Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 33

Sangiti Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


 

[Nidana][pts][wp][bd] EVAM ME SUTAM:

Ekam samayam Bhagava Mallesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi yena Pava nama Mallanam nagaram tad avasari. Tatra sudam Bhagava Pavayam viharati Cundassa kammara-puttassa amba-vane.

Tena kho pana samayena Paveyyakanam Mallanam Ubbhatakam nama navam santhagaram acira-karitam hoti anajjhavuttham Samanena va Brahmanena va kenaci va manussa-bhutena. Assosum kho Paveyyaka Malla: Bhagava kira Mallesu carikam caramano mahata bhikkhu-sanghena saddhim panca-mattehi bhikkhu-satehi Pavam anuppatto Pavayam viharati Cundassa kammara-puttassa amba-vane' ti. Atha kho Paveyyaka Malla yena Bhagava ten'upasankamisu, upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu. Eka-m-antam nisinna kho Paveyyaka Malla Bhagavantam etada vocum:

'Idha bhante Paveyyakanam Mallanam Ubbhatakam nama navam santhagaram acira-karitam anajjhavuttham Samanena va Brahmanena va kenaci va manussa-bhutena. [208] Tam bhante Bhagava pathamam paribhunjatu, Bhagavata pathamam paribhuttam pacca Paveyyakanam Mallanam digha-rattam hitaya sukhaya' ti.

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.

Atha kho Paveyyaka Malla Bhagavato adivasanam viditva, utthay'asana Bhagavantam abhivadetva, padakkhinam katva yena santhagaram ten'upasankamimsu, upasankamitva sabba-santharim santhagaram santharapetva asanani pannapetva, udaka-manikam patitthapetva, telappadipam aropetva, yena Bhagava ten'upasankamimsu. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthamsu. Eka-m-antam thita kho te Paveyyaka Malla Bhagavantam etad avocum:

'Sabba-santharim santhatam bhante santhagaram, asanani pannattani, udaka-maniko patitthapito, telappadipo aropito, yassa'dani bhante Bhagava kalam mannati' ti.

Atha kho Bhagava nivasetva patta-civaram adaya saddhim bhikkhu-sanghena yena santhagaram ten'upasankami. Upasankamitva pade pakkhaletva santhagaram pavisitva majjhimam-thamham nissaya puratthabhimukho nisidi. Bhikkhu-sangho pi pade pakkhaletva sathagaram pavisitva pacchimam bhittim nissaya purattha- [209] bhimukho nisidi Bhagavantam yeva purakkhatva. Paveyyaka pi kho Malla pade pakkhaletva santhagaram pavisitva puratthimam bhittim nissaya pacchabhimukha nisidimsu Bhagavantam yeva purakkhatva. Atha kho Bhagava Paveyyake Malle bahud eva rattim dhmmiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva sampahamsetva uyyojesi:

'Abhikkanta kho Vasettha ratti, yassa dani tumhe kalam mannatha' ti.

'Evam bhante' ti kho Paveyyaka Malla Bhagavato patissutva utthay'asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkamimsu.

Atha kho Bhagava acira-pakkantesu Mallesu tunhi-bhutam tunhi-bhutam bhikkhu-sangham anuviloketva ayasmantam Sariputtam amantesi:

'Vigata-thina-middho kho Sariputta bhikkhu-sangho, patibhatu tam Sariputta bhikkhunam dhammi-katha. Pitthi me agilayati, tam aham ayamissami" ti.

'Evam bhante' ti kho ayasma Sariputto Bhagavato paccassosi.

Atha kho Bhagava catuggunam sanghatim pannapetva dakkinena passena siha-seyyam kappesi, pade padam accadhaya sato sampajano utthana-sannam manasi-karitva.

Tena kho pana samayena Nigantho Nata-putto [210] Pavayam adhuna kalakato hoti. Tassa kala-kiriyaya bhinna Nigantha dvedhika-jata bhandana-jata kalaha-jata vivadapanna annamannam mukha-sattihi vitudanta viharanti: 'Na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi!' 'Aham imam dhamma-viyanam ajanami! Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissasi? Miccha-patipanno tvam asi, aham asmi samma-patipanno sahitam me asamhitan te, pure vacaniyam paccha avaca, paccha vacaniyam pure avaca, avicinnan te viparavattam, aropito te vado, niggahito'si, cara vada-ppamokkhaya, nibbethehi va sace pahosi' ti. Vadho yeva kho manne Niganthesu Nata-puttiyesu vattati. Ye pi te Niganthassa Nataputtassa savaka gihi odata-vasana, te pi Niganthesu Nata-puttiyesu nibbinna-rupa pativana-rupa yatha tam durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asammasamBuddha-ppavadite bhinna-thupe appatisarane.

Atha kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:

Nigantho avuso Nata-putto Pavayam adhuna kalakato hoti. Tassa kala-kiriyaya bhinna Nigantha dvedhika-jata bhandana-jata kalaha-jata vivadapanna annamannam mukha-sattihi vitudanta viharanti: 'Na tvam imam Dhamma-Vinayam ajanasi!' 'Aham imam dhamma-viyanam ajanami! Kim tvam imam Dhamma-Vinayam ajanissasi? Miccha-patipanno tvam asi, aham asmi samma-patipanno sahitam me asamhitan te, pure vacaniyam paccha avaca, paccha vacaniyam pure avaca, avicinnan te viparavattam, aropito te vado, niggahito'si, cara vada-ppamokkhaya, nibbethehi va sace pahosi' ti. Vadho yeva kho manne Niganthesu Nata-puttiyesu vattati. Ye pi te Niganthassa Nataputtassa savaka gihi odata-vasana, te pi Niganthesu Nata-puttiyesu nibbinna-rupa pativana-rupa yatha tam durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asammasamBuddha-ppavadite bhinna-thupe appatisarane. Evam h'etam avuso hoti durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asammasamBuddha-ppavedite. [211] Ayam kho pana avuso asmhakam Bhagavata dhammo svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko SammaSamBuddha-ppavedito. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

Katamo c'avuso asmhakam Bhagavata dhammo svakkhato suppavedito niyyaniko upasama-samvattaniko SammaSamBuddha-ppavedito, yattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

Ekakam

Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena eko dhammo sammad-akkhato. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yatha-yidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

[1.01][pts][wp][bd] Katamo eko dhammo?|| ||

Sabbe satta ahara-tthitika|| ||

[1.02][pts][wp][bd] Sabbe satta sankhara-tthitika.

Ayam kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena eko dhammo sammad-akkhato. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na viva- [212] ditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

Dukam

Atthi kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena dve dhammo sammad-akkhato. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yatha-yidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.

Katame dve?

[2.01][pts][wp][bd] Naman ca rupan ca

[2.02][pts][wp][bd] Avijja ca bhava-tanha ca

[2.03][pts][wp][bd] Bhava-ditthi ca vibhava-ditthi ca

[2.04][pts][wp][bd] Ahirikan ca anottappan ca

[2.05][pts][wp][bd] Hiri ca ottappan ca

[2.06][pts][wp][bd] Dovacassata ca papa-mittata ca,

[2.07][pts][wp][bd] Sovacassata ca kalyana-mittata ca

[2.08][pts][wp][bd] Apatti-kusalata ca apatti-vutthana-kusalata ca

[2.09][pts][wp][bd] Samapatti-kusalata ca samapatti-vutthanau-kusalata ca

[2.10][pts][wp][bd] Dhatu-kusalata ca manasikara-kusalata ca

[2.11][pts][wp][bd] Ayatana-kusalata ca paticcasamuppada-kusalata ca

[2.12][pts][wp][bd] Thana-kusalata ca atthana-kusalata ca

[213][2.13][pts][wp][bd] Ajjavan ca lajjavan ca

[2.14][pts][wp][bd] Khanti ca soraccan ca

[2.15][pts][wp][bd] Sakhalyan ca patisatharo ca

[2.16][pts][wp][bd] Avihimsa ca soceyyan ca

[2.17][pts][wp][bd] Mutthasaccan ca asampajannan ca

[2.18][pts][wp][bd] Sati ca sampajannn ca

[2.19][pts][wp][bd] Indriyesu agutta-dvarata ca bhojane amattannuta ca

[2.20][pts][wp][bd] Indriyesu gutta-dvarata ca bhojane mattannuta ca

[2.21][pts][wp][bd] Patisankhana-balan-ca bhavana-balan ca

[2.22][pts][wp][bd] Sati-balan ca samadhi-balan ca

[2.23][pts][wp][bd] Samatho ca vipassana ca

[2.24][pts][wp][bd] Samatha-nimittan ca paggaha-nimittan ca

[2.25][pts][wp][bd] Paggaho ca avikkhepo ca

[2.26][pts][wp][bd] Sila-sampada ca ditthi-sampada ca

[2.27][pts][wp][bd] Sila-vipatti ca ditthi-vipatti ca

[214][2.29][pts][wp][bd] Sila-visuddhi ca ditthi-visuddhi ca

[2.29][pts][wp][bd] Ditthi-visuddhi kho pana yatha ditthi'ssa ca padhanam

[2.30][pts][wp][bd] Samvego ca samvejaniyesu thanesu samviggassa ca yoniso padhanam.

[2.31][pts][wp][bd] Asantutthita ca kusalesu dhammesu appativanita ca padhanasmim

[2.32][pts][wp][bd] Vijja ca vimutti ca

[2.33][pts][wp][bd] Khaye nanam anuppade nanam

Ime kho avuso tena Bhagavata janata passata arahata SammaSambuddhena dve dhammo sammad-akkhato. Tattha sabbeh'eva sangayitabbam na vivaditabbam, yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa cira-tthitikam, tad assa bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.


 [Ones and Twos]  [Threes]  [Fours]  [Fives]  [Sixes]  [Sevens]  [Eights]  [Nines]  [Tens]


Contact:
E-mail
Copyright Statement