Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 8

Sihanada Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[161]

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava ujunnayam viharati kannakatthale Migadaye.|| ||

Atha kho acelo Kassapo yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam atthasi.

2. Eka-m-antam thito kho acelo Kassapo Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Sutamme tam bho Gotama,||
'Samano Gotamo sabbam tapam garaha' ti.|| ||

Sabbam tapassim lukhajivim ekamsena upakkosati upavadati' ti.|| ||

Ye te bho Gotama evam ahamsu 'Samano Gotamo sabbam tam garahati,||
sabbam tapassim lukhajivim ekamsena upakkosati upavadati' ti.|| ||

Kacci te bhoto Gotamassa vuttavadino?|| ||

Na ca bhavantam Gotamam abhutena abbhacikkhanti?|| ||

Dhammassa canudhammam byakaronti?|| ||

Na ca koci sahadhammiko vadanuvado garayham thanam agacchati?|| ||

Anabbhakkhatukama hi mayam bhavantam Gotaman" ti.|| ||

3. Ye te Kassapa evam ahamsu:|| ||

'Samano Gotamo sabbam tapam garaha' ti.|| ||

'Sabbam tapassim lukhajivim ekamsena upakkosati upavadati' ti||
na me te vuttavadino.|| ||

Abbhacikkhanti ca pana mam te asata abhutena.|| ||

Idaham Kassapa ekaccam tapassim lukhajivim passami dibbena [162] cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapannam.|| ||

Idha panaham Kassapa ekaccam tapassim lukhajivim passami dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannam.|| ||

Idaham Kassapa ekaccam tapassim appadukkhaviharim passami dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapannam.|| ||

*. Kassapa sihanata suttam,||
kesuci.|| ||

Khuddhasihanadasuttantipi.|| ||

Atthakatha.|| ||

Mahasihanadasuttam,||
machasam.|| ||

Idhapanaham Kassapa ekaccam tapassim appadukkhaviharim passami dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannam.|| ||

Yo'ham Kassapa imesam tapassinam evam agatinca gatinca cutinca upapattinca yathabhutam pajanami.|| ||

So'ham kim sabbam tapam garahissami,||
sabbam va tapassim lukhajivim ekamsena upakkosissami upavadissami?

4. Santi Kassapa eke samana-brahmana pandita nipuna kata-parappavada va'avedhirupa vobhindanta1 manne caranti panna-gatena ditthi-gatani.|| ||

Tehi'pi me saddhim ekaccesu thanesu sameti ekaccesu thanesu na sameti.|| ||

Yante ekaccam vadenti sadhu' ti,||
mayam pi tam ekaccam vadema sadhu' ti.|| ||

Yante ekaccam vadenti na sadhu' ti,||
mayam pi tam ekaccam vadema na sadhu' ti.|| ||

Yante ekaccam vadenti sadhu' ti,||
mayam tam ekaccam vadema na sadhu' ti.|| ||

Yante ekaccam vadenti na sadhu' ti,||
mayam tam ekaccam vadema sadhu' ti.|| ||

Yam mayam ekaccam vadema sadhu' ti,||
pare'pi tam ekaccam vadenti na sadhu' ti.|| ||

Yam mayam ekaccam vadema na sadhu' ti,||
pare'pi tam ekaccam vadenti na sadhu' ti.|| ||

[163] yam mayam ekaccam vadema na sadhu' ti,||
pare'pi tam ekaccam vadenti sadhu' ti.|| ||

Yam mayam ekaccam vadema sadhu' ti.|| ||

Pare'pi tam ekaccam vadenti na sadhu' ti.|| ||

Tyaham upasankamitva evam vadami: yesu no avuso thanesu na sameti,||
titthantu tani thanani.|| ||

Yesu thanesu sameti,||
tattha vinnu samanuyunjantam samanugahantam samanubhasantam satthara va sattharam sanghena va sangham: "ye imesam bhavatam dhamma akusala akusalasankhata savajja savajjasankhata asevitabba asevitabbasankhata na alamariya na alamariyasankhata kanha kanhasankhata,||
ko ime dhamme anavasesam pahaya vattati,||
samano va Gotamo pare va pana bhonto ganacariya" ti?

Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam vinnu samanuyunjanta samanugahanta samanubhasanta evam vadeyyum: "ye imesam bhavatam dhamma akusala akusalasankhata savajja savajjasankhata asevitabba asevitabbasankhata na alamariya na alamariyasankhata kanha kanhasankhata,||
Samano Gotamo ime dhamme anavasesam pahaya vattati,||
yam va pana bhonto pare ganacariya" ti.|| ||

Iti ha Kassapa vinnu samanuyunjanta samanugahanta samanubhasanta amheva tattha yebhuyyena pasamseyyum.|| ||

5. Aparam pi no Kassapa vinnu samanuyunjantam samanugahantam samanubhasantam sattharam sanghena va sangham: "ye imesam bhavatam dhamma kusala kusalasankhata anavajja anavajjasankhata sevitabba sevitabbasankhata alamariya alamariyasankhata sukka sukkasankhata,||
ko ime dhamme anavasesam samadaya vattati samano va Gotamo pare va pana bhonto ganacariya" ti?

Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam vinnu samanuyunjanta samanugahanta samanubhasanta evam [164] vadeyyum: "ye imesam bhavatam dhamma kusala kusalasankhata anavajja anavajjasankhata sevitabba sevitabbasankhata alamariya alamariyasankhata sukka sukkasankhata,||
Samano Gotamo ime dhamme anavasesam samadaya vattati yam va pana bhonto pare ganacariya" ti.|| ||

Iti ha Kassapa vinnu samanuyunjanta samanugahanta samanubhasanta amheva tattha yebhuyyena pasamseyyum.|| ||

6. Aparam pi no Kassapa vinnu samanuyunjantam samanugahantam samanubhasantam satthara va sattharam sanghena va sangham: "ye imesam bhavatam dhamma akusala akusalasankhata savajja savajjasankhata asevitabba asevitabbasankhata na alamariya na alamariyasankhata kanha kanhasankhata ko ime dhamme anavasesam pahaya vattati Gotamasavakasangho va pare va pana bhonto ganacariyasavakasangha" ti?

Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam vinnu samanuyunjanta samanugahanta samanubhasanta evam vadeyyum: "ye imesam bhavatam dhamma akusala akusalasankhata savajja savajjasankhata asevitabba asevitabbasankhata na alamariya na alamariyasankhata kanha kanhasankhata,||
Gotamasavakasangho ime dhamme anavasesam pahaya vattati,||
yam va pana bhonto pare ganacariyasavakasangha" ti.|| ||

Iti ha Kassapa vinnu samanuyunjanta samanugahanta samanubhasanta amheva tattha yebhuyyena pasamseyyum.|| ||

7. Aparam pi no Kassapa vinnu samanuyunjantam samanugahantam samanubhasantam satthara va sattharam sanghena va sangham: "ye imesam bhavatam dhamma kusala kusalasankhata anavajja anavajjasankhata sevitabba sevitabbasankhata alamariya alamariyasankhata sukka sukkasankhata,||
ko ime dhamme anavasesam samadaya vattati?|| ||

Gotamasavakasangho va,||
pare va pana bhonto ganacariyasavakasangha" ti?

Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam vinnu samanuyunjanta [165] samanugahanta samanubhasanta evam vadeyyum "ye imesam bhavatam dhamma kusala kusalasankhata anavajja anavajjasankhata sevitabba sevitabbasankhata alamariya alamariyasankhata sukka sukkasankhata,||
Gotamasavakasangho ime dhamme anavasesam samadaya vattati,||
yam va pana bhonto pare ganacariyasavakasangho" ti.|| ||

Iti ha Kassapa vinnu samanuyunjanta samanugahanta samanubhasanta amheva tattha yebhuyyena pasamseyyum.|| ||

8. Atthi Kassapa maggo atthi patipada yatha patipanno samam yeva nassati samam dakkhiti "samano'va Gotamo kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi" ti.|| ||

Katamo ca Kassapa maggo katama patipada yatha patipanno samam yeva nassati samam dakkhiti "samano'va Gotamo kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi" ti?

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam: sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.|| ||

Ayam kho Kassapa maggo ayam patipada,||
yatha patipanno samam yeva nassati samam dakkhiti 'samano'va Gotamo kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi' ti.|| ||

9. Evam vutte acelo Kassapo Bhagavantam etad avoca:

"Ime'pi kho avuso Gotama tapopakkama ekesam [166] samana-brahmananam samannasankhata ca brahmannasankhata ca: acelako hoti muttacaro,||
hatthapalekhano,||
na ehibhadantiko,||
na titthabhadantiko,||
nabhihatam,||
na uddissakatam,||
na nimantanam sadiyati.|| ||

So na kumbhimukha patigganhati,||
na ka'opimukha patigganhati,||
na e'akamantaram.|| ||

Na dandamantaram,||
na musalamantaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantaragataya,||
na samkittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandacarini,||
na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko,||
ekissapi dattiya yapeti,||
dvihipi dattipi yapeti,||
sattahipi dattihi yapeti,||
ekahikampi aharam ahareti,||
dvahikampi aharam ahareti,||
sattahikampi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikampi pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati.|| ||

10. Ime'pi kho avuso Gotama tapopakkama ekesam samana-brahmananam samannasankhata ca brahmannasankhata ca: sakabhakkho va hoti,||
samakabhakkho va hoti,||
nivarabhakkho va hoti,||
daddulabhakkho va hoti,||
hatabhakkho va hoti,||
kanabhakkho va hoti,||
acamabhakkho va hoti,||
pinnakabhakkho va hoti,||
tinabhakkho va hoti,||
gomayabhakkho va hoti,||
vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji.|| ||

11. Ime'pi kho avuso Gotama tapopakkama ekesam samana-brahmananam samannasankhata ca brahmannasankhata ca: sanani pi dhareti,||
masanani pi dhareti,||
chavadussani pi dhareti,||
pamsukulani pi dhareti,||
tiritani pi dhareti,||
[167] ajinampi dhareti,||
ajinakkhipampi dhareti,||
kusacirampi dhareti,||
vakacirampi dhareti,||
elakacirampi dhareti,||
kesakambalampi dhareti,||
valakambalampi dhareti,||
ulukapakkhikampi dhareti,||
kesamassulocako pi hoti kesamassulocananuyogamanuyutto,||
ubbhatthako pi hoti asanapatikkhitto,||
ukkutiko pi hoti ukkutikappadhanamanuyutto,||
kantakapassayiko pi hoti,||
kantakapassaye seyyam kappeti,||
phalakaseyyampi kappeti,||
thandilaseyyampi kappeti,||
ekapassasayiko pi hoti,||
rajojalladharo abbhokasiko pi hoti yathasanthatiko,||
vekatiko pi hoti vikatabhojananuyogamanuyutto,||
apanako pi hoti apanakattamanuyutto,||
sayatatiyakampi1 udakorohananuyogamanuyutto viharati" ti.|| ||

12. "Acelako ce pi Kassapa hoti muttacaro hatthapalekhano,||
na ehibhadantiko,||
na titthabhadantiko,||
nabhihatam,||
na uddissakatam,||
na nimittanam sadiyati.|| ||

So na kumbhimukha patigganhati,||
na ka'opimukha patigganhati,||
na e'akamantaram.|| ||

Na dandamantaram,||
na musalamantaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantaragataya,||
na samkittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandacarini,||
na maccham na mamsam.|| ||

Na suram na merayam na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko,||
ekissapi dattiya yapeti,||
dvihipi dattipi yapeti,||
sattahipi dattihi yapeti,||
ekahikampi aharam ahareti,||
dvahikampi aharam ahareti,||
sattahikampi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikampi pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati.|| ||

Tassa cayam silasampada cittasampada pannasampada abhavita hoti asacchikata.|| ||

Atha kho so araka'va samanna,||
araka'va brahmanna.|| ||

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam mettacittam bhaveti,||
asavananca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditth'eva [168] dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano i' ti pi brahmano i' ti.i.|| ||

13. Sakabhakkho ce pi Kassapa hoti samakabhakkho ce pi Kassapa hoti nivarabhakkho ce pi Kassapa hoti daddulabhakkho ce pi Kassapa hoti hatabhakkho ce pi Kassapa hoti kanabhakkho ce pi Kassapa hoti acamabhakkho ce pi Kassapa hoti pinnakabhakkho ce pi Kassapa hoti tinabhakkho ce pi Kassapa hoti gomayabhakkho ce pi Kassapa hoti vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji.|| ||

Tassa cayam silasampada cittasampada pannasampada abhavita hoti asacchikata.|| ||

Atha kho so araka'va samanna araka'va brahmanna.|| ||

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam mettacittam bhaveti,||
asavananca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano i' ti pi brahmano iti'pi.|| ||

14. Sanani ce pi Kassapa dhareti,||
masanani 'pi Kassapa dhareti,||
chavadussani 'pi Kassapa dhareti,||
pamsukulani 'pi Kassapa dhareti,||
tiritani 'pi Kassapa dhareti,||
ajinampi Kassapa dhareti,||
ajinakkhipampi Kassapa dhareti,||
kusaciram pi Kassapa dhareti,||
vakaciram pi Kassapa dhareti,||
elakaciram pi Kassapa dhareti,||
kesakambalam pi Kassapa dhareti,||
valakambalam pi Kassapa dhareti,||
ulukapakkhikam pi Kassapa dhareti,||
kesamassulocako pi hoti kesamassulocananuyogamanuyutto,||
ubbhatthako pi hoti asanapatikkhitto,||
ukkutiko pi hoti ukkutikappadhanamanuyutto,||
kantakapassayiko pi hoti,||
kantakapassaye seyyam kappeti,||
phalakaseyyam pi kappeti,||
thandilaseyyam pi kappeti,||
ekapassasayiko pi hoti,||
rajojalladharo abbhokasiko pi hoti yathasanthatiko,||
vekatiko pi hoti vikatabhojananuyogamanuyutto,||
apanako pi hoti apanakattamanuyutto,||
sayatatiyakam pi udakorohananuyogamanuyutto viharati,||
tassa cayam silasampada cittasampada pannasampada abhavita hoti asacchikata,||
atha kho so araka'va samanna araka'va brahmanna.|| ||

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam mettacittam bhaveti,||
asavanan ca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano i' ti pi brahmano i' ti.i.|| ||

15. Evam vutte acelo Kassapo Bhagavantam etad avoca: dukkaram bho Gotama samannam dukkaram brahmannanti.|| ||

"Pakati kho esa Kassapa lokasmim dukkaram samannam dukkaram brahmannanti."|| ||

"Acelako ce pi Kassapa hoti muttacaro hatthapalekhano,||
na ehibhadantiko,||
na titthabhadantiko,||
nabhihatam,||
na uddissakatam,||
na nimantanam sadiyati.|| ||

So na kumbhimukha patigganhati,||
na ka'opimukha patigganhati,||
na e'akamantaram.|| ||

Na dandamantaram,||
na musalamantaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantaragataya,||
na samkittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandacarini,||
na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko,||
ekissapi dattiya yapeti,||
dvihipi dattipi yapeti,||
sattahipi dattihi yapeti,||
ekahikampi aharam ahareti,||
dvahikampi aharam ahareti,||
sattahikampi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikampi pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati,||
imaya ca Kassapa mattaya imina ca tapopakkamena samannam va abhavissa brahmannam dukkaram sudukkaram,||
n'etam abhavissa kallam vacanaya dukkaram samannam dukkaram brahmannan" ti.|| ||

16. Sakka ca pan'etam abhavissa natum gahapatina va gahapatiputtena va antamaso kumbhadasiya'pi: "handaham acelako homi muttacaro hatthapalekhano,||
na ehibhadantiko,||
na titthabhadantiko,||
nabhihatam,||
na uddissakatam,||
na nimantanam sadiyati.|| ||

So na kumbhimukha patigganhati,||
na ka'opimukha patigganhati,||
na e'akamantaram.|| ||

Na dandamantaram,||
na musalamantaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantaragataya,||
na samkittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandacarini,||
na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko,||
ekissapi dattiya yapeti,||
dvihipi dattipi yapeti,||
sattahipi dattihi yapeti,||
ekahikampi aharam ahareti,||
dvahikampi aharam ahareti,||
sattahikampi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikampi pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharami" ti.|| ||

Yasma ca kho Kassapa annatreva imaya mattaya annatra imina tapopakkamena samannam va hoti.|| ||

Brahmannam va dukkaram sudukkaram,||
tasma etam kallam vacanaya dukkaram samannam dukkaram brahmannanti.|| ||

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam mettacittam bhaveti,||
asavananca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano i' ti pi brahmano [169] i' ti.i.|| ||

17. Sakabhakkho ce pi Kassapa hoti samakabhakkho ce pi Kassapa hoti nivarabhakkho ce pi Kassapa hoti daddulabhakkho ce pi Kassapa hoti hatabhakkho ce pi Kassapa hoti kanabhakkho ce pi Kassapa hoti acamabhakkho ce pi Kassapa hoti pinnakabhakkho ce pi Kassapa hoti tinabhakkho ce pi Kassapa hoti gomayabhakkho ce pi Kassapa hoti vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji.|| ||

Imaya ca Kassapa mattaya imina tapopakkamena samannam va abhavissa brahmannam va dukkaram sudukkaram,||
n'etam abhavissa kallam vacanaya 'dukkaram samannam dukkaram brahmannan' ti.|| ||

Sakka ca pan'etam abhavissa natum gahapatina va gahapatiputtena va antamaso kumbhadasiyapi: 'handaham sakabhakkho va homi,||
samakabhakkho va homi,||
nivarabhakkho va homi,||
daddulabhakkho va homi,||
hatabhakkho va homi,||
kanabhakkho va homi,||
acamabhakkho va homi,||
pinnakabhakkho va homi,||
tinabhakkho va homi,||
gomayabhakkho va homi,||
vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji' ti.|| ||

Yasma ca kho Kassapa annatreva imaya mattaya annatra imina tapopakkamena samannam va hoti brahmannam va dukkaram sudukkaram,||
tasma etam kallam vacanaya 'dukkaram samannam dukkaram brahmannan' ti.|| ||

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam mettacittam bhaveti,||
asavananca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano i' ti pi brahmano i' ti.i.|| ||

18. Sanani ce pi Kassapa dhareti,||
masanani 'pi Kassapa dhareti,||
chavadussani 'pi Kassapa dhareti,||
pamsukulani 'pi Kassapa dhareti,||
tiritani ce pi Kassapa dhareti,||
ajinampi Kassapa dhareti,||
ajinakkhipampi Kassapa dhareti,||
kusacirampi Kassapa dhareti,||
vakacirampi Kassapa dhareti,||
elakacirampi ce pi Kassapa dhareti,||
kesakambalampi Kassapa dhareti,||
valakambalampi Kassapa dhareti,||
ulukapakkhikampi Kassapa dhareti,||
kesamassulocako 'pi hoti kesamassulocananuyogamanuyutto,||
ubbhatthako pi hoti asanapatikkhitto,||
ukkutiko pi hoti ukkutikappadhanamanuyutto,||
kantakapassayiko pi hoti,||
kantakapassaye seyyam kappeti,||
phalakaseyyampi kappeti,||
thandilaseyyampi kappeti,||
ekapassasayiko pi hoti,||
rajojalladharo abbhokasiko pi hoti yathasanthatiko,||
vekatiko pi hoti vikatabhojananuyogamanuyutto,||
apanako pi hoti apanakattamanuyutto,||
sayatatiyakampi udakorohananuyogamanuyutto viharati.|| ||

Imaya ca Kassapa mattaya imina tapopakkamena samannam va abhavissa brahmannam va dukkaram sudukkaram,||
n'etam abhavissa kallam vacanaya 'dukkaram samannam dukkaram brahmannan' ti.|| ||

Sakka ca pan'etam abhavissa natum gahapatina va gahapatiputtena va antamaso kumbhadasiyapi: 'handaham sananipi dharemi,||
masananipi Kassapa dharemi,||
chavadussani 'pi Kassapa dharemi,||
pamsukulani 'pi Kassapa dharemi,||
tiritani 'pi Kassapa dharemi,||
ajinampi Kassapa dharemi,||
ajinakkhipampi Kassapa dharemi,||
kusacirampi Kassapa dharemi,||
vakacirampi Kassapa dharemi,||
elakacirampi Kassapa dharemi,||
kesakambalampi Kassapa dharemi,||
valakambalampi Kassapa dharemi,||
ulukapakkhikampi Kassapa dharemi,||
kesamassulocako 'pi hoti kesamassulocananuyogamanuyutto,||
ubbhatthako pi hoti asanapatikkhitto,||
ukkutiko pi hoti ukkutikappadhanamanuyutto,||
kantakapassayiko pi hoti,||
kantakapassaye seyyam kappeti,||
phalakaseyyampi kappeti,||
thandilaseyyampi kappeti,||
ekapassasayiko pi hoti,||
rajojalladharo abbhokasiko pi hoti yathasanthatiko,||
vekatiko pi hoti vikatabhojananuyogamanuyutto,||
apanako pi hoti apanakattamanuyutto,||
sayatatiyakampi udakorohananuyogamanuyutto viharami' ti.|| ||

Yasma ca kho Kassapa annatreva imaya mattaya annatra imina tapopakkamena samannam va hoti brahmannam va dukkaram sudukkaram,||
tasma etam kallam vacanaya 'dukkaram samannam dukkaram brahmannan' ti.|| ||

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam mettacittam bhaveti,||
asavananca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano i' ti pi brahmano i' ti.iti.|| ||

19. [170] evam vutte acelo Kassapo Bhagavantam etad avoca: "dujjano bho Gotama samano dujjano brahmano" ti.|| ||

"Pakati kho esa Kassapa lokasmim 'dujjano samano dujjano brahmano" ti.|| ||

20. "Acelako ce pi Kassapa hoti muttacaro hatthapalekhano,||
na ehibhadantiko,||
na titthabhadantiko,||
nabhihatam,||
na uddissakatam,||
na nimantanam sadiyati.|| ||

So na kumbhimukha patigganhati,||
na ka'opimukha patigganhati,||
na e'akamantaram,||
na dandamantaram,||
na musalamantaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantaragataya,||
na samkittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandacarini,||
na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko,||
ekissa pi dattiya yapeti,||
dvihi pi dattipi yapeti,||
sattahi pi dattihi yapeti,||
ekahikam pi aharam ahareti,||
dvahikam pi aharam ahareti,||
sattahikam pi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikam pi pariyayabhattabho-jananuyoga-manuyutto viharati,||
imaya Kassapa mattaya imina tapopakkamena samano va abhavissa brahmano va dujjano sudujjano,||
n'etam abhavissa kallam vacanaya dujjano samano dujjano brahmano' ti.|| ||

Sakka ca paneso abhavissa natum gahapatina va gahapatiputtena va antamaso kumbha dasiya'pi: ayam acelako hoti muttacaro hatthapalekhano,||
na ehibhadantiko,||
na titthabhadantiko,||
nabhihatam,||
na uddissakatam,||
na nimantanam sadiyati.|| ||

So na kumbhimukha patigganhati,||
na ka'opimukha patigganhati,||
na e'akamantaram||
na dandamantaram,||
na musalamantaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantaragataya,||
na samkittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandacarini,||
na maccham na mamsam na suram na merayam na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko,||
ekissa pi dattiya yapeti,||
dvihi pi dattipi yapeti,||
sattahi pi dattihi yapeti,||
ekahikam pi aharam ahareti,||
dvahikam pi aharam ahareti,||
sattahikam pi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikam pi pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto viharati ti.|| ||

Yasma ca kho Kassapa annatreva imaya mattaya annatra imina tapopakkamena samano va hoti.|| ||

Brahmano va dujjano sudujjano,||
tasma etam kallam vacanaya dujjano samano dujjano brahmano' ti.|| ||

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam metta-cittam [171] bhaveti,||
asavanan ca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano iti pi brahmano iti ti.|| ||

21. Sakabhakkho ce pi Kassapa hoti samakabhakkho ce pi Kassapa hoti nivarabhakkho ce pi Kassapa hoti daddulabhakkho ce pi Kassapa hoti hatabhakkho ce pi Kassapa hoti kanabhakkho ce pi Kassapa hoti acamabhakkho ce pi Kassapa hoti pinnakabhakkho ce pi Kassapa hoti tinabhakkho ce pi Kassapa hoti gomayabhakkho ce pi Kassapa hoti vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji.|| ||

Imaya ca Kassapa|| ||

Mattaya imina tapopakkamena samannam va abhavissa brahmano va dujjano sudujjano,||
n'etam abhavissa kallam vacanaya 'dujjano samano dujjano brahmano' ti.|| ||

Sakka ca pan'etam abhavissa natum gahapatina va gahapatiputtena va antamaso kumbhadasiyapi:|| ||

'Ayam sakabhakkho va hoti,||
samakabhakkho va hoti,||
nivarabhakkho va hoti,||
daddulabhakkho va hoti,||
hatabhakkho va hoti,||
kanabhakkho va hoti,||
acamabhakkho va hoti,||
pinnakabhakkho va hoti,||
tinabhakkho va hoti,||
gomayabhakkho va hoti,||
vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji' ti.|| ||

Yasma ca kho Kassapa annatreva imaya mattaya annatra imina tapopakkamena samano va hoti brahmano va dujjano sudujjano,||
tasma etam kallam vacanaya 'dujjano samano dujjano brahmano' ti.|| ||

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam mettacittam bhaveti,||
asavananca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano iti pi brahmano' ti.|| ||

22. Sanani ce pi Kassapa dhareti,||
masanani ce pi Kassapa dhareti,||
chavadussani ce pi Kassapa dhareti,||
pamsukulani ce pi Kassapa dhareti,||
tiritani ce pi Kassapa dhareti,||
ajinampi Kassapa dhareti,||
ajinakkhipam pi Kassapa dhareti,||
kusaciram pi Kassapa dhareti,||
vakaciram pi Kassapa dhareti,||
elakaciram pi ce pi Kassapa dhareti,||
kesakambalam pi ce pi Kassapa dhareti,||
valakambalam pi ce pi Kassapa dhareti,||
ulukapakkhikam pi Kassapa dhareti,||
kesamassulocako pi hoti kesamassulocananuyoga-manuyutto,||
ubbhatthako pi hoti asanapatikkhitto,||
ukkutiko pi hoti ukkutikappadhanamanuyutto,||
kantakapassayiko pi hoti,||
kantakapassaye seyyam kappeti,||
phalakaseyyampi kappeti,||
thandilaseyyampi kappeti,||
ekapassasayiko pi hoti,||
rajojalladharo abbhokasiko pi hoti yatha santhatiko,||
vekatiko pi hoti vikatabhojananuyogamanuyutto,||
apanako pi hoti apanakattamanuyutto,||
sayatatiyakam pi udakorohananuyoga-manuyutto viharati.|| ||

Imaya ca Kassapa mattaya imina tapopakkamena samano va abhavissa brahmano va dujjano sudujjano,||
n'etam abhavissa kallam vacanaya 'dujjano samano dujjano brahmano' ti.

Yato kho Kassapa bhikkhu averam abyapajjam mettacittam bhaveti,||
asavananca khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati Kassapa bhikkhu samano i' ti pi brahmano i' ti.

23. Evam vutte acelo Kassapo Bhagavantam etad avoca: "katama pana sa bho Gotama silasampada,||
katama cittasampada,||
katama pannasampada" ti?

"Idha Kassapa Tathagato loke uppajjati araham samma sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

23.(29) Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule paccajato.|| ||

So tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati.|| ||

So tena saddhapatilabhena samannagato iti patisamcikkhati: 'sambadho gharavaso rajapatho1.|| ||

Abbhokaso pabbajja.|| ||

Nayidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam ekantaparisuddham samkhalikhitam brahmacariyam caritum.|| ||

Yannunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyya'nti.|| ||

So aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam pahaya mahantam va natiparivattam pahaya kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

So evam pabbajito samano patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi.|| ||

Samadaya sikkhati sikkhapadesu kayakammavacikammena samannagato kusalena.|| ||

Parisuddhajivo silasampanno indriyesu guttadvaro bhojane mattannu satisampajannesu samannagato santuttho.|| ||

24.(29) Kathan ca Kassapa bhikkhu silasampanno hoti?|| ||

Idha Kassapa bhikkhu panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno.|| ||

Sabbapanabhutahitanukampi viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Adinnadanam pahaya adinnadana pativirato hoti dinnadayi dinna-patikankhi.|| ||

Athenena suci-bhutena attana viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Abrahmacariyam pahaya brahmacari hoti ara-cari1 virato methuna gama-dhamma.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Musa-vadam pahaya musa-vada pativirato hoti sacca-vadi sacca-sandho theto paccayiko avisamvadako lokassa.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Pisunam vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato hoti.|| ||

Ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya.|| ||

Amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya.|| ||

Iti bhinnanam va sandhata,||
sahitanam va anuppadata samaggaramo samagga-rato samagganandim samagga-karanim vacam bhasita hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Pharusam vacam6 pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti.|| ||

Ya sa vaca ne'a kanna-sukha pemaniya7 hadayan-gama pori bahujana-kanta bahujana-manapa,||
tatharupam8 vacam bhasita hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hoti kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi.|| ||

Nidhanavatim vacam bhasita hoti kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitam.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(30) Bijagama-bhutagama-samarambha1 pativirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuparato pativirato vikala-bhojana.|| ||

Nacca-gita-vadita-visuka-dassana pativirato hoti.|| ||

Malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana pativirato hoti.|| ||

Uccasayana-mahasayana pativirato hoti.|| ||

Jatarupa-rajata-patiggahana6 pativirato hoti.|| ||

Amaka-dhanna-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Amakamamsapatigggahana pativirato hoti.|| ||

Itthi-kumarika-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Dasi-dasa-patiggahana6 pativirato hoti.|| ||

Aj-e'aka-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Kukkuta-sukara-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Hatthigavassava'ava patiggahana pativirato hoti.|| ||

Khetta-vatthu-patiggahana pativirato hoti.|| ||

Duteyyapahena gamananuyoga pativirato hoti.|| ||

Kaya-vikkaya pativirato hoti.|| ||

Tulakuta-kamsakuta-manakuta pativirato hoti.|| ||

Ukkotanavan cananikatisaci yoga pativirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparamosa-alopa-sahasakara pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Cullasilam nitthitam

24.(31) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam bijagama-bhutagama-samarambham anuyutta viharanti,||
seyyathidam: mula-bijam khandha-bijam phalu-bijam agga-bijam bijabijameva pancamam.|| ||

Iti va iti evarupa bijagama-bhutagama-samarambha pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(32) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam sannidhi-kara-paribhogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam: anna-sannidhim pana-sannidhim vattha-sannidhim yana-sannidhim sayana-sannidhim gandha-sannidhim amisa-sannidhim.|| ||

Iti va iti evarupa sannidhi-kara-paribhoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(33) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam visukadassanam anuyutta viharanti,||
seyyathidam: naccam gitam vaditam pekkham akkhatam panissaram vetalam kumbhathunam Sobha-nagarakam candalam vamsam dhopanakam hatthi-yuddham assa-yuddham mahisayuddham usabhayuddham ajayuddham mendayuddham kukkutayuddham vattakayuddham danda-yuddham mutthi-yuddham5 nibBuddham uyyodhikam balaggam senabyuham anikadassanam.|| ||

Iti va iti evarupa visuka-dassana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(34) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam juta-ppamada-tthananuyogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam: attha-padam dasa-padam akasam parihara-patham santikam khalikam ghatikam salaka-hattham akkham pangaciram vankakam mokkhacikam cingulakam pattalhakam rathakam dhanukam akkharikam manesikam yatha-vajjam.|| ||

Iti va iti evarupa juta-ppamada-tthananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(35) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam ucca-sayana-mahasayanam anuyutta viharanti,||
seyyathidam: asandim pallankam gonakam cittakam patikam patalikam tulikam vikatikam udda-lomim ekanta-lomim katthi'ssam koseyyam kuttakam hatthattharam assattharam rathattharam ajina-ppavenim kadali-miga-pavara-pacc'attharanam sa-uttara-cchadam ubhato-lohitakupadhanam.|| ||

Iti va iti evarupa uccasayana-mahasayana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(36) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam mandana-vibhusana-tthananuyogam anuyutta viharanti,||
seyyathidam: ucchadanam parimaddanam nahapanam sambahanam adasam anjanam mala-vilepanam mukkha-cunnakam1 mukhalepanam2 hattha-bandham sikha-bandham dandakam nalikam khaggam chattam citrupahanam unhisam manim vala-vijanim odatani vatthani digha-dasani.|| ||

Iti va iti evarupa mandana-vibhusana-tthananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(37) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam tiracchana-katham anuyutta viharanti,||
seyyathidam: raja-katham cora-katham mahamatta-katham sena-katham bhaya-katham yuddha-katham anna-katham pana-katham vattha-katham sayana-katham mala-katham gandha-katham nati-katham yana-katham gama-katham nigama-katham nagara-katham janapada-katham itthi-katham purisakatham (kumarakatham kumarikatham)3 sura-katham visikha-katham kumbhatthana-katham pubba-peta-katham nanatta-katham lokakkhayikam samuddakkhayikam itibhavabhava-katham.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-kathaya pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(38) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupa viggahika-katham anuyutta viharanti,||
seyyathidam: "na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi.|| ||

Aham imam Dhamma-Vinayam ajanami.|| ||

Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissasi?|| ||

Miccha-patipanno tvam asi.|| ||

Ahamasmi sammapatipanno.|| ||

Sahitam me,||
asahitam te.|| ||

Pure vacaniyam paccha avaca.|| ||

Paccha vacaniyam pure avaca.|| ||

Avicinnan4 te viparavattam.|| ||

Aropito te vado.|| ||

Niggahito tvam asi.|| ||

Cara vadappamokkhaya.|| ||

Nibbethehi va sace pahosi" ti.|| ||

Iti va iti evarupaya viggahika-kathaya pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(39) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam duteyya-pahina-gamananuyogamanuyrutta viharanti,||
seyyathidam: rannam raja-mahamattanam khattiyanam brahmananam gahapatikanam kumaranam "idha gaccha.|| ||

Amutragaccha.|| ||

Idam hara.|| ||

Amutra idam ahara" ti.|| ||

Iti va iti evarupa duteyya-pahina-gamananuyoga pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(40) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te kuhaka ca honti lapaka ca nemittika ca nippesika ca labhena ca labham nijigimsitaro.|| ||

Iti va iti evarupa kuhanalapana pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

Majjhimasilam nitthitam.|| ||

24.(41) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti,||
seyyathidam: angam nimittam uppatam supinam lakkhanam musikacchinnam aggi-homam dabbi-homam thusa-homam tandula-homam sappi-homam tela-homam mukhahomam lohita-homam anga-vijja vatthu-vijja khatta-vijja siva-vijja bhuta-vijja bhuri-vijja ahi-vijja visa-vijja vicchika-vijja musika-vijja sakuna-vijja vayasa-vijja pakkajjhanam saraparittanam migacakkam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(42) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti,||
seyyathidam: mani-lakkhanam vattha-lakkhanam danda-lakkhanam asi-lakkhanam usu-lakkhanam dhanu-lakkhanam avudha-lakkhanam itthi-lakkhanam purisa-lakkhanam kumara-lakkhanam kumarilakkhanam dasa-lakkhanam dasilakkhanam hatthi-lakkhanam assa-lakkhanam mahisa-lakkhanam8 usabha-lakkhanam go-lakkhanam aja-lakkhanam menda-lakkhanam10 kukkuta-lakkhanam vattakalakkhanam godha-lakkhanam kannika-lakkhanam kacchapa-lakkhanam miga-lakkhanam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(43) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam: rannam niyyanam bhavissati,||
rannam aniyyanam bhavissati,||
abbhantaranam rannam upayanam bhavissati,||
bahiranam rannam apayanam bhavissati,||
bahiranam rannam upayanam bhavissati,||
abbhantaranam rannam apayanam bhavissati,||
abbhantaranam rannam jayo bhavissati,||
abbhantaranam rannam parajayo bhavissati.|| ||

Iti imassa jayo bhavissati.|| ||

Imassa parajayo bhavissati.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(44) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti.|| ||

Seyyathidam: canda-ggaho bhavissati.|| ||

Suriyaggaho bhavissati.|| ||

Nakkhattagaho bhavissati.|| ||

Candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati.|| ||

Candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati.|| ||

Nakkhattanam patha-gamanam bhavissati.|| ||

Nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati.|| ||

Ukkapato bhavissati.|| ||

Disadaho bhavissati.|| ||

Bhumi-calo bhavissati.|| ||

Deva-dundubhi bhavissati.|| ||

Candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam1 samkilesam vodanam bhavissati.|| ||

Evam-vipako canda-ggaho bhavissati.|| ||

Evam-vipako suriya-ggaho bhavissati.|| ||

Evam-vipako nakkhatta-ggaho bhavissati.|| ||

Evamvipakam candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati.|| ||

Evamvipakam candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati.|| ||

Evamvipakam nakkhattanam patha-gamanam bhavissati.|| ||

Evamvipakam nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati.|| ||

Evam-vipako ukka-pato bhavissati.|| ||

Evam-vipako disa-daho bhavissati.|| ||

Evam-vipako bhumi-calo bhavissati.|| ||

Evam-vipako deva-dundubhi bhavissati.|| ||

Evam-vipako candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam sankilesam vodanam bhavissati.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(45) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti.|| ||

Seyyathidam: subbutthika bhavissati.|| ||

Dubbutthika bhavissati.|| ||

Subhikkham bhavissati.|| ||

Dubbhikkham bhavissati.|| ||

Khemam bhavissati.|| ||

Bhayam bhavissati.|| ||

Rogo bhavissati.|| ||

Arogyam bhavissati.|| ||

Mudda ganana samkhanam kaveyyam lokayatam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(46) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti.|| ||

Seyyathidam: avahanam vivahanam samvadanam vivadanam samkiranam vikiranam subhaga-karanam dubbhaga-karanam viruddha-gabbha-karanam jivha-nitthaddanam2 hanusamhananam hatthabhijappanam hanujappanam kanna-jappanam adasa-panham kumaripanham deva-panham adiccupatthanam Mahat-upatthanam abbhujjalanam sirivhayanam.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idam pi'ssa hoti silasmim.|| ||

24.(47) Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti.|| ||

Seyyathidam: santi-kammam panidhi-kammam bhutakammam bhurikammam vassa-kammam vossa-kammam vatthu-kammam vatthu-parikiranam acamanam nahapanam juhanam vamanam virecanam uddha-virecanam adho-virecanam sisa-virecanam kanna-telam netta-tappanam natthu-kammam anjanam paccanjanam salakiyam sallakattiyam daraka-tikiccha mula-bhesajjanam anuppadanam osadhinam patimokkho.|| ||

Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti.|| ||

Idamassa hoti silasampadaya.|| ||

24.(48) Sa kho1 so Kassapa bhikkhu evam silasampanno na kutoci bhayam samanupassati yad idam silasamvarato.|| ||

Seyyatha pi Kassapa raja khattiyo muddhavasitto2 nihatapaccamitto na kutoci bhayam samanupassati yad idam paccatthikato,||
evam eva kho Kassapa bhikkhu evam silasampanno na kutoci bhayam samanupassati yad idam silasamvarato.|| ||

So imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisanvedeti.|| ||

Evam kho Kassapa bhikkhu silasampanno hoti.|| ||

25.(49) Kathan ca Kassapa bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti?|| ||

Idha Kassapa bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum3 tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati cakkhundriyam.|| ||

Cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam sotindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati sotindriyam.|| ||

Sotindriye samvaram apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam ghanindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati ghanindriyam.|| ||

Ghanindriye samvaram apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam jivhindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum3 tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati jivhindriyam.|| ||

Jivhindriye samvaram apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam kayindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum3 tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati kayindriyam.|| ||

Kayindriye samvaram apajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum3 tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati manindriyam.|| ||

Manindriye samvaram apajjati.|| ||

So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam abyasekasukham patisanvedeti.|| ||

Evam kho Kassapa bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti.|| ||

26.(50) Kathan ca Kassapa bhikkhu satisampajannena samannagato hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu abhikkante patikkante sampajanakari hoti.|| ||

Alokite vilokite sampajanakari hoti.|| ||

Saminjite1 pasarite sampajanakari hoti.|| ||

Sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti.|| ||

Asite pite khayite sayite sampajanakari hoti.|| ||

Uccarapassavakamme sampajanakari hoti.|| ||

Gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.|| ||

Evam kho Kassapa bhikkhu satisampajannena samannagato hoti.|| ||

27.(51) Kathan ca avuso bhikkhu santuttho hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu santuttho hoti kayaparihariyena civarena kucchiparihariyena pindapatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samadayeva pakkamati.|| ||

Seyyatha pi Kassapa pakkhi sakuno yena yen'eva deti sapattabharo'va deti,||
evam eva kho avuso bhikkhu santuttho hoti kayaparihariyena civarena kucchiparihariyena pindapatena.|| ||

So yena yen'eva pakkamati samadayeva pakkamati.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu santuttho hoti.|| ||

28.(52) So imina ca ariyena silakkhandhena3 samannagato imina ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena samannagato imaya ca ariyaya santutthiya samannagato vivittam senasanam bhajati arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

29.(53) So loke abhijjham pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati.|| ||

Abhijjhaya cittam parisodheti.|| ||

vyapadapadosam pahaya abyapannacitto viharati sabba-pana-bhuta-hitanukampi.|| ||

vyapadapadosa cittam parisodheti.|| ||

Thinamiddham pahaya vigatathinamiddho viharati alokasanni sato sampajano.|| ||

Thinamiddha cittam parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkuccam pahaya anuddhato viharati ajjhattam vupasantacitto.|| ||

Uddhaccakukkucca cittam parisodheti.|| ||

Vicikiccham pahaya tinnavicikiccho viharati akathamkathi kusalesu dhammesu.|| ||

Vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

29.(54) seyyatha pi avuso puriso inam adaya kammante payojeyya,||
tassa te kammanta samijjheyyum,||
so yani ca poranani inamulani tani ca byantikareyya,||
siya c'assa uttarim avasittham darabharanaya,||
tassa evam assa: "aham kho pubbe inam adaya kammante payojesim.|| ||

Tassa me te kammanta samijjhimsu.|| ||

So'ham yani ca poranani inamulani tani ca byanti akasim.|| ||

Atthi ca me uttarim avasittham darabharanaya" ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamojjam,||
adhigaccheyya somanassam-

29.(55) seyyatha pi avuso puriso abadhiko assa dukkhito balhagilano,||
bhattam c'assa nacchadeyya,||
na c'assa kaye balamatta,||
so aparena samayena tamha abadha mucceyya,||
bhattanc'assa chadeyya,||
siya c'assa kaye balamatta,||
tassa evam assa: "aham kho pubbe abadhiko ahosim dukkhito balhagilano.|| ||

Bhattam ca me nacchadesi.|| ||

Nacassa me asi kaye balamatta.|| ||

So'mhi etarahi tamha abadha mutto bhattan ca me chadeti.|| ||

Atthi ca me kaye balamatta" ti.|| ||

So tato nidanam labhetha pamojjam,||
adhigaccheyya somanassam-

29.(56) seyyatha pi avuso puriso bandhanagare baddho assa,||
so aparena samayena tamha bandhanagara mucceyya sotthina abbayena1,||
na c'assa kinci bhoganam vayo,||
tassa evam assa: "aham kho pubbe bandhanagare baddho ahosim.|| ||

So'mhi etarahi tamha bandhanagara mutto sotthina abbayena.|| ||

N'atthi ca me kinci bhoganam vayo" ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamojjam,||
adhigaccheyya somanassam-

29.(57) seyyatha pi avuso puriso daso assa anattadhino paradhino na yenakamangamo,||
so aparena samayena tamha dasabya mucceyya attadhino aparadhino bhujisso yenakamangamo,||
tassa evam assa: "aham kho pubbe daso ahosim anattadhino paradhino na yenakamangamo,||
so'mhi etarahi tamha dasabya mutto attadhino aparadhino bhujisso yenakamangamo" ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamojjam,||
adhigaccheyya somanassam-

29.(59) seyyatha pi avuso puriso sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjeyya dubbhikkham sappatibhayam.|| ||

So aparena samayena tam kantaram nitthareyya,||
sotthina gamantam anupapuneyya khemam appatibhayam,||
tassa evam assa: "aham kho pubbe sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjim dubbhikkham sappatibhayam.|| ||

So'mhi etarahi tam kantaram tinno sotthina gamantam anuppatto khemam appatibhayan" ti.|| ||

So tato nidanam labhetha pamojjam adhigaccheyya somanassam-

29.(60) Evam eva kho avuso bhikkhu yatha inam yatha rogam yatha bandhanagaram yatha dasabyam yatha kantaraddhanamaggam evam ime panca nivarane appahine attani samanupassati.|| ||

Seyyatha pi avuso ananyam yatha arogyam yatha bandhana mokkham yatha bhujissam yatha khemantabhumim evam eva kho avuso bhikkhu ime panca nivarane pahine attani samanupassati.|| ||

30(61) Tassime panca nivarane pahine attani samanupassato pamojjam jayati.|| ||

Pamuditassa piti jayati.|| ||

Pitimanassa kayo passambhati.|| ||

Passaddhakayo sukham vedeti.|| ||

Sukhino cittam samadhiyati.|| ||

So vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi [173] savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imameva kayam vivekajena pitisukhena abhisanneti parisanneti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi avuso dakkho nahapako va nahapakantevasi va kamsathale nahaniyavunnani akiritva udakena paripphosakam paripphosakam sanneyya3 sayam nahaniyapindi snehanugata snehapareta santarabahira phuta snehena na ca paggharani-

Evam eva kho avuso bhikkhu imameva kayam vivekajena pitisukhena abhisanneti parisenneti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imameva kayam samadhijena pitisukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena pitisukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi avuso udakarabhado ubbhidodako,||
tassa nev'assa puratthimaya disaya udakassa ayamukham,||
na dakkhinaya disaya udakassa ayamukham,||
na pacchimaya disaya udakassa ayamukham,||
na uttaraya disaya udakassa ayamukham,||
devo ca na kalena kalam samma dharam anupaveccheyya,||
atha kho tamha ca udakarahada sita varidhara ubbhijjitva tameva udakarahadam sitena varina abhisandeyya parisandeyya paripureyya paripphareyya,||
nassa kinci sabbavato udakarahadassa varina sitena apphutam assa-

Evam eva kho avuso bhikkhu imameva kayam samadhijena pitisukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena pitisukhena apphutam hoti.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato sampajano sukhanca kayena patisanvedeti.|| ||

Yantam ariya acikkhanti: 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imameva kayam nippitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripureti,||
parippharati nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi avuso uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udakanuggatani antonimuggaposini tani yava cagga yava ca mula sitena varina abhisannani parisannani paripurani,||
paripphutani nassa kinci sabbavatam uppalanam va padumanam va pundarikanam va sitena varina apphutam assa.|| ||

Evam eva kho avuso bhikkhu imameva kayam nippitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam pi'ssa hoti cittasampadaya.|| ||

Ayam kho sa Kassapa cittasampada.|| ||

31. So evam samahite citte -pe-

32. [174] imaya ca Kassapa silasampadaya imaya ca cittasampadaya imaya ca pannasampadaya anna silasampada cittasampada pannasampada uttaritara va panitatara va n'atthi.|| ||

33. Santi Kassapa eke samana-brahmana silavada.|| ||

Te aneka-pariyayena silassa vannam bhasanti.|| ||

Yavata Kassapa ariyam paramam silam,||
naham tattha attano samasamam samanupassami.|| ||

Kuto bhiyyo?|| ||

Atha kho ahameva tattha bhiyyo yad idam adhisilam.|| ||

34. Santi Kassapa eke samana-brahmana tapojigucchavada.|| ||

Te aneka-pariyayena tapojigucchaya vannam bhasanti.|| ||

Yavata Kassapa ariya parama tapojiguccha,||
naham tattha attano samasamam samanupassami.|| ||

Kuto bhiyyo?|| ||

Atha kho ahameva tattha bhiyyo yad idam adhijeguccham.|| ||

35. Santi Kassapa eke samana-brahmana pannavada.|| ||

Te aneka-pariyayena pannaya vananam bhasanti.|| ||

Yavata Kassapa ariya parama panna,||
naham tattha attano samasamam samanupassami.|| ||

Kuto bhiyyo?|| ||

Atha kho ahameva tattha bhiyyo yad idam adhipanna.|| ||

36. Santi Kassapa eke samana-brahmana vimuttivada.|| ||

Te aneka-pariyayena vimuttiya vananam bhasanti.|| ||

Yavata Kassapa ariya parama vimutti,||
naham tattha attano samasamam samanupassami.|| ||

Kuto bhiyyo?|| ||

Atha kho ahameva tattha bhiyyo yad idam adhimutti.|| ||

37. [175] thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadam kho Samano Gotamo nadati.|| ||

Tan ca kho sunnagare nadati no parisasu" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya.|| ||

"Sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati' ti.|| ||

Evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

38. Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati.|| ||

No ca kho visarado nadati" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya.|| ||

"Sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati" ti.|| ||

Evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

39. Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
no ca kho nam panham pucchanti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya "sihanadam ca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhanca nam pucchanti" ti.|| ||

Evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

40. Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadam ca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panham ca nam pucchanti,||
no ca kho n'esam panham puttho byakaroti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya.|| ||

"Sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panham ca nam pucchanti.|| ||

Panhanca n'esam puttho byakaroti" ti.|| ||

Evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

41. Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati.|| ||

Visarado ca nadati,||
panham ca nam pucchanti,||
no ca kho panhanca n'esam puttho byakaroti,||
no ca kho panhassa veyyakaranena cittam aradheti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya "sihanadam ca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panham ca nam pucchanti,||
no ca kho n'esam panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti" ti.evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

42. Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadanca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti,||
no ca kho sotabbam mannanti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti.|| ||

Sotabbanc'assa mannanti" ti.|| ||

Evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

43. Thanam kho pan'etam vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadanca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti,||
no ca kho sotabbam mannanti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti.|| ||

Sotabbanc'assa mannanti.|| ||

No ca kho sutva c'assa pasidanati" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti.|| ||

Sotabbanc'assa mannanti.|| ||

Sutva c'assa pasidanti" ti.|| ||

Evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

44. Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadanca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti,||
no ca kho sotabbam mannanti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti.|| ||

Sutva c'assa pasidanti,||
no ca kho pasanna pasannakaram karonti" ti.|| ||

Te ma' hevan' ti.su vacaniya.|| ||

"Sihanadanca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti,||
no ca kho sotabbam mannanti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti.|| ||

Sutva c'assa pasidati,||
pasanna ca pasannakaram karonti" ti.evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

45. Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadam ca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti,||
no ca kho sotabbam mannanti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti.|| ||

Pasanna ca pasannakaram karoti.|| ||

No ca kho tathattaya patipajjanti" ti.|| ||

Te 'ma hevanti"ssu vacaniya "sihanadam ca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti,||
no ca kho sotabbam mannanti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya: "sihanadanca Samano Gotamo nadati,||
parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti.|| ||

Pasanna ca pasannakaram karonti.|| ||

Tathattaya ca patipajjanti" ti.evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

46. Thanam kho pan'etam Kassapa vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum: "sihanadam ca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti,||
sotabbam ca mannanti,||
tathattaya ca patipajjanti,||
no ca kho patipanna aradhenti" ti.|| ||

Te 'ma hevan' ti.su vacaniya.|| ||

"Sihanadanca Samano Gotamo nadati.|| ||

Parisasu ca nadati,||
visarado ca nadati,||
panhanca tam pucchanti,||
panhanca n'esam puttho byakaroti,||
panhassa ca veyyakaranena cittam aradheti,||
sotabbanc'assa mannanti,||
sutva c'assa pasidanti,||
pasanna ca pasannakaram karonti,||
tathattaya ca patipajjanti patipanna ca aradhenti" ti.|| ||

Evamassu Kassapa vacaniya.|| ||

47. Ekamidaham Kassapa samayam Rajagahe viharami Gijjhakute pabbate.|| ||

Tatra mam annataro tapabrahmacari [176] nigrodho nama adhijegucche panham pucchi.|| ||

Tassaham adhijegucche panham puttho byakasim.|| ||

Byakato ca pana me attamano ahosi. Param viya mattayati.|| ||

48. "Ko hi bhante Bhagavato dhammam sutva na attamano assa param viya mattaya?|| ||

Bhante Bhagavato dhammam sutva attamano param viya mattaya,||
abhikkantam bhante,||
abhikkantam bhante.|| ||

Seyyatha pi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhintiti,||
evam eva Bhagavata aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhante Bhagavantam saranam gacchami dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Labheyyaham bhante Bhagavato santike pabbajjam,||
labheyyam upasampadanti".|| ||

49. "Yo kho Kassapa annatitthiyapubbo imasmim dhamma-vinaye akankhati pabbajjam,||
akankhati upasampadam,||
so cattaro mase parivasati.|| ||

Catunnam masanam accayena araddhacitta bhikkhu tam pabbajenti,||
upasampadenti bhikkhubhavaya.|| ||

Api ca mettha puggalavemattata vidita" ti.|| ||

50. "Sace bhante annatitthiyapubba imasmim dhamma-vinaye akankhanta pabbajjam akankhanta upasampadam cattaro mase parivasanti,||
catunnam masanam accayena araddhacitta bhikkhu tam pabbajenti,||
upasampadenti bhikkhubhavaya.|| ||

Aham cattari vassani parivasissami.|| ||

Catunnam vassanam accayena araddhacitta bhikkhu mam pabbajentu,||
upasampadentu bhikkhubhavaya' ti.|| ||

51. Alattha kho acelo Kassapo Bhagavato santike pabbajjam [177] alatthupasampadam.|| ||

Acirupasampanno kho panayasma Kassapo eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto,||
na cirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi.|| ||

"Khina jati.|| ||

Vusitam brahmacariyam.|| ||

Katam karaniyam.|| ||

Naparam itthattaya" ti.abbhannasi.|| ||

Annataro ca kho panayasma Kassapo arahatam ahositi.|| ||

Sihanadasuttam Nitthitam Atthamam.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement