Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 5

Anangana Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

"Avuso Bhikkhavo" ti.|| ||

"Avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

2. "Cattaro'me avuso puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idh'avuso ekacco puggalo sangano'va samano:|| ||

'Atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam nappajanati.|| ||

Idha pan'avuso ekacco puggalo sangano'va samano:|| ||

'Atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam pajanati.|| ||

Idh'avuso ekacco puggalo anangano va samano:|| ||

'N'atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam nappajanati.|| ||

Idha pan'avuso ekacco puggalo anangano va samano:|| ||

'N'atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam pajanati.|| ||

Tatr'avuso yvayam puggalo sangano va samano:||
'Atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam nappajanati,||
ayam imesam dvinnam puggalanam sangananam yeva satam hinapuriso akkhayati.|| ||

Tatr'avuso yvayam puggalo sangano va samano:||
'Atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam pajanati,||
ayam imesam dvinnam puggalanam sangananam yeva satam setthapuriso akkhayati.|| ||

Tatr'avuso yvayam puggalo anangano va samano:||
'N'atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam nappajanati,||
ayam imesam dvinnam puggalanam anangananam yeva satam hinapuriso akkhayati.|| ||

Tatr'avuso yvayam puggalo anangano va samano:||
'N'atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam pajanati,||
ayam imesam dvinnam puggalanam anangananam yeva satam setthapuriso akkhayati" ti.|| ||

 


 

3. Evam vutte ayasma Maha Moggallano ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Ko nu kho avuso Sariputta hetu||
ko paccayo,||
yen'imesam dvinnam puggalanam sangananam yeva satam eko hinapuriso akkhayati?|| ||

Eko setthapuriso akkhayati?|| ||

Ko pan'avuso Sariputta hetu||
ko paccayo,||
yen'imesam dvinnam puggalanam anangananam yeva satam eko hinapuriso akkhayati?|| ||

Eko setthapuriso akkhayati" ti?|| ||

4. Tatr'avuso yvayam puggalo sangano va samano:||
'Atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam nappajanati,||
tass'etam patikankham:|| ||

Na chandam janessati,||
na vayamissati,||
na viriyam arabhissati tass'anganassa pahanaya,||
so sarago sadoso samoho sangano sankilittha-citto kalam karissati.|| ||

Seyyatha pi avuso kamsapati abhata apana va kammarakula va rajena ca malena ca pariyonaddha,||
tam enam samika na c'eva paribhunjeyyum,||
na ca pariyodapeyyum,||
rajapathe ca nam nikkhipeyyum,||
evam hi sa avuso kamsapati aparena samayena sankilitthatara assa malaggahita" ti.|| ||

"Evam avuso" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso yvayam puggalo sangano va samano:
'Atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam nappajanati,||
tass'etam patikankham:|| ||

Na chandam janessati,||
na vayamissati,||
na viriyam arabhissati tass'anganassa pahanaya||
so sarago sadoso samoho sangano sankilittha-citto kalam karissati.|| ||

5. Tatr'avuso yvayam puggalo sangano va samano:||
'Atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam pajanati,||
tass'etam patikankham:|| ||

Chandam janessati,||
vayamissati||
viriyam arabhissati tass'anganassa pahanaya||
so arago adoso amoho anangano asankilittha-citto kalam karissati.|| ||

Seyyatha pi avuso kamsapati abhata apana va kammarakula va rajena ca malena ca pariyonaddha,||
tam enam samika paribhunjeyyun c'eva pariyodapeyyun ca,||
na ca nam rajapathe nikkhipeyyum||
[26] evam hi sa avuso kamsapati aparena samayena parisuddha assa pariyodata" ti.|| ||

"Evam avuso" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso yvayam puggalo sangano va samano:||
'Atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam pajanati,||
tass'etam patikankham:|| ||

Chandam janessati,||
vayamissati,||
viriyam arabhissati tass'anganassa pahanaya,||
so arago adoso amoho anangano asankilittha-citto kalam karissati.|| ||

6. Tatr'avuso yvayam puggalo anangano va samano:||
'N'atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam nappajanati,||
tass'etam patikankham:|| ||

Subhanimittam manasi karissati,||
tassa subhanimittassa manasikara rago cittam anuddhamsessati,||
so sarago sadoso samoho sangano sankilittha-citto kalam karissati.|| ||

Seyyatha pi avuso kamsapati abhata apana va kammarakula va parisuddha pariyodata,||
tam enam samika na c'eva paribhunjeyyum,||
na ca pariyodapeyyum,||
rajapathe ca nam nikkhipeyyum,||
evam hi sa avuso kamsapati aparena samayena sankilittha assa malaggahita" ti.|| ||

"Evam avuso" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso yvayam puggalo anangano va samano:||
'N'atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam nappajanati,||
tass'etam patikankham:|| ||

Subhanimittam manasi karissati||
tassa subhanimittassa manasikara rago cittam anuddhamsessati,||
so sarago sadoso samoho sangano sankilittha-citto kalam karissati.|| ||

7. Tatr'avuso yvayam puggalo anangano va samano:||
'N'atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam pajanati,||
tass'etam patikankham:|| ||

Subhanimittam na manasi karissati||
tassa subhanimittassa amanasi-kara rago cittam nanuddhamsessati||
so arago adoso amoho anangano asankilittha-citto kalam karissati.|| ||

Seyyatha pi avuso kamsapati abhata apana va kammarakula va parisuddha pariyodata,||
tam enam samika paribhunjeyyun c'eva pariyodapeyyun ca,||
na ca nam rajapathe nikkhipeyyum,||
evam hi sa avuso kamsapati aparena samayena parisuddhatara assa pariyodata" ti.|| ||

"Evam avuso" ti.|| ||

"Evam eva kho avuso yvayam puggalo anangano va samano:||
'N'atthi me ajjhattam anganan' ti yathabhutam pajanati,||
tass'etam patikankham:|| ||

Subhanimittam na manasi karissati,||
tassa subhanimittassa amanasi-kara rago cittam nanuddhamsessati,||
so arago adoso amoho anangano asankilittha-citto kalam karissati.|| ||

8. Ayam kho avuso [27] Moggallana hetu,||
ayam paccayo,||
yen'imesam dvinnam puggalanam sangananam yeva satam eko hinapuriso akkhayati,||
eko setthapuriso akkhayati.|| ||

Ayam pan'avuso Moggallana hetu,||
ayam paccayo,||
yen'imesam dvinnam puggalanam anangananam yeva satam eko hinapuriso akkhayati,||
eko setthapuriso akkhayati" ti.|| ||

9. "'Anganam anganan' ti avuso vuccati,||
kissa nu kho etam avuso adhivacanam yad idam anganan" ti?|| ||

"Papakanam kho etam avuso akusalanam icchavacaranam adhivacanam yad idam angananam.|| ||

10. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Apattin ca vata apanno assam,||
na ca mam bhikkhu janeyyum:|| ||

'Apattim apanno' ti.

thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam tam bhikkhum bhikkhu janeyyum:|| ||

'Apattim apanno' ti,||
jananti mam bhikkhu:|| ||

'Apattim apanno' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

11. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Apattin ca vata apanno assam,||
anuraho mam bhikkhu codeyyum,||
no sanghamajjhe' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam tam bhikkhum bhikkhu sanghamajjhe codeyyum,||
no anuraho,|| ||

'Sanghamajjhe mam bhikkhu codenti,||
no anuraho' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

12. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Apattin ca vata apanno assam,||
sappatipuggalo mam codeyya,||
no appatipuggalo' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati||
yam tam bhikkhum appatipuggalo codeyya,||
no sappatipuggalo,|| ||

'Appatipuggalo mam codeti,||
no sappatipuggalo' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

13. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

"Aho vata mam eva Sattha patipucchitva patipucchitva bhikkhunam dhammam deseyya,||
na annam bhikkhum Sattha patipucchitva patipucchitva bhikkhunam dhammam deseyya" ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam annam bhikkhum Sattha patipucchitva patipucchitva bhikkhunam dhammam deseyya,||
na tam [28] bhikkhum Sattha patipucchitva patipucchitva bhikkhunam dhammam deseyya.|| ||

"Annam bhikkhum Sattha patipucchitva patipucchitva bhikkhunam dhammam deseti||
na mam Sattha patipucchitva patipucchitva bhikkhunam dhammam deseti" ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

14. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

"Aho vata mam eva bhikkhu purakkhatva purakkhatva gamam bhattaya paviseyyum,||
na annam bhikkhum bhikkhu purakkhatva purakkhatva gamam bhattaya paviseyyun" ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam annam bhikkhum bhikkhu purakkhatva purakkhatva gamam bhattaya paviseyyum,||
na tam bhikkhum bhikkhu purakkhatva purakkhatva gamam bhattaya paviseyyum.|| ||

'Annam bhikkhum bhikkhu purakkhatva purakkhatva gamam bhattaya pavisanti,||
na mam bhikkhu purakkhatva purakkhatva gamam bhattaya pavisanti' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

15. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva labheyyam bhattagge aggasanam aggodakam aggapindam,||
na anno bhikkhu labheyya bhattagge aggasanam aggodakam aggapindan' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam anno bhikkhu labheyya bhattagge aggasanam aggodakam aggapindam,||
na so bhikkhu labheyya bhattagge aggasanam aggodakam aggapindam.|| ||

'Anno bhikkhu labhati bhattagge aggasanam aggodakam aggapindam||
naham labhami bhattagge aggasanam aggodakam aggapindan' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

16. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva bhattagge bhuttavi anumodeyyam,||
na anno bhikkhu bhattagge bhuttavi anumodeyya' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam anno bhikkhu bhattagge bhuttavi anumodeyya,||
na so bhikkhu bhattagge bhuttavi anumodeyya.|| ||

'Anno bhikkhu bhattagge bhuttavi anumodati,||
naham bhattagge bhuttavi anumodami' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

17. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva aramagatanam bhikkhunam Dhammam deseyyam,||
na anno bhikkhu aramagatanam bhikkhunam dhammam deseyya' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam anno bhikkhu aramagatanam bhikkhunam dhammam deseyya,||
na so bhikkhu [29] aramagatanam bhikkhunam dhammam deseyya.|| ||

'Anno bhikkhu aramagatanam bhikkhunam dhammam deseti,||
naham aramagatanam bhikkhunam dhammam desemi' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

18. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva aramagatanam bhikkhuninam Dhammam deseyyam||
na anno bhikkhu aramagatanam bhikkhuninam dhammam deseyya' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam anno bhikkhu aramagatanam bhikkhuninam dhammam deseyya,||
na so bhikkhu aramagatanam.|| ||

'Anno bhikkhu aramagatanam bhikkhuninam dhammam deseti,||
naham aramagatanam bhikkhuninam dhammam desemi' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

19. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva aramagatanam upasakanam Dhammam deseyyam,||
na anno bhikkhu aramagatanam upasakanam dhammam deseyya' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam anno bhikkhu aramagatanam upasakanam dhammam deseyya,||
na so bhikkhu aramagatanam upasakanam dhammam deseyya.|| ||

'Anno bhikkhu aramagatanam upasakanam dhammam deseti,||
naham aramagatanam upasakanam dhammam desemi' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

20. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva aramagatanam upasikanam Dhammam deseyyam,||
na anno bhikkhu aramagatanam upasikanam dhammam deseyya' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam anno bhikkhu aramagatanam upasikanam dhammam deseyya,||
na so bhikkhu aramagatanam upasikanam dhammam deseyya.|| ||

'Anno bhikkhu aramagatanam upasikanam dhammam deseti,||
naham aramagatanam upasikanam dhammam desemi' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

21. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata mam eva bhikkhu sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum,||
na annam bhikkhum bhikkhu sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyun' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam annam bhikkhum bhikkhu sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum,||
na tam bhikkhum bhikkhu sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum.|| ||

'Annam bhikkhum bhikkhu sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
na mam bhikkhu sakkaronti garukaronti manenti pujenti' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

22. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata mam eva bhikkhuniyo sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum,||
na annam bhikkhunim bhikkhuni sakkareyyum garu kareyyum maneyyum pujeyyun' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam annam bhikkhunim bhikkhuni sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum,||
na tam bhikkhunim bhikkhuni sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum.|| ||

'Annam bhikkhunim bhikkhuni sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
na mam bhikkhuni sakkaronti garukaronti manenti pujenti' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

23. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata mam eva upasaka sakkareyyum garu kareyyum maneyyum pujeyyum,||
na annam bhikkhum upasaka sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyun' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam annam bhikkhum upasaka sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum,||
na tam bhikkhum upasaka sakkareyyum garu kareyyum maneyyum pujeyyum.|| ||

'Annam bhikkhum upasaka sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
na mam upasaka sakkaronti garukaronti manenti pujenti' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

24. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata mam eva upasika sakkareyyum garu kareyyum maneyyum pujeyyum,||
na annam bhikkhum upasika sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyun' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam annam bhikkhum upasika sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum,||
na tam bhikkhum upasika sakkareyyum garu kareyyum maneyyum pujeyyum.|| ||

'Annam bhikkhum upasika sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
na mam upasika sakkaronti garukaronti manenti pujenti' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

25. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva labhi assam panitanam civaranam,||
na anno bhikkhu labhi assa panitanam civaranan' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam [30] anno bhikkhu labhi assa panitanam civaranam,||
na so bhikkhu labhi assa panitanam civaranam.|| ||

'Anno bhikkhu labhi panitanam civaranam,||
naham labhi panitanam civaranan' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

26. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva labhi assam panitanam pindapatanam,||
na anno bhikkhu labhi assa panitanam pindapatanan' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam anno bhikkhu labhi assa panitanam pindapatanam,||
na so bhikkhu labhi assa panitanam pindapatanam.|| ||

'Anno bhikkhu labhi panitanam pindapatanam||
naham labhi panitanam pindapatanan' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

27. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva labhi assam panitanam senasananam,||
na anno bhikkhu labhi assa panitanam senasanam' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam anno bhikkhu labhi assa panitanam senasananam,||
na so bhikkhu labhi assa panitanam senasananam.|| ||

'Anno bhikkhu labhi panitanam senasananam,||
naham labhi panitanam senasanan' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

28. Thanam kho pan'etam avuso vijjati -||
yam idh'ekaccassa bhikkhuno evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vata aham eva labhi assam panitanam gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam,||
na anno bhikkhu labhi assa panitanam gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam' ti.|| ||

Thanam kho pan'etam avuso vijjati||
yam anno bhikkhu labhi assa panitanam gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam,||
na so bhikkhu labhi assa panitanam gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

'Anno bhikkhu labhi assa panitanam gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam,||
naham labhi assam panitanam gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam' ti,||
iti so kupito hoti appatito.|| ||

Yo c'eva kho avuso kopo||
yo ca appaccayo ubhayam etam anganam.|| ||

29. Imesam kho etam avuso papakanam akusalanam icchavacaranam adhivacanam yad idam anganan" ti.|| ||

 


 

30. Yassa kassaci avuso bhikkhuno ime papaka akusala icchavacara appahina dissanti c'eva suyanti ca.|| ||

Kincapi so hoti arannako pantasenasano.|| ||

Pindapatiko sapadanacari,||
pamsukuliko lukhacivaradharo,||
atha kho nam sabrahmacari n'eva sakkaronti,||
na garukaronti,||
na manenti,||
na pujenti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi tassa ayasmato papaka akusala icchavacara appahina dissanti c'eva suyanti ca.|| ||

Seyyatha pi avuso kamsapati abhata apana va
kammarakula va parisuddha pariyodata,||
tam enam samika ahikunapam va kukkurakunapam va manussakunapam va racayitva annissa kamsapatiya patikujjitva antarapanam patipajjeyyum,||
tam enam jano disva evam vadeyya:|| ||

'Ambho kim-ev'idam hariyati janna-jannam viya' ti.|| ||

Tam enam utthahitva avapuritva olokeyya||
tassa sahadassanena amanapata ca santhaheyya||
patikkulata ca santhaheyya||
jigucchata ca santhaheyya||
jighacchitanam pi na bhottukamyata assa,||
pageva suhitanam.|| ||

Evam eva kho avuso yassa kassaci bhikkhuno ime papaka akusala icchavacara appahina dissanti c'eva suyanti ca,||
kincapi so hoti arannako pantasenasano,||
pindapatiko sapadanacari,||
pamsukuliko lukhacivaradharo,||
atha kho nam sabrahmacari n'eva sakkaronti,||
na garu- [31] karonti,||
na manenti,||
na pujenti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi tassa ayasmato papaka akusala icchavacara appahina dissanti c'eva suyanti ca.|| ||

31. Yassa kassaci avuso bhikkhuno ime papaka akusala icchavacara pahina dissanti c'eva suyanti ca,||
kincapi so hoti gamantavihari nemantaniko gahapaticivaradharo,||
atha kho nam sabrahmacari sakkaronti,||
garukaronti,||
manenti,||
pujenti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi tassa ayasmato papaka akusala icchavacara pahina dissanti c'eva suyanti ca.|| ||

Seyyatha pi avuso kamsapati abhata apana va kammarakula va parisuddha pariyodata,||
tam enam samika salinam odanam vicitakalakam anekasupam anekavyanjanam racayitva annissa kamsapatiya patikujjitva antarapanam patipajjeyyum,||
tam enam jano disva evam vadeyya:|| ||

'Ambho kimevidam hariyati jannajannam viya' ti.|| ||

Tam enam utthahitva avapuritva olokeyya,||
tassa saha dassanena manapata ca santhaheyya||
appakkutilata ca santhaheyya||
ajegucchata ca santhaheyya||
suhitanam pi bhottukamyata assa,||
pag'eva jighacchitanam.|| ||

Evam eva kho avuso yassa kassaci bhikkhuno ime papaka akusala icchavacara pahina dissanti c'eva suyanti ca,||
kincapi so hoti gamantavihari nemantaniko gahapaticivaradharo,||
atha kho nam sabrahmacari sakkaronti||
garukaronti||
manenti||
pujenti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi tassa ayasmato papaka akusala icchavacara pahina dissanti c'eva suyanti ca" ti.|| ||

32. Evam vutte ayasma Maha Moggallano ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Upama mam avuso Sariputta patibhati" ti.|| ||

"Patibhatu tam avuso Moggallana" ti.|| ||

"Ekam idaham avuso samayam Rajagahe viharami Giribbaje.|| ||

Atha khvaham avuso pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Rajagaham pindaya pavisim.|| ||

Tena kho pana samayena Samiti yanakaraputto rathassa nemim tacchati.|| ||

Tam enam Panduputto ajivako puranayanakaraputto paccupatthito hoti.|| ||

Atha kho avuso Panduputtassa ajivakassa puranayanakaraputtassa evam cetaso parivitakko udapadi:|| ||

'Aho vatayam Samiti yanakaraputto imissa nemiya iman ca vankam iman ca jimham iman ca dosam taccheyya,||
evayam nemi apagatavanka apagatajimha apagatadosa suddha'ssa sare patit- [32] thita' ti.|| ||

Yatha yatha kho avuso Panduputtassa ajivakassa puranayanakaraputtassa cetaso parivitakkitam hoti,||
tatha tatha Samiti yanakaraputto tassa nemiya tan ca vankam tan ca jimham tan ca dosam tacchati.|| ||

Atha kho avuso Panduputto ajivako puranayanakaraputto attamano attamanavacam niccharesi:|| ||

'Hadaya hadayam manne annaya tacchati' ti.|| ||

Evam eva kho avuso ye te puggala assaddha jivikattha na saddha agarasma anagariyam pabbajita,||
satha mayavino ketubhino,||
uddhata unnala,||
capala mukhara vikinna-vaca,||
indriyesu aguttadvara,||
bhojane amattannuno,||
jagariyam ananuyutta,||
samanne anapekkhavanto,||
sikkhaya na tibbagarava,||
bahulika sathalika,||
okkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura,||
kusita hinaviriya,||
mutthassati asampajana,||
asamahita vibbhanta-citta,||
duppanna elamuga,||
tesam ayasma Sariputto imina dhammapariyayena hadaya hadayam manne annaya tacchati.|| ||

33. Ye pana te kulaputta saddha agarasma anagariyam pabbajita,||
asatha amayavino aketubhino,||
anuddhata anunnala,||
acapala amukhara avikinna-vaca,||
indriyesu guttadvara,||
bhojane mattannuno,||
jagariyam anuyutta,||
samanne apekkhavanto,||
sikkhaya tibbagarava,||
na bahulika na sathalika,||
okkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama,||
araddhaviriya pahitatta,||
upatthitasati sampajana,||
samahita ekagga-citta,||
pannavanto anelamuga,||
te ayasmato Sariputtassa imam dhamma-pariya'yam sutva pipanti manne ghasanti manne vacasa c'eva manasa ca,||
sadhu vata bho sabrahmacari akusala vutthapetva kusale patitthapeti.|| ||

34. Seyyatha pi avuso itthi va puriso va daharo yuva mandanakajatiko sisam nahato uppalamalam va vassikamalam va atimuttakamalam va labhitva ubhohi hatthehi patiggahetva uttamange sirasmim patitthapeyya.|| ||

Evam eva kho avuso ye te kulaputta saddha agarasma anagariyam pabbajita,||
asatha amayavino aketubhino,||
anuddhata anunnala,||
acapala amukhara avikinna-vaca,||
indriyesu guttadvara,||
bhojane mattannuno,||
jagariyam anuyutta,||
samanne apekkhavanto,||
sikkhaya tibbagarava,||
na bahulika na sathalika,||
okkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama,||
araddhaviriya pahitatta,||
upatthitasati sampajana,||
samahita ekagga-citta,||
pannavanto anelamuga,||
te ayasmato Sariputtassa imam dhamma-pariya'yam sutva pivanti manne ghasanti manne vacasa c'eva manasa ca,||
sadhu vata bho sabrahmacari akusala vutthapetva kusale patitthapeti" ti.|| ||

Iti ha te ubho mahanaga annamannassa subhasitam samanumodimsuti.|| ||

Ananganasuttam pancamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement