Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 6

Akankheyya Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][wrrn][chlm][pts][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane anathapinikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Sampannasila bhikkhave viharatha sampannapatimokkha,||
patimokkhasamvarasamvuta viharatha acaragocarasampanna,||
anumattesu vajjesu bhaya-dassavi,||
samadaya sikkhatha sikkhapadesu.|| ||

3. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Sabrahmacarinam piyo c'assam manapo garu bhavaniyo ca' ti|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

4. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Labhi assam civara pindapata senasana-gilana paccaya bhesajjaparikkharanan" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

5. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Yesaham civara pindapata senasana-gilana paccaya bhesajjaparikkharam paribhunjami,||
tesam te kara mahapphala assu mahanisamsa" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

6. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Ye me natisalohita peta kalakata pasannacitta anussaranti,||
tesam tam mahapphalam assa mahanisamsanti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

7. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Aratiratisaho assam,||
na ca mam arati saheyya, uppannam aratim abhibhuyya abhibhuyya vihareyyanti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

8. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Bhayabheravasaho assam,||
na ca mam bhayabheravam saheyya,||
uppannam bhayabheravam abhibhuyya abhibhuyya vihareyyan' ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

9. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Catunnam jhananam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi assam akicchalabhi akasiralabhi' ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

10. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Ye te santa vimokkha atikkamma rupe aruppa,||
te kayena phassitva vihareyyan" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

[34] 11. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Tinnam samyojananam parikkhaya sotapanno assam avinipatadhammo niyato sambodhiparayano" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

12. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagami assam,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

13. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatiko assam, tattha parinibbayi anavatti dhammo tasma loka" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

14. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Anekavihitam iddhividham paccanubhaveyyam,||
eko pi hutva bahudha assam,||
bahudha pi hutva eko assam,||
avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gaccheyyam seyyatha pi akase,||
pathaviya pi ummujjanimujjam kareyyam seyyatha pi udake,||
udake pi abhijjamane gaccheyyam seyyatha pi pathaviyam,||
akase pi pallankena kameyyam seyyatha pi pakkhi sakuno,||
ime pi candimasuriye evam mahiddhike mahanubhave panina parimaseyyam parimajjeyyam,||
yava brahmaloka pi kayena vasam vatteyyan" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam ceto-samatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

15. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusakaya ubho sadde suneyyam: dibbe ca manuse ca, ye dure santike ca" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

16. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajaneyyam:|| ||

Saragam va cittam,||
saragam cittanti pajaneyyam;||
vitaragam va cittam,||
vitaragam cittanti pajaneyyam;||
sadosam va cittam,||
sadosam cittanti pajaneyyam;||
vitadosam va cittam,||
vitadosam cittanti pajaneyyam;||
samoham va cittam,||
samoham cittanti pajaneyyam;||
vitamoham va cittam,||
vitamoham cittanti pajaneyyam; -||
sankhittam va cittam,||
sankhittam cittanti pajaneyyam;||
vikkhittam va cittam,||
vikkhittam cittanti pajaneyyam;||
mahaggatam va cittam,||
mahaggatam cittanti pajaneyyam;||
amahaggatam va cittam,||
amahaggatam cittanti pajaneyyam;||
sauttaram va cittam,||
sauttaram cittanti pajaneyyam;||
anuttaram va cittam,||
anuttaram cittanti pajaneyyam;||
samahitam va cittam,||
sama- [35] hitam cittanti pajaneyyam;||
asamahitam va cittam,||
asamahitam cittanti pajaneyyam;||
vimuttam va cittam,||
vimuttam cittanti pajaneyyam;||
avimuttam va cittam,||
avimuttam cittanti pajaneyyan" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

17. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Anekavihitam pubbe nivasam anussareyyam,||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim||
dve pi jatiyo||
tisso pi jatiyo||
catasso pi jatiyo||
panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo||
visatim pi jatiyo||
timsam pi jatiyo||
cattalisam pi jatiyo||
pannasam pi jatiyo||
jati-satam pi||
jati-sahassam pi||
jati-sata-sahassam pi,||
aneke pi samvattakappe||
aneke pi vivattakappe aneke pi samvattavivattakappe.|| ||

Amutrasim evam-namo evam gotto evam vanno evam-aharo evam sukhadukkhapatisamvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatrapasim evam-namo||
evam gotto||
evam vanno||
evam-aharo||
evam sukhadukkhapatisamvedi||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhuppanno' ti iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbe nivasam anussareyyan" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

18. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passeyyam -||
cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate,||
yathakammupage satte pajaneyyam:|| ||

'Ime vata bhonto satta||
kaya-duccaritena samannagata||
vaci-duccaritena samannagata||
mano-duccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka||
miccha-ditthika miccha-ditthikamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna,||
ime va pana bhonto satta||
kaya-sucaritena samannagata||
vaci-sucaritena samannagata||
mano-sucaritena samannagata||
ariyanam anupavadaka||
sammaditthika samma-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati,||
iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passeyyam -||
cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne,||
sugate duggate, yathakammupage satte pajaneyyan" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

19. Akankheyya ce bhikkhave bhikkhu:|| ||

'Asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchi- [36] katva upasampajja vihareyyan" ti,|| ||

silesv'ev'assa paripurakari ajjhattam cetosamatham-anuyutto anirakatajjhano vipassanaya samannagato bruheta sunnagaranam.|| ||

20. Sampannasila bhikkhave viharatha sampannapatimokkha,||
patimokkhasamvarasamvuta viharatha acaragocarasampanna,||
anumattesu vajjesu bhaya-dassavi,||
samadaya sikkhatha sikkhapadesu,||
iti yan tam vuttam idam etam paticca vuttan" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Akankheyyasuttam chattham.


Contact:
E-mail
Copyright Statement