Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 25

Udumbarika Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[1][pts]Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Gijjhakute pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena Nigrodho paribbajako Udumbarikaya paribbajakarame pativasati mahatiya paribbajaka-parisaya saddhim timsa-mattehi paribbajaka-satehi.|| ||

Atha kho Sandhano gahapati diva divass'eva Rajagaha nikkhami Bhagavantam dassanaya.|| ||

Atha kho Sandhanassa gahapatissa etad ahosi:|| ||

Akalo kho tava Bhagavantam dassanaya,||
patisallino Bhagava,||
mano-bhavaniyanam pi bhikkhunam asamayo dassanaya||
patisallina mano-bhavaniya bhikkhu.|| ||

Yan nunaham yena Udumbarikaya paribbajakaramo yena Nigrodho paribbajako ten'upasankameyyan ti?|| ||

2. Atha kho Sandhano gahapati yena Udumbarikaya paribbajakaramo yena Nigrodho paribbajako ten'upasankami.|| ||

Tena kho pana samayena Nigrodho paribbajako mahatiya paribbajaka-parisaya saddhim nisinno hoti unnadiniya uccasadda-mahasaddaya aneka-vihitam tiracchana-katham kathentiya - seyyathidam:|| ||

raja-katham||
cora-katham||
[37] mahamatta-katham||
sena-katham||
bhaya-katham||
yuddha-katham||
anna-katham||
pana-katham||
vattha-katham||
sayana-katham||
mala-katham||
gandha-katham||
nati-katham||
yana-katham||
gama-katham||
nigama-katham||
nagara-katham||
janapada-katham||
itthi-katham||
purisa-katham||
sura-katham||
visikha-katham||
kumbhatthana-katham||
pubba-peta-katham||
nanatta-katham||
lokakkhayikam-katham||
samuddakkhayikam-katham||
iti-bhavabhava-katham iti va.|| ||

3. Addasa kho Nigrodho paribbajako Sandhanam gahapatim durato va agacchantam||
disva sakam parisam santhapesi:|| ||

"Appa-sadda bhonto hontu,||
ma bhonto saddam akattha||
ayam Samanassa Gotamassa savako agacchati Sandhano gahapati.|| ||

Yavata kho pana Samanassa Gotamassa savaka gihi odata-vasana Rajagahe pativasanti,||
ayam tesam annataro Sandhano gahapati.|| ||

Appasadda-kama kho pan'ete ayasmanto,||
appasadda-vinita appasaddassa vannavadino,||
app'eva nama appasaddam parisam viditva upasankamitabbam manneyya" ti.|| ||

Evam vutte te paribbajaka tunhi ahesum.|| ||

4. Atha kho Sandhano gahapati yena Nigrodho paribbajako ten'upasankami,||
upasankamitva Nigrodhena paribbajakena saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Sandhano gahapati Nigrodham paribbajakam etad avoca:|| ||

"Annatha kho ime bhonto anna-titthiya paribbajaka sangamma samagamma unnadino uccasadda-mahasadda [38] aneka-vihitam tiracchana-katham kathenta viharanti - seyyathidam:|| ||

raja-katham||
cora-katham||
mahamatta-katham||
sena-katham||
bhaya-katham||
yuddha-katham||
anna-katham||
pana-katham||
vattha-katham||
sayana-katham||
mala-katham||
gandha-katham||
nati-katham||
yana-katham||
gama-katham||
nigama-katham||
nagara-katham||
janapada-katham||
itthi-katham||
purisa-katham||
sura-katham||
visikha-katham||
kumbhatthana-katham||
pubba-peta-katham||
nanatta-katham||
lokakkhayikam-katham||
samuddakkhayikam-katham||
iti-bhavabhava-katham katham iti va.|| ||

Annatha ca pana so Bhagava aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
appasaddani appa-nigghosani vijana-vatani manussa-rahaseyyakani patisallana-saruppani" ti.|| ||

5. Evam vutte Nigrodho paribbajako Sandhanam gahapatim etad avoca:|| ||

"Yagghe gahapati janeyyasi,||
kena Samano Gotamo saddhim sallapati?|| ||

Kena sakaccham samapajjati?|| ||

Kena panna-veyyattiyam apajjati?|| ||

Sunnagara-hata Samanassa Gotamassa panna,||
aparisavacaro Samano Gotamo,||
nalam sallapaya,||
so antamantan'eva sevati.|| ||

Seyyatha pi nama gokana pariyanta-carini antamantan'eva sevati,||
evam eva sunnagara-hata Samanassa Gotamassa panna,||
aparisavacaro Samano Gotamo,||
nalam sallapaya,||
so antamantan'eva sevati.|| ||

Ingha gahapati,||
Samano Gotamo imam parisam agaccheyya,||
eka-panhen'eva nam samsadeyyama,||
tuccha-kumbhi va nam manne orodheyyama" ti.|| ||

6. Assosi kho Bhagava dibbaya sota-dhatuya visuddhaya atikkanta-manusakaya Sandhanassa gahapatissa Nigrodhena paribbajakena saddhim imam katha-sallapam.|| ||

Atha kho Bhagava Gijjha-kuta pabbata orohitva yena [39] Sumagadhaya tire Mora-nivapo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Sumagadhaya tire Mora-nivape abhokase cankami.|| ||

Addasa kho Nigrodho paribbajako Bhagavantam Sumagadhaya tire Mora-nivape abbhokase cankamantam,||
disva sakam parisam santhapesi:|| ||

"Appasadda bhonto bhontu,||
ma bhonto saddam akattha.|| ||

Ayam Samano Gotamo Sumagadhaya tire Mora-nivape abbhokase cankamati.|| ||

Appasadda-kamo kho pana so ayasma,||
appasaddassa vanna-vadi,||
app'eva nama appasaddam parisam viditva upasankamitabbam manneyya.|| ||

Sace Samano Gotamo imam parisam agaccheyya,||
imam tam panham puccheyyama -||
'ko nama so bhante,||
Bhagavato dhammo yena Bhagava savake vineti,||
yena Bhagavata savaka vinita assasa-ppatta patijananti ajjhasayam adibrahmacariyan'" ti?|| ||

Evam vutte te paribbajaka tunhi ahesum.|| ||

7. Atha kho Bhagava yena Nigrodho paribbajako ten'upasankami.|| ||

Atha kho Nigrodho paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Etu kho bhante Bhagava,||
sagatam bhante Bhagavato,||
cirassam kho bhante,||
Bhagava imam pariyayam akasi yad idam idh'agamanaya.|| ||

Nisidatu bhante Bhagava,||
idam asanam pannattan" ti.|| ||

Nisidi Bhagava pannatte asane.|| ||

Nigrodho pi kho paribbajako annataram nicam asanam gahetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Nigrodham paribbajakam Bhagava etad avoca:|| ||

"Kaya nu'ttha Nigrodha etarahi kathaya sannisinna?|| ||

Ka ca pana vo antara-katha vippakata" ti?|| ||

Evam vutte Nigrodho paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Idha mayam bhante,||
addasama Bhagavantam Sumagadhaya tire Mora-nivape abbhokase cankamantam,||
disva [40] na evam avocumha:|| ||

Sace Samano Gotamo imam parisam agaccheyya,||
imam tam panham puccheyyama:|| ||

'Ko nama so bhante,||
Bhagavato dhammo yena Bhagava savake vineti,||
yena Bhagavata savaka vinita assasa-ppatta patijananti ajjhasayam adi-brahmacariyan' ti?|| ||

Ayam kho no bhante,||
antara katha vippakata,||
atha Bhagava anuppatto" ti.|| ||

"Dujjanam kho etam Nigrodha,||
taya anna-ditthikena anna-khantikena anna-rucikena anna-tr'ayogena anna-tr'acariyakena yenaham savake vinemi,||
yena maya savaka vinita assasa-ppatta patijananti ajjhasayam adi-brahmacariyam.|| ||

Ingha, tvam mam Nigrodha sake acariyake adhijegucche panham puccha 'katham santa nu kho bhante,||
tapo-jiguccha paripunna hoti,||
katham aparipunna" ti?|| ||

 

§

 

6. Evam vutte te paribbajaka unnadino uccasadda mahasadda ahesum:|| ||

"Acchariyam vata bho abbhutam vata bho Samanassa Gotamassa mahiddhikata mahanubhavata,||
yatra hi nama sakavadam thapessati,||
paravadena pavaressati " ti.|| ||

Atha kho Nigrodho paribbajako te paribbajake appasadde katva,||
Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Mayam kho bhante tapo-jiguccha-vada tapo-jigucchasara tapo-jiguccham allina viharama.|| ||

Katham santa nu kho bhante,||
tapo-jiguccha paripunna hoti,||
katham aparipunna" ti?

 

§

 

"Idha Nigrodha tapassi acelako hoti,||
muttacaro hatthapalekhano,||
na-ehi-bhadantiko,||
na-tittha-bhadantiko,||
nabhihatam [41]||
na uddissa-katam||
na nimantanam sadiyati.|| ||

Na kumbhi-mukha patiganha ti,||
na kalopi-mukha patiganhati,||
na elakam-antaram,||
na udukkhalam-antaram,||
na dandam-antaram,||
na musalam-antaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantara-gataya,||
na samkittisu,||
na yattha sa utthito hoti,||
na yattha makkhika sanda-sanda-carini,||
na maccham,||
na mamsam,||
na suram,||
na merayam,||
na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
tihigariko va hoti dvalopiko,||
catuhigariko va hoti dvalopiko,||
pancahigariko va hoti dvalopiko,||
chahigariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko.|| ||

Ekissa pi dattiya yapeti,||
dvihi pi dattihi yapeti,||
tihi pi dattihi yapeti,||
catuhi pi dattihi yapeti,||
pancahi pi dattihi yapeti,||
chahi pi dattihi yapeti,||
sattahi pi dattihi yapeti.|| ||

Ekahikam pi aharam ahareti,||
dvahikam pi aharam ahareti,||
tihikam pi aharam ahareti,||
catuhikam pi aharam ahareti,||
pancahikam pi aharam ahareti,||
chahikam pi aharam ahareti,||
sattahikam pi aharam ahareti -|| ||

iti evarupam addhamasikam pi pariyaya-bhatta-bhojananuyogamanuyutto viharati.|| ||

So saka-bhakkho va hoti,||
samaka-bhakkho va hoti,||
nivara-bhakkho va hoti,||
daddula-bhakkho va hoti,||
hata-bhakkho va hoti,||
kana-bhakkho va hoti,||
acama-bhakkho va hoti,||
pinnaka-bhakkho va hoti,||
tina-bhakkho va hoti,||
gomaya-bhakkho va hoti,||
vana-mula-phalaharo yapeti,||
pavatta-phala-bhoji.|| ||

So sanani pi dhareti,||
masanani pi dhareti,||
chava-dussani pi dhareti,||
pamsu-kulani pi dhareti,||
tiritani pi dhareti,||
ajina-ni pi dhareti,||
ajina-kkhipam pi dhareti,||
kusa-ciram pi dhareti,||
vaka-ciram pi dhareti,||
phalaka-ciram pi dhareti,||
kesa-kambalam pi dhareti,||
vala-kambalam pi dhareti,||
uluka-pakkhikam pi dhareti.|| ||

Kesa-massu-locako pi hoti kesa-massu-locananuyogam [42] anuyutto,||
ubbhatthako pi hoti asana-patikkhitto,||
ukkutiko pi hoti ukkutika-ppadhanam anuyutto,||
kantaka-passayiko pi hoti,||
kantaka-passe seyyam kappeti,||
phalaka-seyyam pi kappeti,||
thandila-seyyam pi kappeti,||
eka-passayiko pi hoti rajojalla-dharo,||
abbhokasiko pi hoti yatha-satthatiko,||
vekatiko pi hoti vikata-bhojananuyogam anuyutto,||
apanako pi hoti apanakattam anuyutto,||
saya-tatiyakam pi udakorohananuyogam anuyutto viharati.|| ||

Tam kim mannasi Nigrodha?|| ||

Yadi evam sate tapo-jiguccha paripunna va hoti aparipunna va" ti?|| ||

"Addha kho bhante,||
evam sante tapo-jiguccha paripunna hoti no aparipunana" ti.|| ||

8. Evam paripunnaya pi kho aham Nigrodha,||
tapo-jigucchaya aneka-vihite upakkilese vadami" ti.|| ||

"Yatha-katham pana bhante,||
Bhagava evam paripunnaya tapo-jigucchaya aneka-vihite upakkilese vadati" ti?|| ||

"Idha Nigrodha, tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa attamano hoti paripunna-samkappo.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa attamano hoti paripunna-samkappo,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso' hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa attan'ukkamseti param vambheti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa attan'ukkamseti param vambheti,||
ayam pi Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa majjati mucchati pamadam apajjati.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa [43] majjati mucchati pamadam apajjati,||
ayam pi ko Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

10. Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena attamano hoti paripunna-samkappo.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena attamano hoti paripunna-samkappo,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena attan'ukkamseti param vambheti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena attan'ukkamseti,||
param vambheti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena majjati mucchati pamadam apajjati.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena majjati mucchati pamada mapajjati,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
bhojanesu vodasam apajjati:|| ||

'Idam me khamati,||
idam me nakkhamati' ti.|| ||

So yan hi kho'ssa na kkhamati tam sapekkho pajahati,||
yam pan'assa khamati tam gathito mucchito ajjhopanno anadinava-dassavi anissarana-panno paribhunjati.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
bhojanesu vodasam apajjati:||
'idam me khamati,||
idam me nakkhamati' ti||
so yan hi kho'ssa na kkhamati tam sapekkho pajahati,||
yam pan'assa khamati tam gathito mucchito ajjhopanno anadinava-dassavi anissarana-panno paribhunjati,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

[44] Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati labha-sakkara-siloka-nikanti-hetu:|| ||

'Sakkarissanti mam rajano raja-mahamatta khattiya brahmana gahapatika titthiya' ti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati labha-sakkara-siloka-nikanti-hetu:||
'Sakkarissanti mam rajano raja-mahamattiya khattiya brahmana gahapatika titthiya' ti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

11. Puna ca param Nigrodha,||
tapassi annataram samanam va brahmanam va apasadeta hoti:|| ||

'Kim panayam bahulajivo sabbam sambhakkhe' ti?|| ||

'Seyyathidam mula-bijam khandha-bijam phalu-bijam agga-bijam bija-bijam eva pancamam,||
asani-vicakkam danta-kutam samana-ppavadena' ti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi annataram Samanam va brahmanam va apasadeta hoti:||
'Kim panayam bahulajivo sabbam sambhakkhe' ti.||
'Seyyathidam mula-bijam khandha-bijam phalu-bijam agga-bijam bija-bijam eva pancamam,||
asani-vicakkam danta-kutam samanappavadena' ti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi passati annataram samanam va brahmanam va kulesu sakkariyamanam garukariyamanam maniyamanam pujiyamanam.|| ||

Disva tassa evam hoti:|| ||

'Iman hi nama bahulajivam kulesu sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
mam pana tapassim lukhajivim kulesu na sakkaronti na garukaronti na manenti na pujenti' ti.|| ||

Iti so issa-macchariyam kulesu uppadeta hoti.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassi passati annataram samanam va brahmanam va kulesu sakkariyamanam garukariyamanam maniyamanam pujiyamanam||
disva tassa evam hoti||
'iman hi nama bahulajivam kulesu sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
mam pana tapassim lukhajivim kulesu na sakkaronti na garukaronti na manenti na pujenti' ti.|| ||

Iti so issa-macchariyam kulesu uppadena hoti.|| ||

Ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha tapassi apataka-nisadi hoti.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassi apataka-nisadi hoti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino no upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi attanam adassayamano kulesu carati:|| ||

'Idam pi me tapasmim,||
idam pi me tapasmin' ti.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassi attanam adassayamano kulesu carati:||
'idam pi me tapasmim,||
idam pi me tapasmin' ti,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

[45] Puna ca param Nigrodha,||
tapassi kinci'd'eva paticchannam sevati.|| ||

So 'khamati te idan' ti?'||
puttho samano,||
akkhamamanam aha||
'khamati' ti,||
khamamanam aha||
'na kkhamati'ti.|| ||

Iti so sampajanamusa bhasita hoti.|| ||

Yam pi kho Nigrodha,||
tapassi kinci'd'eva paticchannam sevati||
so 'khamati te idan' ti?||
puttho samano||
akkhamamanam aha||
'khamati' ti||
khamamanam aha||
'na kkhamati'ti.|| ||

Iti so sampajanamusa bhasita hoti||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

12. Puna ca param Nigrodha,||
tapassi Tathagatassa va Tathagata-savakassa va dhammam desentassa santam yeva pariyayam anunneyyam nanujanati.|| ||

Yam pi kho Nigrodha tapassi Tathagatassa va Tathagata-savakassa va dhammam desentassa santam yeva pariyayam anunneyyam nanujanati,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi kodhano hoti upanahi.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi kodhano hoti upanahi,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi makkhi hoti palasi.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi makkhi hoti palasi,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
issuki hoti macchari.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
issuki hoti macchari,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
satho hoti mayavi.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
satho hoti mayavi,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
thaddho hoti atimani.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
thaddho hoti atimani,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
papiccho hoti papikanam icchanam vasam gato.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
papiccho hoti papikanam icchanam vasam gato,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
miccha-ditthiko hoti anta-ggahikaya ditthiya samannagato.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
papiccho hoti papikanam icchanam vasam gato,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
sanditthi-paramasi hoti adhana-gahi duppatinissaggi.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
sanditthi-paramasi hoti adhana-gahi duppatinissaggi,||
ayam pi kho Nigrodha,||
tapassino upakkileso hoti.|| ||

Tam kim mannasi Nigrodha?|| ||

Yadi'me tapo-jiguccha upakkilesa va anupakkilesa va" ti?|| ||

"Addha kho ime bhante,||
tapo-jiguccha upakkilesa||
no anupakkilesa.|| ||

Thanam kho pan'etam bhante vijjati,||
yam idh'ekacco tapassi sabbeh'eva imehi upakkilesehi samannagato assa,||
ko pana vado annatar-annatarena" ti?|| ||

 


 

13. Idha Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa na attamano hoti||
na paripunna-samkappo.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa na attamano [46] hoti||
na paripunna-samkappo,||
evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa na attan'ukkamseti,||
na param vambheti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa na attan'ukkamseti,||
na param vambheti,||
evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa na majjati na mucchati na pamadam apajjati.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
so tena tapasa na majjati na mucchati na pamadam apajjati,||
evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti na paripunna-samkappo.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati||
so tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti na paripunna-samkappo,||
evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attan'ukkamseti na param vambheti.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati||
so tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti||
so tena labha-sakkara-silokena na attan'ukkamseti na param vambheti,||
evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

So tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na majjati na mucchati na pamadam apajjati.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati||
so tena tapasa labha-sakkara-silokam abhinibbatteti||
so tena labhasakkarasalokena na majjati na mucchati na pamadam apajjati,||
evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati,||
bhojanesu na vodasam apajjati|| ||

'Idam me khamati,||
idam me nakkhamati' ti.|| ||

So yan hi kho'ssa na kkhamati tam anapekkho pajahati,||
yam pan'assa khamati tam agathito amucchito anajjhapanno adinava-dassavi nissarana-panno paribhunjati.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi tapam samadiyati.|| ||

Na so labha-sakkara-siloka-nikanti-hetu sakkarissanti mam rajano raja-mahamatta khattiya brahmana gahapatika titthiya 'ti.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

14. Puna ca param Nigrodha,||
tapassi annataram samanam va brahmanam va na apasadeta hoti:|| ||

'Kim panayam [47] bahulajivo sabbam sambhakkhe ti?|| ||

Seyyathidam, mula-bijam khandha-bijam phalu-bijam agga-bijam bija-bijam eva pancamam,||
asani-vicakkam danta-kutam samana-ppavadena' ti.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi passati annataram samanam va brahmanam va kulesu sakkariyamanam garukariyamanam maniyamanam pujiyamanam.|| ||

Tassa na evam hoti:|| ||

'Iman hi nama bahulajivim kulesu sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
mam pana tapassim lukhajivim kulesu na sakkaronti na garukaronti na manenti na pujenti ti.|| ||

Iti so issa-macchariyam kulesu anuppadeta hoti.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi na apathaka-nisadi hoti.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi na attanam adassayamano kulesu carati|| ||

'Idampi me tapasmim,||
idampi me tapasmin' ti.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi na kinci'd'eva paticchannam sevati.|| ||

So 'khamati te idanti?' puttho samano,||
akkhamamanam||
'aha nakkhamati' ti,||
khamamanam||
'aha khamati' ti.|| ||

Iti so sampajanamusa na bhasita hoti.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

15. Puna ca param Nigrodha,||
tapassi Tathagatassa va Tathagatasavakassa va dhammam desentassa santam yeva pariyayam anunneyyam anujanati.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
tapassi akkodhano hoti anupanahi.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
tapassi akkodhano hoti anupanahi.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
anissuki hoti amacchari.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
anissuki hoti amacchari.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
asatho hoti amayavi.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
asatho hoti amayavi.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
atthaddho hoti [48] anatimani.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
atthaddho hoti anatimani.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
na papiccho hoti na papikanam icchanam vasam gato.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
na papiccho hoti na papikanam icchanam vasam gato.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
na miccha-ditthiko hoti ananta-ggahikaya ditthiya samannagato.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
na miccha-ditthiko hoti ananta-ggahikaya ditthiya samannagato.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

Puna ca param Nigrodha,||
asanditthi-paramasi hoti anadhana-ggahi suppatinissaggi.|| ||

Yam pi Nigrodha,||
asanditthi-paramasi hoti anadhana-ggahi suppatinissaggi.|| ||

Evam so tasmim thane parisuddho hoti.|| ||

"Tam kim mannasi Nigrodha?|| ||

Yadi evam sante tapo-jiguccha parisuddha va hoti apariSuddhava" ti?

"Addha kho bhante,||
evam sante tapo-jiguccha parisuddha hoti||
no aparisuddha,||
agga-ppatta ca sara-ppatta ca " ti.|| ||

"Na kho Nigrodha,||
ettavata tapo-jiguccha agga-ppatta ca hoti sara-ppatta va||
api ca kho papatikap-patta hoti " ti.|| ||

 

§

 

16. "Kittavata pana bhante,||
tapo-jiguccha agga-ppatta ca hoti sara-ppatta ca.|| ||

Sadhu me bhante,||
Bhagava tapo-jigucchaya aggam yeva papetu saram yeva papetu" ti.|| ||

"Idha Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti.|| ||

Kathan ca Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti?

Idha Nigrodha,||
tapassi na panam-atipateti,||
na panam-atipatapayati,||
na panam-atipatayato samanunno [49] hoti,||
na adinnam adiyati,||
na adinnam adiyapeti,||
na adinnam adiyato samanunno hoti,||
na musa bhanati,||
na musa bhanapeti,||
na musa bhanato samanunno hoti,||
na bhavitam-asimsati,||
na bhavitam-asimsapeti,||
na bhavitam-asimsato samanunno hoti.|| ||

Evam kho Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti.|| ||

Yato kho Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti,||
adum c'assa hoti tapassitaya,||
so abhiharati no hinay'avattati.|| ||

So vivittam senasanam bhajati,||
arannam rukkha-mulam pabbatam kandaram giri-guham susanam vanapattham abbhokasam palala-punjam.|| ||

So paccha-bhattam pindapata-patikkanto nisidati pallankam abhujitva,||
ujum kayam panidhaya,||
parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati,||
abhijjhaya cittam parisodheti;||
vyapadapa-dosam pahaya avyapanna-citto viharati,||
sabba-panabhuta-hitanukampi vyapada-padosa cittam parisodheti;||
thina-middham pahaya vigata-thina-middho viharati,||
aloka-sanni sato sampajano thina-middha cittam parisodheti;||
uddhacca-kukkuccam pahaya anuddhato viharati,||
ajjhattam vupasanta-citto uddhacca-kukkucca cittam parisodheti;||
vicikiccham pahaya tinna-vicikiccho viharati,||
akatham-kathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

17. So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbali-karane,||
metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena [50] mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Tam kim mannasi Nigrodha?|| ||

Yadi evam sante tapo-jiguccha parisuddha va hoti||
aparisuddha va" ti?

"Addha kho bhante,||
evam sante tapo-jiguccha parisuddha hoti||
no aparisuddha,||
agga-ppatta ca||
sara-ppatta ca" ti.|| ||

"Na kho Nigrodha,||
ettavata tapo-jiguccha agga-ppatta ca hoti||
sara-ppatta ca,||
api ca kho tacappatta hoti" ti.|| ||

 


 

18. "Kittavata pana bhante,||
tapo-jiguccha agga-ppatta ca hoti||
sara-ppatta ca?|| ||

Sadhu me bhante,||
Bhagava tapo-jigucchaya aggam yeva papetu||
saram yeva papetu" ti.|| ||

"Idha Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti.|| ||

Kathan ca Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti?

Idha Nigrodha,||
tapassi na panam-atipateti,||
na panam-atipatapayati,||
na panam-atipatayato samanunno hoti,||
na adinnam adiyati,||
na adinnam adiyapeti,||
na adinnam adiyato samanunno hoti,||
na musa bhanati,||
na musa bhanapeti,||
na musa bhanato samanunno hoti,||
na bhavitam-asimsati,||
na bhavitam-asimsapeti,||
na bhavitam-asimsato samanunno hoti.|| ||

Evam kho Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti.|| ||

Yato kho Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti,||
adum c'assa hoti tapassitaya,||
so abhiharati no hinay'avattati.|| ||

So vivittam senasanam bhajati,||
arannam rukkha-mulam pabbatam kandaram giri-guham susanam vanapattham abbhokasam palala-punjam.|| ||

So paccha-bhattam pindapata-patikkanto nisidati pallankam abhujitva,||
ujum kayam panidhaya,||
parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati,||
abhijjhaya cittam parisodheti;||
vyapadapa-dosam pahaya avyapanna-citto viharati,||
sabba-panabhuta-hitanukampi vyapada-padosa cittam parisodheti;||
thina-middham pahaya vigata-thina-middho viharati,||
aloka-sanni sato sampajano thina-middha cittam parisodheti;||
uddhacca-kukkuccam pahaya anuddhato viharati,||
ajjhattam vupasanta-citto uddhacca-kukkucca cittam parisodheti;||
vicikiccham pahaya tinna-vicikiccho viharati,||
akatham-kathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

17. So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbali-karane,||
metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

So aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati,||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
catta'isam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi,||
jati-sahassam pi,||
[51] jati-sata-sahassam pi,||
anekani pi jati-satani,||
anekani pi jati-sahassani,||
anekani pi jati-sata-sahassani,||
aneke pi samvattakappe,||
aneke pi vivattakappe,||
aneke pi samvatta-vivattakappe:,||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapadim.|| ||

Tatra p'asim||
evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati.|| ||

Tam kim mannasi Nigrodha?|| ||

Yadi evam sante tapo-jiguccha parisuddha va hoti||
aparisuddha va" ti?|| ||

"Addha kho bhante,||
evam sante tapo-jiguccha parisuddha hoti||
no aparisuddha,||
agga-ppatta ca||
sara-ppatta ca " ti.|| ||

"Na kho Nigrodha,||
ettavata tapo-jiguccha agga-ppatta ca hoti||
sara-ppatta ca,||
api ca kho pheggu-ppatta hoti" ti.|| ||

 


 

14. "Kittavata pana bhante,||
tapo-jiguccha agga-ppatta ca hoti sara-ppatta ca?|| ||

Sadhu me bhante,||
Bhagava tapo-jigucchaya aggam yeva papetu||
saram yeva papetu " ti.|| ||

"Idha Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti.|| ||

Kathan ca Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti?

Idha Nigrodha,||
tapassi na panam-atipateti,||
na panam-atipatapayati,||
na panam-atipatayato samanunno hoti,||
na adinnam adiyati,||
na adinnam adiyapeti,||
na adinnam adiyato samanunno hoti,||
na musa bhanati,||
na musa bhanapeti,||
na musa bhanato samanunno hoti,||
na bhavitam-asimsati,||
na bhavitam-asimsapeti,||
na bhavitam-asimsato samanunno hoti.|| ||

Evam kho Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti.|| ||

Yato kho Nigrodha,||
tapassi catu-yama-samvara-samvuto hoti,||
adum c'assa hoti tapassitaya,||
so abhiharati no hinay'avattati.|| ||

So vivittam senasanam bhajati,||
arannam rukkha-mulam pabbatam kandaram giri-guham susanam vanapattham abbhokasam palala-punjam.|| ||

So paccha-bhattam pindapata-patikkanto nisidati pallankam abhujitva,||
ujum kayam panidhaya,||
parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati,||
abhijjhaya cittam parisodheti;||
vyapadapa-dosam pahaya avyapanna-citto viharati,||
sabba-panabhuta-hitanukampi vyapada-padosa cittam parisodheti;||
thina-middham pahaya vigata-thina-middho viharati,||
aloka-sanni sato sampajano thina-middha cittam parisodheti;||
uddhacca-kukkuccam pahaya anuddhato viharati,||
ajjhattam vupasanta-citto uddhacca-kukkucca cittam parisodheti;||
vicikiccham pahaya tinna-vicikiccho viharati,||
akatham-kathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

17. So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbali-karane,||
metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

Upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catuttham.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjena pharitva viharati.|| ||

So aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati,||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi,||
jati-sahassam pi,||
jati-sata-sahassam pi,||
anekani pi jati-satani,||
anekani pi jati-sahassani,||
anekani pi jati-sata-sahassani,||
aneke pi samvattakappe,||
aneke pi vivattakappe,||
aneke pi samvatta-vivattakappe:,||
amutrasim evam-namo,||
evamgotto evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapadim.|| ||

Tatra p'asim||
evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam [52] aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati:|| ||

'Ime vata bhonto satta||
kaya-duccaritena samannagata,||
vaci-duccaritena samannagata,||
mano-duccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka,||
miccha-ditthika,||
miccha-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta,||
kaya-sucaritena samannagata,||
vaci-sucaritena samannagata,||
mano-sucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka,||
samma-ditthika,||
samma-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati|| ||

Tam kim mannasi Nigrodha?|| ||

Yadi evam sante tapo-jiguccha parisuddha va hoti,||
aparisuddha va" ti?|| ||

"Addha kho bhante,||
evam sante tapo-jiguccha parisuddha hoti,||
no aparisuddha,||
agga-ppatta ca,||
sara-ppatta ca " ti.|| ||

"Ettavata kho Nigrodha,||
tapo-jiguccha agga-ppatta ca hoti,||
sara-ppatta ca.|| ||

Iti kho Nigrodha,||
yam mam tvam abacasi 'ko nama so bhante,||
Bhagavato dhammo yena Bhagava savake vineti,||
yena Bhagavata savaka vinita assasappatta patijananti ajjhasayam adibrahmacariyan' ti?|| ||

Iti ko tam Nigrodha,||
thanam uttaritaran ca||
panitataran ca||
yenaham savake vinemi,||
yena maya savaka vinita assasappatta patijananti ajjhasayam adibrahmacariyan ti.|| ||

Evam vutte te paribbajaka unnadino uccasadda-mahasadda ahesum 'ettha mayam anassama sacariyaka,||
na mayam ito bhiyyo uttaritaram pajanama' ti.|| ||

 

§

 

[53] 20. Yada annasi Sandhano gahapati 'annadatthu kho dan'ime anna-titthiya paribbajaka Bhagavato bhasitam sussusanti,||
sotam odahanti,||
anna-cittam upatthapenti' ti.|| ||

Atha Nigrodham paribbajakam etad avoca:|| ||

"Iti kho bhante Nigrodha,||
yam mam tvam avacasi,||
'yagghe gahapati,||
janeyyasi kena Samano Gotamo saddhim sallapati?|| ||

Kena sakaccham samapajjati?|| ||

Kena panna-veyyattiyam samapajjati?|| ||

Sunnagara-hata Samanassa Gotamassa panna,||
aparisavacaro Samano Gotamo,||
nalam sallapaya,||
so antamantan'eva sevati.|| ||

Seyyatha pi nama go-kana pariyanta-carini antamantan'eva sevati,||
evam eva sunnagara-hata Samanassa Gotamassa panna,||
aparisavacaro Samano Gotamo,||
nalam sallapaya,||
so antamantan'eva sevati.|| ||

Ingha ca gahapati,||
Samano Gotamo imam parisam agaccheyya,||
eka-panhen'eva nam samsadeyyama,||
tucchakumbhi va nam manne orodheyyama' ti.|| ||

Ayam kho so bhante,||
Bhagava araham Samma-sambuddho idhanuppatto,||
aparisavacaram pana nam karotha,||
go-kanam pariyanta-carinim karotha,||
eka-panhen'eva nam samsadetha,||
tucchakumbhi va nam manne orodhetha " ti.|| ||

Evam vutte Nigrodho paribbajako tunhi-bhuto mankubhuto patta-kkhandho adhomuko pajjhayanto appatibhano nisidi.|| ||

Atha kho Bhagava Nigrodham paribbajakam tunhi-bhutam mankubhutam patta-kkhavandham adhomukham pajjhayantam appatibhanam viditva Nigrodham paribbajakam etad avoca:|| ||

"Saccam Nigrodha, bhasita te esa vaca" ti?|| ||

[54] "Saccam bhante, bhasita me esa vaca||
yatha balena||
yatha mulhena||
yatha akusalena" ti.|| ||

"Tam kim mannnasi Nigrodha?|| ||

Kin ti te sutam paribbajakanam vuddhanam mahallakanam acariya-pacariyanam bhasamananam -|| ||

Ye te ahesum atitam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
evam su te Bhagavanto sangamma unnadino uccasadda-mahasadda aneka-vihitam tiracchana-katham anuyutta viharimsu,||
seyyathidam:|| ||

raja-katham||
cora-katham||
mahamatta-katham||
sena-katham||
bhaya-katham||
yuddha-katham||
anna-katham||
pana-katham||
vattha-katham||
sayana-katham||
mala-katham||
gandha-katham||
nati-katham||
yana-katham||
gama-katham||
nigama-katham||
nagara-katham||
janapada-katham||
itthi-katham||
purisa-katham||
sura-katham||
visikha-katham||
kumbhatthana-katham||
pubba-peta-katham||
nanatta-katham||
lokakkhayikam-katham||
samuddakkhayikam-katham||
iti-bhavabhava-katham katham iti va,||
seyyatha pi tvam etarahi sacariyako?|| ||

Udahu evam su te Bhagavanto aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti appa-saddani appa-nigghosani vijana-vatani manussa-rahaseyyakani patisallanasaruppani seyyatha paham etarahi" ti?|| ||

"Sutam me tam bhante,||
paribbajakanam vuddhanam mahallakanam acariya-pacariyanam bhasamananam -|| ||

'Ye te ahesum atitam addhanam arahanto Samma-sambuddha,||
nassu te Bhagavanto sangamma samagamma unnadino uccasadda-mahasadda aneka-vihitam tiracchana-katham anuyutta viharanti,||
seyyathidam:|| ||

raja-katham||
cora-katham||
mahamatta-katham||
sena-katham||
bhaya-katham||
yuddha-katham||
anna-katham||
pana-katham||
vattha-katham||
sayana-katham||
mala-katham||
gandha-katham||
nati-katham||
yana-katham||
gama-katham||
nigama-katham||
nagara-katham||
janapada-katham||
itthi-katham||
purisa-katham||
sura-katham||
visikha-katham||
kumbhatthana-katham||
pubba-peta-katham||
nanatta-katham||
lokakkhayikam-katham||
samuddakkhayikam-katham||
iti-bhavabhava-katham katham iti va,||
seyyatha paham etarahi sacariyako,||
evam su te Bhagavanto aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti appa-saddani appa-nigghosani senasanani manussa-rahaseyyakani patisallanasaruppani seyyatha pi Bhagava etarahi" ti.|| ||

"Tassa te Nigrodha,||
vinnussa sato mahallakassa na etad ahosi:|| ||

'Buddho so Bhagava bodhaya dhammam deseti,||
danto so Bhagava damathaya dhammam deseti,||
santo so Bhagava samathaya dhammam deseti,||
tinno so Bhagava [55] taranaya dhammam deseti,||
parinibbuto so Bhagava parinibbanaya dhammam deseti" ti?|| ||

 

§

 

22. Evam vutte Nigrodho paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Accayo me bhante,||
accagama,||
yatha balam,||
yatha mulham,||
yatha akusalam,||
so'ham Bhagavantam avacasim.|| ||

Tassa me bhante,||
Bhagava accayam accayato patiganhatu ayatim samvaraya" ti.|| ||

"Taggha tvam Nigrodha,||
accayo accagama,||
yatha balam,||
yatha mulham,||
yatha akusalam,||
yo mam tvam evam avacasi,||
yato ca kho tvam Nigrodha,||
accayam accayato disva yatha-kammam patikarosi,||
tan te mayam patiganhama,||
vuddhi h'esa Nigrodha,||
Ariyassa vinaye,||
yo accayam accayato disva yatha-dhammam patikaroti,||
ayatim samvaram apajjati.|| ||

Aham kho pana Nigrodha,||
evam vadami:|| ||

'Etu vinnu puriso asatho amayavi uju-jatiko,||
aham anusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati satta vassani.|| ||

Titthantu Nigrodha, satta vassani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati cha vassani.|| ||

Titthantu Nigrodha cha vassani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati panca vassani.|| ||

Titthantu Nigrodha panca vassani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati cattari vassani.|| ||

Titthantu Nigrodha cattari vassani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati tini vassani.|| ||

Titthantu Nigrodha, tini vassani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati dve vassani.|| ||

Titthantu Nigrodha, dve vassani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati ekam vassam.|| ||

Titthatu Nigrodha, ekam vassam.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati satta masani.|| ||

Titthantu Nigrodha, satta masani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati cha masani.|| ||

Titthantu Nigrodha, cha masani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati panca masani.|| ||

Titthantu Nigrodha, panca masani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati [56] cattari masani.|| ||

Titthantu Nigrodha, cattari masani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati tini masani.|| ||

Titthantu Nigrodha, tini masani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati dve masani.|| ||

Titthantu Nigrodha, dve masani.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati ekamasam.|| ||

Titthatu Nigrodha, ekamasam.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati addhamasam.|| ||

Titthatu Nigrodha, addhamaso.|| ||

Etu vinnu puriso asatho amayavi ujujatiko,||
ahamanusasami,||
aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamano yass'atthaya kula-putta samma-d eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati sattaham.|| ||

 

§

 

23. Siya kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Antevasikamyata no Samano Gotamo evam aha' ti.|| ||

Na kho pan'etam Nigrodha,||
evam datthabbam,||
yo eva vo acariyo||
so eva vo acariyo hotu.|| ||

Siya kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Uddesa no cavetu-kamo Samano Gotamo evam aha' ti.|| ||

Na kho pan'etam Nigrodha,||
evam datthabbam,||
yo eva vo uddeso,||
so eva vo uddeso hotu.|| ||

Siya kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Ajiva no cavetu-kamo Samano Gotamo evam aha' ti.|| ||

Na kho pan'etam Nigrodha,||
evam datthabbam||
yo eva vo ajivo||
so eva vo ajivo hotu.|| ||

Siya kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Ye no dhamma akusala akusala-sankhata sacariyakanam,||
tesu patitthapetu-kamo Samano Gotamo evam aha' ti.|| ||

Na kho pan'etam Nigrodha,||
evam datthabbam,||
akusala c'eva vo dhamma hontu||
akusala-sankhata sacariyakanam.|| ||

Siya kho pana te Nigrodha,||
evam assa:|| ||

'Ye no dhamma kusala kusala-sankhata sacariyakanam,||
tehi vivecetu-kamo Samano Gotamo evam aha' ti.|| ||

Na kho pan'etam Nigrodha,||
evam datthabbam,||
kusala c'eva vo dhamma hontu||
kusala-sankhata sacariyakanam.|| ||

Iti kho'ham Nigrodha,||
n'eva antevasi-kamyata evam vadami,||
na pi uddesa cavetu-kamo [57] evam vadami.|| ||

Na pi ajiva cavetu-kamo evam vadami,||
na pi ye vo dhamma akusala akusala-sankhata sacariyakanam tesu patitthapetu-kamo evam vadami,||
na pi ye vo dhamma kusala kusala-sankhata sacariyakanam tehi vivecetu-kamo evam vadami.|| ||

Santi ca kho Nigrodha,||
akusala dhamma appahina samkilesika ponobhavika sadara dukkha-vipaka ayatim jati-jara-maraniya,||
yesaham pahanaya dhammam desemi,||
yatha patipannanam vo samkilesika dhamma pahiyissanti,||
vodaniya dhamma abhivaddhassanti,||
pannaparipurim vepullattan ca ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissatha" ti.|| ||

24. Evam vutte te paribbajaka tunhi-bhuta mankubhuta patta-kkhandha adho-mukha pajjhayanta appatibhana nisidimsu,||
yatha tam Marena pariyutthita-citta.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi:|| ||

'Sabbe p'ime moghapurisa phuttha Papimata,||
yatra hi nama ekassa pi na evam bhavissati -||
"Handa mayam annanattham pi Samane Gotame brahmacariyam carama,||
kim karissati sattaho" ti?|| ||

Atha kho Bhagava Udumbarikaya paribbajakarame sihanadam naditva,||
vehasam ababhuggantva,||
Gijjha-kute pabbate paccutthasi.|| ||

Sandhano gahapati tavad eva Rajagaham pavisi ti.|| ||

Udumbarikasuttam nitthitam dutiyam.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement