Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 


 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 3

Dhammadayada Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[12]

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavo' ti.|| ||

Bhadante'ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca.|| ||

2. Dhammadayada me bhikkhave bhavatha ma amisadayada.|| ||

Atthi me tumhesu anukampa kinti me savaka dhammadayada bhaveyyum no amisadayada' ti.|| ||

Tumhe ca me bhikkhave amisadayada bhaveyyatha no dhammadayada.|| ||

Tumhe'pi tena adissa bhaveyyatha amisadayada satthusavaka viharanti no dhammadayada.|| ||

Ahampi tena adisso bhaveyyam amisadayada satthusavaka viharanti no dhammadayada1' ti.|| ||

Tumhe ca me bhikkhave dhammadayada bhaveyyatha no amisadayada.|| ||

Tumhe'pi tena na adissa bhaveyyatha dhammadayada satthusavaka viharanti no amisadayada' ti.|| ||

Ahampi tena na adisso bhaveyyam dhammadayada satthusavaka viharanti no amisadayada' ti.|| ||

Tasma tiha me bhikkhave dhammadayada bhavatha ma amisadayada.|| ||

Atthi me tumhesu anukampa kinti me savaka dhammadayada bhaveyyum no amisadayada' ti.|| ||

3. Idhaham bhikkhave bhuttavi assam pavarito paripunno pariyosito suhito yavadattho.|| ||

Siya ca me pindapato atirekadhammo chaddiyadhammo.|| ||

Atha dve bhikkhu agaccheyyum jighacchadubbalyapareta.|| ||

Tyaham evam vadeyyam.|| ||

Aham kho'mhi bhikkhave bhuttavi pavarito paripunno pariyosito suhito yavadattho.|| ||

Atthi ca me ayam pindapato atirekadhammo chaddiyadhammo.|| ||

Sace akankhatha bhunjatha.|| ||

Sace tumhe na bhunjissatha idanaham appaharite va chaddessami appanake va udake opilapessami' ti.|| ||

4. Tatrekassa bhikkhuno evam assa.|| ||

Bhagava kho bhuttavi pavarito paripunno pariyosito suhito yavadattho.|| ||

Atthi cayam Bhagavato pindapato atirekadhammo chaddiyadhammo.|| ||

Sace mayam na bhunjissama idani Bhagava appaharite va chaddessati appanake va udake opilapessati.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata dhammadayada me bhikkhave bhavatha ma amisadayada' ti.|| ||

Amisannataram kho pan'etam yad idam pindapato.|| ||

Yan'nunaham imam pindapatam abhunjitva imina'va jighacchadubbalyena evam imam rattindivam vitinameyyanti.|| ||

So tam pindapatam abhunjitva ten'eva jighacchadubbalyena evam tam rattindivam vitinameyya.|| ||

5. Atha dutiyassa bhikkhuno evam assa.|| ||

Bhagava kho bhuttavi pavarito paripunno pariyosito suhito yavadattho.|| ||

Atthi cayam Bhagavato pindapato atirekadhammo chaddiyadhammo.|| ||

Sace mayam na bhunjissama idani Bhagava appaharite va chaddessati appanake va udake opilapessati.|| ||

Yan'nunaham imam pindapatam bhunjitva jighacchadubbalyam pativinetva evam imam rattindivam vitinameyyanti.|| ||

So nam pindapatam bhunjitva jighacchadubbalyam pativinetva evam rattindivam vitinameyya.|| ||

Kincapi so bhikkhave bhikkhu nam pindapatam bhunjitva jighacchadubbalyam pativinetva evam tam rattindivam vitinameyya,||
atha kho asuyeva me purimo bhikkhu pujjataro ca pasamsataro ca.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

tam hi tassa bhikkhave bhikkhuno digha-rattam appicchataya santutthiya sallekhaya subharataya viriyarambhaya samvattissati.|| ||

Tasmat iha bhikkhave dhammadayada bhavatha ma amisadayada.|| ||

Atthi me tumhesu anukampa:||
'kinti me savaka dhammadayada bhaveyyum,||
no amisadayada' ti.|| ||

6. Idam avoca Bhagava.|| ||

Idam vatva sugato utthay asana viharam pavisi.|| ||

7. Tatra kho ayasma Sariputto acirapakkantassa Bhagavato bhikkhu amantesi:||
'avuso bhikkhavo' ti.|| ||

'Avuso'ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca.|| ||

8. Kittavata nu kho avuso satthu pavivittassa viharato savaka vivekam nanusikkhantiti,||
kittavata ca pana satthu pavivittassa viharato savaka vivekamanusikkhanti ti.|| ||

Durato pi kho mayam avuso agaccheyyama ayasmato Sariputtassa santike etassa bhasitassa atthamannatum.|| ||

Sadhu vatayasmantam yeva Sariputtam patibhatu etassa bhasitassa attho.|| ||

Ayasmato Sariputtassa sutva bhikkhu dharessanti ti.|| ||

" Tena havuso sunatha sadhukam manasi karotha bhasissamiti." Evamavuso ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

9. Kittavata nu kho avuso satthu pavivittassa viharato savaka vivekam nanusikkhanti?|| ||

Idh'avuso satthu pavivittassa viharato savaka vivekam nanusikkhanti.|| ||

Yesanca dhammanam sattha pahanamaha,||
te ca dhamme nappajahanti.|| ||

Bahulika ca honti sathalika okkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura.|| ||

Tatr'avuso thera bhikkhu tihi thanehi garayha bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato savaka vivekam nanusikkhanti'ti imina pathamena thanena thera bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

'Yesanca dhammanam sattha pahanamaha,||
te ca dhamme nappajahanti'ti imina dutiyena thanena thera bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

'Bahulika ca sathalika okkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura'ti imina tatiyena thanena thera bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

Thera havuso bhikkhu imehi tihi thanehi garayha bhavanti.|| ||

10. Tatr'avuso majjhima bhikkhu tihi thanehi garayha bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato savaka vivekam nanusikkhanti'ti imina pathamena thanena majjhima bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

'Yesanca dhammanam sattha pahanamaha,||
te ca dhamme nappajahanti'ti imina dutiyena thanena majjhima bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

'Bahulika ca sathalika ca okkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura'ti imina tatiyena thanena majjhima bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

Majjhima havuso bhikkhu imehi tihi thanehi garayha bhavanti.|| ||

Tatr'avuso nava bhikkhu tihi thanehi garayha bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato savaka vivekam nanusikkhanti'ti imina pathamena thanena nava bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

'Yesanca dhammanam sattha pahanamaha,||
te ca dhamme nappajahanti'ti imina dutiyena thanena nava bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

'Bahulika ca sathalika ca okkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura'ti imina tatiyena thanena nava bhikkhu garayha bhavanti.|| ||

Nava havuso bhikkhu imehi tihi thanehi garayha bhavanti.|| ||

Ettavatavuso satthu pavivittassa viharato savaka vivekam nanusikkhanti.|| ||

11. Kittavata ca pan'avuso satthu pavivittassa viharato savaka vivekamanusikkhanti?|| ||

Idh'avuso satthu pavivittassa viharato savaka vivekamanusikkhanti.|| ||

Yesanca dhammanam sattha pahanamaha,||
te ca dhamme pajahanti.|| ||

Na ca bahulika honti na sathalika okkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama.|| ||

Tatr'avuso thera bhikkhu tihi thanehi pasamsa bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato savaka vivekamanusikkhanti'ti imina pathamena thanena thera bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

'Yesanca dhammanam sattha pahanamaha,||
te ca dhamme pajahanti' ti.|| ||

Imina dutiyena thanena thera bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

'Na ca bahulika na sathalika okkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama'ti imina tatiyena thanena thera bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

Thera havuso bhikkhu imehi tihi thanehi pasamsa bhavanti.|| ||

12. Tatr'avuso majjhima bhikkhu tihi thanehi pasamsa bhavanti:||
'satthu pavivittassa viharato savaka vivekamanusikkhanti'ti imina pathamena thanena majjhima bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

'Yesanca dhammanam sattha pahanamaha,||
te ca dhamme pajahanti' ti.|| ||

Imina dutiyena thanena majjhima bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

'Na ca bahulika na sathalika okkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama'ti imina tatiyena thanena majjhima bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

Majjhima havuso bhikkhu imehi tihi thanehi pasamsa bhavanti.|| ||

Tatr'avuso nava bhikkhu tihi thanehi pasamsa bhavanti:'satthu pavivittassa viharato savaka vivekamanusikkhanti'ti imina pathamena thanena nava bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

'Yesanca dhammanam sattha pahanamaha,||
te ca dhamme pajahanti'ti imina dutiyena thanena nava bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

'Na ca bahulika na sathalika okkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama'ti imina tatiyena thanena nava bhikkhu pasamsa bhavanti.|| ||

Nava havuso bhikkhu imehi tihi thanehi pasamsa bhavanti.|| ||

Ettavata kho avuso satthu pavivittassa viharato savaka vivekamanusikkhanti.|| ||

13. Tatr'avuso lobho ca papako,||
doso ca papako.|| ||

Lobhassa ca pahanaya dosassa ca pahanaya atthi majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Katama ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati?|| ||

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma ajivo sammavayamo sammasati samma samadhi.|| ||

Ayam kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

14. Tatr'avuso kodho ca papako,||
upanaho ca papako.|| ||

Kodhassa ca pahanaya upanahassa ca pahanaya atthi majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Katama ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati?|| ||

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma ajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.|| ||

Ayam kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Tatr'avuso makkho ca papako,||
palaso ca papako.|| ||

Makkhassa ca pahanaya palasassa ca pahanaya atthi majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Katama ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati?|| ||

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma ajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.|| ||

Ayam kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Tatr'avuso issa ca papika,||
maccheranca ca papakam.|| ||

Issaya ca pahanaya maccherassa ca pahanaya atthi majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Katama ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati?|| ||

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma ajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.|| ||

Ayam kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Tatr'avuso maya ca papika satheyyan ca ca papakam.|| ||

Mayaya ca pahanaya satheyyassa ca pahanaya atthi majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Katama ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati?|| ||

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma ajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.|| ||

Ayam kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Tatr'avuso thambho ca papako [16] sarambho ca papako.|| ||

Thambhassa ca pahanaya sarambhassa ca pahanaya atthi majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Katama ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati?|| ||

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma ajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.|| ||

Ayam kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Tatr'avuso mano ca papako,||
atimano ca papako.|| ||

Manassa ca pahanaya atimanassa ca pahanaya atthi majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Katama ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati?|| ||

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma ajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.|| ||

Ayam kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Tatr'avuso mado ca papako,||
pamado ca papako.|| ||

Madassa ca pahanaya pamadassa ca pahanaya atthi majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

Katama ca sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati?|| ||

Ayameva ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto samma ajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi.|| ||

Ayam kho sa avuso majjhima patipada cakkhukarani nanakarani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.|| ||

15. Idam avoca ayasma Sariputto attamana te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam abhinandunti.

Dhammadayadasuttam tatiyam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement