Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 6

Mahali Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[150]

[1.][pts][olds] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane Kutagara-salayam.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula Kosalaka ca brahmana-duta Magadhaka ca brahmana-duta Vesaliyam pativasanti kenacid'eva karaniyena.|| ||

Assosum kho te Kosalaka ca brahmana-duta Magadhaka ca brahmana-duta:|| ||

"Samano khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakya-kula pabbajito Vesaliyam viharati Kutagara-salayam.|| ||

Tam kho pana Bhagavantam Gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato:|| ||

'Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava' ti.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti adi-kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam.|| ||

Kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Sadhu kho pana tatha-rupanam arahatam dassanam hoti" ti.|| ||

[2.][pts][olds] Atha kho te Kosalaka ca brahmana-duta Magadhaka ca brahmana-duta yena Mahavanam Kutagara-salam ten'upasankamimsu.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Nagito Bhagavato upatthako hoti.|| ||

Atha kho te Kosalaka ca brahmana-duta Magadhaka ca brahmana-duta yen'ayasma Nagito ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Nagitam etad avocum:|| ||

"Kaham nu kho bho Nagita,||
etarahi so bhavam Gotamo viharati?|| ||

Dassana-kama hi mayam tam bhavantam Gotaman ti?"|| ||

[151] "Akalo kho avuso Bhagavantam dassanaya,||
patisallino Bhagava" ti.|| ||

Atha kho te Kosalaka ca brahmana-duta Magadhaka ca brahmana-duta tatth'eva eka-m-antam nisidimsu:|| ||

"Disva va mayam tam Bhagavantam Gotamam gamissama" ti.|| ||

[3.][pts][olds] Otthaddho pi Licchavi mahatiya Licchavi-parisaya saddhim yena Mahavanam Kutagara-salam yen'ayasma Nagito ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Nagitam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Otthaddho Licchavi ayasmantam Nagitam etad avoca:|| ||

"Kaham nu kho bhante Nagita,||
etarahi so Bhagava viharati araham Samma-sambuddho,||
dassana-kama hi mayam tam Bhagavantam arahantam Samma-sam-Buddhan? ti."|| ||

"Akalo kho Mahali Bhagavantam dassanaya,||
patisallino Bhagava" ti.|| ||

Otthaddho pi Licchavi tatth'eva eka-m-antam nisidi:|| ||

"Disva v'aham tam Bhagavantam gamissami arahantam Samma-sam-Buddhan ti."|| ||

[4.][pts][olds] Atha kho Siho samanuddeso yen'ayasma Nagito ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Nagitam abhivadetva ekamnatam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Siho samanuddeso ayasmantam Nagitam etad avoca:|| ||

'Ete bhante Kassapa,||
sambahula Kosalaka ca buhmanaduta Magadhaka ca brahmana-duta idh'upasankanta Bhagavantam dassanaya.|| ||

Otthaddho pi Licchavi mahatiya Licchavi-parisaya saddhim idh'upasankanto Bhagavantam dassanaya.|| ||

Sadhu bhante Kassapa labhatam esa janata dassanaya' ti.|| ||

'Tena hi Siha, tvam yeva Bhagavato arocehi' ti.|| ||

'Evam bhante' ti kho Siho samanuddeso ayasmato Nagitassa patissutva yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Siho samanuddeso Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ete bhante sambahula Kosalaka ca brahmana-duta Magadhaka ca brahmana-duta idh'upasankanta Bhagavantam dassanaya.|| ||

Otthaddho pi Licchavi mahatiya [152] Licchavi-parisaya saddhim idh'upasankanto Bhagavantam dassanaya.|| ||

Sadhu bhante labhatam esa janata Bhagavantam dassanaya" ti.|| ||

"Tena hi Siha vihara-pacchayayam asanam pannapehi" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho Siho samanuddeso Bhagavato patissutva vihara-pacchayayam asanam pannapesi.|| ||

Atha kho Bhagava vihara nikkhamma vihara-pacchayayam pannatte asane nisidi.|| ||

[5.][pts][olds] Atha kho te Kosalaka ca brahmana-duta Magadhaka ca brahmana-duta yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodimsu.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Otthaddho pi Licchavi mahatiya Licchavi-parisaya saddhim yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Otthaddho Licchavi Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Purimani bhante divasani purimatarani Sunakkhatto Licchavi-putto yenaham ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva mam etad avoca:|| ||

'Yad agge aham Mahali,||
Bhagavantam upanissaya viharissami na ciram tini vassani,||
dibbani hi kho rupani passami piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

No ca kho dibbani saddani sunami piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani' ti.|| ||

Santan'eva nu kho bhante Sunakkhatto Licchavi-putto dibbani saddani nassosi piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no udahu asantani" ti?|| ||

"Santan'eva kho Mahali Sunakkhatto Licchavi-putto dibbani saddani nassosi piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani no asantani" ti.|| ||

 

§

 

[6.][pts][olds] "Ko nu kho bhante hetu ko paccayo,||
yena santan'eva Sunakkhatto Licchaviputto||
dibbani saddani nassosi piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani no asantani" ti?|| ||

 


 

[153] "Idha Mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibabanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So puratthimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Puratthimaya disaya dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

[7.][pts][olds] Puna ca param Mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So dakkhinaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Dakkhinaya disaya dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno dakkhinaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno pacchimaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So pacchimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Pacchimaya disaya dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno pacchimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno uttaraya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uttaraya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Uttaraya disaya dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno uttaraya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam|| ||

Uddham-adho tiriyam dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tim kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali bhikkhuno uddham adho tiriyam ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

 

§

 

Evam h'etam Mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So puratthimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Puratthimaya disaya dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So dakkhinaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Dakkhinaya disaya dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno dakkhinaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno pacchimaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibabanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So pacchimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Pacchimaya disaya dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno pacchimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno uttaraya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibabanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uttaraya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Uttaraya disaya dibbani rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno uttaraya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 

§

[154]

[8.][pts][olds] Idha Mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So puratthimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Puratthimaya disaya dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

[9.][pts][olds] Puna ca param Mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So dakkhinaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Dakkhinaya disaya dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno dakkhinaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno pacchimaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So pacchimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Pacchimaya disaya dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno pacchimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno uttaraya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uttaraya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Uttaraya disaya dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno uttaraya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Uddham-adho tiriyam dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam||
kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Evam h'etam Mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So puratthimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Puratthimaya disaya dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati piya-rupanam kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali hoti bhikkhuno dakkhinaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So dakkhinaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Dakkhinaya disaya dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati piya-rupanam kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno dakkhinaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali hoti bhikkhuno pacchimaya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So pacchimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Pacchimaya disaya dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati piya-rupanam kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno pacchimaya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali hoti bhikkhuno uttaraya disaya ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uttaraya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Uttaraya disaya dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
no ca kho dibbani rupani passati piya-rupanam kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu? Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno uttaraya disaya ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho dibbanam rupanam dassanaya saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uddham-adho tiriyam ekamsa-bhavite samadhimhi dibbanam dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
no ca kho rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 

§

 

[10.][pts][olds] Idha Mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ubhayamsa-bhavito samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
[155] dibbanam saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So puratthimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Puratthimaya disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanam saddanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

[11.][pts][olds] Puna ca param Mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya ubhayamsa-bhavito samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So dakkhinaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Dakkhinaya disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani ca saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno dakkhinaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno pacchimaya disaya ubhayamsa-bhavito samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So pacchimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Pacchimaya disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani ca saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno pacchimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno uttaraya disaya ubhayamsa-bhavito samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uttaraya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Uttaraya disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani ca saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno uttaraya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno uddham-adho tiriyam ubhayamsa-bhavito samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uddham-adho tiriyam ubhayamsa-bhavite samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Uddham-adho tiriyam disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani ca saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno uddham-adho tiriyam ubhayamsa-bhavite samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Evam h'etam Mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So puratthimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Puratthimaya disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani ca saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So dakkhinaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Dakkhinaya disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani ca saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno dakkhinaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno pacchimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So pacchimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Pacchimaya disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani ca saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno pacchimaya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Puna ca param Mahali bhikkhuno uttaraya disaya ubhayamsa-bhavite samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uttaraya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Uttaraya disaya dibbani ca rupani passati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani,||
dibbani ca saddani sunati piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Mahali hoti bhikkhuno uttaraya disaya ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Uddham-adho tiriyam ubhayamsa-bhavite samadhi hoti dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

So uddham-adho tiriyam ubhayamsa-bhavite samadhimhi dibbanan ca rupanam dassanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
dibbanan ca saddanam savanaya piya-rupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

 


 

Ayam kho Mahali hetu ayam paccayo,||
yena santan'eva Sunakkhatto Licchaviputto dibbani saddani nassosi piya-rupani kamupasamhitani rajaniyani no asantani" ti.|| ||

 


 

[12.][pts][olds] 12. "Etasam nuna bhante samadhi-bhavananam sacchikiriya-hetu bhikkhu Bhagavati brahmacariyam caranti" ti?|| ||

Na kho Mahali,||
etasam samadhi-bhavananam sacchikiriya-hetu [156] bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.|| ||

Atthi kho Mahali,||
anne ca dhamma uttaritara ca panitatara ca yesam sacchikiriya-hetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti ti.|| ||

[13.][pts][olds] Katame pana te bhante dhamma uttaritara ca panitatara ca,||
yesam sacchikiriya-hetu bhikkhu Bhagavati brahmacariyam caranti? ti.|| ||

Idha Mahali,||
bhikkhu tinnam samyojananam parikkhaya sotapanno hoti avinipata-dhammo niyato sambodhi-parayano.|| ||

Ayam pi kho Mahali,||
dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriya-hetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.|| ||

Puna ca param Mahali,||
bhikkhu tinnam samyojananam parikkhaya raga-dosa-mohanam tanutta sakadagami hoti sakid eva imam lokam agantva dukkhass'antam karoti.|| ||

Ayam pi kho Mahali,||
dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriya-hetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.|| ||

Puna ca param Mahali,||
bhikkhu orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho Mahali,||
dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriya-hetu mayi brahmacariyam caranti.|| ||

Puna ca param Mahali,||
bhikkhu asavanam khaya||
anasavam||
ceto-vimuttim||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho Mahali,||
dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriya-hetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti.|| ||

Ime kho te Mahali dhamma uttaritara ca panitatara ca yesam sacchikiriya-hetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti" ti.|| ||

[14.][pts][olds] "Atthi pana bhante maggo,||
atthi patipada||
etesam dhammanam sacchikiriyaya" ti?|| ||

"Atthi kho Mahali,||
atthi patipada,||
etesam dhammanam sacchikiriyaya" ti.|| ||

[157] "Katamo pana bhante maggo,||
katama patipada,||
etesam dhammanam sacchikiriyaya" ti?|| ||

"Ayam eva ariyo atthangiko maggo,||
seyyathidam:|| ||

Samma ditthi||
samma sankappo||
samma vaca||
samma kammanto||
samma ajivo||
samma vayamo||
samma sati||
samma samadhi.|| ||

Ayam kho Mahali maggo ayam patipada,||
etesam sacchikiriyaya.|| ||

 


 

[15.][pts][olds] Ekam idaham Mahali samayam Kosambiyam viharami Ghositarame.|| ||

Atha kho dve pabbajita Mandisso ca paribbajako Jaliyo ca darupattik-antevasi yenaham ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva mama saddhim sammodimsu,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho te dve pabbajita mam etad avocum.|| ||

"Kin nu kho avuso bho Gotama,||
tam jivam tam sariram udahu||
annam jivam annam sariran" ti?|| ||

"Tena h'avuso sunatha sadhukam manasikarotha bhasissami" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho te dve pabbajita mama paccassosum c'aham etad avocam:

[16.][pts][olds][1] Idh'avuso Tathagato loke uppajjati araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam,||
kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

[17.][pts][olds] Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule paccajato.|| ||

So tam dhammam sutva Tathagate saddham patilabhati.|| ||

So tena saddha-patilabhena samannagato iti patisancikkhati:|| ||

'Sambadho gharavaso rajapatho,||
abbhokaso pabbajja.|| ||

Na idam sukaram agaram ajjhavasata ekanta-paripunnam ekanta-parisuddham sankha-likhitam brahmacariyam caritum.|| ||

Yan nunaham kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyan' ti.|| ||

So aparena samayena appam va bhoga-kkhandham pahaya mahantam va bhoga-kkhandham pahaya,||
appam va nati-parivattam pahaya mahantam va nati-parivattam pahaya,||
kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

[18.][pts][olds] So evam pabbajito samano Patimokkha-sanvarat-samvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi.|| ||

Samadaya sikkhati sikkhapadesu kaya-kamma-vaci-kammena samannagato kusalena.|| ||

Parisuddhajivo sila-sampanno indriyesu gutta-dvaro bhojane mattannu satisampajannena samannagato santuttho.|| ||

[19.][pts][olds] Kathan ca avuso bhikkhu sila-sampanno hoti?|| ||

Idha bhikkhu panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti,||
nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno,||
sabba-pana-bhuta-hitanukampi viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Adinnadanam pahaya adinnadana pativirato hoti dinnadayi dinna-patikankhi,||
athenena suci-bhutena attana virahati.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmi.|| ||

Abrahmacariyam pahaya brahmacari hoti ara-cari virato methuna gama-dhamma.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[20.][pts][olds] Musa-vadam pahaya musa-vada pativirato hoti sacca-vadi sacca-sandho theto paccayiko avisamvadako lokassa.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Pisuna-vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato hoti,||
ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya,||
amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya.|| ||

Iti bhinnanam va sandhata,||
sahitanam va anuppadata samaggaramo samagga-rato samagga-nandi samagga-karanim vacam bhasita.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Pharusam-vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti.|| ||

Ya sa vaca ne'a kanna-sukha pemaniya hadayan-gama pori bahujana-kanta bahujana-manapa,||
tatharupam vacam bhasita hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hoti kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi,||
nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim attha-sanhitam.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[21.][pts][olds] Bijagama-bhutagama-samarambha pativirato hoti.|| ||

Eka-bhatatiko hoti rattuparato,||
virato vikala-bhojana.|| ||

Nacca-gita-vadita-visuka-dassana pativirato hoti.|| ||

Mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusana-tthana pativirato hoti.|| ||

Uccasayana-mahasayana pativirato hoti.|| ||

Jatarupa-rajata-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Amaka-danna-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Amaka-mamsa-patigaggahana pativirato hoti.|| ||

Itthi-kumarika-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Dasi-dasa-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Aj-e'aka-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Kukkuta-sukara-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Hatthi-gavassa-va'ava-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Khetta-vatthu-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Duteyya-pahena-gamananuyoga pativirato hoti.|| ||

Kaya-vikkaya pativirato hoti.|| ||

Tulakuta-kamsakuta-mana-kuta pativirato hoti.|| ||

Ukkotana-vancana-nikati-saci-yoga pativirato hoti.|| ||

Chedana-vadha-bandhana-viparamosa-alopa-sahasakara pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

 


 

[22.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam bijagama-bhutagama-samarambham anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

Mula-bijam,||
khandha-bijam,||
phalu-bijam,||
agga-bijam,||
bija-bijam eva pancamam.|| ||

Iti evarupa bijagama-bhutagama-samarambha pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[23.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam sannidhi-kara-paribhogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

Anna-sannidhim,||
pana-sannidhim,||
vattha-sannidhim,||
yana-sannidhim,||
sayana-sannidhim,||
gandha-sannidhim,||
amisa-sannidhim.|| ||

Iti va iti evarupa sannidhi-kara-paribhoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silassamim.|| ||

[24.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam visukadassanam anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

Naccam, gitam, vaditam, pekkham, akkhatam, panissaram, vetalam, kumbha-thunam, Sobha-nagarakam, candalam, vamsam, dhopanam, hatthi-yuddham, assa-yuddham, mahisa-yuddham, usabha-yuddham, aja-yuddham, menda-yuddham, kukkuta-yuddham, vattaka-yuddham, danda-yuddham, mutthi-yuddham, nibbuddham uyyodhikam balaggam sena-byuham anika-dassanam.|| ||

Iti va iti evarupa visuka-dassana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[25.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam juta-ppamada-tthananuyogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

Attha-padam dasa-padam akasam parihara-patham sannikam khalikam ghatikam salaka-hattham akkham pangaciram vankakam mokkhacikam cingulikam pattalhakam rathakam dhanukam akkharikam manesikam yatha-vajjam.|| ||

Iti va iti evarupa juta-ppamada-tthananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[26.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam ucca-sayana-mahasayanam anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

Asandim pallankam gonakam cittakam patikam patalikam tulikam vikatikam udda-lomim ekanta-lomim katthi'ssam koseyyam kuttakam hatthattharam assattharam rathattharam ajinappavenim kadali-miga-pavara-paccattharanam sa-uttara-cchadam ubhato-lohitakupadhanam.|| ||

Iti va iti evarupa uccasayana-mahasayana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[27.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyati bhojanani bhunjitva te evarupam mandana-vibhusana-tthananuyogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

Ucchadanam parimaddanam nahapanam sambahanam adasam anjanam mala-vilepanam mukkha-cunnakam mukhalepanam hattha-bandham sikha-bandham dandakam nalikam khaggam chattam citrupahanam unahisam manim vala-vijanim odatani vatthani digha-dasani.|| ||

Iti va iti evarupa mandana-vibhusana-tthananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[28.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyati bhojanani bhunjitva te evarupam tiracchana-katham anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

Raja-katham cora-katham mahamatta-katham sena-katham bhaya-katham yuddha-katham anna-katham pana-katham vattha-katham sayana-katham mala-katham gandha-katham nati-katham yana-katham gama-katham nigama-katham nagara-katham janapada-katham itthi-katham purisa-katham kumara-katham kumari-katham sura-katham visikha-katham kumbhatthana-katham pubba-peta-katham nanatta-katham lokakkhayikam samudda-khayikam itibhavabhava-katham.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-kathaya pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[29.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupa viggahika-katham anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

"Na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi.|| ||

Aham imam Dhamma-Vinayam ajanami.|| ||

Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissasi?|| ||

Miccha-patipanno tvam asi.|| ||

Aham asmi samma-patipanno||
- Sahitam me, asahitam te -||
pure vacaniyam paccha avaca.|| ||

Paccha vacaniyam pure avaca.|| ||

Avicinnan te viparavattam - aropito te vado.|| ||

Niggahito tvam asi -||
cara vada-ppamokkhaya.|| ||

Nibbethehi va sace pahosi" ti.|| ||

Iti va iti evarupaya viggahika-kathaya pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[30.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyati bhojanani bhunjitva te evarupam duteyya-pahina-gamananuyogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

Rannam raja-mahamantanam khattiyanam brahmananam gahapatikanam kumaranam|| ||

"Idha gaccha.||
Amutragaccha.||
Idam hara.||
Amutra idam ahara" ti.|| ||

Iti va iti evarupa duteyya-pahina-gamananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[31.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te kuhaka ca honti lapaka ca nemittika ca nippesika ca labhena ca labham nijigimsitaro.|| ||

Iti evarupa kuhana-lapana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

 


 

[32.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti,||
seyyathidam:|| ||

Angam nimittam uppatam supinam lakkhanam musikacchinnam aggi-homam dabbi-homam thusa-homam kana-homam tandula-homam sappi-homam tela-homam mukha-homam lohita-homam anga-vijja vatthu-vijja khatta-vijja siva-vijja bhuta-vijja bhuri-vijja ahi-vijja visa-vijja vicchika-vijja musika-vijja sakuna-vijja vayasa-vijja pakkajjhanam saraparittanam miga-cakkam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[33.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti,||
seyyathidam:|| ||

Mani-lakkhanam vattha-lakkhanam danda-lakkhanam asi-lakkhanam usu-lakkhanam dhanu-lakkhanam avudha-lakkhanam itthi-lakkhanam purisa-lakkhanam kumara-lakkhanam kumari-lakkhanam dasa-lakkhanam dasi-lakkhanam hatthi-lakkhanam assa-lakkhanam mahisa-lakkhanam usabha-lakkhanam go-lakkhanam aja-lakkhanam menda-lakkhanam kukkuta-lakkhanam vattaka-lakkhanam godha-lakkhanam kannika-lakkhanam kacchapa-lakkhanam miga-lakkhanam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[34.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti,||
seyyathidam:|| ||

Rannam niyyanam bhavissati,||
rannam aniyyanam bhavissati -||
abbhantaranam rannam upayanam bhavissati,||
bahiranam rannam apayanam bhavissati -||
bahiranam rannam upayanam bhavissati,||
abbhantaranam rannam apayanam bhavissati-||
abbhantaranam rannam jayo bhavissati,||
bahiranam rannam parajayo bhavissati-||
bahiranam rannam jayo bhavissati,||
abbhantaranam rannam parajayo bhavissati.|| ||

Iti imassa jayo bhavissati||
imassa parajayo bhavissati.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[35.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti.|| ||

Seyyathidam:|| ||

Canda-ggaho bhavissati,||
suriya-ggaho bhavissati,||
nakkhatta-ggaho bhavissati,||
candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati.|| ||

Candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati,||
candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati,||
nakkhattanam patha-gamanam bhavissati,||
nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati.|| ||

Ukka-pato bhavissati,||
disa-daho bhavissati,||
bhumi-calo bhavissati,||
deva-dundubhi bhavissati.|| ||

Candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam samkilesam vodanam bhavissati.|| ||

Evam-vipako canda-ggaho bhavissati,||
evam-vipako suriya-ggaho bhavissati,||
evam-vipako nakkhatta-ggaho bhavissati.,||
evam-vipakam candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati,||
evam-vipakam candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati,||
evam-vipakam nakkhattanam patha-gamanam bhavissati,||
evam-vipakam nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati,||
evam-vipako ukka-pato bhavissati,||
evam-vipako disa-daho bhavissati,||
evam-vipako bhumivalo bhavissati,||
evam-vipako deva-dundubhi bhavissati,||
evam-vipako candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam sankilesam vodanam bhavissati.|| ||

Iti va evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[36.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti -||
seyyathidam:|| ||

Subbutthika bhavissati,||
dubbutthika bhavissati,||
subhikkham bhavissati,||
dubbhikkham bhavissati,||
khemam bhavissati,||
bhayam bhavissati,||
rogo bhavissati,||
arogyam bhavissati,||
mudda, ganana, samkhanam, kaveyyam, lokayatam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[37.][pts][olds] Yatha pana pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti -||
seyyathidam:|| ||

Avahanam vivahanam samvadanam vivadanam samkiranam vikiranam subhaga-karanam dubbhaga-karanam viruddha-gabbha-karanam jivha-nitthaddanam hanusamhatanam hatthabhijappanam kanna-jappanam adasa-panham kumari-panham deva-panham adiccupatthanam Mahat-upatthanam abbhujjalanam Sir'avhayanam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[38.][pts][olds] Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti -||
seyyathidam:|| ||

Santi-kammam panidhi-kammam bhuta-kammam bhurikammam vassa-kammam vossa-kammam vatthu-kammam vatthu-parikiranam acamanam nahapanam juhanam vamanam virecanam uddha-virecanam adho-virecanam sisa-virecanam kanna-telam netta-tappanam natthu-kammam anjanam paccanjanam salakiyam sallakattiyam daraka-tikiccha mula-bhesajjanam anuppadanam osadhinam patimokkho.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

[39.][pts][olds] Sa kho so avuso bhikkhu evam silasampanno na kuto ci bhayam samanupassati yad idam sila-sanvaratto.|| ||

seyyatha pi avuso khattiyo muddhavasitto nihata-paccamitto na kuto ci bhayam samanupassati yad idam paccatthikato,||
evam eva kho avuso bhikkhu evam sila-sampanno na kuto ci bhayam samanupassati yad idam sila-sanvaratto.|| ||

So imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajja-sukham patisanvedeti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu silasampanno hoti.|| ||

 


 

[40.][pts][olds] Kathan ca avuso bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti?|| ||

Idha avuso bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye sanvaratm apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam sotendriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati sotendriyam sotendriye sanvaratm apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam ghanindriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati ghanindriyam ghanindriye sanvaratm apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam jivhindriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati jivhindriyam jivhindriya sanvaratm apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam kayindriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati kayindriyam kayindriye sanvaratm apajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam manindriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati manindriyam manindriye sanvaratm apajjati.|| ||

So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam avyaseka-sukham patisanvedeti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti.|| ||

[Note: Missing here is a section on eating in moderation as would follow from the list in § 18.]

[41.][pts][olds] Kathan ca avuso bhikkhu sati-sampajannena samannagato hoti?|| ||

Idha avuso bhikkhu abhikkante patikkante sampajana-kari hoti.|| ||

Alokite vilokite sampajanakari hoti.|| ||

Saminjite pasarite sampajanakari hoti.|| ||

Sanghati-patta-civara-dharane sampajanakari hoti.|| ||

Asite pite khayite sayite sampajanakari hoti.|| ||

Uccara-passava-kamme sampajana-kari hoti.|| ||

Gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu satisampajannena samannagato hoti.|| ||

[42.][pts][olds] Kathan ca avuso bhikkhu santuttho hoti?|| ||

Idha avuso bhikkhu santuttho hoti kaya-parihariyena civarena kucchi-parihariyena pinda-patena,||
so yena yen'eva pakkamati samaday'eva pakkamati.|| ||

Seyyatha pi avuso pakkhi sakuno yena yen'eva deti sa-patta-bharo va deti,||
evam eva kho avuso bhikkhu santuttho hoti kaya-parihariyena civarena kucchi-parihariyena pind-apatena,||
so yena yen'eva pakkamati samadayeva pakkamati.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu santuttho hoti.|| ||

[43.][pts][olds] So imina ca ariyena sila-kkhandhena samannagato,||
imina ca ariyena indriya-samvarena samannagato,||
imina ca ariyena sati-sampajannena samannagato,||
imaya ca ariyaya santutthiya samannagato,||
vivittam senasanam bhajati,||
arannam rukkha-mulam pabbatam kandaram giri-guham susanam vana-pattham abbhokasam palala-punjam.|| ||

So pacchabhattam pindapata-patikkanto nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

[44.][pts][olds] So abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati,||
abhijjhaya cittam parisodheti.|| ||

Vyapada-padosam pahaya avyapanna-citto viharati,||
sabba-pana-bhuta-hitanukampi,||
vyapada-padosa cittam parisodheti.|| ||

Thina-middham pahaya vigata-thina-middho viharati,||
aloka-sanni sato sampajano,||
thina-middha cittam parisodheti.|| ||

Uddhacca-kukkuccam pahaya anuddhato viharati,||
ajjhattam vupasanna-citto,||
uddhacca-kukkucca cittam parisodheti.|| ||

Vicikiccham pahaya tinna-vicikiccho viharati,||
akathamkathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

[45.][pts][olds] Seyyatha pi avuso puriso inam adaya kammante payojeyya,||
tassa te kammanta samijjheyyum,||
so yani ca poranani ina-mulani tani ca vyanti-kareyya,||
siya c'assa uttarim avasittham darabharanaya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

"Aham kho pubbe inam adaya kammante payojesim.|| ||

Tassa me te kammanta samijjhimsu.|| ||

So'ham yani ca poranani ina-mulani tani ca vyanti akasim,||
atthi ca me uttarim avasittham darabharanaya" ti.|| ||

So tato-nidanam labhetha pamujjam,||
adhigacche somanassam.|| ||

[46.][pts][olds] seyyatha pi avuso puriso abadhiko assa dukkhito ba'ha-gilano,||
bhattam c'assa na cchadeyya,||
na c'assa kaye balamatta.|| ||

So aparena samayena tamha abadha mucceyya,||
bhattan c'assa chadeyya,||
siya c'assa kaye balamatta.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

"Aham kho pubbe abadhiko ahosim dukkhito ba'ha-gilano,||
bhattam ca me na cchadesi,||
na ca me asi kaye balamatta.|| ||

So'mhi etarahi tamha abadha mutto bhattan ca me chadeti.|| ||

Atthi ca kaye balamatta" ti.|| ||

So tato-nidanam labhetha pamujjam,||
adhigacche somanassam.|| ||

[47.][pts][olds] Seyyatha pi avuso puriso bandhanagare baddho assa.|| ||

So aparena samayena tamha bandhana mucceyya sotthina abbayena,||
na c'assa kin ci bhoganam vayo.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

"Aham kho pubbe bandhanagare baddho ahosim,||
so'mhi etarahi tamha bandhana mutto sotthina abbayena,||
n'atthi ca me kin ci bhoganam vayo" ti.|| ||

So tato-nidanam labhetha pamujjam,||
adhigacche somanassam.|| ||

[48.][pts][olds] Seyyatha pi avuso puriso daso assa anattadhino paradhino na yena kaman gamo,||
so aparena samayena tamha dasavya mucceyya attadhino aparadhino bhujisso yena kaman gamo.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

"Aham kho pubbe daso ahosim anattadhino paradhino na yena kaman gamo,||
so'mhi etarahi tamha dasavya mutto attadhino aparadhino bhujisso yena kaman gamo" ti.|| ||

So tato-nidanam labhetha pamojjam,||
adhigacche somanassam.|| ||

[49.][pts][olds] Seyyatha pi avuso puriso sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjeyya dubbhikkham sappatibhayam.|| ||

So aparena samayena tam kantaram nitthareyya,||
sotthina gamantam anupapuneyya khemam appatibhayam.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

"Aham kho pubbe sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjim dubbhikkham sappatibhayam.|| ||

So'mhi etarahi tam kantaram nitthinno,||
sotthina gamantam anuppatto khemam appatibhayan" ti.|| ||

So tato-nidanam labhetha pamojjam adhigacche somanassam.|| ||

[50.][pts][olds] Evam eva kho avuso bhikkhu,||
yatha inam,||
yatha rogam,||
yatha bandhanagaram,||
yatha dasavyam,||
yatha kantaraddhanamaggam,||
ime panca nivarane appahine attani samanupassati.|| ||

Seyyatha pi avuso ananyam,||
yatha arogyam,||
yatha bandhana mokkham,||
yatha bhujissam||
yatha khemanta-bhumim||
evam eva kho avuso bhikkhu||
ime panca nivarane pahine attani samanupassati.|| ||

Tass'ime panca nivarane pahine attani samanupassato pamojjam jayati,||
pamuditassa piti jayati,||
piti-manassa kayo passambhati,||
passaddha-kayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

 


 

[51.][pts][olds] So vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamajjhanam upasampajja viharati.|| ||

So imam eva kayam vivekajena piti-sukhena||
abhisandeti||
parisandeti||
paripureti||
parippharati,||
nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena piti-sukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi avuso dakkho nahapako va nahapakantevasi va kamsa-thale nahaniya-cunnani akiritva udakena paripphosakam paripphosakam sanneyya,||
sa'ssa nahaniya-pindi||
sinehanugata||
sineha-pareta||
santara-bahira phuta sinehena||
na ca paggharanii;
evam eva kho avuso bhikkhu imam eva kayam vivekajena piti-sukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati.|| ||

N'assa kinci sabbavato kayassa vivekajena piti-sukhena apphutam hoti.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu||
evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya:|| ||

"'Tam jivam tam sariran' ti va||
'annam jivam annam sariran' ti va?" ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu
evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya:|| ||

"'Tam jivam tam sariran' ti va||
'annam jivam annam sariran' ti va" ti?|| ||

Aham kho pan'etam avuso||
evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami:||
"'tam jivam tam sariran' ti va||
'annam jivam annam sariran' ti va" ti.|| ||

[52.][pts][olds] Puna ca param avuso bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyajjhanam upasampajja viharati.|| ||

So imam eva kayam samadhijam piti-sukhena||
abhisandeti||
parisandeti||
paripureti||
parippharati,||
nassa kinci sabbavato kayassa samadhijam piti-sukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi avuso udakarahado ubbhidodako,||
tassa nev'assa puratthimaya disaya udakassa ayamukham,||
na dakkhinaya disaya udakassa ayamukham,||
na pacchimaya disaya udakassa ayamukham,||
na uttaraya disaya udakassa ayamukham,||
devo ca na kalena kalam samma dharam anupaveccheyya,||
atha kho tamha ca udakarahada sita varidhara ubbhijjitva tameva udakarahadam sitena varina abhisandeyya parisandeyya paripureyya paripphareyya,||
nassa kinci sabbavato udakarahadassa varina sitena apphutam assa-

Evam eva kho avuso bhikkhu imameva kayam samadhijena pitisukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena pitisukhena apphutam hoti.

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

[53.][pts][olds] Puna ca param avuso bhikkhu pitiya ca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato sampajano||
sukhan ca kayena patisanvedeti||
yam tam ariya acikkhanti:|| ||

'Upekkhako satima sukha-vihari' ti||

tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imam eva kayam nippitikena-sukhena||
abhisandeti||
parisandeti||
paripureti||
parippharati,||
nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi avuso||
uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va||
appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va||
udake jatani||
udake sanvaddhani||
udakanuggatani||
antonimuggaposini tani yava cagga yava ca mula||
sitena varina abhisannani, parisannani, paripurani, paripphutani||
nassa kinci sabbavatam||
uppalanam va padumanam va pundarikanam va||
sitena varina apphutam assa.

Evam eva kho avuso bhikkhu imameva kayam nippitikena sukhena||
abhisandeti||
parisandeti||
paripureti||
parippharati||
nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

[54.][pts][olds] Puna ca param bhikkhu avuso bhikkhu sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubb'eva somanassa-domanassanam attha-gama||
adukkha-m-asukham||
upekkha-sati-parisuddhim||
[158] catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imam eva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti,||
nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti.

Seyyatha pi avuso puriso odatena vatthena sasisam parupitva nisinno assa,||
nassa kinci sabbavato kayassa odatena vatthena apphutam assa.
|| ||

Evam eva kho avuso bhikkhu imam'eva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti,||
nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti.

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va.|| ||

[55.][pts][olds] Puna ca param avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte||
nana-dassanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So evam pajanati:|| ||

"Ayam kho me kayo rupi catum-maha-bhutiko mata-pettika-sambhavo odana-kummasupacayo anicc-ucchadana-parimaddana-bhedana-viddhamsana-dhammo.|| ||

Idam ca pana me vinnanam ettha sitam ettha patibaddhan' ti.|| ||

[56.][pts][olds] Seyyatha pi avuso mani ve'uriyo subho jatima atthamso suparikamma-kato,||
accho vippasanno anavilo sabbakara-sampanno,||
tatra suttam avutam nilam va pitam va lohitam va odatam va pandu-suttam va.|| ||

Tam eva cakkhuma puriso hatthe karitva paccavekkheyya:|| ||

"Ayam kho mani v'uriyo subho jatima atthamso suparikamma-kato,||
accho vippasanno anavilo sabbakara-sampanno,||
tatr'idam suttam avutam nilam va pitam va lohitam va odatam va pandu-suttam va" ti.|| ||

Evam eva kho avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte nana-dassanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So evam pajanati:|| ||

Ayam kho me kayo rupi catum-maha-bhutiko mata-pettika-sambhavo odana-kummas-upacayo anicc'ucchadana-parimaddana-bhedana-viddhamsana-dhammo.|| ||

Idam ca pana me vinnanam ettha sitam ettha patibaddhanti.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va.|| ||

[57.][pts][olds] Puna ca param avuso evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte mano-mayam kayam abhinimminanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So imamha kaya annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbanga-paccangim ahinindriyam.

[58.][pts][olds] Seyyatha pi avuso puriso munjamha isikam pabbaheyya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

Ayam munjo ayam isika,||
anno munjo anna isika,||
munjamha tv'eva isika pava'ha ti.|| ||

Seyyatha pi va pana avuso puriso asi kosiya pavaheyya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

"Ayam asi ayam kosi,||
anno asi anna kosi,||
kosiya tv'eva asi pabba'ho" ti.|| ||

Seyyatha pi va pana avuso puriso ahim karanda uddhareyya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

"Ayam ahi ayam karando,||
anno ahi anno karando,||
karanda tv'eva ahi ubbhato" ti.|| ||

Evam eva kho avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudrabhute kammaniye thite anejjappatte manomayam kayam abhinimminanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So imamha kaya annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbangapaccangim ahinindriyam.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va.|| ||

[59.][pts][olds] Puna ca param avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte iddhi-vidhaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam iddhi-vidham paccanubhoti:|| ||

Eko pi hutva bahudha hoti,||
bahudha pi hutva eko hoti,||
avibhavam tiro-bhavam,||
tiro-kuddam tiro-pakaram tiro-pabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase,||
pathaviya pi ummujja-nimujjam karoti seyyatha pi udake,||
udake pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam,||
akase pi pallankena kamati seyyatha pi pakkhi sakuno.|| ||

Ime'pi candima-suriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina paramasati parimajjati,||
yava brahma-loka pi kayena va samvatteti.|| ||

[60.][pts][olds] Seyyatha pi avuso dakkho kumbha-karo va kumbha-karantevasi va suparikamma-kataya mattikaya yam yad eva bhajana-vikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya.

Seyyatha pi va pana avuso dakkho danta-karo va danta-karantevasi va suparikamma-katasmim dantasmim yam yad eva danta-vikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya.

Seyyatha pi va pana avuso dakkho suvanna-karo va suvannakarantevasi va suparikamma-katasmim suvannasmim yam yad eva suvanna-vikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya.

Evam eva kho avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte iddhi-vidhaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam iddhi-vidham paccanubhoti:|| ||

Eko pi hutva bahudha hoti.|| ||

Bahudha'pi hutva eko hoti.|| ||

Avi-bhavam tiro-bhavam tiro-kuddam tiro-pakaram tiro-pabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujja-nimujjam karoti seyyatha pi udake.|| ||

Udake pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase pi pallankena kamati,||
seyyatha pi pakkhi sakuno.|| ||

Ime pi candima-suriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina paramasati parimajjati,||
yava brahmaloka pi kayena vasam vatteti.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va.|| ||

[61.][pts][olds] Puna ca param avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte dibbaya sota-dhatuya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati,||
dibbe ca manuse ca,||
ye dure santike ca.|| ||

[62.][pts][olds] Seyyatha pi avuso puriso addhana-magga-patipanno,||
so suneyya bheri-saddam pi mutinga-saddam pi,||
sankha-panava-dendima-saddam pi.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

Bheri-saddo iti pi,||
mudinga-saddo iti pi,||
sankha-panava-dendima-saddo iti pi.|| ||

Evam eva kho avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte dibbaya sota-dhatuya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So dibbaya sota-dhatuya visuddhaya atikkanta-manusikaya ubho sadde sunati,||
dibbe ca manuse ca,||
ye dure santike ca.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va.|| ||

[63.][pts][olds] Puna ca param avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte ceto-pariya-nanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So para-sattanam para-puggalanam cetasa ceto paricca pajanati:|| ||

"Sa-ragam va cittam sa-ragam cittanti pajanati.|| ||

Vita-ragam va cittam vita-ragam cittanti pajanati.|| ||

Sa-dosam va cittam sa-dosam cittanti pajanati.|| ||

Vita-dosam va cittam vita-dosam cittanti pajanati.|| ||

Sa-moham va cittam sa-moham cittanti pajanati.|| ||

Vita-moham va cittam vita-moham cittanti pajanati.|| ||

Sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati.|| ||

Vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati.|| ||

Mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati.|| ||

Amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati.|| ||

Sa-uttaram va cittam sa-uttaram cittanti pajanati.|| ||

Anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati.|| ||

Samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati.|| ||

Asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati.|| ||

Vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati.|| ||

Avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati.|| ||

[64.][pts][olds] Seyyatha pi avuso itthi va puriso va daharo va yuva mandana-jatiko adase va parisuddhe pariyodate acche va udaka-patte sakam mukha-nimittam paccavekkhamano sakanikam va sakanikan ti janeyya,||
akanikam va akanikan ti janeyya,||
evam eva kho avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte ceto-pariya-nanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So para-sattanam para-puggalanam cetasa ceto paricca pajanati:|| ||

"Sa-ragam va cittam sa-ragam cittanti pajanati.|| ||

Vita-ragam va cittam vita-ragam cittanti pajanati.|| ||

Sa-dosam va cittam sa-dosam cittanti pajanati.|| ||

Vita-dosam va cittam vita-dosam cittanti pajanati.|| ||

Sa-moham va cittam sa-moham cittanti pajanati.|| ||

Vita-moham va cittam vita-moham cittanti pajanati.|| ||

Sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati.|| ||

Vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati.|| ||

Mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati.|| ||

Amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati.|| ||

Sa-uttaram va cittam sa-uttaram cittanti pajanati.|| ||

Anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati.|| ||

Samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati.|| ||

Asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati.|| ||

Vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati.|| ||

Avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti?|| ||

Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va.|| ||

[65.][pts][olds] Puna ca param avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte pubbe-nivasanussati-nanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim||
dve pi jatiyo||
tisso pi jatiyo||
catasso pi jatiyo||
panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo||
visatim pi jatiyo||
timsam pi jatiyo||
cattarisam pi jatiyo||
pannasam pi jatiyo||
jati-satam pi||
jati-sahassam pi||
jati-sata-sahassam pi||
aneke pi samvatta-kappe||
aneke pi vivatta-kappe||
aneke pi samvatta-vivatta-kappe||
amutrasim evam-namo||
evamgotto||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukha-dukkha-patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe nivasam anussarati.|| ||

[66.][pts][olds] Seyyatha pi avuso puriso sakamha gama annam gamam gaccheyya, tamha pi gama annam gamam gaccheyya, tamha pi gama sakam yeva gamam paccagaccheyya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

Aham kho sakamha gama amum gamam aganchim,||
tatra evam atthasim evam nisidim evam abhasim evam tunhi ahosim,||
so'mhi tamha gama sakam yeva gamam paccagato ti.|| ||

Evam eva kho avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese nudu-bhute kammaniye thite anejjappatte pubbe-nivasanussati-nanaya cittam abhiniharati abhinninnameti.|| ||

So aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati:||
seyyathidam:||
|| ||

Ekam pi jatim||
dve pi jatiyo||
tisso pi jatiyo||
catasso pi jatiyo||
panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo||
visatim pi jatiyo||
timsam pi jatiyo||
cattarisam pi jatiyo||
pannasam pi jatiyo||
jati-satam pi||
jati-sahassam pi||
jati-sata-sahassam pi||
aneke pi samvatta-kappe||
aneke pi vivatta-kappe||
aneke pi samvatta-vivatta-kappe||
amutrasim evam-namo||
evamgotto||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam sukha-dukkha-patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe nivasam anussarati.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallannu kho tass'etam vacanaya||
'tam jivam tam sariran' ti va 'annam jivam annam sariran' ti va? ti.|| ||

"Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya||
'tam jivam tam sariran' ti va 'annam jivam annam sariran' ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami||
'tam jivam tam sariran' ti va 'annam jivam annam sariran' ti va ti.|| ||

[67.][pts][olds] Puna ca param avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapata-nanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati:|| ||

Ime vata bhonto satta kaya-duccaritena samannagata vaci-duccaritena samannagata mano-duccaritena samannagata ariyanam upavadaka miccha-ditthika miccha-ditthi-kamma-samadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kaya-sucaritena samannagata vaci-sucaritena smannagata manop-sucaritena samannagata vaci-sucaritena samannagata mano-sucaritena samannagata ariyanam anupavadaka samma-ditthika samma-ditthi-kamma-samadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati.|| ||

[68.][pts][olds] seyyatha pi avuso majjhe singhatake pasado,||
tattha cakkhuma puriso thito passeyya manusse geham pavisante pi nikkhamante pi rathiya vithim sancarante pi majjhe pi singhatake nisinne.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

Ete manussa geham pavisanti ete nikkhamanti ete rathiya vithi sancaranti ete majjhe singhatake nisinna ti.|| ||

Evam eva kho avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapata-nanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati:|| ||

Ime vata bhonto satta kaya-duccaritena samannagata vaci-duccaritena samannagata mano-duccaritena samannagata ariyanam upavadaka miccha-ditthika miccha-ditthi-kamma-samadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kaya-sucaritena samannagata vaci-sucaritena smannagata manop-sucaritena samannagata vaci-sucaritena samannagata mano-sucaritena samannagata ariyanam anupavadaka samma-ditthika samma-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallannu kho tass'etam vacanaya||
'tam jivam tam sariran' ti va 'annam jivam annam sariran' ti va? ti.|| ||

"Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallam tass'etam vacanaya||
'tam jivam tam sariran' ti va 'annam jivam annam sariran' ti va ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami||
'tam jivam tam sariran' ti va 'annam jivam annam sariran' ti va ti.|| ||

[69.][pts][olds] Evam eva kho avuso bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khaya-nanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So idam dukkhan ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkha-samudayo ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkha-nirodho ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkha-nirodh-agamini patipada ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ime asava ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam asava-samudayo ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam asava-nirodho'ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam asava-nirodha-gamini patipada ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Tassa evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccati.|| ||

Bhavasava pi cittam vimuccati.|| ||

Avijjasava pi cittam vimuccati.|| ||

Vimuttasmim vimuttam iti nanam hoti.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya ti pajanati.|| ||

[70.][pts][olds] Seyyatha pi avuso pabbata-samkhepe udakarahado accho vippasanno anavilo, tattha cakkhuma puriso tire ttito passeyya sippi-sambukam pi sakkhara-kathalam pi maccha-gumbam pi carantam pi titthantam pi.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

Ayam kho udaka-rahado accho vippasanno anavilo, tatr'ime sippi-sambukam pi sakkhara-kathalam pi maccha-gumbam pi carantam pi titthantam pi.|| ||

Evam eva kho aavuso bhikkhu samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudu-bhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khaya-nanaya cittam abhiniharati abhininnameti.|| ||

So idam dukkhan ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkha-samudayo ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkha-nirodho ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam dukkha-nirodh-agamini patipada ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ime asava ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam asava-samudayo ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam asava-nirodho'ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Ayam asava-nirodha-gamini patipada ti yatha-bhutam pajanati.|| ||

Tassa evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccati.|| ||

Bhavasava pi cittam vimuccati.|| ||

Avijjasava pi cittam vimuccati.|| ||

Vimuttasmim vimuttam iti nanam hoti.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya ti pajanati.|| ||

Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
kallan nu kho tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va? ti.|| ||

"Yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati,||
na kallam tass'etam vacanaya tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va" ti.|| ||

Aham kho pan'etam avuso evam janami evam passami.|| ||

Atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariran ti va annam jivam annam sariran ti va ti

[71.][pts][olds] Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano Otthaddho Licchavi Bhagavato bhasitam abhinandi ti.|| ||

Mahalisuttam nitthitam chattham.|| ||

 


[1] From this point the text is abbreviated referencing §s 40-63; 64-75; 77-81; 83-96; and 97 of Sutta II: Samannaphala-sutta, changing only the conclusions of each section.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement