Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 12

Lohicca Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[224]

[1][pts][ati] Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi yena salavatika tadavasari. Tena kho pana samayena lohicco brahmano salavatikam ajjhavasati sattussadam satinakatthodakam sadhannam rajabhoggam ranna pasenadina kosalena dinnam rajadayam brahmadeyyam.

2. Tena kho pana samayena lohiccassa brahmanassa evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti: idha samano va brahmano va kusalam dhammam adhigaccheyya, kusalam dhammam adhigantva na parassa aroceyya. Kim hi paro parassa karissati? seyyatha pi nama puranam bandhanam chinditva annam navam bandhanam kareyya? Evam sampadamidam papakam lobhadhammam vadami. Kim hi paro parassa karissati'ti.

3. Assosi kho lohicco brahmano: samano khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakula pabbajito Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi salavatikam anuppatto. Tam kho pana bhavantam Gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato: iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava. So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam, sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam [225] sayam abhinna sacchikatva pavedeti. So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosanakalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham. Brahmacariyam pakaseti. Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hotiti.

4. Atha kho lohicco brahmano bhesikam nahapitam amantesi: ehi tvam samma bhesike, yena Samano Gotamo ten'upasankama. Upasankamitva mama vacanena samanam Gotamam appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam puccha: lohicco bho Gotama brahmano bhavantam Gotamam appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchatiti. Evan ca vadehi: adhivasetu kira bhavam Gotamo lohiccassa brahmanassa svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati.

[BJT Page 542]

5. Evam bhatteti kho bhesika nahapito lohiccassa brahmanassa patissutva yena Bhagava ten'upasankami. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi. Eka-m-antam nisinno kho bhesika nahapito Bhagavantam etad avoca: lohicco bhante brahmano Bhagavantam appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati. Evan ca vadeti. Adhivasetu kira bhante Bhagava lohiccassa brahmanassa svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati. Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.

6. Atha kho bhesika nahapito Bhagavato adhivasanam viditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva yena lohicco brahmano ten'upasankami. Upasankamitva lohiccam brahmanam etad avoca: avocumbha kho mayam bhante tava vacanena tam Bhagavantam. Lohicco bhante brahmano Bhagavantam [226] appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati. Evan ca vadeti: adhivasetu kira bhante Bhagava 'lohiccassa brahmanassa svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena'ti. Adhivutthanca pana tena Bhagavata ti.

7. Atha kho lohicco brahmano tassa rattiya accayena sake nivesane panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva bhesikam nahapitam amantesi: ehi tvam samma bhesike yena Samano Gotamo ten'upasankama. Upasankamitva samanassa Gotamassa kalam arocehi: kalo bho Gotama nitthitam bhattanti. Evam bhante'ti kho bhesika nahapito lohiccassa brahmanassa patissutva yena Bhagava ten'upasankami. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi. Eka-m-antam thito kho bhesika nahapito Bhagavato kalam arocesi: kale bhante. Nitthitam bhattanti. Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya saddhim bhikkhu-sanghena yena salavatika ten'upasankami.

8. Tena kho pana samayena bhesika nahapito Bhagavantam pitthito pitthito anubaddho hoti. Atha kho bhesika nahapito Bhagavantam etad avoca: "lohiccassa bhante brahmanassa evarupam papakam ditthigatam uppannam: idha samano va brahmano va kusalam dhammam adhigaccheyya, kusalam dhammam adhigannva na parassa aroceyya. Kim hi paro parassa karissati. seyyatha pi puranam bandhanam chinditva annam navam bandhanam kareyya, evam sampadamidam papakam lobhadhammam vadami. Kim hi paro parassa karissati" ti. Sadhu bhante Bhagava lohiccam brahmanam etasma papaka ditthigata vivecetu" ti. "Appeva nama siya bhesike appeva nama siya bhesike" ti.

[BJT Page 544]

9. Atha kho Bhagava yena lohiccassa brahmanassa nivesanam ten'upasankami. Upasankamitva pannatte asane [227] nisidi. Atha kho lohicco brahmano Buddhappamukham bhikkhu-sangham panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi atha kho lohicco brahmano Bhagavantam bhuttavim onitapattapanim annataram nivam asanam gahetva eka-m-antam nisidi. Eka-m-antam nisinnam kho lohiccam brahmanam Bhagava etad avoca: "saccam kira te lohicca evarupam papakam ditthigatam uppannam: idha samano va brahmano va kusalam dhammam adhigaccheyya, kusalam dhammam adhiganntva na parassa aroceyya, kim hi paro parassa karissati? seyyatha pi nama puranam bandhanam chinditva annam navam bandhanam kareyya, evam sampadamidam papakam lobhadhammam vadami. Kim hi paro parassa karissati?"Ti.

"Evam bho Gotama."|| ||

10. "Tam kim mannasi lohicca? Tanu tvam salavatikam ajjhavasasi"?Ti.

"Evam bho Gotama."|| ||

"Yo nu kho lohicca evam vadeyya 'lohicco brahmano salavatikam ajjhavasati. Ya salavatikaya samudayasanjati lohicco'va tam brahmano ekako paribhunjeyya, na annesam dadeyya'ti evamvadi so ye tam upajivanti tesam antarayakaro va hoti no va?"Ti.

"Antarayakaro bho Gotama."|| ||

"Antarayakaro samano lohicca hitanukampi va tesam hoti ahitanukampi va?"Ti.

"Ahitanukampi bho Gotama."|| ||

"Ahitanukampissa mettam va tesu cittam paccupatthitam hoti sapattakam va?"Ti.

"Sapattakam bho Gotama"

"Sapattake citte paccupatthike micchaditthi va hoti sammaditthi va?Ti

Bho Gotama."|| ||

"Micchaditthi'ssa kho aham lohicca dvinnam gatina annataram gatim vadami: Nirayam va tiracchanayonim va."|| ||

[BJT Page 546]

11. Tam kim mannasi lohicca, tanu raja pasenadi kosalo kasikosalam ajjhavasati?"Ti.

"Evam bho Gotama."|| ||

"Yo nu kho lohicca evam vadeyya: 'raja pasenadi kosalo kasikosalam ajjhavasati. Ya kasikosalo samudayasanjati, raja'va tam pasenadi kosalo ekako paribhunjeyya, na naannesam dadeyya'ti. Evamvadi so ye rajanam pasenadim kosalam upajivanti tumhe c'eva anne ca, tesam antarayakaro va hoti, no va?"Ti.

"Antarayakaro bho Gotama."|| ||

"Antarayakaro samano hitanukampi va tesam hoti ahitanukampi va?"Ti.

"Ahitanukampi bho Gotama."|| ||

"Ahitanukampissa lohicca mettam va tesu cittam paccupatthitam sapattakam va?"Ti.

"Sapattakam bho Gotama."|| ||

"Sapattake citte paccupatthite micchaditthi va hoti sammaditthi va?"Ti.

Micchaditthi bho Gotama."|| ||

"Micchaditthi'ssa kho aham lohicca dvinnam gatinam annataram gatim vadami Nirayam va tiracchanayonim va.

12. Iti kira 'lohicca yo evam vadeyya: lohicco brahmano salavatikam ajjhavasati. Ya salavatikaya samudayanjati, lohicco'va tam brahmano ekako paribhunjeyya, na ca annesam dadeyya'ti. Evamvadi so ye tam upajivanti, tesam antarayakaro hoti. Antarayakaro samano ahitanukampi hoti. Ahitanukampissa sapattakam cittam paccupatthitam hoti. Sapattake citte paccupatthite micchaditthi hoti. Evam eva kho lohicca yo evam vadeyya: "idha samano va brahmano va kusalam dhammam adhigaccheyya, kusalam dhammam adhigantva na parassa aroceyya, kim hi paro parassa karissati? seyyatha pi nama puranam bandhanam chinditva annam navam bandhanam kareyya, evam sampadamidam papakam lobhadhammam vadami. [229] kim hi paro parassa karissati" ti. Evam vadi so ye te kulaputta Tathagatappaveditam Dhamma-Vinayam agamma evarupam u'aram visesam adhigacchanti: sotapattiphalampi sacchikaronti, sakadagamiphalampi sacchikaronti, anagamiphalampi sacchikaronti, arahattampi sacchikaronti, yecime dibbagabbha paripacenti dibbanam bhavanam abhinibbantiya, tesam antarayakaro hoti. Antarayakaro samano ahitanukampi hoti. Ahitanukampissa sapattakam cittam paccupatthitam hoti. Sapattake citte paccupatthite micchaditthi hoti. Micchaditthi'ssa kho aham lohicca dvinnam gatinam annataram gatim vadami Nirayam va tiracchanayonim va.

[BJT Page 548]

13. Iti kira lohicca yo evam vadeyya: raja pasenadi kosalo kasikosalam ajjhavasati. Ya kasikosale samudayanjati, raja'va tam pasenadi kosalo ekako paribhunjeyya, na ca annesam dadeyya'ti. Evamvadi so ye rajanam pasenadim kosalam upajivanti tumhe c'eva anne ca, tesam antarayakaro hoti. Antarayakaro samano ahitanukampi [230] hoti. Ahitanukampissa sapattakam cittam paccupatthitam hoti. Sapattake citte paccupatthite micchaditthi hoti. Evam eva kho lohicca yo evam vadeyya: "idha samano va brahmano va kusalam dhammam adhigaccheyya, kusalam dhammam adhigantva na parassa aroceyya, kim hi paro parassa karissati? seyyatha pi nama puranam bandhanam chinditva annam navam bandhanam kareyya, evam sampadamidam papakam lobhadhammam vadami. Kim hi paro parassa karissati" ti. Evam vadi so ye te kulaputta Tathagatappaveditam Dhamma-Vinayam agamma evarupam u'aram visesam adhigacchanti: sotapattiphalampi sacchikaronti, sakadagamiphalampi sacchikaronti, anagamiphalampi sacchikaronti, arahattampi sacchikaronti, yecime dibbagabbha paripacenti dibbanam bhavanam abhinibbantiya, tesam antarayakaro hoti. Antarayakaro samano ahitanukampi hoti. Ahitanukampissa sapattakam cittam paccupatthitam hoti. Sapattake citte paccupatthite micchaditthi hoti. Micchaditthi'ssa kho aham lohicca dvinnam gatinam annataram gatim vadami Nirayam va tiracchanayonim va.

14. Tayo kho'me lohicca sattharo ye loke vodanaraha, yo ca pan'evarupe sattharo codeti, sa codana bhuta taccha dhammika anavajja. Katame tayo? Idha lohicca ekacco sattha yassatthaya agarasma anagariyam pabbajito hoti, svassa samannattho ananuppatto hoti, so tam samannattham ananupapunitva savakanam dhammam deseti: idam vo hitaya 'idam vo sukhaya'ti. Tassa savaka na sussusanti, na sotam odahanti, na anna-cittam upatthapenti, vokkamma ca satthusasana vattanti. So evam assa codetabbo: "ayasma kho yassatthaya agarasma anagariyam pabbajito, so te samannattho ananuppatto. Na tvam samannattham ananupapunitva savakanam dhammam desesi 'idam vo hitaya idam vo sukhaya'ti. Tassa te savaka na sussusanti. Na sotam odahanti. Na anna-cittam upatthapenti vokkamma ca satthusasana vattanti" ti. seyyatha pi nama ossakkantiya va ussakkeyya1, parammukhim va alingeyya, evam sampadamidam papakam lobhadhammam vadami. Kim hi paro parassa karissati?" Ayam kho lohicca pathamo sattha yo loke codanaraho, yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana bhuta taccha dhammika anavajja.

1. Ussukkeyya, kesu ci.

[BJT Page 550]

15. Puna ca param lohicca idh'ekacco sattha yassatthaya agarasma anagariyam pabbajito hoti, svassa samannattho ananuppatto hoti. So tam samannattham ananupapunitva savakanam dhammam deseti 'idam vo hitaya idam vo sukhaya'ti. Tassa te savaka sussusanti, sotam [231] odahanti, anna-cittam upatthapenti, na ca vokkamma satthusasana vattanti. So evam assa codetabbo: "ayasma kho yassatthaya agarasma anagariyam pabbajito, so te samannattho ananuppatto. Tam tvam samannattham ananupapunitva savakanam dhammam desesi 'idam vo hitaya, idam vo sukhaya'ti. Tassa te savaka sussusanti, sotam odahanti, anna-cittam upatthapenti, na ca vokkamma satthusasana vattanti. seyyatha pi nama sakam khettam ohaya parakhettam niddayitabbam1 manneyya, evam sampadamidam papakam lobhadhammam vadami. Kim hi paro parassa karissati" ti. Ayam kho lohicca dutiyo sattha yo loke codanaraho, yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana bhuta taccha dhammika anavajja.

16. Puna ca param lohicca idh'ekacco sattha yassatthaya agarasma anagariyam pabbajito hoti, svassa samannattho ananuppatto hoti. So tam samannattham ananupapunitva savakanam dhammam deseti 'idam vo hitaya idam vo sukhaya'ti. Tassa te savaka sussusanti, na sotam odahanti, na anna-cittam upatthapenti, vokkamma ca satthusasana vattanti. So evam assa codetabbo: "ayasma kho yassatthaya agarasma anagariyam pabbajito, so te samannattho ananuppatto. Tam tvam samannattham ananupapunitva savakanam dhammam desesi 'idam vo hitaya, idam vo sukhaya'ti. Tassa te savaka na sussusanti, na sotam odahanti, na anna-cittam upatthapenti, vokkamma ca satthusasana vattanti. seyyatha pi nama puranam bandhanam chinditva annam navam bandhanam kareyya, evam sampadamidam papakam lobhadhammam vadami. Kim hi paro parassa karissati" ti. Ayam kho lohicca tatiyo sattha yo loke codanaraho, yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana bhuta taccha dhammika anavajja.

1. Niddayitabbam. Kesu ci,

[BJT Page 552]

[232] ime kho lohicca tayo sattharo ye loke codanaraha, yo ca pan'evarupe sattharo codeti, sa codana bhuta taccha dhammika anavajja" ti.

17. Evam vutte lohicco brahmano Bhagavantam etad avoca: "atthi pana bho Gotama ko ci loke na codanaraho?"Ti.

"Atthi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho" ti.

"Katamo pana so bho Gotama sattha yo loke na codanaraho" ti.

18. Idha lohicca Tathagato loko uppajjati araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava. So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti. So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham. Brahmacariyam pakaseti. Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule paccajato. So

Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule paccajato. So tam dhammam sutva tathagate saddham patilabhati. So tena saddhapatilabhena samannagato iti patisamcikkhati: 'sambadho gharavaso rajapatho1. Abbhokaso pabbajja. Nayidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam ekantaparisuddham samkhalikhitam brahmacariyam caritum. Yannunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyya'nti.

1. Rajopatho, katthaci.

19. So aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham pahaya appam va natiparivattam pahaya mahantam va natiparivattam pahaya kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati. So evam pabbajito samano patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi. Samadaya sikkhati sikkhapadesu kayakammavacikammena samannagato kusalena. Parisuddhajivo silasampanno indriyesu guttadvaro bhojane mattannu satisampajannesu samannagato santuttho.

20(29). Kathan ca lohicca bhikkhu silasampanno hoti? Idha lohicca bhikkhu panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno. Sabbapanabhutahitanukampi viharati. Idam pi'ssa hoti silasmim.

Adinnadanam pahaya adinnadana pativirato hoti dinnadayi dinna-patikankhi. Athenena suci-bhutena attana viharati. Idam pi'ssa hoti silasmim.

Abrahmacariyam pahaya brahmacari hoti ara-cari1 virato methuna gama-dhamma. Idam pi'ssa hoti silasmim.

Musa-vadam pahaya musa-vada pativirato hoti sacca-vadi sacca-sandho theto2 paccayiko avisamvadako lokassa. Idam pi'ssa hoti silasmim.

Pisunam vacam3 pahaya pisunaya vacaya pativirato hoti. Ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya. Amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya. Iti bhinnanam va sandhata, sahitanam va anuppadata4 samaggaramo5 samagga-rato samagganandim samagga-karanim vacam bhasita hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

Pharusam vacam6 pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti. Ya sa vaca ne'a kanna-sukha pemaniya7 hadayan-gama pori bahujana-kanta bahujana-manapa, tatharupam8 vacam bhasita hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hoti kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi. Nidhanavatim vacam bhasita hoti kalena sapadesam pariyantavatim atthasanhitam. Idam pi'ssa hoti silasmim.

1. Anacari, machasam.

2. Theto, sya.

3. Pisunavacam, [PTS.]

4. Anuppadata, [PTS.]

5. Samaggaramo, machasam.

6. Pharusavacam, [PTS.] Sitira

7. Pemaniya, machasam. 8. Evarupim. [PTS.] Sitira.

21(30). Bijagama-bhutagama-samarambha1 pativirato hoti. Eka-bhattiko2 hoti rattuparato3 pativirato4 vikala-bhojana. Nacca-gita-vadita-visuka-dassana5 pativirato hoti. Malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana pativirato hoti. Uccasayana-mahasayana pativirato hoti. Jatarupa-rajata-patiggahana6 pativirato hoti. Amaka-dhanna-patiggahana6 pativirato hoti. Amakamamsapatigggahana6 pativirato hoti. Itthi-kumarika-patiggahana6 pativirato hoti. Dasi-dasa-patiggahana6 pativirato hoti. 1.Anacari, machasam. 2.Theto,sya. 3.Pemaniya,machasam. 4.Evarupi,kathaci. Aj-e'aka-patiggahana6 pativirato hoti. [BJT Page 556]

Kukkuta-sukara-patiggahana6 pativirato hoti. Hatthigavassava'ava7 patiggahana pativirato hoti. Khetta-vatthu-patiggahana pativirato hoti. Duteyyapahena8 gamananuyoga pativirato hoti. Kaya-vikkaya pativirato hoti. Tulakuta-kamsakuta-manakuta9 pativirato hoti. Ukkotanavan cananikatisaci10 yoga pativirato hoti. Chedana-vadhabandhana-viparamosa-alopa-sahasakara11 pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

Cullasilam12 nitthitam

22(31). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam bijagama-bhutagama-samarambham13 anuyutta viharanti, seyyathidam: mula-bijam khandha-bijam phalu-bijam14 agga-bijam bijabijameva15 pancamam. Iti va iti evarupa16 bijagama-bhutagama-samarambha17 pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

23(32). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam sannidhi-kara-paribhogam anuyutta viharanti, seyyathidam: anna-sannidhim pana-sannidhim vattha-sannidhim yana-sannidhim sayana-sannidhim gandha-sannidhim amisa-sannidhim. Iti va iti evarupa sannidhi-kara-paribhoga pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

1. Samarabbha, machasam.

2. Ekam bhattiko, machasam.

3. Rattuparato, machasam.

4. Virato, the. Se.

5. Visukam, machasam.

6. Pariggahana, (sabbattha)

7. Gavassam, se. Va'avam, machasam.

8. Pahina, simu. Machasa. Sya.

9. Kutam, machasam.

10. Savi, machasam.

11. Sahasam, machasam.

12. Cula silam, machasam.

13. Samarabbha, machasam.

14. Phalam, se. Phalum, si. The.

15. Bija bijam eva. The.

16. Iti evarupa, kesuci.

17. Samarabbha, machasam.

24(33). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam visukadassanam anuyutta viharanti, seyyathidam: naccam gitam vaditam pekkham akkhatam panissaram vetalam kumbhathunam Sobha-nagarakam1 candalam vamsam dhopanakam2 hatthi-yuddham assa-yuddham mahisayuddham3 usabhayuddham ajayuddham mendayuddham4 kukkutayuddham vattakayuddham danda-yuddham mutthi-yuddham5 nibBuddham uyyodhikam balaggam senabyuham anikadassanam6. Iti va iti evarupa visuka-dassana pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

[BJT Page 558]

25(34). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam juta-ppamada-tthananuyogam anuyutta viharanti, seyyathidam: attha-padam dasa-padam akasam parihara-patham santikam khalikam ghatikam salaka-hattham akkham pangaciram vankakam mokkhacikam cingulakam pattalhakam rathakam dhanukam akkharikam manesikam yatha-vajjam. Iti va iti evarupa juta-ppamada-tthananuyoga pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

26(35). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam ucca-sayana-mahasayanam anuyutta viharanti, seyyathidam: asandim pallankam gonakam cittakam patikam patalikam tulikam vikatikam udda-lomim ekanta-lomim katthi'ssam koseyyam kuttakam hatthattharam assattharam rathattharam ajina-ppavenim kadali-miga-pavara-pacc'attharanam sa-uttara-cchadam ubhato-lohitakupadhanam. Iti va iti evarupa uccasayana-mahasayana pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

1. Sobhanagarakam, katthaci. Sobhanakarakam, [PTS.] Sobhanagharakam, machasam.

2. Dhovanam, katthaci. Dhopanam, sitira.

3. Mahimsam, machasam.

4. Mendakam, machasam.

5. Sihala potthakesu na dissati.

6. Anika - kesuci.

27(36). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam mandana-vibhusana-tthananuyogam anuyutta viharanti, seyyathidam: ucchadanam parimaddanam nahapanam sambahanam adasam anjanam mala-vilepanam mukkha-cunnakam1 mukhalepanam2 hattha-bandham sikha-bandham dandakam nalikam khaggam chattam citrupahanam unhisam manim vala-vijanim odatani vatthani digha-dasani. Iti va iti evarupa mandana-vibhusana-tthananuyoga pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

28(37). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam tiracchana-katham anuyutta viharanti, seyyathidam: raja-katham cora-katham mahamatta-katham sena-katham bhaya-katham yuddha-katham anna-katham pana-katham vattha-katham sayana-katham mala-katham gandha-katham nati-katham yana-katham gama-katham nigama-katham nagara-katham janapada-katham itthi-katham purisakatham (kumarakatham kumarikatham)3 sura-katham visikha-katham kumbhatthana-katham pubba-peta-katham nanatta-katham lokakkhayikam samuddakkhayikam itibhavabhava-katham. Iti va iti evarupaya tiracchana-kathaya pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

[BJT Page 560]

29(38). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupa viggahika-katham anuyutta viharanti, seyyathidam: "na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi. Aham imam Dhamma-Vinayam ajanami. Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissasi? Miccha-patipanno tvam asi. Ahamasmi sammapatipanno. Sahitam me, asahitam te. Pure vacaniyam paccha avaca. Paccha vacaniyam pure avaca. Avicinnan4 te viparavattam. Aropito te vado. Niggahito tvam asi. Cara vadappamokkhaya. Nibbethehi va sace pahosi" ti. Iti va iti evarupaya viggahika-kathaya pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

30(39). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupam duteyya-pahina-gamananuyogamanuyrutta viharanti, seyyathidam: rannam raja-mahamattanam khattiyanam brahmananam gahapatikanam kumaranam "idha gaccha. Amutragaccha. Idam hara. Amutra idam ahara" ti. Iti va iti evarupa duteyya-pahina-gamananuyoga pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

1. Mukhacunnam, machasam.

2. Mukhalepanam, simu.

3. Marammapotthakesuyeva dissate

4. Avicinnam, kesuci.

31(40). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te kuhaka ca honti lapaka ca nemittika ca nippesika ca labhena ca labham nijigimsitaro. Iti va iti evarupa kuhanalapana pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

Majjhimasilam nitthitam.

32(41). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam1 kappenti, seyyathidam: angam nimittam uppatam2 supinam3 lakkhanam musikacchinnam aggi-homam dabbi-homam thusa-homam tandula-homam sappi-homam tela-homam mukhahomam lohita-homam anga-vijja vatthu-vijja khatta-vijja4 siva-vijja bhuta-vijja bhuri-vijja ahi-vijja visa-vijja vicchika-vijja musika-vijja sakuna-vijja vayasa-vijja pakkajjhanam5 saraparittanam migacakkam. Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

[BJT Page 562]

33(42). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti, seyyathidam: mani-lakkhanam vattha-lakkhanam danda-lakkhanam6 asi-lakkhanam usu-lakkhanam dhanu-lakkhanam avudha-lakkhanam7 itthi-lakkhanam purisa-lakkhanam kumara-lakkhanam kumarilakkhanam dasa-lakkhanam dasilakkhanam hatthi-lakkhanam assa-lakkhanam mahisa-lakkhanam8 usabha-lakkhanam go-lakkhanam9 aja-lakkhanam menda-lakkhanam10 kukkuta-lakkhanam vattakalakkhanam godha-lakkhanam kannika-lakkhanam kacchapa-lakkhanam miga-lakkhanam. Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

34(43). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti seyyathidam: rannam niyyanam bhavissati, rannam aniyyanam bhavissati, abbhantaranam rannam upayanam bhavissati, bahiranam rannam apayanam bhavissati, bahiranam rannam upayanam bhavissati, abbhantaranam rannam apayanam bhavissati, abbhantaranam rannam jayo bhavissati, abbhantaranam rannam parajayo bhavissati. Iti imassa jayo bhavissati. Imassa parajayo bhavissati. Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

1. Jivitam, machasam.

2. Uppadam, simu.

3. Supinam, machasam. Supinakam, si.

4. Khettam, kesuci.

5. Pakkha, kesuci.

6. Dandalakkhanam satthalakkhanam, machasam.

7. Ayudha, kesuci.

8. Mahimsa, machasam.

9. Gona, machasam.

10. Mendaka, kesuci.

35(44). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti. Seyyathidam: canda-ggaho bhavissati. Suriyaggaho bhavissati. Nakkhattagaho bhavissati. Candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati. Candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati. Nakkhattanam patha-gamanam bhavissati. Nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati. Ukkapato bhavissati. Disadaho bhavissati. Bhumi-calo bhavissati. Deva-dundubhi bhavissati. Candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam1 samkilesam vodanam bhavissati. Evam-vipako canda-ggaho bhavissati. Evam-vipako suriya-ggaho bhavissati. Evam-vipako nakkhatta-ggaho bhavissati. Evamvipakam candima-suriyanam patha-gamanam bhavissati. Evamvipakam candima-suriyanam uppatha-gamanam bhavissati. Evamvipakam nakkhattanam patha-gamanam bhavissati. Evamvipakam nakkhattanam uppatha-gamanam bhavissati. Evam-vipako ukka-pato bhavissati. Evam-vipako disa-daho bhavissati. Evam-vipako bhumi-calo bhavissati. Evam-vipako deva-dundubhi bhavissati. Evam-vipako candima-suriya-nakkhattanam uggamanam ogamanam sankilesam vodanam bhavissati. Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

[BJT Page 564]

36(45). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti. Seyyathidam: subbutthika bhavissati. Dubbutthika bhavissati. Subhikkham bhavissati. Dubbhikkham bhavissati. Khemam bhavissati. Bhayam bhavissati. Rogo bhavissati. Arogyam bhavissati. Mudda ganana samkhanam kaveyyam lokayatam. Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

37(46). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti. Seyyathidam: avahanam vivahanam samvadanam vivadanam samkiranam vikiranam subhaga-karanam dubbhaga-karanam viruddha-gabbha-karanam jivha-nitthaddanam2 hanusamhananam hatthabhijappanam hanujappanam kanna-jappanam adasa-panham kumaripanham deva-panham adiccupatthanam Mahat-upatthanam abbhujjalanam sirivhayanam. Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

1. Oggamanam, kesuci.

2. Jivhanitthaddhanam. Bahusu.

38(47). Yatha va pan'eke bhonto samana-brahmana saddha-deyyani bhojanani bhunjitva te evarupaya tiracchana-vijjaya micchajivena jivikam kappenti. Seyyathidam: santi-kammam panidhi-kammam bhutakammam bhurikammam vassa-kammam vossa-kammam vatthu-kammam vatthu-parikiranam acamanam nahapanam juhanam vamanam virecanam uddha-virecanam adho-virecanam sisa-virecanam kanna-telam netta-tappanam natthu-kammam anjanam paccanjanam salakiyam sallakattiyam daraka-tikiccha mula-bhesajjanam anuppadanam osadhinam patimokkho. Iti va iti evarupaya tiracchana-vijjaya micchajiva pativirato hoti. Idam pi'ssa hoti silasmim.

[BJT Page 566]

39(48). Sa kho1 so lohicca bhikkhu evam silasampanno na kutoci bhayam samanupassati yad idam silasamvarato. seyyatha pi manava khattiyo muddhavasitto2 nihatapaccamitto na kutoci bhayam samanupassati yad idam paccatthikato, evam eva kho lohicca bhikkhu evam silasampanno na kutoci bhayam samanupassati yad idam silasamvarato. So imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisanvedeti. Evam kho lohicca bhikkhu silasampanno hoti.

40(49). Kathan ca lohicca bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti? Idha lohicca bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi. Yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum3 tassa samvaraya patipajjati. Rakkhati cakkhundriyam. Cakkhundriye samvaram apajjati. Sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi. Yatvadhikaranamenam sotindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati. Rakkhati sotindriyam. Sotindriye samvaram apajjati. Ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi. Yatvadhikaranamenam ghanindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati. Rakkhati ghanindriyam. Ghanindriye samvaram apajjati. Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi. Yatvadhikaranamenam jivhindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum3 tassa samvaraya patipajjati. Rakkhati jivhindriyam. Jivhindriye samvaram apajjati. Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi. Yatvadhikaranamenam kayindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum3 tassa samvaraya patipajjati. Rakkhati kayindriyam. Kayindriye samvaram apajjati. Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi. Yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum3 tassa samvaraya patipajjati. Rakkhati manindriyam. Manindriye samvaram apajjati. So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam abyasekasukham patisanvedeti. Evam kho lohicca bhikkhu indriyesu guttadvaro hoti.

1. Atha kho, kesuci.

2. Muddhabhisinto, kesuci.

3. Anvasaveyyum, anvassaveyyu, kesuci.

50. Kathan ca lohicca bhikkhu satisampajannena samannagato hoti? Idha lohicca bhikkhu abhikkante patikkante sampajanakari hoti. Alokite vilokite sampajanakari hoti. Saminjite1 pasarite sampajanakari hoti. Sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti. Asite pite khayite sayite sampajanakari hoti. Uccarapassavakamme sampajanakari hoti. Gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti. Evam kho lohicca bhikkhu satisampajannena samannagato hoti.

[BJT Page 568]

51. Kathan ca lohicca bhikkhu santuttho hoti? Idha lohicca bhikkhu santuttho hoti kayaparihariyena civarena kucchiparihariyena2 pindapatena. So yena yen'eva pakkamati samadayeva pakkamati. seyyatha pi lohicca pakkhi sakuno yena yen'eva deti sapattabharo'va deti, evam eva kho lohicca bhikkhu santuttho hoti kayaparihariyena civarena kucchiparihariyena pindapatena. So yena yen'eva pakkamati samadayeva pakkamati. Evam kho lohicca bhikkhu santuttho hoti.

43(52). So imina ca ariyena silakkhandhena3 samannagato imina ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena samannagato imaya ca ariyaya santutthiya samannagato vivittam senasanam bhajati arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam. So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.

44(53). So abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati. Abhijjhaya cittam parisodheti. vyapadapadosam pahaya abyapannacitto viharati sabba-pana-bhuta-hitanukampi. vyapadapadosa cittam parisodheti. Thinamiddham pahaya vigatathinamiddho viharati alokasanni sato sampajano. Thinamiddha cittam parisodheti. Uddhaccakukkuccam pahaya anuddhato viharati ajjhattam vupasantacitto. Uddhaccakukkucca cittam parisodheti. Vicikiccham pahaya tinnavicikiccho viharati akathamkathi kusalesu dhammesu. Vicikicchaya cittam parisodheti.

1. Samminjite, kesuci.

2. Paribharikena, simu.

3. Imina silakkhandhena, sabbattha.

45(54). seyyatha pi lohicca puriso inam adaya kammante payojeyya, tassa te kammanta samijjheyyum, so yani ca poranani inamulani tani ca byantikareyya, siya c'assa uttarim avasittham darabharanaya, tassa evam assa: "aham kho pubbe inam adaya kammante payojesim. Tassa me te kammanta samijjhimsu. So'ham yani ca poranani inamulani tani ca byanti akasim. Atthi ca me uttarim avasittham darabharanaya" ti. So tatonidanam labhetha pamojjam, adhigaccheyya somanassam-

[BJT Page 570]

46(55). seyyatha pi lohicca puriso abadhiko assa dukkhito balhagilano, bhattam c'assa nacchadeyya, na c'assa kaye balamatta, so aparena samayena tamha abadha mucceyya, bhattanc'assa chadeyya, siya c'assa kaye balamatta, tassa evam assa: "aham kho pubbe abadhiko ahosim dukkhito balhagilano. Bhattam ca me nacchadesi. Nacassa me asi kaye balamatta. So'mhi etarahi tamha abadha mutto bhattan ca me chadeti. Atthi ca me kaye balamatta" ti. So tato nidanam labhetha pamojjam, adhigaccheyya somanassam-

47(56). seyyatha pi lohicca puriso bandhanagare baddho assa, so aparena samayena tamha bandhanagara mucceyya sotthina abbayena1, na c'assa kinci bhoganam vayo, tassa evam assa: "aham kho pubbe bandhanagare baddho ahosim. So'mhi etarahi tamha bandhanagara mutto sotthina abbayena. N'atthi ca me kinci bhoganam vayo" ti. So tatonidanam labhetha pamojjam, adhigaccheyya somanassam-

48(57). seyyatha pi lohicca puriso daso assa anattadhino paradhino na yenakamangamo, so aparena samayena tamha dasabya mucceyya attadhino aparadhino bhujisso yenakamangamo, tassa evam assa: "aham kho pubbe daso ahosim anattadhino paradhino na yenakamangamo, so'mhi etarahi tamha dasabya mutto attadhino aparadhino bhujisso yenakamangamo" ti. So tatonidanam labhetha pamojjam, adhigaccheyya somanassam-

1. Avyayena, [PTS.]

49(59). seyyatha pi lohicca puriso sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjeyya dubbhikkham sappatibhayam. So aparena samayena tam kantaram nitthareyya, sotthina gamantam anupapuneyya khemam appatibhayam, tassa evam assa: "aham kho pubbe sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjim dubbhikkham sappatibhayam. So'mhi etarahi tam kantaram tinno sotthina gamantam anuppatto khemam appatibhayan" ti. So tato nidanam labhetha pamojjam adhigaccheyya somanassam-

50(60). Evam eva kho lohicca bhikkhu yatha inam yatha rogam yatha bandhanagaram yatha dasabyam yatha kantaraddhanamaggam evam ime panca nivarane appahine attani samanupassati. seyyatha pi lohicca ananyam yatha arogyam yatha bandhana mokkham yatha bhujissam yatha khemantabhumim evam eva kho lohicca bhikkhu ime panca nivarane pahine attani samanupassati.

[BJT Page 572]

51(61). Tassime panca nivarane pahine attani samanupassato pamojjam jayati. Pamuditassa piti jayati. Pitimanassa kayo passambhati. Passaddhakayo sukham vedeti. Sukhino cittam samadhiyati.

52. So vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati. So imameva kayam vivekajena pitisukhena abhisanteti parisanneti paripureti parippharati. Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.

53. seyyatha pi lohicca dakkho nahapako va nahapakantevasi va kamsathale nahaniyavunnani akiritva udakena paripphosakam paripphosakam sanneyya sayam nahaniyapindi snehanugata snehapareta santarabahira [233] phuta snehena na ca paggharanievam eva kho lohicca bhikkhu imameva kayam vivekajena pitisukhena abhisanteti parisenteti paripureti parippharati. Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti.

54. Yampi lohicca bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati. So imameva kayam vivekajena pitisukhena abhisanteti parisanneti paripureti parippharati. Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena pitisukhena apphutam hoti. Idam pi'ssa hoti samadhismim.

55. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

56. Puna ca param lohicca bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati. So imameva kayam samadhijena pitisukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati. Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena pitisukhena apphutam hoti.

[BJT Page 574]

57. seyyatha pi lohicca udakarabhado ubbhidodako, tassa nev'assa puratthimaya disaya udakassa ayamukham, na dakkhinaya disaya udakassa ayamukham, na pacchimaya disaya udakassa ayamukham, na uttaraya disaya udakassa ayamukham, devo ca na kalena kalam samma dharam anupaveccheyya, atha kho tamha ca udakaehada sita varidhara ubbhijjitva tameva udakaehadam sitena varina abhisandeyya parisandeyya paripureyya paripphareyya, nassa kinci sabbavato udakarahadassa varina sitena apphutam assaevam eva kho lohicaca bhikkhu imameva kayam samadhijena pitisukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati. Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena pitisukhena apphutam hoti.

58. Yampi lohicca bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati. So imameva kayam samadhijena pitisukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati. Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena pitisukhena apphutam hoti. Idam pi'ssa hoti samadhismim.

59. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

60. Puna ca param lohicca bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato sampajano sukhanca kayena patisanvedeti. Yantam ariya acikkhanti: 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tatiyam-jhanam upasampajja viharati. So imameva kayam nippitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripureti, parippharati nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.

[BJT Page 576]

61. seyyatha pi lohicca uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va appekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udakanuggani antonimuggaposini tani yava cagga yava ca mula sitena varina abhisannani parisannani3 paripurani, paripphutani nassa kinci sabbavatam uppalanam va padumanam va pundarikanam va sitena varina apphutam assa, evam eva kho lohicca bhikkhu imameva kayam nippitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripureti parippharati. Nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.

62. Yampi lohicca bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato sampajano sukhanca kayena patisanvedeti. Yantam ariya acikkhanti: 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tatiyam-jhanam upasampajja viharati. So imameva kayam nippitikena sukhena abhisandeti parisandeti paripureti, parippharati nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti, idampi'ssa hoti samadhismim.

63. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

64. Puna ca param lohicca bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkhosatiparisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati. So imameva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti. Nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti.

65. seyyatha pi lohicca puriso odatena vatthena sasisam parupitva nisinno assa, nassa kinci sabbavato kayassa odatena vatthena apphutam assa, evam eva kho lohicca bhikkhu imameva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti. Nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti.

66. Puna ca param lohicca bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkhosatiparisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati. So imameva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti. Nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti. Idam pi'ssa hoti samadhismim.

[BJT Page 578]

67. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

68. Puna ca param lohicca so bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte nanadassanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So evam pajanati: "ayam kho me kayo rupi catum-maha-bhutiko matapentikasambhavo odanakummasupacayo aniccucchadanaparimaddanabhedaviddhamsanadhammo. Idam ca pana me vinnanam ettha sitam ettha patibaddha'nti.

69. seyyatha pi lohicca mani veeriyo subho jatima atthamso suparikammakato accho vippasanno anavilo sabbakarasampanno, tatra'ssa suttam avutam nilam va pitam va lohitam va odatam va pandusuttam va. Tam enam cakkhuma puriso hatthe karitva paccavekkheyya "ayam kho mani veeriyo subho jatima atthamso suparikammakato, accho vippasanno anavilo sabbakarasampanno. Tatiradam suttam avutam nilam va pitam va lohitam va odatam va pandusuttam va" ti. Evam eva kho lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodane anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte nanadassanaya cittam abhiniharati abhinnameti. So evam pajanati ayam kho me kayo rupi catum-maha-bhutiko mata-pettika-sambhavo odanakummasupacayo aniccucchadanaparimaddanabhedanaviddhamsanadhammo. Idam ca pana me vinnanam ettha sitam ettha patibaddhanti.

70. Yampi lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte nanadassanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So evam pajanati: "ayam kho me kayo rupi catum-maha-bhutiko matapentikasambhavo odanakummasupacayo aniccucchadanaparimaddanabhedaviddhamsanadhammo. Idam ca pana me vinnanam ettha sitam ettha patibaddha'nti, idampi'ssa hoti pannaya.

71. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

[BJT Page 580]

72. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte manomayam kayam abhinimminanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So imamha kaya annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbangapaccangim abhinindriyam,

73. seyyatha pi lohicca puriso munjamha isikam pavaheyya. Tassa evam assa: 'ayam munjo, ayam isika. Anno munjo, anna isika. Munjamha tv eva isika paba'ha'ti. seyyatha pi va pana lohicca puriso asim kosiya pavaheyya, tassa evam assa: 'ayam asi ayam kosi, anno asi anna kosi, kosiyatv eva asi pava'ho'ti. seyyatha pi va pana lohicca puriso aham karanda uddhareyya. Tassa evam assa: 'ayam ahi ayam karande, anno ahi anno karando, karandatv eva ahi ubbhato'ti. Evam eva kho lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudrabhute kammaniye thite anejjappatte manomayam kayam abhinimminanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So imamha kaya annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbangapaccangim ahinindriyam.

74. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte manomayam kayam abhinimminanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So imamha kaya annam kayam abhinimminati rupim manomayam sabbangapaccangim abhinindriyam, idampi'ssa hoti pannaya.

75. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

76. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte iddhividhaya cittam abhiniharati abhininnameti. So aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti: eko pi hutva bahudha hoti bahudhapi hutva eko hoti, avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase, pathaviya'pi ummujjanimujjam karoti seyyatha pi udake, udake'pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam, akase'pi pallankena kamati seyyatha'pi pakkhi sakuno. Ime'pi candimasuriye evammahiddhike evammahanubhave panina paramasati parimajjati. Yava brahmalokapi kayena vasam vatteti.

[BJT Page 582]

77. seyyatha pi lohicca dakkho kumbhakaro va kumbhakarantevasi va suparikammakataya mantikayam yam yadeva bhajanavikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya, seyyatha pi va pana lohicca dakkho dantakaro va dantakarantevasi va suparikammakatasmim dantasmim yam yadeva dantavikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya, seyyatha pi va pana lohicca dakkho suvannakaro va suvannakarentavasi va suparikammakatasmim suvannasmim yam yadeva suvannavikatim akankheyya tam tad eva kareyya abhinipphadeyya, evavema kho lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte iddhividhaya cittam abhiniharati abhininnameti. So aneka-vihitam iddhividham paccanuhoti: eko pi hutva bahudha hoti. Bahudha'pi hutva eko hoti. Avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase. Pathaviya'pi ummujjanimujjam karoti seyyatha pi udake. Udake'pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam. Akase'pi pallankena kamati seyyatha pi pakkhi sakuno. Ime'pi candimasuriye evammahiddhike evammahanubhave panina paramasati parimajjati. Yava brahmaloka'pi kayena vasam vatteti. Samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte iddhividhaya cittam abhiniharati abhininnameti. So aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti: eko pi hutva bahudha hoti bahudhapi hutva eko hoti, avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati seyyatha pi akase, pathaviya'pi ummujjanimujjam karoti seyyatha pi udake, udake'pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam, akase'pi pallankena kamati seyyatha'pi pakkhi sakuno. Ime'pi candimasuriye evammahiddhike evammahanubhave panina paramasati parimajjati. Yava brahmalokapi kayena vasam vatteti, idampi'ssa hoti pannaya.

78. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

79. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte dibbaya sotadhatuya vittam abhiniharati abhininnameti. So dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure santike ca. seyyatha pi lohicca puriso addhanamaggapatipanno so suneyya bherisaddampi mudingasaddampi sankhapanavadendimasaddampi, tassa evam assa: bherisaddo i' ti pi mudingasaddo i' ti pi sankhapanavadendimasaddo i' ti.i. Evam eva kho maharaja bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodane anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte dibbaya sotadhatuya cittam abhiniharati abhininnameti. So dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure santike ca.

80. Yampi lehicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte dibbaya sotadhatuya vittam abhiniharati abhininnameti. So dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure santike ca. seyyatha pi lohicca puriso addhanamaggapatipanno so suneyya bherisaddampi mudingasaddampi sankhapanavadendimasaddampi, tassa evam assa: bherisaddo i' ti pi mudingasaddo i' ti pi sankhapanavadendimasaddo i' ti.i. Evam eva kho maharaja bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodane anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte dibbaya sotadhatuya cittam abhiniharati abhininnameti. So dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure santike ca, idampi'ssa hoti pannaya.

[BJT Page 584]

81. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

82. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte cetopariyananaya cittam abhiniharati abhininnameti. So parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati: "saragam va cittam saragam cittanti pajanati. Vitaragam va cittam vitaragam cittantipajanati. Sadesasam va cittam sadosam cittatanti pajanati. Vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati. Samoham va cittam samoham cittanti pajanati. Vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati. Sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati. Vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati. Mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati. Amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati. Sauttaram va cittam sauttaram cintanti pajanati. Anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati. Samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati. Asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati. Vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati. Avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati.

83. seyyatha pi lohicca itthi va puriso va daharo va yuva mandanakajatiko adase va parisuddhe pariyodate acche va udakapatte sakam mukhanimittam paccavekkhamano sakanikam va sakikanti janeyya, akanikam va akanikanti janeyya, evam eva kho lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte cetopariyananaya cittam abhiniharati abhininnameti. So parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati: saragam va cittam saragam cittanti pajanati vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati. Sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati. Samoham va cittam samoham cittanti pajanati vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati. Sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanata. Vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati. Mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati. Sauttaram va cittam sauttaram cittanti pajanati*. Anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati. Samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati. Vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati.

84. Yampi lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte cetopariyananaya cittam abhiniharati abhininnameti. So parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati: "saragam va cittam saragam cittanti pajanati. Vitaragam va cittam vitaragam cittantipajanati. Sadesasam va cittam sadosam cittatanti pajanati. Vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati. Samoham va cittam samoham cittanti pajanati. Vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati. Sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati. Vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati. Mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati. Amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati. Sauttaram va cittam sauttaram cintanti pajanati. Anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati. Samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati. Asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati. Vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati. Avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati, idampi'ssa hoti pannaya.

[BJT Page 586]

85. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

86. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So aneka-vihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam: ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visampi jatiyo tisammpi jatiyo cattarisam pi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke'pi samvattakappe aneke'pi vivattakappe aneke'pi samvatta-vivattakappe amutrasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam sukhadukkhapatisanvedi evam-ayu-pariyanto. So tato cuto amutra upapadim tatrapasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto. So tato cuto idhupapanno'ti. Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.

87. seyyatha pi lohicca puriso sakamha gama annam gamam gaccheyya tamha'pi gama annam gamam gaccheyya, so tamha gama sakam yeva gamam paccagaccheyya. Tassa evam assa: 'aham kho sakamha gama amum gamam agacchim tatra evam atthasim evam nisidim evam abhasim evam tunhi ahosim. Tamhapi gama agacchim tatrapi evam atthasim evam nisidim evam abhasim evam tunhi ahosim. So'mpi tamha gama sakam yeva gamam paccagato'ti. Evam eva kho lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe parayodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So aneka-vihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam: ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visampi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasam pi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke'pi samvattakappe aneke'pi vivattakappe aneke'pi samvatta-vivattakappe amutrasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto. So tato cuto amutra upapadim tatrapasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto. So tato cuto idhupapanno'ti.

[BJT Page 588]

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati. Yampi lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So aneka-vihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam: ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visampi jatiyo tisammpi jatiyo cattarisam pi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke'pi samvattakappe aneke'pi vivattakappe aneke'pi samvatta-vivattakappe amutrasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam sukhadukkhapatisanvedi evam-ayu-pariyanto. So tato cuto amutra upapadim tatrapasim evamnamo evamgotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto. So tato cuto idhupapanno'ti. Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati, idampi'ssa hoti pannaya.

88. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

89. So evam samahite citte parisuddhe pariyodane anangane vigatu pakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati: 'ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana. Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna. Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana. Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna'ti. Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.

90. seyyatha pi lohicca majjhe simghatake pasado. Tattha cakkhuma puriso thito passeyya manusse geham pavisante'pi rathiya vitisancarante'pi majjhe simghatake nisinne'pi, tassa evam assa: ete manussa geham pavisanti. Ete nikkhamanti. Ete rathiya vitisancaranti. Ete majjhe samghatake nisinna'ti. Evam eva kho lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhiniharati abhininnameti. So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati: 'ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana.

[BJT Page 590]

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna. Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana. Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna'ti. Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati. Yampi lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodane anangane vigatu pakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatanaya cittam abhiniharati abhininnameti. So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati: 'ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana. Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna. Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana. Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna'ti. Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati, idampi'ssa hoti pannaya.

91. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

92. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khayananaya cittam abhiniharati abhininnameti so idam dukkhan ti yathabhutam pajanati. Ayam dukkhanirodhagaminipatipada'ti yathabhutam pajanati. Ime asava'ti yathabhutam pajanati. Ayam asavasamudayo'ti yathabhutam pajanati. Ayam asavanirodho'ti yathabhutam pajanati. Ayam asavanirodhagaminipatipada'ti yathabhutam pajanati. Tassa evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccati bhavasava pi cittam vimuccati avijjasa vapi cittam vimuccati. Vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti. Khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati.

[BJT Page 592]

93. seyyatha pi lohicca pabbatasankhepe udakarabhado accho vippasanno anavilo. Tattha cakkhuma puriso tire thito passeyya sippisambukampi sakkharakathalampi macchagumbampi carantampi titthantampi. Tassa evam assa: ayam kho udakarahado accho vippasanno anavilo. Tatrime sippisambuka'pi sakkharakathala'pi caran' ti pi titthan' ti.iti.

94. Evam eva kho lohicca bhikkhu evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khayananaya cittam abhiniharati abhininnameti so idam dukkhan ti yathabhutam pajanati. Ayam dukkhasamudayo'ti yathabhutam pajanati. Ayam dukkhanirodho'ti yathabhutam pajanati. Ayam dukkhanirodhagamini patipada'ti yathabhutam pajanati. Ime asava'ti yathabhutam pajanati. Ayam asavanirodho'ti yathabhutam pajanati. Ayam asavanirodhagamini patipada'ti yathabhutam pajanati.

95. Tassa evam janato evam passato kamasava'pi cittam vimuccati bhavasava pi cittam vimuccati avijjasa vapi cittam vimuccati. Vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti. Khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati.

96. Yasmim kho lohicca satthari savako u'aram visesam adhigacchati ayam pi kho lohicca sattha yo [234] loke na codanaraho yo ca pan'evarupam sattharam codeti, sa codana abhuta ataccha adhammika savajja.

97. Evam vutte lohicco brahmano Bhagavantam etad avoca: seyyatha pi bho Gotama puriso purisam narakappapatam papatantam kesesu gahetva uddharitva thale patitthapeyya, evamevaham bhota Gotamena narakappapatam papatanto uddharitva thale patitthapito. Abhikkantam bho Gotama. Abhikkantam bho Gotama. seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhintiti, evam eva bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito. Esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhu-sanghan ca. Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.

Lohiccasuttam nitthitam dvadasamam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement