Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 17

Maha-Sudassana Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[169]

[1][bs][pts] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Kusinarayam viharati upa vattane mallanam salavane antarena yamakasalanam parinibbanasamaye.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca.|| ||

"Ma bhante Bhagava imasmim kuddanagarake ujjangalanagarake sakhanagarake parinibbayi.|| ||

Santi bhante annani mahanagarani,||
seyyathidam,||
campa Rajagaham Savatthi saketam kosambi baranasi,||
ettha Bhagava parinibbayatu.|| ||

Ettha bahu khattiyamahasala brahmanamahasala gahapatimahasala tathagate abhippasanna,||
te Tathagatassa sarirapuram karisanti" ti.|| ||

2. "Ma hevam Ananda avaca ma hevam Ananda avaca kuddanagarakam ujjangalanagarakam sakha nagarakanti.|| ||

Kusavati rajadhani

Bhutapubbam Ananda raja mahasudassano nama ahosi khantiyo muddhavasitto1 caturanto vijitavi janapadatthacariyappatto.|| ||

[170] ranno Ananda mahasudassanassa ayam kusinara kusavati nama rajadhani ahosi.|| ||

Sa kho Ananda kusavati puratthimena ca pacchimena ca dvadasayojanani ahosi ayamena,||
uttarena ca dakkhinena ca sattayojanani vittharena.|| ||

Kusavati Ananda rajadhani iddha c'eva ahosi vita ca bahujana ca akinna-manussa ca subhikkha ca.|| ||

Seyyatha pi Ananda devanam a'akamanda nama rajadhani iddha c'eva phita ca bahujana ca akinnayakkha ca subhikkha ca,||
evam eva kho Ananda kusavati rajadhani iddha c'eva ahosi phita ca bahujana ca akinna-manussa ca subhikkha ca.|| ||

Kusavati Ananda rajadhani dasahi saddehi avicitta ahosi diva c'eva rattim ca.|| ||

Seyyathidam,||
hatthisaddena assaddena rathasaddena bherisaddena mudingasaddena vinasaddena gitasaddena sammasaddena talasaddena (sankhasaddena) asnatha pivatha khadathati dasamena saddena.|| ||

3. Kusavati Ananda rajadhani sattahi pakarehi parikkhitta ahosi.|| ||

Eko pakaro sovannamayo,||
eko rupiyamayo,||
eko veeriyamayo,||
eko pha'ikamayo,||
eko lohitankamayo1 eko masaragallamayo,||
eko sabbaratanamayo.|| ||

Kusavatiya Ananda rajadhaniya catunnam vannanam dvarani ahesum.|| ||

Ekam dvaram sovannamayam,||
ekam rupiyamayam,||
ekam veeriya mayam,||
ekam pha'ikamayam.|| ||

[171] ekekasmim dvare satta satta esika nikhata ahesum.|| ||

Tiporisanga tiporisanikhata dvadasaporisa ubbedhena,||
eka esika sovannamaya,||
eka rupiyamaya,||
eka veeriyamaya,||
eka pha'ikamaya,||
eka lohitankamaya,||
eka masaragallamaya,||
eka sabbaratanamaya.|| ||

Kusavati Ananda rajadhani sattahi talapantihi parikkhitta ahosi.|| ||

Eka talapanti sovannamaya,||
eka rupiyamaya,||
eka veeriyamaya eka pha'ikamaya,||
eka lohitankamaya,||
eka masaragallamaya,||
eka sabbaratanamaya.|| ||

Sovannamayassa talassa sovannamayo khandho ahosi,||
rupiyamayani pattani ca phalani ca rupiyamayassa talassa rupiyamayo khandho ahosi sovannamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Veeriyamayassa talassa veeriyamayo khandho ahosi pha'ikamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Pha'ikamayassa talassa pha'ikamayo khandho ahosi.|| ||

Veeriyamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Lohitankamayassa talassa lohitankamayo khandho ahosi masaragallamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Masaragallamayassa talassa masaragallamayo khandho ahosi lohitankamayani pattani ca phalani ca sabbaratanamayassa talassa sabbaratanamayo khandho ahosi sabbaratanamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Tasam kho panAnanda talapantinam vateritanam saddo ahosi vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca 2 madaniyo ca.|| ||

Seyyatha pi Ananda pancangikassa turiyassa suvinitassa suppatita'itassa kusalehi samannagatassa saddo hoti vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca madaniyo [172] ca.|| ||

Evam eva kho Ananda tasam talapantinam vateritanam saddo ahosi vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca madaniyo ca.|| ||

Ye kho panAnanda tena samayena kusavatiya rajadhaniya dhutta ahesum sonda pipasa,||
te tasam talapantinam vateritanam saddena parivaresum.|| ||

Cakkaratanam

4. Raja Ananda mahasudassano sattahi ratanehi samannagato ahosi catuhi ca iddhihi.|| ||

Katamehi sattahi? Idh'Ananda ranno mahasudassanassa tadahuposathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa uparipasadavaragatassa dibbam cakkaratanam patu-r-ahosi sahassaram sanemikam sanahikam sabbakaraparipuram,||
disva ranno mahasudassanassa etad ahosi: "sutam kho pan'etam: yassa ranno khattiyassa muddhabhisittassa tadahuposathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa uparipasadavaragatassa dibbam cakkaratanam patu bhavati sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakaraparipuram,||
so hoti raja cakkavatti ti.|| ||

Assam nu kho aham raja cakkavatti" ti.|| ||

5. Atha kho Ananda raja mahasudassano utthay asana,||
ekamsam uttarasangam karitva,||
vamena hatthena suvanna bhinkaram gahetva dakkhinena hatthena cakkaratanam abbhukkiri: pavattatu bhavam cakkaratanam,||
abhivijinatu bhavam cakkaratananti.|| ||

Atha kho tam Ananda cakkaratanam puratthimam disam pavat' ti.|| ||

Anvadeva raja mahasudassano saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim kho panAnanda padese [173] cakkaratanam patitthasi tattha raja mahasudassano vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho panAnanda puratthimaya disaya patirajano te rajanam mahasudassanam upasankamitva evam ahamhu: ehi kho maharaja,||
svagatam,||
te maharaja,||
sakante maharaja,||
anusasa Maharajati.|| ||

Raja mahasudassano evam aha pano na hantabbo adinnam nadatabbam kamesu miccha na caritabba.|| ||

Musa na bhasitabba.|| ||

Majjam na patabbam.|| ||

Yatha bhuttan ca bhunjathati.|| ||

Ye kho panAnanda puratthimaya disaya patirajano te ranno mahasudassanassa anuyanta ahesum.|| ||

Atha kho tam Ananda cakkaratanam puratthimam samuddam ajjhogahetva paccuttaritva dakkhinam disam pavatti,||
dakkhinam samuddam ajjhogahetva paccuttaritva pacchimam disam pavatti,||
pacchimam samuddam ajjhogahetva paccuttaritva uttaram disam pavatti anvadeva raja mahasudassano saddhim caturanginiya senaya yasmim kho panAnanda padese cakkaratanam patitthasi,||
tattha raja mahasudassano vasam upaganji saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho panAnanda uttaraya disaya patirajano,||
te rajanam maha sudassanam upasankamitva evam ahamsu:ehi kho maharaja,||
svagatam te maharaja,||
sakam te maharaja,||
anusasa Maharajati.|| ||

Raja mahasudassano evam aha: pano na hantabbo,||
adinnam nadatabbam,||
kamesu miccha na caritabba,||
[174] musa na bhasitabba,||
majjam na patabbam,||
yatha bhuttan ca bhunjathati ye kho panAnanda uttaraya disaya patirajano te ranno mahasudassanassa anuyanta ahesum.|| ||

6. Atha kho tam Ananda cakkaratanam samuddapariyan tam pathavim abhivijinitva kusavatim rajadhanim paccagantva ranno mahasudassanassa antepuradvare atthakaranappamukhe akkhahatam manne atthasi.|| ||

Ranno mahasudassanassa antepuram upasobhayamanam.|| ||

Ranno Ananda mahasudassanassa evarupam cakkaratanam patu-r-ahosi.|| ||

Hatthiratanam

7. Puna ca param Ananda ranno mahasudassanassa hatthiratanam patu-r-ahosi,||
sabbaseto sattappatittho iddhima vehasangamo uposatho nama nagaraja.|| ||

Tam disva ranno mahasudassanassa cittam pasidi: bhaddakam vata bho hatthiyanam sace damatham upeyyati atha kho tam Ananda hatthiratanam seyyatha pi nama bhaddo hatthajaniyo digha-rattam suparidanto,||
evam eva damatham upaganja.|| ||

Bhutapubbaja Ananda raja mahasudassano tameva hatthiratanam vimamsamano pubbanhasamayam abhiruhitva samuddapariyan tam pathavim anuyayitva kusavatim rajadhanim paccagantva patarasamakasi.|| ||

Ranno Ananda mahasudassanassa evarupam hatthiratanam patu-r-ahosi.|| ||

Assaratanam

8. Puna ca param Ananda ranno mahasudassanassa assaratanam patu-r-ahosi,||
sabbaseto ka'asiso munjakeso iddhima vehasangamo valahako nama assaraja.|| ||

Tam disva ranno mahasudassanassa cittam pasidi: bhaddakam vata bho assayanam sace damatham upeyyati.|| ||

Atha [175] kho tam Ananda assaratanam seyyatha pi nama bhaddo assajaniyo digha-rattam suparidanto evam eva damatham upaganchi.|| ||

Bhutapubbam Ananda raja mahasudassano tameva assaratanam vimamsamano pubbanhasamayam abhiruhitva samuddapariyan tam pathavim anuyayitva kusavatim rajadhanim paccagantva patarasamakasi.|| ||

Ranno Ananda mahasudassanassa evarupam assaratanam patu-r-ahosi.|| ||

Maniratanam

9. Puna ca param Ananda ranno mahasudassanassa maniratanam patu-r-ahosi.|| ||

So ahosi mani veeriyo subho jatima atthamso suparikammakato accho vippasanno sabbakarasampanno.|| ||

Tassa kho panAnanda maniratanassa abha samanta yojanam phuta ahosi.|| ||

Bhutapubbam Ananda raja mahasudassano tameva maniratanam vimamsamano caturanginim senam sannayahitva manim dhajaggam aropetva ratt-andhakara-timisayam payasi.|| ||

Ye kho panAnanda samanta gama ahesum,||
te tenobhasena kammante payojesum divati mannamana.|| ||

Ranno Ananda mahasudassanassa evarupam maniratanam patu-r-ahosi.|| ||

Itthiratanam

10. Puna ca param Ananda ranno mahasudassanassa itthiratanam patu-r-ahosi.|| ||

Abhirupa dassaniya pasadika paramaya vannapokkharataya samannagata,||
natidigha natirassa,||
natikisa natithula natika'i naccodata atikkanta manusam vannam1 appatta dibbam vannam.|| ||

Tassa kho panAnanda itthiratanassa evarupo kayasamphasso hoti,||
seyyatha pi nama tulapicuno va kappasapicuno va.|| ||

Tassa kho panAnanda itthiratanassa site unhani gattani honti,||
unhe sitani.|| ||

Tassa kho panAnanda itthiratanassa kayato candanagandho vayati.|| ||

Mukhato uppalagandho.|| ||

Tam kho panAnanda itthiratanam ranno mahasudassanassa pubbutthayini ahosi [176] pacchanipatini kimkarapatisavini manapacarini piyavadini.|| ||

Tam kho panAnanda itthiratanam rajanam mahasudassanam manasapi no aticari.|| ||

Kuto pana kayena.|| ||

Ranno Ananda mahasudassanassa evarupam itthiratanam patu-r-ahosi.|| ||

Gahapatiratanam

11. Puna ca param Ananda ranno mahasudassanassa gahapatiratanam patu-r-ahosi.|| ||

Tassa kammavipakajam dibbacakkhu patu-r-ahosi,||
yena nidhim passati sassamikampi assamikampi.|| ||

So rajanam mahasudassanam upasankamitva evam aha: appossukko tvam deva hohi,||
aham te dhanena dhanakaraniyam karissamiti.|| ||

Bhutapubbam Ananda raja mahasudassano tameva gahapatiratanam vimamsamano navam abhiruhitva majjhe gangaya nadiya sotam ogahitva gahapatiratanam etad avoca: attho me gahapati: hirannasuvannena' ti.tena hi maharaja ekam tiram navam upetuti idh'eva me gahapati attho hirannasuvannenati.|| ||

Atha kho tam Ananda gahapatiratanam ubhohi hatthehi udakam omasitva puram hiranna vannassa kumbhim uddharitva rajanam mahasudassanam etad avoca: alamettavata maharaja,||
katamettavata maharaja,||
pujitamettavata Maharajati.|| ||

Raja mahasudassano evam aha: alamettavata gahapati,||
katamettavata gahapati pujitamettavata gahapati ti.|| ||

[177] ranno Ananda mahasudassanassa evarupam gahapatiratanam patu-r-ahosi.|| ||

Parinayakaratanam

12. Puna ca param Ananda,||
ranno mahasudassanassa parinayakaratanam patu-r-ahosi pandito viyatto medhavi patibalo rajanam mahasudassanam upayapetabbam upayapetum apayapetabbam apayapetum.|| ||

So rajanam mahasudassanam upasankamitva evam aha; appossukko tvam deva hohi,||
ahamanusasissamiti,||
ranno Ananda mahasudassanassa evarupam parinayakaratanam patu-r-ahosi; raja Ananda mahasudassano imehi sattahi ratanehi samannagato ahosi.|| ||

Iddhisamannagamo|| ||

13. Puna ca param Ananda raja mahasudassano catuhi iddhihi samannagato ahosi.|| ||

Katamahi catuhi iddhihi? Idha Ananda raja mahasudassano abhirupo ahosi dassaniyo pasadiko paramaya vannapokkharataya samannagato ativiya annehi manussehi.|| ||

Raja Ananda mahasudassano imaya pathamaya iddhiya samannagato ahosi.|| ||

Puna ca param Ananda raja mahasudassano dighayuko ahosi ciratthitiko ativiya annehi manussehi.|| ||

Raja Ananda mahasudassano imaya dutiyaya iddhiya samannagato ahosi.|| ||

Puna ca param Ananda raja mahasudassano appabadho ahosi appatanko samavepakiniya gahaniya samannagato natisitaya naccunhaya ativiya annehi manussehi.|| ||

Raja Ananda mahasudassano imaya tatiyaya iddhiya samannagato ahosi.|| ||

[178] Puna ca param Ananda raja mahasudassano brahmanagahapatikanam piyo ahosi manapo.|| ||

Seyyatha pi Ananda pita puttanam piyo hoti.|| ||

Manapo, evam eva kho Ananda raja mahasudassano brahmanagahapatikanam piyo ahosi manapo ranno pi Ananda mahasudassanassa brahmanagahapatika piya ahesum manapa.|| ||

Seyyatha pi Ananda pitu putta piya honti manapa evam eva kho Ananda ranno mahasudassanassa brahmanagahapatika piya ahesum manapa.|| ||

Seyyatha pi Ananda pitu putta piya honti manapa evam eva kho Ananda ranno mahasudassanassa brahmanagahapatika piya ahesum manapa.|| ||

Bhutapubbam Ananda raja mahasudassano caturanginiya senaya uyyanabhumim niyyasi.|| ||

Atha kho Ananda brahmanagahapatika rajanam mahasudassanam upasankamitva evam ahamsu 'ataramano deva yahi yatha tam mayam cirataram passeyyama'ti raja pi Ananda mahasudassano sarathim amantesi ataramano sarathi ratham pesehi yatha'ham brahmanagahapatikehi ciratara passiyeyyanti.|| ||

Raja Ananda mahasudassano imaya catutthiya1 iddhiya samannagato ahosi.|| ||

Raja Ananda mahasudassano imahi catuhi iddhihi samannagato ahosi.|| ||

Pokkharaniyamapanam

14. Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa etad ahosi: yannunaham imasu talantarikasu dhanusate dhanusate pokkharaniyo mapeyyanti.|| ||

Mapesi kho Ananda raja mahasudassano tasu talantarikasu dhanusate dhanusate pokkharaniyo.|| ||

Ta kho panAnanda pokkharaniyo catunnam vannanam itthakahi cita ahesum,||
eka itthaka sovannamaya,||
eka rupiyamaya,||
eka veeriyamaya,||
eka pha'ikamaya' tasu kho panAnanda pokkharanisu cattari cattari ca sopanani ahesum catunnam vannanam.|| ||

Ekam sopanam sovannamayam ekam rupiyamayam ekam veeriyamayam ekam pha'ikamayam.|| ||

Sovannamayassa sopanassa sovannamaya [179] thamha ahesum rupiyamaya suciyo ca unhisanca rupiyamayassa sopanassa rupiyamaya thamha ahesum,||
sovannamaya suciyo ca unhisanca veeriyamayassa sopanassa veeriyamaya thambha ahesum,||
pha'ikamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

Pha'ikamayassa sopanassa pha'ikamaya thambha ahesum,||
veeriyamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

Ta kho panAnanda pokkharaniyo dvihi vedikahi parikkhitta ahesum,||
eka vedika sovannamaya eka rupiyamaya.|| ||

Sovannamayaya vedikaya sovannamaya thambha ahesum rupiyamaya suciyo ca unhisanca rupiyamayaya vedikaya rupiyamaya thambha ahesum sovannamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa etad ahosi "yannunaham imasu pokkharanisu evarupam malam ropapeyyam: uppalam padumam kumudam pundarikam sabbotukam sabbajanassa anavatanti.|| ||

Ropapesi kho Ananda raja mahasudassano tasu pokkharanisu evarupam malam uppalam padumam kumudam pundarikam sabbotukam sabbajanassa anavatam.|| ||

15. Atha kho Ananda ranno mahasudassanasasa etad ahosi: "yannunaham imasam pokkharaninam tire nahapake purise thapeyyam ye agatagatam janam nahapessanti" ti.|| ||

Thapesi kho Ananda raja mahasudassano tasam pokkharaninam tire nahapake purise ye agatagatam janam nahapesum.|| ||

Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa etad ahosi: yannunaham imasam pokkharaninam tire evarupam danam patthapeyyam annam ann'atthikassa panam pan'atthikassa vattham vatthatthikassa yanam yan'atthikassa sayanam sayan'atthikassa itthim itthatthikassa hirannam hirannatthikassa suvannam suvannatthikassati.|| ||

[180] Patthapesi kho Ananda raja mahasudassano tasam pokkharaninam tire evarupam danam: annam ann'atthikassa panam pan'atthikassa vattham vatthatthikassa yanam yan'atthikassa sayanam sayan'atthikassa itthim itthitthikassa hirannam hirannatthikassa suvannam suvannatthikassati.|| ||

16. Atha kho Ananda brahmanagahapatika pahutam sapateyyam adaya rajanam mahasudasasanam upasankamitva evam ahamsu; idam deva pahutam sapateyyam devam yeva uddissa ahatam,||
tam dovo patiganhatuti.|| ||

"Alam bho,||
mamapidam pahutam sapateyyam dhammikena balina abhisankhatam tam vo hotu,||
ito ca hiyo haratha" ti.|| ||

Te ranna patikkhitta eka-m-antam apakkamma evam samacintesum: 'na kho etam amhakam patirupam,||
yam mayam imani sapateyyani punadeva sakani gharani patihareyyamati,||
yan nuna mayam ranno mahasudassanassa nivesanam mapeyyama" ti.|| ||

Te rajanam mahasudassanam upasankamitva evam ahamsu 'nivesanante deva mapessama'ti.|| ||

Adhivasesi kho Ananda raja mahasudassano tunhibhavena.|| ||

Atha kho Ananda Sakko devanam indo ranno mahasudassanassa cetasa ceto parivitakkamannaya vissakammam1 devaputtam amantesi,||
ehi tvam samma vissakamma ranno mahasudassanassa nivesanam mapehi dhammam nama pasadanti.|| ||

'Evam bhadante' ti kho Ananda vissakamma [181] devaputto sakkassa devanamindassa patissutva,||
seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham saminjeyya,||
evam evam devesu Tavatimsesu antarahito,||
ranno mahasudassanassa purato patu-r-ahosi.|| ||

Atha kho Ananda vissakamma devaputto rajanam mahasudassanam etad avoca,||
nivesanante deva mapessami dhammam nama pasadanti.|| ||

Adhivasesi kho Ananda raja maha sudassano tunhibhavena.|| ||

Mapesi kho Ananda vissakamma devaputto ranno mahasudassanassa nivesanam dhammam nama pasadam.|| ||

17. Dhammo Ananda pasado puratthimena ca pacchimena ca yojanam ayamena ahosi,||
uttarena ca dakkhinena ca addhayojanam vittharena,||
Dhammassa Ananda pasadassa tiporisam uccattena vatthucitam ahosi catunnam vannanam itthakabhi,||
eka itthaka sovannamaya eka rupiyamaya eka veeriyamaya eka pha'ikamaya.|| ||

Dhammassa Ananda pasadassa caturasiti thambhasahassani ahesum catunnam vannanam,||
eko thambho sovannamayo,||
eko rupiyamayo,||
eko veeriyamayo,||
eko pha'ikamayo.|| ||

Dhammo Ananda pasado catunnam vannanam phalakehi satthato ahosi'

Ekam phalakam sovannamayam,||
ekam rupiyamayam,||
ekam veeriyamayam ekam pha'ikamayam.|| ||

Dhammassa Ananda pasadassa catuvisati sopanani ahesum catunnam vannanam,||
ekam sopanam sovannamayam ekam rupiyamayam,||
ekam veeriyamayam,||
ekam pha'ikamayam.|| ||

Sovannamayassa sopanassa sovannamaya thambha ahesum rupiyamaya suciyo ca unhisanca rupiyamayassa sopanassa rupiyamaya thambha ahesum,||
sovannamaya suciyo ca unhisanca veeriyamayassa sopanassa [182] veeriyamaya thambha ahesum,||
pha'ikamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

Pha'ikamayassa sopanassa pha'ikamaya thambha ahesum veeriyamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

Dhamme Ananda pasade caturasitikutagarasahassani ahesum catunnam vannanam: ekam kutagaram sovannamayam,||
ekam rupiyamayam,||
ekam veeriyamayam,||
ekam pha'ikamayam,||
sovannamaye kutagare rupiyamayo pallanko pannatto ahosi rupiyamaye kutagare sovannamayo pallanko pannatto ahosi,||
veeriyamaye kutagare dantamayo pallanko pannatto ahosi,||
pha'ikamaye kutagare masaragallamayo pallanko pannatto ahosi,||
sovannamayassa kutagarassa dvare rupiyamayo talo thito ahosi tassa rupiyamayo khandho.|| ||

Sovannamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Rupiyamayassa kutagarassa dvare sovannamayo talo thito ahosi,||
tassa sovannamayo khandho,||
rupiyamayani pattani ca phalani ca,||
veeriyamayassa kutagarassa dvare pha'ikamayo talo thito ahosi,||
tassa pha'ikamayo khandho,||
veeriyamayani pattani ca,||
phalani ca.|| ||

Pha'ikamayassa kutagarassa dvare veeriyamayo talo thito ahosi,||
tassa veeriyamayo khandho,||
pha'ikamayani pattani ca phalani ca.|| ||

18. Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa etad ahosi: yannunaham mahaviyuhassa kutagarassa dvare sabbasovannamayam talavanam mapeyyam yattha divaviharam nisidissamiti.|| ||

Mapesi kho Ananda raja mahasudassano mahaviyuhassa kutagarassa dvare sabbasovannamayam talavanam yattha divaviharam nisidi.|| ||

Dhammo Ananda pasado dvihi vedikahi parikkhitto [183] ahosi.|| ||

Eka vedika sovannamaya eka rupiyamaya.|| ||

Sovannamayaya vedikaya sovannamaya thambha ahesum,||
rupiyamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

Rupiyamayaya vedikaya rupiyamaya thambha ahesum,||
sovannamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

19. Dhammo Ananda pasado dvihi kimkinikajalehi1 parikkhitto ahosi,||
ekam jalam sovannamayam ekam rupiyamayam sovannamayassa jalassa rupiyamaya kimkiniyo ahesum,||
rupiyamayassa jalassa sovannamaya kimkiniyo ahesum.|| ||

Tesam kho panAnanda kimkinikajalanam vateritanam saddo ahosi vaggu ca rajaniyoca kamaniyo ca madaniyo ca seyyatha pi Ananda pancangikassa turiyassa suvinitassa suppatita'itassa sukusalehi1 samannagatassa saddo hoti vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca madaniyo ca evam eva kho Ananda tesam kimkinikajalanam vateritanam saddo ahosi vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca madaniyo ca.|| ||

Ye kho panAnanda tena samayena tusavatiya rajadhaniya dhutta ahesum sonda pipasa.|| ||

Te tesam kimkinikajalanam vateritanam saddena parivaresum.|| ||

Nitthito kho panAnanda dhammo pasado duddikkho ahosi musati cakkhuni.|| ||

Seyyatha pi Ananda vassanam pacchime mase saradasamaye viddhe vigata-valahake deve adicco naham abbhuggamamano duddikkho [184] hoti,||
musati cakkhuni,||
evam eva kho Ananda dhammo pasado duddikkho ahosi musati cakkhuni.|| ||

20. Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa etad ahosi; yannunaham Dhammassa pasadasasa purato dhammam nama pokkharanim mapeyyanti.|| ||

Mapesi kho Ananda raja mahasudassano Dhammassa pasadassa purato dhammam nama pokkharanim.|| ||

Dhamma Ananda pokkharani puratthimena ca pacchimena ca yojanam ayamena ahosi,||
uttarena ca dakkhinena ca addhayojanam vittharena.|| ||

Dhamma Ananda pokkharani catunnam vannanam itthakahi cita ahosi,||
eka itthaka sovannamaya eka rupiyamaya,||
eka veeriyamaya eka pha'ikamaya.|| ||

Dhammaya Ananda pokkharaniya catuvisatisopanani ahesum catunnam vannanam,||
ekam sopanam sovannamayam,||
ekam veeriyamayam,||
ekam pha'ikamayam.|| ||

Sovannamayassa sopanassa sovannanamaya thambha ahesum rupiyamaya suciyo ca unhisanca,||
rupiyamayassa sopanassa rupiyamaya thambha ahesum sovannamaya suciyo ca unhisanca,||
veeriyamayassa sopanassa veeriyamaya thambha ahesum pha'ikamaya suciyo ca unhisanca,||
pha'ikamayassa sopanassa pha'ikamaya thambha ahesum veeriyamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

Dhamma Ananda pokkharani dvihi vedikahi parikkhitta ahosi,||
eka vedika sovannamaya eka rupiyamaya.|| ||

Sovannamayaya vedikaya sovannamaya thambha ahesum rupiyamaya suciyo ca unhisanca,||
rupiyamayaya vedikaya rupiyamaya thambha ahesum sovannamaya suciyo ca unhisanca.|| ||

Dhamma Ananda pokkharani sattahi talapantihi parikkhitta ahosi,||
eka talapanti sovannamaya,||
eka rupiyamaya,||
eka veeriyamaya,||
eka e'ikamaya,||
eka lohitankhamaya,||
eka masaragallamaya,||
eka sabbaratanamaya.|| ||

Sovannamayassa talassa sovannamayo khandho ahosi [185] rupiyamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Rupiyamayassa talassa rupiyamayo khandho ahosi sovannamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Veeriyamayassa talassa veeriyamayo khandho ahosi pha'ikamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Pha'ikamayassa talassa pha'ikamayo khandho ahosi veerimayani pattani ca phalani ca.|| ||

Lohitankamayassa talassa lohitakkhamayo khandho ahosi masaragallamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Masaragallamayassa talassa masaragallamayo khandho ahosi lohitankamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Sabbaratanamayassa talassa sabbaratanamayo khandho ahosi sabbaratanamayani pattani ca phalani ca.|| ||

Tasam kho pana Ananda talapantinam vateritanam saddo ahosi vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca madaniyo ca.|| ||

Seyyatha pi Ananda pancangikassa turiyassa suvinitassa suppatita'itassa kusalehi samannagatassa saddo hoti vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca madaniyo ca,||
evam eva kho Ananda tasam talapantinam vateritanam saddo ahosi vaggu ca rajaniyo ca kamaniyo ca madaniyo ca.|| ||

Ye kho panAnanda tena samayena kusavatiya rajadhaniya dhutta ahesum sonda pipasa,||
te tasam talapantinam vateritanam saddesu parivaresum.|| ||

Nitthite kho panAnanda dhamme ca pasade dhammaya ca pokkharaniya raja mahasudassano.|| ||

Ye tena samayena samanesu va samanasammata brahmanesu va brahmanasammata te sabbakamehi santappetva dhammam pasadam abhiruhi.|| ||

Pathamabhanavaro.|| ||

Dhanasamapattipatilabho

21. Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa etad ahosi: kissa nu kho me idam kammassa phalam,||
kissa kammassa vipako,||
yenaham etarahi evam mahiddhiko evam mahanubhavo ti.|| ||

[186] Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa etad ahosi: tinnam kho me idam kammanam phalam tinnam kammanam vipako,||
yenaham etarahi evam mahiddhiko evam mahanubhavo,||
seyyathidam: danassa damassa samyamassa ti.|| ||

Atha kho Ananda raja mahasudassano yena mahaviyuham kutagaram ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva mahaviyuhassa kutagarassa dvare thito udanam udanesi.|| ||

'Tittha kamavitakka,||
tittha vyapadavitakka,||
tittha vihimsavitakka,||
ettavata kamavitakka,||
ettavata vyapadavitakka,||
ettavata vihimsavitakka' ti.|| ||

22. Atha kho Ananda raja mahasudassano mahaviyuham kutagaram pavisitva sovannamaye pallanke nisinno vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam dhanam upasampajja vihasi.|| ||

Vitakka-vicaranam vupasama ajdhattam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam dhanam upasampajja vihasi.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca vihasi,||
sato ca sampajano sukham ca kayena patisanvedesi.|| ||

Yantam ariya acikkhanti 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tam tatiyam dhanam upasampajja vihasi.|| ||

Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa domanassanam atthangama adukkha-m-asukham upekkha satiparisuddhim catuttham dhanam upasampajja vihasi.|| ||

23. Atha kho Ananda raja mahasudassano mahaviyuha kutagara nikkhamitva sovannamayam kutagaram pavisitva rupiyamaye pallanke nisinno metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva vihasi.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva vihasi,||
karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva vihasi.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva vihasi,||
mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva vihasi.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva vihasi,||
[187] upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva vihasi.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva vihasi,

Nagaradini.|| ||

24. Ranno Ananda mahasudassanassa caturasitinagarasahassani ahesum kusavatirajadhanipamukhani,||
caturasitipasadasahassani ahesum dhammapasadapamukhani,||
caturasitikutagarasahassani ahesum mahaviyuhakutagarapamukhani.|| ||

Caturasitipallankasahassani ahesum sovannamayani rupiyamayani dantamayani saramayani gonakatthitani patikatthatani patalikatthatani kadalimigapavarapacc'attharanani sauttaracchadani ubhatolohitakupadhanani.|| ||

Caturasitinagasahassani ahesum sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani uposathanagarajapamukhani,||
caturasitiassasahassani ahesum sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani valahakaassarajapamukhani,||
caturasitirathasahassani ahesum sihacammaparivarani byagghacammaparivarani dipicammaparivarani pandukambalaparivarani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani vejayantarathapamukhani,||
caturasitimanisahassani ahesum maniratanapamukhani,||
caturasitiitthisahassani ahesum subhaddadevipamukhani,||
[188] caturasitigahapatisahassani ahesum gahapatiratanapamukhani,||
caturasitikhattiyasahassani ahesum anuyantani parinayakaratanapamukhani,||
caturasitidhenusahassani ahesum dhuvasandanani1 kamsupadharanani,||
caturasitivatthakotisahassani ahesum khomasukhumanam kappasikasukhumanam koseyyasukhumanam kambalasukhumanam.|| ||

Ranno Ananda mahasudassanassa caturasitithalipakasahassani sayam patam bhattabhiharo abhihariyittha.|| ||

25. Tena kho panAnanda samayena ranno mahasudassanassa caturasitinagasahassani sayam patam upatthanam gacchanti.|| ||

Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa etad ahosi: imani kho me caturasitinagasahassani sayam patam upatthanam agacchanti.|| ||

Yannuna vassasatassa vassasatassa accayena dvecattarisam nagasahassani dvecattarisam nagasahassani sakim sakim upatthanam agaccheyyunti.|| ||

Atha kho Ananda raja mahasudassano parinayakaratanam amantesi,||
'imani kho me samma parinayakaratana caturasitinagasahassani sayam patam upatthanam agacchanti.|| ||

Tena hi samma parinayakaratana vassasatassa vassasatassa accayena dvecattarisam nagasahassani [189] dvecattarisam nagasahassani sakim sakim upatthanam agacchantu ti.|| ||

'Evam deva,' ti kho Ananda parinayakaratanam ranno mahasudassanassa paccassosi.|| ||

Atha kho Ananda ranno mahasudassanassa aparena samayena vassasatassa vassasatassa accayena dvecattarisam nagasahassani dvecattarisam nagasahassani sakim sakim upatthanam agamamsu.|| ||

Subhaddayupasankamanam

26. Atha kho Ananda subhaddaya deviya bahunnam vassanam bahunnam vassasahassanam accayena etad ahosi: ciraditthiko kho me raja mahasudassano.|| ||

Yannunaham rajanam mahasudassanam dassanaya upasankameyyanti.|| ||

Atha kho Ananda subhadda devi itthagaram amantesi,||
" etha tumhe sisani nahayatha,||
pitani vatthani parupatha,||
ciradittho no raja mahasudassano.|| ||

Rajanam mahasudassanam dassanaya upasankamissama' ti.|| ||

Evam ayye' ti kho Ananda itthagaram subhaddaya deviya patissutva sisani nahayitva pitani vatthani parupitva yena subhadda devi ten'upasankami.|| ||

Atha kho Ananda subhadda devi parinayakaratanam amantesi: " kappehi samma parinayakaratana caturanginim senam,||
ciradittho no raja mahasudassano,||
rajanam mahasudassanam dassanaya upasankamitukama" ti.|| ||

'Evam devi' ti kho Ananda parinayakaratanam subhaddaya deviya patissutva caturanginim senam kappapetva,||
subhaddaya deviya pativadesi.|| ||

'Kappita kho devi caturangini sena,||
yassa'dani kalam mannasi' ti.|| ||

[190] Atha kho Ananda subhadda devi caturanginiya senaya saddhim itthagarena yena dhammo pasado ten'upasankami,||
upasankamitva dhammam pasadam abhiruhitva yena mahaviyuham kutagaram ten'upasankami,||
upasankamitva mahaviyuhassa kutagarassa dvarabaham alambitva atthasi.|| ||

Atha kho Ananda raja mahasudassano saddam sutva kin nu kho mahato viya janakayassa saddoti,||
mahaviyuhakutagara nikkhamanno addasa subhaddam devim dvarabaham alambitva thitam,||
disvana subhaddam devim etad avoca: ' ettheva devi tittha ma pavisi' ti.|| ||

Atha kho Ananda raja mahasudassano annataram purisam amantesi: 'ehi tvam ambho purisa,||
mahaviyuha kutagara sovannamayam pallankam niharitva sabbasovannamaye talavane pannapehi' ti.|| ||

'Evam deva' ti kho Ananda so puriso ranno mahasudassanassa patissutva mahaviyuha kutagara sovannamayam pallankam niharitva sabbasovannamaye talavane pannapesi.|| ||

Atha kho Ananda raja mahasudassano dakkhinena passena sihaseyyam kappesi pade padam accadhaya sato sampajano.|| ||

Atha kho Ananda subhaddaya deviya etad ahosi: vippasannani kho ranno mahasudassanassa indriyani parisuddho chavivanno pariyodato,||
ma heva kho raja mahasudassano kalamakasiti.|| ||

Rajanam mahasudassanam etad avoca: imani kho te deva caturasitinagarasahassani kusavatirajadhanipamukhani.|| ||

Ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi.|| ||

[191] Imani te deva caturasitipasadasahassani dhammapasadapamukhani,||
ettha chandam janehi -

Jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitikutagarasahassani mahaviyuhakutagarapamukhani,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitipallankasahassani sovannamayani rupiyamayani dantamayani saramayani gonakatthatani patikatthatani patalikatthatani kadalimigapavarapacc'attharanani sauttaracchadani ubhatolohitakupadhanani.|| ||

Ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitinagasahassani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani uposathanagarajappamukhani,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitiassasahassani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani valahakaassarajapamukhani,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitirathasahassani sihacammaparivarani byagghacammaparivarani dipicammaparivarani pandukambalaparivarani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani vejayantarathappamukhani,1 ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitimanisahassani maniratanappamukhani,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitiitthisahassani itthiratanappamukhani,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitigahapatisahassani gahapatiratanappamukhani,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitikhattiyasahassani anuyantani parinayakaratanappamukhani,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitidhenusahassani [192] dhuvasandanani kamsupadharanani,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitivatthakotisahassani khomasukhumanam kappasikasukhumanam koseyyasukhumanam kambalasukhumanam,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi,||
imani te deva caturasitithalipakasahassani sayam patam bhattabhiharo abhihariyati,||
ettha deva chandam janehi jivite apekkham karohi' ti.|| ||

27. Evam vutte Ananda raja mahasudassano subhaddam devim etad avoca: digha-rattam kho mam tvam devi itthehi kantehi piyehi manapehi samudacarittha,||
atha ca pana mam tvam pacchime kale anitthehi akantehi appiyehi amanapehi samudacarasi " ti.' Kathan carahi tam deva samudacarami' ti.|| ||

'Evam kho mam tvam devi samudacara: sabbeh'eva deva piyehi manapehi nanabhavo vinabhavo annathabhavo.|| ||

Ma kho tvam deva sapekkho kalamakasi.|| ||

Dukkha sapekkhassa kalakiriya garahita ca sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Imani te deva caturasitinagarasahassani kusavatirajadhanippamukhani.|| ||

Ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi.|| ||

Imani te deva caturasitipasadasahassani dhammapasadappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
[193] imani te deva caturasitikutagarasahassani mahaviyuhakutagarappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitipallankasahassani sovannamayani rupiyamayani dantamayani saramayani gonakatthatani patikatthatani patalikatthatani kadalimigapavarapacc'attharanani sauttaracchadani ubhatolohitakupadhanani.|| ||

Ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitinagasahassani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani uposathanagarajappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitiassasahassani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani valahakaassarajappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitirathasahassani sihacammaparivarani byagghacammaparivarani dipicammaparivarani pandukambalaparivarani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani vejayantarathappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitimanisahassani maniratanappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitiitthisahassani itthiratanappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitigahapatisahassani gahapatiratanappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitikhattiyasahassani anuyantani parinayakaratanappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitidhenusahassani dhuvasandanani kamsupadharanani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
[194] imani te deva caturasitivatthakotisahassani khomasukhumanam kappasikasukhumanam koseyyasukhumanam kambalasukhumanam,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitithalipakasahassani sayam patam bhattabhiharo abhihariyati,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi' ti.|| ||

28. Evam vutte Ananda subhadda devi parodi assuni pavattesi.|| ||

Atha kho Ananda subhadda devi assuni pamajjitva1 rajanam mahasudassanam etad avoca:

Sabbeheva deva piyehi manapehi nanabhavo vinabhavo annathabhavo.|| ||

Ma kho tvam deva sapekkho kalamakasi.|| ||

Dukkha sapekkhassa kalakiriya garahita ca sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Imani te deva caturasitinagarasahassani kusavatirajadhanippamukhani.|| ||

Ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi.|| ||

Imani te deva caturasitipasadasahassani dhammapasadappamukhani,||
ettha chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitikutagarasahassani mahaviyuhakutagarappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitipallankasahassani sovannamayani rupiyamayani dantamayani saramayani gonakatthatani patikatthatani patalikatthatani kadalimigapavarapacc'attharanani sauttaracchadani ubhatolohitakupadhanani.|| ||

Ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitinagasahassani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani uposathanagarajappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitiassasahassani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani [195] valahakaassarajappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitirathasahassani sihacammaparivarani byagghacammaparivarani dipicammaparivarani pandukambalaparivarani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani vejayantarathapamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitimanisahassani maniratanappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitiitthisahassani itthiratanappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitigahapatisahassani gahapatiratanappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitikhattiyasahassani anuyantani parinayakaratanappamukhani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitidhenusahassani dhuvasandanani kamsupadharanani,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitivatthakotisahassani khomasukhumanam kappasikasukhumanam koseyyasukhumanam kambalasukhumanam,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi,||
imani te deva caturasitithalipakasahassani sayam patam bhattabhiharo abhihariyati,||
ettha deva chandam pajaha,||
jivite apekkham makasi' ti.|| ||

Brahmalokupagamanam

29. Atha kho Ananda raja mahasudassano na cirass'eva kalamakasi.|| ||

Seyyatha pi Ananda gahapatissa va gahapatiputtassa va manunnam bhojanam bhuttavissa bhattasammado hoti,||
evam eva kho Ananda ranno [196] mahasudassanassa maranantika vedana ahosi.|| ||

Kalakato cAnanda raja mahasudassano sugatim brahmalokam upapajji.|| ||

Raja Ananda mahasudassano caturasitivassasahassani kumaraki'itam1 ki'i.|| ||

Caturasitivassasahassani oparajjam karesi.|| ||

Caturasitivassasahassani gihibhuto2 dhamme pasade brahmacariyam cari.3 So cattaro brahmavihare bhavetva kayassa bheda param marana brahmalokupagato ahosi.|| ||

30. Siya kho panAnanda evam assa anno nuna tena samayena raja

Mahasudassano ahosi ti.|| ||

Na kho pan'etam Ananda evam datthabbam.|| ||

Aham tena samayena raja mahasudassano ahosi.|| ||

Mama tani caturasitinagarasahassani kusavatinagarapamukhani,||
mama tani caturasitipasadasahassani dhammapasadappamukhani,||
mama tani caturasitikutagarasahassani mahaviyuhakutagarappamukhani,||
mama tani caturasitipallankasahassani sovannamayani rupiyamayani dantamayani saramayani gonakatthatani patikatthatani patalikatthatani kadalimigapavarapacc'attharanani sauttaracchadani ubhatolohitakupadhanani,||
mama tani caturasitinagasahassani sovnalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani uposathanagarajappamukhani,||
mama tani caturasitiassasahassani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani valahakaassarajappamukhani,||
mama tani caturasitirathasahassani [197] sihacammaparivarani byaggacammaparivarani dipicammaparivarani pandukambalaparivarani sovannalankarani sovannadhajani hemajalapaticchannani vejayantarathappamukhani,||
mama tani caturasitimanisahassani maniratanappamukhani,||
mama tani caturasitiitthisahassani subhaddadevipamukhani,||
mama tani caturasitigahapatisahassani gahapatiratanapamukhani,||
mama tani caturasitikhattiyasahassani anuyantani parinayakaratanapamukhani,||
mama tani caturasitidhenusahassani dhuvasandanani kamsupadharanani,||
mama tani caturasitivatthakotisahassani khomasukhumanam kappasikasukhumanam koseyyasukhumanam kambalasukhumanam,||
mama tani caturasitithalipakasahassani sayam patam bhattabhiharo abhihariyittha.|| ||

31. Tesam kho panAnanda caturasitinagarasahassanam ekam yeva tam nagaram hoti yam tena samayena ajdhavasami yad idam kusavati rajadhani.|| ||

Tesam kho panAnanda caturasitipasadasahassanam ekoyeva so pasado hoti yantena samayena ajdhavasami yad idam dhammo pasado.|| ||

Tesam kho panAnanda caturasitikutagarasahassanam ekam yeva tam kutagaram hoti yantena samayena ajdhavasami yad idam mahaviyuham kutagaram.|| ||

Tesam kho panAnanda caturasitipallankasahassanam eko yeva so pallanko hoti yantena samayena paribhunjami yad idam sovannamayo va rupiyamayo va dantamayo va saramayo va.|| ||

Tesam kho panAnanda caturasitinagasahassanam eko yeva so nago hoti yantena samayena abhiruhami yad idam uposatho nagaraja.|| ||

[198] Tesam kho panAnanda caturasitiassasahassanam eko yeva so asso hoti yantena samayena abhiruhami yad idam valahako assaraja.|| ||

Tesam kho panAnanda caturasitirathasahassanam eko yeva so ratho hoti yantena samayena abhiruhami yad idam vejayantaratho.|| ||

Tesam kho panAnanda caturasitiitthisahassanam eka yeva sa itthi hoti ya tena samayena paccupatthati khattiyini1 va vessini va.|| ||

Tesam kho panAnanda caturasitikotivatthasahassanam ekam yeva tam dussayugam hoti yantena samayena paridahami khomasukhumam va kappasikasukhumam va koseyyasukhumam va kambalasukhumam va.|| ||

Tesam kho panAnanda caturasitithalipakasahassanam eko yeva so thalipako hoti yato nalikodanaparamam bhunjami tadupiyan ca supeyyam.|| ||

32. PassAnanda sabbe te sankhara atita niruddha viparinata.|| ||

Evam anicca kho Ananda sankhara.|| ||

Evam addhuva kho Ananda sankhara.|| ||

Evam anassasika kho Ananda sankhara,||
yavan c'idam Ananda alam eva sabbasankharesu nibbinditum,||
alam virajjitum,||
alam vimuccitum.|| ||

Chakkhattum kho panaham Ananda abhijanami imasmim padese sariram nikkhipita,||
tan ca kho raja' va samano cakkavatti dhammiko dhammaraja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto sattaratanasamannagato.|| ||

Ayam sattamo sariranikkhepo.|| ||

Na kho panaham Ananda tam padesam samanupassami sadevake loke [199] samarake sabuhmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva-manussaya yattha Tathagato atthamam sariram nikkhipeyyati.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha.|| ||

Anicca vata sankhara uppadavayadhammino|| ||

Uppajjitva nirujdhanti tesam vupasamo sukho ti.|| ||

Mahasudassanasuttam nitthitam catuttham


Contact:
E-mail
Copyright Statement