Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 26

Cakkavatti Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[58]

[1][ati] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Magadhesu viharati Matulayam.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Atta-dipa bhikkhave, viharatha atta-sarana ananna-sarana,||
Dhamma-dipa Dhamma-sarana ananna-sarana.|| ||

Kathan ca pana bhikkhave, bhikkhu atta-dipo viharati atta-sarano ananna-sarano||
Dhamma-dipo Dhamma-sarano ananna-sarano?

Idha, bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassi viharati,||
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu vedanasu vedana passi viharati,||
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu citte cittanupassi, viharati,||
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati,||
atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.|| ||

Evam kho bhikkhave, bhikkhu atta-dipo viharati atta-sarano ananna-sarano,||
Dhamma-dipo Dhamma-sarano ananna-sarano.|| ||

Gocare bhikkhave,||
caratha sake pettike visaye.|| ||

Gocare bhikkhave,||
caratam sake pettike visaye na lacchati Maro otaram,||
na lacchati Maro arammanam.|| ||

Kusalanam bhikkhave,||
dhammanam samadana-hetu evam idam punnam pavaddhati ti.|| ||

[59] 2. Bhuta-pubbam bhikkhave, raja Dalhanemi nama ahosi, cakkavatati dhammiko dhamma-raja catur-anto vijitavi janapada-tthavariya-ppatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani ahesum, seyyathidam:|| ||

Cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta ahesum,||
sura vir'anga-rupa parasena-ppamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyantam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasi.|| ||

3. Atha kho bhikkhave, raja Dalhanemi bahunnam vassanam bahunnam vassa-satanam bahunnam vassa-sahassanam accayena annataram purisam amantesi:|| ||

"Yada tvam amho purisa,||
passeyyasi dibbam cakka-ratanam osakkitam,||
thana cutam,||
atha me aroceyyasi" ti.|| ||

'Evam deva' ti kho bhikkhave,||
so puriso ranno Dalhanemissa paccassosi.|| ||

Addasa ko bhikkhave,||
so puriso bahunnam vassanam bahunnam vassa-satanam bahunnam vassa-sahassanam accayena dibbam cakka-ratanam osakkitam thana cutam.|| ||

Disvaa yeva raja Dalhanemi ten'upasankami,||
upasankamitva rajanam Dalhanemim etad avoca:|| ||

Yagghe deva, janeyyasi dibbam te cakka-ratanam osakkitam thana cutan ti?|| ||

Atha kho bhikkhave, raja Dalhanemi jettha-puttam kumaram amantapetva etad avoca:|| ||

Dibbam kira me tata, kumara cakka-ratanam osakkitam thana cutam.|| ||

Sutam ko pana me'etam||
- 'yassa ranno cakkavattissa dibbam cakka-ratanam osakkati,||
thana cavati, na dani tena ranna ciram jivitabbam hoti' ti.|| ||

Bhutta kho [60] pana me manusika kama,||
samayo dibbe kame pariyesitum.|| ||

Ehi tvam tata, kumara imam samudda-pariyantam pathavim patipajja.|| ||

Aham pana kesa-massum oharetva,||
kasayani vatthani acchadetva,||
agarasma anagariyam pabbajissami" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, raja Dalhanemi jttha-puttam kumaram sadhukam rajje samanusasitva.|| ||

Kesa-massum oharetva,||
kasayani vatthani acchadetva,||
agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Sattaha-pabbajite kho pana bhikkhave,||
rajisimhi dibbam cakka-ratanam antaradhayi.|| ||

4. Atha kho bhikkhave annataro puriso yena raja khttiyo muddhahisitto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva rajanam khttiyam muddhavasittam etad avoca:|| ||

Yagegha deva, janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitan ti?|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto dibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi,||
anattamanatan ca patisanvedesi.|| ||

So yena ca rajisi ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva rajisim etad avoca:|| ||

Yagegha deva, janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitan ti?|| ||

Evam vutte bhikkhave rajisi rajanam khattiyam muddhavasittam etad avoca:|| ||

'Ma kho tvam tata, dibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi,||
ma ca patisanvedesi.|| ||

Na hi te tata, dibbam cakka-ratanam pettikam dayajjam.|| ||

Ingha tvam tata, ariye cakkavatti-vatte vattahi.|| ||

Thanam kho pan'etam vijjati yan te ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavissati sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuran ti.|| ||

[61] 5. "Katamam pan'etam deva, ariyam cakka-vattivattan ti"?

"Tena hi tvam tata, dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano.|| ||

Dhammaddhajo dhamma-ketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu anto-janasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano.|| ||

Dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu balakayasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano.|| ||

Dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu khatatiyesu anuyuttesu

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano.|| ||

Dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu brahmana-gahapatikesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano.|| ||

Dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu negama-janapadesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano.|| ||

Dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu samana-brahmanesu.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano.|| ||

Dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu migapakkhisu.|| ||

Ma ca te tata, vijite adhamma-karo pavattittha.|| ||

Ye ca te tata, vijite adhana assu, tesan ca dhanam anuppadeyyasi.|| ||

Ye ca te tata, vijite samana-brahmana mada'ppamada pativirata khanti-soracce nivittha ekam attanam damenti, ekam attanam samenti, ekam attanam parinibbapenti.|| ||

Te kalena kalam upasankamitva paripuccheyyasi paripannheyyasi:|| ||

Kim bhante, kusalam,||
kim akusalam,||
kim savajjam kim anavajjam,||
kim sevitabbam kim na sevitabbam,||
kim me kariyamanam digha-rattam ahitaya dukkhaya assa,||
kim va pana me kariyamanam digha-rattam hitaya sukhaya assa?" ti.|| ||

Tesam sutva yam akusalam tam abhinivajjeyyasi,||
yam kusalam tam samadaya vatteyyasi.|| ||

Idam kho tata, ariyam cakkavatti-vattan" ti.|| ||

"Evam deva" ti kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto rajisissa patissutva ariye cakkavatti-vatte vatti.|| ||

Tassa ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu-r-ahosi,||
sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuram.|| ||

Disvana ranno khattiyassa muddhavasittassa etad ahosi:|| ||

Sutam kho pana me tam||
- yassa ranno khattiyassa muddhavasittassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavati.|| ||

Sahassaram sanemikam sanabhikam sabba- [62] kara-paripuram,||
so hoti raja cakkavatti ti.|| ||

Assam nu kho aham raja cakka-vatati ti.|| ||

6. Atha kho bhikkhave, raja khattiyo muddhavasitto utthay'asana,||
ekamsam uttarasangam karitva||
vamena hatthena bhinkaram gahetva||
dakkhinena hatthena cakka-ratanam abbhukkiri:||
'pavattatu bhavam cakka-ratanam,||
abhivijinatu bhavam cakka-ratanan' ti.|| ||

Atha kho tam bhikkhave, cakka-ratanam puratthimam disam pavatti,||
anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim kho pana bhikkhave, padese cakka-ratanam patitthasi,||
tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, puratthimaya disaya patirajano,||
te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu:|| ||

'Ehi kho maharaja,||
svagatam maharaja,||
sakante maharaja,||
anusasa maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano na hantabbo.|| ||

Adinnam nadatabbam.|| ||

Kamesu miccha na caritabba.|| ||

Musa na bhasitabba.|| ||

Majjam na patabbam.|| ||

Yatha-bhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, puratthimaya disaya patirajano,||
te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

7. Atha kho tam bhikkhave, cakka-ratanam puratthimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva dakkhinam disam pavatti,||
anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim kho pana bhikkhave, padese cakka-ratanam patitthasi,||
tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, dakkhinaya disaya patirajano,||
te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu:|| ||

Ehi kho maharaja,||
svagatam te maharaja,||
sakante maharaja,||
anusasa Maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano na hantabbo.|| ||

Adinnam nadatabbam.|| ||

Kamesu miccha na caritabba.|| ||

Musa na bhasitabba.|| ||

Majjam na patabbam.|| ||

Yatha-bhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, dakkhinaya disaya patirajano,||
te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam dakkhinam samuddam ajdhogahitva paccuttaritva pacchimam disam pavatti,||
anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim kho pana bhikkhave, padese cakka-ratanam patitthasi,||
tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, pacchimaya disaya patirajano,||
te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu:|| ||

Ehi kho maharaja,||
svagatam te maharaja,||
sakante maharaja,||
anusasa Maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na hantabbo.|| ||

Adinnam nadatabbam.|| ||

Kamesu miccha na caritabba.|| ||

Musa na bhasitabba.|| ||

Majjam na patabbam.|| ||

Yatha-bhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, pacchimaya disaya patirajano,||
te ranno cakkavattissa [63] anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave, cakka-ratanam pacchimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva uttaram disam pavatti,||
anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim kho pana bhikkhave, padese dibbam cakka-ratanam patitthasi,||
tattha raja cakkavatti vasam upaganchi saddim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, uttaraya disaya patirajano,||
te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu:|| ||

Ehi kho maharaja,||
svagatam te maharaja,||
sakante maharaja,||
anusasa Maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano na hantabbo.|| ||

Adinnam nadatabbam.|| ||

Kamesu miccha na caritabba.|| ||

Musa na bhasitabba.|| ||

Majjam na patabbam.|| ||

Yatha-bhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, uttaraya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta ahesu.|| ||

Atha kho tam bhikkhave, cakka-ratanam samudda-pariyan tam pathavim ahivijinitva tam eva rajadhanim paccagantva ranno cakkavattissa antepura-dvare attha-karana-ppamukhe akkhahatam manne atthasi,||
ranno cakkavattissa antepuram upasobhayamanam.|| ||

8.1. Dutiyo pi kho bhikkhave, raja cakkavatti bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena annataram purisam amantesi:|| ||

"Yada tvam ambho purisa, passeyyasi dibbam cakka-ratanam osakkitam, thana cutam, atha me aroceyyasi" ti.|| ||

'Evam deva' ti kho bhikkhave, so puriso ranno cakkavattissa paccassosi.|| ||

Addasa kho bhikkhave, so puriso bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena dibbam cakka-ratanam osakkitam thana vutam.|| ||

Disvana yena raja cakkavatti ten'upasankami, upasankamitva rajanam cakkavattim etad avoca:|| ||

Yagghe deva, janeyyasi dibbam te cakka-ratanam osakkitam thana cutanti.|| ||

Atha kho bhikkhave, raja cakkavatti jetthaputtam kumaram amantetva etad avoca:|| ||

Dibbam kira me tata kumara cakka-ratanam osakkitam thana cutam.|| ||

Sutam kho pana me tam 'yassa ranno cakkavattissa dibbam cakka-ratanam osakkati, thana cavati, na'dani tena ranna ciram jivitabbam hoti' ti.|| ||

Bhutta kho pana me manusika kama, samayo'dani me dibbe kame pariyesitum.|| ||

Ehi tvam tata kumara imam samuddapariyan tam pathavim patipajja.|| ||

Aham pana kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbajissami" ti.|| ||

Atha ko bhikkhave raja cakkavatti jttheputtam kumaram sadukam rajje samanusasitva, kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Sattahapabbajite ko pana bhikkhave rajisimhi dibbam cakka-ratanam antaradhayi.|| ||

Atha kho bhikkhave annataro puriso yena raja khttiyo muddhahisitto tenusapasankami.|| ||

Upasankamitva rajanam khttiyam muddhahisittam etad avoca: yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasittodibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi. Anattamanatan ca patisanvedesi.|| ||

So yena rajisi ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva rajisim etad avoca:|| ||

Yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti.|| ||

Evam vutte bhikkhave rajisi rajanamkhattiyam muddhabhisittam etad avoca:|| ||

'Ma kho tvam tata dibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi, ma anattamanatan ca patisanvedesi na hi te tata dibbam cakkarata pettikam dayajjam, ingha tvam tata ariye cakkavatti-vatte vattahi.|| ||

Thanam kho pan'etam vijjati yatte ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavissati sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakaraparipuran" ti.|| ||

"Katamam pana tam deva ariyam cakka-vattivattan ti"?

"Tena hi tvam tata dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu anto-janasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu balakayasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu khatatiyesu anuyuttesu.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu brahmanagahapatikesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu negamajanapadesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu samanabrahmanesu.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu migapakkhisu.|| ||

Ma ca te tata vijite adhammakaro pavattittha.|| ||

Ye ca te tata vijite adhana assu, tesanca dhanamanuppadeyyasi.|| ||

Ye ca te tata vijite samanabrahmana mada'ppamada pativirata khanti-soracce nivittha ekam attanam damenti, ekam attanam samenti, ekam attanam parinibbapenti.|| ||

Te kalena kalam upasankamitva paripuccheyyasi paripannehayyasi:|| ||

Kim bhante kusalam, kim akusalam, kim savajjam kim anavajjam, kim sevitabbam kim na sevitabbam, kim me kariyamanam digha-rattam ahitaya dukkhaya assa, kim va pana me kariyamanam digha-rattam hitaya sukaya assa?" ti.|| ||

Tesam sutva yam akusalam tam abhinivajjeyyasi, yam kusalam ta samadaya vatteyyasi.|| ||

Idam kho tata ariyam cakkavatti-vattan" ti.|| ||

"Evam deva" ti kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto rajisissa patissutva ariye cakkavatti-vatte vatti.|| ||

Tassa ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu-r-ahosi sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuram.|| ||

Disvana ranno khattiyassa muddhavasittassa etad ahosi:|| ||

Sutam ko pana me tam yassa ranno khattiyassa muddhavasittassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa uparimpasadavaragatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavati, sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuram, so hoti raja cakkavatti ti.|| ||

Assam nukho aham raja cakkavatati" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto utthay asana, ekamsam uttarasangam karitva vamena bhatthena bhinkaram gahetva dakkhinena hatthena cakka-ratanam abbhukkiri, 'pavattatu bhavam cakka-ratanam, abhivijinatu bhavam cakkaratana'nti.|| ||

Athakho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhi caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim ko pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatti vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu:|| ||

Ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano nahantabbo.|| ||

Adinnam nadatabbam kamesu miccha na caritabba. Musa na bhasitabba.|| ||

Majjam na patabbam.|| ||

Yathabhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva dakkhinam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim kho pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu:|| ||

Ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjim na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave, cakka-ratanam dakkhinam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva pacchimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim kho pana bhikkhave, padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, pacchimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu:|| ||

Ehi kho maharaja, svagatam te maharaja, sakante maharaja, anusasa Maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano na hantabbo.|| ||

Adinnam nadatabbam.|| ||

Kamesu miccha na caritabba.|| ||

Musa na bhasitabba.|| ||

Majjam na patabbam.|| ||

Yathabhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave, dakkhinaya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta1 ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam pacchimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva uttaram disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya.|| ||

Yasmim ke bhikkhave padese dibbam cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatti vasam upaganchi saddim caturanginiya senaya.|| ||

Ye kho pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu:|| ||

Ehi ko maharaja, svagatam te maharaja, sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha: pano na hantabbo, adinnam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjam napatabbam, yathabhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyuttaahesu.|| ||

Akho tam bhikkhave cakka-ratanam samuddapariyan tam pathavim ahivijinitva tameva rajadhanim paccagantva ranno cakkavattissa antepuradvare atthakaranappamukhe4 akkhahatam manne atthasi, ranno cakkavattissa antepuram upasobhayamanam.|| ||

 


 

8.2. Tatiyo pi kho bhikkhave raja cakkavatti bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena annataram purisam amantesi:|| ||

"Yada tvam amho purisa passeyyasi dibbam cakka-ratanam osakkitam, tana cutam, atha me aroceyyasi" ti.|| ||

'Evam deva'ti kho bhikkhave so puriso ranno cakkavattissa paccassosi.|| ||

Addasa ko bhikkhave so puriso bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena dibbam cakka-ratanam osakkitam thana vutam.|| ||

Disvana yena raja cakkavatti ten'upasankami, upasankamitva rajanam cakkavattim etad avoca:|| ||

Yagghe deva janeyyasi dibbam te cakka-ratanam

Osakkitam thana cutanti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja cakkavatti jetthaputtam kumaram amantetva etad avoca:|| ||

Dibbam kira me tata kumara cakka-ratanam osakkitam thana cutam.|| ||

Sutam ko pana me tam 'yassa ranno cakkavattissa dibbam cakka-ratanam osakkati, thana cavati, na'dani tena ranna ciram jivitabbam hoti' ti.|| ||

Bhutta kho pana me manusika kama, samayo'dani me dibbe kame pariyesitum.|| ||

Ehi tvam tata kumara imamsamuddapariyan tam pathavim patipajja.|| ||

Aham pana kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbajissami" ti.|| ||

Atha ko bhikkhave raja dalhanemi jttheputtam kumaram sadukam rajjesamanusasitva, kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Sattahapabbajite ko pana bhikkhava rajisimhi dibbam cakka-ratanam antaradhayi.|| ||

Atha kho bhikkhave annataro puriso yena raja khttiyo muddhahisitto tenusapasankami.|| ||

Upasankamitva rajanam khttiyam muddhahisittam etad avoca:|| ||

Yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasittodibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi.|| ||

Anattamanatan ca patisanvedesi.|| ||

So yena rajisi ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva rajisim etad avoca:|| ||

Yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti.|| ||

Evam vutte bhikkhave rajisi rajanamkhattiyam muddhabhisittam etad avoca:|| ||

'Ma ko tvam tata dibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi, ma anattamanatan ca patisanvedesi na hi te tata dibbam cakka-ratanam pettikam dayajjam, ingha tvam tata ariye cakkavatti-vatte vattahi.|| ||

Thanam kho pan'etam vijjati yatte ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa2 uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanampatu bhavissati sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakaraparipura"niti.|| ||

"Katamam pana tam deva ariyam cakka-vattivattan ti"?

"Tena hi tvam tata dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu anto-janasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu balakayasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu khatatiyesu anuyuttesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu brahmanagahapatikesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu negamajanapadesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu samanabrahmanesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu migapakkhisu.|| ||

Ma ca te tata vijite adhammakaro pavattittha.|| ||

Ye ca te tata vijite adhana assu, tesanca dhanamanuppadeyyasi1.|| ||

Ye ca te tata vijite samanabrahmana mada'ppamada pativirata khanti-soracce nivittha ekam attanam damenti, ekam attanam samenti, ekam attanam parinibbapenti. Te kalena kalam upasankamitva paripuccheyyasi paripannehayyasi: kim bhante kusalam, kim akusalam, kim savajjam kim anavajjam, kim sevitabbam kim na sevitabbam, kim me kariyamanam digha-rattam ahitaya dukkhaya assa, kim va pana me kariyamanam digha-rattam hitaya sukaya assa?"Ti. Tesam sutva yam akusalam tam abhinivajjeyyasi, yam kusalam tam samadaya vatteyyasi.|| ||

Idam ko tata ariyam cakkavatti-vattan" ti.|| ||

"Evam deva" ti.ko bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto rajisissa patissutva ariye cakkavatti-vatte2 vatti. Tassa ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu-r-ahosi sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuram. Disvana ranno khattiyassa muddhavasittassa etad ahosi: sutam ko pana me tam yassa ranno khattiyassa muddhavasittassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa uparimpasadavaragatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavati, sahassaram sanemika sanabhikam sabbakara-paripuram, sohoti raja cakkavattiti. Assam nukho aham raja cakkavatati" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto utthay asana, ekamsam uttarasangam karitva vamena bhatthena bhinkaram gahetva dakkhinena hatthena cakka-ratanamabbhukkiri, 'pavattatu bhavam cakka-ratanam, abhivijinatu bhavam cakkaratana'nti. Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim ko pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano nahantabbo. Adinnam nadatabbam kamesu miccha na caritabba. Musa na bhasitabba. Majjam na patabbam. Yathabhuttan ca bhunjatha'ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta1 ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva dakkhinam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim kho pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu micca na caritabba, musa na bhasitabba, majjim na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha'ti. Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam dakkhinam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva pacchimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim kho pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu micca na caritabba, musa na bhasitabba, majjim na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha'ti. Ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam pacchimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva uttaram disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim kho pana bhikkhave padese dibbam cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatti vasam upaganchi saddim caturanginiya senaya. Ye ko pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi ko maharaja, svagatam2 te maharaja, sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti. Raja cakkavatti evam aha: pano na hantabbo, adinnam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjam napatabbam, yathabhuttan ca bhunjatha'ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta ahesu.|| ||

Akho tam bhikkhave cakka-ratanam samuddapariyan tam pathavim ahivijinitva tameva rajadhanim paccagantva ranno cakkavattissa antepuradvare atthakaranappamukhe4 akkhahatam manne atthasi, ranno cakkavattissa antepuram upasobhayamanam.|| ||

 


 

8.3. Catuttho pi kho bhikkhave raja cakkavatti bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena annataram purisam amantesi: "yada tvam amho purisa passeyyasi dibbam cakka-ratanam osakkitam, tana cutam, atha me aroceyyasi" ti. 'Evam deva'ti kho bhikkhave so puriso ranno cakkavattissa paccassosi. Addasa ko bhikkhave so puriso bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena dibbam cakka-ratanam osakkitam thana vutam. Disvana yena raja cakkavatti ten'upasankami, upasankamitva rajanam cakkavattim etad avoca: yagghe deva janeyyasi dibbam te cakka-ratanam osakkitam tha cutanti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja cakkavatti jetthaputtam kumaram amantetva etad avoca: dibbam kira me tata kumara cakka-ratanam osakkitam thana cutam. Sutam ko pana me tam 'yassa ranno cakkavattissa dibbam cakka-ratanam osakkati, thana cavati, na'dani tena ranna ciram jivitabbam hoti'ti. Bhutta kho pana me manusika kama, samayo'dani me dibbe kame pariyesitum. Ehi tvam tata kumara imam samuddapariyan tam pathavim patipajja. Aham pana kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbajissami" ti. Atha kho bhikkhave raja cakkavatti jttheputtam kumaram sadhukam rajje samanusasitva, kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Sattahapabbajite kho pana bhikkhave rajisimhi dibbam cakka-ratanam antaradhayi.|| ||

Atha kho bhikkhave annataro puriso yena raja khttiyo muddhahisitto tenusapasankami. Upasankamitva rajanam khttiyam muddhahisittam etad avoca: yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti. Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasittodibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi. Anattamanatan ca patisanvedesi. So yena rajisi ten'upasankami. Upasankamitva rajisim etad avoca: yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti. Evam vutte bhikkhave rajisi rajanam khattiyam muddhabhisittam etad avoca: 'ma ko tvam tata dibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi, ma anattamanatan ca patisanvedesi na hi te tata dibbam cakka-ratanam pettikam dayajjam, ingha tvam tata ariye cakkavatti-vatte vattahi. Thanam kho pan'etam vijjati yatte ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa2 uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakkaratana patu bhavissati sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakaraparipura"niti.|| ||

"Katamam pana tam deva ariyam cakka-vattivattan ti"?

"Tena hi tvam tata dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu anto-janasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu balakayasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu khatatiyesu anuyuttesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu brahmanagahapatikesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu negamajanapadesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu samanabrahmanesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu migapakkhisu,

Ma ca te tata vijite adhammakaro pavattittha.|| ||

Ye ca te tata vijite adhana assu, tesanca dhanamanuppadeyyasi1.|| ||

Ye ca te tata vijite samanabrahmana mada'ppamada pativirata khanti-soracce nivittha ekam attanam damenti, ekam attanam samenti, ekam attanam parinibbapenti.|| ||

Te kalena kala upasankamitva paripuccheyyasi paripannehayyasi:|| ||

Kim bhante kusalam, kim akusalam, kim savajjam kim anavajjam, kim sevitabbam kim na sevitabbam, kim me kariyamanam digha-rattam ahitaya dukkhaya assa, kim va pana me kariyamanam digha-rattam hitaya sukaya assa?" ti.|| ||

Tesam sutva yam akusalam tam abhinivajjeyyasi, yam kusalam tam samadaya vatteyyasi.|| ||

Idam ko tata ariyam cakkavatti-vattan" ti.|| ||

"Evam deva" ti ko bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto rajisissa patissutva ariye cakkavatti-vatte2 vatti. Tassa ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu-r-ahosi sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuram. Disvana ranno khattiyassa muddhavasittassa etad ahosi: sutam ko pana me tam yassa ranno khattiyassa muddhavasittassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa uparimpasadavaragatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavati. Sahassaram sanemika sanabhikam sabbakara-paripuram, sohoti raja cakkavattiti. Assam nukho aham raja cakkavatati" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiye muddha-vasitto utthay asana, ekamsam uttarasangam karitva vamena bhatthena bhinkaram gahetva dakkhinena hatthena cakka-ratanamabbhukkiri, 'pavattatu bhavam cakka-ratanam, abhivijinatu bhavam cakkaratana'nti. Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhi caturanginiya senaya. Yasmim ko pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano nahantabbo. Adinnam nadatabbam kamesu miccha na caritabba. Musa na bhasitabba. Majjam na patabbam. Yathabhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva dakkhinam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim kho pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjim na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha'ti. Ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam dakkhinam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva pacchimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim kho pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjim na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha'ti. Ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam pacchimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva uttaram disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim kho pana bhikkhave padese dibbam cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatti vasam upaganchi saddim caturanginiya senaya. Ye ko pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi ko maharaja, svagatam2 te maharaja, sakante maharaja, anusasa Maharaja' ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano na hantabbo, adinnam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjam napatabbam, yathabhuttan ca bhunjatha' ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyuttaahesu.|| ||

Akho tam bhikkhave cakka-ratanam samuddapariyan tam pathavim ahivijinitva tameva rajadhanim paccagantva ranno cakkavattissa antepuradvare atthakaranappamukhe4 akkhahatam manne atthasi, ranno cakkavattissa antepuram upasobhayamanam.|| ||

 


 

8.4. Pancamo pi kho bhikkhave raja cakkavatti bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena annataram purisam amantesi: "yada tvam amho purisa passeyyasi dibbam cakka-ratanam osakkitam, tana cutam, atha me aroceyyasi" ti. 'Evam deva'ti kho bhikkhave so puriso ranno dalhanemissa paccassosi. Addasa ko bhikkhave so puriso bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena dibbam cakka-ratanam osakkitam thana vutam. Disvana yena raja dalhanemi ten'upasankami, upasankamitva rajanam dalhanemim etad avoca: yagghe deva janeyyasi dibbam te cakka-ratanam osakkitam tha cutanti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja cakkavatti jetthaputtam kumaram amantetva etad avoca: dibbam kira me tata kumara cakka-ratanam osakkitam thana cutam. Sutam kho pana me tam 'yassa ranno cakkavattissa dibbam cakka-ratanam osakkati, thana cavati, na'dani tena ranna ciram jivitabbam hoti'ti. Bhutta kho pana me manusika kama, samayo'dani me dibbe kame pariyesitum. Ehi tvam tata kumara imam samuddapariyan tam pathavim patipajja. Aham pana kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbajissami" ti. Atha bhikkhave raja cakkavatti jttheputtam kumaram sadukam rajjesamanusasitva, kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Sattahapabbajite kho pana bhikkhave rajisimhi dibbam cakka-ratanam antaradhayi.|| ||

Atha kho bhikkhave annataro puriso yena raja khttiyo muddhahisitto1 tenusapasankami. Upasankamitva rajanam khttiyam muddhahisittam etad avoca: yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti. Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasittodibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi. Anattamanatan ca patisanvedesi. So yena rajisi ten'upasankami. Upasankamitva rajisim etad avoca: yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti. Evam vutte bhikkhave rajisi rajanamkhattiyam muddhabhisittam etad avoca: 'ma ko tvam tata dibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi, ma anattamanatan ca patisanvedesi na hi te tata dibbam cakka-ratanam pettikam dayajjam, ingha tvam tata ariye cakkavatti-vatte vattahi. Thanam kho pan'etam vijjati yatte ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa2 uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavissati sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakaraparipuran ti.|| ||

"Katamam pana tam deva ariyam cakka-vattivattan ti"?

"Tena hi tvam tata dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu anto-janasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu balakayasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu khatatiyesu anuyuttesu

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu brahmanagahapatikesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu negamajanapadesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu samanabrahmanesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu migapakkhisu.|| ||

Ma ca te tata vijite adhammakaro pavattittha.|| ||

Ye ca te tata vijite adhana assu, tesanca dhanamanuppadeyyasi1.|| ||

Ye ca te tata vijite samanabrahmana mada'ppamada pativirata khanti-soracce nivittha ekam attanam damenti, ekam attanam samenti, ekam attanam parinibbapenti. Te kalena kalam upasankamitva paripuccheyyasi paripannehayyasi: kim bhante kusalam, kim akusalam, kim savajjam kim anavajjam, kim sevitabbam kim na sevitabbam, kim me kariyamanam digha-rattam ahitaya dukkhaya assa, kim va pana me kariyamanam digha-rattam hitaya sukaya assa?"Ti. Tesam sutva yam akusalam tam abhinivajjeyyasi, yam kusalam tam samadaya vatteyyasi.|| ||

Idam kho tata ariyam cakkavatti-vattan" ti.|| ||

"Evam deva" ti ko bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto rajisissa patissutva ariye cakkavatti-vatte vatti. Tassa ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu-r-ahosi sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuram. Disvana ranno khattiyassa muddhavasittassa etad ahosi: sutam ko pana me tam yassa ranno khattiyassa muddhavasittassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa uparimpasadavaragatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavati. Sahassaram sanemika sanabhikam sabbakara-paripuram, so hoti raja cakkavattiti. Assam nukho aham raja cakkavatati" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto utthay asana, ekamsam uttarasangam karitva vamena bhatthena bhinkaram gahetva dakkhinena hatthena cakka-ratanamabbhukkiri, 'pavattatu bhavam cakka-ratanam, abhivijinatu bhavam cakkaratana'nti. Athakho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhi caturanginiya senaya. Yasmim ko pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano nahantabbo. Adinnam nadatabbam kamesu miccha na caritabba. Musa na bhasitabba. Majjam na patabbam. Yathabhuttan ca bhunjatha'ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta1 ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva dakkhinam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim kho pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjim na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha'ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum. Cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam dakkhinam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva pacchimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim kho pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjim na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha'ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam pacchimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva uttaram disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim ko pana bhikkhave padese dibbam cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatti vasam upaganchi saddim caturanginiya senaya. Ye ko pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi ko maharaja, svagatam te maharaja, sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti. Raja cakkavatti evam aha: pano na hantabbo, adinnam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjam napatabbam, yathabhuttan ca bhunjatha'ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta ahesu.|| ||

Akho tam bhikkhave cakka-ratanam samuddapariyan tam pathavim ahivijinitva tameva rajadhanim paccagantva ranno cakkavattissa antepuradvare atthakaranappamukhe4 akkhahatam manne atthasi, ranno cakkavattissa antepuram upasobhayamanam.|| ||

 


 

8.5. Chattho pi kho bhikkhave raja cakkavatti bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena annataram purisam amantesi: "yada tvam amho purisa passeyyasi dibbam cakka-ratanam osakkitam, tana cutam, atha me aroceyyasi" ti. 'Evam deva'ti kho bhikkhave so puriso ranno cakkavattissa paccassosi. Addasa ko bhikkhave so puriso bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena dibbam cakka-ratanam osakkitam thana vutam. Disvana yena raja cakkavatti ten'upasankami, upasankamitva rajanam cakkavattim etad avoca: yagghe deva janeyyasi dibbam te cakka-ratanam osakkitam thana cutanti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja cakkavatti jetthaputtam kumaram amantetva etad avoca: dibbam kira me tata kumara cakka-ratanam osakkitam thana cutam. Sutam ko pana me tam 'yasa ranno cakkavattissa dibbam cakka-ratanam osakkati, thana cavati, na'dani tena ranna ciram jivitabbam hoti'ti. Bhutta kho pana me manusika kama, samayo'dani me dibbe kame pariyesitum. Ehi tvam tata kumara imamsamuddapariyan tam pathavim patipajja. Aham pana kesamassum oharetva, kasayani vatthani acchadetva, agarasma anagariyam pabbajissami" ti. Atha ko bhikkhave raja dalhanemi jttheputtam kumaram sadukam rajjesamanusasitva, kesamassum oharetva, kasayani vattha acchadetva, agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Sattahapabbajite ko pana bikkhave rajisimhi dibbam cakka-ratanam antaradhayi.|| ||

Atha kho bhikkhave annataro puriso yena raja khttiyo muddhahisitto tenusapasankami. Upasankamitva rajanam khttiyam muddhahisittam etad avoca: yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti. Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasittodibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi. Anattamanatan ca patisanvedesi. So yena rajisi ten'upasankami. Upasankamitva rajisim etad avoca: yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitanti. Evam vutte bhikkhave rajisi rajanamkhattiyam muddhabhisittam etad avoca: 'ma ko tvam tata dibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi, ma anattamanatan ca patisanvedesi na hi te tata dibbam cakka-ratanam pettikam dayajjam, ingha tvam tata ariye cakkavatti-vatte vattahi. Thanam kho pan'etam vijjati yatte ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa2 uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavissati sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakaraparipura"niti.|| ||

"Katamam pana tam deva ariyam cakka-vattivattan ti"?

"Tena hi tvam tata dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu anto-janasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu balakayasmim.|| ||

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu khatatiyesu anuyuttesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu brahmanagahapatikesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu negamajanapadesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu samanabrahmanesu,

Dhammam yeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento dhammam pujento dhammam apacayamano, dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo dhammikam rakkha-varana-guttim samvidahassu migapakkhisu.|| ||

Ma ca te tata vijite adhammakaro pavattittha.|| ||

Ye ca te tata vijite adhana assu, tesanca dhanamanuppadeyyasi1.|| ||

Ye ca te tata vijite samanabrahmana mada'ppamada pativirata khanti-soracce nivittha ekam attanam damenti, ekam attanam samenti, ekam attanam parinibbapenti. Te kalena kalam upasankamitva paripuccheyyasi paripannehayyasi: kim bhante kusalam, kim akusalam, kim savajjam kim anavajjam, kim sevitabbam kim na sevitabbam, kim me kariyamanam digha-rattam ahitaya dukkhaya assa, kim va pana me kariyamanam digha-rattam hitaya sukaya assa?"Ti. Tesam sutva yam akusalam tam abhinivajjeyyasi, yam kusalam tam samadaya vatteyyasi.|| ||

Idam kho tata ariyam cakkavatti-vattan" ti.|| ||

"Evam deva" ti.ko bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto rajisissa patissutva ariye cakkavatti-vatte2 vatti. Tassa ariye cakkavatti-vatte vatta-manassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa upari-pasada-vara-gatassa dibbam cakka-ratanam patu-r-ahosi sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuram disvana ranno khattiyassa muddhavasittassa etad ahosi: sutam ko pana me tam yassa ranno khattiyassa muddhavasittassa tadahu'posathe pannarase sisam nahatassa uposathikassa uparimpasadavaragatassa dibbam cakka-ratanam patu bhavati.|| ||

Sahassaram sanemikam sanabhikam sabbakara-paripuram, sohoti raja cakkavattiti. Assam nukho aham raja cakkavatati" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiye muddha-vasitto utthay asana, ekamsam uttarasangam karitva vamena bhatthena bhinkaram gahetva dakkhinena hatthena cakka-ratanamabbhukkiri, 'pavattatu bhavam cakka-ratanam, abhivijinatu bhavam cakkaratana'nti. Athakho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhi caturanginiya senaya. Yasmim ko pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano nahantabbo. Adinnam nadatabbam kamesu miccha na caritabba. Musa na bhasitabba. Majjam na patabbam. Yathabhuttan ca bhunjatha'ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave puratthimaya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam puratthimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva dakkhinam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim ko pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjam na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha'ti. Ye kho pana bhikkhave dakkhinaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam dakkhinam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva pacchimam disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim ko pana bhikkhave padese cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatati vasam upaganchi saddhim caturanginiya senaya. Ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano, te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi kho maharaja, svagatam te maharaja sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatati evam aha:|| ||

Pano na bhantabbo, adintam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjam na patabbam, yatha bhuttan ca bhunjatha'ti. Ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano, te ranno cakkavattissa anuyutta ahesum.|| ||

Atha kho tam bhikkhave cakka-ratanam pacchimam samuddam ajjhogahitva paccuttaritva uttaram disam pavatti, anva'd'eva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya. Yasmim ko pana bhikkhave padese dibbam cakka-ratanam patitthasi, tattha raja cakkavatti vasam upaganchi saddim caturanginiya senaya. Ye ko pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te rajanam cakkavattim upasankamitva evam ahamsu: ehi ko maharaja, svagatam2 te maharaja, sakante maharaja, anusasa Maharaja'ti.|| ||

Raja cakkavatti evam aha:|| ||

Pano na hantabbo, adinnam nadatabbam, kamesu miccha na caritabba, musa na bhasitabba, majjam napatabbam, yathabhuttan ca bhunjatha'ti.|| ||

Ye kho pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyuttaahesu.|| ||

Akho tam bhikkhave cakka-ratanam samuddapariyan tam pathavim ahivijinitva tameva rajadhanim paccagantva ranno cakkavattissa antepuradvare atthakaranappamukhe akkhahatam manne atthasi, ranno cakkavattissa antepuram upasobhayamanam.|| ||

 


 

8.6. Sattamo pi ko bhikkhave raja cakkavatti bahunnam vassanam bahunnam vassasatanam bahunnam vassasahassanam accayena annataram purisam amantesi:|| ||

Yada kho tvam ambho purisa passeyyasi dibbam cakka-ratanam osakkitam thana cutam,||
atha me aroceyyasi ti.|| ||

'Evam deva' ti ko bhikkhave so puriso ranno cakkavatnissa paccassosi.|| ||

Addasa kho bhikkhave so puriso bahunnam vassanam bahunnam vassa-satanam bahunnam vassa-sahassanam accayena dibbam cakka-ratanam osakkitam thana cutam.|| ||

Disva na yena raja cakkavatti ten'upasankami, upasankamitva rajanam cakkavattim etad avoca:|| ||

[64] Yagghe deva janeyyasi dibban te cakka-ratanam osakkitam thana cutan ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja cakkavatti jettha-puttam kumaram amantetva etad avoca:|| ||

"Dibbam kira me tata kumara cakka-ratanam osakkitam thana cutam.|| ||

Sutam kho pana me tam - yassa ranno cakkavattissa dibbam cakka-ratanam osakkati thana cavati,||
na'dani tena ranna ciram jivitabbam hoti' ti.|| ||

Bhutta ko pana me manusika kama,||
samayo'dani me dibbe kame pariyesitum.|| ||

Ehi tvam tata kumara,||
imam samudda-pariyan tam pathavim patipajja.|| ||

Aham pana kesa-massum oharetva,||
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissami" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja cakkavatti jettha-puttam kumaram sadhukam rajje samanusasitva,||
kesa-massum oharetva,||
kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaji.|| ||

Sattaha-pabbajite kho pana bhikkhave rajisimhi dibbam cakka-ratanam antaradhayi.|| ||

9. Atha kho bhikkhave annataro puriso yena raja khattiyo muddhahisitto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva rajanam khattiyam muddhahisittam etad avoca:|| ||

Yagegha deva janeyyasi dibbam cakka-ratanam antarahitan ti?|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto dibbe cakka-ratane antarahite anattamano ahosi,||
anattamanatan ca patisanvedesi.|| ||

No ca kho rajisim upasankamitvaariyam cakkavatti-vattam pucchi.|| ||

So samaten'eva sudam janapadam pasasati.|| ||

Tassa samatena janapadam pasasato pubbenaparam janapada na pabbanti yatha tam pubbakanam rajunam ariye cakkavatti-vatte vattamananam.|| ||

Atha kho bhikkhave amacca parisajja ganaka mahamatta anikattha dovarika mantass'ajivino sannipatitva rajanam khattiyam muddhabhasittam upasankamitva etad avocum:"|| ||

[65] Na kho te deva samatena janapadam pasasato pubbe naparam janapada pabbanti yatha tam pubbakanam rajunam ariye cakkavatti-vatte vattamananam.|| ||

Samvijjanti kho te deva vijite amacca parisajja ganaka-mahamatta anikattha dovarika mantass'ajivino,||
mayan c'eva anne ca,||
ye mayam ariyam cakkavatti-vattam dharema.|| ||

Ingha tvam deva amhe ariyam cakkavatti-vattam puccha,||
tassa te mayam ariyam cakkavatti-vattam puttha vyakarissama" ti.|| ||

Ayuvannadiparihanikatha

10. Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto amacce parisajje ganake-mahamatte anikatthe dovarike mantass'ajivino sannipatapetva ariyam cakkavatti-vattam pucchi.|| ||

Tassa te ariyam cakkavatti-vattam puttha vyakarimsu.|| ||

Tesam sutva dhammikam hi kho rakkha-varana-guttim samvidahi.|| ||

No ca kho adhananam dhanam anuppadasi,||
adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullam agamasi.|| ||

Daliddiye vepullam-gate annataro puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi.|| ||

Tam enam aggahesum,||
gahetva ranno khattiyassa muddhavasittassa dassesum -||
ayam deva puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi' ti.|| ||

Evam vutte bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto tam purisam etad avoca:|| ||

"Saccam kira tvam amho purisa paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi?" ti.|| ||

"Saccam deva" ti.|| ||

"Kim karana?" ti.|| ||

"Na hi deva jivami" ti.|| ||

[66] Aatha kho bhikkhave raja khattiyo muddhabhisatto tassa purisassa dhanam anuppadasi -||
"imina tvam ambho purisa dhanena attana ca jivahi,||
mata-pitaro ca posehi,||
putta-daran ca posehi,||
kammante ca payojehi,||
samanaesu brahmanesu uddhaggikam dakkhinam patitthapehi sovaggikam sukha-vipakam sagga-samvattanikan ti.|| ||

"Evam deva" ti kho bhikkhave so puriso ranno khattiyassa muddhavasittassa paccassosi.|| ||

11. Annataro pi kho bhikkhave puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi.|| ||

Tam enam aggahesum gahetva ranno khattiyassa muddhavasittassa dassesum -||
"ayam deva puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi" ti.|| ||

Evam vutte bhikkhave raja khattiyo muddha-vasittotam purisam etad avoca:|| ||

"Saccam kira tvam ambho purisa paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi" ti?|| ||

"Saccam deva" ti.|| ||

"Kim karana?" ti.|| ||

"Nahi deva jivami" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto tassa purisassa dhanam anuppadasi -||
"Imina tvam ambho purisa dhanena attana ca jivahi,||
mata-pitaro ca posehi,||
putta-daran ca posehi,||
kammante ca payojehi,||
samanaesu brahmanesu uddhaggikam dakkhinam patitthapehi,||
sovagagikam sukha-vipakam sagga-samvattanikan ti.'|| ||

"Evam deva" ti kho bhikkhave puriso ranno khattiyassa muddhavasittassa paccassosi.|| ||

12. Assosum ko bhikkhave manussa:||
ye kira bho paresam adinnam theyya-sankhatam adiyanti,||
tesam raja dhanam anuppadeti ti.|| ||

Sutvana tesam etad ahosi||
"Yan nuna mayam pi paresam adinnam theyya-sankhatam adiyeyyama" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave annataro puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi.|| ||

Tan enam aggahesum,||
gahetva ranno khattiyassa muddhavasittassa dassesum -||
"Ayam deva puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi ti.|| ||

[67] Evam vutte bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto tam purisam etad avoca:|| ||

"Saccam kira tvam ambho purisa paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi" ti?|| ||

"Saccam deva" ti.|| ||

"Kimkarana?" ti.|| ||

"Na hi deva jivami" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave ranno khattiyassa muddhavasittassa etad ahosi:|| ||

"Sace kho aham yo yo pi paresam adinnam theyya-sankhatam adiyissati,||
tassa tassa dhanam anuppadassami,||
evam idam adinnadanam pavaddhi'ssati.|| ||

Yan nunaham imam purisam sunisedham nisedheyyam,||
mula-chessam kareyyam,||
sisam assa chindeyyan" ti.|| ||

Atha kho bhikkhave raja khattiyo muddha-vasitto purise anapesi:|| ||

"Tena hi bhane imam purisam dalhaya rajjuya paccha-baham galha-bandhanam bandhitva,||
khuramundam karitva,||
kharassarena panavena rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam parinetva,||
dakkhinena dvarena nikkhametva,||
dakkhinato nagarassa sunisedham nisedhetha,||
mula-ghaccam karotha,||
sisam assa chindatha" ti.|| ||

'Evam deva' ti kho bhikkhave te purisa ranno khattiyassa muddhavasittassa patissutva tam purisam dalhaya rajjuya paccha-baham galhabandhanam bandhitva,||
khura-mundam karitva,||
kharassarena panavena rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam parinetva,||
dakkhinena dvarena nikkhametva,||
dakkhinato nagarassa sunisedham nisedhesum mula-ghaccam akamsu,||
sisam assa chindimsu.|| ||

13. Assosum kho bhikkhave manussa,||
"Ye kira bho paresam adinnam theyya-sankhatam adiyanti,||
te raja sunisedham nisedheti,||
mula-ghaccam karoti,||
sisani tesam chindati" ti.|| ||

Sutvana tesam etad ahosi:||
yan nuna mayam pi tinhani satthani karapeyyama tinhani satthani karapetva yesam adinnam theyya-sankhatam adiyissama,||
te [68] sunisedham nisedhessama, mula-ghaccam karissama,||
sisani tesam chindissama" ti.|| ||

Te tinhani satthani karapesum,||
tinhani satthani karapetva gama-ghatam pi upakkamimsu katum,||
nigama-ghatam pi upakkamimsu katum,||
nagara-ghatam pi upakkamimsu katum,||
pattha-duhanam pi upakkamimsu katum.|| ||

Yesam te adinnam theyya-sankhatam adiyanti,||
te sunisedham nisedhenti,||
mula-ghaccam karonti,||
sisani tesam chandanti.|| ||

14. Iti kho bhikkhave adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullam agamasi.|| ||

Daliddiye vepulla-gate adinnadanam vepullam agamasi,||
adinnadane vepulla-gate sattham vepullam agamasi.|| ||

Sattham vepulla-gate panatipato vepullam agamasi.|| ||

Panatipate vepulla-gate musa-vado vepullam agamasi, musa-vade vepulla-gate tesam sattanam ayu pi parihayi,||
vanno pi parihayi,||
tesam ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam asiti-vassa-sahassayukanam manussam cattarisam vassa-sahassayuka putta ahesum.|| ||

Cattarisam vassa-sahassayukesu bhikkhave,||
manussesu annataro puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi.|| ||

Tam enam aggahesum,||
gahetva ranno khattiyassa muddhavasittassa dassesum.|| ||

"Ayam deva, puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi" ti.|| ||

Evam vutte bhikkhave, raja khattiyo muddha-vasitto tam purisam etad avoca:|| ||

"Saccam kira tvam ambho purisa,||
paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi?" ti.|| ||

"Na hi deva" ti,||
sampajana-musa'bhasi.|| ||

15. Iti kho bhikkhave, adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullam agamasi.|| ||

Daliddiye vepulla-gate adinnadanam vepullam agamasi.|| ||

Adinnadane vepulla-gate sattham vepullam agamasi.|| ||

Satthe vepulla-gate panatipato vepullam agamasi.|| ||

Panatipate vepulla-gate musavado vepullam [69] agamasi.|| ||

Musavade vepulla-gate tesam sattanam ayu pi parihayi,||
vanno pi parihayi,||
ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam cattarisam vassa-sahassayukanam manussanam visati-vassa-sahassayuka putta ahesum.|| ||

Visati-vassa-sahassayukesu bhikkhave,||
manussesu annataro puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi.|| ||

Tam enam annataro puriso ranno khattiyassa muddhavasittassa arocesi:|| ||

"Itthannamo deva, puriso paresam adinnam theyya-sankhatam adiyi" ti pesunnam akasi.|| ||

16. Iti kho bhikkhave, adhananam dhane ananuppadiya mane daliddiyam vepullam agamasi.|| ||

Daliddiye vepulla-gate adinnadanam vepullam agamasi.|| ||

Adinnadane vepulla-gate sattham vepullam agamasi.|| ||

Satthe vepulla-gate panatipato vepullam agamasi.|| ||

Panatipate vepulla-gate musavado vepullam agamasi.|| ||

Musavade vepulla-gate pisuna vaca vepullam agamasi.|| ||

Pisunaya vacaya vepulla-gataya tesam sattanam ayu pi parihayi vanno pi parihayi.|| ||

Tesam ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam visati-vassa-sahassayukanam manussanam dasa-vassa-sahassayuka putta ahesum.|| ||

Dasa-vassa-sahassayukesu bhikkhave manussesu ek'idam satta vannavanto honti,||
ekidam satta dubbanna.

Tattha ye te satta dubbanna te vannavante satte abhijadhayanta paresam daresu carittam apajjimsu.|| ||

17. Iti kho bhikkhave adhananam dhane ananuppadiya-mane daliddiyam vepullam agamasi,||
daliddiye vepulla-gate adinnadanam vepullam agamasi.|| ||

Adinnadane vepulla-gate sattham vepullam agamasi.

Satthe vepulla-gate panatipato vepullam agamasi.|| ||

Panatipate vepulla-gate musavado vepullam agamasi.|| ||

Musavade vepulla-gate pisuna vaca vepullam agamasi.|| ||

Satthe vepulla-gate kamesu micchacaro vepullam agamasi.|| ||

Kamesu micchacare vepulla-gate tesam sattanam ayu pi parihayi vanno pi parihayi.|| ||

Tesam ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam dasa-vassa-sahassayukanam manussanam pancavassasahassayuka putta ahesum.|| ||

Panca-vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu dve dhamma vepullam agamamsu,||
pharusa vaca samphappalapo ca.|| ||

Dvisu dhammesu vepulla-gatesu tesam sattanam ayu pi parihayi,||
vanno pi parihayi.|| ||

Tesam ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam panca- [70] vassa-sahassayukanam manussanam app'ekacce addhateyya-vassa-sahassayuka app'ekacce dve vassa-sahassayuka putta ahesum.|| ||

Addhateyya-vassa-sahassayukesu bhikkhave,||
manussesu abhijjha-vyapado vepullam agamasi.|| ||

Abhijjha-vyapade vepulla-gate tesam sattanam ayu pi parihayi,||
vanno pi parihayi.|| ||

Tesam ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam addhateyya-vassa-sahassayukanam manussanam vassa-sahassayuka putta ahesum.|| ||

Vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu miccha-ditthi vepullam agamasi.|| ||

Miccha-ditthiya vepulla-gataya tesam sattanam ayu pi parihayi,||
vanno pi parihayi.|| ||

Tesam ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam vassa-sahassayukanam manussanam panca-vassa-satayuka putta ahesum.|| ||

Panca-vassa-satayukesu bhikkhave,||
manussesu tayo dhamma vepullam agamamsu,||
adhamma-rago visama-lobho miccha-dhammo.|| ||

Tisu dhammesu vepulla-gatesu tesam sattanam ayu pi parihayi,||
vanno pi parihayi.|| ||

Tesam ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam panca-vassa-satayukanam manussanam app'ekacce addhateyya-vassa-satayuka app'ekacce dve-vassa-satayuka putta ahesum.|| ||

Addhateyya-vassa-satayukesu bhikkhave,||
manussesu ime dhamma vepullam agamamsu,||
amatteyyata apetteyyata asamannata abrahmannata na kule-jetthapacayita.|| ||

18. Iti kho bhikkhave, adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullam agamasi,||
daliddiye vepulla-gate adinnadanam vepullam agamasi.|| ||

Adinnadane vepulla-gate sattham vepullam agamasi.|| ||

Satthe vepulla-gate panatipato vepullam agamasi.|| ||

Panatipate vepulla-gate musavado vepullam agamasi.|| ||

Musavade vepulla-gate pusuna vaca vepullam agamasi.|| ||

Pisuna vaca vepulla-gata kamesu micchacaro vepullam agamasi.|| ||

Kamesu micchacare [71] vepulla-gate dve dhamma vepullam agamamsu pharusa vaca samphappalapo ca.|| ||

Dvisu dhammesu vepulla-gatesu abhijjha-vyapado vepullam agamamsu,||
abhijjha-vyapadesu vepulla-gate miccha-ditthi vepullam agamasi.|| ||

Miccha-ditthiya vepulla-gataya tayo dhamma vepullam agamamsu.|| ||

Adhamma-rago visama-lobho miccha-dhammo tisu dhammesu vepulla-gatesu ime dhamma vepullam agamamsu.

Amatteyyata apetteyyata asamannata abrahmannata na kule-jetthapacayita.|| ||

Imesu dhammesu vepulla-gatesu tesam sattanam ayu pi parihayi,||
vanno pi parihayi.|| ||

Tesam ayuna pi parihayamananam vannena pi parihayamananam addhateyya-vassa-satayukanam manussanam vassa-satayuka putta ahesum.|| ||

Dasavassayukasamayo

19. Bhavissati bhikkhave, so samayo,||
yam imesam manussanam dasa-vassayuka putta bhavissanti.|| ||

Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu panca-vassika kumarika alam-pateyya bhavissanti.|| ||

Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu imani rasani antaradhayissanti,||
seyyathidam sappi navanitam telam madhupphanitam lonam.|| ||

Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu kudrusako aggam bhojananam, bhavissati.|| ||

seyyatha pi, bhikkhave, etarahi sali-mamsodano aggam bhojananam, evam eva kho, bhikkhave, dasa-vassayukesu manussesu kudrusako aggam bhojananam bhavissati.|| ||

Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu dasa kusala-kamma-patha sabbena antaradhayissanti,||
dasa akusala-kamma-patha ativiya dippissanti.|| ||

Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu kusalan ti pi na bhavissati.|| ||

Kuto pana kusalassa karako?|| ||

Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu ye te bhavissanti ametteyya [72] apetteyya asamanna abrahmanna na-kule-jetthapacayino,||
te pujja ca bhavissanti pasamsa ca.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, etarahi Metteyya petteyya samanna brahmanna kule-jettha pacayino pujja ca pasamsa ca,||
evam eva kho, bhikkhave, dasa-vassayukesu manussesu ye te bhavissanti ametteyya apetteyya asamanna abrahmanna na-kule-jetthapacayino,||
te pujja ca bhavissanti pasamsa ca.|| ||

20. Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu na bhavissati mata ti va matuccha ti va matulani ti va acariyabhariya ti va garunam dara ti va sambhedam loko gamissati yatha ajelaka kukkuta-sukara sona-sigala.|| ||

Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu tesam sattanam anna-m-annamhi tibbo aghato paccupatthito bhavissati,||
tibbo vyapado,||
tibbo manopadoso,||
tibbam vadhaka-cittam||
matu pi puttamhi,||
puttassa pi matari,||
pitu pi puttamhi||
puttassa pi pitari,||
bhatu pi bhatari||
bhatu pi bhaginiya,||
bhaginiya pi bhatari,||
tibbo aghato paccupatthito bhavissati||
tibbo vyapado tibbo manopadoso tibbam vadhakacittam.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, magavikassa migam disva tibbo aghato paccupatthito hoti||
tibbo vyapado||
tibbo manopadoso||
tibbam vadhaka-cittam||
evam eva kho, bhikkhave, dasa-vassayukesu manussesu tesam sattanam anna-m-annamhi tibbo aghato paccupatthito bhavissati||
tibbo vyapado||
tibbo manopadoso||
tibbam vadhaka-cittam matu pi puttamhi,||
puttassa pi matari,||
pitu pi puttamhi,||
puttassa pi pitari,||
bhatu pi bhatari,||
bhatu pi bhaginiya,||
bhaginiya pi bhatari,||
tibbo [73] aghato paccupatthito bhavissati,||
tibbo vyapado,||
tibbo manopadoso,||
tibbam vadhaka-cittam.|| ||

21. Dasa-vassayukesu bhikkhave, manussesu sattaham satthantarakappo bhavissati.|| ||

Te anna-m-annam miga-sannam patilabhi'ssanti tesam tinhani satthani hatthesu patubhavissanti.|| ||

Te tinhena satthena||
'esa migo esa migo' ti||
anna-m-annam jivita voropessanti.|| ||

Ayuvannadivaddhanakatha

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam ekaccanam evam bhavissati,||
'Ma ca mayam kanci.||
Ma ca amhe koci,||
yan nuna mayam tinagahanam va||
vanagahanam va||
rukkhagahanam va||
nadividuggam va||
pabbatavisamam va||
pavisitva vana-mula-phalahara yapeyyama' ti.|| ||

Te tinagahanam va||
vanagahanam va||
rukkhagahanam va||
nadividuggam va||
pabbatavisamam va||
pavisitva sattaham vana-mula-phalahara yapessanti.|| ||

Te tassa sattahassa accayena tina-gahana vana-gahana rukkha-gahana nadi-vidugga pabbata-visama nikkhamitva anna-m-annam alingitva sabha gayissanti samassasissanti||
'dittha bho satta jivasi,||
dittha bho satta jivasi' ti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissati||
'mayam ko akusalanam dhammanam samadana-hetu evarupam ayatam natikkhayam patta yan nuna mayam kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam panatipata virameyyama,||
idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama" ti.|| ||

Te panatipata viramissanti.|| ||

Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti.|| ||

Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi [74] vaddhissanti.|| ||

Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam dasa-vassayukanam manussanam visativassayuka putta bhavissanti.|| ||

22. Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissati,||
"mayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama,||
vannena pi paddhama.|| ||

Yan nuna mayam bhiyyoso-mattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam adinnadana virameyyama,||
idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama' ti.|| ||

Te panatipata viramissanti adinnadana viramissanti.|| ||

Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti.|| ||

Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti.|| ||

Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam visati-vassayukanam manussanam cattalisati-vassayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissati||
'mayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama,||
vannena pi paddhama.|| ||

Yan nuna mayam bhiyyoso-mattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam kamesu micchacara virameyyama,||
idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama' ti.|| ||

Te panatipata viramissanti,||
adinnadana viramissanti,||
kamesu micchacara viramissanti.|| ||

Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti.|| ||

Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti.

Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam cattalisa-vassayukanam manussanam asiti-vassayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissati||
'mayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama,||
Vannena pi paddhama.|| ||

Yan nuna mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam musa-vada virameyyama, idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama'ti.|| ||

Te panatipata viramissanti, adinnadana viramissanti, kamesu micchacara viramissanti, musa-vada viramissanti.|| ||

Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti.|| ||

Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti.|| ||

Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam asitivassayukanam manussanam satthivassasatayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkave, sattanam evam bhavissati 'mayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama, vannena pi paddhama.|| ||

Yan nuna mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam pisunaya vacaya virameyyama idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama' ti.|| ||

Te panatipata viramissanti, adinnadana viramissanti, kamesu micchacara viramissanti,||
musavada viramissanti.|| ||

Pisunaya vacaya viramissanti.|| ||

Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti.|| ||

Te kusalanam dhammanam samadana hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti.|| ||

Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam satthivassasatayukanam manussanam visam tivassasatayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissati||
'mayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama vannena pi paddhama.|| ||

Yan nunam mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam pharusaya vacaya virameyyama.|| ||

Idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama' ti.|| ||

Te panatipata viramissanti,||
adinnadana viramissanti,||
kamesu micchacara viramissanti,||
musa-vada viramissanti,||
pisunaya vacaya viramissanti,||
pharusaya vacaya viramissanti.|| ||

Ida kusalam dhammam samadaya vattissanti.|| ||

Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti.|| ||

Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam visamtivassasatayukanam manussanam cattarisamjabbassasatayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissati||
'mayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama vannena pi paddhama.|| ||

Yan nunam mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama. Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam sampapphalapa virameyyama.|| ||

Idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama' ti.|| ||

Te panatipata viramissanti,||
adinnadana viramissanti,||
kamesu micchacara viramissanti,||
musa-vada viramissanti,||
pisunaya vacaya viramissanti,||
sampapphalapa viramissanti.|| ||

Ida kusalam dhammam samadaya vattissatti.|| ||

Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti.|| ||

Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam cattarisamchabbassasatayukanam manussanam dvesahassayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissati||
'mayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama, vannena pi paddhama, yan nuna mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam abhijjham pajaheyyama.|| ||

Idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama' ti.|| ||

Te panatipata viramissanti,||
adinnadana viramissanti,||
kamesu micchacara viramissanti,||
musa-vada viramissanti,||
pisunaya vacaya viramissanti,||
pharusaya vacaya viramissanti,||
sampapphalapa viramissanti,||
abhijjham pajahi'ssanti,||
idam kusalam dhammam samadaya vattissanti.|| ||

Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti.|| ||

Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam dvev'assasahassayukanam manussanam cattarivassasahassayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissati||
'mayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama, vannena pi paddhama, yan nuna mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam vyapadam pajaheyyama, idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama' ti. Te panatipata viramissanti, adinnadana viramissanti, kamesu micchacara viramissanti, musa-vada viramissanti, pisunaya vacaya viramissanti, pharusaya vacaya viramissanti, sampapphalapa viramissanti, abhijjham pajahi'ssanti, vyapadam pajahi'ssanti. Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti. Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti. Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam cattarivassasahassayukanam1 manussanam atthavassasahassayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissa' ti.ayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama, vannena pi paddhama, yan nuna mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam micchaditthim pajaheyyama. Idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama'ti. Te panatipata viramissanti, adinnadana viramissanti, kamesu vicchacara viramissanti, musa-vada viramissanti, pisunaya vacaya viramissanti, pharusaya vacaya viramissanti, sampapphalapa viramissanti, abhijjham pajahi'ssanti, vyapadam pajahi'ssanti, micchaditthim pajahi'ssanti. Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti. Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti. Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam atthavassasahassayukanam manussanam visati-vassa-sahassayuka putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissa' ti.ayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama, vannena pi paddhama, yan nuna mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam tayo dhamme pajaheyyama. Adhammaragam visamalobham micchadhammam, idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama'ti. Te panatipata viramissanti, adinnadana viramissanti, kamesu micchacara viramissanti, musa-vada viramissanti, pisunaya vacaya viramissanti, pharusaya vacaya viramissanti, sampapphalapa viramissanti, abhijjham pajahi'ssanti, vyapadam pajahi'ssanti, micchaditthim pajahi'ssanti, tayo dhamme pajahi'ssanti: adhammaragam visamalobham micchadhammam. Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti. Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti. Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam visati-vassa-sahassayukanam manussanam cattarivassasahassayuka [75] putta bhavissanti.|| ||

Atha kho tesam bhikkhave, sattanam evam bhavissa' ti.ayam kho kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi paddhama, vannena pi paddhama. Yan nuna mayam bhiyyosomattaya kusalam kareyyama.|| ||

Kim kusalam kareyyama?|| ||

Yan nuna mayam metteyya assama petteyya assama samanna brahmanna kule jetthapacayino, idam kusalam dhammam samadaya vatteyyama'ti. Te panatipata viramissanti, adinnadana viramissanti, kamesu micchacara viramissanti, musa-vada viramissanti, pisunaya vacaya viramissanti, pharusaya vacaya viramissanti, sampapphalapa viramissanti, abhijjham pajahi'ssanti, vyapadam pajahi'ssanti, micchaditthim pajahi'ssanti, tayo dhamme pajahi'ssanti: adhammaragam visamalobham micchadhammam. Matteyya bhavissanti petteyya samanna brahmanna kule jetthapacayino. Idam kusalam dhammam samadaya vattissanti. Te kusalanam dhammanam samadana-hetu ayuna pi vaddhi'ssanti vannena pi vaddhi'ssanti. Tesam ayuna pi vaddhamananam vannena pi vaddhamananam cattarisamvassasahassayukanam manussanam asitivassasahassayuka putta bhavissanti.|| ||

23. Asiti-vassa sahassayukesu bhikkhave, manussesu panca-vassa-satika kumarika alampateyya bhavissanti.|| ||

Asiti-vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu tayo abadha bhavissanti iccha anasanam jara.|| ||

Sankharajuppatti

Asiti-vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu ayam Jambudipo iddho c'eva bhavissati phito ca, kukkuta-sampatika gama-nigama-rajadhaniyo.|| ||

Asiti-vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu ayam Jambudipo avici manne phuto bhavissati manussehi, seyyatha pi na'avanam saravanam va.|| ||

Asiti-vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu ayam baranasi ketumati nama raja-dhani bhavissati iddha c'eva phita ca bahujana ca akinna-manussa ca subhikkha ca.|| ||

Asiti-vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu imasmim Jambudipe caturasiti-nagara-sahassani bhavissanti ketumati-rajadhani-pamukhani.|| ||

24. Asiti-vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu ketumatiya rajadhaniya Samkho nama raja uppajjissati cakkavatti dhammiko dhamma-raja caturanto vijitavi janapadatthavariyappatto satta-ratana-samannagato.|| ||

Tass'imani satta ratanani bhavissanti, seyyathidam, cakka-ratanam hatthi-ratanam assa-ratanam mani-ratanam itthi-ratanam gahapati-ratanam parinayaka-ratanam eva sattamam.|| ||

Paro-sahassam kho pan'assa putta bhavissanti sura vir'anga-rupa parasenappamaddana.|| ||

So imam pathavim sagara-pariyan tam adandena asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasissati.|| ||

Metteyyabuddhuppado

25. Asiti-vassa-sahassayukesu bhikkhave, manussesu [76] Metteyyo nama Bhagava loke uppajjissati araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam Buddho Bhagava.|| ||

Seyyatha pi aham etarahi loke uppanno araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam Buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedessati, seyyatha pi'ham etarahi imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sasamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedemi.|| ||

So dhammam desessati adi-kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakasessati.|| ||

Seyyatha p'aham etarahi dhammam desemi adi-kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakasemi.|| ||

So aneka-sahassam bhikkhu-sangham pariharissati seyyatha p'aham etarahi anekasatam bhikkhu-sangham pariharami.|| ||

26. Atha kho bhikkhave, Sankho nama raja yen'assa yupo ranna Maha-Panadena karapito, tam yupam ussapetva ajjhavasitva vissajjetva samana-brahmana-kapanaddhika-vanibbaka-yacakanam danam datva Metteyyassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa santike kesa-massum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissati.|| ||

So evam pabbajito samano eko vupakatthe appamatto atapi pahitatto viharanto na cirass'eva yass'atthaya kula-putta samma-d'eva [77] agarasma anagariyam pabbajanti, tad anuttaram brahmacariyam pariyosanam dittha va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati.|| ||

27. Atta-dipa bhikkhave, viharatha atta-sarana ananna-sarana.|| ||

Dhamma-dipa dhamma-sarana ananna-sarana.|| ||

Kathan ca bhikkhave, bhikkhu atta-dipo viharati atta-sarano ananna-sarano, Dhamma-dipo Dhamma-sarano ananna-sarano?.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.|| ||

Vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.|| ||

Citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.|| ||

Dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjha-domanassam.|| ||

Evam kho bhikkhave, bhikkhu atta-dipo viharati atta-sarano ananna-sarano, Dhamma-dipo Dhamma-sarano ananna-sarano.|| ||

Bhikkhuno ayuvannadivaddhanakatha

28. Gocare bhikkhave, caratha sake pettike visaye.|| ||

Gocare bhikkhave, caranta sake pettike visaye ayuna pi vaddhi'ssatha, vannena pi vaddhisassatha, sukhena pi vaddhi'ssatha, bhogana pi vaddhi'ssatha, balena pi vaddhi'ssatha.|| ||

Kin ca bhikkhave, bhikkhuno ayusmim?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu chanda-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam - iddhipadam bhaveti, viriya-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti, citta-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti, vimamsa-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti.|| ||

So imesam catunnam iddhipadanam bhavitatta bahulikatatta akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va.|| ||

Idam kho bhikkhave, bhikkhuno ayusmim.|| ||

Kin ca bhikkhave, bhikkhuno vannasmim?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu silava hoti patimokkha-samvara- [78] samvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi, samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

Idam kho bhikkhave, bhikkhuno vannasmim.|| ||

Kin ca bhikkhave, bhikkhuno sukhasmim?|| ||

Idha bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusala-dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukham ca kayena patisanvedeti, yam tam ariya acikkhanti||
'upekkhako satima sukhavihari' ti||
tam tatiyam-jhanam1 upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam kho pana bhikkhave, bhikkhuno sukhasmim.|| ||

Kinca bhikkhave, bhikkhuno bhegasmim?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati, tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catuttham, iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati, tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catuttham, iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati, tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catuttham, iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati, tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catuttham, iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.|| ||

Idam kho bhikkhave, bhikkhuno bhogasmim.|| ||

Kin ca bhikkhave, bhikkhuno balasmim?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu asavanam khaya anasavam ceto-vimutti panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Idam kho bhikkhave, bhikkhuno balasmim.|| ||

Naham bhikkhave, annam eka-balam pi samanupassami yam evam duppasaham yathayidam bhikkhave, Mara-balam.|| ||

[79] Kusalanam bhikkhave, dhammanam samadana-hetu evam-idam punnam pavaddhati ti.|| ||

Idam avoca Bhagava, attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Cakkavatatisihanadasuttam nitthitam tatiyam.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement