapenti.|| ||

[76][pts][wlsh][olds] [2.39] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana uddham-aghatanika sanni-vada uddham aghatana sannim attanam pannapenti so'asahi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va uddham-aghatanika sanni-vada uddham aghatana sannim attanam pannapenti,||
sabbe te imeh'eva so'asahi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[77][pts][wlsh][olds] [2.40] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati tato ca uttaritaram pajanati.|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya,||
ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva [32] pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

Dhamma 3

[78][pts][wlsh][olds] [3.1] Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana uddham-aghatanika asanni-vada uddham aghatana asannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha uddham-aghatanika asanni-vada uddham aghatana asannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi?|| ||

[79][pts][wlsh][olds] [3.2] '"Rupi atta hoti arogo param marana asanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Arupi atta hoti arogo param marana asanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Rupi ca arupi ca atta hoti arogo param marana asanni" ti nam pannapenti.|| ||

"N'eva rupi narupi atta hoti arogo param marana asanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Antava atta hoti arogo param marana asanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Anantava atta hoti arogo param marana asanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Antava ca anantava ca atta hoti arogo param marana asanni" ti nam pannapenti.|| ||

"N'ev'antava nanantava atta hoti arogo param marana asanni" ti nam pannapenti.|| ||

[80][pts][wlsh][olds] [3.3] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana uddham-aghatanika asanni-vada uddham aghatana asannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va uddham-aghatanika asanni-vada uddham aghatana asannim attanam pannapenti,||
sabbe te imeh'eva atthahi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[81][pts][wlsh][olds] [3.4] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva [33] pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[82][pts][wlsh][olds] [3.5] Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana uddham-aghatanika n'eva-sanni-nasanni-vada uddham aghatana n'eva sannim nasannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha uddham-aghatanika n'eva-sanni-nasanni-vada uddham aghatana n'eva sannim nasannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi?|| ||

[83][pts][wlsh][olds] [3.6] '"Rupi atta hoti arogo param marana n'evasanni nasanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Arupi atta hoti arogo param marana n'evasanni nasanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Rupi ca arupi ca atta hoti arogo param marana n'evasanni nasanni" ti nam pannapenti.|| ||

"N'evarupi narupi atta hoti arogo param marana n'evasanni nasanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Antava atta hoti arogo param marana n'evasanni nasanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Anantava atta hoti arogo param marana n'evasanni nasanni" ti nam pannapenti.|| ||

"Antava ca anantava ca atta hoti arogo param marana n'evasanni nasanni" ti nam pannapenti.|| ||

'N'ev'antava nanantava atta hoti arogo param marana n'evasanni nasanni" ti.nam pannapenti.|| ||

[84][pts][wlsh][olds] [3.7] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana uddham-aghatanika n'eva-sanni-nasanni-vada uddham aghatana n'eva sannim nasannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va uddham-aghatanika n'eva-sanni-nasanni-vada uddham aghatana n'eva sannim nasannim attanam pannapenti,||
sabbe te imeh'eva atthahi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[85][pts][wlsh][olds] [3.8] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[34] [86][pts][wlsh][olds] [3.9] Santi bhikkhave eke samana-brahmana uccheda-vada sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha uccheda-vada sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi?|| ||

[87][pts][wlsh][olds] [3.10] 'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va evam-vadi hoti evam-ditthi:||
'Yato kho bho ayam atta rupi catum-maha-bhutiko mata-pettika-sambhavo kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta samma samucchinno hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.|| ||

[88][pts][wlsh][olds] [3.11] 'Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata samma samucchinno hoti.|| ||

Atthi kho bho anno atta dibbo rupi kamavacaro kabalinkarahara-bhakkho.|| ||

Tam tvam na janasi na passasi.|| ||

Tam aham janami passami.|| ||

So kho bho atta yato kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta samma samucchinno hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.|| ||

[89][pts][wlsh][olds] [3.12] Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata samma samucchinno hoti.|| ||

Atthi kho bho anno atta dibbo rupi manomayo sabbanga-paccangi ahinindriyo.|| ||

Tam tvam na janasi na passasi.|| ||

Tam aham janami passami.|| ||

So kho bho atta yato kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta samma samucchinno hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.|| ||

[90][pts][wlsh][olds] [3.13] 'Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata samma samucchinno hoti.|| ||

Atthi kho bho anno atta sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam attha-gama nanatta-sannanam amanasi-kara 'Ananto akaso' ti akasanancayatanupago.|| ||

Tam tvam na [35] janasi na passasi.|| ||

Tam aham janami passami.|| ||

So kho bho atta yato kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana?|| ||

Ettavata kho ayam atta samma samucchinno hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.|| ||

[91][pts][wlsh][olds] [3.14] Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata samma samucchinno hoti.|| ||

Atthi kho bho anno atta sabbaso akasanancayatanam samatikkamma 'Anantam vinnanan' ti vinnanancayatanupago.|| ||

Tam tvam na janasi na passasi.|| ||

Tam aham janami passami.|| ||

So kho bho atta yato kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta samma samucchinno hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.|| ||

[92][pts][wlsh][olds] [3.15] Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata samma samucchinno hoti.|| ||

Atthi kho bho anna atta sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'N'atthi kinci' ti akincannayatanupago.|| ||

Tam tvam na janasi na passasi.|| ||

Tam aham janami passami.|| ||

So kho bho atta yato kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta samma samucchinno hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa ucchedam vinasam viditva pannapenti.|| ||

[93][pts][wlsh][olds] [3.16] Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata samma samucchinno hoti.|| ||

Atthi kho bho anno atta sabbaso akincannayatanam samatikkamma 'Santam etam panitam etan' ti n'eva-sanna-nasannayatanupago.|| ||

Tam tvam na janasi na passasi.|| ||

Tam aham janami passami.|| ||

So kho bho atta yato kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta samma samucchinno hoti' ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti.|| ||

[94][pts][wlsh][olds] [3.17] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana uccheda-vada sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va [36] brahmana va uccheda-vada sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti,||
sabbe te imeh'eva sattahi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[95][pts][wlsh][olds] [3.18] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[96][pts][wlsh][olds] [3.19] 'Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana dittha-dhamma-nibbana-vada sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti pancahi vatthuhi.|| ||

Te ca bhonto samana-brahmana kim agamma kim arabbha dittha-dhamma-nibbana-vada sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti pancahi vatthuhi?|| ||

[97][pts][wlsh][olds] [3.20] 'Idha, bhikkhave, ekacco samano va brahmano va evam-vadi hoti evam-ditthi:||
"Yato kho bho ayam atta pancahi kama-gunehi samappito samangi-bhuto paricareti,||
ettavata kho bho ayam atta parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti.|| ||

[98][pts][wlsh][olds] [3.21] 'Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Kama hi bho anicca dukkha viparinama-dhamma tesam viparinam-annatha-bhava uppajjanti soka-parideva-dukkha-domanass'-upayasa yato [37] kho bho ayam atta vivicc'eva kamehi vivicca akusala-dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti.|| ||

[99][pts][wlsh][olds] [3.22] 'Tam anno evam aha:||
'Atthi kho bho eso atta yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Yad eva tattha vitakkitam vicaritam etena etam olarikam akkhayati.|| ||

Yato kho bho ayam atta vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti.|| ||

[100][pts][wlsh][olds] [3.23] Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atata yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Yad eva tattha piti-gatam cetaso ubbillavitattam etena etam olarikam akkhayati.|| ||

Yato kho bho ayam atta pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukham ca kayena patisanvedeti,||
yan tam ariya acikkhanti 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tatiyam-jhanam upasampajja viharati?|| ||

Ettavata kho bho ayam atta parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti" ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti.|| ||

[101][pts][wlsh][olds] [3.24] Tam anno evam aha:||
"Atthi kho bho eso atata yam tvam vadesi.|| ||

N'eso n'atthiti vadami.|| ||

No ca kho bho ayam atta ettavata parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Yad eva tattha sukham iti cetaso abhogo etena etam olarikam akkhayati.|| ||

Yato kho bho ayam atta sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam attha-gama adukkha-m- [38]asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati,||
ettavata kho bho ayam atta parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti' ti.|| ||

Itth'eke sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti.|| ||

[102][pts][wlsh][olds] [3.25] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana dittha-dhamma-nibbana-vada sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti pancahi vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va dittha-dhamma-nibbana-vada sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti,||
sabbe te imeh'eva pancahi vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[103][pts][wlsh][olds] [3.26] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[104][pts][wlsh][olds] [3.27] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana aparanta-kappika aparantanuditthino aparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti catu-cattarisaya vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va aparanta-kappika aparantanuditthino aparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti,||
sabbe te imeh'eva catu-cattarisaya vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[105][pts][wlsh][olds] [3.28] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam-gahita evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparaya" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati?|| ||

Tato ca uttaritaram pajanati?|| ||

Tan ca pajananam [39] na paramasati?|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita?|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panita atakkavacara nipuna pandita-vedaniya ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[106][pts][wlsh][olds] [3.29] 'Ime kho te, bhikkhave, samana-brahmana pubbanta-kappika ca aparanta-kappika ca pubbantaparanta-kappika ca pubbantaparantanuditthino pubbantaparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti dva-satthiya vatthuhi.|| ||

Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va pubbanta-kappika ca aparanta-kappika ca pubbantaparanta-kappika ca pubbantaparantanuditthino pubbantaparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti,||
sabbe te imeh'eva dva-satthiya vatthuhi,||
etesam va annatarena?|| ||

N'atthi ito bahiddha.|| ||

[107][pts][wlsh][olds] [3.30] Ta-y-idam, bhikkhave, Tathagato pajanati:||
"Ime ditthitthana evam agata evam-paramattha evam-gahita bhavissanti evam-abhisamparay" ti.|| ||

Tan ca Tathagato pajanati,||
tato ca uttaritaram pajanati.|| ||

Tan ca pajananam na paramasati.|| ||

Aparamasato c'assa paccattam yeva nibbuti vidita.|| ||

Vedananam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam viditva anupada vimutto bhikkhave Tathagato.|| ||

[108][wlsh] [3.31] Ime kho te, bhikkhave, dhamma gambhira duddasa duranubodha santa panina atakkavacara nipuna pandita-vedaniya,||
ye Tathagato sayam abhinna sacchikatva pavedeti,||
yehi Tathagatassa yatha-bhuccam vannam samma vadamana vadeyyum.|| ||

 

§

 

[109][pts][wlsh] [3.32][1] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi [40] vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[110][wlsh] [3.33] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[111][wlsh] [3.34] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti catuhi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[112][wlsh] [3.35] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam catuhi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[113][wlsh] [3.36] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti dvihi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam parisitavipphanditameva.|| ||

[114][wlsh] [3.37] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana pubbanta-kappika pubbantanuditthino pubbantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti atthadasahi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[115][wlsh] [3.38] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uddham-aghatanika sanni-vada uddham aghatana sannim attanam pannapenti so'asahi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[41] [116][wlsh] [3.39] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uddham-aghatanika asanni-vada uddham aghatana asannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[117][wlsh] [3.40] 'Tatra bhikkhave ye te samana-brahmana uddham-aghatanika n'eva-sanni-nasanni-vada uddham aghatana n'eva sannim nasannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[118][wlsh] [3.41] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uccheda-vada sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[119][wlsh] [3.42] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana dittha-dhamma-nibbana-vada sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti pancahi vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[120][wlsh] [3.43] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana aparanta-kappika aparantanuditthino aparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti catu-cattarisaya vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

[121][wlsh] [3.44] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana pubbanta-kappika ca aparanta-kappika ca pubbantaparanta-kappika ca pubbantaparantanuditthino pubbantaparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti dva-satthiya vatthuhi,||
tad api tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam vedayitam,||
tanha-gatanam paritasita-vipphanditam eva.|| ||

 

§

 

[122][pts][wlsh] [3.45] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana sassata- [42] vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[123][wlsh] [3.46] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[124][wlsh] [3.47] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti catuhi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[125][wlsh] [3.48] 'Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam catuhi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[126][wlsh] [3.49] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti dvihi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[127][wlsh] [3.50] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana pubbanta-kappika pubbantanuditthino pubbantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti atthadasahi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[128][wlsh] [3.51] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uddham-aghatanika sanni-vada uddham aghatana sannim attanam pannapenti so'asahi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[129][wlsh] [3.52] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uddham-aghatanika asanni-vada uddham aghatana asannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[130][wlsh] [3.53] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uddham-aghatanika n'eva-sanni-nasanni-vada uddham aghatana n'eva sannim nasannim attanam pannapeti atthahi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[131][wlsh] [3.54] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uccheda-vada sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[132][wlsh] [3.55] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana parama-dittha-dhamma-nibbana-vada sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti pancahi vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[133][wlsh] [3.56] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana aparanta- [43] kappika aparantanuditthino aparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti catu-cattarisaya vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

[134][wlsh] [3.57] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana pubbanta-kappika ca aparanta-kappika ca pubbantaparanta-kappika ca pubbantaparantanuditthino pubbantaparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti dva-satthiya vatthuhi,||
tad api phassa-paccaya.|| ||

 

§

 

[135][pts][wlsh] [3.58] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[136][wlsh] [3.59] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[137][wlsh] [3.60] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana antanantika antanantam lokassa pannapenti catuhi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[138][wlsh] [3.61] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana amara-vikkhepika tattha tattha panham puttha samana vaca-vikkhepam apajjanti amara-vikkhepam catuhi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[139][wlsh] [3.62] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana adhicca-samuppannika adhicca-samuppannam attanan ca lokan ca pannapenti dvihi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[140][wlsh] [3.63] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana pubbanta-kappika pubbantanuditthino pubbantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti atthadasahi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[141][wlsh] [3.64] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uddham- [44] aghatanika sanni-vada uddham aghatana sannim attanam pannapenti so'asahi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[142][wlsh] [3.65] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uddham-aghatanika asanni-vada uddham aghatana asannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[143][wlsh] [3.66] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uddham-aghatanika n'eva-sanni-nasanni-vada uddham aghatana n'eva sannim nasannim attanam pannapenti atthahi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[144][wlsh] [3.67] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana uccheda-vada sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapenti sattahi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[145][wlsh][olds] [3.68] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana parama-dittha-dhamma-nibbana-vada sato sattassa parama-dittha-dhamma-nibbanam pannapenti pancahi vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[146][wlsh][olds] [3.69] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana aparanta-kappika aparantanuditthino aparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti catu-cattarisaya vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[147][wlsh][olds] [3.70] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana pubbanta-kappika ca aparanta-kappika ca pubbantaparanta-kappika ca pubbantaparantanuditthino pubbantaparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti dva-satthiya vatthuhi,||
te vata annatra phassa patisanvedissantiti n'etam thanam vijjati.|| ||

 

§

 

[148][pts][wlsh][olds] [3.71] Tatra, bhikkhave, ye te samana-brahmana sassata-vada sassatam attanan ca lokan ca pannapenti catuhi vatthuhi,||
ye pi te samana-brahmana ekacca-sassatika ekacca-asassatika,||
ye pi te samana-brahmana antanantika,||
ye pi te samana-brahmana amara-vikkhepika,||
ye pi te [45] samana-brahmana adhicca-samuppannika,||
ye pi te samana-brahmana uddham-aghatanika sanni-vada,||
ye pi te samana-brahmana uddham-aghatanika asanni-vada,||
ye pi te samana-brahmana uddham-aghatanika n'eva-sanni-nasanni-vada,||
ye pi te samana-brahmana uccheda-vada,||
ye pi te samana-brahmana dittha-dhamma-nibbana-vada,||
ye pi te samana-brahmana pubbanta-kappika,||
ye pi te samana-brahmana aparanta-kappika,||
ye pi te samana-brahmana pubbanta-kappika ca aparanta-kappika ca pubbantaparanta-kappika ca,||
pubbantaparantanuditthino pubbantaparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti dva-satthiya vatthuhi,||
sabbe te chahi phassayatanehi phussa phussa patisanvedenti?|| ||

Tesam vedanapaccaya tanha,||
tanhapaccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam soka-parideva-dukkha-domanass'-upayasa sambhavanti.|| ||

Yato kho bhikkhave bhikkhu channam phassayatananam samudayam ca atthagamam ca assadam ca adinavam ca nissaranam ca yathabhutam pajanati,||
ayam imehi sabbeh'eva uttaritaram pajanati.|| ||

[149][pts][wlsh][olds] [3.72] 'Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va pubbanta-kappika va aparanta-kappika va pubbantaparanta-kappika va pubbantaparantanuditthino pubbantaparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti,||
sabbe te imeh'eva dva-satthiya vatthuhi anto-jali-kata ettha sita va ummujjamana ummujjanti?|| ||

Ettha pariyapanna anto-jali-kata'va ummujjamana ummujjanti.|| ||

'Seyyatha pi, bhikkhave, dakkho kevatto va kevattantevasi va sukhumacchikena jalena parittam udakadaham otthareyya,||
tassa evam assa:||
"Ye kho keci imasmim udaka-dahe o'arika pana,||
sabbe te anto-jali-kata ettha sita va ummujjamana ummujjanti?|| ||

Ettha pariyapanna [46] anto-jali-kata va ummujjamana ummujjanti" ti||
evam eva kho, bhikkhave, ye hi keci samana va brahmana va pubbanta-kappika va aparanta-kappika va pubbantaparanta-kappika va pubbantaparantanuditthino pubbantaparantam arabbha aneka-vihitani adhivutti-padani abhivadanti,||
sabbe te imeh'eva dva-satthiya vatthuhi anto-jali-kata ettha sita va ummujjamana ummujjanti.|| ||

[150][pts][wlsh][olds] [3.73] 'Ucchinna-bhava-nettiko bhikkhave Tathagatassa kayo titthati.|| ||

Yav'assa kayo thassati,||
tava nam dakkhinti deva-manussa.|| ||

Kayassa bheda uddham jivita-pariyadana na dakkhinti deva-manussa.|| ||

'Seyyatha pi, bhikkhave, amba-pindiya vantacchinnaya yani kanici ambani vantupatibaddhani,||
sabbani tani tad anvayani bhavanti,||
evam eva kho, bhikkhave, ucchinna-bhava-nettiko Tathagatassa kayo titthati.|| ||

Yav'assa kayo thassati,||
tava nam dakkhinti deva-manussa.|| ||

Kayassa bheda uddham jivita-pariyadana na dakkhinti deva-manussa' ti.|| ||

[151][pts][wlsh][olds] [3.74] Evam vutte ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Acchariyam bhante,||
abbhutam bhante.|| ||

Ko namo ayam bhante, dhamma-pariyayo?' ti.|| ||

'Tasmat iha tvam Ananda imam dhamma-pariyayam attha-jalan' ti pi nam dharehi.|| ||

'Dhamma-jalan' ti pi nam dharehi.|| ||

'Brahma-jalan' ti pi nam dharehi.|| ||

'Ditthi-jalan' ti pi nam dharehi.|| ||

'Anuttaro sangama-vijayo' ti pi nam dharehi' ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Imasmim ca pana veyyakara-nasmim bhannamane dasasahassi loka-dhatu akampitthati.|| ||

 

Brahma-jala-suttam

 


[1] Text misnumbers, skips #31.


Contact:
E-mail
Copyright Statement