Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 3

Ambattha Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts] Evam me sutam ekam samayam Bhagava Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi yena Icchanangalam nama kosalanam brahmanagamo tadavasari.|| ||

Tatra sudam Bhagava Icchanangale viharati Icchanangalavanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena brahmano pokkharasati Ukkattham ajjhavasati sattussadam satinakatthodakam sadhannam rajabhoggam ranna pasenadina kosalena dinnam rajadayam brahmadeyyam.|| ||

Assosi kho brahmano pokkharasati:|| ||

"Samano khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakula pabbajito Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi Icchanangalam anuppatto Icchanangale viharati Icchanangalavanasande.|| ||

Tam kho pana Bhagavantam Gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato: "Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi6 sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam8 kevalaparipunnam parisuddham [88] brahmacariyam pakaseti.|| ||

Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hoti" ti.|| ||

3. Tena kho pana samayena brahmanassa pokkharasatissa ambattho nama manavo9 antevasi hoti ajjhayako mantadharo tinnam vedanam paragu sanighanduketubhanam sakkharappabhedanam itihasapancamanam padako veyyakarano lokayatamahapurisalakkhanesu anavayo anunnatapatinnato sake acariyake tevijjake pavacane yamaham janami tam tvam janasi,||
yam tvam janasi tamaham janamiti.|| ||

4. Atha kho brahmano pokkharasati ambattham manavam amantesi: "ayam tata ambattha Samano Gotamo Sakyaputto Sakyakula pabbajito Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi Icchanangalam anuppatto Icchanangale viharati Icchanangalavanasande.|| ||

Tam kho pana bhavantam Gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato: "Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hoti" ti.|| ||

Ehi tvam tata ambattha yena Samano Gotamo ten'upasankama.|| ||

Upasankamitva samanam Gotamam janahi yadi va tam bhavantam Gotamam tathasantamyeva saddo abbhuggato,||
yadi va no tatha,||
yadi va so bhavam Gotamo tadiso,||
yadiva na tadiso,||
tatha mayam tam bhavantam Gotamam vedissamati.|| ||

5. "Yatha katham panaham bho tam bhavantam Gotamam janissami yadi va tam bhavantam Gotamam tathasantamyeva saddo abbhuggato,||
yadi va no tatha,||
yadi va so bhavam Gotamo tadiso yadi va na tadiso" ti.|| ||

6. "Agatani kho tata ambattha amhakam mantesu dvattimsamahapurisalakkhanani yehi samannagatassa mahapurisassa dveva gatiyo bhavanti ananna: sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhammaraja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto sattaratanasamannagato.|| ||

[89] tassimani sattaratanani bhavanti.|| ||

Seyyathidam: cakkaratanam hatthiratanam assaratanam maniratanam itthiratanam gahapatiratanam parinayakaratanameva sattamam.|| ||

Parosahassam kho panassa putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana.|| ||

So imam pathavim sagarapariyan tam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasati.|| ||

Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti Samma-sambuddho loke vivattacchado.|| ||

Aham kho pana tata ambattha mantanam data tvam mantanam patiggaheta" ti.|| ||

"Evam bho'ti kho ambattho manavo brahmanassa pokkharasatissa patissutva utthay asana brahmanam pokkharasatim abhivadetva padakkhinam katva va'avarathamaruyha sambahulehi manavehi1 saddhim yena Icchanangalavanasando tena payasi.|| ||

Yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattiko'va aramam pavisi.|| ||

7. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu abbhokase cankamanti.|| ||

Atha kho ambattho manavo yena te bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva te bhikkhu etad avoca: "kahannu kho bho etarahi so bhavam Gotamo viharati?|| ||

Tam hi mayam bhavantam Gotamam dassanaya idhupasankanta" ti.|| ||

8. Atha kho tesam bhikkhunam etad ahosi: "ayam kho ambattho manavo abhinnatakolanno c'eva abhinnatassa ca brahmanassa pokkharasatissa antevasi.|| ||

Agaru kho pana Bhagavato evarupehi kulaputtehi saddhim kathasallapo hoti" ti.|| ||

Te ambattham manavam etad avocum: "eso ambattha viharo samvutadvaro.|| ||

Tena appasaddo upasankamitva ataramano alindam pavisitva ukkasitva agga'am akotehi.|| ||

Vivarissati te Bhagava dvaranti."|| ||

9. Atha kho ambattho manavo yena so viharo samvutadvaro tena appasaddo upasankamitva ataramano alindam pavisitva ukkasitva agga'am akotesi.|| ||

Vivari Bhagava dvaram.|| ||

Pavisi ambattho manavo.|| ||

Manavaka'pi pavisitva Bhagavata saddhim sammodimsu.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Ambattho pana manavo cankamanto pi nisinnena Bhagavata [90] kanci kanci katham saraniyam vitisareti.|| ||

Thito pi nisinnena Bhagavata kanci kanci katham saraniyam vitisareti.|| ||

10. Atha kho Bhagava ambattham manavam etad avoca: evannu kho te ambattha brahmanehi vuddhehi mahallakehi acariyapacariyehi saddhim kathasallapo hoti yathayidam caram tittham nisinnena maya kanci kanci katham saraniyam vitisaresi?" ti.|| ||

"Noh'idam bho Gotama.|| ||

Gacchanto va hi bho Gotama gacchantena brahmano brahmanena saddhim sallapitumarahati.|| ||

Thito va hi bho Gotama thitena brahmano brahmanena saddhim sallapitumarahati.|| ||

Nisinno va hi bho Gotama nisinnena brahmano buhmanena saddhim sallapitumarahati.|| ||

Sayano va hi bho Gotama sayanena brahmano brahmanena saddhim sallapitumarahati.|| ||

Ye ca kho te bho Gotama mundaka samanaka ibbha kanha bandhupadapacca,||
tehipi me saddhim evam kathasallapo hoti yathariva bhota gotamena" ti.|| ||

11. "Atthikavato kho pana te ambattha idhagamanam ahosi.|| ||

Yayeva kho panatthaya agaccheyyatho tameva attham sadhukam manasi kareyyatho.|| ||

Avusitava yeva kho pana bho ayam ambattho manavo,||
vusitamani kimannatra avusitatta" ti.|| ||

12. Atha kho ambattho manavo Bhagavata avusitavadena vuccamano kupito anattamano Bhagavantamyeva khumsento Bhagavantamyeva vambhento Bhagavantamyeva upavadamano samano ca me bho Gotamo papito bhavissatiti Bhagavantam etad avoca: "canda bho Gotama Sakyajati,||
pharusa bho Gotama Sakyajati,||
lahusa [91] bho Gotama Sakyajati,||
rabhasa bho Gotama Sakkajati.|| ||

Ibbha santa ibbha samana na brahmane sakkaronti na brahmane garukaronti na brahmane manenti na brahmane pujenti na brahmane apacayanti.|| ||

Ta-y-idam bho Gotama nacchannam tayidam nappatirupam yadime Sakka ibbha santa ibbha samana na brahmane sakkaronti na brahmane garu karonti na brahmane manenti na brahmane pujenti na brahmane apacayanti ti.|| ||

Iti ha ambattho manavo idam pathamam Sakkesu ibbhavadam nipatesi.|| ||

13. "Kim pana te ambattha Sakka aparaddhunti?"|| ||

"Eka midaham bho Gotama samayam acariyassa brahmanassa pokkharasatissa kenavideva karaniyena Kapilavatthum agamasim.|| ||

Yena Sakkanam santhagaram ten'upasankamim.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula Sakka c'eva Sakyakumara ca santhagare uccesu asanesu nisinna honti annamannam angulipatodakehi sanjagghanta samki'anta annadatthu maman neva manne anujagghanta.|| ||

Na mam koci asanena'pi nimantesi.|| ||

Ta-y-idam bho Gotama nacchannam,||
tayidam nappatirupam,||
yadime Sakka ibbha santa ibbha samana na brahmane sakkaronti na brahmane garukaronti na brahmane manenti na brahmane pujenti na brahmane apacayanti" ti.|| ||

Iti ha ambattho manavo idam dutiyam Sakkesu ibbhavadam nipatesi.|| ||

14. "Latukikapi kho ambattha sakunika sake kulavake kamalapini hoti.|| ||

Sakam kho pan'etam ambattha Sakkanam yad idam Kapilavatthu.|| ||

Na arahatayasma ambattho imaya appamattaya abhisajjitunti."|| ||

15. "Cattaro'me bho Gotama vanna: khattiya brahmana vessa sudda.|| ||

Imesam hi bho Gotama catunnam vannanam tayo vanna khattiya ca vessa ca sudda ca annadatthu brahmanasseva paricarika sampajjanti.|| ||

Ta-y-idam bho [92] Gotama nacchannam tayidam nappatirupam yadi me Sakka ibbha santa ibbha samana na brahmane sakkaronti na brahmane karukaronti na brahmane manenti na brahmane pujenti na brahmane apacayanti" ti.|| ||

Iti ha ambattho manavo idam tatiyam Sakkesu ibbhavadam nipatesi.|| ||

16. Atha kho Bhagavato etad ahosi: atiba'ham kho ayam ambattho manavo Sakkesu ibbhavadena nimmaneti.|| ||

Yannunaham gottam puccheyynti.|| ||

Atha kho Bhagava ambattham manavam etad avoca: 'katham gottosi ambattha?Ti' "kanhayano'hamasmi bho gotama" ti.|| ||

17. "Poranam kho pana te ambattha matapettikam namagottam anussarato ayyaputta Sakka bhavanti,||
dasiputto tvam asi Sakkanam.|| ||

Sakya kho pana ambattha rajanam okkakam pitamaham dahanti.|| ||

"Bhutapubbam ambattha raja okkako ya sa mahesi piya manapa tassa puttassa rajjam parinametukamo jetthakumare ratthasma pabbajesi ukkamukham karakandam hatthinikam nipuram.|| ||

Te ratthasma pabbajita himavantapasse pokkharaniya tire mahasakasando tattha vasam kappesum.|| ||

Te jatisambhedabhaya sakahi bhaganihi saddhim samvasam kappesum.|| ||

Atha kho ambattha raja okkako amacce parisajje amantesi: "kahannu kho bho etarahi kumara sammantiti"?|| ||

"Atthi deva himavantapasse pokkharaniya tire mahasakasando tatthetarahi kumara sammanti.|| ||

Te jatisambhedabhaya sakahi bhaganihi saddhim samvasam kappenti" ti.|| ||

Atha kho ambattha raja okkako udanam udanesi: [93] "Sakka vata bho kumara paramaSakka vata bho kumara" ti.|| ||

Tadagge kho pana ambattha Sakka pannayanti.|| ||

So'va1 n'esam pubbapuriso.|| ||

Ranno ca kho pana ambattha okkakassa disa nama dasi ahosi.|| ||

Sa kanham nama janesi.|| ||

Jato kanho pabyahasi: "dhovatha mam amma,||
nahapetha mam amma,||
imasma mam amma asucisma parimocetha,||
atthaya vo bhavissami" ti.|| ||

Yatha kho pana ambattha etarahi manussa pisace disva 'pisaca'ti sanjananti.|| ||

Evam eva kho ambattha tena samayena manussa pisace 'kanha'ti sanjananti.|| ||

Te evam ahamsu: ayam jato pabyahasi: 'kanho jato pisaco jato'ti.|| ||

Tadagge kho pana ambattha kanhayana pannayanti.|| ||

So ca kanhayananam pubbapuriso.|| ||

Iti kho te ambattha poranam matapettikam namagottam anussarato ayyaputta Sakka bhavanti.|| ||

Dasiputto tvam asi Sakkananti.|| ||

18. Evam vutte te manavaka Bhagavantam etad avocum: "ma bhavam Gotamo ambattham manavam atiba'ham dasiputtavadena nimmanesi.|| ||

Sujato ca bho Gotama ambattho manavo kulaputto ca ambattho manavo bahussuto ca ambattho manavo kalyanavakkarano ca ambattho manavo pandito ca ambattho manavo.|| ||

Pahoti ca ambattho manavo bhota Gotamena saddhim asmim vacane patimantetun" ti.|| ||

19. Atha kho Bhagava te manavake etad avoca: "sace kho tumhakam manavaka evam hoti 'dujjato ca ambattho manavo,||
akulaputto ca ambattho manavo,||
appassuto [94] ca ambattho manavo,||
akalyanavakkarano ca ambattho manavo,||
duppanno ca ambattho manavo,||
na ca pahoti ambattho manavo samanena Gotamena saddhim asmim vacane patimantetunti,||
titthatu ambattho manavo,||
tumhe maya saddim mantayavho1 asmim vacane.|| ||

Sace pana tumhakam manavaka evam hoti: sujato ca ambattho manavo,||
kulaputto ca ambattho manavo,||
bahussuto ca ambattho manavo,||
kalyanavakkarano va ambattho manavo,||
pandito ca ambattho manavo,||
pahoti ca ambattho manavo samanena Gotamena saddhim asmim vacane patimantetunti,||
titthatha tumhe,||
ambattho manavo maya saddhim patimantetu" ti.|| ||

20. "Sujato ca bho Gotama ambattho manavo,||
kulaputto ca ambattho manavo,||
bahussuto ca ambattho manavo,||
kalyanavakkarano va ambattho manavo,||
pandito ca ambattho manavo,||
pahoti ca ambattho manavo bhota Gotamena saddhim asmim vacane patimantetum.|| ||

Tunhi mayam bhavissama.|| ||

Ambattho manavo bhota Gotamena saddhim asmim vacane patimantetu" ti.|| ||

21. Atha kho Bhagava ambattham manavam etad avoca: ayam kho pana te ambattha sahadhammiko panho agacchati.|| ||

Akamapi vyakatabbo.|| ||

Sace tvam na vyakarissasi annena va annam paticarissasi,||
tunhi va bhavissasi,||
pakkamissasi va,||
ettheva te sattadha muddha phalissati.|| ||

Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Kinti te sutam brahmananam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam kutopabhutika kanhayana?|| ||

Ko ca kanhayananam pubbapuriso?" ti.|| ||

Evam vutte ambattho manavo tunhi ahosi.|| ||

dutiyam pi kho Bhagava ambattham manavam etad avoca: tam kim mannasi ambattha?|| ||

Kinti te sutam brahmananam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam kukopabhutika kanhayana?|| ||

Ko ca kanhayananam [95] pubbapuriso?Ti dutiyam pi kho ambattho manavo tunhi ahosi.|| ||

Atha kho Bhagava ambattham manavam etad avoca: vyakarohi 'dani ambattha,||
na 'dani te tunhibhavassa kalo.|| ||

Yo kho ambattha tathagatena yavatatiyakam sahadhammikam panham puttho na vyakaroti etthev'assa sattadha muddha phalissati.|| ||

22. Tena kho pana samayena vajirapani yakkho mahantam ayokutam adaya adittam sampajjalitam sajotibhutam ambatthassa manavassa upari-vehasam thito hoti: sacayam ambattho manavo Bhagavata yavatatiyakam sahadhammikam panham puttho na vyakarissati etthev'assa sattadha muddham phalessamiti.|| ||

Tam kho pana vajirapanim yakkham Bhagava c'eva passati ambattho ca manavo.|| ||

23. Atha kho ambattho manavo bhito samviggo lomahatthajato Bhagavantamyeva tanagavesi Bhagavantamyeva lenagavesi Bhagavantamyeva saranagavesi upanisiditva Bhagavantam etad avoca: "kim me tam bhavam Gotamo aha?|| ||

Puna bhavam Gotamo bravitu" ti.|| ||

"Tam kimmannasi ambattha?|| ||

Kinti te sutam brahmananam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam bhasamananam,||
kutoppabhutika kanhayana?|| ||

Ko ca kanhayananam pubbapuriso?Ti."|| ||

"Evam eva me bho Gotama sutam,||
yatheva bhavam Gotamo aha.|| ||

Tatoppabhutika kanhayana.|| ||

So ca kanhayananam pubbapuriso" ti.|| ||

24. Evam vutte te manavaka unnadino uccasaddamahasadda ahesum: "dujjato kira bho ambattho manavo,||
akulaputto kira bho ambattho manavo,||
dasiputto kira bho ambattho manavo Sakkanam,||
ayyaputta kira bho ambatthassa manavassa Sakka bhavanti.|| ||

Dhammavadim yeva kira mayam samanam Gotamam apasadetabbam amannimha" ti.|| ||

25. Atha kho Bhagavato etad ahosi: "atiba'ham kho [96] ime manavaka ambattham manavam dasiputtavadena nimmanenti.|| ||

Yannunaham parimoceyyanti."|| ||

Atha kho Bhagava te manavake etad avoca: "ma kho tumhe manavaka ambattham manavam atiba'ham dasiputtavadena nimmanetha.|| ||

U'aro so kanho isi ahosi.|| ||

So dakkhinam janapadam gantva brahme mante adhiyitva rajanam okkanam upasankamitva mattharupim1 dhitaram yaci.|| ||

Tassa raja okkako 'ko n'eva re ayam mayham dasiputto samano mattharupim dhitaram yacati'ti kupito anattamano khurappam sannayhi.|| ||

So tam khurappam n'eva asakkhi muncitum,||
no patisamharitum.|| ||

Atha kho manavaka amacca parisajja kanham isim upasankamitva etad avocum: "sotthi bhadante hotu ranno,||
sotthi bhadante hotu ranno" ti.|| ||

"Sotthi bhavissati ranno,||
api ca raja yadi adho khurappam muncissati yavata ranno vijitam ettavata pathavi udriyissati" ti.|| ||

"Sotthi bhadante hotu ranno,||
sotthi janapadassa" ti.|| ||

"Sotthi bhavissati ranno,||
sotthi janapadassa.|| ||

Api ca raja yadi uddham khurappam muncissati yavata ranno vijitam ettavata sattavassani devo na vassissati" ti.|| ||

"Sotthi bhadante hotu ranno,||
sotthi janapadassa,||
devo ca vassatu" ti.|| ||

"Sotthi bhavissati ranno,||
sotthi janapadassa,||
devo ca vassissati.|| ||

Api ca raja jetthakumare khurappam patitthapetu,||
sotthi kumaro,||
pallomo bhavissati" ti.|| ||

Atha kho manavaka,||
amacca okkakassa arocesum: "devo jetthakumare khurappam patitthapetu,||
sotthi kumaro pallomo bhavissati" ti.|| ||

Atha kho raja okkako jetthakumare khurappam patitthapesi.|| ||

Sotthi kumaro pallomo bhavi.|| ||

Atha kho tassa raja okkako bhito samviggo lomahatthajato brahmadandena [97] tajjito mattharupim dhitaram adasi.|| ||

Ma kho tumhe manavaka ambattham manavam atiba'ham dasiputtavadena nimmanetha.|| ||

U'aro so kanho isi ahosi.|| ||

26. Atha kho Bhagava ambattham manavam amantesi: "tam kim mannasi ambattha?|| ||

Idha khattiyakumaro brahmanakannaya saddhim samvasam kappeyya,||
tesam samvasamanvaya putto jayetha,||
yo so khattiyakumarena brahmanakannaya putto uppanno,||
api nu so labhetha brahmanesu asanam va udakam va?'Ti,|| ||

"Labhetha bho Gotama".|| ||

"Api nu nam brahmana bhojeyyum saddhe va thalipake va yanne va pahune va?" ti.|| ||

"Bhojeyyum bho Gotama."|| ||

"Api nu nam brahmana mante vaceyyum va no va?"Ti|| ||

"Vaceyyum bho Gotama."|| ||

"Apinu'ssa itthisu avatam va assa anavatam va?"Ti|| ||

"Anavatam hi'ssa bho Gotama".|| ||

"Api nu nam khattiya khattiyabhisekena abhisinceyyunti?"|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Tam kissa hetu?"|| ||

"Matito hi bho Gotama anuppanno" ti.|| ||

27. "Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Idha brahmanakumaro khattiyakannaya saddhim samvasam kappeyya,||
tesam samvasamanvaya putto jayetha,||
yo so brahmanakumarena khattiyakannaya putto uppanno,||
api nu so labhetha brahmanesu asanam va udakam va?"Ti|| ||

"Labhetha bho Gotama."|| ||

"Api nu nam brahmana bhojeyyum saddhe va thalipake va yanne va pahune va?"Ti|| ||

"Bhojeyyum bho Gotama."|| ||

"Api nu nam brahmana mante vaceyyum va no va?"Ti|| ||

"Vaceyyum bho Gotama."|| ||

[98] "apinu'ssa itthisu avatam va assa anavatam va?"Ti|| ||

"Anavatam hi'ssa bho Gotama."|| ||

"Api nu nam khattiya khattiyabhisekena abhisinceyyunti?"|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Tam kissa hetu?"|| ||

"Pitito hi bho Gotama anuppanno" ti.|| ||

28. "Iti kho ambattha itthiya va itthim karitva purisena va purisam karitva khattiya 'va settha,||
hina brahmana.|| ||

Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Idha brahmana brahmanam kismicideva pakarane khuramundam karitva assaputena vadhitva rattha va nagara va pabbajeyyum,||
api nu so labhetha brahmanesu asanam va udakam va?"Ti|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Api nu nam brahmana bhojeyyum saddhe va thalipake va yanne va pahune va?"Ti|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Api nu nam brahmana mante vaceyyum va no va?" ti.|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Api nu'ssa itthisu avatam va assa anavatam va?Ti"|| ||

"Avatam hi'ssa bho Gotama."|| ||

29. "Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Idha khattiya khattiyam kismicideva pakarane khuramundam karitva assaputena vadhitva rattha va nagara va pabbajeyyum,||
api nu so labhetha brahmanesu asanam va udakam va?Ti"|| ||

"Labhetha bho Gotama"|| ||

"Api nu nam brahmana bhojeyyum saddhe va thalipake va yanne va pahune va?Ti"|| ||

"Bhojeyyum bho Gotama."|| ||

"Api nu nam brahmana mante vaceyyum va no va?"Ti|| ||

"Vaceyyum bho Gotama."|| ||

"Api nu'ssa ithisu avatam va assa anavatam va?"Ti|| ||

"Anavatam hi'ssa bho Gotama."|| ||

"Ettavata kho ambattha khattiyo paramanihinatam [99] patto hoti,||
yadeva nam khattiya khuramundam karitva assaputena vadhitva rattha va nagara va pabbajenti.|| ||

Iti kho ambattha yada khattiyo paramanihinatam patto hoti,||
tadapi khattiya'va settha hina brahmana.|| ||

30. Brahmuna'pi ambattha sanankumarena gatha bhasita:|| ||

'Khattiyo settho janetasmim|| ||

Ye gottapatisarino,|| ||

vijja-carana-sampanno|| ||

So settho devamanuse'ti|| ||

Sa kho pan'esa ambattha brahmuna sanankumarena gatha sugita no duggita,||
subhasita no dubbhasita,||
atthasamhita no anatthasamhita,||
anumata maya.|| ||

Ahampi ambattha evam vadami:|| ||

'Khattiyo settho janetasmim|| ||

Ye gottapatisarino,|| ||

vijja-carana-sampanno|| ||

So settho devamanuse'ti.|| ||

Bhanavaro pathamo.|| ||

31. "Katamam pana tam bho Gotama caranam,||
katama ca pana sa vijja?" ti.|| ||

"Na kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya jativado va vuccati gottavado va vuccati manavado va vuccati: 'arahasi va mam tvam na va mam tvam arahasi'ti.|| ||

Yattha kho ambattha avaho va hoti,||
vivaho va hoti,||
avahavivaho va hoti,||
etth'etam vuccati jativado va iti pi,||
gottavado va iti pi,||
manavado va iti pi:'arahasi va mam tvam na va mam tvam arahasi'ti.|| ||

Ye hi keci ambattha jativadavinibaddha va gottavadavinibaddha va manavadavinibaddha va avahavivahavinibaddha va,||
araka te anuttaraya vijjacaranasampadaya.|| ||

Pahaya kho ambattha jativadavinibaddhanca gottavadavinibaddhanca manavadavinibaddhanca avahavivahavinibaddhanca [100] anuttaraya vijjacaranasampadaya sacchikiriya hoti" ti.|| ||

32. "Katamam pana tam bho Gotama caranam?|| ||

Katama ca sa vijja?"Ti|| ||

"Idha ambattha Tathagato loke uppajjati araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

33. Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule paccajato.|| ||

So tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati.|| ||

So tena saddhapatilabhena samannagato iti patisamcikkhati: "sambadho gharavaso rajopatho abbhokaso pabbajja.|| ||

Nayidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam ekantaparisuddham samkhalikhitam brahmacariyam caritum,||
yannunaham kesamassum oharettha kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyan" ti.|| ||

So aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam pahaya mahantam va natiparivattam pahaya kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

So evam pabbajito samano patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi.|| ||

Samadaya sikkhati sikkhapadesu kayakammavacikammena samannagato kusalena,||
parisuddhajivo silasampanno indriyesu guttadvaro bhojane mattannu satisampajannena samannagato santuttho.|| ||

34. Kathan ca ambattha bhikkhu silasampanno hoti?|| ||

Idha ambattha bhikkhu panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno sabba-pana-bhuta-hitanukampi viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Adinnadanam pahaya adinnadana pativirato hoti.|| ||

Dinnadayi dinna-patikankhi athenena suci-bhutena attana viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Abrahmacariyam pahaya brahmacari hoti ara-cari virato methuna gama-dhamma.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Musa-vadam pahaya musa-vada pativirato hoti sacca-vadi sacca-sandho theto paccayiko avisamvadako lokassa.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Pisunam vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato hoti,||
ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya.|| ||

Amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya.|| ||

Iti bhinnanam va sandhata samhitanam va anuppadata samaggaramo samagga-rato samagga-nandi samagga-karanim vacam bhasita hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti.|| ||

Ya sa vaca ne'a kanna-sukha pemaniya hadayan-gama pori bahujana-kanta bahujana-manapa tatha-rupim vacam bhasita hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hoti kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi nidhanavatim vacam bhasita hoti kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitam idampi'ssa hoti silasmim.|| ||

35. Bijagama-bhutagama-samarambha pativirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuparato pativirato vikala-bhojana.|| ||

Nacca-gita-vadita-visuka-dassana pativirato hoti.|| ||

Mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusana-tthana pativirato hoti.|| ||

Uccasayana-mahasayana pativirato hoti.|| ||

Jatarupa-rajata-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Amaka-dhanna-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Amaka-mamsa-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Itthi-kumarika-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Dasi-dasa-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Aj-e'aka-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Kukkuta-sukara-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Hatthi-gavassa-va'ava-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Khetta-vatthu-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Duteyya-pahina-gamananuyoga pativirato hoti.|| ||

Kaya-vikkaya pativirato hoti.|| ||

Tulakuta-kamsakuta-manakuta pativirato hoti.|| ||

Ukkotana-vancana-nikati-saci-yoga pativirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparamosa-alopa-sahasakara pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

36. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupa bijagama-bhutagama-samarambham anuyutta viharanti,||
seyyathidam: mula-bijam khandha-bijam phaebijam agga-bijam bija-bijam eva pancamam.|| ||

Iti evarupa bijagama-bhutagama-samarambha pativirato hoti idampi'ssa hoti silasmim.|| ||

37. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam sannidhi-kara-paribhogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam: anna-sannidhim pana-sannidhim vattha-sannidhim yana-sannidhim sayana-sannidhim gandha-sannidhim amisa-sannidhim.|| ||

Iti va iti evarupa sannidhi-kara-paribhoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

38. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupa visukadassanam anuyutta viharanti seyyathidam: naccam gitam vaditam pekkham akkhanam panissaram vetalam kumbhathunam sobhanagarakam candalam vamsam dhopanam hatthi-yuddham assa-yuddham mahisayuddham usabhayuddham ajayuddham mendayuddham kukkutayuddham vattakayuddham danda-yuddham mutthi-yuddham nibBuddham uyyodhikam balaggam sena-byuham anikadassanam.|| ||

Iti va iti evarupa visuka-dassana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

39. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupa juta-ppamada-tthananuyogam anuyutta viharanti.|| ||

Seyyathidam: attha-padam dasa-padam akasam parihara-patham santikam khalikam ghatikam salaka-hattham akkham pangaciram vankakam mokkhacikam cingulakam pattalhakam rathakam dhanukam akkharikam manesikam yatha-vajjam.|| ||

Iti va iti evarupa juta-ppamada-tthananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

40. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam ucca-sayana-mahasayanam anuyutta viharanti,||
seyyathidam: asandim pallankam gonakam cittakam patikam patalikam tulikam vikatikam udda-lomim ekanta-lomim katthi'ssam koseyyam kuttakam hatthattharam assattharam rathattharam ajina-ppavenim kadali-miga-pavara-pacc'attharanam sa-uttara-cchadam ubhatolohitakupadhanam - iti va iti evarupa uccasayana-mahasayana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

41. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam mandana-vibhusana-tthananuyogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam: uccadanam parimaddanam nahapanam sambahanam adasam anjanam mala-vilepanam mukkha-cunnakam mukhalepanam hattha-bandham sikha-bandham dandakam nalikam khaggam chattam citrupahanam unhisam manim va'avijanim odatani vatthani digha-dasani.|| ||

Iti va iti evarupa mandanavibhusanatthananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

42. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam tiracchana-katham anuyutta viharanti,||
seyyathidam: raja-katham cora-katham mahamatta-katham sena-katham bhaya-katham yuddha-katham anna-katham pana-katham vattha-katham sayana-katham mala-katham gandha-katham nati-katham yana-katham gama-katham nigama-katham nagara-katham janapada-katham itthi-katham purisakatham kumarakatham kumarikatham sura-katham visikha-katham kumbhatthana-katham pubba-peta-katham nanatta-katham lokakkhayikam samuddakkhayikam itibhavabhava-katham.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-kathaya pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

43. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam viggahika-katham anuyutta viharanti,||
seyyathidam: na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi.|| ||

Aham imam Dhamma-Vinayam ajanami.|| ||

Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissasi?|| ||

Miccha-patipanno tvam asi,||
aham asmi sammapatinno.|| ||

Sahitamme asahitanne.|| ||

Pure vacaniyam paccha avaca,||
pacchavacaniyam pure avaca.|| ||

Avicinnan te viparavattam.|| ||

Aropito te vado niggahito'si.|| ||

Cara vadappamokkhaya.|| ||

Nibbethehi va sace pahosi ti.|| ||

Iti va iti evarupaya viggahika-kathaya pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

44. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam duteyya-pahina-gamananuyogamanuyutta viharanti,||
seyyathidam: rannam raja-mahamattanam khattiyanam brahmananam gahapatikanam kumaranam: idha gaccha,||
amutragaccha,||
idam hara,||
amutra idam aharati.|| ||

Iti va evarupa duteyya-pahina-gamananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

45. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te kuhaka ca honti lapaka ca nemittika ca nippesika ca labhena labham nijigimsitaro ca.|| ||

Iti va iti evarupa kuhanalapana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

46. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam: angam nimittam uppadam supinam lakkhanam musikacchinnam aggi-homam dabbi-homam thusa-homam kana-homam tandula-homam sappi-homam tela-homam mukhahomam lohita-homam anga-vijja vatthu-vijja khatta-vijja siva-vijja bhuta-vijja bhurivijja ahi-vijja visa-vijja vicchika-vijja musika-vijja sakuna-vijja vayasa-vijja pakkajjhanam saraparittanam migacakkam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

47. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam: mani-lakkhanam vattha-lakkhanam danda-lakkhanam asi-lakkhanam usu-lakkhanam dhanu-lakkhanam avudha-lakkhanam itthi-lakkhanam purisa-lakkhanam kumara-lakkhanam kumarilakkhanam dasa-lakkhanam dasilakkhanam hatthi-lakkhanam assa-lakkhanam mahisa-lakkhanam usabha-lakkhanam go-lakkhanam aja-lakkhanam menda-lakkhanam kukkuta-lakkhanam vattakalakkhanam godha-lakkhanam kannika-lakkhanam kacchapa-lakkhanam miga-lakkhanam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

48. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam: rannam niyyanam bhavissati,||
rannam aniyyanam bhavissati.|| ||

Abbhantaranam rannam upayanam bhavissati,||
bahiranam rannam apayanam bhavissati.|| ||

Bahiranam rannam upayanam bhavissati,||
abbhantaranam rannam apayanam bhavissati.|| ||

Abbhantaranam rannam jayo bhavissati,||
bahiranam rannam parajayo bhavissati.|| ||

Bahiranam rannam jayo bhavissati,||
abbhantaranam rannam parajayo bhavissati.|| ||

Iti imassa jayo bhavissati,||
imassa parajayo bhavissati.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

49. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam: canda-ggaho bhavissati suriya-ggaho bhavissati nakkhatta-ggaho bhavissati.|| ||

Candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati nakkhattanam patha-gamanam bhavissati nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati.|| ||

Ukkapato bhavissati.|| ||

Disa-daho bhavissati.|| ||

Bhumi-calo bhavissati.|| ||

Evam vipako deva-dundubhi bhavissati.|| ||

Evam-vipako candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam samkilesam vodanam bhavissati.|| ||

Evam-vipako canda-ggaho bhavissati.|| ||

Evam-vipako suriya-ggaho bhavissati.|| ||

Evam-vipako nakkhatta-ggaho bhavissati.|| ||

Evamvipakam candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati.|| ||

Evamvipakam candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati.|| ||

Evamvipakam nakkhattanam patha-gamanam bhavissati.|| ||

Evam-vipako ukka-pato bhavissati.|| ||

Evam-vipako disa-daho bhavissati.|| ||

Evam-vipako bhumi-calo bhavissati.|| ||

Evam-vipako deva-dundubhi bhavissati.|| ||

Evamvipakam candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam sankileso vodanam bhavissati.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

50. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam: subbutthika bhavissati dubbutthika bhavissati.|| ||

Subhikkham bhavissati dubbhikkham bhavissati.|| ||

Khemam bhavissati bhayam bhavissati.|| ||

Rogo bhavissati arogyam bhavissati.|| ||

Mudda ganana samkhanam kaveyyam lokayatam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

51. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam: avahanam vivahanam samvadanam vivadanam samkiranam vikiranam subhaga-karanam dubbhaga-karanam viruddha-gabbha-karanam jivha-nitthaddanam hanusamhananam hatthabhijappanam hanujappanam kanna-jappanam adasa-panham kumaripanham deva-panham adiccupatthanam Mahat-upatthanam abbhujjalanam sirivhayanam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

52. Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti - seyyathidam: santi-kammam panidhi-kammam bhuri-kammam vassa-kammam vossa-kammam vatthu-kammam vatthu-parikiranam acamanam nahapanam juhanam vamanam virecanam uddha-virecanam adho-virecanam sisa-virecanam kanna-telam nettapatappanam natthu-kammam anjanam paccanjanam salakiyam sallakattiyam daraka-tikiccha mula-bhesajjanam anuppadanam osadhinam patimokkho.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

53. Atha kho so ambattha bhikkhu evam silasampanno na kutoci bhayam samanupassati yad idam silasamvarato.|| ||

Seyyatha pi ambattha khattiyo muddhavasitto nihatapaccamitto na kutoci bhayam samanupassati yad idam paccatthikato,||
evam eva kho ambattha bhikkhu evam silasampanno na kutoci bhayam samanupassati yad idam silasamvarato.|| ||

So imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisanvedeti.|| ||

Evam kho ambattha bhikkhu silasampanno hoti.|| ||

54. Kathan ca ambattha bhikkhu indirayesu gutatadvaro hoti?|| ||

Idha ambattha bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tsasa samvaraya patipajjati rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriya samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam sotendriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tsasa samvaraya patipajjati rakkhati sotendriyam,||
sotendriye samvaram apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam ghanindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tsasa samvaraya patipajjati rakkhati ghanindriyam,||
ghanindriye samvaram apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam jivhindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tsasa samvaraya patipajjati rakkhati jivhindriyam,||
jivhindriye samvaram apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam kayindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tsasa samvaraya patipajjati rakkhati kayindriyam,||
kayindriye samvaram apajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tsasa samvaraya patipajjati rakkhati manindriyam,||
manindriye samvaram apajjati.|| ||

So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam abyasekasukham patisanvedeti.|| ||

Evam kho ambattha bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti.|| ||

55. Kathan ca ambattha bhikkhu satisampajannena samannagato hoti?|| ||

Idha ambattha bhikkhu abhikkante patikkante sampajanakari hoti,||
alokite vilokite sampajanakari hoti,||
saminjite pasarite sampajanakari hoti,||
sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti,||
asite pite khayite sayite sampajanakari hoti,||
uccarapassavakamme sampajanakari hoti,||
gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.|| ||

Evam kho ambattha bhikkhu satisampajannena samannagato hoti.|| ||

56. Kathan ca ambattha bhikkhu santuttho hoti?|| ||

Idha ambattha bhikkhu santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samadayeva pakkamati.|| ||

Seyyathapi ambattha pakkhi sakuno yena yen'eva deti sapattabharo'va deti,||
evam eva kho ambattha bhikkhu santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samadayeva pakkamati.|| ||

Evam kho ambattha bhikkhu santuttho hoti.|| ||

57. So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena samannagato imaya ca ariyaya santutthiya samannagato vivittam senasanam bhajati arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

58. So abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati abhijjhaya cittam parisodheti.|| ||

vyapadapadosam pahaya abyapannacitto viharati sabbapanabhutahitanukampi,||
vyapadapadosa cittam parisodheti.|| ||

Thinamiddham pahaya vigatathinamiddho viharati alokasanni sato sampajano,||
thinamiddha cittam parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkuccam pahaya anuddhato viharati ajjhattam vupasantacitto,||
uddhaccakukkuccam cittam parisodheti.|| ||

Vicikiccham pahaya tinnavicikiccho viharati akathamkathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

59. seyyatha pi ambattha puriso inam adaya kammante payojeyya tassa te kammanta samijjheyyum,||
so yani ca poranani inamulani tani ca byantikareyya,||
siya c'assa uttarim avasittham darabharanaya,||
tassa evam assa: 'aham kho pubbe inam adaya kammante payojesim tassa me te kammanta samijjhimsu so'ham yani ca poranani inamulani tani ca byantiakasim.|| ||

Atthi ca me uttarim avasittham darabharanaya'ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamojjam,||
adhigaccheyya somanassam.|| ||

60. seyyatha pi ambattha puriso abadhiko assa dukkhito balhagilano,||
bhattam c'assa nacchadeyya,||
na c'assa kaye balamatta.|| ||

So aparena samayena tambha abadha mucceyya bhattanc'assa chadeyya siya c'assa kaye balamatta.|| ||

Tassa evam assa: 'aham bo pubbe abadhiko ahosim dukkhito balhagilano bhattam me nacchadesi na c'assa me asi kaye balamatta.|| ||

So'mhi etarahi tamha abadha mutto bhattan ca me chadeti atthi ca me kaye balamatta'ti,||
so tatonidanam labhetha pamojjam adhigaccheyya somanassam.|| ||

61. seyyatha pi ambattha puriso bandhanagare baddho assa,||
so aparena samayena tambha bandhanagara mucceyya sotthina abbayena,||
na c'assa kinci bhoganam vayo.|| ||

Tassa evam assa: 'aham kho pubbe bandhanagare baddho ahosi.|| ||

So'mhi etarahi tamha bandhanagara mutto sotthina abbayena.|| ||

N'atthi ca me kinci bhoganam vayo'ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamojjam adhigaccheyya somanassam.|| ||

62. seyyatha pi ambattha puriso daso assa anattadhino paradhino na yenakamangamo.|| ||

So aparena samayena tamha dasabya mucceyya attadhino aparadhino bhujisso yenakamangamo.|| ||

Tassa evam assa: 'aham kho pubbe daso ahosim anattadhino paradhino na yenakamangamo.|| ||

So'mhi etarahi tamha dasabya mutto attadhino aparadhino bhujisso yenakamangamo'ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamojjam,||
adhigaccheyya somanassam.|| ||

63. seyyatha pi ambattha puriso sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjeyya dubbhikkham sappatibhayam.|| ||

So aparena samayena tam kantaram nitthareyya sotthina gamantam anupapuneyya khemam appatibhayam.|| ||

Tassa evam assa: 'aham kho pubbe sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjim dubbhikkham sappatibhayam.|| ||

So'mhi etarahi tam kantaram tinno sotthina gamantam anuppatto khemam appatibhaya'nti.|| ||

So tato nidanam labhetha pamojjam adhigaccheyya somanassam.|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu yatha inam yatha rogam yatha bandhanagaram yatha dasabyam yatha kantaraddhanamaggam evam ime pancanivarane appahine attani samanupassati.|| ||

Seyyatha pi ambattha ananyam yatha arogyam yatha bandhana mokkham yatha bhujissam yatha khemantabhumim evam eva kho ambattha bhikkhu ime pancanivarane pahine attani samanupassati.|| ||

64. Tassime pancanivarane pahine attani samanupassato pamojjam jayati,||
pamuditassa piti jayati,||
pitimanassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

65. So vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imameva kayam vivekajena pitisukhena abhisanneti parisanneti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.|| ||

66. seyyatha pi ambattha dakkho nahapako va nahapakantevasi va kamsathale nahaniyacunnani akiritva udakena paripphosakam paripphosakam sanneyya,||
sayam nahaniyapindi snehanugata snehapareta santarabahira phuta snehena,||
na ca paggharini,|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu imameva kayam vivekajena pitisukhena abhisanneti parisanneti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti caranasmim.|| ||

67. Puna ca param ambattha bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imameva kayam samadhijena pitisukhena abhisanneti parisanneti paripureti parippharati nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena pitisukhena apphutam hoti.|| ||

68. seyyatha pi ambattha udakarahado gambhiro ubbhidodako,||
tassa nev'assa puratthimaya disaya udakassa ayamukham,||
na dakkhinaya disaya udakassa ayamukham,||
na pacchimaya disaya udakassa ayamukham,||
na uttaraya disaya udakassa ayamukham,||
devo ca na kalena kalam samma dharam anuppaveccheyya,||
atha kho tamha ca udakarahada sita varidhara ubbhijjitva tameva udakarahadam sitena varina abhisanneyya1 parisanneyya2 paripureyya paripphareyya,||
nassa kinci sabbavato udakarahadassa sitena varina apphutam assa,|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu imameva kayam samadhijena pitisukhena abhisanneti parisanneti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena pitisukhena apphutam hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti caranasmim.|| ||

69. Puna ca param ambattha bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato sampajano,||
sukhanca kayena patisanvedeti,||
yan tam ariya acikkhanti: 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tam tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imameva kayam nippitikena sukhena abhisanneti parisanneti paripureti parippharati,||
nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi ambattha uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udakanuggatani antonimuggaposini tani yava cagga yava ca mula sitena carina abhisannani parisannani3 paripurani paripphutani nassa kinci sbabavatam uppalanam va padumanam va pundarikanam va sitena varina apphutam assa,|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu imameva kayam nippitikena sukhena abhisanneti parisanneti paripureti parippharati nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti caranasmim.|| ||

70. Puna ca param ambattha bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imameva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi ambattha puriso odatena vatthena sasisam parupitva nisinno assa,||
nassa kinci sabbavato kayassa odatena vatthena apphutam assa,||
evam eva kho ambattha bhikkhu imameva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti caranasmim.|| ||

Idam kho tam ambattha caranam.|| ||

71. (Puna ca param ambattha) so evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte nanadassanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So evam pajanati: ayam kho me kayo rupi catum-maha-bhutiko mata-pettika-sambhavo odanakummasupacayo aniccucchadanaparimaddanabhedanaviddhamsanadhammo.|| ||

Idam ca pana me vinnanam ettha sitam ettha patibaddhanti.|| ||

Seyyatha pi ambattha mani veeriyo subho jatima atthamso suparikammakato accho vippasanno anavilo sabbakarasampanno,||
tatr'assa suttam avutam nilam va pitam va lohitam va odatam va pandusuttam va.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso hatthe karitva paccavekkheyya: ayam kho mani veeriyo subho jatima atthamso suparikammakato accho vippasanno anavilo sabbakarasampanno.|| ||

Tatiradam suttam avutam nilam va pitam va lohitam va odatam va pandusuttam va'ti.|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte nanadassanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So evam pajanati: ayam kho me kayo rupi catum-maha-bhutiko mata-pettika-sambhavo odanakummasupacayo aniccucchadanaparimaddanabhedanaviddhamsanadhammo.|| ||

Idam ca pana me vinnanam ettha sitam ettha patibaddhanti.|| ||

Idam pi'ssa hoti vijjaya.|| ||

72. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte manomayam kayam abhinimminanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So imambha kaya annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbangapaccangim ahinindriyam.|| ||

Seyyatha pi ambattha puriso munjamha isikam pabbaheyya.|| ||

Tassa evam assa: ayam munjo,||
ayam isika,||
anno munjo,||
anna isika,||
munjamhatv eva isika pabba'ha'ti.|| ||

Seyyatha va pana ambattha puriso asim kosiya pabbaheyya,||
tassa evam assa: ayam asi,||
ayam kosi,||
anno asi,||
anna kosi,||
kosiya tv eva asi pabba'ho'ti.|| ||

Seyyatha va pana ambattha puriso ahim karanda uddhareyya,||
tassa evam assa: ayam ahi,||
ayam karando,||
anno ahi,||
anno karando,||
karandatv eva ahi ubbhato'ti.|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu evamsamahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte manomayam kayam abhinimminanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So imamha kaya annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbangapaccangim ahinindriyam.|| ||

Idam pi'ssa hoti vijjaya.|| ||

73. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte iddhividhaya cittam abhiniharati,||
abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti: eko pi hutva bahudha hoti,||
bahudhapi hutva eko hoti,||
acibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujjanimujjam karoti seyyatha pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase'pi pallankena kamati seyyatha pi pakkhi sakuno.|| ||

Ime'pi candimasuriye evammahiddhike evammahanubhave panina parimasati parimajjati,||
yava brahmaloka'pi kayena vasam vatteti.|| ||

Seyyatha pi ambattha dakkho kumbhakaro va kumbhakarantevasi va suparikammakataya mattikaya yam yadeva bhajanavikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya.|| ||

Seyyatha va pana ambattha dakkho dantakarova dantakarantevasi va suparikammakatasmim dantasmim yam yadeva dantavikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya.|| ||

Seyyatha va pana ambattha dakkho suvannakaro va suvannakarantevasi va suparikammakatasmim suvannasmim yam yadeva suvannavikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya,||
evam eva kho ambattha bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte iddhividhaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti eko pi hutva bahudha hoti bahudhapi hutva eko hoti.|| ||

Avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviyapi ummujjanimujjam karoti seyyatha pi udake.|| ||

Udake'pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase'pi pallankena kamati seyyatha pi pakkhi sakuno.|| ||

Ime'pi candimasuriye evammahiddhike evammahanubhave panina parimasati.|| ||

Parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka'pi kayena vasam vatteti.|| ||

Idam pi'ssa hoti vijjaya.|| ||

74. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte1 dibbaya sotadhatuya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure sannike ca.|| ||

Seyyatha pi ambattha puriso addhanamaggapatipanno so suneyya bherisaddampi mudingasaddampi sankhapanavadendimasaddampi.|| ||

Tassa evam assa: bherisaddo iti pi mudingasaddo iti pi sankhapanavadendisaddo iti pi.|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte dibbaya sotadhatuya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure santike ca.|| ||

Idam pi'ssa hoti vijjaya.|| ||

75. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anejjappatte cetopariyananaya cittam abhininnameti.|| ||

So parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati:|| ||

Saragam va cittam saragam cittanti pajanati,|| ||

Vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati,|| ||

Sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati,|| ||

Vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati,|| ||

Samoham va cittam samoham cittanti pajanati,|| ||

Vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati,|| ||

Sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati,|| ||

Vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati,|| ||

Mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati,|| ||

Amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati,|| ||

Sauttaram va cittam sauttaram cittanti pajanati,|| ||

Anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati,|| ||

Samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati,|| ||

Asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati,|| ||

Vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati,|| ||

Avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati,|| ||

Seyyatha pi ambattha itthi va puriso va daharo va yuva mandanajatiko adase va parisuddhe pariyodate acche va udakapatte sakam mukhanimittam paccavekkhamano sakanikam va sakanikanti janeyya,||
akanikam va akanikanti janeyya,||
evam eva kho ambattha bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte cetopariyananaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati:|| ||

"Saragam va cittam saragam cittanti pajanati,|| ||

Vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati,|| ||

Sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati,|| ||

Vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati,|| ||

Samoham va cittam samoham cittanti pajanati,|| ||

Vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati,|| ||

Sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati,|| ||

Vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati,|| ||

Mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati,|| ||

Amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati,|| ||

Sauttaram va cittam sauttaram cittanti pajanati,|| ||

Anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati,|| ||

Samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati,|| ||

Asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati,|| ||

Vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati,|| ||

Avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati,|| ||

Idam pissa hoti vijjaya.|| ||

76. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite ananjeppatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Seyyathidam: ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visampi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasam pi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke'pi samvattakappe aneke'pi vivattakappe aneke'pi samvatta-vivattakappe "amutrasim evam-namo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutrrra upapadim.|| ||

Tatrapasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Seyyatha pi ambattha puriso sakambha gama annam gamam gaccheyya,||
tamhapi gama annam gamam gaccheyya,||
so tamha gama sakam yeva gamam paccagaccheyya,||
tassa evam assa: aham kho sakamha gama amum gamam agacchim.|| ||

Tatra evam atthasim evam nisidim evam abhasim evam tunhi ahosi.|| ||

Tamhapi gama amum gamam agacchim.|| ||

Tatrapi evam atthasim evam nisidim evam abhasim evam tunhi ahosi.|| ||

So'mhi tamha gama sakam yeva gamam paccagato'ti,|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudrabhute kammaniye thite anejjappatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam pubbenivasam anussarati: seyyathidam ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasse'pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visampi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasampi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke'pi samvattakappe aneke'pi vivattakappe aneke'pi samvatta-vivattakappe: amutrasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatrapasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno'ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Idam pi'ssa hoti vijjaya.|| ||

77. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati: ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Seyyatha pi ambattha majjhe simghatake pasado,||
tattha cakkhuma puriso thito passeyya manusse geham pavisante'pi nikkhamante'pi rathiya vitisancarante'pi majjhe simghatake nisinne'pi.|| ||

Tassa evam assa: ete manussa geham pavisanti.|| ||

Ete nikkhamanti.|| ||

Ete rathiya vitisancaranti.|| ||

Ete majjhe simghatake nisinna'ti.|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubabanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati: ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna'ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakapammupage satte pajanati.|| ||

Idam pi'ssa hoti vijjaya.|| ||

78. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khayananaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So idam dukkhan ti yathabhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkhasamudayo'ti yathabhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkhanirodho'ti yathabhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkhanirodhagaminipatipada'ti yathabhutam pajanati.|| ||

Ime asava'ti yathabhutam pajanati.|| ||

Ayam asavasamudayo'ti yathabhutam pajanati.|| ||

Ayam asavanirodho'ti yathabhutam pajanati.|| ||

Ayam asavanirodhagamini patipada'ti yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa evam janato evam passato kamasava'pi cittam vimuccati,||
bhavasava'pi cittam vimuccati,||
avijjasava'pi cittam vimuccati.|| ||

Vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya'ti pajanati.|| ||

Syethapi ambattha pabbatasankhepe udakarahado accho vippasanno anavilo,||
tattha cakkhuma puriso tire thito passeyya sippisambukmpi sakkharakathalampi macchagumbampi carantampi titthantampi.|| ||

Tassa evam assa: ayam kho udakarahado accho vippasanno anavilo.|| ||

Tatirame sippisambuka'pi sakkharakathala'pi macchagumba'pi caran' ti pi titthan' ti.iti.|| ||

Evam eva kho ambattha bhikkhu samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khayananaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So 'idam dukkhan' ti.yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhasamudayo'ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhanirodho'ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhanirodhagamini patipada'ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ime asava'ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam asavasamudayo'ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam asavanirodho'ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam asavanirodhagaminipatipada'ti yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa evam janato evam passato kamasava'pi cittam vimuccati,||
bhavasava'pi cittam vimuccati,||
avijjasava'pi cittam vimuccati.|| ||

Vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya'ti pajanati.|| ||

Ayam kho sa ambattha vijja.|| ||

79. Ayam vuccati ambattha bhikkhu vijjasampanno iti pi,||
carana sampanno iti pi,||
vijja-carana-sampanno iti pi.|| ||

Imaya ca ambattha vijjacaranasampadaya caranasampadaya ca anna vijjasampada ca caranasampada ca uttaritara va panitatara va n'atthi.|| ||

80. Imaya kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya [101] cattari apayamukhani bhavanti.|| ||

Katamani cattari?|| ||

Idha ambattha ekacco samano va brahmano va imanveva anuttaram vijjacaranasampadam anabhisambhunamano kharivivadhamadaya arannayatanam ajjhogahati pavattaphalabhojano bhavissamiti.|| ||

So annadatthu vijjacaranasampannasseva paricarako sampajjati.|| ||

Imaya kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya idam pathamam apayamukham bhavati.|| ||

81. Puna ca param ambattha idh'ekacco samano va brahmano va imanc'eva anuttaram vijjacaranasampadam anabhisambhunamano pavattaphalabhojanatan ca anabhisambhunamano kuddalapitakam adaya arannayatanamajjhogahati kandamulaphalabhojano bhavissamiti.|| ||

So annadatthu vijjacaranasampannasseva paricarako sampajjati.|| ||

Imaya ca kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya idam dutiyam apayamukham bhavati.|| ||

82. Puna ca param ambattha idh'ekacco samano va brahmano va imanc'eva anuttaram vijjacaranasampadam anabhisambhunamano pavattaphalabhojanatan ca anabhisambhunamano kandamulaphalabhojanatan ca anabhisambhunamano gamasamantam va nigamasamantam va agyagaram karitva aggim paricaranto acchati.|| ||

So annadatthu vijjacaranasampannasseva paricariko sampajjati.|| ||

Imaya kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya idam tatiyam apayamukham bhavati.|| ||

83. Puna ca param ambattha idh'ekacco samano va brahmano va imanc'eva anuttaram vijjacaranasampadam anabhisambhunamano pavattaphalabhojananca anabhisambhunamano kandamulaphalabhojanananca anabhisambhunamano aggiparicariyan ca anabhisambhunamano [102] catummahapathe catudvaram agaram karitva acchati: yo imahi catuhi disahi agamissati samano va brahmano va tamaham yathasatti yathabalam patipujessamiti.|| ||

So annadatthu vijjacaranasampannasseva paricarako sampajjati.|| ||

Imaya kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya idam catuttham apayamukham bhavati.|| ||

Imaya kho ambattha anuttaraya vijjacaranasampadaya imani cattari apayamukhani bhavanti.|| ||

84. Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Api nu tvam imaya anuttaraya vijjacaranasampadaya sandissasi sacariyako?" ti.|| ||

"No h'idam bho Gotama.|| ||

Ko caham bho Gotama sacariyako?|| ||

Ka ca anuttara vijjacaranasampada?|| ||

Araka'ham bho Gotama anuttaraya vijjacaranasampadaya sacariyako" ti.|| ||

"Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Api nu tvam imanc'eva anuttaram vijjacaranasampadam anabhisambhunamano kharivivadhamadaya arannavanamajjhogahasi sacariyako pavattaphalabhojano bhavissamiti?"|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Api nu tvam imanc'eva anuttaram vijjacaranasampadam anabhisambhunamano pavattaphalabhojanatan ca anabhisambhunamano kuddalapitakam adaya arannavanamajjhogahasi sacariyako kandamulaphalabhojano bhavissamiti?"|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Api nu tvam imanc'eva anuttaram vijjacaranasampadam anabhisambhunamano pavattaphalabhojanananca anabhisambhunamano kandamulaphalabhojanatan ca anabhisambhunamano gamasamantam va nigamasamantam va agyagaram karitva aggim paricaranto acchasi sacariyako?|| ||

"Ti|| ||

[103] "No h'idam bho Gotama."|| ||

"Tam kim mannasi ambattha api nu tvam imanc'eva anuttaram vijjacaranasampadam anabhisambhunamano pavattaphalabhojanatan ca anabhisambhunamano kandamulaphalabhojanatan ca anabhisambhunamano aggiparicariyan ca anabhisambhunamano catummahapathe catudvaram agaram karitva acchasi sacariyako,||
yo imahi catuhi disahi agamissati samano va brahmano va tam mayam yathasatti yathabalam patipujessamati?"|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

85. Iti kho ambattha imaya c'eva tvam anuttaraya vijjacaranasampadaya parihino sacariyako.|| ||

Ye cime anuttaraya vijjacaranasampadaya cattari apayamukhani bhavanti,||
tato ca tvam parihino sacariyako.|| ||

Bhasita kho pana te esa ambattha acariyena brahmanena pokkharasadina vaca "ke ca mundaka samanaka ibbha kanha bandhupadapacca,||
ka ca tevijjanam brahmananam sakaccha" ti.|| ||

attana apayiko pi aparipurayamano.|| ||

Passa ambattha yava aparaddhanca te idam acariyassa brahmanassa pokkharasadissa.|| ||

86. Brahmano kho pana ambattha pokkharasadi ranno pasenadissa kosalassa dattikam bhunjati.|| ||

Tassa raja pasenadi kosalo sammukhibhavampi na dadati.|| ||

Yadapi tena manteti tirodussena manteti.|| ||

Yassa kho pana ambattha dhammikam payatam bhikkham patiganheyya,||
katham tassa raja pasenadi kosalo sammukhibhavampi na dadeyya?|| ||

Passa ambattha yavaaparaddhanca te idam acariyassa brahmanassa pokkharasadissa.|| ||

Tam kim mannasi ambattha?|| ||

Raja pasenadi kosalo hatthigivaya va nisinno assapitthe va nisinno rathupatthare va thito uggehi va rajannehi va kinci'd'eva [104] mantanam manteyya,||
so tamha padesa apakkamma eka-m-antam tittheyya.|| ||

Atha agaccheyya suddo va suddadaso va,||
so tasmim padese thito tad eva mantanam manteyya: evam pi raja pasenadi kosalo aha evam pi raja pasenadi kosalo ahati.|| ||

Api nu so rajabhanitam va bhanati rajamantam va manteti,||
ettavata so assa raja va rajamahamatto vati?"|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

87. Evam eva kho tvam ambattha,||
ye te ahesum brahmananam pubbaka isayo mantanam kattaro mantanam pavattaro,||
yesamidam etarahi brahmana poranam mantapadam gitam pavuttam samuhitam tadanuggayanti tadanubhasanti bhasitamanubhasanti vacitamanuvacenti,||
seyyathidam: attako vamako vamadevo vessamitto yamataggi angiraso bharadvajo vasettho Kassapo bhagu,||
tyaham mante adhiyami sacariyako'ti tavata tvam bhavissasi isi va isittaya va patinno'ti n'etam thanam vijjati.|| ||

88. Tam kim mannasi ambattha kinti te sutam brahmananam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam bhasamananam: "ye te ahesum brahmananam pubbaka isayo mantanam kattaro mantanam pavattaro,||
yesamidam etarahi brahmana poranam mantapadam gitam pavuttam samuhitam tadanugayanti tadanubhasanti bhasitamanubhasanti vacitamanuvacenti seyyathidam: attako,||
vamako,||
vamadevo,||
vessamitto,||
yamataggi,||
angiraso,||
bharadvajo,||
vasettho,||
Kassapo,||
bhagu - evam su te sunhata suvilitta kappitakesamassu amuttamanikundalabharana odatavatthavasana pancahi kama-gunehi samappita samangibhuta paricarenti,||
seyyatha pi tvam etarahi sacariyako?" ti.|| ||

[105] "no h'idam bho Gotama."|| ||

89. "Evam su te salinam odanam sucimamsupasecanam vicitakalakam anekasupam anekavyanjanam paribhunjanti,||
seyyatha pi tvam etarahi sacariyako?" ti.|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Evam su te vethanakapassahi narihi paricarenti seyyatha pi tvam etarahi sacariyako?" ti.|| ||

"No h'idam bho Gotama."|| ||

"Evam su te kuttavalehi va'avarathehi dighahi patodalatthihi vahane vitudenta vipariyayanti seyyatha pi tvam etarahi sacariyako?" ti.|| ||

" No h'idam bho Gotama."|| ||

"Evam su te ukkinnaparikhasu okkhittapalighasu nagarupakarikasu dighasibaddhehi purisehi rakkhapeti seyyatha pi tvam etarahi sacariyako?" ti.|| ||

" No h'idam bho Gotama."|| ||

Iti kho ambattha n'eva tvam isi,||
na isittaya patipanno sacariyako.|| ||

Yassa kho pana ambattha mayi kankha va vimati va,||
so mam panhena,||
aham veyyakaranena sodhissami" ti.|| ||

90. Atha kho Bhagava vihara nikkhamma cankamam abbhutthasi.|| ||

Ambattho pi manavo vihara nikkhamma cankamam abbhutthasi.|| ||

Atha kho ambattho manavo Bhagavantam cankamantam anucankamamano kaye dvattimsamahapurisalakkhanani samannesi.|| ||

Addasa kho ambattho manavo Bhagavato kaye dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva [106] dve.|| ||

Dvisu mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati kosohite ca vatthaguyhe1 pahutajivhataya ca.|| ||

91. Atha kho Bhagavato etad ahosi: passati kho me ayam ambattho manavo dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva dve.|| ||

Dvisu mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati kosohite ca vatthaguyhe pahutajivhataya ca ti.|| ||

Atha kho Bhagava tatharupam iddhabhisankharam abhisankasi yatha addasa ambattho manavo Bhagavato kosohitam vatthaguyham.|| ||

Atha kho Bhagava jivham ninnametva ubho pi kannasotani anumasi parimasi.|| ||

Ubho pi nasikasotani anumasi parimasi.|| ||

Kevalampi na'atamandalam jivhaya chadesi.|| ||

Atha kho ambatthassa manavassa etad ahosi: samannagato kho samano gotavo dvattimsamahapurisalakkhanehi paripunnehi no aparipunnehiti Bhagavantam etad avoca: "handa ca'dani mayam bho Gotama gacchama.|| ||

Bahukicca mayam bahukaraniya" ti.|| ||

"Yassa'dani tvam ambattha kalam mannasiti".|| ||

Atha kho ambattho manavo va'avarathamaruyha pakkami.|| ||

92. Tena kho pana samayena brahmano pokkharasadi ukkatthaya nikkhamitva mahata brahmanaganena saddhim sake arame nisinno hoti ambattham yeva manavam patimanento.|| ||

Atha kho ambattho manavo yena sako aramo tena payasi.|| ||

Yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattiko'va yena brahmano pokkharasadi ten'upasankami,||
upasankamitva brahmanam pokkharasadim abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

93. Eka-m-antam nisinnam kho ambattham manavam brahmano pokkharasadi etad avoca: kacci tata ambattha addasa tam bhavantam Gotamanti?.|| ||

"Addasama kho bho tam bhavantam Gotamanti."|| ||

"Kacci tata ambattha tam bhavantam Gotamam tatha [107] santo yeva saddo abbhuggato no annatha?|| ||

Kacci pana bho so bhavam Gotamo tadiso no annadiso?" ti.|| ||

"Tatha santo yeva bho tam bhavantam Gotamam saddo abbhuggato no annatha.|| ||

Tadiso'va bho so bhavam Gotamo no annadiso.|| ||

Samannagato ca bho so bhavam Gotamo dvattimsamahapurisalakkhanehi paripunnehi no aparipunnehi" ti.|| ||

"Ahu pana te tata ambattha samanena Gotamena saddhim kocideva kathasallapo?" ti.|| ||

"Ahu kho yeva bho samanena Gotamena saddhim kocideva kathasallapo?" ti.|| ||

"Yathakatham pana te tata ambattha ahu samanena Gotamena saddhim kocideva kathasallapo?" ti.|| ||

Atha kho ambattho manavo yavatako ahosi Bhagavata saddhim kathasallapo tam sabbam brahmanassa pokkharasadissa arocesi.|| ||

94. Evam vutte brahmano pokkharasadi ambattham manavam etad avoca: "aho vata re,||
amhakam panditaka! Aho vata re amhakam bahussutaka! Aho vata re,||
amhakam tevijjaka! Evarupena kira bho puriso atthacarakena kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Yad eva kho tvam ambattha tam bhavantam Gotamam evam asajja asajja avacasi.|| ||

Atha kho bhavam Gotamo amhe'pi evam upaneyya upaneyya avaca.|| ||

Abho vata re,||
amhakam panditaka! Aho vata re,||
amhakam bahussutaka! Aho vata re,||
amhakam tevijjaka! Evarupena kira bho puriso atthacarakena kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya" ti.kupito anattamano ambattham manavam padasa yeva pavattesi.|| ||

Icchati ca tavadeva Bhagavantam dassanaya upasankamitum.|| ||

95. [108] atha kho te brahmana brahmanam pokkharasadim etad avocum: ativikalo kho bho ajja samanam Gotamam dassanaya upasankamitum.|| ||

Svedani bhavam pokkharasati samanam Gotamam dassanaya upasankamissati" ti.|| ||

Atha kho brahmano sake nivesane panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva yanesu aropetva ukkasu dhariyamanasu ukkatthaya niyyasi.|| ||

Yena Icchanangalavanasando tena payasi.|| ||

Yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattiko'va yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho brahmano pokkharasadi Bhagavantam etad avoca: "agamanukhavidha bho Gotama amhakam antevasi ambattho manavo?" ti.|| ||

"Agama kho te antevasi ambattho manavo" ti.|| ||

"Ahu pana te bho Gotama ambatthena manavena saddhim kocideva kathasallapo?" ti.|| ||

"Ahu kho me brahmana ambatthena manavena saddhim kocideva kathasallapo" ti.|| ||

"Yathakatham pana te bho Gotama ahu ambatthena manavena saddhim kocideva kathasallapo?" ti.|| ||

Atha kho Bhagava yavatiko ahosi ambatthena manavena saddhim kathasallapo,||
tam sabbam brahmanassa pokkharasadissa arocesi.|| ||

"Evam vutte brahmano pokkharasadi Bhagavantam etad avoca: balo bho Gotama ambattho manavo.|| ||

Khamatu bhavam Gotamo ambatthassa manavassa" ti.|| ||

"Sukhi hotu brahmana ambattho manavo" ti.|| ||

96. [109] atha kho brahmano pokkharasadi Bhagavato kaye dvattimsamahapurisalakkhanani samannesi.|| ||

Addasa kho brahmano pokkharasadi Bhagavato kaye dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva dve.|| ||

Dvisu mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati kosohite ca vatthaguyhe pahutajivhataya ca.|| ||

97. Atha kho Bhagavato etad ahosi: passati kho me ayam brahmano pokkharasadi dvattimsamahapurisalakkhanani yebhuyyena thapetva dve.|| ||

Dvisu mahapurisalakkhanesu kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati kosohite ca vatthaguyhe pahutajivhataya ca ti.|| ||

Atha kho Bhagava tatharupam iddhabhisankharam abhisankhasi yatha addasa brahmano pokkharasadi Bhagavato kosohitam vatthaguyham.|| ||

Atha kho Bhagava jivham ninnametva ubho pi kannasotani anumasi,||
patimasi,||
ubho pi nasikasotani anumasi,||
patimasi.|| ||

Kevalampi na'atamandalam jivhaya chadesi.|| ||

98. Atha kho brahmanassa pokkharasadissa etad ahosi: "samannagato kho Samano Gotamo dvattimsamahapurisalakkhanehi paripunnehi no aparipunnehi" ti.Bhagavantam etad avoca: adhivasetu me bhavam Gotamo ajjatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena" ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.|| ||

99. Atha kho brahmano pokkharasadi Bhagavato,||
adhivasanam viditva Bhagavato kalam arocesi: kalo bho Gotama,||
nitthitam bhattanti.'|| ||

Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya saddhim bhikkhu-sanghena yena buhmanassa pokkharasadissa parivesana ten'upasankhami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Atha kho brahmano pokkharasati Bhagavantam panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi.|| ||

Manavaka'pi bhikkhu-sangham.|| ||

Atha kho brahmano pokkharasati Bhagavantam bhuttavim onitapattapanim annataram nicam asanam gahetva eka-m-antam nisidi.|| ||

100. Eka-m-antam nisinnassa kho brahmanassa pokkharasadissa [110] Bhagava anupubbikatham kathesi,||
seyyathidam: danakatham silakatham saggakatham kamanam adinavam okaram samkilesam nekkhamme ca anisamsam pakasesi.|| ||

Yada Bhagava annasi brahmanam pokkharasatim kallacittam muducittam vinivaranacittam udaggacittam pasannacittam,||
atha ya buddhanam samukkamsika dhammadesana tam pakasesi: dukkham samudayam nirodham maggam.|| ||

Seyyatha pi nama suddham vattham apagataka'akam samma-d-eva rajanam patigganheyya,||
evam eva brahmanassa pokkharasadissa tasmim yeva asane virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi yam kinci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammanti.|| ||

101. Atha kho brahmano pokkharasadi ditthadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogalhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho vesarajjappatto aparappaccayo satthusasane Bhagavantam etad avoca: "abhikkantam bho Gotama abhikkantam bho Gotama.|| ||

Seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhintiti,||
evam eva bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bho Gotama saputto sabhariyo sapariso samacco bhavantam Gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatam.|| ||

Yatha ca bhavam Gotamo ukkatthaya annani upasakakulani upasankamati evam eva bhavam Gotamo pokkharasadikulam upasankamatu.|| ||

Tattha ye te manavaka va manavika va bhavantam Gotamam abhivadessanti va paccutthi'ssanti va asanam va udakam va dassanti cittam va pasadessanti,||
tesam tam bhavissanti digha-rattam hitaya sukhaya" ti.|| ||

"Kalyanam vuccati brahmana" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement