Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 16

Maha-Parinibbana Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][stor][pts][than][bs][wrrn] Evam Me Sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Gijjhakute pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena raja Magadho Ajatasattu Vedehiputto Vajji abhiyatu-kamo hoti.|| ||

So evam aha:|| ||

"Aham hi ime Vajji evam-mahiddhike evam-mahanubhave,||
ucchejjhami Vajji||
vinasessami Vajji||
anaya-vyasanam apadessami Vajji" ti.|| ||

2. Atha kho raja Magadho Ajatasattu Vedehi-putto Vassakaram brahmanam Magadha-maha-mattam amantesi:|| ||

"Ehi tvam brahmana, yena Bhagava ten'upasankama.|| ||

Upasankamitva mama vacanena Bhagavato pade sirasa vandahi,||
appabadham||
appatankam||
lahutthanam balam phasu-viharam puccha:|| ||

'Raja bhante, Magadho Ajatasattu Vedehi-putto Bhagavato pade sirasa vandati,||
appabadham||
appatankam||
lahutthanam balam phasu-viharam pucchati" ti.|| ||

Evam ca vadehi:|| ||

"Raja bhante, Magadho Ajatasattu Vedehi-putto Vajji abhiyatu-kamo.|| ||

So evam aha:

'Aham hi ime Vajji evam-mahiddhike||
evam-mahanubhave,||
ucchejjhami Vajji,||
vinasessami Vajji,||
anaya- [73] vyasanam apadessami Vajji'" ti.|| ||

Yatha ca te Bhagava vyakaroti,||
tam sadhunam uggahetva mama aroceyyasi||
na hi Tathagata vitatham bhananti" ti.|| ||

3. "Evam bho" ti kho Vassakaro brahmano Magadha-maha-matto ranno Magadhassa Ajatasattussa Vedehi-puttassa patissutva,||
bhaddani bhaddani yanani yojapetva,||
bhaddam yanam abhiruhitva,||
bhaddehi bhaddehi yanehi Rajagahamha niyyasi,||
yena Gijjhakuto pabbato tena payasi,||
yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattiko va yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Vassakaro brahmano Magadha-maha-matto Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Raja bho Gotama, Magadho Ajatasattu Vedehi-putto bhoto Gotamassa pade sirasa vandati||
appabadham||
appatankam||
lahutthanam balam phasu-viharam pucchati.|| ||

Raja bho Gotama, Magadho Ajatasattu Vedehi-putto Vajji abhiyatu-kamo.|| ||

So evam aha:|| ||

'Aham hi ime Vajji evam-mahiddhike||
evam-mahanubhave,||
ucchejjhami Vajji,||
vinasessami Vajji||
anaya-vyasanam apadessami Vajji'" ti.|| ||

4. Tena kho pana samayena ayasma Anando Bhagavato pitthito thito hoti.|| ||

Bhagavantam vijayamano.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

"Kinti te Ananda,||
sutam: Vajji abhinhasannipata sannipatabahula" ti?|| ||

"Sutamme tam bhante,||
Vajji abhinhasannipata sannipatabahula" ti.|| ||

"Yavakivan ca Ananda,||
Vajji abhinhasannipata sannipatabahula bhavissanti vuddhiyeva 2 Ananda,||
Vajjinam patikankha no parihani."(1)|| ||

"Kinti te Ananda,||
[74] sutam: Vajji samagga sannipatanti,||
samagga vutthahanti,||
samagga Vajjikarakaniyani karonti" ti?|| ||

"Sutamme tam bhante,Vajji samagga sannipatanti,samagga vutthahanti,samagga Vajjikaraniyani karonti" ti.|| ||

"Yavakivan ca Ananda,||
Vajji samagga sannipatissanti,||
samagga vutthahi'ssanti,||
samagga Vajjikaraniyani karissanti,||
vuddhiyeva Ananda Vajjinam patikankha,||
no parihani." (2)|| ||

"Kinti te Ananda sutam: Vajji apannattam na pannapenti,||
pannattam na samucchindanti,||
yathapannatte porane Vajjidhamme samadaya vattantiti?"|| ||

"Sutamme tam bhante,||
Vajji apannattam na pannapenti,||
pannattam na samucchindanti,||
yathapannatte porane Vajjidhamme samadaya vattanti" ti.|| ||

"Yavakivan ca Ananda Vajji apannattam na pannapessanti,||
pannattam na samucchindissanti,||
yathapannatte porane Vajjidhamme samadaya vattissanti,||
vuddhiyeva Ananda Vajjinam patikankha,||
no parihani. (3)|| ||

Kinti te Ananda sutam: Vajji ye te Vajjinam Vajjimahallaka,||
te sakkaronti garukaronti1 manenti pujenti,||
tesanca sotabbam mannantiti?"|| ||

"Sutamme tam bhante,||
Vajji ye te Vajjinam Vajjimahallaka,||
te sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
tesanca sotabbam mannanti" ti.|| ||

"Yavakivan ca Ananda Vajji ye te Vajjinam Vajjimahallaka,||
te sakkarissanti garukarissanti manessanti pujessanti,||
tesanca sotabbam mannissanti,||
vuddhiyeva Ananda Vajjinam patikankha,||
no parihani." (4)|| ||

"Kinti te Ananda sutam: Vajji ya ta kulitthiyo kulakumariyo ta na okkassa pasayha vasenti" ti?|| ||

"Sutamme tam bhante,||
Vajji ya ta kulitthiyo kulakumariyo,||
ta na okkassa pasayha vasenti" ti.|| ||

"Yavakivan ca Ananda Vajji ya ta kulitthiyo kulakumariyo,||
ta na okkassa pasayha vasessanti,||
vuddhiyeva Ananda Vajjinam patikankha,||
no parihani." (5)|| ||

"Kinti te Ananda sutam: Vajji yani tani Vajjinam Vajjicetiyani abbhantarani c'eva bahirani ca,||
tani sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
tesanca dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihapenti" ti?|| ||

[75] "Sutamme tam bhante,||
Vajji yani tani Vajjinam Vajjicetiyani abbhantarani c'eva bahirani ca,||
tani sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
tesanca dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihapenti" ti.|| ||

"Yavakivan ca Ananda Vajji yani tani Vajjinam Vajjicetiyani abbhantarani c'eva bahiranica,||
tani sakkarissanti garukarussanti manessanti pujessanti,||
tesanca dinnapubbam katapubbam dhammikam balim no parihapessanti,||
vuddhiyeva Ananda Vajjinam patikankha,||
no parihani." (6)|| ||

"Kinti te Ananda sutam: Vajjinam arahantesu dhammika rakkhavaranagutti susamvihita: kinni anagata ca arahanto vijitam agaccheyyum,||
agata ca arahanto vijite phasum vihareyyunti?"|| ||

"Sutamme tam bhante Vajjinam arahantesu dhammika rakkhavaranagutti susamvihita: kinti anagata ca arahanto vijitam agaccheyyum,||
agata ca arahanto vijite phasum vihareyyunti."|| ||

"Yavakivan ca Ananda Vajjinam arahantesu dhammika rakkhavaranatutti susamvihita bhavissanti: kinti anagata ca arahanto vijitam agaccheyyum,||
agata ca arahanto vijite phasum vihareyyunti,||
vuddhiyeva Ananda Vajjinam patikankha,||
no parihani'ti." (7)|| ||

5. Atha kho Bhagava Vassakaram brahmanam Magadha-maha-mattam amantesi:|| ||

"Ekam idaham brahmana samayam Vesaliyam viharami sarandade cetiye.|| ||

Tatraham Vajjinam ime satta aparihaniye dhamme desesim.|| ||

Yavakivan ca brahmana ime satta aparihaniya dhamma Vajjisu thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu Vajji sandississanti,||
vuddhiyeva brahmana Vajjinam patikankha,||
no parihani" ti.|| ||

(Iti Vajjinam satta aparihaniya dhamma.)|| ||

6. Evam vutte Vassakaro brahmano Magadha-maha-matto Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ekamekena pi bho Gotama aparihaniyena dhammena samannagatanam Vajjinam vuddhiyeva patikankha no [76] parihani,||
ko pana vado sattahi aparihaniyehi dhammehi,||
akaraniya'ca,||
bho Gotama Vajji ranna magadhena Ajatasattuna Vedehi-puttena yad idam yuddhassa,||
annatra upalapanaya annatra mithubheda.|| ||

"Bhanda ca'dani mayam bho Gotama gacchama,||
bahukicca mayam bahukaraniya" ti.|| ||

"Yassa'dani tvam brahmana kalam mannasi" ti.|| ||

Atha kho Vassakaro brahmano Magadha-maha-matto Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana pakkami.|| ||

7. Atha kho Bhagava acirapakkante vassakare brahmane magadhamahamatte ayasmantam Anandam amantesi: "gaccha tvam Ananda,||
yavatika bhikkhu Rajagaham upanissaya viharanti,||
te sabbe upatthanasalayam sannipatehi" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva yavatika bhikkhu Rajagaham upanissaya viharanti,||
te sabbe upatthanasalayam sannipatetva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: "sannipatito bhante bhikkhusangho.|| ||

Yassa'dani bhante Bhagava kalam mannati" ti.|| ||

8. Atha kho Bhagava utthay asana yena upatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi "satta vo bhikkhave aparihaniye dhamme desessami.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu abhinhasannipata sannipatabahula bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(1) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu samagga sannipatissanti samagga vutthahi'ssanti samagga sanghakaraniyani [77] karissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani. || ||

(2) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu apannattam na pannapessanti,||
pannattam na samucchindissanti,||
yathapannattesu sikkhapadesu samadaya vattissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(3) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka3,||
te sakkarissanti garukarissanti manessanti pujessanti,||
tesanca sotabbam mannissanti,||
vuddhiyeva bhikkhu bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(4) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu uppannaya tanhaya ponobhavikaya na vasam gacchanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(5) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu arannakesu senasanesu sapekkha bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(6) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu paccattam yeva satim upatthapessanti,||
'kinti anagata ca pesala sabrahmacari agaccheyyum,||
agata ca pesala sabrahmacari phasum vihareyyunti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(7) Yavakivan ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

19. Apare pi vo bhikkhave satta aparihaniye dhamme desessami.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

Evam bhante' ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu na kammarama [78] bhavissanti na kammarata na kammaramatam anuyutta,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(1) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu na bhassarama bhavissanti na bhassarata na bhassaramatam anuyutta,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(2) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu na niddarama bhavissanti na niddrarata na niddaramatam anuyutta,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(3) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu na sanganikarama bhavissanti na sanganikarata na sanganikaramatam anuyutta,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(4) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu na papiccha bhavissanti na papikanam icchanam vasam gata,||
vuddhiyeva bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(5) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu na papamitta bhavissanti na papasahaya na pasampavanka,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(6) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu na oramattakena visesadhigamena antara vosanam apajjissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

(7) Yavakivan ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

3. Apare pi satta aparihaniya dhamma|| ||

10. Apare pi vo bhikkhave satta aparihaniye dhamme desessami.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasi karotha,||
bhasissami ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu saddha bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu hirima bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu ottappi bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu bahussuta [79] bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu araddhaviriya bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu upatthitasati bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu pannavanto bhavissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti,||
imesu sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

4. Apare pi satta aparihaniya dhamma|| ||

11. Apare pi vo bhikkhave satta aparihaniye dhamme desessami.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu satisambojjhangam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu dhammavicayasambojjhangam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu viriyasambojjhangam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu pitisambojjhangam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu passaddhisambojjhangam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhusamadhisambojjhangam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu upekkhasambojjhangam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti,||
imesu ca aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

12. Apare pi vo bhikkhave satta aparihaniye dhamme desessami.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu anicca-sannam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu anatta-sannam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu asubha-sannam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu adinava-sannam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu pahana-sannam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu viraga-sannam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu nirodha-sannam bhavessanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

[80] yavakivanca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti,||
imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha no parihani.|| ||

13. Apare bhikkhave cha aparihaniye dhamme desessami.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu metatam kayakammam paccupatthapessanti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

(1)Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu mettam vacikammam paccupatthapessanti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

(2) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu mettam manokammam paccupatthapessanti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

(3) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu ye te labha dhammika dhammaladdha antamaso pattapariyapannamattampi,||
tatharupehi labhehi appativibhattabhogi1 bhavissanti silavantehi sabrahmacarihi sadharanabhogi,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

(4) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhu yani tani silani akhandani acchiddani asabalani akammasani bhujissani vinnuppasatthani1 aparamatthani samadhisamvattanikani,||
tatharupesu silesu silasamannagata viharissanti sabrahmacarihi avi c'eva raho ca,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani.|| ||

(5) Yavakivan ca bhikkhave bhikkhunam yayam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa sammadukkhakkhayaya,||
tatharupaya ditthiya ditthisamannagata viharissanti sabrahmacarihi avi c'eva raho ca bhikkhave vuddhiyeva bhikkhunam patikankha,||
no parihani. (6)|| ||

[81] yavakivanca bhikkhave ime cha aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti,||
imesu ca chasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti,||
vuddhiyeva bhikkhave bhikkhunam patikankha,||
no parihani" ti.|| ||

(Bhikkhunam dhammikatha:)|| ||

14. Tatra sudam Bhagava Rajagahe viharanto Gijjhakute pabbate etad eva bahulam bhikkhunam dhammim katham karoti:|| ||

"Iti silam,||
iti samadhi,||
iti panna.|| ||

Silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahanisamso.|| ||

Samadhiparibhavita panna mahapphala hoti mahanisamsa.|| ||

Pannaparibhavitam cittam samma-d-eva asavehi vimuccati,||
seyyathidam2: kamasava bhavasava avijjasava" ti.|| ||

15. Atha kho Bhagava Rajagahe yathabhirattam viharitva ayasmantam Anandam amantesi: ayamAnanda yena Ambalatthika ten'upasankamissamati.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena Ambalatthika tadavasari tatra sudam Bhagava Ambalatthikayam viharati Rajagarake.|| ||

Tatra pi sudam Bhagava Ambalatthikayam viharanto Rajagarake etad eva bahulam bhikkhunam dhammim katham karoti:|| ||

"Iti silam,||
iti samadhi,||
iti panna silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahanisamso.|| ||

Samadhiparibhavita panna mahapphala hoti mahanisamsa.|| ||

Pannaparibhavitam cittam samma-d-eva asavehi vimuccati,||
seyyathidam: kamasava bhavasava avijjasava" ti.|| ||

16. Atha kho Bhagava Ambalatthikayam yathabhirattam viharitva ayasmantam Anandam amantesi 'ayamAnanda,||
yena nalanda ten'upasankamissama' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava bhikkhu-sanghena saddhim yena nalanda tadavasari.|| ||

Tatra sudam Bhagava nalandayam viharati pavarikAmbavane.|| ||

(Sariputta sihanado.)|| ||

17. Atha kho ayasma Sariputto yena Bhagava tenusapasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva [82] eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Evam pasanno aham bhante Bhagavati: na cahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati anno samano va brahmano Bhagavata bhiyyo'bhinnataro1 yad idam sambodhiyanti.|| ||

" Ulara kho te ayam Sariputta asabhi vaca2 bhasita,||
ekamso gahito,||
sihanado nadito:|| ||

"Evam pasanno ahambhante Bhagavati: na cahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati anno samano va brahmano va Bhagavata bhiyyo'bhinnataro yad idam sambodhiyanti."|| ||

Ninte Sariputta ye te ahesum.|| ||

Atitamaddhanam arahanto Samma-sambuddha,||
sabbe te Bhagavanto cetasa ceto paricca vidita: evamsila te Bhagavanto ahesum iti pi,||
evamdhamma - evampanna - evam vihari - evam vimutta te Bhagavanto ahesum iti pi ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Kim pana te Sariputta ye te bhavissanti anagatam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
sabbe te Bhagavanto cetasa ceto paricca vidita: evamsila te Bhagavanto bhavissanti iti pi,||
evamdhamma - evampanna - evamvihari - evamvimutta te Bhagavanto bhavissanti iti pi" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

Kim pana te1 Sariputta aham etarahi araham Samma-sambuddho cetasa ceto paricca vidito: evamsilo Bhagava iti pi,||
evamdhammo - evampanno - evamvihari - evamvimutto Bhagava iti pi ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

Ettha hi te Sariputta atitanagatapaccuppannesu arahantesu Samma-sambuddhesu cetopariyananam3 n'atthi.|| ||

Atha kincarahi te ayam Sariputta u'ara [83] asahi vaca bhasita,||
ekamso gahito,||
sihanado nadito: 'evam pasanno aham bhante Bhagavati na cahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati anno samano va brahmano va Bhagavata4 bhiyye'bhinnataro yad idam sambodhiyanti?"|| ||

18. Na kho pan'etam bhante atitanagatapaccuppannesu arahantesu Samma-sambuddhesu cetopariyananam atthi.|| ||

Api ca kho me bhante dhammanvayo vidito:|| ||

Seyyatha pi bhante ranno paccantimam nagaram da'huddapam dalhapakaratoranam ekadvaram,||
tatr'assa dovariko pandito vyatto medhavi annatanam nivareta natanam paveseta,||
so tassa samanta anupariyayapatham anukkamamano na passeyya pakarasandhim va pakaravivaram va antamaso bi'aranissakkanamattam pi,||
tassa evam assa: ye keci o'arika pana imam nagaram pavisanti va nikkhamanti va sabbe te imina'va dvarena pavisanti va nikkhamanti va'ti,||
evam eva kho me bhante dhammanvayo vidito: ye te bhante ahesum atitam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
sabbe te Bhagavanto pancanivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane,||
catusu satipatthanesu suppatitthitacitta,||
sattasambojjhange yathabhutam bhavetva anuttaram sammasambodhim abhisambujjhimsu,||
ye pi te bhante bhavissanti anagatam addhanam arahanto Samma-sambuddho,||
sabbe te Bhagavanto pancanivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane,||
catusu satipatthanesu suppatitthitacitta,||
sattasambojjhange yathabhutam bhavetva anuttaram sammasambodhim abhisambujdhi'ssanti,||
Bhagava'pi bhante etarahi araham Samma-sambuddho panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane,||
catusu satipatthanesu suppatitthitacitto,||
sattasambojdhange yathabhutam|| ||

Bhavetva anuttaram sammasambodhim abhisambuddho'ti,|| ||

19.Tatra pi sudam Bhagava nalandayam viharanto [84] pavarikAmbavane etad eva bahulam bhikkhunam dhammim katham karoti:|| ||

"Iti silam,||
iti samadhi,||
iti panna,||
silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahanisamso: samadhiparibhavita panna mahapphala hoti mahanisamsa.|| ||

Pannaparibhavitam cittam samma-d-eva asavehi vimuccati seyyathidam: kamasava bhavasava avijjasava" ti.|| ||

20. Atha kho Bhagava nalandayam yathabhirattam viharitva ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

"Ayam Ananda yena pataligamo ten'upasankamissamati.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena pataligamo tadavasari.|| ||

Assosum kho pataligamiya upasaka 'Bhagava kira pataligamam anuppatto ti,||
atha kho pataligamiya upasaka yena Bhagava ten'upasankamimsu,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho pataligamiya upasaka Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Adhivasetu no bhante Bhagava avasathagaranti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena,|| ||

21. Atha kho pataligamiya upasaka Bhagavato adhivasanam viditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva yena avasathagaram ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva sabbasantharim avasathagaram santharitva asanani pannapetva udakamanikam patitthapetva telappadipam aropetva yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho pataligamiya upasaka Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Sabbasattharisanthatam bhante avasathagaram,||
asanani pannattani,||
udakamaniko patitthapito,||
telappadipo aropito,||
yassa'dani bhante Bhagava kalam mannati" ti.|| ||

22. [85] atha kho Bhagava sayanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya saddhim bhikkhu-sanghena yena avasathagaram ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pade pakkhaletva avasathagaram pavisitva majjhimam thambham nissaya puratthabhimukho nisidi.|| ||

Bhikkhusangho pi kho pade pakkhaletva - avasathagaram pavisitva pacchimam bhittim nissaya puratthabhimukho nisidi Bhagavantam yeva purakkhatva.|| ||

Pataligamiya pi kho upasaka pade pakkhaletva avasathagaram pivisitva puratthimam bhittim nissaya pacchimabhimukha nisidimsu Bhagavantam yeva purakkhatva.|| ||

(Pataligamiyanam upasakanam ovado:)|| ||

23. Atha kho Bhagava pataligamiye upasake amantesi.|| ||

Panc'ime gahapatayo adinava dussilassa silavipattiya.|| ||

Katame panca?|| ||

Idha gahapatayo dussilo silavipanno pamadadhikaranam mahatim bhogajanim nigacchati.|| ||

Ayam pathamo adinavo dussilassa silam vipattiya.|| ||

Puna ca param gahapatayo dussilassa silavipannassa papako kittisaddo abbhuggacchati.|| ||

Ayam dutiyo adinavo dussilassa silavipattiya.|| ||

Puna ca param gahapatayo dussilo silavipanno yannadeva parisam upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam,||
avisarado upasankamati mankubhuto.|| ||

Ayam tatiyo adinavo dussilassa silavipattiya.|| ||

Puna ca param gahapatayo dussilo silavipanno sammu'ho kalam karoti.|| ||

Ayam catuttho adinavo dussilassa silavipattiya.|| ||

Puna ca param gahapatayo dussilo silavipanno kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Ayam pancamo adinavo dussilassa silavipattiya.|| ||

Ime kho gahapatayo panca adinava dussilassa silavipattiya.|| ||

24. [86] Pancime gahapatayo anisamsa silavato silasampadaya.|| ||

Katame panca?|| ||

Idha gahapatayo silava silasampanno appamadadhikaranam mahantam bhogakkhandham adhigacchati.|| ||

Ayam pathamo anisamso silavato silasampadaya.|| ||

Puna ca param gahapatayo silavato silasampannassa kalyano kittisaddo abbhuggacchati.|| ||

Ayam dutiyo anisamso silavato silasampadaya.|| ||

Puna ca param gahapatayo silava silasampanna yannadeva parisam upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam,||
visarado upasankamati amankubhuto.|| ||

Ayam tatiyo anisamso silavato silasampadaya.|| ||

Puna ca param gahapatayo silasampanno asammu'ho kalam karoti.|| ||

Ayam catuttho anisamso silavato silasampadaya.|| ||

Puna ca param gahapatayo silava silasampanno kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Ayam pancamo anisamso silavato silasampadaya.|| ||

"Ime kho gahapatayo panca anisamso silavato silasampadaya" ti.|| ||

25. Atha kho Bhagava pataligamiye upasake bahudeva rattim dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva uyyojesi "abhikkanta kho gahapatayo ratti yassa'dani tumhe kalam mannatha" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho pataligamiya upasaka Bhagavato patissutva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamimsu.|| ||

Atha kho Bhagava acirapakkantesu pataligamiyesu upasakesu sunnagaram pavisi.|| ||

(Patalinagaramapanam)|| ||

26. Tena kho pana samayena sunidhavassakara magadhamahamatta pataligame nagaram mapenti Vajjinam patibahaya.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula [87] devatayo sahassasahasseva pataligame vatthuni pariganhanti.|| ||

Yasmim padese mahesakkha devata vatthuni pariganhanti,||
mahesakkhanam tattha rannam raja-mahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum.|| ||

Yasmim padese majjhima devata vatthuni pariganhanti,||
majjhimanam tattha rannam raja-mahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum.|| ||

Yasmim padese nica devata vatthuni pariganhanti,||
nicanam tattha rannam raja-mahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum.|| ||

27. Addasa kho Bhagava dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena ta devataye sahassasahasseva pataligame vatthuni pariganhantiyo.|| ||

Atha kho Bhagava rattiya paccusa-samayam paccutthaya ayasmantam Anandam amantesi: konu kho3 Ananda pataligame nagaram mapenti" ti?|| ||

"Sunidhavassakara bhante magadhamahamatta pataligame nagaram mapenti Vajjinam patibahaya" ti.|| ||

28. Seyyatha pi Ananda devehi Tavatimsehi saddhim mantetva evam eva kho Ananda sunidhavassakara magadhamahamatta pataligame nagaram mapenti Vajjinam patibahaya.|| ||

Idhaham Ananda addasam dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena sambahula devatayo sahassasahasseva pataligame vatthuni pariganhantiyo.|| ||

Yasmim Ananda padese mahesakkha devata vatthuni pariganhanti,||
mahesakkhanam tattha rannam raja-mahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum.|| ||

Yasmim padese majjhima devata vatthuni pariganhanti,||
majjhimanam tattha rannam raja-mahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum.|| ||

Yasmim padesa nica devata vatthuni pariganhanti,||
nicanam tattha rannam raja-mahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum.|| ||

Yavata Ananda ariyam ayatanam yavata vanippatho1 idam agganagaram bhavissati pataliputtam putabhedanam.|| ||

[88] Pataliputtassa kho Ananda tayo antaraya bhavissanti: aggito va udakato va mithubheda vati.|| ||

29. Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodimsu.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho sunidhavassakara magadhamahamatta Bhagavantam etad avocum: "adhivasetu no bhavam Gotamo ajjatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena" ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.|| ||

30. Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta Bhagavato adhivasanam viditva yena sako avasatho ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva sake avasathe panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva Bhagavato kalam arocapesum.|| ||

'Kalo bho Gotama nitthitam bhattan' ti.|| ||

31. Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya saddhim bhikkhu-sanghena yena sunidhavassakaranam magadhamahamattanam avasatho ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta Buddhapamukham bhikkhu-sangham panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesum sampavaresum.|| ||

32. Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta Bhagavantam bhuttavim onitapattapanim annataram nicam asanam gahetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinne kho sunidhavassakare magadhamahamatte Bhagava imahi gathahi anumodi:|| ||

Yasmim padese kappeti vasam panditajatiyo,||
silavantettha bhojetva sannate brahmacarayo|| ||

Ya tattha devata asum tasam dakkhinamadise.|| ||

Ta pujita pujayanti manita manayanti nam,|| ||

[89] tato nam anukampanti mata puttam'ca orasam|| ||

Devatanukampito poso sada bhadrani passati' ti.|| ||

Atha kho Bhagava sunidhavassakare magadhamahamatte imahi gathahi anumoditva utthay asana pakkami.|| ||

33. Tena kho pana samayena sunidhavassakara magadhamahamatta Bhagavantam pitthito pitthito anubandha honti.|| ||

'Yenajja Samano Gotamo dvarena nikkhamissati,||
tam Gotamadvaram nama bhavissati.|| ||

Yena titthena gangam nadim tarissati,||
tam Gotamatittham nama bhavissati' ti.|| ||

Atha kho Bhagava yena dvarena nikkhakami,||
tam Gotamadvaram nama ahosi.|| ||

Atha kho Bhagava yena ganga nadi ten'upasankami.|| ||

Tena kho pana samayena ganga nadi pura hoti samatittika kakapeyya.|| ||

Appekacce manussa navam pariyesanti,||
appekacce uempam pariyesanti,||
appekacce kullam bandhanti ora param gantukama atha kho Bhagava seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham samminjeyya,||
evam eva gangaya nadiya orimatire antarahito parimatire paccutthasi saddhim bhikkhu-sanghena.|| ||

Addasa kho Bhagava te manusse appekacce navam pariyesante appekacce uempam pariyesante,||
appekacce kullam bandhante ora param gantukame.|| ||

Atha kho Bhagava etam attham viditva tayam velayam imam udanam udanesi:|| ||

"Ye taranti annavam saram|| ||

Setum katvana visajja pallalani,|| ||

Kullam hi jano pabandhati|| ||

Tinna medhavino jana'ti."|| ||

Pathamabhanavaram|| ||

(Ariyasacca pativedhakatha)|| ||

34. [90] atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: 'ayamAnanda yena kotigamo ten'upasankamissama' ti.|| ||

"Evam bhante" ti.|| ||

Kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena kotigamo tadavasari.|| ||

Tatrasudam Bhagava kotigame viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Catunnam bhikkhave ariyasaccanam ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca.|| ||

Katamesam catunnam?|| ||

Dukkhassa bhikkhave ariyasaccassa ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca.|| ||

Dukkha-samudayassa bhikkhave ariyasaccassa ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca.|| ||

Dukkha-nirodhassa bhikkhave ariyasaccassa ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca.|| ||

Dukkha-nirodhagaminiya patipadaya bhikkhave ariyasaccassa ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca.|| ||

Ta-y-idam,||
bhikkhave,||
dukkham ariyasaccam anubuddham patividdham dukkhasamudayo ariyasaccam anubuddham patividdham.|| ||

Dukkha-nirodho ariyasaccam anubuddham patividdham.|| ||

Dukkha-nirodhagamini patipada ariyasaccam anubuddham patividdham.|| ||

Ucchinna bhavatanha,||
khina bhavanetti.|| ||

N'atthidani punabbhavo' ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Idam vattha sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

[91] catunnam ariyasaccanam yathabhutam adassana|| ||

Samsitam3 digham addhanam tasu tasveva jatisu|| ||

Tani etani ditthani bhavanetti samuhata,|| ||

Ucchinnam mulam dukkhassa n'atthidani punabbhavo' ti.|| ||

35. Tatra pi sudam Bhagava kotigame viharanto etad eva bahulam bhikkhunam dhammim katham karoti:|| ||

"Iti silam,||
iti samadhi,||
iti panna silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahanisamso.|| ||

Samadhiparibhavita panna mahapphalahoti mahanisamsa.|| ||

Pannaparibhavitam cittam samma-d-eva asavehi vimuccati,||
seyyathidam: kamasava bhavasava avijjasava" ti.|| ||

Dhammadasa dhamma-pariyayo|| ||

36. Atha kho Bhagava kotigame yathabhirattam viharitva ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

"Ayam Ananda yena nadika ten'upasankamissama" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena nadika tadavasari.|| ||

Tatra pi sudam Bhagava nadike viharati ginjakavasathe.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

Salho nama bhante bhikkhu nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

Nanda nama bhante bhikkhuni nadike kalakata.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

[92] Sudatto nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

Sujata nama bhante upasika nadike kalakata.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

Kakudho nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

Kalingo nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo.|| ||

Nikato nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo? Katissabho nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

Tuttho nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

Santuttho nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

Bhaddo nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo?|| ||

Subhaddo nama bhante upasako nadike kalakato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo" ti?|| ||

37. Salho Ananda bhikkhu asavanam khaya anasavam cotovimuttim panna-vimuttim ditth'evadhammesayamabhinna sacchikatva upasampajja vihasi.|| ||

Nanda Ananda bhikkhuni pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayini anavattidhamma tasma loka.|| ||

Sudatto Ananda upasako tinnam sannojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagami sakideva imam lokam aganatva dukkhassantam karissati.|| ||

Sujata Ananda upasika tinnam sannojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana.|| ||

Kakudho nama Ananda upasako pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Kalingo Ananda upasako pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Nikato Ananda upasako pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Katissabho Ananda upasako pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Tuttho Ananda upasako pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Santuttho Ananda upasako pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Bhaddo Ananda upasako pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Subhaddo Ananda upasako pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma [93] loka.|| ||

Paropannasam Ananda nadike upasaka kalakata pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka.|| ||

Sadhika navuti Ananda nadike upasaka kalakata tinnam sannojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamino sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissanti.|| ||

Satirekani Ananda panca satani nadike upasaka kalakata tinnam sannojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana.|| ||

38. Anacchariyam kho pan'etam Ananda yam manussabhuto kalam kareyya,||
tasmince kalakate Tathagatam upasankamitva etam attham pucchi'ssatha,||
vihesa cesa Ananda Tathagatassa.|| ||

Tasmati h'Ananda dhammadasam nama dhamma-pariyayam desessami yena samannagato ariyasavako akankhamano attana'va attanam byakareyya: 'khinanirayomhi khinatiracchanayoni khinapettivisayo khinapayaduggativinipato,||
sotapanno ham asmi avinipatadhammo niyato sambodhiparayano' ti.|| ||

Katamo ca so Ananda dhammadaso dhamma-pariyayo yena samannagato ariyasavako akankhamano attana va attanam byakareyya: khinanireyomhi khinatiracchanayoni khinapettivisayo khinapayaduggativinipato,||
sotapanno'hamasmi avinipatadhammo niyato sambodhiparayano'ti:|| ||

Idh'Ananda ariyasavako Buddhe aveccappasadena samannagato hoti:|| ||

"Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava" ti.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato hoti: "svakkhato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko1 paccattam veditabbo vinnuhi" ti.|| ||

Sanghe aveccappasadena samannagato hoti: "supatipanno Bhagavato savakasangho,||
ujupatipanno Bhagavato savakasangho,||
nayapatipanno [94] Bhagavato savakasangho,||
samicipatipanno Bhagavato savakasangho.|| ||

Yad idam cattari purisayugani,||
attha purisapuggala.|| ||

Esa Bhagavato savakasangho ahuneyyo,||
pahuneyyo,||
dakkhineyyo,||
anjalikaraniyo,||
anuttaram punnakkhettam lokassa" ti.|| ||

Ariyakantehi silehi samannagato hoti akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisamvattanikehi.|| ||

Ayam kho so Ananda dhammadaso dhamma-pariyayo yena samannagato ariyasavako akankhamano attana'va attanam byakareyya 'khinanirayo'mbhi khinatiracchanayoni khinapettivisayo khinapayaduggativinipato.|| ||

Sotapannohamasmi avinipatadhammo niyato sambodhiparayano' ti.|| ||

39. Tatra pi sudam Bhagava nadike viharanto ginjakavasathe etad eva bahulam bhikkhunam dhammim katham karoti:|| ||

"Iti silam,||
iti samadhi,||
iti panna silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahanisamso.|| ||

Samadhiparibhavita panna mahapphala hoti mahanisamsa.|| ||

Pannaparibhavitam cittam samma-d-eva asavehi vimuccati - seyyathidam: kamasava bhavasava avijjasava" ti.|| ||

(Ambapalivane satipatthana desana)|| ||

40. Atha kho Bhagava nadike yathabhirattam viharitva ayasmantam Anandam amantesi: 'ayamAnanda,||
yena Vesali ten'upasankamissama' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena Vesali tadavasari.|| ||

Tatra sudam Bhagava Vesaliyam viharati ambapalivane.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajano.|| ||

Ayam vo amhakam anusasani.|| ||

Kathan ca bhikkhave,||
bhikkhu sato hoti: idha bhikkhave,||
bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapisampajano [95] satima vineyya loke abhijjhadomanassam,||
vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam,||
citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

Evam kho bhikkhave,||
bhikkhu sato hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave,||
bhikkhu sampajano hoti: idha bhikkhave,||
bhikkhu abhikkante patikkante sampajanakari hoti.|| ||

Alokite vilokite sampajanakari hoti.|| ||

Samminjite pasarite sampajanakari hoti.|| ||

Sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti.|| ||

Asite pite khayite sayite sampajanakari hoti.|| ||

Uccarapassavakamme sampajanakari hoti.|| ||

Gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.|| ||

Evam kho bhikkhave,||
bhikkhu sampajano hoti.|| ||

Sato bhikkhave,||
bhikkhu vihareyya sampajano.|| ||

Ayam vo amhakam anusasani" ti.|| ||

(Ambapali aramapatiggahanam)|| ||

41. Assosi kho ambapali ganika 'Bhagava kira Vesalim anuppatto Vesaliyam viharati mayham Ambavane' ti.|| ||

Atha kho ambapali ganika bhaddani bhaddani yanani yojapetva,||
bhaddam yanam abhiruhitva,||
bhaddehi bhaddehi yanehi Vesaliya niyyasi.|| ||

Yena sako aramo tena payasi.|| ||

Yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattika'va yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ambapalim ganikam Bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi.|| ||

Atha kho ambapali ganika Bhagavata dhammiya kathaya sandassita samadapita samuttejita sampahamsita Bhagavantam etad avoca: 'adhivasetu me bhante Bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena' ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.|| ||

Atha kho ambapali ganika Bhagavato adhivasanam viditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

42. Assosum kho Vesalika licchavi 'Bhagava kira [96] Vesalim anuppatto Vesaliyam viharati ambapalivane' ti.|| ||

Atha kho te licchavi bhaddani bhaddani yanani yojapetva,||
bhaddam bhaddam yanam abhiruhitva,||
bhaddehi bhaddehi yanehi Vesaliya niyamsu.|| ||

Tatra ekacce licchavi nila honti nilavanna nilavattha nilalankara,||
ekacce licchavi pita honti pitavanna pitavattha pitalankara,||
ekacce licchavi lohita honti lohitavanna lohitavattha lohitalankara,||
ekacce licchavi odata honti odatavanna odatavattha odatalankara.|| ||

43. Atha kho ambapali ganika daharanam daharanam licchavinam akkhena akkham cakkena cakkam yugena yugam pativattesi.|| ||

Atha kho te licchavi ambapalim ganikam etad avocum: 'kinje,||
ambapali,||
daharanam daharanam licchavinam akkhena akkham cakkena cakkam yugena yugam pativattesi" ti?|| ||

'Tatha hi pana me ayyaputta,||
Bhagava nimantino svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena' ti.|| ||

'Dehi je,||
ambapali,||
etam bhattam satasahassena' ti.|| ||

'Sace'pi me ayyaputta Vesalim saharam dassatha,||
evamaham tam bhattam na dassami' ti.|| ||

Atha kho te licchavi angulim pothesum.|| ||

'Jitamha vata bho ambakaya,||
jitamha vata bho ambakaya' ti.|| ||

44. Atha kho te licchavi yena ambapalivanam tena payimsu.|| ||

Addasa kho Bhagava te licchavi durato'va agacchante.|| ||

Disva bhikkhu amantesi: 'yesam bhikkhave bhikkhunam deva Tavatimsa adittha,||
oloketha bhikkhave,||
licchaviparisam,||
avaloketha [97] bhikkhave,||
licchaviparisam,||
upasanharatha bhikkhave licchaviparisam Tavatimsasadisanti.|| ||

45. Atha kho te licchavi yavatika yanassa bhumi yanena ganatva yana paccorohitva,||
pattika'va yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinne kho te licchavi Bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi.|| ||

Atha kho te licchavi Bhagavata dhammiya kathaya sandassita samadapita samuttejita sampahamsita Bhagavantam etad avocum: 'adhivasetu no Bhagava svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghena' ti.|| ||

Atha kho Bhagava te licchavi etad avoca.|| ||

'Adhivuttham kho me licchavi svatanaya ambapaliya ganikaya bhattanti.|| ||

' Atha kho te licchavi angulim pothesum: 'jitambha vata bho ambakaya.|| ||

Jitambha vata bho ambakaya' ti.|| ||

Atha kho te licchavi Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamimsu.|| ||

46. Atha kho ambapali ganika tassa ettiya accayena sake arame panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva Bhagavato kalam arocapesi: 'kalo bhante,||
nitthitam bhattan' ti.|| ||

Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya saddhim bhikkhu-sanghena yena ambapaliya ganikaya nivesanam ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Atha kho ambapali ganika Buddhapamukham bhikkhu-sangham panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi.|| ||

Atha kho ambapali ganika Bhagavantam bhuttavim onitapattapanim annataram nicam asanam gahetva [98] eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho ambapali ganika Bhagavantam etad avoca: "imaham bhante,||
aramam Buddhapamukhassa bhikkhuSanghassa dammi" ti.|| ||

Patiggahesi Bhagava aramam.|| ||

Atha kho Bhagava ambapalim ganikam dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthay asana pakkami.|| ||

47. Tatra pi sudam Bhagava Vesaliyam viharanto ambapalivane etad eva bahulam bhikkhunam dhammim katham karoti: 'Iti silam,||
iti samadhi,||
iti panna.|| ||

Silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahanisamso.|| ||

Samadhiparibhavita panna mahapphala hoti mahanisamsa pannaparibhavitam cittam samma-d-eva asavehi vimuccati - seyyathidam: kamasava bhavasava avijjasava" ti.|| ||

(Beluvagame jivitasankhara - adhitthanam)|| ||

48. Atha kho Bhagava ambapalivane yathabhirattam viharitva ayasmantam Anandam amantesi: 'ayamAnanda,||
yena beluvagamako2 ten'upasankamissama' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena beluvagamako tadavasari.|| ||

Tatra sudam Bhagava beluvagamake viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi: 'etha tumhe bhikkhave samanta Vesalim yathamittam yathasandittham yathasambhattam vassam upetha.|| ||

Aham pana idh'eva beluvagamake vassam upagacchami' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato patissutva samanta Vesalim yathamittam yathasandittham [99] yathasambhattam vassam upagacchimsu.|| ||

Bhagava pana tatve beluvagamake vassam upaganchi.|| ||

49. Atha kho Bhagavato vassupagatassa kharo abadho uppajji.|| ||

Ba'ha vedana vattanti maranantika.|| ||

Ta sudam Bhagava sato sampajano adhivaseti avihannamano.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi: 'na kho me tam patirupam yo'ham anamantetva upatthake anapaloketva bhikkhu-sangham parinibbayeyyam.|| ||

Yannunaham imam abadham viriyena patippanametva jivitasankharam adhitthaya vihareyyan' ti.|| ||

Atha kho Bhagava tam abadham viriyena patippanametva jivitasankharam adhitthaya vihasi.|| ||

Atha kho Bhagavato so abadho patippassamhi.|| ||

Atha kho Bhagava gilana vutthito aciravutthito gelanna vihara nikkhamma viharapacchayayam pannatte asane nisidi.|| ||

50. Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: "dittho me bhante Bhagavato phasu.|| ||

Ditatham me bhante Bhagavato khamaniyam.|| ||

Api ca me bhante madhurakajato viya kayo.|| ||

Disa'pi me na pakkhayanti,||
dhamma'pi mam nappatibhanti Bhagavato gelannena.|| ||

Api ca me bhante ahosi kaci deva assasamatta 'na tava Bhagava parinibbayissati na yava Bhagava bhikkhu-sangham arabbha kinci'd'eva udaharati" ti.|| ||

51. [100] kimpanAnanda bhikkhusangho mayi paccasimsati: desito Ananda,||
maya dhammo anantaram abahiram karitva natthAnanda Tathagatassa dhammesu acariyamutthi.|| ||

Yassa nuna Ananda evam assa: 'aham bhikkhu-sangham pariharissami'ti va,||
mamuddesiko bhikkhusangho'ti va,||
so nuna Ananda,||
bhikkhu-sangham arabbha kinci'd'eva udahareyya.|| ||

Tathagatassa kho Ananda na evam hoti:|| ||

'Aham bhikkhu-sangham pariharissami'ti va mamuddesiko bhikkhusangho' ti va.|| ||

Sa kim Ananda Tathagato bhikkhu-sangham arabbha kinci'd'eva udaharissa" ti?|| ||

52. Aham kho panAnanda,||
etarahi jinno vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto.|| ||

Asitiko me vayo vattati.|| ||

Seyyatha pi Ananda,||
jajjarasakatam vekkhamissakena yapeti,||
evam eva kho Ananda vekkhamissakena manne Tathagatassa kayo yapeti.|| ||

Yasmim Ananda,||
samaye Tathagato sabbanimittanam amanasi-kara ekaccanam vedananam nirodha animittam ceto-samadhim upasampajja viharati,||
phasutaro5 Ananda,||
tasmim samaye Tathagatassa kayo hoti.|| ||

Tasmati h'Ananda,||
attadipa viharatha attasarana anannasarana,||
dhammadipa dhammasarana anannasarana.|| ||

53. Kathan ca Ananda,||
bhikkhu attadipo viharati attasarano anannasarano,||
dhammadipo dhammasarano anannasarano: idh'Ananda bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam,||
vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam,||
citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam,||
dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

54. Evam kho Ananda,||
bhikkhu attadipo viharati attasarano anannasarano,||
dhammadipo dhammasarano anannasarano.|| ||

[101] ye hi keci Ananda,||
etarahi va mamam va accayena attadipa viharissanti attasarana anannasarana.|| ||

Dhammadipa dhammasarana anannasarana,||
tamatagge me te Ananda,||
bhikkhu bhavissanti ye keci sikkhakama' ti.|| ||

Dutiyabhanavaram.|| ||

(Capalacetiye ayusankharossajanam)|| ||

55. [102] atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya Vesalim pindaya pavisi.|| ||

Vesaliyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto ayasmantam Anandam amantesi: "ganhahi Ananda nisidanam,||
yena capalam cetiyam1 ten'upasankamissama divaviharaya" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva nisidanam adaya Bhagavantam pitthito pitthito anubandhi.|| ||

Atha kho Bhagava yena capalam cetiyam ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Ayasma pi kho Anando Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Anandam Bhagava etad avoca:|| ||

56. "Ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Sattamba cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtam cetiyam,||
ramaniyam Sarandadam cetiyam ramaniyam capalam cetiyam.|| ||

[103] yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
so akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va.|| ||

Tathagatassa kho pana Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va" ti.|| ||

57. Evam kho ayasma Anando Bhagavata o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Bhagavantam yaci thatu bhante Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappam bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussananti" yatha tam marena pariyutthitacitto.|| ||

58. dutiyam pi kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: "Ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Sattamba cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtam cetiyam,||
ramaniyam Sarandadam cetiyam ramaniyam capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
so akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va.|| ||

Tathagatassa kho pana Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va" ti.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

"Ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam Udenam cetiyam,||
ramaniyam Gotamakam cetiyam,||
ramaniyam Sattamba cetiyam,||
ramaniyam Bahuputtam cetiyam,||
ramaniyam Sarandadam cetiyam ramaniyam capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
so akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va.|| ||

Tathagatassa kho pana Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va" ti.|| ||

59. Evam pi kho ayasma Anando Bhagavata o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

[104] na Bhagavantam yaci thatu bhante Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappam bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussananti" yatha tam marena pariyutthitacitto.|| ||

60. Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

"Gaccha tvam Ananda,||
yassa'dani kalam mannasi" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva avidure annatarasmim rukkhamule nisidi.|| ||

Atha kho Maro papima acirapakkante ayasmante anande yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Maro papima Bhagavantam etad avoca:|| ||

61. "Parinibbatu'dani bhante Bhagava.|| ||

Parinibbatu sugato parinibbanakalo'dani bhante Bhagavato.|| ||

"Bhasita kho pan'esa bhante Bhagavata vaca: 'na tavaham papima parinibbayissami yava me bhikkhu na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti" ti.|| ||

Etarahi kho pana bhante bhikkhu Bhagavato savakam viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna [105] samicipatipanna anudhammacarino sakam acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti uttanim karonti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

Parinibbatu'dani bhante Bhagava.|| ||

Parinibbatu sugato.|| ||

Parinibbanakalo' dani bhante Bhagavato."|| ||

62. "Bhasita kho pan'esa bhante Bhagavata vaca: 'na tavaham papima parinibbayissami yava me bhikkhuniyo na savika bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacariniyo,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttani karissanti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desessan' ti.i.|| ||

Etarahi kho pana bhante bhikkhuniyo Bhagavato savika viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacariniyo,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti uttanim karonti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

Parinibbatu'dani bhante Bhagava.|| ||

Parinibbatu sugato.|| ||

Parinibbanakalo'dani bhante Bhagavato.|| ||

63."Bhasita kho pan'esa bhante Bhagavata vaca: 'na tavaham papima parinibbayissami yava me upasaka na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttani karissanti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desessan' ti.i.|| ||

Etarahi kho pana bhante upasaka Bhagavato savaka viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhinti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti uttanim karonti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

Parinibbatu'dani bhante Bhagava.|| ||

Parinibbatu sugato.|| ||

Parinibbanakalo'dani bhante Bhagavato."|| ||

64. "Bhasita kho pan'esa bhante Bhagavata vaca: 'na tavaham papima parinibbayissami yava me upasika na savika bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacariniyo,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttani karissanti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desessan' ti.i.|| ||

[BJT Page 166] etarahi kho pana bhante upasika Bhagavato savika viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacariniyo,||
sakam [106] acariyakam uggahetva acikkhanti desenti pannapenti patthapenti vivaranti vibhajanti uttanim karonti,||
uppannam parappavadam sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.|| ||

Parinibbatu'dani bhante Bhagava.|| ||

Parinibbatu sugato.|| ||

Parinibbanakalo'dani bhante Bhagavato.|| ||

65. Bhasita kho pan'esa bhante Bhagavata vaca: 'na tavaham papima parinibbayissami yava me idam brahmacariyam na iddham c'eva bhavissati phitan ca vittharikam1 bahujannam puthubhutam,||
yava deva-manussehi suppakasitan' ti.|| ||

etarahi kho pana bhante Bhagavato brahmacariyam iddhanc'eva phitan ca vittharikam bahujannam puthubhutam yava demamanussehi suppakasitam.|| ||

Parinibbatu'dani bhante Bhagava.|| ||

Parinibbatu sugato.|| ||

Parinibbanakalo'dani bhante Bhagavato" ti.|| ||

66. Evam vutte Bhagava Maram papimantam etad avoca: appossukke tvam papima hohi.|| ||

Na ciram Tathagatassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Ite tinnam masanam accayena Tathagato parinibbayissati" ti.|| ||

67. Atha kho Bhagava capale cetiye sato sampajano ayusankharam ossaji.|| ||

Ossatthe ca Bhagavata ayusankhare mahabhumi-calo ahosi himsanako salomahamso.|| ||

Deva-dundubhiyo ca phalimsu.|| ||

Atha kho Bhagava [107] etam attham viditva tayam velayam imam udanam udanesi:|| ||

Tulamatulanca sambhavam|| ||

Bhavasankharamavassaji muni,|| ||

Ajjhattarato samahito|| ||

Abhindi kavacamivattasambhavanti.|| ||

(Bhumicalassa attha hetu)|| ||

68. Atha kho ayasmato Anandassa etad ahosi: acchariyam vata bho,||
abbhutam vata bho.|| ||

Maha vatayam bhumi-calo,||
sumaha vatayam bhumi-calo,||
himsanako salomahamso.|| ||

Deva-dundubhiyo ca elimsu.|| ||

Ko nu kho hetu ko paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya ti.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: acchariyam bhante,||
abbhutam bhante.|| ||

Maha vatayam bhante bhumi-calo,||
sumaha vatayam bhante bhumi-calo himsanako salomahamso.|| ||

Deva-dundubhiyo ca elimsu.|| ||

Ko nu kho bhante hetu ko paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya" ti?|| ||

69. Attha kho ime Ananda hetu attha paccaya mahato bhumicalassa patubhavaya.|| ||

Katame attha?|| ||

Ayam Ananda mahapathavi udake patitthita.|| ||

Udakam vate patitthitam.|| ||

Vato akasattho hoti.|| ||

Hoti kho so Ananda samayo yam mahavata vayanti,||
mahavata vayanta udakam kampenti,||
udakam kampitam pathavim kampeti.|| ||

Ayam [108] pathamo hetu pathamo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya. (1)|| ||

Puna ca param Ananda samano va hoti brahmano va ididhima cetovasippatto,||
devo va mahiddhiko mahanubhavo,||
tassa paritta pathavisanna bhavita hoti,||
appamana aposanna.|| ||

So imam pathavim kampeti samkampeti sampakampeti sampavedheti.|| ||

Ayam dutiyo hetu dutiyo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya. (2)|| ||

Puna ca param Ananda yada bodhisatto tusita kaya cavitva sato sampajano matukucchim okkamati,||
tada'yam pathavi kampati samkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Ayam tatiyo hetu tatiyo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya. (3)|| ||

Puna ca param Ananda yada bodhisatto sato sampajano matukucchismim nikkhamati,||
tadayam pathavi kampati samkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Ayam catuttho hetu catuttho paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya. (4)|| ||

Puna ca param Ananda yada Tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambujjhati,||
tadayam pathavi kampati sankampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Ayam pancamo hetu pancamo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya. (5)|| ||

Puna ca param Ananda yada Tathagato anuttaram dhammacakkam pavatteti,||
tadayam pathavi kampati samkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Ayam chattho hetu chattho paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya. (6)|| ||

Puna ca param Ananda yada Tathagato sato sampajano ayusankharam ossajati,||
tadayam pathavi kampati samkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Ayam sattamo hetu sattamo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya. (7)|| ||

Puna ca param Ananda yada Tathagato anupadisesaya [109] nibbanadhatuya parinibkhayati,||
tada'yam pathavi kampati samkampati sampakampati sampavedhati.|| ||

Ayam atthamo hetu atthamo paccayo mahato bhumicalassa patubhavaya. (8)|| ||

Ime kho Ananda attha hetu attha paccaya mahato bhumicalassa patubhavaya ti.|| ||

(Atthaparisa)|| ||

70. Attha kho ima Ananda parisa.|| ||

Katama attha?|| ||

Khattiyaparisa brahmanaparisa gahapatiparisa samanaparisa catummaharajikaparisa Tavatimsaparisa maraparisa brahmaparisa.|| ||

Abhijanami kho panaham Ananda anekasatam khattiyarisam upasankamita.|| ||

Tatrapi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubbanca sakaccha ca samapajjitapubba.|| ||

Tattha yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti.|| ||

Yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti.|| ||

Dhammiya ca kathaya sandassemi.|| ||

Samadapemi samuttejemi.|| ||

Sampahamsemi.|| ||

Bhasamananca mam na jananti 'ko nu kho ayam bhasati devo va manusso va' ti.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti 'ko nu kho ayam antarahito devo va manusso va' ti.|| ||

Abhijanami kho panaham Ananda anekasatam brahmanaparisam upasankamita.|| ||

Tatrapi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubbanca sakaccha ca samapajjitapubba.|| ||

Tattha yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti.|| ||

Yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti.|| ||

Dhammiya ca kathaya sandassemi.|| ||

Samadapemi samuttejemi.|| ||

Sampahamsemi.|| ||

Bhasamananca mam na jananti 'ko nu kho ayam bhasati devo va manusso va' ti.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti 'ko nu kho ayam antarahito devo va manusso va' ti.|| ||

Abhijanami kho panaham Ananda anekasatam gahapatiparisam upasankamita.|| ||

Tatrapi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubbanca sakaccha ca samapajjitapubba.|| ||

Tattha yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti.|| ||

Yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti.|| ||

Dhammiya ca kathaya sandassemi.|| ||

Samadapemi samuttejemi.|| ||

Sampahamsemi.|| ||

Bhasamananca mam na jananti 'ko nu kho ayam bhasati devo va manusso va' ti.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti 'ko nu kho ayam antarahito devo va manusso va' ti.|| ||

Abhijanami kho panaham Ananda anekasatam samanaparisam upasankamita.|| ||

Tatrapi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubbanca sakaccha ca samapajjitapubba.|| ||

Tattha yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti.|| ||

Yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti.|| ||

Dhammiya ca kathaya sandassemi.|| ||

Samadapemi samuttejemi.|| ||

Sampahamsemi.|| ||

Bhasamananca mam na jananti 'ko nu kho ayam bhasati devo va manusso va' ti.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti 'ko nu kho ayam antarahito devo va manusso va' ti.|| ||

Abhijanami kho panaham Ananda anekasatam catummaharajikaparisam upasankamita.|| ||

Tatrapi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubbanca sakaccha ca samapajjitapubba.|| ||

Tattha yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti.|| ||

Yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti.|| ||

Dhammiya ca kathaya sandassemi.|| ||

Samadapemi samuttejemi.|| ||

Sampahamsemi.|| ||

Bhasamananca mam na jananti 'ko nu kho ayam bhasati devo va manusso va' ti.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti 'ko nu kho ayam antarahito devo va manusso va' ti.|| ||

Abhijanami kho panaham Ananda anekasatam Tavatimsaparisam upasankamita.|| ||

Tatrapi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubbanca sakaccha ca samapajjitapubba.|| ||

Tattha yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti.|| ||

Yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti.|| ||

Dhammiya ca kathaya sandassemi.|| ||

Samadapemi samuttejemi.|| ||

Sampahamsemi.|| ||

Bhasamananca mam na jananti 'ko nu kho ayam bhasati devo va manusso va' ti.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti 'ko nu kho ayam antarahito devo va manusso va' ti.|| ||

Abhijanami kho panaham Ananda anekasatam maraparisam upasankamita.|| ||

Tatrapi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubbanca sakaccha ca samapajjitapubba.|| ||

Tattha yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti.|| ||

Yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti.|| ||

Dhammiya ca kathaya sandassemi.|| ||

Samadapemi samuttejemi.|| ||

Sampahamsemi.|| ||

Bhasamananca mam na jananti 'ko nu kho ayam bhasati devo va manusso va' ti.|| ||

Dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti 'ko nu kho ayam antarahito devo va manusso va' ti.|| ||

Abhijanami kho panaham Ananda anekasatam brahmaparisam upasankamita.|| ||

Tatrapi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubbanca sakaccha ca samapajjitapubba.|| ||

Tattha yadisako tesam vanno hoti,||
tadisako mayham vanno hoti.|| ||

Yadisako tesam saro hoti,||
tadisako mayham saro hoti.|| ||

Dhammiya ca kathaya sandassemi.|| ||

Samadapemi samuttejemi.|| ||

Sampahamsemi.|| ||

Bhasamananca mam na jananti 'ko nu kho ayam bhasati devo va manusso va' ti.|| ||

[110] dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva antaradhayami.|| ||

Antarahitan ca mam na jananti 'ko nu kho ayam antarahito devo va manusso va' ti.|| ||

Ima kho Ananda attha parisa.|| ||

(Attha abhibhayatanani)|| ||

71. Attha kho imani Ananda abhibhayatanani.|| ||

Katamani attha?|| ||

Ajjhattam rupasanni eko bahiddha rupani passati parittani suvannadubbannani,||
tani abhibhuyya 'janami passami'ti evamsanni hoti.|| ||

Idam pathamam abhibhayatanam. (1)|| ||

Ajjhattam rupasanni eko bahiddha rupani passati appamanani suvannadubbannani,||
tani abhibhuyya 'janami passami'ti evamsanni hoti. Idam dutiyam abhibhayatanam. (2)|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati parittani suvannadubbannani,||
tani abhibhuyya 'janami passami'ti evamsanni hoti. Idam tatiyam abhibhayatanam. (3)|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati appamanani suvannadubbannani,||
tani abhibhuyya 'janami passami'ti evamsanni hoti,||
idam catuttham abhibhayatanam. (4)|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati nilani nilavannani niladassanani nilanibhasani.|| ||

Seyyatha pi nama ummapuppham1 nilam nilavannam nilanidassanam nilanibhasam,||
seyyatha pi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham nilam nilavannam nilanidassanam nilanibhasam,||
evam eva ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati nilani nilavannani nilanidassanani nilanibhasani.|| ||

Tani abhibhuyya janami passami'ti evamsanni hoti.|| ||

Idam pancamam abhibhayatanam. (5)|| ||

[111] ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati pitani pitavannani pitanidassanani pitanibhasani.|| ||

Seyyatha pi nama kanikarapuppham pitam pitavannam pitanidassanam pitanibhasam,||
seyyatha pi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham pitam pitavannam pitanidassanam pitanibhasam,||
evam eva ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati pitani pitavannani pitanidassanani pitanibhasani.|| ||

Tani abhibhuyya 'janami passami'ti evamsanni hoti.|| ||

Idam chattham abhibhayatanam. (6)|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati lohitakani lohitakavannani lohitakanidassanani lohitakanibhasani.|| ||

Seyyatha pi nama bandhujivakapuppham lohitakam lohitakavannam lohitakanidassanam lohitakanibhasam,||
seyyatha pi va pana nam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham lohitakam lohitakavannam lohitakanidassanam lohitakanibhasam,||
evam eva ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati lohitakani lohitakavannani lohitakanidassanani lohitakanibhasani.|| ||

Tani abhibhuyya 'janami passami'ti evam sanni hoti idam sattamam abhibhayatanam. (7)|| ||

Ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati odatani odatavannani odatanidassanani odatanibhasani.|| ||

Seyyatha pi nama osadhi taraka odatavanna odatanidassana odatanibhasa seyyatha pi va pana tam vattham baranaseyyakam ubhatobhagavimattham odatam odatavannam odatanidassanam odatanibhasam,||
evam eva ajjhattam arupasanni eko bahiddha rupani passati odatani odatavannani odatanidassanani odatanibhasani.|| ||

Tani abhibhuyya 'janami passami'ti evamsanni hoti.|| ||

Idam atthamam abhibhayatanam.|| ||

Imani kho attha Ananda abhibhayatanani.|| ||

72. Attha kho ime Ananda vimokkho.|| ||

Katame attha?|| ||

Rupi rupani passati.|| ||

Ayam pathamo vimokkho (1)|| ||

[112] ajjhattam arupasanni bahiddha rupani passati.|| ||

Ayam dutiyo vimokkho. (2)|| ||

Subhanteva adhimutto hoti.|| ||

Ayam tatiyo vimokkho. (3)|| ||

Sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam atthangama nanattasannanam amanasi-kara 'ananto akaso'ti akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam catuttho vimokkho. (4)|| ||

Sabbaso akasanancayatanam samatikkamma 'anantam vinnanan' ti.vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pancamo vimokkho. (5)|| ||

Sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'n'atthi kinci'ti akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam chattho vimokkho. (6)|| ||

Sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam sattamo vimokkho. (7)|| ||

Sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma sannavedayitanirodham upasampajja viharati.|| ||

Ayam atthamo vimokkho. (8)|| ||

Ime kho Ananda attha vimokkha.|| ||

(Marayacana)|| ||

73. Ekam idaham Ananda samayam uruvelayam viharami najja neranjaraya tire ajapalanigrodhamule pathamabhisambuddho.|| ||

Atha kho Ananda Maro papima yenaham ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Ananda Maro papima mam etad avoca: parinibbatu'dani bhante Bhagava,||
parinibbatu sugato.|| ||

Parinibbanakalo'dani bhante Bhagavato' ti.|| ||

Evam vutto'ham Ananda Maram papimantam etad avocam: "na tavaham papima parinibbayissami yava me bhikkhu na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti1 patthapessanti [113] vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
2 uppannam parappavadam saha dhammena suniggahitam3 niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti.|| ||

"Na tavaham papima parinibbayissami yava me bhikkhuniyo na savika bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacariniyo,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti1 patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam saha dhammena suniggahitam3 niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti.|| ||

"Na tavaham papima parinibbayissami - yava me upasaka na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti1 patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam saha dhammena suniggahitam3 niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti.|| ||

"Na tavaham papima parinibbayissami - yava me upasika na savika bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacariniyo,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti1 patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam saha dhammena suniggahitam3 niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti.|| ||

Na tavaham papima parinibbayissami - yava me idam brahmacariyam na iddhanc'eva bhavissati phitan ca vittharikam bahujannam1 puthubhutam yava deva-manussehi suppakasitanti.'|| ||

74. Idan'eva kho Ananda ajja capale 2 cetiye Maro papima yenaham ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Ananda Maro papima mam etad avoca:|| ||

"Parinibbatu'dani bhante Bhagava,||
parinibbatu sugato.|| ||

Parinibbanakalo'dani bhante Bhagavato.|| ||

Bhasita kho pan'esa bhante Bhagavata vaca: "na tavaham [114] papima parinibbayissami yava me bhikkhu na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti1 patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam saha dhammena suniggahitam3 niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti.|| ||

"Na tavaham papima parinibbayissami yava me bhikkhuniyo na savika bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacariniyo,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti1 patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam saha dhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti.|| ||

"Na tavaham papima parinibbayissami - yava me upasaka na savaka bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacarino,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti1 patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam saha dhammena suniggahitam3 niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti.|| ||

"Na tavaham papima parinibbayissami - yava me upasika na savika bhavissanti viyatta vinita visarada bahussuta dhammadhara dhammanudhammapatipanna samicipatipanna anudhammacariniyo,||
sakam acariyakam uggahetva acikkhi'ssanti desessanti pannapessanti1 patthapessanti vivarissanti vibhajissanti uttanikarissanti,||
uppannam parappavadam saha dhammena suniggahitam3 niggahetva sappatihariyam dhammam desessanti.|| ||

Yava me idam brahmacariyam na iddhanc'eva bhavissati phitan ca vittharikam bahujannam puthubhutam yava deva-manussehi suppakasitanti.|| ||

Etarahi kho pana bhante Bhagavato brahmacariyam iddhanc'eva phitan ca vittharikam bahujannam puthubhutam yava deva-manussehi suppakasitam.|| ||

Parinibbatu'dani bhante Bhagava,||
parinibbatu sugato parinibbanakalo'dani bhante Bhagavato" ti.|| ||

Evam vutte aham Ananda Maram papimantam etad avocam: 'appossukko tvam papima hohi.|| ||

Na ciram Tathagatassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Ito tinnam masanam accayena Tathagato parinibbayissati" ti.|| ||

Idan'eva kho Ananda ajja capale cetiye tathagatena satena sampajanena ayusankharo ossattho" ti.|| ||

(Anandayacana)|| ||

75. [115] Evam vutte ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"thatu bhante Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappam,||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan" ti.|| ||

Alam Ananda, ma Tathagatam yaci.|| ||

Akalo'dani Ananda Tathagatam yacanaya' ti.|| ||

Dutiyam pi kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"thatu bhante Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappam,||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan" ti.|| ||

Tatiyam pi kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"thatu bhante Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappam,||
bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan" ti.|| ||

Saddahasi tvam Ananda Tathagatassa bodhin" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

Atha kincarahi tvam Ananda Tathagatam yavatatiyakam abhinippilesi" ti?|| ||

Sammukha me tam bhante Bhagavato sutam sammukha patiggahitam: "yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha,||
so akankhamano kappam va tittheyya kakappavasesam va.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagatokappam va tittheyya kappavasesam va" ti.|| ||

Saddahasi tvam ananda" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham,||
yam tvam tathagatena evam o'arike nimitte kayiramane,||
1 o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci 'titthatu bhante Bhagava kappam,||
titthatu sugato kappam bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dve va te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

76. Ekam idaham Ananda samayam Rajagahe viharami Gijjhakute pabbate.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: [116] ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniyo Gijjhakuto pabbato yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami Gotama nigrodhe.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniyo Gotamanigrodho.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami corapapate.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniyo corapapato.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami vebharapasse sattapanniguhayam.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniya vebharapasse sattapanniguha.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami Isigilipasse Kalasilayam.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniya Isigilipasse Kalasila.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami sitavane sappasondikapabbhare.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniyo sitavane sappasondikapabbharo.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami Tapodarame.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham [117] ramaniyo Tapodaramo.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami Veluvane Kalandakanivape.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniyo veevane kalandaka nivapo.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami jivakAmbavane .|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniyam jivakambavanam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam tattheva Rajagahe viharami maddakucchismim Migadaye.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesim: ramaniyam Ananda Rajagaham ramaniyo Gotamanigrodho.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano kappam va tittheyya kappavasesamva.|| ||

Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena,||
o'arikena nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

77. Ekam idaham Ananda samayam idh'eva Vesaliyam viharami udenacetiye.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesi: ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam udenam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

[118] ekamidaham Ananda samayam idh'eva Vesaliyam viharami Gotamakecetiye.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesi: ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam Gotamatecetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam idh'eva Vesaliyam viharami sattambecetiye.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesi: ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam sattambecetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam idh'eva Vesaliyam viharami bahuputtecetiye.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesi: ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam bahuputtecetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Ekam idaham Ananda samayam idh'eva Vesaliyam viharami sarandadecetiye.|| ||

Tatra pi kho taham Ananda amantesi: ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam sarandadecetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

Idan'eva kho taham Ananda ajja capale cetiye amantesi: ramaniya Ananda Vesali,||
ramaniyam capalam cetiyam.|| ||

Yassa kassaci Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va Tathagatassa kho Ananda cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

So akankhamano Ananda Tathagato kappam va tittheyya kappavasesam va' ti.|| ||

Evam pi kho tvam Ananda tathagatena o'arike nimitte kayiramane o'arike obhase kayiramane nasakkhi pativijjhitum.|| ||

Na Tathagatam yaci: 'titthatu bhante Bhagava kappam titthatu sugato kappam bahujanahitaya,||
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

Sace tvam Ananda Tathagatam yaceyyasi,||
dveva te vaca Tathagato patikkhipeyya,||
atha tatiyakam adhivaseyya.|| ||

Tasmati h'Ananda tuyhevetam dukkatam,||
tuyhevetam aparaddham.|| ||

78. Nanvetam Ananda maya patigacveva akkhatam: sabbeh'eva piyehi manapehi nanabhavo vinabhavo annathabhavo.|| ||

Tam kutettha Ananda labbha yam tam jatam bhutam sankhatam palokadhammam.|| ||

Tam vata ma palujjiti.|| ||

Netam thanam vijjati.|| ||

Yam kho pan'etam Ananda tathagatena cattam vantam muttam pahinam patinissattham,||
ossattho ayusankharo,||
ekamsena vaca tathagatena bhasita 'na ciram Tathagatassa parinibbanam [119] bhavissati.|| ||

Ito tinnam masanam accayena Tathagato parinibbayissati' ti.|| ||

Tancenam1 kathagato jivitahetu puna paccamissati'ti n'etam thanam vijjati.|| ||

79. Ayam Ananda yena Mahavanam kutagarasala ten'upasankamissama' ti.|| ||

"Evam bhante" ti.kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmata Anandena saddhim yena Mahavanam kutagarasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Anandam amantesi; gaccha tvam Ananda,||
yavatika bhikkhu Vesalim upanissaya viharanti,||
te sabbe upatthanasalayam sannipatehi" ti.|| ||

"Evam bhante' ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva,||
yavatika bhikkhu Vesalim upanissaya viharanti,||
te sabbe upatthanasalayam sannipatetva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca; "sannipatito bhante bhikkhusangho,||
yassa'dani bhante Bhagava kalam mannati" ti.|| ||

(Brahmacariyaciratthitika - dhammadesana)|| ||

80. Atha kho Bhagava yena upatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi: "tasmat iha bhikkhave ye te maya dhamma abhinna desita,||
te vo sadhukam uggahetva asevitabba bhavetabba bahulikatabba yathayidam [120] brahmacariyam addhaniyam assa ciratthitikam.|| ||

Tadassa bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam katame ca te bhikkhave dhamma maya abhinna3 desita,||
ye vo4 sadhukam uggahetva asevitabba bhavetabba bahulikatabba yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa ciratthitikam.|| ||

Tadassa bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Seyyathidam,||
cattaro satipatthana,||
cattaro sammappadhana,||
cattaro iddhipada pancindriyani,||
pancabalani.|| ||

Satta bojjhanga,||
ariyo atthangiko maggo.|| ||

Ime kho bhikkhave dhamma maya abhinna desita.|| ||

Te vo sadhukam uggahetva asevitabba bahulikatabba yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa ciratthitikam,||
tadassa bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussananti."|| ||

81. Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi: "bhanda'dani bhikkhave amantayami vo.|| ||

Vayadhamma sankhara.|| ||

Appamadena sampadetha.|| ||

Naciram Tathagatassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Ito tinnam masanam accayena Tathagato parinibbayissati" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha;|| ||

Paripakko vayo mayham parittam mama jivitam|| ||

Pahaya vo gamissami katamme saranamattano.|| ||

Appamatta satimanto susila hotha bhikkhavo,||
*|| ||

Susamahitasankappa sacittamanurakkhatha.|| ||

[121] yo imasmim dhamma-vinaye appamatto vihassati,|| ||

Pahaya jatisamsaram dukkhassantam karissati" ti.|| ||

Tatiyabhanavaro.|| ||

1. Ito param syamapotthake ayam adhito patho pi dissate;|| ||

"Dahara pi ca ye vuddha ye bala ye ca pandita|| ||

Addha c'eva da'idda ca sabbe maccuparayana|| ||

Yatha pi kumbhakarassa katam mattikabhajatam|| ||

Khuddakam ca mahantam vayan ca pakkancaamakam|| ||

Sabbam bhedanapariyan tam evam maccana jivitam|| ||

Athaparam etad avoca" sattha|| ||

2. Viharissati sya,||
vihessati simu.|| ||

Saddanitiyam - "viharassa ha - vipubbassa hara dhatussa 'ha' iccadeso hoti va sasatimbhi vibhattiyam - appamatto vihassati"|| ||

(Cattaro ariyadhamma)|| ||

82. [122] atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya Vesalim pindaya pavisi.|| ||

Vesaliyam caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto nagapalokitam Vesalim apaloketva ayasmantam Anandam amantesi: idam pacchimakam Ananda Tathagatassa Vesaliya dassanam bhavissati.|| ||

Ayam Ananda yena bhandagamo ten'upasankamissama' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena bhandagamo tadavasari.|| ||

Tatra sudam Bhagava bhandagame viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi: "catunnam bhikkhave dhammanam ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca.|| ||

Katamesam catunnam? Ariyassa bhikkhave silassa ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca.|| ||

Ariyassa bhikkhave samadhi'ssa ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca - ariyaya bhikkhave pannaya ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanveva tumhakanca.|| ||

Ariyaya bhikkhave vimuttiya ananubodha appativedha evam idam digham addhanam sandhavitam samsaritam mamanc'eva tumhakanca.|| ||

Ta-y-idam,||
bhikkhave,||
ariyam silam anubuddham.|| ||

[123] patividdham.|| ||

Ariyo samadhi anubuddho patividdho.|| ||

Ariya panna anubuddha patividdha.|| ||

Ucchinna bhavatanha khina bhavanetti.|| ||

N'atthidani punabbhavo" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

"Silam samadhi panna ca vimutti ca anuttara|| ||

Anubuddha ime dhamma Gotamena yasassina,|| ||

Iti buddho abhinnaya dhammamakkhasi bhikkhunam|| ||

Dukkhassantakaro sattha cakkhuma parinibbuto" ti.|| ||

Tatrapi sudam Bhagava bhandagame viharanto etad eva bahulam bhikkhunam dhammim katham karoti: "Iti silam,||
iti samadhi,||
iti panna.|| ||

Silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahanisamso.|| ||

Samadhiparibhavita panna mahapphala hoti mahanisamsa.|| ||

Pannaparibhavitam cittam samma-d-eva asavehi vimuccati seyyathidam kamasava bhavasava avijjasava' ti.|| ||

(Cattaro mahapadesa)|| ||

83. Atha kho Bhagava bhandagame yathabhirattam viharitva ayasmantam Anandam amantesi: ayamAnanda yena hatthigamo,||
yena ambagamo,||
yena jambugamo.|| ||

Yena bhoganagaram ten'upasankamissama" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena bhoganagaram tadavasari.|| ||

Tatrasudam Bhagava bhoganagare viharati anande cetiye.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi: "cattaro' me bhikkhave mahapadese desissami.|| ||

Tam sunatha sadhukam manasi karotha,||
bhasissami" ti.|| ||

[124] "Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu evam vadeyya:|| ||

"Sammukha me tam avuso Bhagavato sutam,||
sammukha patiggahitam,||
ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasananti" tassa bhikkhave bhikkhuno bhasitam n'eva abhinanditabbam na patikkositabbam.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva tani padavyanjanani sadhunam uggahetva sutte otaretabbani1 vinaye sandassetabbani.|| ||

Tani ce sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani na c'eva sutte otaranti na ca vinaye sandissanti,||
nitthamettha gantabbam: addha idam na c'eva tassa Bhagavato vacanam.|| ||

Imassa ca bhikkhuno duggahitanti.|| ||

Iti h'etam bhikkhave chaddeyyatha.|| ||

Tani ce sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte c'eva otaranti vinaye ca sandissanti,||
nitthamettha gantabbam: 'addha idam tassa Bhagavato vacanam.|| ||

Imassa ca bhikkhuno suggahitan' ti.|| ||

Imam bhikkhave pathamam mahapadesam dhareyyatha. (1)|| ||

Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya: amukasmim nama avase sangho viharati sathero sapamokkho.|| ||

Tassa me Sanghassa sammukha sutam sammukha patiggahitam 'ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasana'nti tassa bhikkhave bhikkhuno bhasitam n'eva abhinanditabbam nappatikkositabbam.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva tani padavyanjanani sadhukam uggahetva sutte otaretabbani vinaye sandassetabbani tani ce sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani na c'eva sutte otaranti na ca vinaye sandissanti,||
nitthamettha gantabbam: 'addha idam na c'eva tassa Bhagavato vacanam,||
tassa ca Sanghassa duggahitan' ti.|| ||

Iti h'etam bhikkhave chaddeyyatha.|| ||

Tani ce sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte c'eva otaranti vinaye ca sandissanti,||
nitthamettha gantabbam: [125] addha idam tassa Bhagavato vacanam,||
tassa ca Sanghassa suggahitan' ti.|| ||

Idam,||
bhikkhave,||
dutiyam mahapadesam dhareyyatha.|| ||

(2) Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeya: amukasmim nama avase sambahula thera bhikkhu viharanti bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara.|| ||

Tesam me theranam sammukha sutam sammukha patiggahitam 'ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasanan' ti.|| ||

Tassa bhikkhave bhikkhuno bhasitam n'eva abhinanditabbam nappatikkositabbam.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva tani padavyanjanani sadhukam uggahetva sutte otaretabbani vinaye sandassetabbani.|| ||

Tani ce sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani na c'eva sutte otaranti na ca vinaye sandissanti,||
nitthamettha gantabbam: "addha idam na c'eva tassa Bhagavato vacanam,||
tesanca theranam duggahitan' ti.|| ||

Iti h'etam bhikkhave chaddeyyatha tani ce sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte c'eva otaranti vinaye ca sandissanti,||
nitthamettha gantabbam: 'addha idam tassa Bhagavato vacanam,||
tesan ca theranam suggahitan' ti.|| ||

Idam,||
bhikkhave,||
tatiyam mahapadesam dhareyyatha.|| ||

(3)Idha pana bhikkhave bhikkhu evam vadeyya: 'amukasmim nama avase eko thero bhikkhu viharati bahussuto agatagamo dhammadharo vinayadharo matikadharo.|| ||

Tassa me therassa sammukha sutam sammukha patiggahitam 'ayam dhammo ayam vinayo idam satthusasanan' ti.|| ||

Tassa bhikkhave bhikkhuno bhasitam n'eva abhinanditabbam nappatikkositabbam.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva tani padavyanjanani sadhukam uggahetva sutte otaretabbani.|| ||

Vinaye sandassetabbani.|| ||

Tani ce sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani na c'eva sutte otaranti na ca vinaye sandissanti,||
nitthamettha gantabbam: 'addha idam na c'eva tassa Bhagavato vacanam,||
tassa ca therassa duggahitan' ti.|| ||

Iti h'etam bhikkhave chaddeyyatha.|| ||

Tani ce sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte c'eva otaranti vinaye ca sandissanti,||
nitthamettha gantabbam: [126] addha idam tassa Bhagavato vacanam,||
tassa ca therassa suggahitan' ti.|| ||

Idam,||
bhikkhave,||
catuttham mahapadesam dhareyyatha.|| ||

(4) Ime kho bhikkhave cattaro mahapadese dhareyyatha" ti.|| ||

Tatra pi sudam Bhagava bhoganagare viharanto anande cetiye etad eva bahulam bhikkhunam dhammim katham karoti: 'Iti silam,||
iti samadhi,||
iti panna.|| ||

Silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti mahanisamso.|| ||

Samadhiparibhavita panna mahapphala hoti mahanisamsa.|| ||

Pannaparibhavitam cittam samma-d-eva asavehi vimuccati.|| ||

Seyyathidam kamasava bhavasava avijjasava' ti.|| ||

(Cunda - kammaraputtakatha)|| ||

84. Atha kho Bhagava bhoganagare yathabhirattam viharitva ayasmantam Anandam amantesi: "ayamAnanda yena pava,||
ten'upasankamissama" ti.|| ||

"Evam bhante" ti.kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena pava tadavasari.|| ||

Tatra sudam Bhagava Pavayam viharati Cundassa kammaraputtassa Ambavane.|| ||

Assosi kho Cundo kammaraputto 'Bhagava kira pavam anuppatto Pavayam viharati mayham Ambavane' ti.|| ||

Atha kho Cundo kammaraputto yena Bhagava ten'upasankami upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Cundam kammaraputtam Bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi.|| ||

Atha kho Cundo kammaraputto Bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito sampahamsito Bhagavantam etad avoca: 'adhivasetu me bhante Bhagava catanaya bhattam saddhim bhikkhu sanghena' ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.|| ||

Atha kho Cundo kammaraputto Bhagavato adhivasanam [127] viditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

Atha kho Cundo kammaraputto tassa rattiya accayena sake nivesane panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva pahutan ca sukaramaddavam,||
Bhagavato kalam arocapesi: kalo bhante,||
nitthitam bhattanti.|| ||

Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya saddhim bhikkhu-sanghena yena Cundassa kammaraputtassa nivesanam ten'upasankami upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava Cundam kammaraputtam amantesi: 'yante Cunda sukaramaddavam patiyattam,||
tena mam parivisa.|| ||

Yam panannam khadaniyam bhojaniyam yatiyattam,||
tena bhikkhu-sangham parivisa' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho Cundo kammaraputto Bhagavato patissutva yam ahosi sukaramaddavam patiyattam,||
tena Bhagavantam parivisi.|| ||

Yam panannam khadaniyam bhojaniyam patiyattam,||
tena bhikkhu-sangham parivisi.|| ||

Atha kho Bhagava Cundam kammaraputtam amantesi: yante Cunda sukaramaddavam avasittham,||
tam sobbhe nikhanahi.|| ||

Naham tam Cunda passami sadevake loke samarake,||
sabrahmake,||
sassamanabrahmaniya pajaya sadeva-manussaya yassa tam paribhuttam samma parinamam gaccheyya annatra Tathagatassa' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho Cundo kammaraputto Bhagavato patissutva,||
yam ahosi sukaramaddavam avasittham tam sobbhe nikhanitva,||
yena Bhagava ten'upasankami: upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Cundam kammaraputtam Bhagava dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthay asana pakkami.|| ||

(Lohitapakkhandika abadho)|| ||

85. Atha kho Bhagavato Cundasasa kammaraputtassa bhattam bhuttavissa kharo abadho uppajji lohitapakkhandika.|| ||

Paba'ha vedana vattanti maranantika.|| ||

Ta [128] sudam Bhagava sato sampajano adhivasesi avihannamano.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: "ayamAnanda yena kusinara ten'upasankamissama" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

"Cundassa bhattam bhunjitva kamMarassati me sutam,|| ||

Abadham samphusi dhiro paba'ham maranantikam.|| ||

Bhuttassa ca sukaramaddavena|| ||

Byadhippaba'ho udapadi satthuno|| ||

Virincamano Bhagava avoca|| ||

Gacchamaham kusinaram nagaranti."|| ||

(Anandena paniyaharanam)|| ||

86. Atha kho Bhagava magga okkamma yenannataram rukkhamulam ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Anandam amantesi: "ingha me tvam Ananda catuggunam sanghati pannapehi.|| ||

Kilanto'smi Ananda,||
nisidissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva catuggunam sanghatim pannapesi.|| ||

Nisidi Bhagava pannatte asane.|| ||

Nisajja kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: "ingha me tvam Ananda paniyam ahara,||
pipasito'mhi Ananda pivissami'ti evam vutte ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: "idani bhante pancamattani sakatasatani atikkantani.|| ||

Tam cakkacchinnam udakam parittam lu'itam avilam sandati.|| ||

Ayam bhante kakuttha nadi avidure acchodaka3 [129] satodaka sitodaka setaka4 supatittha ramaniya.|| ||

Ettha Bhagava paniyan ca pivissati,||
gattani ca sitikarissatiti".|| ||

dutiyam pi kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: 'ingha me tvam Ananda paniyam ahara,||
pipasito'smi Ananda pivissami'ti dutiyam pi kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: "idani bhante pancamattani sakatasatani atikkantani.|| ||

Tam cakkacchinnam udakam parittam lu'itam avilam sandati.|| ||

Ayam bhante kakuttha nadi avidure acchodaka satodaka sitodaka setaka4 suppatittha ramaniya.|| ||

Ettha Bhagava paniyan ca pivissati,||
gattani ca sitikarissati" ti.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: 'ingha me tvam Ananda paniyam ahara,||
pipasito'smi Ananda pivissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva pattam gahetva yena sa nadika ten'upasankami.|| ||

Atha kho sa nadika cakkacchinna paritta lu'ita avila sandamana ayasmante anande upasankamante accha vippasanta anavila sandittha.|| ||

Atha kho ayasmate,||
Anandassa etad ahosi: 'acchariyam vata bho,||
abbhutam vata bho,||
Tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata.|| ||

Ayam hi sa nadika cakkacchinna paritta lu'ita avila sandamana mayi upasankamante accha vippasanna anavila sandati" ti.|| ||

Pattena paniyam adaya yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Acchariyam bhante,||
abbhutam bhante,||
Tathagatassa mahiddhikata mahanubhavata.|| ||

Idani sa bhante nadika cakkacchinna paritta lu'ita avila sandamana mayi upasankamante accha vippasanna anavila sandittha.|| ||

Pivatu Bhagava paniyam,||
pivatu sugato paniyanti".|| ||

Atha kho Bhagava paniyam apasi.|| ||

(Pukkusamallaputtakatha)|| ||

87. [130] Tena kho pana samayena pukkuso mallaputto a'arassa kalamassa savako kusinaraya pavam addhanamaggapatipanno hoti.|| ||

Addasa kho pukkuso mallaputto Bhagavantam annatarasmim rukkhamule nisinnam.|| ||

Disva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidim.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho pukkuso mallaputto Bhagavantam etad avoca: "acchariyam bhante,||
abbhutam bhante,||
santena vata bhante pabbajita viharena viharanti.|| ||

Bhutapubbam bhante,||
a'aro kalamo addhanamaggapatipanno magga okkamma avidure annatarasmim rukkhamule divaviharam nisidi.|| ||

Atha kho bhante pancamattani sakatasatani a'aram kalamam nissaya nissaya atikkamimsu.|| ||

Atha kho bhante annataro puriso tassa sakatasatthassa pitthito pitthito agacchanto yena a'aro kalamo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva a'aram kalamam etad avoca: "api bhante pancamattani sakatasatani atikkamantani addasa?'Ti 'na kho aham avuso addasanti.|| ||

' 'Kim pana bhante saddam assosi?'Ti.|| ||

'Na kho aham avuso saddam assosin' ti.|| ||

'Kim pana bhante sutto ahosi' ti?|| ||

Na kho aham avuso sutto ahosi'nti 'kimpana bhante sanni ahosi ?'Ti 'evamavuso' ti.|| ||

'So tvam bhante sanni samano jagaro mancamattani sakatasatani nissaya nissaya atikkamantani n'eva addasa na pana saddam assosi apissu te bhante sanghati rajena okinna" ti?|| ||

'Evam avuso' ti.|| ||

Atha kho bhante tassa purisassa etad ahosi: acchariyam vata bho,||
abbhutam vata bho,||
santena vata bho pabbajita viharena viharanti,||
yatra hi nama sanni [131] samano jagaro pancamattani sakatasatani nissaya nissaya atikkamantani n'eva dakkhiti,||
na pana saddam sossati'ti a'are kalame u'aram pasadam paveditva pakkami" ti.|| ||

Tam kim mannasi pukkusa,||
katamannu kho dukkarataram va durabhisambhavataram va yo sanni samano jagaro pancamattani sakatasatani nissaya nissaya atikkamantani n'eva passeyya,||
na pana saddam suneyya,||
yo va sanni samano jagaro deve vassante deve galagalayante vijjutasu1 niccharantisu asaniya phalantiya n'eva passeyya na pana saddam suneyya" ti?|| ||

"Kinhi bhante karissanti panca va sakatasatani cha va sakatasatani satta va satatasatani attha va sakatasatani nava va sakatasatani sakatasahassam va sakatasata-sahassam va.|| ||

Atha kho etad eva dukkarataram c'eva durabhisambhavataranca yo sanni samano jagaro deve vassante deve galagalayante vijjutasu niccharantisu asaniya phalantiya n'eva passeyya na pana saddam suneyya" ti.|| ||

Ekam idaham pukkusa samayam atumayam viharami bhusagare.|| ||

Tena kho pana samayena deve vassante deve galagalayante vijjutasu niccharantisu asaniya phalantiya avidure.|| ||

Bhusagarassa dve kassaka bhataro hata cattaro ca balivadda.|| ||

Atha kho pukkusa atumaya mahajanakayo nikkhamitva yena te dve kassaka bhataro hata cattara ca balivadda,||
ten'upasankami.|| ||

Tena kho panaham pukkusa samayena bhusagara nikkhamitva bhusagaradvare abbhokase cankamami.|| ||

Atha kho pukkusa annataro puriso tamha mahajanakaya yenaham ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thitam kho aham pukkusa tam purisam etad avocam 'kin nu kho so avuso mahajanakayo sannipatito" ti?|| ||

[132] idani bhante deve vassante deve galagalayante vijjutasu niccharantisu asaniya phalantiya dve kassaka bhataro hata cattaro ca balivadda.|| ||

Ettheso mahajanakayo sannipatito.|| ||

Tvampana bhante kuhim ahosi" ti?|| ||

'Idh'eva kho aham avuso ahosin' ti.|| ||

'Kim pana bhante na addasa" ti?|| ||

'Na kho aham avuso addasan' ti.|| ||

'Kim pana bhante saddam assosi' ti?|| ||

'Na kho aham avuso saddam assosin' ti.|| ||

'Kim pana bhante sutto ahosi" ti?|| ||

'Na kho aham avuso sutto ahosin' ti.|| ||

'Kim pana bhante sanni ahosi" ti?|| ||

'Evam avuso' ti.|| ||

'So tvam bhante sanni samano jagaro deve vassante deve galagalayante vijjutasu niccharantisu asaniya phalantiya n'eva addasa,||
na pana saddam assosi' ti?|| ||

'Evam avuso' ti.|| ||

Atha kho pukkusa,||
tassa purisassa etad ahosi.|| ||

'Acchariyam vata bho abbhutam vata bho,||
santena vata bho pabbajita viharena viharanti.|| ||

Yatra hi nama sanni samano jagaro deve vassante deve galagalayante vijjutasu niccharantisu asaniya phalantiya n'eva dakkhiti na pana saddam sossati'ti mayi u'aram pasadam pavedetva mam abhivadetva padakkhinam katva pakkami" ti.|| ||

Evam vutte pukkuso mallaputto Bhagavantam etad avoca: 'esaham bhante yo me a'are kalame pasado,||
tam mahavate va opunami,||
sighasotaya va nadiya pavahemi.|| ||

Abhikkantam bhante,||
abhikkantam bhante.|| ||

Seyyatha pi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti,||
evam eva Bhagavata aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhante Bhagavantam saranam gacchami [133] dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam Bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.|| ||

Atha kho pukkuso mallaputto annataram purisam amantesi.|| ||

'Ingha me tvam bhane singivannam yugam mattham dharaniyam ahara' ti.|| ||

"Evam bhante" ti so puriso pukkusassa mallaputtassa patissutva tam singivannam yugam mattham dharaniyam ahari.|| ||

Atha kho pukkuso mallaputto tam singivannam yugam mattham dharaniyam Bhagavato upanamesi 'idambhante singivannam yugam mattham dharaniyam.|| ||

Tamme bhante Bhagava patiganhatu anukampam upadaya' ti.|| ||

'Tena hi pukkusa ekena mam acchadehi ekena Anandan' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho pukkuso mallaputto Bhagavato patissutva ekena Bhagavantam acchadesi ekena ayasmantam Anandam.|| ||

Atha kho Bhagava pukkusam mallaputtam dhammiya kathaya sandassesi,||
samadapesi,||
samuttejesi,||
sampahamsesi.|| ||

Atha kho pukkuso mallaputto Bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito sampahamsito utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

88. Atha kho ayasma Anando acirapakkante pukkuse mallaputte tam singivannam yugam mattham dharaniyam Bhagavato kayam upanamesi tam Bhagavato kayam upanamitam vitaccikam viya khayati.|| ||

Atha kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: 'acchariyambhante,||
abbhutambhante,||
yavaparisuddho bhante Tathagatassa chavivanno pariyodato.|| ||

Idambhante singivannam yugam mattham dharaniyam Bhagavato [134] upanamitam vitaccikam ciya khayati' ti.|| ||

"Evam etam Ananda,||
dvisu kho Ananda kalesu ativiya Tathagatassa kayo parisuddho hoti chavivanno pariyodato.|| ||

Katamesu dvisu? Yan ca Ananda rattim Tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambujjhati,||
yan ca rattim Tathagato anupadisesaya nibbanadhatuya parinibkhayati imesu kho Ananda dvisu kalesu ativiya Tathagatassa kayo parisuddho hoti chavivanno pariyodato.|| ||

Ajja kho panAnanda rattiya pacchime yame kusinarayam upavattane mallanam salavane antarena yamakasalanam Tathagatassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Ayam Ananda yena kakuttha nadi ten'upasankamissama" ti.|| ||

"Evam bhante" ti.kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

"Singivannam yugam mattham pukkuso abhiharayi,|| ||

Tena acchadito sattha hemavanno asobhatha" ti.|| ||

(Ambavanupagamanam)|| ||

89. Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena kakuttha nadi ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva kakuttham nadim ajjhogahetva nahatva ca pivitva ca paccuttaritva yena ambavanam ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Cundakam amantesi.|| ||

'Ingha me Cundaka catuggunam sanghatim pannapehi.|| ||

Kilanto'smi Cundaka nipajjissami' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Cundako Bhagavato patissutva catuggunam sanghatim pannapesi.|| ||

Atha kho Bhagava dakkhinena passena sihaseyyam kappesi pade padam accadhaya sato sampajano utthanasannam [135] manasikaritva.|| ||

Ayasma pana Cundako tattheva Bhagavato purato nisidi.|| ||

"Ganatvana buddho nadiyam kakuttham acchodakam satodakam vippasannam,|| ||

Ogahi sattha sukilantarupo Tathagato appatimo'dha loke.|| ||

Nahatva ca pitva cudatari sattha purakkhato bhikkhuganassa majjhe.|| ||

Sattha pavatta Bhagava'dha dhamme upagami ambavanam mahesi.|| ||

Amantayi vundakam nama bhikkhum catuggunam patthara me nipaccham|| ||

So vodito bhavitattena vundo catuggunam patthari khippameva|| ||

Nipajji sattha sukilantarupo Cundo pi tattha pamukhe nisidi" ti.|| ||

(Dve pindapata samaphala)|| ||

90. Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi.|| ||

"Siya kho panAnanda Cundassa kammaraputtassa koci vippatisaram upadaheyya" 'tassa te avuso Cunda,||
alabha,||
tassa te dulladdham,||
yassa te Tathagato pacchimam pindapatam bhunjitva parinibbuto' ti.|| ||

CundassAnanda kammaraputtassa evam vippatisaro vinetabbo.|| ||

Tassa te avuso labha,||
tassa te suladdham,||
yassa te Tathagato pacchimam pindapatam bhunjitva parinibbuto.|| ||

Sammukha me tam avuso Cunda Bhagavato sutam sammukha patiggahitam 'dve' me pindapata samaphala [136] samavipaka ativiya annehi pindapatehi mahapphalatara ca mahanisamsatara ca.|| ||

Katame dve? Yan ca pindapatam bhunjitva Tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambujjhati,||
yan ca pindapatam bhunjitva Tathagato anupadisesaya nibbanadhatuyam parinibkhayati,||
ime dve pindapata samaphala samavipaka ativiya annehi pindapatehi mahapphalatara ca mahanisamsatara ca.|| ||

Ayusamvattanikam panayasmata cundena kammaraputtena kammam upacitam sukhasamvattanikam panayasmata cundena kammaraputtena kammam upacitam.|| ||

Vannasamvattanikam panayasmata cundena kammaraputtena kammam upacitam.|| ||

Yasasamvattanikam panayasmata cundena kammaraputtena kammam upacitam.|| ||

Adhipateyyasamvattanikam panayasmata cundena kammaraputtena kammam upacitan' ti.|| ||

Cundassa Ananda kammaraputtassa evam vippatisaro pativinetabbo" ti.|| ||

Atha kho Bhagava etam attham viditva tayam velayam imam udanam udanesi:|| ||

"Dadato punnam pavaddhati sannamato veram na viyati,|| ||

Kusalo ca jahati papakam ragadosamohakkhaya sa nibbuto' ti.|| ||

A'aravedallabhanavaro catuttho.|| ||

(Kusinara gamanam)|| ||

[137] 91. Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi ayamAnanda yena hirannavatiya nadiya parimam tiram,||
yena kusinara,||
yena upavattanam mallanam salavanam,||
ten'upasankamissama' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava mahata bhikkhu-sanghena saddhim yena hirannavatiya nadiya parimam tiram,||
yena kusinara,||
yena upavattanam mallanam salavanam,||
ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Anandam amantesi.|| ||

"Ingha me tvam Ananda antarena yamakasalanam uttarasisakam mancakam pannapehi.|| ||

Kilanto'smi Ananda nipajjissami' ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva antarena yamakasalanam uttarasisakam mancakam pannapesi.|| ||

Atha kho Bhagava dakkhinena passena sihaseyyam kappesi pade padam accadhaya sato sampajano.|| ||

92. Tena kho pana samayena yamakasala sabbaphaliphulla honti akalapupphehi.|| ||

Te Tathagatassa sariram okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathagatassa pujaya.|| ||

Dibbani pi mandaravapupphani anta'ikkha papatanti,||
yani Tathagatassa sariram okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathagatassa pujaya dibbani pi candanacunnani anta'ikkha papatanti.|| ||

Tani Tathagatassa sariram [138] okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathagatassa pujaya.|| ||

Dibbani pi turiyani anta'ikkhe vajjanti.|| ||

Tathagatassa pujaya.Dibbani pi sangitani anta'ikkhe vattanti Tathagatassa pujaya.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: sabbaphaliphulla kho Ananda yamakasala akalapupphehi te Tathagatassa sariram okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathagatassa pujaya.|| ||

Dibbanipi mandaravapupphani anta'ikkha papatanti,||
tani Tathagatassa sariram okiranti ajjhokiranti abhippakiranti tathagatsa pujaya.|| ||

Dibbani pi candanacunnani anta'ikkha papatanti,||
tani Tathagatassa sariram okiranti ajjhokiranti abhippakiranti Tathagatassa pujaya.|| ||

Dibbani pi turiyani anta'ikkhe vajjanti Tathagatassa pujaya.|| ||

Dibbanipi sangitani anta'ikkhe vattanti Tathagatassa pujaya.|| ||

Na kho Ananda ettavata Tathagato sakkato va hoti garukato va manito va pujito va apacito va,||
yo kho Ananda bhikkhu va bhikkhuni va upasako va upasika va dhammanudhammapatipanno viharati samicipatipanno anudhammacari,||
so Tathagatam sakkaroti garukaroti maneti pujeti apaciyati paramaya pujaya.|| ||

Tasmati h'Ananda dhammanudhammapatipanna viharissama samicipatipanna anudhammacarino ti,||
evam hi vo Ananda sikkhitabban ti.|| ||

Upavana thero|| ||

93. Tena kho pana samayena ayasma upavano Bhagavato purato thito hoti Bhagavantam vijamano.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam upavanam apasadesi: 'apehi bhikkhu.|| ||

Ma me purato atthasi' ti.|| ||

Atha kho ayasmato Anandassa etad ahosi: 'ayam kho [139] ayasma upavano digha-rattam Bhagavato upatthako santikavacaro samipacari.|| ||

Atha ca pana Bhagava pacchime kale ayasmantam upavanam apasadesi: apehi bhikkhu,||
ma me purato atthasi" ti.|| ||

Ko nu kho hetu ko paccayo yam Bhagava ayasmantam upavanam apasaresi.|| ||

Apehi bhikkhu ma me purato athasi' ti.|| ||

Atha kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: ayam bhante ayasma upavano digha-rattam Bhagavato upatthako santikavacaro samipacari,||
atha ca pana Bhagava pacchime kale ayasmantam upavanam apasadeti: apehi bhikkhu,||
ma me purato atthasi" ti.|| ||

Ko nu kho bhante hetu ko paccayo yam Bhagava ayasmantam upavanam apasadeti apehi bhikkhu ma me purato atthasi' ti?|| ||

Yebhuyyena Ananda dasasu sahassisu loka-dhatusu devata sannipatita Tathagatam dassanaya,||
yavata Ananda kusinara upavattanam mallanam salavanam samannato dvadasayojanani n'atthi so padeso Valagga kotinittudana mattopi mahesakkhahi devatahi apthuto.|| ||

Devata Ananda ujjhayanti dura ca vata maha agata Tathagatam dassanaya.|| ||

Kadaci karahaci Tathagata loke uppajjanti arahanto Samma-sambuddha ajjeva rattiya pacchime yame Tathagatassa parinibbanam bhavissati,||
ayan ca mahesakkho bhikkhu Bhagavato purato thito ovarento,||
na mayam labhama pacchime kale Tathagatam dassanaya' ti.|| ||

94. Katham bhuta pana bhante Bhagava devata manasi karoti' ti.|| ||

"SantAnanda devata akase pathavisanniniyo,||
kese pakiriya kandanti,||
baha paggayha kandanti,||
chinnapatam [140] papatanti avattanti vivattanti atikhippam Bhagava parinibbayissati,||
atikhippam sugato parinibbayissati,||
atikhippam cakkhu loke antaradhayissati'ti santAnanda devata pathaviyam pathavisanniniyo,||
kesepakiriya kandanti,||
baha paggayha kandanti,||
chinnapatam papatanti avattanti vivattanti:|| ||

Atikhippam Bhagava parinibbayissati,||
atikhippam sugato parinibbayissati,||
atikhippam cakkhu1 loke antaradhayissatiti!|| ||

Ya pana ta devata vitaraga,||
ta sata sampajanada adhivasenti: anicca sankhara tam kutettha labbha?Ti,|| ||

95. "Pubbe bhante disasu vassam vuttha bhikkhu agacchanti Tathagatam dassanaya.|| ||

Te mayam labhama manobhavaniye bhikkhu dassanaya labhama payirupasanaya,||
Bhagavato pana mayam bhante accayena na labhissama manobhavaniye bhikkhu dassanaya na labhissama payirupasanaya" ti.|| ||

"Cattarimani Ananda saddhassa kulaputtassa dassaniyani samvejaniyani thanani.|| ||

Katamani cattari?|| ||

'Idha Tathagato jato'ti Ananda saddhassa kulaputtassa dassaniyam samvejaniyam thanam.|| ||

'Idha Tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambuddho' ti.|| ||

Ananda saddhassa kulaputtassa dassaniyam samvejaniyam thanam.|| ||

'Idha tathagatena anuttaram dhammacakkam pavattitan' ti.|| ||

Ananda saddhassa kulaputtassa dassaniyam samvejaniyam thanam.|| ||

'Idha Tathagato anupadisesaya nibbanadhatuya' parinibbutoti Ananda saddhassa kulaputtassa dassaniyam samvejaniyam thanam.|| ||

[141] imani kho Ananda cattari saddhassa kulaputtassa dassaniyani samvejaniyani thanani.|| ||

Agamissanti kho Ananda saddha bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo'dha Tathagato jato ti pi,||
idha Tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambuddhoti pi,||
idha tathagatena anuttaram dhammacakkam pavattitantipi,||
idha Tathagato anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbuto ti pi.|| ||

Ye hi keci Ananda cetiyacarikam ahindanta pasannacitta kalam karissanti,||
sabbe te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjissantiti.|| ||

Ananda puccha katha|| ||

96. "Katham mayam bhante matugame patipajjama?" Ti.|| ||

"Adassanam ananda" ti.|| ||

"Dassane Bhagava sati katham patipajjitabbanti?"|| ||

"Analapo ananda" ti.|| ||

"Alapattena pana bhante katham patipajjitabbanti?"|| ||

"Sati Ananda upatthapetabba" ti.|| ||

Katham mayam bhante Tathagatassa sarire patipajjama" ti?|| ||

"Abyavata tumhe Ananda hotha Tathagatassa sarirapujaya.|| ||

Ingha tumhe Ananda sadatthe,||
ghatatha sadatthamanuyujjatha,||
sadatthe appamatta atapino pahitatta viharatha,||
santAnanda khattiyapandita pi brahmanapandita pi gahapatipandita pi tathagate ahippasanna te Tathagatassa sarirapujam karissanti" ti.|| ||

"Katham pana bhante Tathagatassa sarire patipajjitabbanti?"|| ||

"Yatha kho Ananda ranno cakkavattissa sarire patipajjanti,||
evam Tathagatassa sarire patipajjitabbanti" "katham pana bhante ranno cakkavattissa sarire patipajjanti" ti?|| ||

"Ranno Ananda cakkavattissa sariram ahatena vatthena vethenti.|| ||

Ahatena vatthena vethetva vihatena kappasena vethenti.|| ||

Vihatena kappasena vethetva ahatena vatthena [142] vethenti.|| ||

Etenupayena pancahi yugasatehi ranno cakkavattissa sariram vethetva ayasaya teladoniya pakkhipitva annissa ayasaya doniya patikujjitva sabbagandhanam citakam karitva ranno cakkavattissa sariram jhapenti.|| ||

Catummahapathe ranno cakakavattissa thupam karonti.|| ||

Evam kho Ananda ranno cakkavattissa sarire patipajjanti.|| ||

Yatha kho Ananda ranno cakkavattissa sarire patipajjanti evam Tathagatassa sarire patipajjitabbam catummahapathe Tathagatassa thupo katabbo.|| ||

Tattha ye malam va gandham va cunnakam3 va aropessanti va abhivadessanti va,||
cittam va pasadessanti,||
tesantam bhavissati digha-rattam hitaya sukhaya" ti.|| ||

Thuparaha puggala.|| ||

97. "Cattaro'me Ananda thuparaha.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Tathagato araham Samma-sambuddho thuparaho.|| ||

Paccekasambuddho thuparaho,||
Tathagatassa savako thuparaho,||
raja cakkavatti thuparaho' ti.|| ||

KincAnanda atthavasam paticca Tathagato araham Samma-sambuddho thuparaho?|| ||

Ayam tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa thupo ti Ananda bahu jana cittam pasadenti,||
te tatthacittam pasadetva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Idam kho Ananda atthavasam paticca Tathagato araham Samma-sambuddho thuparaho.|| ||

KincAnanda atthavasam paticca paccekasambuddho thuparaho? Ayam tassa Bhagavato paccekasambuddhassa [143] thupo ti Ananda bahujana cittam pasadenti.|| ||

Te tattha cittam pasadetva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Idam kho Ananda atthavasam paticca paccekasambuddho thuparaho.|| ||

KincAnanda atthavasam paticca Tathagatassa savako thuparaho? Ayam tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa savakassa thupo ti Ananda bahu jana cittam pasadenti.|| ||

1 Te tattha cittam pasadetva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Idam kho Ananda atthavasam paticca Tathagatassa savako thuparaho,|| ||

KincAnanda atthavasam paticca raja cakkavatti thuparaho? Ayam dhammikassa dhammaranno thupo ti Ananda bahu jana cittam pasadenti,||
te tattha cittam pasadetva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

Idam kho Ananda atthavasam paticca raja cakkavatti thuparaho.|| ||

Ime kho Ananda cattaro thuparaha" ti.|| ||

Anandattherassa acchariyadhamma.|| ||

98. Atha kho ayasma Anando viharam pavisitva kapisisam alambitva rodamano atthasi: "ahanca vatamhi sekho sakaraniyo,||
satthu ca me parinibbanam bhavissati yo mamam3 anukampako" ti.|| ||

atha kho Bhagava bhikkhu amantesi: "kahannu kho bhikkhave Anando" ti."eso bhante ayasma Anando viharam pavisitva kapisisam alambitva rodamano thito: 'ahanca vatamhi sekho sakaraniyo satthu ca me parinibbanam bhavissati yo mamam anukampako" ti.|| ||

Atha kho Bhagava annataram bhikkhum amantesi: "ehi tvam bhikkhu,||
mama vacanena Anandam amantehi: sattha tam avuso Ananda amanteti" ti.[144] "evambhante'ti kho so bhikkhu Bhagavato patissutva yenayasma Anando ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmantam Anandam etad avoca: sattha tam avuso Ananda amanteti" ti.|| ||

'Evam avuso'ti kho ayasma Anando tassa bhikkhuno patissutva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi,||
eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Anandam Bhagava etad avoca:|| ||

"Alam Ananda ma soci,||
ma paridevi- nanu etam Ananda maya patikacceva akkhatam sabbeh'eva piyehi manapehi nanabhavo vinabhavo annathabhavo.|| ||

Tam kutettha Ananda labbha 'yan tam jatam bhutam sankhatam palokadhammam,||
tam vata Tathagatassapi sariram' mapalujjiti.|| ||

Netam thanam vijjati.|| ||

Digharattam kho te Ananda Tathagato paccupatthito mettena kayakammena hitena sukhena advayena appamanena,||
mettena vacikammena hitena sukhena advayena appamanena,||
mettena manokammena hitena sukhena advayena appamanena.|| ||

Katapunno'si tvam Ananda padhanamanuyunja ,||
khippam hehisi1 anasavo" ti.|| ||

99. Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi: " ye pi te bhikkhave ahesum atitam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
tesam pi Bhagavantam etaparamayeva upatthaka ahesum seyyatha pi mayham Anando.|| ||

Ye pi te bhikkhave bhavissanti anagatam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
tesam pi Bhagavantanam etaparamayeva upatthaka bhavissanti seyyatha pi mayham Anando,||
pandito bhikkhave Anando,||
medhavi bhikkhave Anando,||
janati 'ayam kalo Tathagatam dassanaya upasankamitum bhikkhunam,||
ayam kalo bhikkhuninam ayam kalo upasakanam,||
[145] ayam kalo upasikanam,||
ayam kalo ranno raja-mahamattanam titthiyanam titthiyasavakananti.'|| ||

100. Cattaro'me bhikkhave acchariya abbhuta dhamma anande katame cattaro?|| ||

Sace bhikkhave bhikkhuparisa Anandam dassanaya upasankamati,||
dassanena sa attamana hoti.|| ||

Tatra ce Anando dhammam bhasati,||
bhasitena pi sa attamana hoti,||
atitta'va bhikkhave bhikkhuparisa hoti.|| ||

Atha kho Anando tunhi hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhuniparisa,||
upasakaparisa,||
upasikaparisa Anandam dassanaya upasankamati,||
dassanena sa attamana hoti.|| ||

Tatra ce Anando dhammam bhasati bhasitenapi sa attamana hoti.|| ||

Atitta'va bhikkhave upasikaparisa hoti.|| ||

Atha kho Anando tunhi hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro acchariya abbhuta dhamma anande.|| ||

Cattaro'me bhikkhave acchariya abbhuta dhamma ranne cakkavattimhi.|| ||

Katame cattaro? Sace bhikkhave khattiyaparisa rajanam cakkavattim dassanaya upasankamati,||
dassanena sa attamana hoti.|| ||

Tatra ce raja cakkavatti bhasati bhasitenapi sa attamana hoti atitta'va bhikkhave khattiyaparisa hoti.|| ||

Atha kho raja cakkavatti tunhi hoti.|| ||

Sace bhikkhave brahmanaparisa,||
gahapatiparisa,||
samanaparisa rajanam cakkavattim dassanaya upasankamati,||
dassanena sa attamana hoti.|| ||

Tatra ce raja cakkavatti bhasati ?asitena pi sa attamana hoti,||
atitta'va bhikkhave samanaparisa hoti.|| ||

Atha kho raja cakkavatti tunhi hoti.|| ||

[146] evam eva kho,||
bhikkhave,||
cattaro 'me acchariya abbhuta dhamma anande.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhuparisa Anandam dassanaya upasankamati,||
dassanena sa attamana hoti,||
tatra ce Anando dhammam bhasati,||
bhasitena pi sa attamana hoti,||
tatu ce Anando dhammam bhasati,||
bhasitena pi sa attamana hoti,||
atitta'va bhikkhave bhikkhuparisa hoti.|| ||

Atha kho Anando tunhi hoti.|| ||

Sace bhikkhuniparisa,||
upasakaparisa,||
upasikaparisa Anandam dassanaya upasankamati,||
dassanena sa attamana hoti,||
tatra ce Anando dhammam bhasati bhasitenapi sa attamana hoti atitta'va bhikkhave upasikaparisa hoti.|| ||

Atha kho Anando tunhi hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro acchariya abbhuta dhamma anande' ti.|| ||

(Mahasudassana sutta desana.)|| ||

101. Evam vutte ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: "ma bhante Bhagava imasmim kuddanagarake ujjangalanagarake sakhanagarake parinibbayi.|| ||

Santi bhante annani mahanagarani,||
seyyathidam campa Rajagaham Savatthi saketam kosambi baranasi.|| ||

Ettha Bhagava parinibbatu.|| ||

Ettha bahu khattiyamahasala brahmanamahasala gahapatimahasala tathagate abhippasanna.|| ||

Te Tathagatassa sarirapujam karissanti" ti.|| ||

"Mahevam Ananda avaca,||
mahevam Ananda avaca kuddanagarakam ujjangalanagarakam sakhanagarakanti."|| ||

'Bhutapubbam Ananda raja mahasudassano nama ahosi cakkavatti dhammiko dhammaraja caturanto vijitavi janapadatthacariyappatto sattaratanasamannagato.|| ||

Ranno Ananda mahasudassanassa ayam kusinara kusavati nama rajadhani ahosi.|| ||

Puratthimena ca pacchimena ca dvadasayojanani ayamena,||
uttarena ca dakkhinena ca sattayojanani vittharena,||
kusavati Ananda rajadhani iddha c'eva ahosi phita [147] ca bahujana ca akinna-manussa ca subhikkha va.|| ||

Seyyatha pi Ananda devanam a'akamanda nama rajadhani iddha c'eva phita ca bahujana ca akinnayakkha ca subhikkha ca,||
evam eva kho Ananda kusavati rajadhani iddha c'eva ahosi phita ca bahujana ca akinna-manussa ca subhikkha ca.|| ||

Kusavati Ananda rajadhani dasahi saddehi avivitta ahosi diva c'eva rattinca: seyyathidam hatthisaddena assasaddena rathasaddena bherisaddena mudingasaddena vinasaddena gitasaddena sankhasaddena,||
sammasaddena talasaddena asnatha pivatha khadathati dasamena saddena.|| ||

Gaccha tvam Ananda,||
kusinaram pavisitva kosinarakanam mallanam arocehi: ajja kho vasettha rattiya pacchime yame Tathagatassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Abhikkamatha vasettha abhikkamatha vasettha,||
ma paccha vippatisarino ahuvattha: amhakan ca no gamakkhette Tathagatassa parinibbanam ahosi,||
na mayam labhimha pacchime kale Tathagatam dassanaya" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato patissutva nivasetva pattacivaramadaya attadutiyo kusinaram pavisi.|| ||

Mallanam vandana|| ||

102. Tena kho pana samayena kosinaraka malla santhagare sannipatita honti kenacideva karaniyena.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena kosinarakanam mallanam santhagaram ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva kosinarakanam mallanam arocesi "ajja kho vasettha rattiya pacchime yame Tathagatassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Abhikkamatha vasettha,||
abhikkamatha vasettha.|| ||

Ma paccha vippatisarino ahuvattha! 'Amhakan ca no gamakkhette Tathagatassa [148] parinibbanam ahosi,||
nam mayam labhimha pacchime kale Tathagatam dassanaya" ti.|| ||

Idamayasmato Anandassa sutva malla ca mallaputta ca mallasunisa ca mallapajapatiyo ca aghavino dummana cetodukkhasamappita appekacce kese pakiriya kandanti,||
baha paggayha kandanti,||
chinnapatam patanti avattanti vivattanti "atikhippam Bhagava parinibbayissati,||
atikhippam sugato parinibbayissati,||
atikhippam cakkhu 1 loke antaradhayissati" ti.|| ||

Atha kho malla ca mallaputta ca mallasunisa ca mallapajapatiyo ca aghavino dummana cetodukkhasamappita yena upavattam mallanam salavanam yenayasma Anando ten'upasankamimsu.|| ||

Atha kho ayasmato Anandassa etad ahosi: sace kho aham kosinarake malle ekamekam Bhagavantam vandapessamim,||
avandito'va Bhagava kosinarakehi mallehi bhavissati.|| ||

Athayam ratti vibhayissati.|| ||

Yannunaham kosinarake malle kulaparivattaso kulaparivattaso thapetva Bhagavantam vandapeyyam 'itthannamo bhante mallo saputto sahariyo sapariso samacco Bhagavato pade sirasa vandati' ti.|| ||

Atha kho ayasma Anando kosinarake malle kulaparivattaso kulaparivattaso thapetva Bhagavantam vandapesi: 'itthannamo bhante mallo saputto sabhariyo sapariso samacco Bhagavato pade sirasa vandati' ti.|| ||

Atha kho ayasma Anando etena upayena pathamen'eva yamena kosinarake malle Bhagavantam vandapesi.|| ||

Subhadda paribbajaka vatthu|| ||

103. Subhadda paribbajaka vatthu|| ||

103. Tena kho pana samayena subhaddo nama paribbajako kusinarayam pativasati.|| ||

Assosi kho subhaddo paribbajako: 'ajja kira rattiya pacchime yame samanassa Gotamassa parinibbanam bhavissati' ti.|| ||

[149] atha kho subhaddassa paribbajakassa etad ahosi: "sutam kho pana me'tam paribbajakanam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam bhasamananam kadaci karahaci Tathagata loke uppajjanti arahanto Samma-sambuddhati.|| ||

Ajjeva rattiya pacchime yame samanassa Gotamassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Atthi ca me ayam kankhadhammo uppanno.|| ||

Evam pasanno aham samane gotame 'pahoti me Samano Gotamo tatha dhammam desetum yatha'ham imam kankhadhammam pajaheyyan' ti.|| ||

Atha kho subhaddo paribbajako yena upavattanam mallanam salavanam yena ayasma Anando ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Anandam etad avoca: sutam me tam bho Anandaparibbajakanam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam bhasamananam: "kadavi karahaci Tathagata loke uppajjanti arahanto Samma-sambuddha" ti.|| ||

Ajjeva rattiya pacchime yame samanassa Gotamassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Atthi ca me ayam kankhadhammo uppanno,||
"evam pasanno aham samane gotame,||
pahoti me Samano Gotamo tatha dhamam desetum yatha'ham imam kankhadhammam pajaheyyam.|| ||

Sadhaham bho Ananda labheyyam samanam Gotamam dassanaya" ti.|| ||

Evam vutte ayasma Anando subhaddam paribbajakam etad avoca: 'alam avuso subhadda,||
ma Tathagatam vihethesi.|| ||

Kilanto Bhagava" ti.|| ||

dutiyam pi kho subhaddo paribbajako ayasmantam Anandam etad avoca: "sutam me tam bho Ananda paribbajakanam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam bhasamananam: kadaci karahaci Tathagata loke uppajjanti arahanto Samma-sambuddhati.|| ||

Ajjeva rattiya pacchime yame [150] samanassa Gotamassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Atthi ca me ayam kankhadhammo uppanno,||
evam pasanno aham samane gotame,||
'pahoti me Samano Gotamo tatha dhamma desetum yatha'ham imam kankha dhammam pajaheyyam'.|| ||

Sadhaham bho Ananda labheyyam samanam Gotamam dassanaya" ti.|| ||

dutiyam pi kho ayasma Anando subhaddam paribbajakam etad avoca: "alam avuso subhadda,||
ma Tathagatam vihethesi kilanto Bhagava" ti.|| ||

Tatiyam pi kho subhaddo paribbajako ayasmantam Anandam etad avoca: "sutam me tam bho Ananda paribbajakanam vuddhanam mahallakanam acariyapacariyanam bhasamananam: kadaci karahaci Tathagata loke uppajjanti arahanto Samma-sambuddhati.|| ||

Ajjeva rattiya pacchime yame samanassa Gotamassa parinibbanam bhavissati.|| ||

Atthi ca me ayam kankhadhammo uppanno,||
evam pasanno aham samane gotame,||
'pahoti me Samano Gotamo tatha dhamma desetum yatha'ham imam kankha dhammam pajaheyyam'.|| ||

Sadhaham bho Ananda labheyyam samanam Gotamam dassanaya" ti.|| ||

Tatiyam pi kho ayasma Anando subhaddam paribbajakam etad avoca: "alam avuso subhadda,||
ma Tathagatam vihethesi kilanto Bhagava" ti.|| ||

104. Assosi kho Bhagava ayasmato Anandassa subhaddena paribbajakena saddhim imam kathasallapam.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: "alam Ananda ma subhaddam varesi,||
labhatam Ananda subhaddo Tathagatam dassanaya.|| ||

Yam kinci mam subhaddo pucchi'ssati,||
sabbantam annapekkho'va pucchi'ssati no vihesapekkho.|| ||

Yan cassaham puttho byakarissami,||
tam khippameva ajanissati" ti.|| ||

Atha kho ayasma Anando subhaddam paribbajakam etad avoca: gacchavuso subhadda,||
karoti te Bhagava okasanti.|| ||

Atha kho subhaddo paribbajako yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho subhaddo paribbajako Bhagavantam etad avoca: 'ye' me bho Gotama samana-brahmana sanghino ganino ganacariya nata yasassino titthakara sadhusammata bahujanassa,||
seyyathidam purano Kassapo,||
makkhali gosalo,||
ajito kesakambalo,||
pakudho kaccayano,||
sanjayo belatthaputto.|| ||

Niganthonataputto,||
sabbe te sakaya patinnaya abbhannimsu.|| ||

Sabbe va na [151] abbhannimsu,||
udahu ekacce abbhannimsu ekacce nabbhannimsu" ti?|| ||

"Alam subhaddam tithate tam sabbe te sakaya patinnaya abbhannimsu,||
sabbe va na abbhannimsu,||
udahu ekacce abbhannimsu ekacce nabbhannimsu" ti.|| ||

Dhammam te subhadda desissami.|| ||

Tam sunahi,||
sadhukam manasi karohi,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho subhaddo paribbajako Bhagavato paccassosi,||
Bhagava etad avoca:|| ||

105. "Yasmim kho subhadda dhamma-vinaye ariyo atthangiko maggo na upalabbhati,||
samano pi na upalabbhati,||
dutiyo pi tattha samano na upalabbhati,||
tatiyo pi tattha samano na upalabbhati,||
catuttho pi tattha samano na upalabbhati.|| ||

Yasminca kho subhadda dhamma-vinaye ariyo atthangiko maggo upalabbhati,||
samano pi tattha upalabbhati,||
dutiyo pi tattha samano upalabbhati,||
tatiyo pi tattha samano upalabbhati,||
catuttho pi tattha samano upalabbhati.|| ||

Imasmim kho subhadda dhamma-vinaye ariyo atthangiko maggo upalabbhati.|| ||

Idhe va subhadda samano,||
idha dutiyo samano,||
idha tatiyo samano idha catuttho samano.|| ||

Sunna parappavada samanehi anne.|| ||

Ime ca1 subhadda bhikkhu samma vihareyyum asunno loko arahantehi assa" ti.|| ||

"Ekunatimso vayasa subhadda|| ||

Yam pabbajim kim kusalanuesi|| ||

Vassani pannasa samadhikani|| ||

Yato aham pabbajito subhadda|| ||

nayassa Dhammassa padesavatti|| ||

Ito bahiddha samano pi n'atthi.|| ||

[152] dutiyo pi samano n'atthi,|| ||

Tatiyo pi samano n'atthi,|| ||

Catuttho pi samano n'atthi.|| ||

Sunna parappavada samanehi anne|| ||

Ime ca subhadda bhikkhu samma vihareyyum|| ||

Asunno loko arahantehi" ti.|| ||

106. Evam vutte subhaddo paribbajako Bhagavantam etad avoca: abhikkantam bhante,||
abhikkantam bhante seyyatha pi bhante nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhinti" ti.|| ||

Evam eva Bhagavata aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhante Bhagavantam saranam gacchami dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Labheyyaham bhante Bhagavato santike pabbajjam,||
labheyyam upasampadanti.|| ||

"Yo kho subhadda annatitthiyapubbo imasmim dhamma-vinaye akankhati,||
pabbajjam,||
akankhati upasampadam,||
so cattaro mase parivasati.|| ||

Catunnam masanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti upasampadenti bhikkhubhavaya.|| ||

Api ca mettha puggalavemattata vidita" ti.|| ||

"Sace bhante annatitthiyapubba imasmim dhamma-vinaye,||
akankhanta pabbajjam,||
akankhanta upasampadam,||
cattaro mase parivasanti,||
catunnam masanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti upasampadenti bhikkhubhavaya,||
aham cattari vassani parivasissami,||
catunnam vassanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajentu upasampadentu bhikkhubhavaya" ti.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi: tena hAnanda subhaddam pabbajetha ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho subhaddo paribbajako ayasmantam Anandam etad avoca: "labha vo avuso Ananda,||
suladdham vo avuso Ananda,||
ye1 ettha satthu sammukha antevasabhisekena abhisitta ti.|| ||

[153] alattha kho subhaddo paribbajako Bhagavato santike pabbajjam,||
alattha upasampadam.|| ||

Acirupasampanno kho panayasma subhaddo eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto,||
nacirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi,||
'khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya'ti abbhannasi.|| ||

Annataro kho panayasma subhaddo arahatam ahosi.|| ||

So ca Bhagavato pacchime sakkhisavako ahosi ti.|| ||

Pancamo bhanavaro.|| ||

Tathagatassa pacchima vaca|| ||

107. Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi.|| ||

"Siya kho panAnanda tumhakam evam assa,||
atitasatthukam pavacanam,||
n'atthi no satthati.|| ||

Na kho pan'etam Ananda evam datthabbam.|| ||

Yo kho Ananda maya dhammo ca vinayo ca desito pannatto so vo mamaccayena sattha ti.|| ||

Yatha kho panAnanda etarahi bhikkhu annamannam avusovadena samudacaranti,||
na kho mamaccayena evam samudacaritabbam.|| ||

Theratarena Ananda bhikkhuna navakataro bhikkhu namena va gottena va avusovadena va samudacaritabbo,||
navakatarena bhikkhuna therataro bhikkhu bhante' ti va ayasmati va samudacaritabbo.|| ||

Akatkhamano Ananda sangho mamaccayena khuddanukhuddakani sikkhapadani samuhanatu.|| ||

Channassa Ananda bhikkhuno mamaccayena brahmadando databbo" ti.|| ||

"Katamo pana bhante brahmadando" ti?|| ||

"Channo Ananda bhikkhu yam iccheyya tam vadeyya,||
so bhikkhuhi n'eva vattabbo na ovaditabbo na anusasitabbo" ti.|| ||

108. Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi: siya kho pana bhikkhave ekabhikkhussapi kankha va vimati va Buddhe va dhamme va sanghe va magge va patipadaya va,||
pucchatha bhikkhave,||
ma paccha [155] vippatisarino ahuvattha: sammukhibhuto no sattha ahosi,||
na mayam sakkhimha Bhagavantam sammukha patipucchitunti.|| ||

Evam vutte te bhikkhu tunhi ahesum.|| ||

dutiyam pi kho Bhagava bhikkhu amantesi: siya kho pana bhikkhave ekabhikkhussapi kankha va vimati va Buddhe va dhamme va sanghe va magge va patipadaya va,||
pucchatha bhikkhave,||
ma paccha vippatisarino ahuvattha: sammukhibhuto no sattha ahosi,||
na mayam sakkhimha Bhagavantam sammukha patipucchitunti.|| ||

dutiyam pi kho te bhikkhu tunhi ahesum.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagava bhikkhu amantesi: siya kho pana bhikkhave ekabhikkhussapi kankha va vimati va Buddhe va dhammeva sanghe va magge va patipadaya va pucchatha bhikkhave ma paccha vippatisarino ahuvattha,||
sammukhibhuto no sattha ahosi,||
na mayam sakkhimha Bhagavantam sammukha patipucchitunti.|| ||

Tatiyam pi kho te bhikkhu tunhi ahesum.|| ||

Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi 'siya kho pana bhikkhave satthugaravenapi na puccheyyatha.|| ||

Sahayako pi bhikkhave sahayakassa arocetu' ti.|| ||

Evam vutte te bhikkhu tunhi ahesum.|| ||

108. Atha kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca: "acchariyam bhante,||
abbhutam bhante,||
evam pasanno aham bhante imasmim bhikkhusanghe 'n'atthi ekabhikkhussapi kankha va vimati va Buddhe va dhamme va sanghe va magge va patipadaya va' ti.|| ||

"Pasada kho tvam Ananda vadesi.|| ||

nanameva hettha Ananda Tathagatassa n'atthi imasmim bhikkhu sanghe ekabhikkhussapi kankha va vimati va Buddhe va dhamme va sanghe va magge va patipadaya va.|| ||

Imesam hi Ananda pancannam bhikkhusatanam yo pacchimako bhikkhu so sotapanno avinipatadhammo niyato sambodhiparayano' ti.|| ||

Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi: [156] "handa'dani bhikkhave amantayami vo,||
vayadhamma sankhara appamadena sampadetha" ti.|| ||

Ayam Tathagatassa pacchima vaca.|| ||

Bhagavato parinibbanam.|| ||

109. Atha kho Bhagava pathamam-jhanam samapajji.|| ||

Pathamajjhana vutthahitva dutiyam-jhanam samapajji.|| ||

Dutiyajjhana vutthahitva tatiyam-jhanam samapajji.|| ||

Tatiyajjhana vutthahitvaya catuttham-jhanam samapajji.|| ||

Catutthajjhana vutthahitva akasanancayatanam samapajji.|| ||

Akasanancayatanasamapattiya vutthahitva vinnanancayatanam samapajji.|| ||

Vinnanancayatanasamapattiya vutthahitva akincannayatanam samapajji.|| ||

Akincannayatanasamapattiya vutthahitva n'eva-sanna-nasannayatanam samapajji.|| ||

N'evasannanasannayatanasamapattiya vutthahitva sannavedayitanirodham samapajji.|| ||

Atha kho ayasma Anando ayasmantam Anuruddham etad avoca,||
"parinibbuto bhante Anuruddha Bhagava' ti.|| ||

"Na avuso Ananda Bhagava parinibbuto sannavedayitanirodham samapanno" ti.|| ||

2. Sabbatthikavadinam, mahaparinibbanasutte,||
evam dissate: atha Bhagavanutatarasamgata: suvarnavarnam bahum nissaryya tan bhik?unavocat: Tathagatasya dar?anam loke kadacideva bhavati yatha udumbarapu?pam kadacideva pradurbhavati arunavarna-bahum nisasaryya braddha: pradurakarot adbhutam nimittam agantuka samskara: anitya utpadya vina?yanti ma pramadetha: iti tasmad bhik?ava: apramadena sampadayata.|| ||

Naham pramadam tena samyaksamBuddha: asambyeyaguno jata: vyayadharma: samskara: apramadena sampadetha: iyamasti Tathagatasya pa?cima vak.|| ||

Atha kho Bhagava sannavedayitanirodhasamapattiya vutthahitva nesavasannanasannayatanam samapajji.|| ||

N'evasannanasannayatanasamapattiya vutthahitva akincannayatanam samapajji.|| ||

Akincannayatanasamapattiya vutthahitva vinnanancayatanam samapajji.|| ||

Vinnanancayatanasamapattiya vutthahitva akasanancayatanam samapajji.|| ||

Akasanancayatanasamapattiya vutthahitva catuttham-jhanam samapajji.|| ||

Catutthajjhana vutthahitva tatiyam-jhanam samapajji.|| ||

Tatiyajjhana vutthahitva dutiyam-jhanam samapajji.|| ||

Dutiyajjhana vutthahitva pathamamjjhanam samapajji.|| ||

Pathamajjhana vutthahitva dutiyamjjhanam samapajji.|| ||

Dutiyajjhana vutthahitva tatiyam-jhanam samapajji.|| ||

Tatiyajjhana vutthahitva catuttham-jhanam samapajji.|| ||

Catutthajjhana vutthahitva tam samanantara Bhagava parinibbayi.|| ||

110. Parinibbute Bhagavati saha parinibbana mahabhumi-calo ahosi,||
mahimsanako salomahamso deva-dundubhiyo ca phalimsu.|| ||

[157] parinibbute Bhagavati saha parinibbana Brahma Sahampati imam gatham abhasi:|| ||

"Sabbe va nikkhipissanti bhuta loke samussayam|| ||

Yatha etadiso sattha loke appatipuggalo|| ||

Tathagato balappatto sambuddho parinibbuto" ti.|| ||

Parinibbute Bhagavati saha parinibbana Sakko devanam indo imam gatham abhasi:|| ||

"Anicca vata sankhara uppadavayadhammino,|| ||

Uppajjitva nirujjhanti tesam vupasamo sukho" ti.|| ||

Parinibbute Bhagavati saha parinibbana ayasma Anuruddho ima gathayo abhasi:|| ||

"Nahu assasapassaso thitacittassa tadino,|| ||

Anejo santimarabbha yam kalamakari muni.|| ||

Asallinena cittena vedanam ajjhavasayi,|| ||

Pajjotass'eva nibbanam vimokkho cetaso ahu" ti.|| ||

Parinibbute Bhagavati saha parinibbana ayasma Anando imam gatham abhasi:|| ||

"Tadasi yam bhimsanakam tadasi lomahamsanam|| ||

Sabbakaravarupete sambuddhe parinibbute" ti.|| ||

111. "Parinibbute Bhagavati ye te tattha bhikkhu avitaraga appekacce baha paggayha kandanti chinnapatam patanti avattanti vivattanti:' atikhippam Bhagava [158] parinibbuto,||
atikhippam sugato parinibbuto atikhippam cakkhu loke antarahitan" ti.|| ||

Ye pana te bhikkhu vitaraga te sata sampajana 'adhivasenti anicca sankhara,||
tam kutettha labbha' ti.|| ||

112. Atha kho ayasma Anuruddho bhikkhu amantesi; alam avuso ma sovittha ma paridevittha.|| ||

Nanu etam avuso Bhagavata patigacceva akkhatam,||
sabbeh'eva piyehi manapehi nanabhavo vinabhavo annathabhavo,||
tam kutettha avuso labbha yan tam jatam bhutam sankhatam palokadhammam tam vata ma palujjiti n'etam thanam vijjati.|| ||

Devata avuso ujjhayanti" ti.|| ||

"Kathambhuta pana bhante Anuruddha devata manasikaroti?|| ||

Santavuso Ananda devata akase pathavisanniniyo kese pakiriya kandanti baha paggayha kandanti chinnapatam patanti,||
avattanti: vivattanti atikhippam Bhagava parinibbuto,||
atikhippam sugato parinibbuto,||
atikhippam cakkhu loke antarahitanti.|| ||

Santavuso Ananda devata pathaviya pathavisanniniyo kese pakiriya kandanti baha paggayha kandanti chinnapatam patanti,||
avattanti: vivattanti atikhippam Bhagava parinibbuto,||
atikhippam sugato parinibbuto,||
atikhippam cakkhu loke antarahito ti.|| ||

Ya pana devata vitaraga ta sata sampajana adhivasenti 'anicca sankhara tam kutettha labbha' ti.|| ||

113. Atha kho ayasma ca Anuruddho ayasma ca Anando tam rattavasesam dhammiya kathaya vitinamesum.|| ||

Atha kho ayasma Anuruddho ayasmantam Anandam amantesi: gacchavuso Ananda kusinaram.|| ||

Kusinaram pavisitva kosinarakanam mallanam arocehi: 'parinibbuto vasittha Bhagava,||
yassa'dani kalam mannatha' ti.|| ||

Evam bhante ti kho ayasma Anando ayasmato Anuruddhassa patissutva pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya attadutiyo kusinaram pavisi.|| ||

[159] Tena kho pana samayena kosinaraka malla santhagare sannipatita honti ten'eva karaniyena.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena kosinarakanam mallanam santhagaram ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva kosinarakanam mallanam arocesi: "parinibbuto vasittha Bhagava,||
yassa'dani kalam mannatha" ti.|| ||

Idamayasmato Anandassa vacanam sutva malla ca mallaputta ca mallasunisa ca mallapajapatiyo ca aghavino dummana ceto dukkhasamappita appekacce kese pakiriya kandanti,||
baha paggayha kandanti,||
chinnapatam patanti avattanti vivattanti atikhippam Bhagava parinibbuto,||
atikhippam sugato parinibbuto,||
atikhippam cakkhu loke antarahitanti."|| ||

114. Atha kho kosinaraka malla purise anapesum "tenahi bhane kusinarayam gandhamalanca sabbanca ta'avacaram sannipatetha" ti.|| ||

Atha kho kosinaraka malla gandhamalanca sabbanca ta'avacaram panca ca dussayugasatani adaya yena upavattanam mallanam salavanam yena Bhagavato sariram ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavato sariram naccehi gitehi vaditehi malehi gandhehi sakkaronta garukaronta manenta pujenta celavitanani karonta mandala-ma'e patiyadenta 'ekadivasam vitinamesum.|| ||

Atha kho kosinarakanam mallanam etad ahosi.|| ||

'Ativikalo kho ajja Bhagavato sariram jhapetum,||
svedani mayam Bhagavato sariram naccehi gitehi vaditehi malehi gandhehi sakkaronta garukaronta manenta pujenta celavitanani karonta mandala-ma'e patiyadenta||
dutiyam pi divasam vitinamesum,||
tatiyam pi divasam vitinamesum,||
catuttham pi divasam vitinamesu,||
pancamam pi divasam vitinamesu,||
chattham pi divasam vitinamesum atha kho sattamam divasam kosinarakanam mallanam [160] etad ahosi: mayam Bhagavato sariram naccehi gitehi vaditehi malehi gandhehi sakkaronta garukaronta manenta pujenta,||
dakkhinena dakkhinam nagarassa haritva bahirena bahiram dakkhinato nagarassa Bhagavato sariram jhapessama' ti.|| ||

Tena kho pana samayena attha mallapamokkha sisam nahata ahatani vatthani nivattha 'mayam Bhagavato sariram uccaressama'ti naSakkonti uccaretum.|| ||

Atha kho kosinaraka malla ayasmantam Anuruddham etad avocum: ko nu kho bhante Anuruddha hetu ko paccayo yenime attha mallapamokkha sisam nahata ahatani vatthani nivattha 'mayam Bhagavato sariram uccaressamati na Sakkonti uccaretunti?" "Annatha kho vasittha tumhakam adhippayo,||
annatha devatanam adhippayo" ti.|| ||

"Katha pana bhante devatanam adhippayo" ti.|| ||

"Tumhakam kho vasittha adhippayo: "mayam Bhagavato sariram naccehi gitehi vaditehi malehi gandhehi sakkaronta garukaronta manenta pujenta dakkhinena dakkhinam nagarassa haritva,||
bahirena bahiram dakkhinato nagarassa Bhagavato sariram jhapessama" ti.|| ||

Devatanam kho vasittha adhippayo "mayam Bhagavato sariram dibbehi naccehi gitehi vaditehi malehi gandhehi sakkaronta garukaronta manenta pujenta,||
uttarena uttaram nagarassa haritva,||
uttarena dvarena nagaram pavesetva,||
majjhena majjham nagarassa haritva,||
puratthimena dvarena nikkhametva,||
puratthimato nagarassa makutabandhanam nama mallanam cetiyam,||
ettha Bhagavato sariram jhapessama" ti.|| ||

"Yatha bhante devatanam adhippayo,||
tatha hotu" ti.|| ||

116. Tena kho pana samayena kusinara yava sandhisamalasamkatira jannumattena odhina mandaravapupphehi satthata hoti atha kho devata ca kosinaraka ca malla Bhagavato sariram dibbehi ca manusakehi ca [161] naccehi gitehi vaditehi malehi gandhehi sakkaronta garukaronta manenta pujenta,||
uttarena uttaram nagarassa haritva uttarena dvarena nagaram pavesetva,||
majjhena majjham nagarassa haritva,||
puratthimena dvarena nikkhamitva,||
puratthimato nagarassa makutabandhanam nama mallanam cetiyam,||
tattha Bhagavato sariram nikkhipimsu.|| ||

117. Atha kho kosinaraka malla ayasmantam Anandam etad avocum: "katham mayam bhante Ananda Tathagatassa sarire patipajjama" ti?|| ||

"Yatha kho vasittha ranno cakkavattissa sarire patipajjatti,||
evam Tathagatassa sarire patipajjitabban" ti.|| ||

"Katham pana bhante Ananda ranno cakkavattissa sarire patipajjinti" ti.|| ||

"Ranne vasittha cakkavattissa sariram ahatena vatthena vethenti,||
ahatena vatthena vethetva vihatena kappasena vethenti.|| ||

Vihatena kappasena vethetva ahatena vatthena vethenti.|| ||

Etena upayena pancahi yugasatehi ranno cakkavattissa sariram vethetva ayasaya teladoniya pakkhipitva annissa ayasaya doniya patikujjetva,||
sabbagandhanam citakam karitva ranno cakkavattissa sariram jhapenti.|| ||

Catummahapathe ranno cakkavattissa thupam karonti.|| ||

Evam kho vasittha ranno cakkavattissa sarire patipajjanti.|| ||

Yatha kho vasittha ranno cakkavattissa sarire patipajjanti,||
evam Tathagatassa sarire patipajjitabbam.|| ||

Catummahapathe Tathagatassa thupo katabbo.|| ||

Tattha ye malam va gandham va cunnakam va aropessanti va abhivadessanti va cittam va pasadessanti,||
tesantam bhavissati digha-rattam hitaya sukhaya" ti.|| ||

Atha kho kosinaraka malla purise anapesum "tena hi bhane mallanam vihatam kappasam sannipatetha" ti.|| ||

Atha kho kosinaraka malla Bhagavato sariram ahatena vatthena vethesum.|| ||

Ahatena vatthena vethetva vihatena kappasena vethesum.|| ||

Vihatena kappasena vethetva ahatena [162] vatthena vethesum.|| ||

Etena upayena pancahi yugasatehi Bhagavato sariram vethetva ayasaya teladoniya pakkhipitva1 annissa ayasaya doniya patikujjetva sabbagandhanam citakam karitva Bhagavato sariram citakam aropesum.|| ||

Mahakassapagamanam.|| ||

118. Tena kho pana samayena ayasma Maha-Kassapo pavaya kusinaram addhanamaggapatipanno hoti mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi.|| ||

Atha kho ayasma Maha-Kassapo magga okkamma annatarasmim rukkhamule nisidi.|| ||

Tena kho pana samayena annataro ajivako kusinaraya mandaravapuppham gahetva pavam addhanamaggapatipanno hoti.|| ||

Addasa kho ayasma Maha-Kassapo tam ajivakam durato'va agacchantam.|| ||

Disva tam ajivakam etad avoca: 'apavuso amhakam sattharam janasti" ti?|| ||

Ama avuso janami.|| ||

Ajja sattahaparinibbuto Samano Gotamo.|| ||

Tato me idam mandaravapuppham gahitanti".|| ||

Tattha ye te bhikkhu avitaraga appekacce baha paggayha kandanti,||
chinnapatam patanti,||
avattanti vivattanti: atikhippam Bhagava parinibbuto,||
atikhippam sugato parinibbuto,||
atikhippam cakkhu loke antarahitanti,||
ye pana te bhikkhu vitaraga,||
te sata sampajana adhivasenti: anicca sankhara,||
tam kutettha labbha' ti.|| ||

119. Tena kho pana samayena subhaddo nama buddhapabbajito' tassam parisayam nisinno hoti.|| ||

Atha kho subhaddo,||
buddhapabbajito te bhikkhu etad avoca:|| ||

"Alam avuso ma sovittha,||
ma paridevittha.|| ||

Sumutta mayam tena mahasamanena.|| ||

Upadduta ca homa idam vo kappati,||
idam vo na kappati" ti.|| ||

Idani pana mayam yam icchissama tam karissama,||
yam na icchissama na tam karissama" ti.|| ||

Atha kho ayasma Maha-Kassapo bhikkhu amantesi: 'alam avuso ma sovittha,||
ma paridevittha.|| ||

Nanu [163] etam avuso Bhagavata patigacce va akkhatam: sabbeh'eva piyehi manapehi nanabhavo vinabhavo annathabhavo.|| ||

Tam kutettha avuso labbha yan tam jatam bhutam sankhatam palokadhammam,||
tam Tathagatassapi sariram ma palujjiti n'etam thanam vijjati" ti.|| ||

120. Tena kho pana samayena cattaro mallapamokkha sisam nahata ahatani vatthani nivattha mayam Bhagavato citakam alimpessamati na Sakkonti alimpetum.|| ||

Atha kho kosinaraka malla ayasmantam Anuruddham etad avocum: ko nu kho bhante Anuruddha hetu,||
ko paccayo,||
yenime cattaro mallapamokkha sisam nahata ahatani vatthani nivattha mayam Bhagavato citakam alimpessamati na Sakkonti alimpetunti"? "Annatha kho vasittha devatanam adhippayo" ti.|| ||

"Katham pana bhante devatanam adhippayo" ti?|| ||

"Devatanam kho vasittha adhippayo: ayam ayasma Maha-Kassapo pavaya kusinaram addhanamaggapatipanno mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi.|| ||

Na tava Bhagavato citako pajjalissati yavayasma Maha-Kassapo Bhagavato pade sirasa na vandissati" ti.|| ||

"Yatha bhante devatanam adhippayo tatha hotu" ti.|| ||

121. Atha kho ayasma Maha-Kassapo yena kusinara makutabandhanam nama mallanam cetiyam yena Bhagavato citako ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ekam sam civaram katva anjalimpanametva tikkhattum citakam padakkhinam katva,||
padato vivaritva Bhagavato pade sirasa vandi.|| ||

Tani pi kho panca bhikkhusatani ekamsam civaram katva anjalimpanametva tikkhattum citakam padakkhinam katva Bhagavato pade sirasa vandimsu.|| ||

[164] vanditesu1 ca panayasmata mahakansapena tehi pi pancahi bhikkhu-satehi,||
sayameva Bhagavato citako pajjali.|| ||

122. Jhayamanassa kho pana Bhagavato sarirassa,||
yam ahosi chaviti va cammanti ma mamsanti va naharu ti va lasika ti va tassa n'eva charika pannayittha,||
na masi.|| ||

Sariraneca avasissimsu.|| ||

Seyyatha pi nama sapissa va telassa va jhayamanassa n'eva charika pannayati na masi,||
evam eva Bhagavato sarirassa jhayamanassa yam ahosi chaviti va cammanti va mamsanti va naharuti va lasikati va tassa n'eva charika pannayittha'na masi,||
sariran'eva avasissimsu.|| ||

Tesanca pancannam dussayugasatanam dveva dussani na dayhimsu yan ca sabbabbhantarimam yan ca bahiram.|| ||

Daddhe ca kho pana Bhagavato sarire anta'ikkha udakadhara patubhavitva Bhagavato citakam nibbapesi.|| ||

Udakam salato pi abbhunnamitva Bhagavato citakam nibbapesi.|| ||

Kosinaraka pi malla sabbagandhodakena Bhagavato citakam nibbapesum.|| ||

Atha kho kosinaraka malla Bhagavato sarirani sattaham santhagare sattipanjaram karitva dhanupakaram parikkhipapetva naccehi gitehi vaditehi malehi gandhehi sakkarimsu garukarimsu manesum pujesum.|| ||

Saririkadhatuvibhajana|| ||

122. Assosi kho raja Magadho Ajatasattu Vedehi-putto: "Bhagava kira kusinarayam parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho raja Magadho: Ajatasattu Vedehi-putto kosinarakanam mallanam dutam pahesi:|| ||

"Bhagava pi khattiyo aham pi khattiyo.|| ||

Ahampi arahami Bhagavato sariranam bhagam,||
aham pi Bhagavato sariranam thupanca mahanca karissami" ti.|| ||

Assosum kho Vesalika licchavi:|| ||

'Bhagava kira kusinarayam parinibbuto' ti.|| ||

Atha kho Vesalika licchavi kosinarakanam mallanam dutam pahesum:|| ||

"Bhagava pi khattiyo mayam pi khattiya.|| ||

Mayam pi arahama Bhagavato [165] sariranam bhagam.|| ||

Mayam pi Bhagavato sariranam thupanca mahanca karissama" ti.|| ||

Assosum kho Kapilavatthava Sakka:|| ||

"Bhagava kira kusinarayam parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho Kapilavatthava Sakka kosinarakanam mallanam dutam pahesum:|| ||

"Bhagava amhakam natisettho.|| ||

Mayam pi arahama Bhagavato sariranam bhagam.|| ||

Mayam pi Bhagavato sariranam thupan ca mahan ca karissama" ti.|| ||

Assosum kho allakappaka bulayo:|| ||

"Bhagava kira kusinarayam parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho allakappaka bulayo kosinarakanam mallanam dutam pahesum:|| ||

"Bhagava pi khattiyo mayam pi khattiya mayam pi arahama Bhagavato sariranam bhagam.|| ||

Mayam pi Bhagavato sariranam thupan ca mahan ca karissama" ti.|| ||

Assosum kho ramagamaka Koliya "Bhagava kira kusinarayam parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho ramagamaka Koliya kosinarakanam mallanam dutam pahesum:|| ||

"Bhagava pi khattiyo,||
mayam pi khattiya.|| ||

Mayam pi arahama Bhagavato sariranam bhagam.|| ||

Mayam pi Bhagavato sariranam thupanca mahanca karissama" ti.|| ||

Assosi kho vethadipako brahmano: "Bhagava kira kusinarayam parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho vethadipako brahmano kosinarakanam mallanam dutam pahesi:|| ||

"Bhagava tu khattiyo.|| ||

Ahamasmi brahmano,||
aham pi arahami Bhagavato sariranam bhagam.|| ||

Ahampi Bhagavato sariranam thupan ca mahan ca karissami" ti.|| ||

Assosum kho paveyyaka malla "Bhagava kira kusinarayam parinibbuto" ti.|| ||

Atha kho paveyyaka malla kosinarakanam mallanam dutam pahesum.|| ||

Bhagava pi khattiyo mayam pi khattiya.|| ||

Mayam pi arahama Bhagavato sariranam bhagam,||
mayam pi Bhagavato sariranam thupanca mahanca karissamati.|| ||

Evam vutte kosinaraka malla te sanghe gane etad avocum,||
[166] Bhagava amhakam gamakkhette parinibbuto,||
na mayam dassama Bhagavato sariranam bhaganti.|| ||

123. Evam vutte dono brahmano te sanghe gane etad avoca:|| ||

Sunantu bhonto mama ekavakyam.|| ||

Amhakam buddho ahu khantivado.|| ||

Na hi sadhu'yam uttamapuggalassa|| ||

Sarirabhage siya sampaharo.|| ||

Sabbe va bhonto sahita samagga|| ||

Sammodamana karomatthabhage.|| ||

Vittharika hontu disasu thupa|| ||

Bahu jana cakkhumato pasanna" ti.|| ||

124. "Tena hi brahmana tvam yeva Bhagavato sarirani atthadha samam suvibhattam vibhajahi" ti.|| ||

"Evam ho'ti kho dono brahmano tesam sanghanam gananam patissutva Bhagavato sarirani atthadha samam suvibhattam vibhajitva te sanghe gane etad avoca: "imam me bhonto tumbam dadantu,||
aham pi tumbassa thupanca mahanca karissami" ti.|| ||

Adamsu kho te donassa brahmanassa tumbam.|| ||

Assosum kho pippalivaniya moriya: "Bhagava kira kusinarayam parinibbuto' ti.|| ||

Atha kho pippalivaniya moriya kosinarakanam mallanam dutam pahesum: Bhagava pi khattiyo mayam pi khattiya.|| ||

Mayam pi arahama Bhagavato sariranam bhagam,||
mayam pi Bhagavato sariranam thupanca mahanca karissama' ti.|| ||

"N'atthi Bhagavato sariranam bhago,||
vibhattana Bhagavato sarirani,||
ito angaram haratha" ti.|| ||

Te tato angaram harimsu:|| ||

Dhatucetiya puja|| ||

124. Atha kho raja Magadho Ajatasattu Vedehi-putto Rajagahe Bhagavato sariranam thupanca mahanca akasi.|| ||

[167] Vesalika pi licchavi Vesaliyam Bhagavato sariranam thupanca mahanca akamsu.|| ||

Kapilavatthava pi Sakka Kapilavatthusmim Bhagavato sariranam thupanca mahanca akamsu.|| ||

Allakappaka pi bulayo allakappe Bhagavato sariranam thupanca mahanca akamsu.|| ||

Ramagamaka pi Koliya ramagame Bhagavato sariranam thupanca mahanca akamsu.|| ||

Vethadipako pi brahmano vethadipe Bhagavato sariranam thupanca mahanca akasi.|| ||

Paveyyaka pi malla Pavayam Bhagavato sariranam thupanca mahanca akamsu.|| ||

Kosinaraka pi malla kusinarayam Bhagavato sariranam thupanca mahanca akamsu.|| ||

Dono pi brahmano tumbassa thupanca mahanca akasi.|| ||

Pippalivaniya pi moriya pippalivane angaranam thupanca mahanca akamsu.|| ||

Iti attha sarirathupa navamo tumbathupo dasamo angarathupo.|| ||

evam etam bhutapubbanti.|| ||

125. "Attha dona1 cakkhumato sarira,|| ||

Sattadonam Jambudipe mahenti,|| ||

Ekanca donam purisavaruttamassa|| ||

Ramagame nagaraja mahenti.|| ||

Eka hi datha tidivehi pujita eka pana gandharapure mahiyati,|| ||

Kalingaranno vijite punekam ekam puna nagaraja mahenti.|| ||

Tass'eva tejena ayam vasundhara|| ||

Ayagasetthehi mahi alamkata|| ||

Evam imam cakkhumato sariram|| ||

Susakkatam sakkatasakkatehi.|| ||

[168] devindanagindanarinda pujito|| ||

Manussasetthehi tath'eva pujito,|| ||

Tam2 vandatha panjalika bhavitva|| ||

Buddho bhave kappasatehi dullabho' ti.|| ||

Catta'isa sama danta kesa loma ca sabbaso,|| ||

Deva harimsu ekekam cakkavalaparampara" ti.|| ||

Mahaparinibbanasuttam tatiyam.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement