Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 20

Maha Samaya Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[253]

[1][pts][piya][than] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam Bhagava Sakkesu viharati Kapivatthusmim Mahavane mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi sabbeh'eva arahantehi||
dasahi ca loka-dhatuhi devata yebhuyyena sannipatita honti Bhagavantam dassanaya bhikkhu-sanghan ca.|| ||

2. Atha kho catunnam Suddhavasakayikanam devatanam etad ahosi:|| ||

'Ayam kho Bhagava Sakkesu viharati Kapilavatthusmim Mahavane mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi sabbeh'eva arahantehi dasahi ca loka-dhatuhi devata yebhuyyena sannipatita honti Bhagavantam dassanaya bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Yan nuna mayam pi yena Bhagava ten'upasankameyyama.||
Upasankamitva Bhagavato santike paccekam gatham bhaseyyamati'.|| ||

3. Atha kho ta devata seyyatha pi nama balava puriso saminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham [254] saminjeyya,||
evam evam Suddhavasesu devesu antarahita Bhagavato purato patur ahamsu.|| ||

Atha kho ta devata Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthamsu,||
eka-m-antam thita kho eka devata Bhagavato santike imam gatham abhasi:|| ||

'Maha-samayo pavanasmim deva-kaya samagata,||
Agat'amha imam dhamma-samayam dakkhitaye aparajita-sanghan' ti.|| ||

Atha kho apara devata Bhagavato santike imam gatham abhasi:|| ||

'Tatra bhikkhavo samadahamsu cittam attano ujukam akamsumsu,||
Sarathi va nettani gahetva indriyani rakkhanti pandita' ti.|| ||

Atha kho apara devata Bhagavato santike imam gatham abhasi:|| ||

Chetva khilam chetva paligham inda-khilam uhacca-m-aneja,||
Te caranti suddha vimala cakkhumata sudanta susu-naga' ti.|| ||

[255] Atha kho apara devata Bhagavato santike imam gatham abhasi:|| ||

'Ye keci Buddham saranam gatase na te gamissanti apayam,||
Pahaya manusam deham deva-kayam paripuressan' ti.|| ||

4. Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:||
'Yebhuyyena bhikkhave dasasu loka-dhatu devata sannipatita honti, Tathagatam dassanaya bhikkhu-sanghan ca|| ||

Ye pi te bhikkhave ahesum, atitam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
tesam pi Bhagavantanam eta-parama yeva devata sannipatita ahesum seyyatha pi mayham etarahi.|| ||

Ye pi te bhikkhave bhavissanti anagatam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
tesam pi Bhagavantanam eta-parama yeva devata sannipatta bhavissanti, seyyatha pi mayham etarahi.|| ||

Acikkhissami bhikkhave deva-kayanam namani,||
kittayissami bhikkhave deva-kayanam namani,||
desissami bhikkhave deva-kayanam namani.|| ||

Tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissami' ti.|| ||

'Evam bhante' ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

5. Silokam anukassami; yattha bhumma tad assita,||
Ye sita giri-gabbharam pahitatta samahita||
Puthu siha va sallina lomahamsahisambhuno||
Odata-manasa suddha vippasanna-m-anavila||
[256] Bhiyyo panca-sate natva vane Kapilavatthave.||
Tato amattayi Sattha savake sasane rate:||
Deva-kaya abhikkanta te vijanatha bhikkhavo.'||
Te ca atappam akarum sutva Buddhassa sasanam.|| ||

6. Tesam patur ahu nanam amanussana dassanam||
App eke satam addakkhum sahassam atha sattatim||
Satam eke sahassanam amanussanamaddasum||
App eke'nantam addakkhum, disa sabba phuta ahu.||
Tan ca sabbam abhinnaya vavatthitvana cakkhuma||
Tato amantayi Sattha savake sasane rate:||
'Deva-kaya abhikkanta te vijanatha bhikkhavo,||
Ye vo'ham kittayissami girahi anupubbaso.|| ||

7. Satta sahassa va yakkha bhumma Kapilavatthava,||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

Cha sahassa Hemavata yakkha nanatta-vannino.||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino,||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

Satagira ti-sahassa yakkha nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino,||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

Icc ete so'asa-sahassa yakkha nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino,||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

[257] 8. Vessamitta panca-sata yakkha nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino,||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

Kumbhiro Rajagahiko Vepullassa nivesanam,||
Bhiyyo nam sata-sahassam yakkhanam payirupasati,||
Kumbhiro Rajagahiko so p'aga samitim vanam.|| ||

9. Puriman ca disam raja Dhatarattho pasasati,||
Gandhabbanam adhipati Maharaja yasassi so.||
Kumbhira yak?o Rajagahe vipule' samin nevasika:||
Putta pi tassa bahavo Inda-nama mahabbala,||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino,||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

Dakkhinan ca disam raja Viru'ho tam pasasati||
Kumbhandanam adhipati Maharaja yasassi so.||
Putta pi tassa bahavo Inda-nama mahabbala,||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino,||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

Pacchiman ca disam raja Virupakkho pasasati,||
Naganan ca adhipati Maharaja yasassi so.||
Putta pi tassa bahavo Inda-nama mahabbala,||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino,||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

Uttaran ca disam raja Kuvero tam pasasati||
Yakkhanan va adhipati Maharaja yasassi so.||
[258] Putta pi tassa bahavo Inda-nama mahabbala,||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino,||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

Purimam disam Dhatarattho dakkhinena Viru'hako||
Pacchimena Virupakkho Kuvero uttaram disam.||
Cattaro te Maharaja samanta caturo disa,||
Daddallamana atthamsu vane Kapilavatthave.|| ||

10. Tesam mayavino dasa agu vancanika satha||
Maya Kutendu Vetendu Vituc ca Vitucco saha||
Candano Kamasettho ca Kin nughandu Nighandu ca||
Panado Opamanno ca devasuto ca Matali.||
Cittaseno ca gandhabbo Na'o raja Janesabho||
Agu Pancasikho c'eva Timbaru Suriyavaccasa.||
Ete c'anne ca rajano gandhabba saha rajubhi||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

11. Ath'agu Nabhasa naga Vesala saha Tacchaka,||
Kambalassatara agu Payaga saha natibhi.||
Yamuna Dhatarattho ca agu naga yasassino,||
Eravano maha-nago so p'aga samitim vanam.|| ||

Ye naga-raje sahasa haranti||
Dibba dija pakkhi visuddha-cakkhu||
[259] Vehasaya te vana-majjha-patta||
Citra Supanna iti tesam namam.||
Abhayam tada naga rajanam asi,||
Supannato khemam akasi buddho,||
Sanhahi vacahi upavhayanta|| ||

Naga Supanna saranam agamsu Buddham.|| ||

12. Jita Vajira-hatthena samuddam Asura sita||
Bhataro Vasavass'ete iddhimanto yasassino||
Kalakanja mahabhimsa asura Danaveghasa||
Vepacitti Sucitti ca Paharado Namuci saha||
Satan ca Bali-puttanam sabbe Veroca-namaka||
Sannayahitva balim senam Rahubhaddam upagamum:||
'Samayo dani bhaddan te bhikkhunam samitam vanam'.|| ||

13. Apo ca deva Pathavi ca Tejo Vayo tad agamum,||
Varuna Varuna deva Somo ca Yasasa saha,||
Metta-karuna-kayika agu deva yasassino.|| ||

Das'ete dasadha kaya sabbe nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

14. Venhu ca deva Sahali ca Asama ca duve Yama,||
Candassupanisa deva Candam agu purakkhatva,||
Suriyassupanisa deva Suriyam agu purakkhatva,||
Nakkhattani purakkhatva agu Manda-valahaka,||
[260] Vasunam Vasavo settho Sakko p'aga purindado.|| ||

Das'ete dasadha kaya sabbe nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

15. Ath'agu Sahabhu deva jalam aggi-sikha'r'iva,||
Aritthaka ca Rojo ca umma-puppha-nibhasino,||
Varuna Saha-dhamma ca Accuta ca Anejaka,||
Suleyya-rucira agu, agu Vasavanesino.|| ||

Das'ete dasadha kaya sabbe nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

16. Samana Maha-samana Manusa Manusuttama||
Khidda-padusika agu, agu Mano-padusika,||
Ath'agu Harayo deva ye ca Lohita-vasino||
Paraga Maha-paraga agu deva yasassino.|| ||

Das'ete dasadha kaya sabbe nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

17. Sukka Karamha Aruna agu Vekhanasa saha,||
Odata-gayha pamokkha agu deva Vicakkhana,||
Sadamatta Haragaja Missaka ca yasassino,||
Thanayam aga Pajjanto yo disa abhivassati.|| ||

Das'ete dasadha kaya sabbe nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

18. [261] Khemiya Tusita Yama Katthaka ca yasassino,||
Lambitaka Lama-settha Joti-nama ca Asava,||
Nimmana-ratino agu, ath'agu Paranimmita.|| ||

Das'ete dasadha kaya sabbe nanatta-vannino||
Iddhimanto jutimanto vannavanto yasassino||
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam.|| ||

19. Satth'ete deva-nikaya sabbe nanatta-vannino,||
Namatvayena aganchum ye c'anne sadisa saha.||
'Pavuttha-jatim akhilam ogha-tinnam anasavam||
Dakkhem'ogha-taram nagam candam va asitatigam.'|| ||

20. Subrahma Paramatto ca putta iddhimato saha||
Sanan-kumaro Tisso ca so p'aga samitim vanam.||
Sahassam-Brahmalokanam Maha-Brahma'bhititthati,||
Upapanno jutimanto bhisma-kayo yasassi so.||
Das'ettha issara agu pacceka-vasavattino,||
Tesan ca majjhato aga Harito parivarito.|| ||

21. Te ca sabbe abhikkante sa-Inde-deve sa-Brahmake,||
Mara-sena abhikkami passa Kanhassa mandiyam.||
[262] 'Etha ganhatha bandhatha ragena bandham atthu ve||
Samanta parivaretha ma vo muncittha koci nam'.||
Iti tattha Maha-seno Kanha-senam apesayi,||
Panina thalam ahacca saram katvana bheravam.||
Yatha pavussako megho thanayanto savijjuko,||
Tada so pacucadavatti sankuddho asayamvasi.|| ||

22. Tan ca sabbam abhinnaya vavatthitvana cakkhuma||
Tato amantayi Sattha savake sasane rate:||
'Mara-sena abhikkanta, te vijanatha bhikkhavo.'||
Te ca atappam akarum sutva Buddhassa sasanam.||
Vita-ragehi pakkamum na sam lomam pi injayum.||
Sabbe vijita-sangama bhayatita yasassino||
Modanti saha bhutehi savaka te jane suta ti.|| ||

Mahasamayasuttam samattam


Contact:
E-mail
Copyright Statement