Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 18

Janavasabha Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[200]

[1][pts] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava natike viharati ginjakavasathe.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava parito parito janapadesu parivarake abbhatite||
Kalakate upapattisu byakaroti,||
Kasi Kosalesu Vajjimallesu Ceti Vamsesu Kuru Pancalesu Maccha Surasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno ti.|| ||

Paropannasam natikiya paricaraka abbhatita kalakata pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka.|| ||

Sadhika navuti natikiya paricaraka abbhatita kalakata tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamino sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissanti.|| ||

Satirekani panca-satani natikiya paricaraka abbhatita kalakata,||
tinnam samyojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana ti.|| ||

[201] 2. Assosum kho natikiya paricaraka:|| ||

Bhagava kira parito parito janapadesu paricarake abbhatite kalakate upapattisu byakaroti,||
Kasi Kosalesu Vajjimallesu cetivamsesu kurupancalesu macchasurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno ti.|| ||

Paropannasam natikiya paricaraka abbhatita kalakata pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka.|| ||

Sadhika navuti natikiya paricaraka abbhatita kalakata tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamino sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissanti.|| ||

Satirekani panca-satani natikiya paricaraka abbhatita ta,||
tinnam samyojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Tena ca natikiya paricaraka attamana ahesum pamudita pitisomanassajata Bhagavato panhaveyyakaranam4 sutva.|| ||

3. Assosi kho ayasma Anando:|| ||

Bhagava kira Bhagava kira parito parito janapadesu paricarake abbhatite kalakate upapattisu byakaroti,||
Kasi Kosalesu Vajjimallesu cetivamsesu kurupancalesu macchasurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno ti.|| ||

Paropannasam natikiya paricaraka abbhatita kalakata pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka.|| ||

Sadhika navuti natikiya paricaraka abbhatita kalakata tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamino sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissanti.|| ||

Satirekani panca-satani natikiya paricaraka abbhatita kalakata tinnam samyojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Tena ca natikiya paricaraka

Attamana ahesum pamudita pitisomanassajata Bhagavato panhaveyyakaranam sutva ti.|| ||

4. Atha kho ayasmato Anandassa etad ahosi: [202] ime kho panapi1 ahesum Magadhaka paricaraka bahu c'eva rattannu ca abbhatita kalakata.|| ||

Sunna manne angamagadha angaMagadhakehi2 paricarakehi abbhatitehi kalakatehi.|| ||

Te kho panapi ahesum Buddhe pasanna dhamme pasanna sanghe pasanna silesu paripurakarino te abbhatita kalakata Bhagavato abyakata.|| ||

Tesampassa sadhu veyyakaranam.|| ||

Bahujano pasideyya tato gaccheyya sugatim.|| ||

Ayam kho panapi ahosi raja Magadho seniyo bimbisaro dhammiko dhammaraja hito brahmanagahapatikanam negamananc'eva janapadananca.|| ||

Apissudam manussa kittayamanarupa viharanti ' evam no so dhammiko dhammaraja sukhapetva kalakato,||
evam mayam tassa dhammikassa dhammaranno vijite phasu4 viharimha' ti.|| ||

So kho panapi ahosi Buddhe pasanno dhamme pasanno sanghe pasanno silesu paripurakari.|| ||

Apissudam manussa evam ahamsu,||
yava maranakalapi raja Magadho seniyo bimbisaro Bhagavantam kittayamanarupo kalakato' ti.|| ||

So abbhatito kalakato Bhagavata abyakato.|| ||

Tassa passa sadhu veyyakaranam.|| ||

Bahujano pasideyya,||
tato gaccheyya sugatim.|| ||

Bhagavato kho pana sambodhi magadhesu.|| ||

Yattha kho Bhagavato sambodhi magadhesu katham tattha Bhagava Magadhake paricarake abbhatite kalakate upapattisu na byakareyya?|| ||

Bhagava c'eva kho pana Magadhake paricarake abbhatite kalakate upapattisu na byakareyya dinamana tenassu Magadhaka paricaraka.|| ||

[203] Yena kho panassu dinamana Magadhaka paricaraka katham te Bhagava na byakareyyati.|| ||

5. Idam ayasma Anando Magadhake paricarake arabbha eko raho anuvicintetva rattiya paccusa-samayam paccutthaya yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavanta etad avoca.|| ||

Sutam me tam bhante:|| ||

Bhagava kira parito parito janapadesu paricarake abbhatite kalakate upapattisu byakaroti, kasi Kosalesu Vajjimallesu cetivamsesu kurupancalesu macchasurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno ti.|| ||

Paropannasam natikiya paricaraka abbhatita kalakata pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka.|| ||

Sadhika navuti natikiya paricaraka abbhatita kalakata tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamino sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissanti.|| ||

Satirekani panca-satani natikiya paricaraka abbhatita kalakata,||
tinnam samyojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana" ti.|| ||

Tena ca natikiya paricaraka attamana ahesum pamudita pitisomanassajata Bhagavato panhaveyyakaranam sutva' ti.|| ||

6. Ime kho pana pi bhante ahesum Magadhaka paricaraka bahu c'eva rattannu ca abbhatita kalakata sunnamanne angamagadha angaMagadhakehi paricarakehi abbhatitehi kalakatehi.|| ||

Te kho panapi bhante ahesum Buddhe pasanna dhamme pasanna sanghe pasanna silesu paripurakarino.|| ||

Te abbhatita kalakata Bhagavata abyakata.|| ||

Tesampassa sadhu veyyakaranam bahujano pasideyya tato gaccheyya sugatim ayam kho panapi bhante ahosi raja Magadho seniyo bimbisaro dhammiko dhammaraja hito buhmanagahapatikanam [204] negamananc'eva janapadananca.|| ||

Apissudam manussa kittayamanarupa viharanti ' evam no so dhammiko dhammaraja sukhapetva kalakato.|| ||

Evam mayam tassa dhammikassa dhammaranno vijite phasu viharimha ' ti.|| ||

So kho panapi bhante ahosi Buddhe pasanno dhamme pasanno sanghe pasanno silesu paripurakari.|| ||

Apissudam manussa evam ahamsu ' yava maranakalapi raja Magadho seniyo bimbisaro Bhagavantam kittayamanarupo kalakato ' ti.|| ||

So abbhatito kalakato Bhagavata abyakato,||
tassa passa sadhu veyyakaranam bahujano pasideyya tato gaccheyya sugatim,||
Bhagavato kho pana bhante sambodhi magadhesu.|| ||

Yattha kho pana bhante Bhagavato sambodhi magadhesu katham tattha Bhagava Magadhake paricarake abbhatite kalakate upapattisu na byakareyya.|| ||

Bhagava ce kho pana bhante Magadhake paricarake abbhatite kalakate upapattisu na byakareyya,||
dinamana1 tenassu Magadhaka paricaraka.|| ||

Yena kho panassu bhante dinamana Magadhaka paricaraka,||
katham te Bhagava na byakareyya ' ti.|| ||

Idam ayasma Anando Magadhake paricarake arabbha Bhagavato sammukha parikatham katva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

7. Atha kho Bhagava acira-pakkante ayasmanto anande pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya natikam pindaya pavisi.|| ||

Natike pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto pade pakkhaletva ginjakavasatham pavisitva Magadhake paricarake arabbha atthikatva manasikatva sabbam cetaso samannaharitva pannatte asane nisidi.|| ||

"Gatim tesam janissami abhisamparayam yam gatika te bhavanto yam abhisamparaya " ti.|| ||

Addasa kho Bhagava Magadhake paricarake yam gatika te [205] bhavanto yam-abhisamparaya.|| ||

Atha kho Bhagava sayanha-samayam patisallana vutthito Ginjakavasatha nikkhamitva vihara-pacchayayam pannatte asane nisidi.|| ||

8. Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca.|| ||

"Upasanta-padisso bhante Bhagava,||
bhatiriva Bhagavato mukhavanno vippasannatta indriyanam.|| ||

Santena nunajja bhante Bhagava viharena vihasi " ti.|| ||

9. "Yad eva kho me tvam Ananda Magadhake paricarake arabbha sammukha parikatham katva utthay asana pakkanto,||
tadevaham natike pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto pade pakkhaletva ginjakavasatham pavisitva Magadhake paricarake arabbha atthikatva manasi katva sabbam cetaso samannaharitva pannatte asane nisidim|| ||

"Gatim tesam janissami abhisamparayam,||
yam-gatika te bhavanto yam-abhisamparaya" ti.|| ||

Addasam kho aham Ananda Magadhake paricarake yam-gatika te bhavanto yam-abhisamparaya.|| ||

Atha kho Ananda antarahito yakkho saddamanussavesi:|| ||

"Janavasabho aham Bhagava,||
Janavasabho aham Sugata" ti.|| ||

"Abhijanasi no tvam Ananda ito pubbe evarupam nama-dheyyam sutva yad idam Janavasabho" ti?|| ||

"Na kho aham bhante abhijanami ito pubbe evarupam namadheyyam sutam yad idam Janavasabho" ti.|| ||

Api hi me bhante lomani natthani "Janavasabho" ti nama-dheyyam sutva.|| ||

Tassa mayham bhante etad ahosi:|| ||

"Na hi [206] nuna so orako yakkho bhavissati yassidam evarupam namadheyyam supannattam yad idam Janavasabho' ti.|| ||

10. "Anantara kho Ananda sadda patubhava u'aravanno me yakkho sammukhe patu-r-ahosi.|| ||

dutiyam pi saddamanussavesi: bimbisaro aham Bhagava bimbisaro aham sugata ' ti.|| ||

Idam sattamam kho aham bhante vessavanassa maharajassa sahabyatam upapajjami.|| ||

So tato cuto manussaraja bhavitum pahomi.

Ito satta tato satta samsarani catuddasa||
Nivasam abhijanami yattha me vusitam pure.|| ||

"Digha-rattam kho aham bhante avinipato avinipatam sanjanami.|| ||

Asa ca pana me santitthti sakadagamitaya" ti.|| ||

"Acchariyam idam ayasmato Janavasabhassa yakkhassa,||
abbhutamidam ayasmato Janavasabhassa yakkhassa:|| ||

'Digha-rattam kho aham bhante avinipato avinipatam sanjanami' ti ca vadesi,||
'Asa ca pana me santitthati sakadagamitaya' ti ca vadesi.|| ||

Kuto nidanam pan'ayasma Janavasabho yakkho evarupam ularam visesadhigamam sanjanati" ti?|| ||

11. "Na annattha Bhagava tava sasana,||
na annattha sugata tava sasana.|| ||

Yadagge aham bhante Bhagavati ekantikato1 abhippasanno,||
tadagge aham bhante [207] digha-rattam avinipato avinipatam sanjanami.|| ||

Asa ca pana me santitthati sakadagamitaya.|| ||

Idhaham bhante vessavanena maharajena pesito Viru'hakassa maharajassa santike kenacidevakaraniyena.|| ||

Addasam Bhagavantam antaramagge ginjakavasatham pavisitva Magadhake paricarake arabbha atthikatva manasi katva sabbam cetaso samannaharitva nisinnam|| ||

'Gatim tesam janissami abhisamparayam yam-gatika te bhavanto yamabhisamparaya ti.|| ||

Anacchariyam kho pan'etam bhante yam vessavanassa maharajassa tassam parisayam bhasato sammukha sutam sammukha patiggahitam 'yam-gatika te bhavanto yam-abhisamparaya' ti.|| ||

Tassa mayham bhante etad ahosi:|| ||

'Bhagavantan ca dakkhami.|| ||

Idan ca Bhagavato arocessami' ti.|| ||

Ime kho me bhante dve paccaya Bhagavantam dassanaya upasankamitum.|| ||

 

§

 

12. Purimani bhante divasani purimatarani tadahuposathe pannarase vassupanayikaya punnaya punnamaya rattiya kevalakappa ca deva Tavatimsa sudhammayam sabhayam sannisinna honti sannipatita,||
mahati ca dibbaparisa samantato sannisinna honti sannipatita.|| ||

Cattaro ca Maharajano catuddisa nisinna honti.|| ||

Puratthimaya disaya Dhatarattho Maharaja pacchimabhimukho nisinno hoti deve purakkhatva.|| ||

Dakkhinaya disaya Viru'hako Maharaja uttarabhimukho nisinno hoti deve purakkhatva.|| ||

Pacchimaya disaya Virupakkho Maharaja puratthabhimukho nisinno hoti deve purakkhatva.|| ||

Uttaraya disaya vessavano Maharaja dakkhinabhimukho nisinno hoti deve [208] purakkhatva.|| ||

Yada bhante kevalakappa ca deva Tavatimsa sudhammayam sabhayam sannisinna honti sannipatita,mahati ca dibbaparisa samantato sannisinna honti sannipatita,||
cattaro ca Maharajano catuddisa nisinna honti idam tesam hoti asanasmim.|| ||

Atha paccha amhakam asanam hoti.|| ||

Ye te bhante deva Bhagavati brahmacariyam caritva adhunupapanna Tavatimsakayam,||
te anne deve atirocanti vannena c'eva yasasa ca.|| ||

Tenassudam bhante deva Tavatimsa attamana honti pamudita pitisomanassajata.|| ||

"Dibba vata bho kaya paripuranti hayanti asura kaya " ti.|| ||

13. Atha kho bhante Sakko devanam indo devanam Tavatimsanam sampasadam viditva imahi gathahi anumodi:|| ||

Modanti vata bho deva Tavatimsa sahindaka||
Tathagatam namassanta Dhammassa ca sudhammatam.||
Nave deve ca passanta vannavante yasassine||
Sugatasmim brahmacariyam caritvana idhagate.||
Te anne atirocanti vannena yasasayuna||
Savaka bhuripannassa visesupagata idha.||
Idam disvana nandanti Tavatimsa sahindaka||
Tathagatam namassanta Dhammassa ca sudhammatan ti.|| ||

[209] Tena sudam bhante deva Tavatimsa bhiyosomattaya attamana honti pamudita pitisomanassajata.|| ||

'Dibba vata bho kaya paripuranti hayanti asura kaya ' ti.|| ||

14. Atha kho bhante yen'atthena deva Tavatimsa sudhammayam sabhayam sannisinna honti sannipatita,||
tam attham cintayitva tam attham mantayitva vuttavacanapi tam3 Cattaro Maharajano tasmim atthe honti,||
paccanu-sittha-vacana pi tam Cattaro Maharajano tasmim atthe honti,||
sakesu asanesu thita avipakkanta.|| ||

"Te vutta-vakya rajano patiggayhanu-sasanim||
Vippasanna-mana santa atthamsu samhi asane" ti.|| ||

15. Atha kho bhante uttaraya disaya u'aro aloko sanjayi,||
obhaso patu-r-ahosi,||
atikkammeva devanam devanubhavam.|| ||

Atha kho bhante Sakko devanam indo deve Tavatimse amantesi.|| ||

Yatha kho marisa nimitattani dissanti u'aro aloko sanjayati.|| ||

Obhaso patu-bhavati,||
Brahma patubhavissati,||
brahmuno h'etam pubbanimittam patubhavaya yad idam aloko sanjayati obhaso patubhavati ti.|| ||

"Yatha nimitta dissanti Brahma patu bhavissati,||
Brahmuno h'etam nimittam obhaso vipulo maha" ti.|| ||

16. Atha kho bhante deva Tavatimsa yathasakesu asanesu nisidimsu.|| ||

'Obhasame tam nassama yam vipako bhavissati sacchikatva 'va nam gamissama ti.|| ||

Cattaro pi Maharajano yathasakesu asananesu nisidimsu|| ||

"Obhasame tam nassama yam vipako bhavissati,||
sacchi- [210] katva va nam gamissama" ti.|| ||

Idam sutva deva Tavatimsa ekagga samapajjimsu:|| ||

"Obhasame tam nassama,||
yam vipako bhavissati,||
sacchikatva va nam gamissama" ti.|| ||

17. Yada bhante Brahma Sanamkumaro devanam Tavatimsanam patu-bhavati olarikam attabhavam abhinimminitva patu-bhavati.|| ||

Yo kho pana bhante brahmuno pakativanno,||
anabhisambhavaniyo so devanam Tavatimsanam cakkhupathasmim.|| ||

Yada bhante Brahma Sanamkumaro devanam Tavatimsanam patu-bhavati so anne deve atirocati vannena c'eva yasasa ca.|| ||

Seyyatha pi bhante sovanno viggaho manusam viggaham atirocati,||
evam eva kho bhante yada Brahma Sanamkumaro devanam Tavatimsanam patu-bhavati,||
so anne deve atirocati vannena c'eva yasasa ca.|| ||

Yada bhante Brahma Sanamkumaro devanam Tavatimsanam patu-bhavati,||
na tassam parisayam koci devo abhivadeti va paccuttheti va asanena va nimanteti.|| ||

Sabbe va tunhibhuta panjalika pallankena nisidanti ' yassada'ni dev'assa icchi'ssati Brahma Sanamkumaro tassa dev'assa pallankena nisidissati' ti.|| ||

Yassa kho pana bhante dev'assa Brahma Sanamkumaro pallankena nisidati,||
ularam so labhati devo vedapatilabham,||
ularam so labhati devo somanassapatilabham,||
seyyatha pi bhante raja khattiyo muddhavasitto adhunabhisitto rajjena,||
ularam so labhati vedapatilabham,||
ularam so labhati somanassapatilabham,||
evam eva kho bhante yassa dev'assa Brahma Sanamkumaro pallanke nisidati ularam so labhati devo vedapatilabham,||
ularam so labhati devo somanassapatilabham.|| ||

[211] 18. Atha bhante Brahma Sanamkumaro olarikam attabhavam abhinimminitva kumaravanni hutva pancasikho devanam Tavatimsanam patu-r-ahosi.|| ||

So vehasam abbhuggantva akase anta'ikkhe pallankena nisidi.|| ||

Seyyatha pi bhante balava puriso supacc'atthate va pallanke same va bhumibhage pallankena nisideyya,||
evam eva kho bhante Brahma Sanamkumaro vehasam abbhuggantva akase anta'ikkhe pallankena nisiditva devanam Tavatimsanam sampasadam viditva imahi gathahi anumodi:|| ||

"Modanti vata bho deva Tavatimsa sahindaka||
Tathagatam namassanta Dhammassa ca sudhammatam.||
Nave deve ca passanta vannavante yasassine||
Sugatasmim buhmacariyam caritvana idhagate.||
Te anne atirocanti vannena yasasayuna||
Savaka bhuripannassa visesupagata idha.||
Idam disvana nandanti Tavatimsa sahindaka||
Tathagatam namassanta Dhammassa ca sudhammatan ti.|| ||

19. Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro bhasittha.|| ||

Idam attham bhante Brahmuno Sanamkumarassa bhasato atthangasamannagato saro hoti:|| ||

vissattho ca||
vinneyyo ca||
manju ca||
savaniyo ca||
bindu ca||
avisari ca||
gambhiro ca||
ninnadi ca.|| ||

Yatha parisam kho pana bhante Brahma Sanamkumaro sarena vinnapeti.|| ||

Na c'assa bahiddha parisaya ghoso niccharati.|| ||

Yassa kho pana bhante evam atthangasamannagato saro hoti,||
so vuccati 'Brahmasaro' ti.|| ||

20. Atha kho bhante Brahma Sanamkumaro tettimsa attabhave abhinimminitva devanam Tavatimsanam [212] paccekapallankesu paccekapallankena nisiditva deve Tavatimse amantesi:|| ||

"Tam kim mannanti bhonto deva Tavatimsa?|| ||

Yavan ca so Bhagava bahujana-hitaya patipanno bahujanasukhaya lokanukmpaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Ye hi keci bho Buddham saranam gata||
Dhammam saranam gata||
Sangham sarana gata||
silesu paripurakarino,||
te kayassa bheda param marana app'ekacce Paranimmita-Vasavattinam devanam sahabyatam upapajjanti.|| ||

App'ekacce Nimmanaratinam devanam sahabyatam upapajjanti,||
app'ekacce Tusitanam devanam sahabyatam upapajjanti,||
app'ekacce Yamanam devanam sahabyatam upapajjanti,||
app'ekacce Tavatimsanam devanam sahabyatam upapajjanti,||
app'ekacce Catummaharajikanam devanam sahabyatam upapajjanti.|| ||

Ye sabbanihinam kayam paripurenti te gandhabbakayam paripurenti ti.|| ||

21. Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro bhasittha.|| ||

Idam attham bhante brahmuno sanamkumarassa bhasato ghoso yeva.|| ||

Deva mannanti yvayam mama pallanke,||
svayam eko'va bhasati ti.||| ||

"Ekasmim bhasamanasmim sabbe bhasanti nimmita||
Ekasmim tunhimasine sabbe tunhi bhavanti te.||
Tada su deva mannanti Tavatimsa sahindaka||
yvayam mama pallanka so 'yam eko'va bhasati'" ti.|| ||

22. Atha kho bhante Brahma Sanamkumaro ekattena attanam upasamhasi.|| ||

Ekattena attanam upasanharitva [213] Sakkassa devanam indassa pallanke pallankena nisiditva deve Tavatimse amantesi:

'Tam kim mannanti bhonto deva Tavatimsa?|| ||

Yava supannatta v'ime tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena cattaro iddhipada pannatta iddhi-pahutaya iddhi-visavitaya iddhi-vikubbanataya.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha bho bhikkhu chanda-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti,||
viriya-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti,||
citta-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti,||
vimamsa-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti.|| ||

Ime kho bho tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena cattaro iddhipada pannatta iddhi-pahutaya iddhi-visavitaya iddhi-vikubbanataya.|| ||

Ye hi keci bho atitam addhanam samana va brahmana va aneka-vihitam iddhi-vidham paccanubhosum,||
sabbe te imesam yeva catunnam iddhipadanam bhavitatta bahuli-katatta.|| ||

Ye pi hi keci bho anagatam addhanam samana va brahmana va aneka-vihitam iddhi-vidham paccanubhossanti,||
sabbe te imesam yeva catunnam iddhipadanam bhavitatta bahuli-katatta.|| ||

Ye pi hi keci bho etarahi samana va brahmana va aneka-vihitam iddhi-vidham paccanubhonti,||
sabbe te imesam yeva catunnam iddhipadanam bhavitatta bahuli-katatta.|| ||

Passanti no bhonto deva Tavatimsa mama pi mam evarupam iddhanubhavana' ti?|| ||

'Evam Brahme' ti.|| ||

'Aham pi kho bho imesam yeva catunnam iddhi- [214] padanam bhavitatta bahuli-katatta evam mahiddhiko evam mahanubhavo' ti.|| ||

23. Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro abhasittha.|| ||

Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro bhasitva deve Tavatimse amantesi.|| ||

Tam kim mannanti bhonto deva Tavatimsa?|| ||

Yavan c'idam tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena tayo okasadhigama anubuddha sukhassa adhigamaya.|| ||

Katame tayo?|| ||

Idha bho ekacco samsattho viharati kamehi,||
samsattho akusalehi dhammehi.|| ||

So aparena samayena ariya-dhammam sunati,||
yoniso manasikaroti,||
dhammanudhammam patipajjati.|| ||

So ariya-dhamma-savanam agamma yoniso manasikaram dhammanudhamma-patipattim asamsattho viharati kamehi,||
asamsattho akusalehi dhammehi.|| ||

Tassa asamsatthassa kamehi asamsatthassa akusalehi dhammehi uppajjati sukham||
sukha bhiyyo somanassam.|| ||

Seyyatha pi bho muda pamojjam jayetha,||
evam eva kho bho asamsatthassa kamehi assatthassa akusalehi dhammehi uppajjati sukham,||
sukha bhiyyo somanassam.|| ||

Ayam kho bho tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena padhamo okasadhigamo anubuddho sukhassa adhigamaya.|| ||

24. Puna ca param bho idh'ekaccassa||
olarika kaya-sankhara appatippassaddha honti.|| ||

Olarika vaci-sankhara appatippassaddha honti.|| ||

Olarika citta-sankhara appatippassaddha honti.|| ||

So aparena samayena ariya-dhammam sunati,||
yoniso manasikaroti,||
dhammanudhammam-patipajjati.|| ||

Tassa ariya-dhamma-savanam agamma yoniso-manasikaram dhammanudhamma-patipattim,||
olarika kaya-sankhara patippasasambhanti,||
olarika vaci-sankhara patippassambhanti,||
[215] olarika citta-sankhara patippassambhanti.|| ||

Tassa olarikanam kaya-sankharanam patippassaddhiya,||
olarikanam vaci-sankharanam patippassaddhiya,||
olarikanam citta-sankharanam patippassaddhiya uppajjati sukham||
sukha bhiyyo somanassam.|| ||

Seyyatha pi bho muda pamojjam jayetha.|| ||

Evam eva kho olarikanam kaya-sankharanam patippassaddhiya,||
olarikanam vaci-sankharanam patippassaddhiya,||
olarikanam citta-sankharanam patippassaddhiya uppajjati sukham,||
sukha bhiyyo somanassam.|| ||

Ayam kho bho tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena dutiyo okasadhigamo anubuddho sukhassa adhigamaya.|| ||

25. Puna ca param bho idh'ekacco idam kusalan ti yathabhutam nappajanati.|| ||

Idam akusalan ti yathabhutam nappajanati,||
idam savajjam idam anavajjam idam sevitabbam idam na sevitabbam idam hinam idam panitam idam kanhasukkasappatibhaganti yathabhutam nappajanati.|| ||

So aparena samayena ariya-dhammam sunati yoniso manasikaroti dhammanudhammam patipajjati.|| ||

So ariya-dhammasavanam agamma yonisomanasikaram dhammanudhammappatipattim idam kusalan ti yathabhutam pajanati,||
idam akusalan ti ythabhutam pajanati,||
idam savajjam||
idam anavajjam||
idam sevitabbam||
idam na sevitabbam||
idam hinam||
idam panitam||
idam kanhasukkasappatibhaganti yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa evam janato evam passato avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Tassa avijjaviraga vijjuppada uppajjati sukham,||
sukha bhiyyo somanassam.|| ||

Seyyatha pi bho muda pamojjam jayetha,||
evam eva kho bho avijjaviraga vijjuppada uppajjati sukham,||
sukha bhiyyo somanassam.|| ||

Ayam kho bho tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena tatiyo okasadhigamo anubuddho sukhassa adhigamaya.|| ||

[216] Ime kho bho tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena tayo okasadhigama anubuddha sukhassa adhigamayati.|| ||

Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro bhasittha.|| ||

26. Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro abhasittha.|| ||

Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro bhasitva deve Tavatimse amantesi:

'Tam kim mannanti bhonto deva Tavatimsa?|| ||

Yava supannatta v'ime tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena.|| ||

Cattaro satipatthana kusalassadhigamaya.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha bho bhikkhu ajdhattam kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijdhadomanassam.|| ||

Ajdhattam kaye kayanupassi viharanto tattha samma-samadhiyati samma-vippasidati.|| ||

So tattha samma-samahito samma-vippasanno bahiddha parakaye nanadassanam abhinibbatteti.|| ||

Ajdhattam vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijdhadomanassam.|| ||

Ajdhattam vedanasu vedananupassi viharantotattha samma-samadhiyati samma-vippasidati.|| ||

So tattha samma-samahito

Samma-vippasanno bahiddha paravedanasu nanadassanam abhinibbatteti.|| ||

Ajdhattam citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijdhadomanassam.|| ||

Ajdhattam citte cittanupassi viharanto tattha samma-samadhiyati samma-vippasidati.|| ||

So tattha samma-samahito samma-vippasanno bahiddha paracitte nanadassanam abhinibbatteti.|| ||

Ajdhattam dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijdhadomanassam.|| ||

Ajdhattam dhammesu dhammanupassi viharanto tattha samma-samadhiyati samma-vippasidati.|| ||

So tattha samma-samahito samma-vippasanno bahiddha paradhammesu nanadassanam abhinibbatteti.|| ||

Ime kho bho tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena cattaro satipatthana pannatta kusalassa adhigamaya ti.|| ||

27. Idam attham bhante Brahma sankumaro bhasittha.|| ||

Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro bhasitva deve Tavatimse amantesi.|| ||

'Tam kim mannanti bhonto deva Tavatimsa?|| ||

Yava supannatta v'ime tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena satta samma-samadhi-parikkhara samma-samadhissa bhavanaya samma-samadhissa paripuriya.|| ||

Katame satta?|| ||

Samma-ditthi,||
samma-samkappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma- [217] ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati.|| ||

Ya kho bho imehi sattahi angehi cittassa ekaggata parikkhata,||
ayam vuccati bho ariyo samma-samadhi saupaniso iti pi saparikkharo iti pi.|| ||

Samma-ditthi'ssa bho samma-sankppo pahoti,||
samma-sankappassa samma-vaca pahoti,||
samma-vacassa samma-kammanto pahoti,||
samma-kammantassa samma-ajivo pahoti,||
samma-ajivassa samma-vayamo pahoti,||
samma-vayamassa samma-sati pahoti,||
samma-satissa samma-samadhi pahoti,||
samma-samadhi'ssa samma-nanam pahoti,||
samma-nanassa samma-vimutti pahoti.|| ||

Yam hi tam bho samma-vadamano vadeyya,||
svakkhato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko1 paccattam veditabbo vinnuhi.|| ||

Aparuta amatassa dvarati,idame tam samma-vadamano vadeyya svakkhato hi bho Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi.|| ||

Aparuta amatassa dvarati.|| ||

Ye hi keci bho Buddhe aveccappasadena samannagata,||
Dhamme aveccappasadena samannagata,||
Sanghe aveccappasadena samannagata,||
ariya-kantehi silehi samnna- [218] gata.|| ||

Ye hi kec'ime opapatika dhammavinita satirekani catuvisatisatasahassani Magadhaka paricaraka abbhatita kalakata tinnam samyojananam parikkhaya sotapanna avinipata-dhamma niyata sambodhi-parayana.|| ||

Atthi c'ev'ettha sakadagamino.|| ||

Atthayam itara paja||
Punnabhaga ti me mano,||
Samkhatum no pi sakkomi||
Musa-vadassa ottapan ti.|| ||

28. Idam attham bhante Brahma Sanamkumaro bhasittha.|| ||

Idam attham bhante brahmuno sanamkumarassa bhasato vessavanassa maharajassa evam cetaso parivitakko udapadi.|| ||

'Acchariyam vata bho.|| ||

Abbhutam vata bho,||
evarupopi nama u'aro sattha bhavissati,||
evarupam ularam dhammakkhanam,||
evarupa u'ara visesadhigama pannayissanti' ti.|| ||

Atha bhanne Brahma Sanamkumaro vessavanassa maharajassa cetasa ceto paritavitakkamannaya vessavanam maharajanam etad avoca: "tam kimmannati bhavam vessavano Maharaja.|| ||

Atitam pi addhanam evarupo u'aro sattha ahosi,||
evarupam ularam dhammakkhanam,||
evarupa u'ara visesadhigama pannayimsu.|| ||

Anagatam pi addhanam evarupo u'aro sattha bhavissati.|| ||

Evarupam ularam dhammakkhanam,||
evarupa u'ara visesadhigama pannayissanti" ti.|| ||

 

§

 

29. Idam attham Brahma Sanamkumaro devanam Tavatimsanam abhasi.|| ||

Idam attham Vessavano Maharaja Brahmuno Sanamkumarassa devanam Tavatimsanam [219] bhasato sammukha sutam sammukha patiggahitam sayam parisayam arocesi.|| ||

Idam attham Janavasabho yakkho vessavanassa maharajassa sayam parisayam bhasato sammukha sutam sammukha patiggahitam Bhagavato arocesi.|| ||

Idam attham Bhagava Janavasabhassa yakkhassa sammukha sutva sammukha patiggahetva samanca abhinnaya ayasmato Anandassa arocesi.|| ||

Idam attham ayasma Anando Bhagavato sammukha sutva sammukha patiggahetva arocesi bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam 'tayidam brahmacariyam iddhanc'eva phitan ca vittharitam bahujannam puthubhutam yava deva-manussehi suppakasitanti.|| ||

Janavasabhasuttam pancamam.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement