Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 7

Vatthupama Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Seyyatha pi, bhikkhave, vattham sankilittham malaggahitam,||
tam enam rajako yasmim yasmim rangajate upasamhareyya,
yadi nilakaya
yadi pitakaya
yadi lohitakaya
yadi manjetthakaya,
durattavannam-ev'assa,
aparisuddhavannam-ev'assa.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparisuddhatta bhikkhave vatthassa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave citte sankilitthe duggati patikankha.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, vattham parisuddham pariyodatam,
tamenam rajako yasmim yasmim rangajate upasamhareyya,
yadi nilakaya
yadi pitakaya
yadi lohitakaya
yadi manjetthakaya,
surattavannam-ev'assa,
parisuddhavannam-ev'assa.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Parisuddhatta bhikkhave vatthassa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave citte asankilitthe sugati patikankha.|| ||

3. Katame ca bhikkhave cittassa upakkilesa?

Abhijjhavisamalobho cittassa upakkileso,||
vyapado cittassa upakkileso,||
kodho cittassa upakkileso,||
upanaho cittassa upakkileso,||
makkho cittassa upakkileso,||
palaso cittassa upakkileso,||
issa cittassa upakkileso,||
macchariyam cittassa upakkileso,||
maya cittassa upakkileso,||
satheyyam cittassa upakkileso,||
thambho cittassa upakkileso,||
sarambho cittassa upakkileso,||
mano cittassa upakkileso,||
atimano cittassa upakkileso,||
mado [37] cittassa upakkileso,||
pamado cittassa upakkileso.|| ||

4. Sa kho so bhikkhave bhikkhu:
'Abhijjhavisamalobho cittassa upakkileso' ti
iti viditva abhijjhavisamalobham cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'vyapado cittassa upakkileso' ti
iti viditva vyapadam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'kodho cittassa upakkileso' ti
iti viditva kodham cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'upanaho cittassa upakkileso' ti
iti viditva upanaham cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'makkho cittassa upakkileso' ti
iti viditva makkham cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'palaso cittassa upakkileso' ti
iti viditva pa'asam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'issa cittassa upakkileso' ti
iti viditva issam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'macchariyam cittassa upakkileso' ti
iti viditva macchariyam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'maya cittassa upakkileso' ti
iti viditva mayam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'satheyyam cittassa upakkileso' ti
iti viditva satheyyam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'thambho cittassa upakkileso' ti
iti viditva thambham cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'sarambho cittassa upakkileso' ti
iti viditva sarambham cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'mano cittassa upakkileso' ti
iti viditva manam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'atimano cittassa upakkileso' ti
iti viditva atimanam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'mado cittassa upakkileso' ti
iti viditva madam cittassa upakkilesam pajahati,|| ||

'pamado cittassa upakkileso' ti
iti viditva pamadam cittassa upakkilesam pajahati.|| ||

5. Yato kho bhikkhave bhikkhuno 'Abhijjhavisamalobho cittassa upakkileso' ti||
iti viditva abhijjhavisamalobho cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'vyapado cittassa upakkileso' ti||
iti viditva vyapado cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'kodho cittassa upakkileso' ti||
iti viditva kodho cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'upanaho cittassa upakkileso' ti||
iti viditva upanaho cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'makkho cittassa upakkileso' ti||
iti viditva makkho cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'palaso cittassa upakkileso' ti||
iti viditva palaso cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'issa cittassa upakkileso' ti||
iti viditva issa cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'macchariyam cittassa upakkileso' ti||
iti viditva macchariyam cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'maya cittassa upakkileso' ti||
iti viditva maya cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'satheyyam cittassa upakkileso' ti||
iti viditva satheyyam cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'thambho cittassa upakkileso' ti||
iti viditva thambho cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'sarambho cittassa upakkileso' ti||
iti viditva sarambho cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'mano cittassa upakkileso' ti||
iti viditva mano cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'atimano cittassa upakkileso' ti||
iti viditva atimano cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'mado cittassa upakkileso' ti||
iti viditva mado cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

'pamado cittassa upakkileso' ti||
iti viditva pamado cittassa upakkileso pahino hoti,|| ||

so Buddhe aveccappasadena samannagato hoti:|| ||

'Iti pi so Bhagava||
araham||
Samma-sambuddho||
vijja-carana-sampanno||
sugato||
loka-vidu||
anuttaro purisa-damma-sarathi||
sattha deva-manussanam||
buddho||
Bhagava' ti.|| ||

6. Dhamme aveccappasadena samannagato hoti:|| ||

'Svakkhato Bhagavata dhammo||
sanditthiko||
akaliko||
ehipassiko||
opanayiko||
paccattam veditabbo vinnuhi' ti.|| ||

7. Sanghe aveccappasadena samannagato hoti:|| ||

'Supatipanno Bhagavato savakasangho,||
ujupatipanno Bhagavato savakasangho,||
nayapatipanno Bhagavato savakasangho,||
samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yadidam cattari purisayugani attha purisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo,||
anuttaram punnakkhettam lokassa' ti.|| ||

8. Yathodhi kho pan'assa cattam hoti vantam muttam pahinam patinissattham.|| ||

So:|| ||

'Buddhe aveccappasadena samannagato'mahi' ti||
labhati atthavedam,||
labhati dhammavedam,||
labhati dhamm'upasamhitam pamujjam,||
pamuditassa piti jayati,||
pitimanassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

9. 'Dhamme aveccappasadena samannagato'mhi' ti||
labhati atthavedam,||
labhati dhammavedam,||
labhati dhamm'upasamhitam pamujjam,||
pamuditassa piti jayati,||
pitimanassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhi- [38] yati.|| ||

10. 'Sanghe aveccappasadena samannagato'mahi' ti labhati atthavedam,||
labhati dhammavedam,||
labhati dhamm'upasamhitam pamujjam,||
pamuditassa piti jayati,||
pitimanassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

11. 'Yathodhi kho pana me cattam vantam muttam pahinam patinissatthan' ti||
labhati atthavedam,||
labhati dhammavedam,||
labhati dhamm'upasamhitam pamujjam,||
pamuditassa piti, jayati,||
pitimanassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

12. Sa kho so bhikkhave bhikkhu
evam silo
evam dhammo
evam panno
salinan ce pi pindapatam bhunjati vicitakalakam anekasupam anekabyanjanam,||
n'ev'assa tam hoti antarayaya.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, vattham sankilittham malaggahitam accham udakam agamma parisuddham hoti pariyodatam,||
ukkamukham va pan'agamma jatarupam parisuddham hoti pariyodatam,||
evam eva kho, bhikkhave, bhikkhu
evam silo
evam dhammo
evam panno
salinan ce pi pindapatam bhunjati vicitakalakam anekasupam anekabyanjanam,||
n'ev'assa nam hoti antarayaya.|| ||

 


 

13. So metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyabajjena pharitva viharati.|| ||

14. Karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.|| ||

15. Mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.|| ||

16. Upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjena pharitva viharati.|| ||

 


 

17. So:|| ||

'Atthi idam,||
atthi hinam,||
atthi panitam,||
atthi imassa sannagatassa uttarim nissaranan' ti pajanati.|| ||

18. Tassa evam janato
evam passato
kam'asava pi cittam vimuccati,||
bhav'asava pi cittam vimuccati,||
avijj'asava pi cittam vimuccati,||
vimuttasmim vimuttam iti nanam hoti:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti pa- [39] janati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu sinato antarena sinanenati.|| ||

 

§

 

19. Tena kho pana samayena Sundarika-Bharadvajo brahmano Bhagavato avidure nisinno hoti.|| ||

Atha kho Sundarika-Bharadvajo brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Gacchati pana bhavam Gotamo Bahukam nadim sinayitun" ti?|| ||

"Kim brahmana Bahukaya nadiya?|| ||

Kim Bahuka nadi karissati" ti?|| ||

"Mokkhasammata hi bho Gotama Bahuka nadi bahujanassa.|| ||

Punnasammata hi bho Gotama Bahuka nadi bahujanassa.|| ||

Bahukaya ca pana nadiya bahujano papakam katam kammam pavaheti" ti.|| ||

20. Atha kho Bhagava Sundarika-Bharadvajam brahmanam gathahi ajjhabhasi:|| ||

Bahukam Adhikakkan ca Gayam Sundarikama pi,||
Sarassatim Payagan ca atho Bahumatim nadim.||
Niccam pi balo pakkhanno kanhakammo na sujjhati,||
Kim Sundarika karissati,||
kim Payago kim Bahuka nadi,||
Verim katakibbisam naram||
na hi nam sodhaye papakamminam;||
Suddhassa ve sada phaggu,||
suddhass'uposatho sada,||
Suddhassa sucikammassa sada sampajjate vatam.|| ||

Idh'eva sinahi brahmana,||
sabbabhutesu karohi khematam;||
sace musa na bhanasi,||
sace panam na himsasi,||
Sace adinnam nadiyasi,||
saddahano amacchari,||
Kim kahasi Gayam gantva,||
udapano pi te Gaya ti.|| ||

21. Evam vutte Sundarika-Bharadvajo brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

Abhikkantam bho Gotama.|| ||

Abhikkantam bho Gotama.|| ||

Seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya:||
cakkhumanto rupani dakkhintiti,||
evam evam bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami
dhamman ca
bhikkhusanghan ca.|| ||

Labheyyaham bhoto Gotamassa santike pabbajjam labheyyam upasampadanti.|| ||

22. Alattha kho Sundarika-Bharadvajo brahmano Bhagavato santike pabbajjam.|| ||

Alattha upasampadam acirupasampanno kho panayasma bharadvajo eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto na cirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariya-pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi:|| ||

'Khina jati||
Vusitam brahmacariyam||
Katam karaniyam||
naparam itthattaya' ti abbhannasi.|| ||

Annataro kho panayasma bharadvajo arahatam ahosi ti.|| ||

Vatthupamasuttam sattamam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement