Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 23

Payasi Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[316]

[1][pts] EVAM ME SUTAM.|| ||

Ekam samayam ayasma kumaraKassapo Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi yena setabya nama kosalanam nagaram tadavasari.|| ||

Tatra sudam ayasma kumaraKassapo setabyayam viharati uttarena setabyam simsapavane.|| ||

Tena kho pana samayena payasirajanno setabyam ajjhavasati sattussadam satinakatthodakam sadhannam rajabhoggam ranna passenadina kosalena dinnam rajadayam brahmadeyyam.|| ||

Tena kho pana samayena payasissa rajannassa evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti "Iti pi n'atthi paro loko, n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam [317] kammanam phalam vipako" ti.|| ||

2. Assosum kho setabyaka brahmanagahapatika: "samano khalu bho kumaraKassapo samanassa Gotamassa savako Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi setabyam anuppatto setabyayam viharati uttarena setabyam simsapavane.|| ||

Tam kho pana bhavantam kumarakassapam evam kalyano kittisaddo abbhuggato: pandito vyatto medhavi bahussuto cittakathi kalyanapatibhano vuddho c'eva araha ca.|| ||

Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hoti" ti.|| ||

3. Atha kho setabyaka brahmanagahapatika setabyaya nikkhamitva sanghasanghi ganibhuta uttarena mukha gacchanti yena simsapavanam.|| ||

Tena kho pana samayena payasi rajanno uparipasade divaseyyam upagato hoti.|| ||

Addasa kho payasi rajanno setabyake brahmanagahapatike setabyaya nikkhamitva sanghasanghi ganibhute uttarena mukhe gacchante yena simsapavanam.|| ||

Disva khattam amantesi: kin nu kho bho khatte setabyaka brahmanagahapatika setabyaya nikkhamitva sanghasanghi ganibhuta uttarena mukha gacchanti yena simsapavananti?

[318] "atthi kho bho samano kumaraKassapo samanassa Gotamassa savako Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi setabyam anuppatto,||
setabyayam viharati uttarena setabyam simsapavane.|| ||

Tam kho pana bhavantam kumarakassapam evam kalyano kittisaddo abbhuggato: pandito vyatto medhavi bahussuto cittakathi kalyanapatibhano vuddho c'eva araha cati.|| ||

Tam enam te bhavantam kumarakassapam dassanaya upasankamanti" ti.|| ||

"Tena hi bho khatte yena setabyaka brahmanagahapatika ten'upasankama.|| ||

Upasankamitva setabyake brahmanagahapatike evam vadehi: payasi bho rajanno evam aha' agamentu kira bhavanto,||
payasi pi rajanno samanam kumarakassapam dassanaya upasankamissati pura samano kumaraKassapo setabyake brahmanagahapatike bale abyatte sannapeti: iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthisukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

N'atthi hi bho khatte paro loko,||
n'atthi satta opapatika n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti.|| ||

'Evam bho' ti kho so khatta payasissa rajannassa patissutva yena setabyaka brahmanagahapatika ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva setabyake brahmanagahapatike etad avoca: payasi bho rajanno evam aha: agamentu kira bhavanto,||
payasi pi rajanno samanam kumarakassapam dassanaya upasankamissati" ti.|| ||

4. Atha kho payasi rajanno setabyakehi brahmanagahapatikehi parivuto yena simsapavanam yena ayasma kumaraKassapo ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmata kumarakassapena saddhim sammodi,||
sammodaniyam [319] katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Setabyakapi kho brahmanagahapatika appekacce ayasmantam kumarakassapam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu,||
appekacce ayasmata kumarakassapena saddhim sammodimsu,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Appekacce yenayasma kumaraKassapo tenanjalim panametva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Appekacce namagottam savetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Appekacce tunhibhuta eka-m-antam nisidimsu.|| ||

5. Eka-m-antam nisinno kho payasi rajanno ayasmantam kumarakassapam etad avoca: "aham hi bho kassapa evam-vadi evam-ditthim 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti.|| ||

"Naham rajanna evam-vadi evam-ditthim addasam va assosi va.|| ||

Katham hi nama evam vadeyya: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

Tena hi rajanna tam yeva ettha patipucchissami,||
yatha te khameyya tatha nam byakareyyasi.|| ||

Tam kim mannasi rajanna ime candimasuriya imasmim va loke parasmim va,||
deva va te manussa va ti?

"Ime bho kassapa candimasuriya parasmim loke na imasmim,||
deva te na manussa" ti.|| ||

"Imina pi kho te rajanna pariyayena evam hotu: iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho evam me ettha hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti.|| ||

6. Atthi pana rajanna pariyayo yena te pariyayena evam hoti: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika [320] n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti?|| ||

"Atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

"Yatha katham viya rajanna" ti?

"Idha me bho kassapa mittamacca natisalohita panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaca pharusavaca samphappalapi abhijjhalu byapannacitta micchaditthi.|| ||

Te aparena samayena abadhika honti dukkhita balhagilana.|| ||

Yadaham janami na dani me imamha abadha vutthahi'ssantiti tyaham upasankamitva evam vadami: santi kho bho eke samana-brahmana evamvadino evam-ditthino ye te panatipati adinnadayi kamesu vicchacari musavadi pisunavaca pharusavaca samphappalapi abhijjhalu byapannacitta micchaditthi.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjissanti ti.|| ||

Bhavanto kho pana panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaca pharusavaca samphappalapi abhijjhalu byapannacitta micchaditthi.|| ||

Sace tesam bhavatam samana-brahmananam saccam vacanam,||
bhavanto kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjissanti.|| ||

Sace bho kayassa bheda param marana apayam duggatim Nirayam upapajjeyyatha,||
yena me agantva aroceyyatha: 'Iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

Bhavanto kho pana me saddhayika paccayika yam bhavantehi dittham,||
yatha samam dittham evam etam bhavissati' ti.|| ||

Te me sadhu' ti [321] patissutva n'eva agantva arocenti,||
na pana dutam pahinanti.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti."|| ||

"Tena hi rajanna tam yeva ettha patipucchissami,||
yatha te khameyya,||
tatha nam byakareyyasi.|| ||

Tam kim mannasi rajanna? Idha te purisa coram agucarim gahetva dasseyyum 'ayam te bhante coro agucari,||
imassa yam icchasi,||
tam dandam panehi' ti,||
te tvam evam vadeyyasi 'tena hi bho imam purisam dalhaya rajjuya pacchabaham galhabandhanam bandhitva khuramundam karetva1 barassarena panavena rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam parinetva dakkhinena dvarena nikkhametva dakkhinato nagarassa aghatane 2 sisam chindatha' ti.|| ||

Te 'sadhu' ti patissutva tam purisam dalhaya rajjuya pacchabaham galhabandhanam bandhitva khuramundam karetva kharassarena panavena rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam parinetva dakkhinena dvarena nikkhametva dakkhinato nagarassa aghatane3 nisidapeyyum.|| ||

Labheyya nu kho so coro coraghatesu 'agamentu tava bhavanto coraghata amukasmim me game va nigame va mittamacca natisalohita,||
yavaham tesam uddassetva agacchami' ti? [322] udahu vippalapantass'eva coraghata sisam chindeyyunti?"

"Na hi so bho kassapa coro labheyya coraghatesu: agamentu tava bhavanto coraghata amukasmim game va nigame va mittamacca natisalohita,||
yavaham tesam uddassetva agacchami' ti.|| ||

Atha kho nam vippalapantass'eva coraghata sisam chindeyyunti.|| ||

"So hi nama rajanna coro manusso manussabhutesu coraghatesu na labhi'ssati: agamentu tava bhonto coraghata amukasmim me game va nigame va mittamacca natisalohita,||
yavaham tesam uddesetva agacchami' ti.|| ||

Kim pana te mittamacca natisalohita panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaca pharusavaca samphappalapi abhijjhalu byapannacitta micchaditthi,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna labhi'ssanti nirayapalesu: "agamentu tava bhavanto nirayapala yava mayam payasissa rajannassa gantva arocema iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti? imina pi kho te rajanna pariyayena evam hotu: iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako ti.|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho evam me ettha hoti iti pi n'atthi paro loko n'atthi satta opapatika n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti".|| ||

7. "Atthi pana rajanna pariyayo yena te pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

"Yatha katham viya rajanna" ti?

"Idha me bho kassapa mittamacca natisalohita panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu mcchacara [323] pativirata musa-vada pativirata pisunaya vacaya pativirata pharusaya vacaya pativirata samphappalapa pativirata anabhijjhalu abyapannacitta sammaditthi.|| ||

Te aparena samayena abadhika honti dukkhita balhagilana yadaham janami "na1 dani me imamha abadha vutthahi'ssanti' ti.|| ||

Tyaham upasankamitva evam vadami: santi kho bho eke samana-brahmana evam vadino evam ditthino "ye te panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesumicchacara pativirata musa-vada pativirata pisunaya vacaya pativirata pharusaya vacaya pativirata samphappalapa pativirata anabhijjhalu abyapannacitta sammaditthi,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti" ti.|| ||

Bhavanto kho panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu micchacara pativirata musa-vada pativirata pisunaya vacaya pativirata pharusaya vacaya pativirata samphappalapa pativirata anabhijjhalu abyapannacitta sammaditthi.|| ||

Sace tesam bhavatam samana-brahmananam saccam vacanam,||
bhavanto kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyyatha,||
yena me agantva aroceyyatha: 'Iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sutatadukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

Bhavanto kho pana me saddhayika paccayika,||
yam bhavantehi dittham,||
yatha samam dittham evam etam bhavissati ti.|| ||

Te me 'sadhu' ti patissutva n'eva agantva arocenti na pana dutam pahinanti.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: [324] iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti".|| ||

"Tena hi rajanna upamam te karissami.|| ||

Upamayapi idh'ekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Seyyatha pi rajanna puriso guthakupe sasisakam nimuggo assa,||
atha tvam purise anapeyyasi: 'tena hi bho tam purisam tamha guthakupa uddharatha' ti te 'sadhu' ti patissutva tam purisam tamha guthakupa uddhareyyum,||
te tvam evam vadeyyasi: 'tena hi bho tassa purisassa kaya veepesikahi gutam sunimmajjitam nimmajjatha" ti.|| ||

te 'sadhu' ti patissutva tassa purisassa kaya veepesikahi gutham sunimmajjitam nimmajjeyyum,||
te tvam evam vadeyyasi: 'tena hi bho tassa purisassa kayam pandumattikaya tikkhattum subbattitam ubbattetha' ti.|| ||

Te tassa purisassa kayam pandumattikaya tikkhattum subbattitam ubbatteyyum,||
te tvam evam vadeyyasi: 'tena hi bho tam purisam telena abbhanjitva sukhumena cunnena tikkhattum suppadhotam karotha' ti,||
te tam purisam telena abbhanjitva sukhumena cunnena tikkhattum suppadhotam kareyyum,||
te tvam evam vadeyyasi: 'tena hi bho tassa purisassa kesamassum kappetha' ti,||
te tassa purisassa kesamassum kappeyyum,||
te tvam evam vadeyyasi: 'tena hi bho tassa purisassa mahagghanca malam mahagaghanca vilepanam mahagaghani ca vatthani upaharatha' ti,||
te tassa purisassa mahagghanca malam mahagghanca [325] vilepanam magagghani ca vatthani upahareyyum,||
te tvam evam vadeyyasi: 'tena hi bho tam purisam pasadam aropetva panca kamagunani upatthapetha' ti,||
te tam purisam pasadam aropetva pancakamagunani upatthapeyyum,||
tam kim mannasi rajanna? Api nu tassa purisassa sunahatassa suvilittassa sukappitakesamassussa amuttamalabharanassa odatavatthavasanassa uparipasadavaragatassa pancahi kama-gunehi samappitassa samangibhutassa paricarayamanassa punadeva tasmim guthakupe nimmujjitukamyata1 assa' ti"?

"No h'idam bho kassapa".|| ||

"Tam kissa hetu?"

"Asuci bho kassapa guthakupo,||
asuci c'eva asuci sankhato ca duggandho ca duggandhasankhato ca jeguccho ca jegucchasankhato ca patikkulo ca patikkulasankhato cati.|| ||

"Evam eva kho rajanna manussa devanam asuci c'eva asucisankhata ca duggandha ca duggandhasankhata ca jeguccha ca jegucchasankhata ca patikkula ca patikulasankhata ca.|| ||

Yojanasatam kho rajanna manussagandho deve ubbadhati.|| ||

Kim pana te mittamacca natisalohita panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu micchacara pativirata musa-vada pativirata pisunaya vacaya pativirata pharusaya vacaya pativirata samphappalapa pativirata anabhijjhalu abyapannacitta sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna te agantva arocessanti: iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam [326] kammanam phalam vipako' ti? Imina pi kho te rajanna pariyayena evam hotu iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti.|| ||

Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho evam me ettha hoti.|| ||

Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

8. "Atthi pana bho rajanna pariyayo yena te pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika.|| ||

N'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

"Yathakatham viya rajanna" ti?

"Idha me bho kassapa mittamacca natisalohita panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu micchacara pativirata musa-vada pativirata suramerayamajjappamadatthana pativirata.|| ||

Te aparena samayena abadhika honti dukkhita balhagilana.|| ||

Yadaham janami na dani me imamha abadha vutthahi'ssantiti tyaham upasankamitva evamvadami: santi kho bho eke samana-brahmana evamvadino evam-ditthino 'ye te panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu micchacara pativirata musa-vada pativirata suramerayamajjappamadatthana pativirata,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam uppajjanti devanam Tavatimsanam sahabyatanti,||
bhavanto kho panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu micchacara pativirata musa-vada pativirata suramerayamajjapamadatthana pativirata.|| ||

Sace tesam bhavatam samana-brahmananam saccam vacanam,||
bhavanto kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjissanti devanam Tavatimsanam sahabyatam.|| ||

Sace bho kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyyatha devanam Tavatimsanam sahabyatam,||
yena me agantva aroceyyatha iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

Bhavanto kho pana me sadnyika paccayika,||
yam bhaventehi dittham,||
yatha [327] samam dittham,||
evam etam bhavissatiti te me 'sadhu' ti.patissutva n'eva agantva arocenti na pana dutam pahinanti.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loke n'atthi satta opapatika katthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti.|| ||

"Tena hi rajanna tam yeva ettha patipucchissami,||
yatha te khameyya tatha nam byakareyyasi.|| ||

Yam kho pana rajanna manusakam vassasatam,||
devanam Tavatimsanam eso eko rattindivo.|| ||

Taya rattiya timsa rattiyo maso,||
tena masena dvadasa masiyo samvaccharo,||
tena samvaccharena dibbam vassasahassam devanam Tavatimsanam ayuppamanam.|| ||

Ye te mittamacca natisalohita panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu micchacara pativirata musa-vada pativirata suramerayamajjapamadatthana pativirata,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna devanam Tavatimsanam sahabyatam,||
sace pana tesam evam bhavissati: 'yava mayam dve va tini va rattindivani dibbehi pancahi kama-gunehi samappita samangibhuta paricarema,||
atha mayam payasissa rajannassa gantva aroceyyama: iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti,||
api nu te agantva aroceyyum: iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti"?

"No h'etam bho kassapa,||
api hi mayam bho kassapa ciramkalakata pi bhaveyyama.|| ||

Ko pan'etam bhoto kassapassa aroceti: atthi deva Tavatimsati va,||
evam dighayuka deva Tavatimsati va.|| ||

Na mayam [328] bhoto kassapassa saddahama atthi deva Tavatimsa ti va evam dighayuko deva Tavatimsa ti va" ti.|| ||

"seyyatha pi rajanna jaccandho puriso na passeyya kanhasukkani rupani,||
na passeyya nilakani rupani,||
na passeyya pitakani rupani,||
na passeyya lohitakani rupani,||
na passeyya manjetthikani rupani,||
na passeyya samavisamam na passeyya tarakarupani,||
na passeyya candimasuriye,||
so evam vadeyya 'n'atthi kanhasukkani rupani,||
n'atthi kanhasukkanam rupanam dassavi,||
n'atthi nilakani rupani,||
n'atthi nilakanam rupanam dassavi,||
n'atthi pitakani rupani,||
n'atthi pitakanam rupanam dassavi,||
n'atthi lohitakani rupani,||
n'atthi lohitakanam rupanam dassavi,||
n'atthi manjetthikani rupani,||
n'atthi manjetthikanam rupanam dassavi,||
n'atthi samavisamam,||
n'atthi samavisamassa dassavi,||
n'atthi tarakarupani,||
n'atthi tarakarupanam dassavi,||
n'atthi candimasuriya,||
n'atthi candima-suriyanam dassavi,||
ahame tam na janami,||
ahame tam na passami tasma tam n'atthini.|| ||

Samma nu kho bho rajanna vadamano vadeyya" ti?

"No h'etam bho kassapa.|| ||

Atthi kanhasukkani rupani,||
atthi kanhasukkanam rupanam dassavi,||
atthi nilakani rupani,||
atthi nilakanam rupanam dassavi,||
atthi pitakani rupani,||
atthi pitakanam rupanam dassavi,||
atthi lohitakani rupani,||
atthi lohitakanam rupanam dassavi,||
atthi manjetthikani rupani,||
atthi manjetthikanam rupanam [329] dassavi,||
atthi samavisamam atthi samavisamassa dasasavi,||
atthi tarakarupani,||
atthi tarakarupanam dassavi,||
atthi candimasuriya,||
atthi candima-suriyanam dassavi.|| ||

'Ahame tam na janami,||
ahame tam na passami,||
tasma ta n'atthi' ti na hi so bho kassapa samma vadamano vadeyya" ti.|| ||

"Evam eva kho tvam rajanna jaccandhupamo manne patibhasi,||
yam mam tvam evam vadesi: ko pan'etam bhoto kassapassa aroceti: atthi deva Tavatimsati va,||
evam dighayuka deva Tavatimsati va.|| ||

Na mayam bhoto kassapassa saddahama atthi deva Tavatimsati va evam dighayuka deva Tavatimsati va' ti.|| ||

Na kho rajanna evam paro loko datthabbo.|| ||

Yatha tvam mannasi imina mamsacakkhuna.|| ||

Ye kho te rajanna samana-brahmana aranne vanapatthani pannani senasanani patisevanti appasaddani appanigghosani,||
te tattha appamatta atapino pahitatta viharanta dibbam cakkhum visodhenti,||
te dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena imanc'eva lokam passanti paranca,||
satte ca opapatike.|| ||

Evan ca kho rajanna paro loko datthabbo.|| ||

Na tv eva yatha tvam mannasi imina mamsacakkhuna.|| ||

Imina pi kho te rajanna pariyayena evam hotu: iti pi atthi paro loko.|| ||

Atthi satta opapatika.|| ||

Atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako ti."|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho [330] evamme ettha hoti: iti pi n'atthi patta paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako ti."|| ||

"Atthi pana rajanna pariyayo yena te pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti?"

9. "Atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

"Yatha katham viya rajannati"?

"Idhaham bho kassapa passami samanabrahmane silavante kalyanadhamme jivitukame amaritukame sukhakame dukkhapatikkule.|| ||

Tassa mayham bho kassapa "evam hoti: sace kho ime bhonto samana-brahmana silavanto kalyanadhamma evam janeyyum: ito no matanam seyyo bhavissati' ti idani me bhonto samana-brahmana silavanto kalyanadhamma visam va khadeyyum,||
sattham va ahareyyum,||
ubbandhitva va kalam kareyyum,||
papate va papateyyum.|| ||

Yasma ca kho ime bhonto samana-brahmana silavanto kalyanadhamma na evam jananti: ito no matanam seyyo bhavissati ti,||
tasma ime bhonto samana-brahmana silavanto kalyanadhamma jivitukama amaritukama sukhakama dukkhapatikula.|| ||

Attanam na marenti' ti.|| ||

Ayam pi bho kassapa pariyoso yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

"Tena hi rajanna upamante karissami,||
upamayapi dhekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Bhutapubbam rajanna annatarassa brahmanassa dve pajapatiyo ahesum.|| ||

Ekissa putto ahosi dasavassuddesiko va dvadasavassuddesiko va,||
eka gabbhini upavijanna.|| ||

Atha kho so brahmano kalamakasi.|| ||

Atha kho so manavako matusapattim etad avoca: 'yam idam hoti dhanam va dhannam va rajatam va jatarupam va,||
sabbantam [331] mayham,||
n'atthi tuyhettha kinci,||
pitu me hoti dayajjam niyyatehi' ti,||
evam vutte sa brahmani tam manavakam etad avoca: 'agamehi tava tata yava vijayami.|| ||

Sace kumarako bhavissati,||
tassapi ekadeso bhavissati,||
sace kumarika bhavissati sapi ce opabhogga bhavissati ti.|| ||

dutiyam pi kho so manavako matusapattim etad avoca: 'yam idam hoti dhanam va dhannam va rajatam va jatarupam va sabbantam mayham.|| ||

N'atthi tuyhettha kinci,||
pitu me hoti dayajjam niyyatehi' ti.|| ||

dutiyam pi kho sa brahmani tam manavakam etad avoca: agamehi tava tata yava vijayami.|| ||

Sace kumarako bhavissati.|| ||

Tassapi ekadeso bhavissati,||
sace kumarika bhavissati,||
sapi te opabhogga bhavissati' ti.|| ||

Tatiyam pi kho so manavako matusapattim etad avoca: 'yam idam hoti dhanam va dhannam va rajatam va jatarupam va sabbantam mayham.|| ||

N'atthi tuyhettha kinci,||
pitu me hoti dayajjam niyyatehi' ti.|| ||

Atha kho sa brahmani sattham gahetva ovarakam pavisitva udaram opatesi: yava janami yadi va kumarako yadi va kumarika' ti.|| ||

Sa attananc'eva jivitan ca gabbhanca sapateyyan ca vinasesi.|| ||

Yatha tam bala abyatta anayabyasanam apanna,||
ayoniso dayajjam gavesanti evam eva kho tvam rajanna balo avyatto anayabyasanam apajjissasi ayoniso paralokam gavesanto,||
[332] seyyatha pi sa brahmani bala abyatta anayabyasanam apanna ayoniso dayajjam gavesanti.|| ||

Na kho rajanna samana-brahmana silavanto kalyanadhamma apakkam paripacenti,||
api ca paripakkam agamenti,||
panditanam attho hi rajanna samana-brahmananam silavantanam kalyanadhammanam jivitena.|| ||

Yatha yatha kho rajanna samanabramhana silavanto kalyanadhamma ciram dighamaddhana titthanti,||
tatha tatha bahum punnam pasavanti.|| ||

Bahujanahitaya ca patipajjanti bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam,||
iminapi kho te rajanna pariyayena evam hotu "Iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti.|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho evam me ettha hoti iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

10.|| ||

"Atthi pana rajanna pariyayo yena te pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

"Yatha katham viya rajanna" ti?

"Idha mebho kassapa purisa coram agucarim gahetva dassenti: ayam bhante coro agucari,||
imassa yam icchasi tam dandam panehi' ti.|| ||

Tyaham evam vadami: 'tena hi bho imam purisam jivantam yeva kumbhiya pakkhipitva mukham pidahitva allena cammena onandhitva allaya mattikaya bahalavalepanam [333] karetva uddhanam aropetva aggim detha' ti.|| ||

Te me 'sadhu'ti patissutva tam purisam jivantam yeva kumbhiya pakkhipitva mukham pidahitva allena cammena onandhitva allaya mattikaya bahalavalepanam karetva.|| ||

Uddhanam aropetva aggim denti.|| ||

Yada mayam janama 'kalakato so puriso' ti atha nam kumbhim oropetva ubbhinditva mukham vivaritva sanikam nillokema 'appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyama' ti.|| ||

Nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti."|| ||

"Tena hi rajanna tam yeva ettha patipucchissami.|| ||

Yatha te khameyya tatha nam byakareyyasi.|| ||

Abhijanasi no tvam rajanna divaseyyam upagato supinakam passita aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakanti?"

"Abhijanamaham bho kassapa divaseyyam upagato supinakam passita aramaramaneyyakam vanaramaneyyakam bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakanti."|| ||

"Rakkhanti tam tamhi samaye khujja pi vamanaka pi ke'asika pi komarikapi" ti?|| ||

"Evam bho kassapa rakkhanti mam tasmim samaye khujjapi vamanakapi ke'asika pi komarika pi" ti.|| ||

"Api nu ta tuyham jivam passanti pavisantam va nikkhamantam va" ti?|| ||

[334] "no h'etam bho kassapa"

"Ta hi nama rajanna tuyham jivantassa jivantiyo jivam na passissanti pavisantam va nikkhamantam va.|| ||

Kim pana tvam kalakatassa jivam passissasi pavisantam va nikkhamantam va?|| ||

Imina pi kho te rajanna pariyayena evam hotu; iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti."|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho evam me ettha hoti; iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti"

11.|| ||

"Atthi pana rajanna pariyayo yena te pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti?".|| ||

"Atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

"Yatha katham viya rajanna" ti?|| ||

"Idha me bho kassapa purisa coram agucarim gahetva dassenti.|| ||

Aya te bhante coro agucari,||
imassa yam icchasi tam dandam panehi' ti.|| ||

Tyaham evam vadami: 'tena hi bho imam purisam jivantam yeva tulaya tuletva jiyaya anassasakam maretva punadeva tulaya tuletha' ti.|| ||

Te me 'sadhu' ti patissutva tam purisam jivantam yeva tulaya tuletva jisaya anassasakam maretva punadeva tulaya tulenti.|| ||

Yada so jivati,||
tada lahutaro ca hoti mudutaro ca kammannataro ca.|| ||

Yada pana so kalakato hoti,||
tada garutaro ca hoti patthinnataro ca akammannataro ca.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyaso yena me pariyayena evam hoti: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti."|| ||

"Tena hi rajanna upamante karissami.|| ||

Upamayapidh'ekacce [335] vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Seyyatha pi rajanna puriso divasam sannattam ayogu'am adittam sampajjalitam sajotibhutam tulaya tuleyya,||
tam enam aparena samayena sitam nibbutam tulaya tuleyya.|| ||

Kada nu kho so ayogu'o lahutaro va hoti mudutaro va kammannataro va? Yada va aditta sampajjalito sajotibhuto,||
yada va sito nibbuto" ti?|| ||

"Yada so bho kassapa ayogu'o tejosahagato ca hoti vayosahagato ca aditto sampajjalito sajotibhuto,||
tada lahutaro ca hoti mudutaro ca kammannataro ca.|| ||

Yada ca pana so ayogu'o ne ca tejosahagato hoti na vayosahagato sito nibbuto,||
tada garutaro ca hoti patthinnataro ca akammannataro ca ti."|| ||

"Evam eva kho rajanna yada'yam kayo ayusahagato ca hoti usmasahagato ca vinnanasahagato ca,||
tada lahutaro ca hoti mudutaro ca kammannataro ca.|| ||

Yada panayam kayo n'eva ayusahagato hoti na usmasahagato na vinnanasahagato,||
ta garutaro ca hoti patthinnataro ca akammannataro ca.|| ||

Imina pi kho te rajanna pariyayena evam hotu: iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti.|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho evam me ettha hoti iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako" ti.|| ||

12.|| ||

"Atthi pana rajanna pariyayo yena te pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

"Yatha katham viya rajanna" ti?|| ||

"Idha me bho kassapa purisa coram agucarim gahetva dassenti; 'ayante bhante coro agucari,||
imassa yam [336] icchasi tam dandam panehi' ti.|| ||

Tyaham evam vadami; tena hi bho imam purisam anupahacca chavinca cammanca mamsanca naharunca atthinca atthiminjanca jivita voropetha' ti.|| ||

Te me sadhu ti patissutva tam purisam anupahacca chavinca cammanca mamsanca naharunca atthinca atthiminjanca jivita voropenti.|| ||

Yada so amato hoti,||
tyaham evam vadami: tena hi bho imam purisam uttanam nipatetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Te tam purisam uttanam nipatenti.|| ||

Nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tyaham evam vadami; tena hi bho imam purisam avakujjam nipatetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam passena nipatetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam dutiyena passena nipatetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam uddham thapetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam omuddhakam thapetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam panina akotetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam ledduna akotetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam dandena akotetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam satthena akotetha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam odhunatha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam sandhunatha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Tena hi bho imam purisam niddhunatha,||
appeva namassa jivam nikkhamantam passeyyamati.|| ||

Te tam purisam avakujja nipatenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti te photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam passena nipatenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sayeva jivha hoti na rasa tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti na photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam dutiyena passena nipatenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti te photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam uddham thapenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sayeva jivha hoti na rasa tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti na photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam omuddhakam thapenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti te photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam panina akotenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sayeva jivha hoti na rasa tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti na photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam leddhuna akotenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti te photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam dandena akotenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sayeva jivha hoti na rasa tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti na photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam satthena akotenti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sayeva jivha hoti na rasa tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti na photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam odhunanti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sayeva jivha hoti na rasa tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti na photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam sandhunanti nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
sayeva jivha hoti na rasa tancayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti na photthabba tancayatanam nappatisanvedeti.|| ||

Te tam purisam niddhunanti,||
nev'assa mayam jivam nikkhamantam passama.|| ||

Tassa tad eva cakkhu hoti te rupa tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva sotam hoti te sadda tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva ghanam hoti te gandha tancayatanam nappatisanvedeti,||
tad eva ghanam hoti te gandha tancayatanam nappatisanvedeti,||
[337] sayeva jivha hoti te rasa tatcayatanam nappatisanvedeti,||
sveva kayo hoti te photthabba tancayatanam nappatisanvedeti,||
ayam pi kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako ti".|| ||

"Tena hi rajanna upamante karissami.|| ||

Upamayapidh'ekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Bhutapubbam rajanna annataro sankhadhammo sankham adaya paccantimam janapadam agamasi.|| ||

So yenannataro gamo ten'upasankami,||
upasankamitva majjhe gamassa thito tikkhattum sankham upalapetva sankham bhumiyam nikkhipitva eka-m-antam nisidi.|| ||

Atha kho rajanna tesam paccantajanapadanam manussanam etad ahosi:|| ||

"Ambho kassa nu kho eso saddo evamrajaniyo evamkamaniyo evammadaniyo evambandhaniyo evammucchaniyo" ti?|| ||

Sannipatitva tam sankhadhamam etad avocum:|| ||

"Ambho kassa nu kho eso saddo evam rajaniyo evam kamaniyo evam madaniyo evam khandhaniyo evam mucchaniyo" ti?|| ||

"Eso kho bho sankho nama yasseso saddo evam rajaniyo evam kamaniyo evam madaniyo evam bandhaniyo evam mucchaniyo' ti.|| ||

Te tam sankham uttanam nipatesum:|| ||

'Vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham avakujjam nipatesum:|| ||

'Vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham passena nipatesum:|| ||

'Vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham dutiyena passena nipatesum:|| ||

'Vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham uddham thapesum: 'vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham omuddhakam thapesum: 'vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham [338] panina akotesum: 'vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham ledduna akotesum: 'vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham dandena akotesum: 'vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham satthena akotesum: 'vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham odhunimsu: 'vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham sandhunimsu: 'vadesahi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Te tam sankham niddhunimsu: 'vadehi bho sankha,||
vadehi bho sankha' ti.|| ||

N'eva so sankho saddamakasi.|| ||

Atha kho rajanna tassa sankhadhamassa etad ahosi: yavabala ime paccantajanapada manussa.|| ||

Katham hi nama ayoniso sankhasaddam gavesissanti ti tesam pekkhamananam sankham gahetva tikkhattum sankham upalapetva sankham adaya pakkami.|| ||

Atha kho rajanna tesam paccantajanapadanam manussanam etad ahosi: yada kira bho ayam sankho nama purisasahagato ca hoti,||
vayamasahagato ca vayusahagato ca,||
tadayam sankho saddam karoti.|| ||

Yada panayam sankho n'eva purisasahagato hoti na vayamasahagato na vayusahagato,||
nayam sankho saddam karoti' ti.|| ||

Evam eva kho rajanna yadayam kayo ayusahagato ca hoti usmasahagato ca vinnanasahagato ca,||
tada abhikkamatipi patikkamatipi titthatipi nisidatipi seyyampi kappeti,||
cakkhunapi rupam passati,||
sotenapi saddam sunati,||
ghanenapi gandham ghayati,||
jivhayapi rasam sayati,||
kayenapi photthabbam phusati,||
manasapi dhammam vijanati.|| ||

Yada panayam kayo n'eva ayusahagato hoti,||
na usmasahagato ca na vinnanasahagato ca,||
tada n'eva abhikkamati na patikkamati na titthati na nisidati na seyyam kappeti,||
cakkhunapi rupam na passati,||
sotenapi saddam na sunati,||
ghanenapi gandham na ghayati,||
jivhayapi rasam na sayati,||
kayenapi photthabbam na phusati,||
manasapi dhammam na vijanati.|| ||

Imina pi kho te rajanna pariyayena evam hotu: iti pi atthi paro loko,||
atthi satta opapatika,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti".|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho [339] evamme ettha hoti: iti pi n'atthi paro

Loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti".|| ||

13. "Atthi pana rajanna pariyayo yena te pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti?"

"Atthi bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipakoti".|| ||

"Yatha katham viya rajannati?"

"Idha me bho kassapa purisa coram agucarim gahetva dassenti: ayam te bhante coro agucari,||
imassa yam icchasi tam dandam panehi' ti.|| ||

Tyaham evam vadami: tena hi bho imassa purisassa chavim chindatha,||
appeva namassa jivam passeyyama' ti.|| ||

Te tassa purisassa chavim chindanti nev'assa mayam jivam passama.|| ||

Tyaham evam vadami: tena hi bho imassa purisassa cammam chindatha,||
appeva namassa jivam passeyyama' ti.|| ||

Tena hi bho imassa purisassa mamsam chindatha,||
appeva namassa jivam passeyyama' ti.|| ||

Tena hi bho imassa purisassa naharum chindatha,||
appeva namassa jivam passeyyama' ti.|| ||

Tena hi bho imassa purisassa atthim chindatha,||
appeva namassa jivam passeyyama' ti.|| ||

Tena hi bho imassa purisassa atthiminjam chindatha,||
appeva namassa jivam passeyyama' ti.|| ||

Te tassa purisassa cammam chindanti nev'assa mayam jivam passama.|| ||

Te tassa purisassa mamsam chindanti nev'assa mayam jivam passama.|| ||

Te tassa purisassa naharum chindanti nev'assa mayam jivam passama.|| ||

Te tassa purisassa atthim chindanti nev'assa mayam jivam passama.|| ||

Te tassa purisassa atthiminjam chindanti nev'assa mayam jivam passama.|| ||

Ayam pi kho bho kassapa pariyayo yena me pariyayena evam hoti: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti."|| ||

"Tena hi rajanna upamante karissami.|| ||

Upamayapi idh'ekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Bhutapubbam rajanna annataro aggiko jatilo arannayatane pannakutiya vasati.|| ||

Atha kho rajanna annataro janapade sattho vutthasi.|| ||

Atha kho so sattho tassa aggikassa jatilassa assamassa samanta ekarattim vasitva pakkami.|| ||

Atha kho rajanna tassa aggikassa jatilassa [340] etad ahosi: yannunaham yena so satthavaho ten'upasankameyyam,||
appevanamettha kinci upakaranam adhigaccheyyanti.|| ||

Atha kho so aggiko jatilo kalasseva vutthaya yena so satthavaho ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva addasa tasmim satthavahe daharam kuMaram mandam uttanaseyyakam chadditam.|| ||

Disvanassa etad ahosi: na kho me tam patirupam,||
yamme pekkhamanassa manussabhuto kalamkareyya.|| ||

Yannunaham imam darakam assamam netva apadeyyam poseyyam vaddheyyanti.|| ||

Atha kho so aggiko jatilo tam darakam assamam netva apadesi posesi vaddhesi.|| ||

Yada so darako dasavassuddesiko va hoti dvadasavassuddesiko va,||
atha kho tassa aggikassa jatilassa janapade kinci'd'eva karaniyam uppajji.|| ||

Atha kho so aggiko jatilo tam darakam etad avoca: 'icchamaham tata janapadam gantum,||
aggim tata paricareyyasi.|| ||

Ma ca te aggi nibbayi.|| ||

Sace ca te aggi nibbayeyya,||
ayam vasi,||
imani katthani,||
idam aranisahitam.|| ||

Aggim nibbattetva aggim paricareyyasi' ti.|| ||

Atha kho so aggiko jatilo tam darakam evam anusasitva janapasam agamasi.|| ||

Tassa khiddapasutassa aggi nibbayi.|| ||

Atha kho tassa darakassa etad ahosi: pita kho mam evam avaca: 'aggim tata paricareyyasi,||
ma ca te aggi nibbayi.|| ||

Sace ca te aggi nibbayeyya ayam vasi imani katthani.|| ||

Idam aranisahitam,||
aggim nibbattetva aggim paricareyyasi' ti.|| ||

Yannunaham aggim nibbattetva aggim paricareyyanti.|| ||

[341] atha kho so darako aranisahitam vasiya tacchi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam dvidha phalesi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam tidha phalesi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam catudha phalesi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam pancadha phalesi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam dasadha phalesi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam satadha phalesi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam sakalikam sakalikam akasi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam sakalikam sakalikam karitva udukkhale kottesi: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Aranisahitam udukkhale kottetva mahavate opuni: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

N'eva so aggim adhigacchi.|| ||

Atha kho so aggiko jatilo janapade tam karaniyam tiretva,||
yena sako assamo ten'upasankami,||
upasankamitva tam darakam etad avoca: 'kacci te tata aggi na nibbuto' ti.|| ||

Idha me tata khiddapasutassa aggi nibbayi.|| ||

Tassa me etad ahosi: pita kho mam evam acca: aggim tata paricareyyasi,||
ma ca te aggi nibbayi.|| ||

Sace ca te aggi nibbayeyya ayam vasi imani katthani idam aranisahitam,||
aggim nibbattetva aggim paricareyyasi ti.|| ||

Yannunaham aggim nibbattetva aggim paricareyyanti.|| ||

Atha khvaham tata aranisahitam vasiya tacchim: appeva nama aggi adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahatam dvidha phalesim: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahitam tidha phalesim: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahitam catudha phalesim: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahitam pancadha phalesim: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahitam dasadha phalesim: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahitam satadha phalesim: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahitam sakalikam sakalikam akasim: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahitam sakalikam sakalikam karitva udukkhale kottesim: appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchim.|| ||

Aranisahitam udukkhakale kottetva mahavate ophunim appeva nama aggim adhigaccheyyanti.|| ||

Nevaham aggim adhigacchinti.|| ||

Atha kho tassa aggikassa jatilassa etad ahosi: yavabalo ayam darako avyatto.|| ||

Katham hi nama ayoniso aggim gavesissati ti tassa pekkhamanassa aranisahitam gahetva aggim nibbattetva tam darakam etad avoca: evam kho tata [342] aggi nibbattetabbo,||
natv eva yatha tvam balo avyatto ayoniso aggim gavesissati ti,

Evam eva kho tvam rajanna balo avyatto ayoniso paralokam gavesissasi.|| ||

Patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam.|| ||

Patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhaya" ti.|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho nevaham Sakkomi1 idam papakam ditthigatam patinissajjitum.|| ||

Raja pi mam pasenadi kosalo janati tirorajanopi: 'payasirajanno evam-vadi evam-ditthi: iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako ti.|| ||

Sacaham bho kassapa idam papakam ditthigatam patinissajjissami,||
bhavissanti me cattaro; yavabalo payasirajanno yavaavyatto duggahitaggahiti.|| ||

Kopenapi nam harissami,||
makkhenapi nam harissami,||
pa'asenapi nam harissami ti."|| ||

14. "Tena hi rajanna upamante karissami.|| ||

Upamayapidh'ekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Bhutapubbam rajanna mahasakatasattho sakatasahassam puratthima janapada pacchimam janapadam agamasi.|| ||

So yena yena gacchati khippameva pariyadiyati tinakatthodakam haritakapannam.|| ||

Tasmim kho pana satthe dve satthavaha ahesum,||
eko [343] pancannam sakatasatanam eko pancannam sakatasatanam.|| ||

Atha kho tesam satthavahanam etad ahosi.|| ||

Ayam kho pana mahasakatasattho sakatasahassam.|| ||

Te maya yena yena gacchama khippameva pariyadiyati tinakatthodakam haritakapannam.|| ||

Yannuna mayam imam sattham dvidha vibhajeyyama ekato panca sakatasatani,||
ekato panca sakatasataniti.|| ||

Te tam sattham dvidha vibhajimsu ekato panca sakatasatani ekato panca sakatasatani.|| ||

Eko tava satthavaho bahum tinanca katthanca udakanca aropetva sattham payapesi.|| ||

Dvihatiham payato kho pana so sattho addasa purisam ka'am lohitakkham sannaddhakalapam kumudamalim allavattham allakesam kaddamamakkhitehi cakkehi bhaddena rathena patipatham agacchantam.|| ||

Disva etad avoca: 'kuto bho agacchasi' ti 'amukamha janapada' ti.|| ||

'Kuhim gamissasi' ti 'amukam nama janapadanti.|| ||

' 'Kacci bho purato kantare mahamegho abhippavuttho' ti?|| ||

Evam kho bho purato kantare mahamegho abhippavuttho.|| ||

Asittodakani vatumani bahum tinanca [344] katthanca udakanca,||
chaddetha bho puranani tinani katthani udakani,||
lahubharehi sakatehi sighasigham gacchatha.|| ||

Ma yoggani kilamethati.|| ||

Atha kho so satthavaho satthike amantesi: ayam bho puriso evam aha: purato kantare mahamegho abhippavuttho1,||
asittodakani vatumani,||
bahum tinanca katthanca udakanca,||
chaddetha bho puranani tinani katthani udakani,||
lahubharehi sakatehi sighasigham gacchatha,||
ma yoggani kilamethati,||
chaddetha bho puranani tinani katthani udakani,||
lahubharehi sakatehi sattham payapetha' ti.|| ||

'Evam bho' ti kho te satthika tassa satthavahassa patissutva,||
chaddetva puranani tinani katthani udakani lahubharehi sakatehi sattham payapesum.|| ||

Te pathamehi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va,||
dutiyepi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va,||
tatiyepi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va,||
catutthepi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va,||
pancamepi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va,||
chatthepi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va,||
sattamepi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va.|| ||

Sabbe va anayabyasanam apajjimsu.|| ||

Ye ca tasmim satthe ahesum manussa va pasu va sabbe so yakkho amanusso bhakkhesi,||
atthikan'eva sesesi.|| ||

Yada annasi dutiyo satthavaho bahunikkhanto kho bho dani so sattho' ti,||
bahum tinanca katthanca udakanca aropetva sattham payapesi.|| ||

Dvihatiham payato kho paneso sattho addasa purisam ka'am lohitakkham [345] sannaddhakalapam kumudamalim allavattham allakesam kaddamamakkhitehi cakkehi bhaddena rathena patipatham agacchantam.|| ||

Disva etad avoca: kuto bho agacchasi' ti?|| ||

'Amukamha janapada' ti.|| ||

'Kuhim gamissasi' ti?|| ||

'Amukam nama janapadan' ti.|| ||

'Kacci bho purato kantare mahamegho abhippavuttho,||
asittodakani vatumani,||
bahum tinanca katthanca udakanca,||
chaddetha bho puranani tinani katthani udakani,||
lahubharehi sakatehi sighamsigham gacchatha,||
ma yoggani kilamethati.|| ||

Atha kho so satthavaho satthike amantesi: ayam bho puriso evam aha'purato kantare mahamegho abhippavuttho,||
asittodakani vatumani,||
bahum tinan ca katthan ca udakan ca,||
chaddetha bho puranani tinani katthani udakani,||
lahubharehi sakatehi sighasigham gacchatha,||
ma yoggani kilametha' ti.|| ||

Ayam kho bho puriso n'eva amhakam mitto na natisalohito.|| ||

Katham mayam imassa saddhaya gamissama? Na kho chaddhetabbani puranani tinani katthani udakani yathabhatena bhandena sattham payapetha.|| ||

Na no puranam chaddessama' ti.|| ||

'Evam bho' ti kho te satthika tassa satthavahassa patissutva yathabhatena bhandena sattham payapetha.|| ||

Na no puranam chaddessama' ti.|| ||

'Evam bho' ti kho te satthika tassa satthavahassa patissutva yathabhatena bhandena sattham payapesum.|| ||

Te pathame pi satthavase na addasamsu tinam va [346] kattham va udakam va,||
dutiye pi satthavase tatiye pi satthavase catutthepi satthavase pancame pi satthavase chatthe pi satthavase sattame pi satthavase na addasamsu tinam va kattham va udakam va tan ca sattham addasamsu anayabyasanam apannam.|| ||

Ye ca tasmim satthe pi ahesum manussa va pasu va,||
tesanca atthikan'eva addasamsu tena yakkhena amanussena bhakkhitanam.|| ||

Atha kho so satthavaho satthike amantesi: ayam kho bho sattho anayabyasanam apanno yatha tam tena balena satthavahena parinayakena.|| ||

Tenahi bho yanamhakam satthe appasarani paniyani,||
tani chaddetva,||
yani imasmim satthe mahasarani paniyani tani adiyatha' ti.|| ||

'Evam bho' ti kho te satthika tassa satthavahassa patissutva yani sakasmim satthe appasarani paniyani tani chaddetva yani tasmim satthe mahasarani paniyani tani adiyitva,||
sotthina tam kantaram nittharimsu yatha tam panditena satthavahena parinayakena.|| ||

Evam eva kho tvam rajanna balo avyatto anayabyasanam apajjissasi ayoniso paralokam gavesanto,||
seyyatha pi so purimo satthavaho.|| ||

Ye pi tava sotabbam saddahatabbam mannisanti,||
te pi anayabyasanam apajjissanti,||
seyyatha pi te satthika.|| ||

Parinissajjetam rajanna papakam ditthigatam,||
patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhaya" ti.|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho nevaham Sakkomi idam papakam ditthigatam patinissajjitum.|| ||

Rajapi mam passenadikosalo janati tirorajano pi.|| ||

Payasirajanno evam-vadi evam-ditthi: 'Iti pi [347] n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

Svaham bho kassapa idam papakam ditthigatam patinissajjissami,||
bhavissanti me cattaro: yava balo payasirajanno yava avyatto yava duggahitaggahiti,||
kopenapi nam harissami makkhenapi nam harissami,||
pa'asenapi nam harissami' ti.|| ||

15. "Tena hi rajanna upamante karissami.|| ||

Upamayapidh'ekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Bhutapubbam rajanna annataro sukaraposako puriso sakamha gama annam gamam agamasi.|| ||

Tattha addasa pahutam sukkham gutham chadditam.|| ||

Disvanassa etad ahosi: ayam kho bahuko sukkagutho chaddito,||
mamam ca sukarabhatta.|| ||

Yannunaham ito sukkhagutham hareyyanti,||
so uttarasangam pattharitva pahutam sukkhagutham akiritva bhandikam bandhitva sise ubbahetva agamasi.|| ||

Tassa antaramagge mahaakalamegho pavassi.|| ||

So uggharantam paggharantam yava agganakha guthena makkhito guthabharam adaya agamasi.|| ||

Tam enam manussa disva evam ahamsu: kacci no tvam bhane ummatto,||
kacci viceto? Kathamhi nama uggharantam paggharantam yava agganakha guthena makkhito guthabharam harissasi' ti?|| ||

'Tumhe khvettha bhane ummatta tumhe viceta.|| ||

[348] tatha hi pana me sukarabhattan' ti.evam eva kho tvam rajanna guthaharikupamo manne patibhasi.|| ||

Patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam.|| ||

Patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhaya" ti.|| ||

"Kincapi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho nevaham Sakkomi idam papakam ditthigatam patinissajjitum.|| ||

Rajapi mam passenadikosalo janati tirorajanopi: payasi rajanno evam-vadi evam-ditthi: 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

Sacaham bho kassapa idam papakam ditthigatam patinissajjissami,||
bhavissanti me cattaro: yava balo payasirajanno avyatto duggahitaggahiti kopenapi nam harissami,||
makkhenapi nam harissami,||
pa'asenapi nam harissami ti."|| ||

16. "Tena hi rajanna upamante karissami.|| ||

Upamayapi idh'ekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Bhutapubbam rajanna dve akkhadhutta akkhehi dibbimsu.|| ||

Eko akkhadhutto agatagatam kalim gilati.|| ||

Addasa kho dutiyo akkhadhutto tam akkhadhuttam agatagatam kalim gilantam.|| ||

Disva tam akkhadhuttam etad avoca: tvam kho samma ekantikena jinasi dehi me samma akkhe,||
pajjohissami' ti.|| ||

'Evam samma' ti kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa akkhe padasi.|| ||

Atha kho so akkhadhutto akkhe visena paribhavetva tam akkhadhuttam etad avoca: ehi kho samma akkhehi dibbissamati.|| ||

Evam samma' ti kho so akkhadhutto tassa akkhadhuttassa paccassosi.|| ||

dutiyam pi kho te akkhadhutta akkhehi dibbimsu,||
dutiyam pi kho so akkhadhutto [349] agatagatam kalim gilati.|| ||

Addasa kho dutiyo akkhadhutto tam akkhadhuttam dutiyam pi agatagatam kalim gilantam.|| ||

Disva tam akkhadhuttam etad avoca:-

"Littam paramena tejasa gilamakkham puriso na bujjhati,

Gila re gila papadhuttaka paccha te katukam bhavissati" ti.|| ||

Evam eva kho tvam rajanna akkhadhuttopamo manne patibhasi.|| ||

Patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam,||
patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhaya' ti.|| ||

Tin capi bhavam Kassapo evam aha,||
atha kho nevaham Sakkomi idam papakam ditthigatam patinissajjitum,||
raja pi mam passenadikosalo janati,||
tirorajano pi: payasirajanno evam-vadi evam-ditthi 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti.|| ||

Sacaham bho kassapa idam papakam ditthigatam patinissajjissami,||
bhavissanti mevattaro: 'yava palo payasirajanno avyatto duggahitaggahi' ti.|| ||

Kopena pi nam harissami,||
makkhenapi nam harissami,||
pa'asenapi nam harissamiti".|| ||

17. Tena hi rajanna upamante karissami.|| ||

Upamaya pi idh'ekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Bhutapubbam rajanna annataro janapado vutthasi.|| ||

Atha kho sahayako sahayakam amantesi: 'ayama samma,||
yena so janapado ten'upasankamissama,||
appevanamettha kinci dhanam adhigaccheyyama' ti.|| ||

'Evam samma' ti kho sahayako sahayakassa paccassosi.|| ||

Te yena so janapado yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

[350] tattha addasamsu pahutam sanam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'idam kho samma pahutam sanam chadditam' tena hi samma tvanca sanabharam bandha,||
ahanca sanabharam bandhissami.|| ||

Ubho sanabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Evam samma' ti kho sahayako sahayakassa patissutva sanabharam bandhitva te ubho pi sanabharam adaya yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam sanasuttam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: yassa kho samma atthaya iccheyyama sanam idam pahutam sanasuttam chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca sanabharam chaddessami,||
ubho sanasuttabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me,||
tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako sanabharam chaddetva sanasuttabharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahuta saniyo chaddita.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama sanam va sanasuttam va,||
ima pahuta saniyo chaddita.|| ||

Tena hi sammatvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca sanasuttabharam chaddessami,||
ubho sanabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako sanasuttabharam chaddetva sanabharam adiyi.|| ||

[351] te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam khomam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama sanasuttam va sanam va,||
ima pahutam khomam chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca sanasuttabharam chaddessami,||
ubho khomabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako sanasuttabharam chaddetva khomabharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam khomasuttam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama saniyo va khomam va,||
ima pahuta khomasuttam chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca khomabharam chaddessami,||
ubho khomasuttabharam adaya gamissama' ti.|| ||

Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako khomabharam chaddetva khomasuttabharam adisi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam khomadussam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama khomam va khomasuttam va,||
ima pahuta khomadussam chaddita.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca khomasuttabharam chaddessami,||
ubho khomadussabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako khomasuttabharam chaddetva khomadussabharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam kappasam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama khomasuttam va khomadussam va,||
ima pahuta kappasam chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca khomadussabharam chaddessami,||
ubho kappasabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako khomadussabharam chaddetva kappasabharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam kappasikasuttam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama khomadussam va kappasam va,||
ima pahuta kappasikasuttam chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca kappasabharam chaddessami,||
ubho kappasikasuttabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako kappasabharam chaddetva kappasikasuttabharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam kappasikadussam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama kappasam va kappasikasuttam va,||
ima pahuta kappasikadussam chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca kappasikasuttabharam chaddessami,||
ubho kappasikadussabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako kappasikasuttabharam chaddetva kappasikadussabharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam ayam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amentesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama kappasikasuttam va kappasikadussam va,||
ima pahutam ayam chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca kappasikadussabharam chaddessami.|| ||

Ubho ayambharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako kappasikadussabharam chaddetva ayambharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam loham chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama kappasikadussam va ayam va,||
ima pahutam loham chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca ayambharam chaddessami,||
ubho lohabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha khoso sahayako ayambharam chaddetva lohambharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam tipum chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama ayam va loham va,||
ima pahutam tipum chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca lohabharam chaddessami,||
ubho tipumbharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako lohambharam chaddetva tipumbharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam sisam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama loham va tipum va,||
ima pahuta sisam chaddita.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi.|| ||

Ahan ca tipum chaddessami,||
ubho sisambharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca,||
alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako tipumbharam chaddetva sisambharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam sajjhum chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama tipum va sisam va,||
imam pahutam sajjhum chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca sisambharam chaddessami,||
ubho sajjhumbharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca.|| ||

Alam me tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako sisambharam chaddetva sajjhumbharam adiyi.|| ||

Te yenannataram gamapattham ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha addasamsu pahutam suvannam chadditam.|| ||

Disva sahayako sahayakam amantesi: 'yassa kho samma atthaya iccheyyama sanam va sanasuttam va saniyo va khomam va khomasuttam va khomadussam va kappasam va kappasikasuttam va kappasikadussam va ayam va loham va tipum va sisam va sajjhum va,||
idam pahutam suvannam chadditam.|| ||

Tena hi samma tvanca sanabharam chaddehi,||
ahanca sajjhubharam chaddessami,||
ubho suvannabharam adaya gamissama' ti.|| ||

'Ayam kho me samma sanabharo durahato ca susannaddho ca alam me,||
tvam pajanahi' ti.|| ||

Atha kho so sahayako sajjhubharam chaddetva suvannabharam adiyi.|| ||

Te yena sako gamo ten'upasankamimsu.|| ||

Tattha yo so sahayako sanabharam adaya agamasi.|| ||

Tassa n'eva mata-pitaro abhinandimsu,||
na puttadara abhinandimsu,||
na mittamacca abhinandimsu,||
na ca tato nidanam sukham [352] somanassam adhigacchi.|| ||

Yo pana so sahayako suvannabharam adaya agamasi,||
tassa mata-pitaro pi abhinandimsu,||
puttadara pi abhinandimsu,||
mittamacca pi abhinandimsu,||
tato nidananca sukham somanassam adhigacchi.|| ||

Evam eva kho tvam rajanna sanaharikupamo manne patibhasi.|| ||

Patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam,||
patinissajjetam rajanna papakam ditthigatam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhaya" ti.|| ||

18. "Purimenevaham opammena bhoto kassapassa attamano abhiraddho.|| ||

Apicaham imani vicitrani panhapatibhanani sotukamo evaham bhavantam kassapam paccanikam katabbam amannissam.|| ||

Abhikkantam bho kassapa,||
abhikkantam bho kassapa! seyyatha pi bho kassapa nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya: cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam eva bhota kassapena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bho kassapa tam Bhagavantam Gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhu-sanghan ca,||
upasakam ma bhavam Kassapo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatam.|| ||

Icchami caham bho kassapa mahayannam yajitum.|| ||

Anusasatu mam bhavam Kassapo yam mam'assa digha-rattam hitaya sukhaya" ti.|| ||

"Yatharupe kho rajanna yanne gavo va hannanti,||
ajelaka va hannanti,||
kukkutasukara va hannanti,||
vividha va pana samghatam apajjanti,||
patiggahaka ca honti [353] micchaditthi micchasamkappa micchavaca micchakammanta micchaajiva micchavayama micchasati micchasamadhi,||
evarupo kho rajanna yanne na mahapphalo hoti na mahanisamso na mahajutiko na mahavippharo.|| ||

Seyyatha pi rajanna kassako bijanangalamadaya vanam paviseyya.|| ||

So tattha dukkhette dubbhume avihatakhanukantake bijani patitthapeyya khandani putini vatatapahatani asaradani asukhasayitani,||
dovo ca na kalena kalam samma dharam anuppaveccheyya.|| ||

Api nu tani bijani vuddhim veru'him vepullam apajjeyya? Kassako va vipulam va phalam adhigaccheyya" ti?

"Noh'idam bho kassapa."|| ||

"Evam eva kho rajanna yatharupe yanne gavo va hannanti ajelaka va hannanti kukkutasukara va hannanti vividha va pana sanghatam apajjanti.|| ||

Patiggahaka ca honti.|| ||

Micchaditthi micchasamkappa micchavaca miccakammanta micchaajiva micchavayama,||
micchasati,||
micchasamadhi.|| ||

Evarupo kho rajanna yanno na mahapphalo hoti na mahanisamso na mahajutiko na mahavippharo.|| ||

Yatharupe ca kho rajanna yanne n'eva gavo hannanti na ajelaka hannanti na kukkutasukara hannanti na vividha va pana sanghatam apajjanti,||
patiggahaka ca honti samma ditthi sammasamkappa sammavaca sammakammanta sammaajiva sammavayama sammasati sammasamadhi,||
evarupo kho rajanna yanno mahapphalo hoti mahanisamso mahajutiko mahavippharo.|| ||

Seyyatha pi rajanna kassako bijanangalam adaya vanam paviseyya,||
so tattha sukhette subhume suvihatakhanukantake bijani [354] patitthapeyya akhandani aputini avatatapahatani saradani sukhasayitani,||
devo ca kalena kalam samma dharam anuppaveccheyya,||
api nu tani bijani vuddhim veru'him vepullam apajjeyyum,||
kassako va vipulam phalam adhigaccheyyati?'.|| ||

"Evam bho kassapa."|| ||

"Evam eva kho rajanna yatharupe yanne n'eva gavo hannanti na ajelaka hannanti na kukkutasukara hannanti na vividha va pana sanghatam apajjanti,||
patiggahaka ca honti sammaditthi sammasankappa sammavaca sammakammanta sammaajiva sammavayama sammasati sammasamadhi,||
evarupo kho rajanna yanno mahapphalo hoti mahanisamso mahajutiko mahavippharo" ti.|| ||

19. Atha kho payasi rajanne danam patthapesi samanabrahmanakapanadnkavanibbakayacakanam.|| ||

Tasmim kho pana dane evarupam bhojanam diyyati kanajakam bi'angadutiyam,||
dhorakani ca1 vatthani gu'aga'akani.|| ||

Tasmim kho pana dane uttaro nama manavo byavato ahosi.|| ||

So danam datva evam anuddisati 'iminaham danena payasim rajannameva imasmim loke samaganjim ma parasminti.|| ||

'Assosi kho payasi rajanno [355] ']uttaro kira manavo danam datva evamanuddisati 'iminaham danena payasim rajannameva imasmim loke samaganjim ma parasmin' ti.atha kho payasi rajanno uttaram manavam amantapetva etad avoca; saccam kira tvam tata uttara danam datva evamanuddisasi.|| ||

'Iminaham danena payasim rajannameva imasmim loke samaganchim ma parasmin' ti.|| ||

'Evam bho' ti.|| ||

"Kissa pana bho tvam tata uttara danam datva evamanuddisasi.|| ||

'Iminaham danena payasim rajannameva imasmim loke samaganchim ma parasminti nanu mayam tata uttara punnatthika danasseva phalam patikankhino" ti?

"Bhoto kho pana dane evarupam bhojanam diyyati kanajakam bilangadutiyam.|| ||

Bhavam padapi na iccheyya phusitum,||
kuto bhunjitum.|| ||

Dhorakani ca vatthani gu'aga'akani yani bhavam padapi na iccheyya phusitum,||
kuto paridahitum.|| ||

Bhavam kho pan amhakam piyo manapo.|| ||

Katham mayam manapam amanapena samyojema" ti?|| ||

"Tena hi tvam tata uttara yadisaham bhojanam bhunjami tadisam bhojanam patthapehi,||
yadisani caham vatthani paridahami tadisani ca vatthani patthapehi" ti.|| ||

"Evam bho" ti.kho uttaro manavo payasirajannassa patissutva yadisam bhojanam payasi rajanno bhunjati tadisam bhojanam patthapesi,||
yadisani ca vatthani payasi rajanno paridahati tadisani ca vatthani patthapesi.|| ||

[356] Atha kho payasi rajanno asakkaccam danam datva asahattha danam datva acitatikatam danam datva apaviddham danam datva kayassa bheda param marana catumaharajikanam devanam sahabyatam upapajji sunnam serissakam vimanam.|| ||

Yo pana tassa dane byavato ahosi uttaro nama manavo,||
so sakkaccam danam datva sahattha danam datva cittikatam danam datva anapaviddham danam datva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajji devanam Tavatimsanam sahabyatam.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma gavampati abhikkhanam sunnam serissakam vimanam divaviharam gacchati.|| ||

Atha kho payasi devaputto yenayasma gavampati ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmantam gavampatim abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thikam kho payasim devaputtam ayasma gavampati etad avoca; 'ko'si tvam avuso' ti?|| ||

'Aham bhante payasi rajanno' ti.|| ||

"Nanu tvam avuso evam-ditthiko ahosi.|| ||

'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako' ti ?"|| ||

"Svaham bhante evam ditthiko ahosi; 'Iti pi n'atthi paro loko,||
n'atthi satta opapatika n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako ti.|| ||

Api caham [357] ayyena kumarakassapena etasma papaka ditthigata vivecito" ti.|| ||

"Yo pana te avuso dane byavato ahosi uttaro nama manavo,||
so kuhim upapanno' ti?|| ||

"Yo me bhante dane byavato ahosi uttaro nama manavo,||
so sakkaccam danam datva sahattha danam datva vittikatam danam datva anapaviddham danam datva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanno devanam Tavatimsanam sahabyatam.|| ||

Aham pana bhante asakkaccam danam datva asahattha danam datva acittikatam danam datva apaviddham danam datva kayassa bheda param marana catumaharajikanam devanam sahabyatam upapanno sunnam serissakam vimanam.|| ||

Tena hi bhante gavampati manussalokam gantva evamarocehi: sakkaccam danam detha,||
sahattha danam detha,||
cittikatam danam detha,||
anapaviddham danam detha,||
payasi rajanno asakkaccam danam datva

Asahattha danam datva acittikatam danam datva apaviddham danam datva kayassa bheda param marana catumharajikanam devanam sahabyatam upapanno sunnam serissakam vimanam.|| ||

Yo pana tassa dane byavato ahosi uttaro nama manavo,||
so sakkaccam danam datva sahattha danam datva cittikatam danam datva anapaviddham danam datva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanno devanam Tavatimsanam sahabyatanti."|| ||

Atha kho ayasma gavampati manussalokam agantva evamarocesi: "sakkaccam danam detha,||
sahattha danam detha,||
cittikatam danam detha,||
anapaviddham danam detha.|| ||

Payasi rajanno asakkaccam danam datva asahattha danam datva acittikatam danam datva apaviddham danam datva kayassa bheda param marana catumaharajikanam devanam sahabyatam upapanno sunnam serissakam vimanam.|| ||

Yo pana tassa dane byavato ahosi uttaro nama manavo,||
so sakkaccam danam datva sahattha danam datva cittikatam danam datva anapaviddham [358] danam datva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanno devanam Tavatimsanam sahabyatanti."|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement